Yunan Mimarisi ve Yunanistan Ünlü Mimari Eserleri

Yunan Mimarisi Nasıldır, Yunanistan'ın Ünlü Mimari Eserleri Nelerdir?

Yunan mimarisinin kökeni M.Ö. 900’lü yıllardan 1.yüzyıla uzanmakta olup, Tapınaklar,çeşitli sütun kombinasyonları ve stoalardan oluşmaktadır. Yunan mimarisinin ilk çağında, Mısır mimari yapısını yansıttığı görülmektedir.Yunan mimari yapısı bir sonraki dönem Miken uygarlığından etkilenmiş olup çoğu yapıya miken etkilerini yansıtmışlardır. M.Ö. 7. yüzyıldan sonra Yunan mimarisinde Asur, Fenike, Urartu etkileri görünmektedir. M.Ö. 5.yüzyılda Dor, İyon, Korint dönemleri antik Yunan mimarisinde etkili olmaktadır. Yunan mimarisi, antik çağ kurallarını 18. yüzyılda klasik tarza aktarmıştır. Yunan mimarisi 19. yüzyılda neo-klasik mimariden etkilenmiştir. Yunan mimarlar ayrıca, Batı Avrupa, Osmanlı ve Venedik esintilerini yapılara yansıtmıştır. Günümüzde Yunanistan’ın mimari konsepti modern, doğal ve minimal çizgiyi kapsamaktadır.

Yunanistan’da Mimari Kurallar Nelerdir?

Yunanistan mimari kurallarına göre aşağıda listelenmiştir.

 • Dorik düzeni
 • İyonik düzeni
 • Korint nişanı

Yunan Mimari Terimleri Nelerdir?

Yunan mimari terimleri aşağıda verilmektedir.

 • Abakus: Sütun başlıklarının en üstünde bulunan reklam alanıdır
 • Akroter: En iyi köşelere sahip oyma ve heykelciklere verilen isimdir.
 • Arşitrav: Saçaklığın kiriş görevi üstlenen en üst parçasıdır.
 • Canpolat: Tanrı heykelinin korunduğu kutsal bölümün adıdır.
 • Kyma: Sütun başlıklarındaki süsleme çiçek motifidir.
 • Krpyta: Orta avluya verilen isimdir.
 • Peristyl: Sütunlarla çevrili avluya verilen isimdir.
 • Krepis: Tapınağın üstüne inşa edildiği platformun çevresindeki basamaklı yapının adıdır.
 • Pilastry: Eski Yunanistan’da dörtgen biçimli ve duvara bağlı olan sütunların adıdır.
 • Stereobat: Toprak üstünde kalan yapının oturtulduğu üst temelin adıdır.

Yunan Mimarisinde Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Yunanlıların mimari yapıları oluşturduğu ilk dönemde ahşap oldukça yaygın kullanılmıştır. Yunan mimarisinde M.Ö. 7. yüzyılın sonundan itibaren daha sağlam malzeme kullanıldığı görülmektedir. Yunan mimarlar yapıların sağlam olması için kireç taşı-su karışımı ya da saf mermer kullanmışlardır.

Yunan mimarisi yapıları aşağıda verilmektedir.

 • Priène Şehri
 • Dionysos Tiyatrosu
 • Olynthus şehri
 • Antik Olympia Bouleuterion
 • Argos Antik Tiyatrosu
 • Herodes Atticus Odeonu
 • Hera Tapınağı
 • Artemis Tapınağı
 • Attalos Staosu
 • Apollon Tapınağı
 • Hephaistos Tapınağı
 • Güney Stao I
 • Epidaurus Antik Tiyatrosu
 • Parthenon Tapınağı

Yunan Tapınakları, Hazineleri ve Stoaları Nasıldır?

Yunan tapınakları Antik Yunan dininde bulunan tanrıların heykellerini konumlandırmak amacıyla inşa edilmiştir. Yunan mimarisinde en yaygın ve en önemli mimari yapı türü olan Yunan tapınakları genellikle Dor düzeninde oluşturulmuştur. Stoalar Antik Yunanistan mimarisinde şehirle ilgili dini, ticari, politik, kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği üstü kapalı, sütunları bulunan sokak ya da geçitler olarak tanımlanmaktadır. Yunanistan’da ilk stoa örneklerinin girişleri açık ve genellikle Dor düzeninde sütunlardan oluşmaktadır. Sonraki örnekler iki katlı inşa edilmiş olup genellikle dükkânların bulunduğu İyon düzeninde inşa edilmiştir. Yunan mimarlar bütün yapıları oluştururken binaları mükemmel düz ve uyumlu olarak sunmak amacıyla sofistike geometri ve optik hileler kullanmışlardır. Tapınaklar, hazineler ve stoalar daha sonra çeşitli emirleri, sütun düzenlemeleri ve mimari heykelleriyle Yunan dünyasından en somut mimari mirası sağlamaktadırlar.

Yunan tapınak ve stoalarına ait örnekler aşağıda listelenmiştir.

 • Parthenon
 • Doric Zeus Tapınağı
 • Artemis Tapınağı
 • Poseidon Tapınağı
 • Kiklad tapınakları
 • Hephaistos Tapınağı
 • Selinus’un stoası

Yunan Sütun Başlıkları Nasıldır?

Antik Yunanistan mimari eserlerinde çok önemli bir yere sahip olan sütunlara, çoğu yapıda rastlanmaktadır. Yunan sütunu ilk olarak Dor ve İyon düzeninde ortaya çıkmış olup daha sonra Korint düzeni adında farklı bir düzende de ortaya çıkmıştır.

Antik Yunan mimarisi tapınaklar,çeşitli sütun kombinasyonları ve stoalardan oluşmaktadır ve kökeni M.Ö. 900’lü yıllardan 1. yüzyıla uzanmaktadır.

Yunan Tiyatroları Nasıldır?

Yunan tiyatroları, Yunan mimarisinin dünya kültürüne en büyük katkılarındandır. M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Yunan tiyatrosu spesifik özelliklerini bünyesine katmaya başlamıştır. Akustik sistemini destekleyen yükselen koltuk düzenlenmesi yarı dairesel düzenleme olarak tanımlanmakta olup Yunan tiyatrolarında yer almaktadır. Sonraki yüzyıllarda Yunan tiyatroları anıtsal hale dönüşmüştür.

Yunan tiyatroları aşağıda listelenmiştir.

 • Dionysos Eleutherius Tiyatrosu
 • Argos Tiyatrosu
 • Epidaurus Tiyatrosu

Yunan tiyatrosu M.Ö. 550 ile M.Ö. 220 arasında Antik Yunanistan’da gelişmiş olan bir tiyatro çeşididir.

Yunan Stadyumları Nasıldır?

Yunan stadyumları, ilk inşa edilme dönemlerinde doğal setlerin yanına inşa edilmiş olup erişim kolaylığı için bölümleri olan oturma oturma için taş veya mermer basamaklar eklenerek daha sofistike bir yapıya dönüşmüştür. Helenistik zamanlarda tonozlu koridorlar sporcu ve hakemler için stadyuma dramatik girişi sağlamıştır.

Yunanistan stadyumlarına ait örnekler aşağıda verilmektedir:

 • Nemea Stadyumu
 • Olympia Stadyumu

Yunan Evleri Mimarisi Nasıldır?

Yunan evleri mimarisinde insanların sosyalleşebilmesi için çeşme evleri inşa edilmiştir. Şahsi evler ise genellikle kerpiç tuğla ile inşa edilmiş olup belli başlı basit tasarıma sahip olduğu bilinmektedir. Yunan evleri çoğunlukla bir ya da iki katlı şekilde oluşturulmuştur. M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren genellikle sıvalı dış ve freskli iç duvarlara sahip taştan yapılmış daha iyi ve sağlam evlerin inşa edildiği bilinmektedir. Ayrıca Yunan evleri yapılırken, şehir planlaması için bir çaba gösterilmemiştir. Yunanistan bağımsızlığından sonra Yunanistan evlerine hakim iki ana mimari stil, Kikladlar bölgesindeki beyaz badanalı evleri betimleyen Kiklad mimarisi ve Epirus bölgesindeki taş evleri betimleyen Epirotik mimari olarak sınıflandırılabilmektedir.

Yunanistan evleri , ısıyı engellemek ve soğuk havayı içeride tutmak için taştan yapılmakta olup, beyaz duvarlar sayesinde dingin ve huzurlu bir görünüme sahip mimari yapılardır.

Yunan Ev Dekorasyonu Nasıldır?

Yunan geleneksel ev dekorasyonu doğadan ilham alınması sonucu sadelik ve doğallığı ön planda tutmaktadır. Genellikle pastel tonları ve minimalist bakış açısıyla konsept oluşturulmaktadır.

Ünlü Yunan Mimarlar Kimdir?

Yunanistan’ın geçmişten günümüze kadar öne çıkan ünlü bazı mimarları aşağıda verilmektedir.

 • Ernst Ziller
 • Dimitris Potiropoulos
 • Stamatios Kleanthis
 • Patroklos Karantinos
 • Elia Zenghelis
 • Alexandros Tombazis
 • Panagis Kalkos
 • Lysandros Kaftanzoglou

Yunanistan’ın önemli insanları arasında yazarlar, aktörler, müzisyenler, şarkıcılar ve birçok bilim insanı bulunmaktadır.

Paylaş: