Yunanistan Ekonomisi ve Para Birimi

Yunanistan Ekonomisi Nasıldır?

Yunanistan ekonomisi, Dünya Bankası kaynaklarına göre, gelişmiş ve yüksek gelirli bir ekonomi olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı ve dünya ülkelerinin rekabetçilik puanlarına göre sıralandığı Küresel Rekabet Endeksi 2019 yılı listesinde, Yunanistan 59. sırada yer almıştır.

Yunanistan ekonomisi, hizmet, sanayi ve tarım sektörlerine dayalı, gelişmiş bir ekonomi olarak kabul edilmektedir. 2017 yılında kaydedilen ulusal ekonomi verilerine göre, Yunanistan’ın ekonomik yapısında %80’lik bir pay ile hizmet sektörü en gelişmiş sektör olarak öne çıkmış; sanayi sektörü, %16 ve tarım sektörü, %4 oranlarında ulusal gelire katkı sağlamıştır.

Yunanistan ekonomisi, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olarak turizm sektöründe, uluslararası denizcilik endüstrisine yapılan yatırımlarla lojistik sektöründe ve Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden biri olarak tarım sektöründe ilerleme kaydetmektedir. Yunanistan, Balkan ülkeleri arasında en gelişmiş ekonomiye sahip ülkedir ve bölgedeki en büyük yatırımcılardan biri haline gelmiştir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (KEİ) kurucu üyesi olan Yunanistan, 1981 yılında Avrupa Birliği’ne katılmış, 2001 yılında ise ulusal para birimi Drahmi’den Euro’ya geçiş yapmıştır. Yunanistan dış ticareti, Avrupa Birliği uygulamalarına göre düzenlenen, Ortak Dış Ticaret Politikası çerçevesinde yürütülmektedir.

Dünya Bankası’nın rakamlarına göre, Yunanistan ekonomisi 2020 yılında gayri safi milli hasıla ve büyüme oranları açısından önceki yıllara göre bir düşüş yaşamıştır, ancak 2021 yılı itibariyle bu değerler yeniden yükselişe geçmiştir.

Yunanistan Milli Geliri Ne Kadardır?

Eurostat verilerine göre, Yunanistan’ın kişi başına düşen Gayri Safi Milli Geliri; 2017 yılında 16.850 Euro, 2018 yılında 17.100 Euro, 2019 yılında 17.400 Euro, 2020 yılında 17.750 Euro olmuştur. Uluslararası Para Fonu’nun 2021 yılı rakamlarına göre, Yunanistan’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi gelir 19.827 Dolar’dır.

Yunan Ekonomisi Dünyada Kaçıncıdır?

Dünya Bankası’nın 2020 yılı verilerine göre Yunanistan ekonomisi, dünyanın en büyük 51. ekonomisi konumundadır. Yıllık 189.410 milyar Dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değeri ile Yunanistan, dünya ülkeleri ekonomileri sıralamasında, 50. sırada bulunan İran’dan sonra, 52. sırada bulunan Kazakistan’dan ise önce yer almaktadır. Eurostat rakamlarına göre 2020 yılı itibariyle Yunanistan, Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülke arasında 16. en büyük ekonomi olarak kaydedilmiştir.

Yunanistan Ekonomik Krizi Nedenleri Nelerdir?

Yunanistan’ın 2010 ve 2018 yılları arasında girdiği ekonomik krize neden olan etkenler aşağıda sıralanmıştır.

 • Yunanistan’da, 2000’li yılların ortalarından itibaren verimsiz çalışan bir kamu bürokrasisi, yükselen işsizlik seviyeleri, artan vergi kaçakçılıkları, yolsuzluklar ve küresel rekabet gücünün düşmesi gibi önemli sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır.
 • Yunanistan, 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik krizle birlikte, resesyon sürecine girmiştir.
 • 2009 yılında Yunanistan,Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %15,7’si oranında bir bütçe açığı ile, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek bütçe açığı ve devlet borcuna sahip ülke olarak kayıtlara geçmiştir.
 • Yüksek bütçe açıklarına bağlı olarak, Yunanistan’ın kamu borçları, 2009 yılına gelindiğindeGayri Safi Yurtiçi Hasılanın %127’sine ulaşmış ve ülke ekonomisinde kamu borcu üzerindeki kontrol yitirilmiştir.
 • Yunanistan’ın hızla artan borç seviyeleri, dış borçlanma maliyetlerinin artmasına ve Yunanistan’ın küresel finans piyasalarından dışlanmasına neden olmuştur.
 • Yunanistan, ekonomik krizin eşiğine geldiği dönemde, Euro bölgesinin bir üyesi olması nedeni ile özerk bir para politikası yürütememiştir.
 • Yunanistan’ın ekonomik göstergeleri ve istatistik raporlarında manipülasyonlar gerçekleşmiş, bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz net bir şekilde anlaşılamamıştır.
 • Yabancı finans piyasaları, 2010 yılının başlarından itibaren, Yunanistan için borçlanma oranlarını yükseltmiş ve ülkenin borçlarını finanse etmesini imkansız hale getirmiştir.

Yunanistan Dış Borcu Ne Kadardır?

Yunanistan’ın dış borcu, 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle 526.463 milyon Euro olarak kaydedilmiştir. Yunanistan’ın Türkiye’ye borcu bilinmese de, 2015 yılında Milletvekili Ertuğrul Kürkçü Türkiye’nin Yunanistan’a 1.6 Milyar Dolarlık borcu için kredi vermesini mecliste önermiştir.

Yunanistan İşsizlik Oranı Kaçtır?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) verilerine göre, Yunanistan’daki işsizlik oranları; 2016 yılında %23.5, 2017 yılında %21.5, 2018 yılında %19.3, 2019 yılında %17.3 ve 2020 yılında %16.4 olarak kaydedilmiştir.

Yunanistan Enflasyon Oranı Kaçtır?

Dünya Bankası rakamlarına göre, Yunanistan’ın enflasyon oranı; 2017 yılında %1.12, 2018 yılında %0.63, 2019 yılında %0.25 ve 2020 yılında %-1.25 olarak ölçülmüştür.

Yunan Para Birimi Nedir?

Yunanistan’ın para birimi Euro’dur. Euro biriminden önce, Yunanistan’da 2002 yılına kadar ulusal para birimi olarak Yunan parası Drahmi kullanılmıştır.

Atina’nın para birimi, Yunanistan’ın başkenti olması sebebi ile Euro’dur. Yunanistan’a seyahat edecek kişilerin sorduğu sorulardan biri, Yunan Adalarında hangi para geçerli sorusudur ve cevabı Yunanistan’ın resmi para birimi olan Euro’dur.

Yunanistan’ın Eski Para Birimi Nedir?

Yunanistan’da, 2002 yılında Euro’ya geçişe kadar, ulusal para birimi olarak Yunan Drahmisi kullanılmıştır.

Yunanistan’ın Parası Kısaltması Nedir?

Yunanistan’ın resmi para birimi olan Euro’nun kısaltması EUR’dur.

1 TL Kaç Yunan Parası Kaç TL Eder?

1 Türk Lirası’nın, Yunanistan’da geçerli olan para birimi Euro cinsinden değeri 10,65 Türk Lirası’dır.

1 Dolar Kaç Yunan Parası Eder?

1 Dolar, 0.86 Euro değerindedir.

Yunanistan’da Bulunan Bankalar Hangileridir?

Yunanistan’da bulunan bankalar aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan Bankası
 • Alfa Bank
 • Eurobank Ergasias
 • Yunanistan Ulusal Bankası
 • Piraeus Bankası
 • Attika Bankası
 • HSBC Yunanistan
 • Yunanistan Yatırım Bankası
 • Ege Baltık Bankası
 • Optima Bankası
 • Praxia Bankası
 • Orta Makedonya Kooperatif Bankası
 • Chania Kooperatif Bankası
 • Drama Kooperatif Bankası
 • Epirus Kooperatif Bankası
 • Karditsa Kooperatif Bankası
 • Teselya Kooperatif Bankası
 • Pankretan Kooperatif Bankası

Yunanistan Banka Hesabı Açmak için Neler Gerekir?

Yunanistan’da banka hesabı açmak için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir.

 • Yunanistan’da bir banka hesabı açmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir.
 • Yunanistan’da banka hesabı açacak kişilerin, Yunanistan’da bulunan herhangi bir vergi dairesinden, AFM (Arithmo Forologiko Mitro) olarak da adlandırılan, yerel bir vergi numarası alması gerekmektedir.
 • Banka hesabı açma işlemleri için hazırlanması gereken evraklar; doğum belgesi fotokopisi, yerel vergi numarası (AFM), pasaport fotokopisi, çalışma durumunu gösteren belge, ikametgah belgesi, ikamet edilen ülkedeki banka hesabı dökümü ve vergi beyannamesi, güncel telefon faturası ve başvuru sahibi evli ise evlilik belgesidir.
 • Gerekli evrakların, banka hesabı başvurusundan önce, başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkede bulunan Yunanistan Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması beklenmektedir.
 • Gerekli evraklar ile birlikte, hesap açılacak Yunanistan bankasına şahsen gidilerek başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Yunanistan’da açılan banka hesabı; banka tarafından başvuru sahibine ait imza örneklerinin onaylanması ve biyometri işlemlerinin tamamlanmasının ardından, etkin hale getirilmektedir.

Yunanistan Merkez Bankası Nerededir?

Yunanistan’ın merkez bankası Yunanistan Bankası’dır ve merkezi Atina’da bulunmaktadır. Yunanistan Bankası’nın başkanlık görevi, Yunanistan hükümeti tarafından atanmaktadır ve 20 Haziran 2014 tarihinden bu yana Yannis Stournaras tarafından yürütülmektedir. 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle Yunanistan Merkez Bankası’nın faiz oranı %0.16’dır.

Yunanistan’daki Türk Bankaları Hangileridir?

Yunanistan’da bulunan Türk bankası, Ziraat Bankası’dır.

Yunanistan Darphanesi Nerededir?

Yunanistan Bankası’na bağlı olarak çalışan ve Yunan paraları basımında hizmet veren Yunanistan Darphanesi, Atina’da bulunmaktadır.

Yunanistan’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Yunanistan’da, 2021 yılı itibariyle geçerli olan asgari ücret aylık olarak 758.33 Euro, saatlik çalışma ücreti ise ortalama 3.94 Euro’dur.

Yıllık 9.100 Euro asgari ücret uygulamasının geçerli olduğu Yunanistan asgari ücret seviyesinde 2021 yılında sabit kalmış, bu nedenle 2020 yılına göre alım gücünün düştüğü kaydedilmiştir.

Yunanistan Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Yunanistan’da haftalık çalışma saati 40’tır. Avrupa İstatistik Ofisi’nin rakamlarına göre 2020 yılında Yunanistan’da bir işçi haftalık olarak ortalama 41,8 saat çalışmıştır.

Yunanistan’nın Geçim Kaynakları Nelerdir?

Yunanistan ekonomisinin dayandığı temel sektörler; tarım, turizm, deniz taşımacılığı, balıkçılık, gıda endüstrisi, tütün endüstrisi, tekstil, kimya sanayii, metal endüstrisi, madencilik ve petrol endüstrisidir.

Yunanistan’da en çok istihdam sağlanan iş kolları; hizmet, tarım ve imalat sektörlerinde bulunmaktadır. 2019 yılında, Yunanistan’daki aktif işgücünün %11.6’sı tarımsal faaliyetlerde, %15.34’ü endüstri sektöründe ve %73.06’sı hizmet sektöründe çalışmıştır.

Yunanistan’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

İnşaat sektörü, Yunanistan ekonomisindeki ana yatırım alanlarından ve iş kolu sağlayıcılarından biri olarak öne çıkmaktadır ve 2000’li yılların başından itibaren gerek yerel gerekse küresel ekonomi çevrelerinin etkisi altında gelişme göstermektedir. Yunanistan ekonomik krizinin etkilerini gidermek üzere, 2015 yılında Yunanistan’a Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından üçüncü ekonomik destek paketi verilmiş ve inşaat sektörü için 2018 yılına kadar 86 milyar Euro’ya varan bir yatırım bütçesi ayrılmıştır.

Yunanistan inşaat sektörü, 2019 yılında büyüme ivmesini sürdürmüştür ve 2018 yılında kaydedilen %7,9’luk büyümeye oranla, %12,3 oranında büyüme göstermiştir. Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) verilerine göre, inşaat sektörünün katma değeri 2020 yılının ikinci çeyreğinde yıllık olarak %27,1 oranında artış göstermiştir. Statista verilerine göre, Yunanistan inşaat sektöründe 2017 yılı boyunca 68.685 kişi istihdam edilmiş, 2018 yılının sonunda ise bu rakam 97.729 kişiye yükselmiştir.

2015 ve 2019 yılları arasındaki dönemde Yunanistan inşaatı sektörü kapsamında; konut inşaatları yıllık %5,0 oranında büyüme göstermiş, altyapı faaliyetleri ise %3,5 yıllık büyüme oranı ile 2019’da 5,5 milyar Euro’luk sektörel hacime ulaşmıştır. Yunanistan’daki inşaat sektörünün 2024 yılına kadar, yıllık %6,1’lik bir büyüme oranı kaydetmesi ve sektörel hacmin 22,8 milyar Euro’ya ulaşması beklenmektedir.

2021 ve 2024 yılları arasında, Yunanistan’da inşaat sektörünün; ulaşım, yenilenebilir enerji, konut ve ticari altyapı projelerine yapılan yatırımlarla desteklenmesi ve yıllık ortalama %2,5 oranında bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Yunanistan hükümeti, yenilenebilir enerjinin toplam tüketim içindeki payını, 2030 yılına kadar %35 oranında artırma hedefi doğrultusunda, rüzgar ve güneş enerjileri gibi yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Yunanistan’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Yunanistan’da otomotiv sektörü, otomobil üretiminden daha çok, otobüs ve kamyon gibi büyük ölçekli araçların üretimi konusunda ilerleme kaydetmiştir. Yunanistan’da, 2008 ve 2010 yılları arasındaki mali kriz boyunca, otomotiv sektöründe düşüş kaydedilmiş, ancak 2012 yılından bu yana sektör içerisinde otomobil satış hacimlerinde yükselme elde edilmiştir.

Yunanistan otomotiv pazarındaki toplam satış rakamları; 2012 yılında 58.480 iken, 2018 yılına gelindiğinde 103.436’ya ve 2019 yılında %10.3’lük bir büyüme ile 114.110’a yükselmiştir. Yunanistan’ın otomotiv pazarındaki yükseliş, Covid-19 pandemisine bağlı olarak, 2020 yılında gerilemeye başlamış ve Yunanistan araba fiyatları artışıyla, sektörün toplam satış rakamı 80.906’ya düşmüştür, ancak 2021 yılının ilk çeyreğinde yeniden %9,6’lık bir artışla, 23.439 toplam satış rakamı kaydedilmiştir. Yunanistan otomotiv sektörü satış hacminin, 2026 yılında 189 bin adet araca ulaşması beklenmektedir.

Yunanistan Tarım Sektörü Nasıldır?

Yunanistan’da tarım sektörü, 2020 yılı için %4,12’lik bir oran ile, hizmet ve endüstriyel imalat sektörlerinden sonra, Yunanistan ekonomisindeGayri Safi Yurtiçi Hasıla oranı en yüksek olan ekonomik faaliyet alanıdır. Yunanistan’da aktif işgücünün %12,6’sı tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Yunanistan’ın 2020 yılında tarım sektöründen elde ettiği gelir 11.021 milyon Euro’dur.

2018 yılı itibariyle Yunanistan’daki tarım toprakları varlığı, ülke yüzölçümünün yaklaşık %64,4’üne karşılık gelmektedir. Yunanistan’ın tarımsal ürünlerinin başında; mısır, zeytin, buğday, süt, şeftali, portakal, domates, üzüm ve patates gelmektedir. Yunanistan’ın ihraç ettiği ürünlerin üçte birini tarımsal ürünler oluşturmaktadır ve 2020 yılında, 6.540 milyon Euro değerinde tarımsal ihracat yapıldığı kaydedilmiştir.

2018 yılında Yunanistan, 837.000 ton pamuk üretimi yaparak Avrupa Birliği’nin en büyük pamuk üreticisi olarak bildirilmiştir. Yunanistan, 2018 yılında; 1 milyon ton zeytin üretimi ile dünyada beşinci, 968.000 ton şeftali üretimi ile dünyada üçüncü, 913.000 ton portakal üretimi ile dünyada on yedinci ve 933.000 ton üzüm üretimi ile dünyada on dokuzuncu ülke olmuştur.

Yunanistan tarım sektörü, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası kapsamında desteklenmektedir. Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ne girişinden itibaren tarımsal altyapı iyileştirilmiş ve tarımsal üretim yüzdeleri artış göstermiştir. 2000 ve 2007 yılları arasında, Yunanistan’da organik tarım faaliyetlerinde, %885’lik bir oran ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki en yüksek gelişme gerçekleşmiştir.

Yunanistan Enerji Sektörü Nasıldır?

Yunanistan enerji sektörü, son yıllarda; yenilenebilir enerji çıktılarının arttırılması, üretim ve tedarik sistemlerinin geliştirilmesi, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve çevre koruma açısından enerji verimliliği gibi konulardaki temel reformları hayata geçirmektedir.

Rüzgar, güneş, jeotermal, biyoyakıt, çöp gazı ve hidroelektrik güç gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, bu şekilde Yunanistan’ın çevresel göstergelerinin iyileştirilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması, son on yıldır Yunanistan’ın ana enerji politikası hedefleri arasında yer almaktadır. Yunanistan hükümeti, finansal teşvikler aracılığı ile yenilenebilir enerji teknolojisi yatırımlarını desteklemektedir.

Yunanistan enerji sektöründe, 2016 yılı itibariyle, toplam kurulu kapasitenin; %57’si fosil yakıtlardan, %14’ü hidroelektrik santrallerinden, %29’u doğal gaz ile güneş enerjisi, biyokütle ve atık dönüşümü gibi diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Avrupa Komisyonu’nun Yenilenebilir Enerji Direktifi doğrultusunda Yunanistan, 2020 yılına kadar enerjisinin %18’ini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedeflemiştir. Yunanistan’da nükleer yakıt kullanımı bulunmamaktadır.

Yunanistan, 2020 yılı itibariyle, Kamu Elektrik Kurumu’nun kontrolünde, nüfusunun tamamı için elektrik erişimini sağlamıştır. Yunanistan, elektrik üretiminde dünyada 53. sırada, elektrik tüketiminde ise dünyada 45. sırada yer almaktadır. 2010 yılı verilerine göre, Kamu Elektrik Kurumu, Yunanistan’daki toplam enerji talebinin %77,3’ünü karşılamış ve bağımsız enerji şirketlerinin üretimi %56 oranında yükselmiştir.

Yunanistan, kısıtlı petrol kaynaklarına bağlı olarak, ham petrol üretiminde dünya ülkeleri arasında 80. sırada, petrol ithalatında 20. sırada ve kanıtlanmış petrol rezervi varlığı açısından dünyada 90. sırada yer almaktadır. Yunanistan, doğal gaz üretiminde dünya ülkeleri arasında 93. sırada, doğal gaz tüketiminde ise 61. sırada bulunmaktadır. Yunanistan’da planlama veya yapım aşamasında olan, İnterconnector adı verilen Türkiye Yunanistan İtalya boru hattı ve Güney Akım doğal gaz boru hattı gibi, çeşitli petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri bulunmaktadır.

Yunanistan Hazır Giyim Sektörü Nasıldır?

Yunanistan’ın hazır giyim ve tekstil sektörü, son on yılda, tekstil ticaretinin serbestleştirilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan rekabet artışı gibi küreselleşme etkileri nedeniyle önemli değişiklikler yaşamıştır. Yunanistan giyim sektörü üreticileri; kalitenin yanı sıra tasarımla da öne çıkan, katma değeri yüksek ürünlere odaklanmakta ve imalat faaliyetlerini Güney Doğu Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmaktadır.Yunanistan’ın hazır giyim pazarındaki geliri 2021 yılı itibariyle 3.446 milyon Euro’dur ve kadın giyim ürünleri, 1.997 milyon Euro’luk pazar hacmi ile sektörün en büyük payına sahiptir. 2026 yılına kadarki dönemde, Yunanistan’ın giyim sektöründe yıllık ortalama %3,77 oranında bir büyüme beklenmektedir. Bugün dünyanın en büyük 8. pamuk ihracatçısı olan Yunanistan, giyim endüstrisi alanında köklü bir geçmiş ve deneyime sahiptir. Yunanistan pamuğunun yüksek kalitesi ve yeni teknolojiler eşliğinde dokumacılıktaki kullanımı, Yunan giyim sektörünü, Avrupa’daki lüks giyim üretimi alanında öne çıkarmaktadır.

Yunanistan’da İlaç Sektörü Nasıldır?

Yunanistan’da ilaç sektörü, en yüksek hacme sahip üretim alanlarından biridir ve 2017 yılında 954 milyon Euro değerinde ilaç üretimi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında %60,5’i üniversite mezunu olmak üzere toplam 14,4 bin kişi, Yunanistan’ın ilaç sektörü faaliyetlerinde istihdam edilmiştir.

İlaç ihracatı, Yunanistan’ın dış ticaret faaliyetleri arasında önemli bir girdi olarak kaydedilmektedir. Yunanistan’da, 2018 yılında toplam 1,4 milyar Euro değerinde ve Yunanistan’ın toplam ihracatının %4.3 oranında ilaç ihracatı gerçekleşmiştir.

Yunanistan İlaç Şirketleri Birliği (SFEE) tarafından hazırlanan rapora göre, 2008 yılından itibaren yaşanan küresel mali krizinin etkileri sonucunda, Yunanistan sağlık sektörü kapsamında kamu harcamalarının kısıtlı hale gelmesi, 2010 ve 2016 yılları arasında toplam sağlık harcamalarının %32,4 oranında azalmasına neden olmuştur. İlaç endüstrisi, 2017 yılına kadar sürdürülen 2.265 klinik çalışma ve Yunanistan’daki toplam araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının %12’sine yakın Ar-Ge harcaması ile Yunanistan’da yatırım için bir dayanak olmaya devam etmiştir.

Yunanistan hükümetinin 2016 yılında yürürlüğe koyduğu, yeni ilaçların piyasaya sürülmesini dört yıla kadar erteleyen yeni politikası nedeniyle, Yunanistan ilaç endüstrisi üreticileri, yeni ilaç üretimi ve tedariği konularında kısıtlamaya gitmeyi tercih etmiştir.

Yunanistan Maden Sektörü Nasıldır?

Yunanistan’da maden sektörü, çeşitlilik arz eden yeraltı kaynakları sayesinde, ekonominin ana faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Madencilik sektörü, Yunanistan’ın ihracat satışlarının %65’inden fazlasını oluşturmaktadır ve bazı madenler için Yunanistan, küresel pazarda lider bir konuma sahiptir.

Yunanistan’daki maden üretiminin, 2021 yılının Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, %9 oranında artış gösterdiği kaydedilmiştir ve madencilik sektöründe yaklaşık 80 bin kişi istihdam edilmiştir. Yaklaşık 2,1 milyar Euro değerinde satış hacmine sahip olan Yunanistan maden sektörü, Yunanistan gayri safi milli hasılasının yaklaşık %4’ünü karşılamaktadır.

Yunanistan madencilik şirketleri; metaller, fosil yakıtlar ve endüstriyel minerallerin üretimi ve işlenmesi alanlarında faaliyet yürütmektedir. Yunanistan’da faaliyet gösteren madencilik şirketleri; demir, linyit, çinko, kurşun, manyezit, petrol, mermer, alüminyum, altın, boksit, nikel, pomza ve silika gibi ürünler ile maden piyasasında yüksek pay sahibi haline gelmiştir.

2010 yılında Yunanistan, dünyanın dördüncü en büyük pomza üreticisi, altıncı en büyük linyit üreticisi ve lider bir perlit üreticisi konumuna ulaşmış, ayrıca dünyadaki boksitin yaklaşık %1’ini ve bentonitin %9’unu üretmiştir. Yunanistan hükümeti, madencilik projelerinin geliştirilmesine ve özel olarak boksit mineralinin üretimine odaklanmanın yanı sıra, işletme maliyetlerini düşürmek ve Yunanistan maden sektörünü geliştirmek amacı ile yatırım programları geliştirmektedir.

Yunanistan Turizm Sektörü Nasıldır?

Yunanistan’da turizm sektörü, ülke ekonomisinin başlıca girdi sağlayıcılarından biridir. Yunanistan, sahip olduğu köklü kültür ve tarih mirasının yanı sıra, sahil şeridi, adaları ve plajları gibi doğal varlıkları sayesinde, 1970’li yıllardan itibaren Avrupa’nın öne çıkan turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yunanistan, 2013 yılında 18 milyon uluslararası turisti ağırlayarak, Avrupa Birliği’nde en çok ziyaret edilen 7., dünyada ise 16. ülke olmuştur.

Kültür turizmi, inanç turizmi, ekoturizm, konferans turizmi ve sağlık turizmi gibi faaliyet alanlarının geliştiği Yunanistan turizm sektörünün, uluslararası pazardan en sık ağırladığı ziyaretçiler, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelmektedir. 2019 yılında Almanya, ülkeyi ziyaret eden yaklaşık 4.03 milyon turist ile Yunanistan için önde gelen turizm pazarı olurken; İngiltere’den 3,5 milyon ve İtalya’dan 1,5 milyon turist Yunanistan’ı ziyaret etmiştir.

Yunanistan, ülke çapında 24 milyon turistin ağırlandığı 2015 yılından, 31,3 milyon turistin ağırlandığı 2019 yılına dek turizm sektöründe ilerleme kaydetmiş, böylece Avrupa ve dünyada en çok ziyaret edilen ülkelerden biri haline gelmiştir. 2019 yılında Yunanistan’ın turizm sektöründen elde ettiği gelir 17,68 milyar Euro’dur ve ülkenin toplamGayri Safi Yurtiçi Hasılasının %11’ine denk gelmektedir.

Covid-19 pandemisinin ardından, 2021 yılının Haziran ayına gelindiğinde, Yunanistan turizm geliri 227,6 milyar Euro olmuştur. Trading Economics’in ekonomik modeli doğrultusunda, Yunanistan’ın turizm sektöründen elde edeceği gelirin, 2022 yılında 250 milyar Euro’ya yükseleceği tahmin edilmektedir.

Santorini, Mikonos, Rodos, Korfu ve Girit adalarının yanı sıra, başkent Atina ve Üç Parmak yarımadası, Yunan turist vizesi ile gidilebilecek Yunanistan turistik yerleri arasındadır.

Yunanistan’nın İhracat Politikası Nasıldır?

1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üye ülkelerinden biri olarak kabul edilen Yunanistan, aynı zamanda Avrupa Serbest Ticaret Birliği, Avrupa Para Birliği, Uluslararası Ticaret Odası, Uluslararası Para Fonu ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dahil olmak üzere tüm uluslararası örgüt ve birlik yapılanmalarının üyesi konumundadır. Yunanistan, üyesi olduğu birlikler ve taraf olduğu uluslararası ticaret anlaşmaları doğrultusunda, ihracat politikasında Avrupa Birliği’nin belirlediği direktifleri ve mevzuatı takip etmektedir ve gözetim lisansı ve kota kısıtlamalarını uygulamaktadır.

Yunanistan’ın 2019 yılındaki ihracat hacmi 37 milyar Dolar olarak kaydedilmiştir ve toplam ihracatın %9.9’u İtalya’ya, %6.64’ü Almanya’ya, %4.52’si Bulgaristan’a, %4.1’i Fransa’ya ve %3.61’i İngiltere’ye yapılmıştır. Yunanistan’ın en çok ihraç ettiği ürünler arasında; rafine petrol, metalik madenler, ilaç, işlenmiş gıda, ham pamuk ve deniz ürünleri bulunmaktadır. Yunanistan’ın ihracat sevklerin toplam değeri, Ağustos 2021 yılının Ağustos ayında 3,300 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir ve bir önceki yıla kıyasla %34,6’lık bir artış kaydetmiştir.

Yunanistan’ın 2019 yılında en çok ihracat yaptığı ülkeler ve ihracat değerleri aşağıda listelenmiştir.

 • İtalya’ya 3.67 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • Almanya’ya 2.46 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • Türkiye’ye 2.02 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • Kıbrıs’a 1.96 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • Bulgaristan’a 1.68 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • Amerika Birleşik Devletleri’ne 1.6 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • Fransa’ya 1.52 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • İngiltere’ye 1.34 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • Lübnan’a 1.3 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • Mısır’a 1.2 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • Romanya’ya 1.15 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.
 • İspanya’ya 1.1 milyar Dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

Yunanistan İhracat Rakamları Nedir?

Yunanistan’ın 2019 yılındaki ihracat hacmi 37 milyar Dolar olarak kaydedilmiştir ve toplam ihracatın %9.9’u İtalya’ya, %6.64’ü Almanya’ya, %5.47’si Türkiye’ye, %5.29’u Kıbrıs’a, %4.52’si Bulgaristan’a, %4.1’i Fransa’ya ve %3.61’i İngiltere’ye yapılmıştır.

Yunanistan’ın en çok ihraç ettiği ürünler arasında; rafine petrol, metalik madenler, ilaç, işlenmiş gıda, ham pamuk ve deniz ürünleri bulunmaktadır. Yunanistan’ın ihracat sevklerinin toplam değeri, 2021 yılının Ağustos ayında 3,300 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir ve bir önceki yıla kıyasla %34,6 oranında bir artış kaydetmiştir.

Yunanistan’nın İhracat Ürünleri Nelerdir?

Yunanistan’ın dış ülkelere ihraç ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Rafine petrol
 • Metalik maden ürünleri
 • İlaç ve kozmetik ürünleri
 • İşlenmiş gıda, sebze ve meyve
 • Ham ve işlenmiş tütün
 • Evcil hayvan maması
 • Alkollü içkiler (şarap ve bira)
 • Ham pamuk
 • Hazır giyim ürünleri
 • Deniz ürünleri
 • Zeytin ve saf zeytinyağı
 • Peynir ve diğer süt ürünleri
 • Bilgisayar
 • Televizyon
 • Yapı malzemeleri (taş, tuğla, seramik, taş yünü)
 • Otomobil ve uçak parçaları
 • Traktör ve kamyon

Yunanistan’a Sattığımız Ürünler Nelerdir?

Türkiye’nin Yunanistan’a sattığı ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Petrol gazı
 • Petrol yağı
 • Motorlu taşıtlar
 • İşlenmiş ve ham demir
 • Metal aksamlı ürünler
 • Örgü tekstil ürünleri
 • Beyaz eşya
 • Elektrikli ısıtıcı
 • Plastik ürünler

2019 yılında Türkiye Yunanistan ihracat sevki, 2.2 milyar Dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Yunanistan İthalat Politikası Nasıldır?

Yunanistan, 2019 yılında toplam 62.5 milyar Dolar hacminde ithalat yapmış ve bu değer 2020 yılında 71.7 milyar Dolara yükselmiştir. Yunanistan, OEC’nin (The Observatory of Economic Complexity) 2019 yılı verilerine göre; 9.39 milyar Dolar değerinde ham petrol, 3.85 milyar Dolar değerinde rafine petrol, 2.11 milyar Dolar değerinde ilaç, 1.68 milyar Dolar değerinde otomobil ve 1.52 milyar Dolar değerinde yolcu ve yük gemisi ithal etmiştir.

Yunanistan’ın en çok ithalat yaptığı ülkeler; Almanya, Çin, İtalya, Irak, Rusya, Hollanda, Fransa, İspanya, Türkiye ve Bulgaristan’dır.

Yunanistan’nın İthalat Ürünleri Nelerdir?

Yunanistan’ın dış ülkelerden ithal ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Ham petrol
 • Rafine petrol
 • Petrol gazı
 • İlaç ve kozmetik ürünleri
 • Motorlu taşıtlar
 • Yolcu ve yük gemisi
 • Bilgisayar
 • Yayıncılık ekipmanı

Yunanistan’dan Aldığımız Ürünler Nelerdir?

Türkiye’nin Yunanistan’dan ithal ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Ham petrol
 • Ham pamuk
 • Plastik ürünleri
 • Bilgisayar
 • Pirinç
 • Buğday
 • Tütün
 • Altın
 • Alüminyum
 • Bakır

Yunanistan ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşması sonucunda, canlı ve dinamik bir yapıya ulaşmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilerin şekillenmesinde rol oynayan temel etkenler; iki ülkenin sınır komşusu ve Gümrük Birliği üyesi olmaları ile Yunanistan’ın ithal ettiği ürünlerde Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne sahip olmasıdır.

Türkiye ile Yunanistan arasında; iki ülkenin ticaret odaları, menkul kıymetler borsaları ve sermaye piyasası kurumları arasında imzalanan protokoller neticesinde, ekonomik ilişkiler için işbirliği ortamı sağlanmaktadır.

Türkiye’nin Yunanistan’dan ithal ettiği başlıca ürünler ham petrol, ham pamuk, plastik ürünleri, bilgisayar, pirinç, buğday, alüminyum ve bakır; Yunanistan’a ihraç ettiği başlıca ürünler ise petrol gazı, petrol yağı, motorlu taşıtlar, demir, beyaz eşya, tekstil ürünleri ve plastiktir.

Türkiye ve Yunanistan Ekonomik Karşılaştırması Nasıldır?

OEC’nin (The Observatory of Economic Complexity) 2019 yılı verilerine göre; Türkiye 761 milyar Dolarlık gayri safi milli hasıla ile dünya ekonomileri arasında 19. sırada yer almış, Yunanistan ise 210 milyar Dolarlık gayri safi milli hasıla ile dünya ekonomileri arasında 50. sırada yer almıştır. Kişi başına düşenGayri Safi Yurtiçi Hasıla Türkiye’de 9.127 Dolar iken, Yunanistan’da 19.583 Dolar; yıllık enflasyon oranı ise Türkiye’de %16.3 iken, Yunanistan’da %0.8 olarak kaydedilmiştir.

Yunanistan Gümrük Kuralları Nelerdir?

Avrupa Birliği ülkeleri ile Yunanistan arasında, gümrük vergileri ve miktar kısıtlamaları geçerli olmamakta ve malların serbest dolaşımı politikası izlenmektedir. Yunanistan’da, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler için Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır. Yunanistan ticari vizesi ile Yunanistan’a yapılan girişlerde, değeri 10.000 Euro’yu geçen döviz, senet, ve tahvil gibi değerli kağıtların gümrük kontrolleri sırasında Yunan makamlarına beyan edilmesi gerekmektedir. Yunanistan’a, kişisel kullanım amaçları dışında getirilen ve değeri 200 Euro’nun üzerinde olan mallar için gümrük vergisi alınmaktadır.

Yunanistan’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Yunanistan ekonomisine ait temel veriler ve yıllara göre değişimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılGayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)Kişi başına düşen GSYİHBüyüme oranı
2010224,1 milyar Euro20.328 Euro% −5.5
2011203,3 milyar Euro18.465 Euro% −9.1
2012188,3 milyar Euro17.173 Euro% −7.3
2013179,6 milyar Euro16.742 Euro% −3.2
2014177,3 milyar Euro16.985 Euro%0.7
2015176,1 milyar Euro17.017 Euro% −0.3
2016174,2 milyar Euro17.102 Euro% −0.2
2017177,1 milyar Euro17.384 Euro%1.5
2018179,7 milyar Euro17.765 Euro%1.9
2019183,4 milyar Euro17,110 Euro%1.9
2020165.8 milyar Euro15,490 Euro% −8.2

Yunanistan’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Yunanistan’da geçerli olan vergi uygulamaları; kişilerden ve kurumlardan alınan gelir vergisi, gayrimenkul vergileri ile işlem ve tüketim vergileri şeklinde sınıflandırılmıştır. Yunanistan’da vergi sisteminin düzenlenmesi ve kontrolü, Yunanistan Maliye Bakanlığı’nın yetkisindedir. Yunanistan’da, vergi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile, şahıslara ve şirketlere Yunanistan vergi daireleri tarafından vergi numarası (AFM- Arithmo Forologiko Mitro) verilmektedir.

Yunanistan’da devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardımlar; garantili asgari gelir yardımı, konut yardımı, sigortasızların halk sağlığı sistemine ücretsiz erişimi ve 67 yaş üzerindeki sigortasız kişiler için sosyal dayanışma ödeneği şeklinde organize edilmiştir.

Kurumlar vergisi, Yunanistan’da şirket kurmak isteyen kişiler veya işletmeler için, 2019 yılından itibaren %24 olarak belirlenmiştir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: