Yunanistan Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yunanistan Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yunanistan veya resmî adıyla Helen Cumhuriyeti’nin demografik grafikleri, 1834 yılındaki ilk resmî nüfus sayımından 2011 yılına kadar sürekli artmış ancak 2011 yılındaki sayımdan sonra 2021 yılına kadar düşmeye devam etmiştir.

2021 yılındaki sayımda Yunanistan nüfusunun %95’inin Yunan olduğu gözlemlenmiştir. Yunan azınlıkları incelendiğinde, dünyada yaklaşık 13 milyon Yunanlı olduğu sanılmaktadır. Avrupa’nın hemen her bölgesinde ve Avustralya’da bulunan Yunanlılar dünyada, 1 milyondan fazla nüfus ile en fazla Amerika Birleşik Devletinde ikamet ettikleri tespit edilmiştir.

Yunanistan nüfusu hakkında bilinmesi gerekenler bu makalede detaylı şekilde incelenecektir.

2020 Yılında Yunanistan Nüfusu Ne Kadardır?

Yunanistan nüfusu 2020 yılında 10.718.565 kişi olarak hesaplanmıştır. 2019 yılına göre Yunanistan nüfusu %0,48 azalış göstermiştir.

2021 Yılında Yunanistan’ın Nüfusu Kaçtır?

Yunanistan nüfusu 2021 yılındaki sayıma göre 10.682.547 kişi olmuştur. Yunanistan 2021 yılı nüfusunun bir önceki yıla göre %0,33 azalış göstermiştir. Yunanistan’ın en kalabalık şehri Atina ve nüfusu en az olan şehri ise Kozani’dir. Yunanistan nüfus yoğunluğuna göre kilometrekareye 81 kişi olarak hesaplanmıştır.

Yunanistan Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Yunanistan nüfusunun yıllara göre değişim oranı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

YılToplam nüfusArtış/ azalış yüzde
202110.682.547-%0,33
202010.718.565-%0,60
201910.724.599-%0,48
201610.783.748-%0,34
201510.820.964-%0,66
201410.892.369-%0,66
201310.965.241-%1,15
201211.092.771-%0,27
201111.123.213-%1,63

Yunanistan nüfusu son 10 yılda %4 azalmıştır.

2022 Yılında Yunanistan’ın Nüfusu Ne Kadar Olacaktır?

Yunanistan’ın nüfusu son 10 yıldır sürekli azalmaktadır. Pandemi sürecindeki can kayıpları 15.000 kişiyi aşmış durumdadır. Yunanistan’ın son 10 yıllık nüfus değişimi ve dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık göz önünde bulundurulduğunda, 2022 yılında Yunan nüfusunun 10.67 milyon olacağı tahmin edilmektedir.

Yunanistan Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Yunanistan nüfusu; %90’ı Ortodoks Hristiyan, %3’ü Protestan Hristiyan, %2’si Müslüman, %4’ü hiçbir dini inancı olmayan ve %1’i ise Katolik Hristiyan dahil diğer dini inanca sahip kişilerden oluşmaktadır.

Yunanistan’ın Müslüman Nüfusu Kaçtır?

Yunanistan’da yaşayan Müslüman nüfus 310.000 kişidir.

Yunanistan’da İslam, Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Yunanistan’da yaşayan Müslümanlar ve 20. yüzyılın son çeyreğinde, Atina ve Selanik’e gelmeye başlayan Müslüman göçmenler olarak iki topluluk tarafından temsil edilmektedir. İslam dinine inanan Türkler arasında Yunan dini olan Hristiyanlığa çok sayıda geçiş olmuştur.

Yunanistan Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Yunanistan 9 bölgeden oluşmaktadır. Yunanistan’ın bölgeleri Ege Adaları, Orta Yunanistan, Girit, Epirus, İyon Adaları, Makedonya, Peloponez, Tesekya ve Trakya’dır.

Atina’nın Nüfusu Kaçtır?

Yunanistan’ın başkentinin nüfusu 2019 yılında 3.153.355 kişiyken 2020 yılında 3.153.255 kişi olmuştur. 2020 yılı ile 2019 yılı arasında nüfus da %0,03 düşüş yaşanmıştır.

Yunanistan’ın başkenti Atina, Yunanistan’ın en kalabalık şehri olma özelliğine sahiptir.

Yunanistan’ın Şehirleri ve Nüfusları Nasıldır?

Yunanistan nüfusunun şehirlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ŞehirNüfus
Atina664.046
Doğu Attika502.348
Pire163.688
Batı Attika160.927
Nomos140.611
Eğriboz218.301
Evritanya20.081
Fokida40.343
Ftiotis158.231
Boeotia11.621
Halkidikya105.908
İmatya140.611
Kılkış22.914
Pella139.680
Pierya126.698
Serez58.287
Selanik315.196
Hanya108.642
Kandiye173.993
Laşit74.006
Resmo37.462
Dırama44.823
Meriç13.535
Kavala147.884
Rodop112.039
İskeçe70.873
Ftiotis158.231
Yanya70.203
Preveze19.042
Tesprotya43.583
Korfu39.673
Kefalonya35.801
Levkas23.845
Zakintos40.759
Sakız23.857
Midilli114.880
Sisam32.977
Arkadya86.820
Korent60.220
Argolis108.636
Lakonya89.138
Mesinya180.264
Kiklad Adaları176.786
Oniki Adalar200.452
Kardiça56.747
Yenişehir124.376
Magnezya210.330
Tırhala81.355
Achaea296.945
Aetolia- Acarnania210.802
Elis36.275
Florina16.771
Grevena31.757
Kozani47.500
Kesriye37.094

Yunanistan Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Yunanistan nüfusunun demografik istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan’da 6 dakikada bir doğum yaşanmaktadır.
 • Yunanistan’da 4 dakikada bir ölüm yaşanmaktadır.
 • Yunanistan 53 dakikada bir göçmen kazanmaktadır.

2013 Ülkelere göre göçmen nüfus listesi inceliğinde, Yunanistan göçmenlik başvurusu yapan nüfus oranı toplam nüfusun %8,9’dur.

Yunanistan’da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Dünya Sağlık Örgütü 2018 verilerine göre, Yunanistan’da ortalama yaşam ömrü erkek için 78.6 kadın için ise 83.6 olarak hesaplanmıştır. Toplam yaşam süresi 81.1 olan Yunanistan Dünya Yaşam Beklenti sıralamasında 26. sıradadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015 yılı verilerine göre Yunanistan’da intihar oranlarının 100.000 kişi başına %3,2 olarak belirlenmiştir. Yunanistan’da yaşam şartlarından memnun olmayıp intihar edenlerin oranları, Dünya genelinde 165. sıradadır. Son yaşanan ekonomik sıkıntılar ile Yunanistan'da emeklilik yaşı 67'ye yükseltilmiştir.

Yunanistan’ın Kadın Erkek Oranı Kaçtır?

Yunanistan’ın 2021 Mayıs ayında yapılan nüfus sayımlarındaki 10.787.690 kişinin %50,8’inin kadın %49,2’sinin ise erkek olduğu bildirilmiştir.

Yunanistan Etnik Yapısı Nasıldır?

Yunanistan nüfusunun yüzdesel olarak etnik yapısı aşağıda belirtilmiştir.

 • %91,6 Yunanistan
 • %4,4 Arnavutluk
 • %4 Türkiye ve diğer ülkeler

Yunanistan’daki Türk Nüfusu Kaçtır?

Yunanistan’da yaşayan Türk azınlıkları, On İki Ada Türkleri ve Batı Trakya Türkleridir. On İki Ada’da yaşayan Türk nüfusu, Rodos’ta yaşayan 3.000 kişi ve İstanköy’de yaşayan 2.000 kişiden oluşmaktadır.

Yunanistan Cumhuriyetinde Türk nüfusunun en fazla olduğu yer Batı Trakya Bölgesidir. Yunanistan’ın resmî rakamlarına göre Trakya’da 49.000 Türk yaşamaktadır. Batı Trakya’daki kültür ve eğitim derneklerinin tahmin ettiği resmî olmayan Türk nüfusu ise 130.000 kişidir.

Yunanistan Türkleri Kökeni Nedir?

Yunanistan’da yaşayan Türk azınlıkları Batı Trakya Türkleri ve On İki Ada Türkleridir.

Günümüzde Yunan vatandaşlık hakkını kaybetmiş Türkler, önemli Yunanistan tarihi olaylarından olan Lozan Mübadelesi ile Türkiye’ye göç etmeye zorlanan Girit Türkleri ve Selanik Türkleridir.

Yunanistan Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Yunanistan nüfusunun yaşa göre yüzdesel dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0- 14 yaş aralığı toplam nüfusun %14,53’üdür. %14,53’ün 794.918 kişisi erkek, 745.909 kişisi kadındır.
 • 15- 24 yaş aralığı toplam nüfusun %10,34’dür. %10,34’ün 577.134 kişisi erkek, 519.819 kişisi kadındır.
 • 25- 54 yaş aralığı %39,6 kişidir. %39,6’dır. 2.080.443 kişisi erkek, 2.119.995 kişisi kadındır.
 • 55- 64 yaş aralığı %13,1 kişidir. %13,1’dir. 656.404 kişisi erkek, 732.936 kişisi kadındır.
 • 65 yaş ve üstü %22,43 kişidir. %22,43’ün 1.057.317 kişisi erkek, 1.322.176 kişisi ise kadındır.

Yunanistan’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Yunanistan’dan doğum oranı 1.000 kişide 7.9, ölüm oranı 1.000 kişide 12,3’dür. Yunanistan’da evlilik ve doğum oranlarındaki gerileme nedeniyle ülke nüfusunun giderek azaldığı gözlemlenmiştir. 2018 yılında Yunanistan’da 86.440 kişi doğmuş ve 120.297 kişi ölmüştür. 2018’deki doğum ve ölüm verilerine göre 2018 yılında ülke nüfusu 33.857 kişi azalmıştır. Yunanistan’daki net göç oranı 1.000 kişide 0,97 kişi olarak hesaplanmıştır.

Yunanistan Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Birleşmiş Milletler gelişme programı İnsani Gelişim Raporu, 2018 veri tarihine göre Yunanistan, 2011 tarihinden yana %0,57 artış göstererek %97,9 okuryazarlık oranına ulaşmıştır.

En Sık Kullanılan Yunanca İsimler Nelerdir?

Yunanistan’da en çok bulunan kadın isimleri Maria, Eleni ve Katerina’dır. Yunanistan’da en çok kullanılan erkek isimleri Georgios ve Dimitrios’dur.

Yunanistan’da ebeveynler, bir çocuk için isim seçmenin çocuğun kaderini belirlediğine inandıklarından Yunan kız ve erkek bebeklerin isimleri özellikle tarihi geçmişi olan önemli isimlerinden seçilmektedir. Yunanca isimleri, Yunan kültürü etkisiyle iki gruba ayrılmaktadır. Mitolojiyle ilişki antik dönem isimleri tanrı, tanrıça ve kahramanların isimleridir. Ortodoks takviminde yer alan önemli azizlerin isimleri, Yunanistan’ın %90’ı Ortodoks Hristiyan olduğu için Hristiyan kiliselerindeki önemli ve saygı duyulan azizlerin isimleri erkek bebeklerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Sık Kullanılan Yunan Kadın İsimleri Nelerdir?

Yunanistan’da sık kullanılan Yunan kız isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Sophia
 • Penelope
 • Chloe
 • Zoey
 • Zoe
 • Elina
 • Elena
 • Maya
 • Cora
 • Lydia
 • Melanie
 • Melody
 • Athena
 • Arianna
 • Margaret
 • Iris
 • Katherine
 • Alexandra
 • Amara
 • Anastasia
 • Khloe
 • Callie
 • Harmony
 • Alexa
 • Mya
 • Angela
 • Phoebe
 • Evangeline
 • Nicole
 • Catherine
 • Tessa
 • Phoenix
 • Demi
 • Melissa
 • Ophelia

Sık Kullanılan Yunan Erkek İsimleri Nelerdir?

Yunanistan’da sık kullanılan Yunanca erkek isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • George
 • Giannis
 • John
 • Nikos
 • Giorgos
 • Yiannis
 • Konstantinos
 • Dimitris
 • Nikolaos
 • Panagiotis
 • Vasilis
 • Christos
 • Athanasios
 • Michalis
 • Nick

Yunan isimleri erkekler için genellikle Hristiyan aziz isimlerinden tercih edilmiştir.

Sık Kullanılan Yunan Soyadları Nelerdir?

Yunanistan’da sık kullanılan Yunan soyadları aşağıda listelenmiştir.

 • Papadopoulos
 • Papadopoulou
 • Papageorgia
 • Oikonomou
 • Papadimitriou
 • Georgiou
 • Papaioannou
 • Pappas
 • Vasileiou
 • Nikolaou
 • Karagiannis
 • Antoniou
 • Makris
 • Papanikolaou
 • Dimitriou
 • Ioannidis
 • Georgiadis
 • Triantafyllou
 • Papadakis
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: