Bulgaristan'da Şirketi Olanlar için Vize

Bulgaristan'da Şirketi Olanlar için Bulgaristan Vizesi Başvuru Süreci 2023

Bulgaristan’da mevcut bir şirkete ortak olan veya şirketin sahibi olan Türk vatandaşlarının Bulgaristan’a gidebilmesi için başvurulması gereken vize türü kısa süreli (C tipi) şirket vizesidir. Şirket sahiplerinin Bulgaristan vizesi alabilmesi için, Bulgaristan’daki şirket belgelerinin Türkiye’de bulunan Bulgaristan dış temsilciliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bulgaristan Konsolosluğu, Bulgaristan’da şirketi olanlara vize sağlanması adına iş amacıyla vize düzenlemektedir. Bulgaristan şirket kurmak amacıyla Bulgaristan vizesi alınabilmekte ve vize geçerlilik süresince Bulgaristan’da ikamet hakkına sahip olunmaktadır.

Vizem.net danışmanlığında Bulgaristan vize başvurusu yapan şirket sahiplerinin başvuru merkezine gelmesine gerek kalmadan sadece vize başvuru evraklarını merkez ofise göndermesi yeterli olmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Şirket Sahipleri için Bulgaristan Vize Evrakları Nelerdir?

Şirket sahibinin Bulgaristan vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan vize başvuru formu: Vize başvuru sahibi tarafından doğru bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
 • Pasaport: Planlanan Bulgaristan seyahatinin sona erme tarihinden sonra en az 6 ay boyunca geçerli ve son 10 yıl içinde düzenlenmiş olan pasaportun sunulması gerekmektedir. Sayfaları arasında en az 2 sayfasının boş olması gerekmektedir ve fotokopisi eklenmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş, biyometrik özelliklere sahip, 35x45 mm ölçülerinde 1 adet fotoğrafın teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Vize harç bedeli ödeme dekontu: Bulgaristan Konsolosluğu’nun adına Garantibank’a yatırılmış vize harç bedeline ait dekontta başvuru sahibinin adı, soyadı ve pasaport numarası yazmalıdır.
 • Şirket evrakları: Bulgaristan’da faaliyet gösteren şirkete ait ticaret odası kaydı, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazetesi veya sicil kaydı ile şirketin antetli kağıdına yazılmış vize başvuru dilekçesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Şirketin Bulgaristan’da maddi yükümlülüklerinin olmadığını kanıtlayan belge sunulmalıdır.
 • Şirket ortaklığı evrakları: Vize başvuru sahibinin Bulgaristan’daki şirkete ortaklığını ve hissesini gösteren resmi evrakların sunulması gerekmektedir.
 • Finans planı: Bulgaristan seyahati süresince yapılacak masrafları karşılamaya yönelik yeterli bakiyenin bulunduğu banka hesap dökümü ve son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap cüzdanının sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibi adına kayıtlı banka hesabında, Bulgaristan’da kalınacak gün başına en az 50 Euro olması ve belgenin başvurudan önceki son 15 gün içerisinde ıslak imzalı olarak alınması gerekmektedir. Başvuru sahibine ait maaş bordrosu, varsa kira sözleşmesi ve tapu kayıtları sunulmalıdır.
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği: Vize başvuru sahibinin aile bağlarını gösteren belge e-devlet üzerinden barkodlu olarak temin edilebilmektedir.
 • Başvuru sahibi çalışan ise: SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü, başvuru sahibinin görevini, maaşını, ne kadar süredir çalıştığını, Bulgaristan’a gidiş amacını ve seyahat tarihlerini içeren imzalı ve kaşeli işyeri izin yazısı sunulmalıdır. Çalışılan şirkete ait vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesinin kopyası ibraz edilmelidir.
 • Başvuru sahibi şirket sahibi ise: Şirketin antetli kağıdına yazılmış referans mektubu, vergi levhası, ticaret odası kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesinin kopyası sunulmalıdır.
 • Başvuru sahibi çiftçi ise: Başvuru sahibinin bağlı olduğu ziraat odası tarafından düzenlenen çiftçi belgesinin verilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi emekli ise: Emekli maaşını kanıtlayan belge ve emekli kartının sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşımı kanıtlayıcı evraklar: Vize başvuru sahibinin Bulgaristan’a nasıl ulaşacağını gösteren bilet ve rezervasyonların sunulması gerekmektedir.
 • Konaklama evrakları: Bulgaristan seyahati süresince vize başvuru sahibinin nerede konaklayacağını kanıtlayan belgelerin başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Bulgaristan seyahat sağlık sigortası: Bulgaristan seyahat tarihlerini kapsayan ve en az 30.000 Euro teminatlı olan seyahat sağlık sigortasının hazır olması gerekmektedir.

Şirket sahipleri için Bulgaristan vize evrakları listesi, başvuru yapılan il, Bulgaristan’a ulaşım aracı ve Bulgaristan’da konaklama yöntemi gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Bulgaristan Vize Başvurusu için Şirket Banka Dökümü Gerekli Midir?

Bulgaristan vize başvurusu için şirket banka dökümüne gerek yoktur ancak şirketin banka hesabında aktif hareket varsa vize başvuru belgeleri arasına destekleyici belge olarak eklenmesi gerekmektedir.

Bulgaristan’daki Şirket Sahipleri Türkiye’deki Kişilere İstek Gönderebilir Mi?

Bulgaristan’daki şirket sahiplerinin, Türkiye’deki kişilere Bulgaristan ziyaret için istek göndermesi mümkün olmaktadır. Bulgaristan’da faaliyet gösteren bir şirketin sahibi, Türk vatandaşlarına iş amaçlı kısa süre verilmesi adına davet beyanı gönderebilmektedir. Davet beyanı göndermek için, davet eden kişinin Bulgaristan Konsolosluğu’na hitaben resmi bir dille dilekçe yazması, şirket kaşesi ile beraber imzalaması ve noter ya da yabancıların idari kontrolü için yetkili biri tarafından davetin yasallaştırılması gerekmektedir. Bulgaristan Yabancı Uyruklu Kişiler Göç İdaresi’ne gidilerek davet dilekçesinin tasdik ettirilmesi zorunlu tutulmaktadır.

Bulgaristan’da Şirketi Olan Kişilerin Sponsorluk için Hazırlaması Gereken Belgeler Nelerdir?

Bulgaristan’da şirketi olan kişilerin sponsorluk için hazırlaması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Üç ay geçerlilik süresi bulunan, Bulgaristan’daki şirkete yönelik Bulgaristan Ticaret Sicil Ajansı tarafından düzenlenmiş faaliyet belgesi
 • Bulgaristan’daki şirket için Bulgaristan Ulusal Gelir İdaresi’nin ilgili bölge müdürlüğünden alınan vergi beyannamesinin kopyası

Bulgaristan’da Şirketi Olan Kişiler için Bulgaristan Vizesi Ne Kadar Süreli Verilir?

Bulgaristan’da şirketi olan kişiler için Bulgaristan vizesi, genellikle 6 aylık veya 1 yıllık süreyle çok girişli (multi) vize olarak düzenlenmektedir. Geçmişte Bulgaristan şirket sahibi vizesi alan kişiler için yeni vize süresi 3 yıllık olarak düzenlenmektedir.

Bulgaristan Şirket Sahibi Vizesi ile Bulgaristan’da Ne Kadar Süre Kalınabilir?

Bulgaristan’da şirket sahibi vizesi ile Bulgaristan’da 180 gün içerisinde en fazla 90 güne kadar kalınabilmektedir.

Bulgaristan Şirket Sahibi Vizesi ile Bulgaristan’da Oturum İzni Alınabilir Mi?

Hayır, Bulgaristan şirket sahibi vizesi, kısa süreli (C tipi) vize türü olduğu için Bulgaristan’da oturum izni alınmasına imkan sağlamamaktadır.

Bulgaristan Şirket Sahibi Vizesi ile Hangi Ülkelere Giriş Yapılabilir?

Bulgaristan şirket sahibi vizesi ile giriş yapılabilecek ülkeler aşağıda verilmiştir.

 • Romanya
 • Güney Kıbrıs

Bulgaristan Şirket Sahibi Vizesi için Bulgaristan’daki Şirketin Aktif Olması Şart Mıdır?

Bulgaristan şirket sahibi vizesi için Bulgaristan’daki şirketin aktif olma zorunluluğu yoktur ancak vize başvuru evrakları için beyan edilecek şirket belgelerinin güncel tarihli ve geçerli olması gerekmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: