Bulgaristan dış yatırım vizesi

Bulgaristan Dış Yatırım Vizesi Nedir, Nasıl Alınır

Bulgaristan’da 512.000 Euro değerinde yatırım yapanlar için verilen vizeye Bulgaristan yatırımcı vizesi denir. Bulgaristan dış yatırımcı vizesi D tipi vize olup hamiline Bulgaristan’da oturum izni hakkı sağlamaktadır.

Bulgaristan Dış Yatırım Vizesini Kimler Alabilir?

Bulgaristan dış yatırım vizesini Bulgaristan’da ticari yatırım yapacak kişiler alabilir. Bulgaristan dış yatırım vizesi ile Bulgaristan’a yatırım yapan şirket sahipleri, yatırımcılar ve iş insanları 512.000 Euro değerinde 5 yıl boyunca devlet tahviline yatırım yaptığı takdirde Bulgaristan dış yatırım vizesine başvuru yapabilmektedir.

Bulgaristan Dış Yatırım Vizesi Almak için Hangi Vize Türüne Başvuru Yapılması Gerekir?

Bulgaristan dış yatırım vizesi almak için Bulgaristan D tipi vizeye başvuru yapılması gerekmektedir. Bulgaristan’daki yatırımcılar Bulgaristan’da 90 günden uzun kalmaya olanak sağlayan Bulgaristan D vizesi aldıktan sonra Bulgaristan oturma izni alarak Bulgaristan’da ikamet edilebilmektedir.

Bulgaristan’da Dış Yatırım Yoluyla Oturum İzni Almak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bulgaristan’da dış yatırım yoluyla Bulgaristan oturuma izni almak için kişiler en az 512.000 Euro yani 1 Milyon Leva değerinde Bulgaristan’a yatırım gerçekleştirmelidir. Bulgaristan yatırımcı vizesi için gerekli evrakların tamamlanmasından sonra Bulgaristan D tipi vizesi alınmalıdır.

Bulgaristan’daki yatırımcı, Bulgaristan hükümetinden Yatırımcı sertifikası almalıdır ve Bulgaristan D tipi vizesi ile Bulgaristan oturum izni başvurusu yapabilmektedir.

Bulgaristan’da Dış Yatırım Yoluyla Oturum İzni Almak için Gereken Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan dış yatırım vizesi ile oturum izni almak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir:

 • Oturum izni başvuru formu
 • Bulgaristan D vizesi bulunan geçerli pasaport
 • Başvuru ücreti ödeme makbuzu
 • Firma faaliyetleri ile ilgili güncel durumu gösteren adli sicil belgesi.
 • Kişinin ikamet ettiği Bölgenin Milli gelir dairesinden alınan ve mali beyanları, ödenen vergileri ve sigorta primlerini gösteren belge.
 • Ülkede kalacağı sürede idamesini sağlayabileceğini gösterir belgeler
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Bulgaristan Tanımlama Kodu veren kurum tarafından kaydı: Bulgaristan Kayıt Ajansı (BULSTAT)’dan alınabilir.

Bulgaristan Dış Yatırım Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Bulgaristan dış yatırım vizesi başvuru ücreti 215 Euro’dur. Bulgaristan’dan alınan 90 gün ve üstü süreli tüm vizeler Bulgaristan D tipi vize kapsamında değerlendirilmektedir ve bütün Bulgaristan D tipi vizelerinin konsolosluk harç fiyatı 100 Euro’dur.

Bulgaristan’da Dış Yatırım Yoluyla Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bulgaristan’da dış yatırım yoluyla oturum izni başvuruları yatırımcıların Bulgaristan dış yatırım vizesi alarak Bulgaristan Göç Müdürlüğüne Bulgaristan oturum izni için başvurmaları ile gerçekleştirilir.

Bulgaristan Göç Müdürlüğü başvurusunda yatırımcının Bulgaristan Milli Gelir İdaresi’nden alınmış finansal beyanları ve, vergi ödemelerini gösteren belge ve evrakları ve Bulgaristan’da ikamet etmek için gerekli fonlara sahip olduğunu kanıtlayan belgeleri sunmalıdır.

Bulgaristan’da 512.000 Euro değerine yatırım yapan kişi yatırım yolu ile Bulgaristan’da oturum izni alma hakkına yıl sonra ise Bulgaristan vatandaşı olabilme hakkına sahip olmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Bulgaristan’da Şirket Kurmak için Hangi Şartların Karşılanması Gerekir?

Bulgaristan’da şirket kurmak için Ticaret Sicili’ne kayıt olunması gerekmektedir. Bulgaristan’da şirket kurulurken Kayıtlar Ajansı’ndaki Ticaret Sicili’ne kayıt sırasında özel tanımlama kodu (EİK olarak da bilinir) verilmektedir. Bulgaristan’da KDV kanuna göre kayıt olunmalı ve “BG” ile başlayan KDV numarası alınmalıdır. Bulgaristan’da şirket kurma maliyeti şirket türüne göre değişiklik göstermektedir.

Bulgaristan Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Bulgaristan yatırım teşvikleri aşağıda listelenmiştir:

 1. Bulgaristan’da kar payı üzerinden %5 vergi kesintisi yapılmaktadır.
 2. Ar-ge giderlerinin vergiden muaf tutulması imkanı vardır.
 3. Bulgaristan’daki Gelir vergisi oranı %10’dur.
 4. Bulgaristan’da, Kurumlar vergisi Bulgaristan’da teşvik kapsamında olan bölgelerde alınmamaktadır.
 5. Minimum 50 vatandaşa çalışma imkanı sağlayan 5 milyon Euro değerinin üzerinde olan Bulgaristan’daki projelerde ekipmanlardan ve araçlardan 2 yıl boyunca Katma Değer Vergisi (KDV) alınmamaktadır.

Bulgaristan’da Şirket Kurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bulgaristan’da LTD şirketi açmak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir:

 1. Özel yasaların istediği belgeler
 2. Şirket kuruluş sözleşmesi
 3. Şirket bilgilerini içeren beyanname
 4. Tüzel kişinin limited şirkette yer alma kararı
 5. Şirket Genel Kurulunun yönetici atama kararı
 6. Yöneticinin ya da yöneticilerin noter onaylı görev kabul ve imza sirküleri
 7. Mevzuatın gerektiği zamanlarda devlet mercilerinden alınması gereken lisans ve izinler
 8. Yatırılan sermayeyi gösteren evrak
 9. Sermayenin yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği belge
 10. Şirkete ortak tüzel kişinin ulusal kanunlara göre tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge

Bulgaristan’da Anonim şirket (AD) kuruluşu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • Kuruluş sözleşmesi
 • Şirket bilgilerini içeren beyanname
 • Düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı
 • Hissedar tüzel kişinin AD’de yer alma kararı
 • Tüzel kişiliği haiz kurucularda yetkili organlarının AD kuruluşunda yer alma kararı
 • Müdürler kurulu veya Yönetim Kurulun şirket temsilciliğini seçme toplantısı tutanağı
 • Şirket Denetim Kurulunun toplantı tutanağı
 • Yönetim Kurulu ya da Müdürler Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi
 • Kurucuların Ticaret Kanunu gereğince düzenledikleri beyannameler
 • Yönetim üyelerinin noter onaylı görev kabulleri, beyannameleri ve imza sirküleri
 • AD’de yer alan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının AD kuruluşunda yer alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu açıklayan belge
 • Tüzüğün herhangi bir Kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği durumlarda bu tüzel kişinin Kuruldaki temsilcisini atayan yetkili kararı, kurucu tüzel kişinin yabancı olduğu veya ticaret sicilinde kaydı bulunmaması durumunda ise tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili yöneticinin bu kararı alma çerçevesinde yetkili olduğunu açıklayan evrak
 • Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve izinler
 • Özel yasaların gerektirdiği evraklar
 • Gerektiği durumlarda yönetimdeki üyelerin yeterlilik evrakları
 • Bankaya yatırılan parayı gösteren belge en az 50.000 leva
 • Paranın aynı olarak yatması durumunda mevzuatın gerektirdiği evraklar

Bulgaristan’da Şirket Kurmanın Maliyeti Nedir?

Bulgaristan’da şirket kurmanın maliyeti şirket türüne göre değişmektedir. Bulgaristan’da LTD şirket kuruluşu için başvuru sırasında 160 Leva Ticaret Siciline kayıt ve 50 Leva şirket ismi alma bedeli ödenmesi gerekmektedir.

Bulgaristan’da AD şirketi kuruluşu için başvuru sırasında 460 Leva Ticaret Siciline kayıt ve şirket ismi alabilmek için 50 leva ödenmesi gerekmektedir. Bulgaristan’da AD şirket kuruluşu bankacılık veya sigortacılık alanında ise Bulgaristan’da şirket kuruluşu başvurusu sırasında 1700 Leva Ticari Sicil kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Yatırım Yoluyla Bulgaristan Vatandaşı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Yatırım yoluyla Bulgaristan vatandaşı olmak için 512.000 Euro devlet tahvil bonosu yatırımı yapılmalıdır. Bulgaristan İçişleri Bakanlığına başvurulduğunda önce 1 yıllık sonra 3 yıllık Bulgaristan oturum izni alınmalıdır.

Bulgaristan oturum izninin 3 yılı sonunda Bulgaristan vatandaşlık başvurusu yapılabilir ve Bulgaristan’daki ikamet edilen süre boyunca hiç suç işlenmemiş olması gereklidir. Bulgarcayı B2 seviyesinde bilmek Bulgaristan vatandaşlığı için şarttır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: