Yunanistan Ekonomisi ve Para Birimi

Yunanistan’ın Ekonomisi Nasıldır?

Yunanistan ekonomisi, 2021 yılı itibariyle dünyanın en büyük 51. ekonomisi konumundadır. Yunanistan’ın yıllık gayri safi milli hasılası yıllık 209.853 milyar USD`dir. Yunanistan’da kişi başına düşen yıllık gelir 30.470 USD’dir.

Yunanistan ekonomisinin %80’ini hizmet sektörü, %16’sını sanayi sektörü %4’ünü tarım sektörü oluşturmaktadır.

Turizm sektörü Yunanistan için büyük önem arz etmektedir. Yunanistan’a giden turist sayısı yıllık ortalama 33 milyondur.

Yunanistan Para Birimi Nedir?

Yunanistan’ın para birimi Euro’dur. 2002 yılında Euro para birimine geçilmesinden önce, Yunan para birimi olarak Drahmi kullanılmıştır.

Yunanistan’ın başkenti olan Atina’da kullanılan Yunanistan resmi para birimi Euro’dur.

Yunanistan’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Yunanistan’da asgari ücret 2021 itibariyle 758 Euro olarak belirlenmiştir. Yunanistan’da saatlik asgari ücret 4,08 Euro’dur.

Yunanistan asgari ücretinde önceki yıllara kıyasla bir artış görülmektedir. Yunanistan asgari ücretine yapılan zamla birlikte yabancı uyruklu çalışanların, Yunanistan iş imkanlarına olan ilgisi artmıştır.

Yunanistan Haftalık Çalışma Kaç Saattir?

Yunanistan haftalık çalışma saati ortalama 42 saattir. Eurostat anketine göre Yunanistan’da çalışma saatleri Avrupa Ülkeleri ortalamasının (40,3 saat) üzerindedir.

Yunanistan’da mesai genel olarak saat sabah 8’de başlamaktadır. Yunanistan’da yaşam ve çalışma saatleri Türkiye`de olduğundan farklıdır; bankalar ve diğer birçok devlet kurumu öğle molası vermeden çalışmakta ve mesailerini öğlen 2’de bitirmektedir.

Yunanistan’daki özel işletme sahipleri ise sabah 7-8 civarında işletmelerini açmakta ve öğlen vakitlerinde siesta denilen öğlen uykusu molası vermektedirler. Yunanista`da siesta sonrasında akşamüstü tekrar işletmelerini açmaktadırlar.

Yunanistan Ekonomisini Oluşturan Temel Sektörler Nelerdir?

Yunanistan ekonomisini oluşturan temel sektörler; hizmet sektörü, sanayi sektörü, turizm sektörü ve madencilik sektörüdür.

Yunanistan ekonomisi, 2021 yılı içinde %2 büyüme sağlarken, Yunanistan ekonomisinin can damarlarından olan turizm sektöründe %7’lik bir büyüme görülmektedir. Yunanistan gayri safi yurtiçi hasılasının %25’lik kısmını turizm sektörü oluşturmaktadır.

Yunanistan nüfusunun %16.5’lik kısmı turizm sektöründe çalışmaktadır.

Yunanistan Tarım Sektörü Nasıldır?

Yunanistan, Avrupa birliği üyesi ülkeler arasında tarım ürünleri üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Tarım sektörü, Yunanistan ekonomisinin %4’lük kısmını oluşturmaktadır.

Yunanistan 2010 yılı itibariyle, Avrupa’nın en büyük pamuk ve antep fıstığı üreticisi konumundadır.

Yunanistan, Avrupa birliği ortak tarım politikasından önemi ölçüde fayda sağlamaktadır.

Yunanistan, 85.5 ton balık üretimi ile Avrupa balık üretiminin %19’luk kısmını karşılamaktadır.

Yunanistan Sanayi Sektörü Nasıldır?

Yunanistan ekonomisinin %16’lık kısmını sanayi sektörü oluşturmaktadır.

Yunanistan sanayi sektörü 2005-2009 yılları arasında %6’lık büyüme kaydetmiş, 2009-2010 yıllarındaki ekonomik kriz sebebiyle %5.8 küçülmüştür.

Yunanistan sanayi sektörünün başlıca kolları; imalat sanayi ve inşaat sektörüdür. Yunanistan sanayi sektörünün 800.000 civarında çalışanı bulunmaktadır.

Yunanistan önemli bir gemi inşa ve bakım endüstrisine sahiptir. Yunanistan, Pire limanı çevresinde bulunan 6 tersanesi ile Avrupa’nın en büyük gemi üreticileri arasındadır.

Yunanistan Madencilik Sektörü Nasıldır?

Endüstriyel mineraller ve metal işleme sektörlerinden oluşan madencilik sektörü, Yunanistan ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Madencilik sektörü, Yunanistan ekonomisinin %7.8’lik kısmını oluşturmaktadır.

Yunanistan madencilik sektöründe, Yunanistan halkının %11’lik kısmı istihdam edilmektedir.

Yunanistan madencilik sektörü son 10 yıl içerisinde %13.6’lık büyüme göstermiştir ve 2021 yılında hala büyüme eğilimindedir.

Yunanistan’da üretilen madenlerin %50’lik kısmı yurtdışına ihraç edilmektedir. Yunanistan’da en çok çıkarılan ve işlenen madenlerin başında altın ve kömür gelmektedir.

Yunanistan Turizm Sektörü Nasıldır?

Yunanistan ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından olan turizm sektörü, Yunanistan ekonomisinin %18.2’lik kısmını oluşturmaktadır.

Yunanistan’ı ziyaret eden turist ortalaması yıllık 33 milyon civarındadır. Yunanistan’ı ziyaret etmek isteyen ve AB vatandaşı olmayan kişilerin, Yunanistan turistik vize sahibi olmaları gerekmektedir.

Yunanistan’ı ziyaret eden turistlerin başlıca ziyaret sebepleri; dini ziyaretler, tarihi ve kültürel ziyaretler, tatil amaçlı ziyaret ve tedavi amaçlı ziyaretlerdir.

Yunanistan turizm sektöründe, Yunanistan toplam nüfusunun %10’luk kısmı istihdam edilmektedir.

Global pandemi sebebiyle turizm sektöründe büyük bir azalma görülürken, pandemi sonrasında Yunanistan turizm sektöründe büyük bir patlama olması beklenmektedir.

Yunanistan’ın İhracat Politikası Nasıldır?

Yunanistan, son yıllarda yapmış olduğu sanayi yatırımları ile üretimini artırmak ve artan üretim sonucu ihracat gelirini yükseltmeyi planlamaktadır.

Dünya ihracat sıralamasında 58. sırada olan Yunanistan’ın yıllık ihracatı 37 milyar dolardır.

Yunanistan’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler; Almanya (2.46 milyar dolar), İtalya (3.67 milyar dolar), Türkiye (2.02 milyar dolar), Kıbrıs (1.96 milyar dolar) ve Bulgaristan`dır. (1.68 milyar dolar)

Yunanistan’ın İhraç Ettiği Mallar Nelerdir?

Yunanistan’ın başlıca ihracatını gerçekleştirdiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Rafine petrol (10.1 milyar dolar)
 • Paketlenmiş ilaçlar (2.28 milyar dolar)
 • Bilgisayarlar ve bilgisayar parçaları (594 milyon dolar)
 • Alüminyum kaplama (690 milyon dolar)
 • İşlenmemiş pamuk (589 milyon dolar)

Yunanistan’ın İthalat Politikası Nasıldır?

Dünya ithalat sıralamasında 46. olan Yunanistan’ın yıllık ithalatı 62.5 milyar dolardır.

Yunanistan’ın en çok ithalat gerçekleştirdiği ülkeler; Almanya (6.59 milyar dolar), Çin (5.55 milyar dolar), İtalya (5.21 milyar dolar), Irak (4.58 milyar dolar), Rusya (4.05 milyar dolar)

Yunanistan’ın İthal Malları Nelerdir?

Yunanistan’ın başlıca ithal ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Ham petrol (9.39 milyar dolar)
 • İşlenmiş Petrol (3.85 milyar dolar)
 • Paketlenmiş ilaçlar (2.11 milyar dolar)
 • Arabalar ve araba parçaları (1.68 milyar dolar)
 • Yolcu ve kargo uçakları (1.52 milyar dolar)

Yunanistan ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler son 20 yıl içerisinde %9.18 artmıştır.

Yunanistan ve Türkiye arasında yıllık 2.2 milyar dolarlık ithalat ve 2.02 ihracat gerçekleşmektedir. Türkiye Yunanistan ticari ilişkisinde Türkiye cari açık vermektedir.

Yunanistan’a Sattığımız Ürünler Nelerdir?

Yunanistan’a sattığımız ürünler ve ihracat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • İşlenmiş petrol (2019 milyon dolar),
 • Petrol gazı (208 milyon dolar)
 • Araba ve araba parçaları (113 milyon dolar)

Yunanistan’dan Aldığımız Ürünler Nelerdir?

Yunanistan’dan aldığımız ürünler ve ithalat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • İşlenmiş petrol (1.02 milyar dolar)
 • Ham pamuk (285 milyon dolar)
 • Propilen polimerler (92.2 milyon dolar)

Yunanistan Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

2015-2020 yılları arasında Yunanistan gayri safi milli hasıla verileri aşağıda listelenmiştir.

YılGayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla (Milyar USD)
2015237,1
2016196,6
2017195,2
2018203,6
2019218,1
2020209,9

2015-2020 yılları arasında Yunanistan kişi başına düşen milli gelir aşağıda listelenmiştir.

YılKişi Başına Düşen Milli Gelir (USD)
201526,810
201626,700
201727,330
201828,440
201929,190
202030,470

Yunanistan’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nasıldır?

Yunanistan’da çalışmakta olan bir kişinin geliri üzerindeki tüm vergiler kademelendirilmiştir.

Yunanistan vergi oranları %22-%45 arasında değişim göstermektedir.

Yunanistan, yıllık kazanç (gelir vergisi) vergilendirme sistemi aşağıda listelenmiştir.

1-20,000 Euro arasında kazanan kişiler için %22 vergi 20,001-30,000 Euro arasında kazanan kişiler için %29 vergi 30,001-40,000 Euro arasında kazanan kişiler için %37 vergi 40,001 ve üzerinde kazanan kişiler için %45 vergi

Yunanistan’da KDV oranı %24’tür. Yunanistan KDV oranı %19,2 olan OECD ülke ortalamasının üzerindedir.

Yunanistan’da devlet tarafından verilen sosyal yardımlar: kira yardımı, sigortasız yaşlılar yardımı, garanti altına alınmış asgari gelir, engelli vatandaşlara verilen yardım ve çocuk yardımıdır.

Paylaş: