Yunanistan Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yunanistan Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yunanistan’ın nüfusu resmi istatistik kurumu olan Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından izlenmektedir ve 10.375.781’dir. Yunan toplumu son birkaç yılda hızlı bir şekilde değişmiş, doğurganlık oranı azalarak nüfusta düşüşler yaşanmıştır. Yunanistan nüfusunda düşüş eğiliminin bir sonucu olarak, ortalama Yunan hane halkı önceki nesillere göre daha küçük ve daha yaşlıdır. Yunanistan’daki ekonomik kriz, 2010’dan bu yana ağırlıklı olarak genç yetişkinlerden oluşan 350.000-450.000 Rum’un göç etmesiyle nüfus düşüşünü daha da tetiklemiştir.

Yunanistan’da hemen hemen herkes Yunandır ve nüfusun geri kalanı çoğunlukla Arnavutluk, Ermenistan, Bulgaristan’dan gelen azınlıklardır. Turistler çoğunlukla Yunan adalarını düşünürken, çoğu Yunan başkentte veya Yunanistan’ın en büyük ikinci şehri olan Selanik’te yaşamaktadır.

Yunanistan nüfusu hakkında bilinmesi gereken ilginç gerçekler aşağıda listelenmiştir.

 • Yunanistan’da çocuklar genellikle evlenene kadar ailelerinin yanında kalmakta, büyükanne ve büyükbabaları genellikle ölene kadar çocuklarının ailesiyle birlikte yaşamaktadır; bu sebeple Yunanistan’da çok az sayıda huzurevi bulunmaktadır.
 • Geleneksel Yunan düğünlerinde herkes dans etmekte ve tabak fırlatmaktadır.
 • Yunanistan’da yaz aylarında Yunanlılardan daha fazla turist bulunmaktadır. Yunanistan dünyanın en popüler turistik yerlerinden biridir.
 • Yunanistan çapında 4000’den fazla geleneksel dans vardır.
 • Yunanistan’da yeni yıl pastasının diliminde bozuk para bulmanın iyi şans getirdiğine inanılmaktadır.

2021 Yılında Yunanistan Nüfusu Kaçtır?

Yunanistan’ın mevcut nüfusu, Birleşmiş Milletler verilerine göre 10.375.781’dir. BM verilerine göre Yunanistan 2021 nüfusunun yıl ortasında 10.423.054 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Yunanistan’da nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 81 kişidir. Yunanistan’ın en kalabalık şehri Atina, en az nüfusa sahip şehri ise Kozani’dir.

Yunanistan Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

2005’ten bu yana Yunanistan’da nüfus düşüşü yaşanmış ve 15 yılda 11.23 milyondan 10.42 milyona düşmüştür. 2019’dan 2020’ye kadar Yunanistan’ın nüfusu %0,48 azalmıştır.

Yunanistan nüfusunun yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Yıllara Göre Yunanistan Nüfusu
Yıllara Göre Yunanistan Nüfusu

2022 Yılında Yunanistan Nüfusu Kaç Olacaktır?

Son 10 yıl ve pandemi süreci göz önüne alınarak uzun vadede, Yunanistan nüfusunun ekonometrik modellere göre 2022’de 10.67 Milyon ve 2023’te 10.65 Milyon civarında bir eğilim göstermesi beklenmektedir.

Yunanistan Nüfusu Hangi Dilleri Konuşmaktadır?

Yunanistan’da 11 milyona yakın insan bulunmaktadır ve bu insanların %99’u ana dili olarak Yunanca konuşmaktadır. Yunan halkının yaklaşık %1,8’i, azınlık dili olarak kabul edilen Makedonca konuşmaktadır. Yunanistan nüfusunun diğer azınlık dilleri Arapça, Arnavutça, Bulgarca ve Rumence’dir.

Yunanistan Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

2015 yılında yapılan araştırmaya göre Yunanistan nüfusunun %90’ını Ortodoks’tur ve Ortodoks Hristiyanlık anayasal olarak Yunanistan’ın “hakim dini” olarak kabul edilmektedir. Yunanistan’da hakim olan diğer dinler arasında İslam (%2), Katoliklik (%1), Evanjelizm, Helenik Paganizm, Sihizm ve Hinduizm bulunmaktadır. Yunanistan’da Ateistler de bulunmaktadır. Din, çoğu Yunanlı için kimliğin kilit bir parçasıdır ve 2015-17’de yapılan bir ankete göre Yunanlıların %76’sı milliyetlerinin Hristiyanlık tarafından tanımlandığını söylemektedir. Yunanistan’da din Yunan Ortodoks Kilisesi tarafından yönetilmektedir.

Yunanistan Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Yunanistan dokuz coğrafi bölgeye ayrılmıştır.

2001 nüfus sayımına göre her Yunanistan bölgesinin nüfusu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BölgeNüfus
Ege Adaları508,807
Orta Yunanistan4,591,568
Girit601,131
Epirus353,822
İyon Adaları212,984
Makedonya2,424,765
Peloponez1,155,019
Teselya753,888
Trakya362,038

Yunanistan birçok adaya sahip bir ülkedir ve ülke bu adalar da dikkate alınarak bölgelere ayrılmıştır. Yunanistan nüfus yoğunluğu, Yunanistan coğrafyası göz önüne alındığında iklimin yaşamaya daha elverişli olduğu güney kesimlerde ve deniz çevresi etrafında toplanmıştır.

Atina’nın Nüfusu Kaçtır?

Yunanistan’ın başkenti olan Atina şehrinin 2021’deki mevcut nüfusu, 2020’ye göre artmamıştır ve 3.153.255 kişidir. 2020’de Atina’nın nüfusu, 2019’a göre %0.03 düşüşle 3.153.355 olmuştur.

Atina Yunanistan’ın başkenti olması sebebiyle Yunanistan’daki en kalabalık ve gelişmiş şehirdir. Atina ulaşım imkanları açısından şehirde yaşayan kalabalık nüfusa birçok seçenek sunmaktadır.

Selanik’in Nüfusu Kaçtır?

Selanik’in 2021’deki nüfusu, 2020’ye göre 0.10%’luk bir artışla 812.964 kişi olmuştur. Selanik’in 2020’de nüfusu 812.166 kişidir.

Patra’nın Nüfusu Kaçtır?

Yunanistan’ın en kalabalık 3. şehri olan Patra’nın 2021’deki mevcut nüfusu, 2020’ye göre 9% azalışla 195.265 kişidir. Patra’nın 2020’de nüfusu 213.984 kişidir.

İllere Göre Yunanistan Nüfusu Nasıl Dağılmıştır?

İllere göre Yunanistan nüfusu dağılımı aşağıda verilmiştir.

ŞehirNüfus Sayısı (2011)
Atina3.218.218
Selanik789.191
Patra168.202
Kandiye153.653
Larisa144.651
Volos118.707
Yanna65.934
Trikala61.653
Halkida59.125
Serez58.287

Yunanistan şehir nüfusları tablosu 2011 verilerine göre hesaplanmıştır.

Yunanistan Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Yunanistan nüfusu ile ilgili demografik istatistikler aşağıda verilmiştir.

 • Yunanistan’da ortalama yaş ömrü 82 yıldır.
 • Yunanistan’da her 6 dakikada bir doğum yaşanmaktadır.
 • Yunanistan’da her 4 dakikada bir ölüm yaşanmaktadır.
 • Yunanistan her 53 dakikada bir göçmen kazanmaktadır.

Ölüm/doğum oranlarına bakıldığında Yunanistan nüfus verileri Yunanistan’ın nüfusunun azalacağına işaret etmektedir. Göçmen nüfus dolayısı ile Yunan kültüründe etnik çeşitlilik fazladır.

Yunanistan Nüfusunu Oluşturan Etnik Yapılar Nelerdir?

Yunanistan nüfusu oluşturan etnik yapılar aşağıda verilmiştir.

 • %91.6 Yunanlar
 • %4.4 Arnavutlar
 • %4 Türkler ve diğer etnik gruplar

Yunanistan Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

2020 verilerine göre Yunanistan nüfusunun yaşa göre yüzdesel dağılımı aşağıda verilmiştir.

 • 0-14 yaş: %14,53 (erkek 794.918/kadın 745.909)
 • 15-24 yaş: %10,34 (erkek 577,134/kadın 519,819)
 • 25-54 yaş: %39,6 (erkek 2.080.443/kadın 2.119.995)
 • 55-64 yaş: %13.1 (erkek 656.404/kadın 732.936)
 • 65 yaş ve üstü: %22,43 (erkek 1.057.317/kadın 1.322.176)

Yunanistan’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Yunanistan’da doğum ve ölüm oranları aşağıda verilmiştir.

 • Büyüme oranı 1.01 kişi/1.000 nüfus
 • Doğum oranı 7.9 doğum/1.000 nüfus
 • Ölüm oranı 12,3 ölüm/1.000 nüfus
 • Doğurganlık oranı 1,35 çocuk/kadın
 • Bebek ölüm hızı 1000 canlı doğumda 3,75 ölüm
 • Net göç oranı 0.97 göçmen/1.000 nüfus

Yunanistan Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Yunanistan’ın 2018 için okuryazarlık oranı 2011’e göre %0,57 artışla %97,94 olmuştur.

Paylaş: