Yunanistan Bayrağı ve Anlamı

Yunanistan Bayrağı Nasıldır, Anlamı Nedir?

Yunanistan’ın ulusal simgelerinden biri olan Yunanistan bayrağı, 2:3 ölçülerinde ve mavi ve beyaz renklerinden oluşmaktadır. Beş mavi dört beyaz olmak üzere dokuz yatay çizgiden oluşur ve sol üst köşesinde bir haç bulunur. Yunanistan’da Cumhuriyetin ilanından sonra krallık bayrağının yerini bu bayrak almıştır.

Bayrakta kullanılan mavinin tonu, tarihi boyunca açık maviden koyu maviye kadar değişmiştir. İlk olarak Yunanistan Krallığı zamanında 13 Ocak 1822’de resmen Birinci Ulusal Meclis tarafından kabul edilmiştir.

Yunan Bayrağı Ölçüleri Nedir?

25 Mart 1924’te İkinci Yunan Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte tüm bayraklardaki taçlar kaldırılmıştır ve 20 Şubat 1930’da ulusal Yunan bayrak oranları 2:3 oranında, haçın kolları ise bayrağın beşte biri oranında belirlenmiştir. Kral II. Konstantin’in darbesinin ardından 18 Ağustos 1970 tarihinde bayrak oranı 7:12 olarak değiştirilmiştir ancak Yunanistan’ın bayrağı, Ağustos 1974’te demokrasinin yeniden tesis edilmesinden sonra kara bayrağı restore edilip günümüzdeki 2:3 oranına yeniden sahip olmuştur.

Yunanistan Bayrağının Renkleri Nedir?

Hükümet, Yunanistan bayrağı için tam olarak hangi mavi tonunun kullanılması gerektiğini belirtmemiştir. Bu sebeple birçok farklı tonlu bayrak bulunmaktadır. Yasada bulunan açık mavi anlamına gelen “cyan” kelimesinden dolayı mavinin tam tonu belirsizliğini korumaktadır. Yunanistan Bayrağının yıllara göre kullanılmış mavi tonları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Renk ŞemasıMaviBeyaz
Pantone2935 C (2000)
2172 C (2008)
2945 C (2012)
000 C
Hex Triplet#005bae (2000)
#2175d8 (2008)
#004C98 (2012)
#ffffff
RGB0, 91, 174 (2000)
33, 117, 216 (2008)
0, 76, 152 (2012)
255, 255, 255
CMYK100%, 48%, 0%, 32% (2000)
85%, 46%, 0%, 15% (2008)
100%, 50%, 0%, 40% (2012)
0, 0, 0, 0

Yunanistan Bayrağının Anlamı Nedir?

Yunanistan bayrağı anlamı ile ilgili birçok farklı perspektiften birçok teori mevcuttur. Bayrağın sol üst köşesinde bulunan haç, Yunanistan’ın hakim dini olan Doğu Ortodoks Hristiyanlığını sembolize eder. Dokuz yatay şeridin “Ελευθερία ή Θάνατος” (Özgürlük ya da Ölüm) ifadesinin dokuz hecesini ifade ettiği söylenir.

Ayrıca Yunanistan bayrağındaki dokuz çizginin sanat ve uygarlık tanrıçaları olan dokuz ilham perisini simgelediğine dair farklı bir teori de vardır. Yunanistan bayrağı renklerinden, mavi renk Ege Denizi’ni, beyaz renk ise denizin köpüğünü simgeler.

Bir başka yoruma göre de mavi ve beyaz gökyüzünün ve denizin renkleridir. Mavi rengin kullanımının anlamı ile ilgili Yunan tarihi boyunca bulunan ve iddia edilen örnekler mevcuttur. Helen Uygarlığının renginin mavi olması, Aşil’in kalkanında bulunan mavi-beyaz desenler, tanrıça Athena’nın mavi ile bağlantısı, Büyük İskender’in ordu sancaklarında kullanılan mavi ve beyaz, Bizans İmparatorluğu’nda hanedanın ve soylu ailelerin armaları ve kıyafetleri gibi örnekler bazı Yunan araştırmacılara göre birçok yönden mavi renginin Yunanistan bayrağı anlamı açısından büyük öneme sahip olduğu göstermektedir.

Yunanistan Bayrağı İlk Olarak Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Günümüzde Yunanistan bayrağının kökenleri tartışma konusudur.

Mavi-beyaz renkleri, şerit dizilişi ve üzerindeki haç da dahil olmak üzere her parçası tarihi unsurlarla ve Yunan kültürü ile ilişkilendirilebilir, ancak resmi bir kayıt bulunmadığı için 1822’deki ilk kabul edilişi için kesin bir mantık oluşturmak zordur.

Bazı Yunan tarihçileri tarafından mevcut bayrağın daha eski bir tasarımdan türetildiği, güçlü Girit Kallergis ailesinin bayrağına birebir benzediği öne sürülmüştür.

Yunanistan Bayrağı Resmi Olarak Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?

Yunanistan’ın günümüzdeki resmi bayrağı 22 Aralık 1978’de 2:3 oranıyla tek ulusal bayrak olarak kabul edilmiştir.

Günümüzde Yunanistan siyaseti kapsamında hem karada hem denizde kullanılan bayrak, o zamana kadar tasarlanan diğer bayrakların, simgelerin ve armaların yerini alan savaş ve sivil sancak olmuştur. Yunanistan Bayrak Günü 27 Ekim’dir.

Yunanistan Bayrağının Tasarımını Neler Etkilemiştir?

19. yüzyılda Osmanlı yönetimi altında olan Yunanistan’ın, din özgürlüğü ve kültürel gelişme arzusu ile milliyetçi bir isyana yönelmesiyle beraber 1820’lerde Yunan bağımsızlığı ilan edilmiştir. İsyanda yer alan siyah-beyaz-kırmızı bayraklar, çeşitli pankartlar, azizleri ve devrimci sloganları içeren mavi bayraklardan sonra Mart 1822’de Yunan Ortodoks inancına bağlılığı ifade eden mavi ve beyaz renkler ulusal bayrağın iki versiyonu için kabul edilmiştir.

Bu iki versiyondan biri olan ve karada kullanılan bayrak mavi olup, kenarlara uzanan beyaz bir haç “Tanrı’nın, özgürlüğün ve ülkenin bilgeliğini simgelemektedir. Denizde ise Yunanistan bayrağı beş mavi ve dört yatay çizgiye sahiptir. Bu iki bayrak hala kullanılmaktadır ancak karada kullanılan düz mavi üzerine haç işaretli bayrak artık ordu tarafından ve diğer özel amaçlarla da kullanılmaktadır.

Yunanistan bayrağındaki en büyük değişiklikler mavi rengin tonları ile ilgilidir. 1833’ten 1862’ye kadar Yunanistan’ı yöneten Bavyera hanedanlığının bayrağı Bavyera sembollerine karşılık gelen açık mavi rengindeydi. Daha sonra daha koyu bir mavi ile değiştirildi ve 1967-1974 döneminde Yunanistan askeri cunta altındayken resmi mavi rengin tonu daha da koyulaştırıldı. Mevcut Yunanistan bayrağı ve mavi rengi ise 22 Aralık 1978’de çıkan yasa ile belirlenmiştir.

Yunanistan Bayrağı Tarihi Nasıldır?

Yunanistan Bayrağı tarihinde kullanılan bayraklar zaman içinde birden fazla değişime uğramıştır. 1832’de Yunanistan Krallığı’nın kurulmasından sonra, yeni kral Otto askeri bayraklar için haç ortasına kraliyet armasını eklemiştir.

16 Nisan 1833 tarihli kararname ile savaş bayrağı, deniz sancağı ve flama kraliyet standardı olan 7:10 ölçülerine getirilmiştir. 28 Ağustos 1858 tarihli kraliyet kararnamesi ile bayrağın yapı ve boyutları belirlenmiştir.

1862’de kral Otto’nun tahttan çekilmesinden sonra bayraktaki kraliyet arması kaldırılmıştır. 1863’te I. George Yunanistan’ın yeni kralı olmasıyla birlikte 28 Aralık 1863 tarihli bir kraliyet kararnamesi ile bayrağa kraliyet arması yerine taç konulmuştur. Bayrağın tam şekli ve kullanımı 26 Eylül 1867 tarihli kararname ile belirlendi. 31 Mayıs 1914 tarihli yeni bir kraliyet kararnamesi ile üzerinde taç olan bayrakların elçilikler, bakanlıklar, sivil hizmetler tarafından kullanılması kabul edilirken, taçsız deniz bayrağının vatandaşlar tarafından kullanılmasına izin verilmiştir.

Yıllar içinde birçok değişime uğramış olan Yunanistan bayrağı, günümüzdeki halinin kökenlerini 1924’te almaya başlamıştır. Yunanistan tarihi, yıllar içinde Yunanistan bayrağının şeklini direkt olarak etkilemiştir.

25 Mart 1924’te İkinci Helen Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte tüm Yunan bayraklarındaki taçlar kaldırılmıştır. 20 Şubat 1930’da ulusal bayrağın oranları 2:3 oranında, haçın kolları bayrağın genişliğinin beşte biri olarak belirlenmiştir.

10 Ekim 1935’te Georgios Kondylis’in monarşinin dönüşünü ilan ettikten sonra eski bayraktaki taç tekrar konulsa da Kral II. Konstantin’in başarısız darbesinin ardından taç 1967’de askeri diktatörlük tarafından yeniden kaldırılmıştır. Ağustos 1974’te demokrasinin yeniden sağlanmasından sonra bayrak cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca restore edilmiştir.

Yunanistan Bayrağına Benzer Bayraklar Hangileridir?

İki renk kullanılması ve yatay çizgiler barındırması bakımından Yunanistan bayrağına benzer bayraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Uruguay Bayrağı: Beş beyaz dört mavi yatay çizgiden oluşur. Sol üst köşesinde beyaz zemin üzerinde bir güneş simgesi vardır.
  • Küba Bayrağı: Üç mavi iki beyaz yatay çizgiden oluşur. Sol kısmında kırmızı zemin üzerinde beyaz bir yıldız bulunmaktadır.
  • Porto Riko Bayrağı: Üç kırmızı iki beyaz yatay çizgiden oluşur. Sol kısmında lacivert zemin üzerinde beyaz bir yıldız bulunmaktadır.
Paylaş: