Yunanistan'da Çalışmak İster Misiniz?

2023'te Yunanistan'da Çalışmak İster Misiniz?

Yunanistan’da çeşitli meslek grupları için çeşitli iş imkanları bulunmakatdır. 2020 yılı İşçi Hakları Endeksi’ne göre 15. sırada yer alan Yunanistan’da iş yapma kolaylığı ve standartları yüksektir. Birçok ülkeden işçi göçü alan Yunanistan’da 4.4 milyonluk kayıtlı Yunan iş gücünün %9 ile %11’ini yabancı ülke vatandaşları oluşturmaktadır.

Vizem.net Yunanistan’dan çalışma teklifi alan kişilere Yunanistan vize başvurusu, unvan ve diploma denklik işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Yunanistan Denklik İşlemleri için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yunanistan denklik işlemleri için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport veya kimlik kartı: Yunanistan Büyükelçiliği veya bir Yunan avukat tarafından tasdik edilmiş olan pasaport veya kimlik kartı fotokopisi gerekmektedir.
 • Ücretin ödendiğine dair makbuz: 230,40 Euro tutarındaki işlem ücretinin ödendiğini gösteren ve üzerinde başvuru sahibinin isminin yazılı olduğu makbuz gerekmektedir.
 • Resmi açıklama: Gönderilen belgelerin tümünün doğruluğunu, aynı derecenin tanınması için DOATAP’a veya başka bir Yunan kamu otoritesine başka bir başvuru yapılmamış olduğunu, derecenin verilmesi için gerekli tüm çalışmaların tamamlandığını ve yapılmış çalışmaların yerlerini belirten ıslak imzalı beyanname gerekmektedir.
 • Rıza formu: DOATAP’a eğitim kurumlarından akademik derece ile ilgili ek bilgi talep etme yetkisi veren ve başvuru sahibi tarafından hazırlanıp imzalanan rıza formu çalışma yapılan her kurum için bir tane olacak şekilde teslim edilmelidir.
 • Lise diploması: Başvuru sahibinin lise diplomasının yasal onaylı kopyası ve Yunanca resmi tercümesi gerekmektedir.
 • Eğitim derecesi: Tanınacak eğitim derecesinin yasal olarak tasdik edilmiş kopyası ve Yunanca resmi tercümesi gerekmektedir.
 • Not döküm belgesi: Başvuru sahibine ait resmi not döküm belgesinin yasal onaylı kopyası ve Yunanca resmi tercümesi gerekmektedir.
 • Üniversite sertifikası: Başvuru sahibinin talebi üzerine derecenin alındığı eğitim kurumu tarafından doldurulacak ve posta veya e-mail yolu ile DOATAP’a gönderilecek üniversite sertifikası gerekmektedir.
 • Diploma eki: Başvuru sahibinin çalışmalarını yürüttüğü kurum tarafından sağlandığı takdirde diploma eki tercihe bağlı olarak gerekli belgeler arasına eklenebilmektedir.
 • Diploma tezi: Diploma tezi yalnızca, derecelerinin Yunan HEI’leri tarafından verilen belirli bir mühendislik diplomasına denklik ve yazışma tanınmasını talep eden adaylardan istenmektedir.
 • Uygulamalı eğitim sertifikası: Uygulamalı eğitim sertifikası, yalnızca bir psikolog gözetiminde en az 120 saatlik pratik eğitimin gerekli olduğu Yunan HEI’leri tarafından verilen psikoloji derecesine denklik ve yazışma tanınmasını talep eden başvuru sahiplerinden istenmektedir.

Yabancı Ülke Vatandaşları Yunanistan’da Çalışabilir Mi?

Yabancı ülke vatandaşları Yunanistan’da çalışabilmektedir. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerinden olmayan yabancı uyruklu vatandaşların, Yunanistan’da yasal olarak çalışmak için çalışma vizesi ve çalışma izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Yunanistan ulusal vizesi veya Yunanistan D tipi vizesi, yabancı ülke vatandaşlarının Yunanistan’da 90 günden fazla kalmasına ve ücretli faaliyetlerde bulunmasına izin vermektedir.

Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunan bir ülkenin vatandaşı olan kişilerin Yunanistan’da çalışmaları için ulusal sigorta ve sosyal güvenlik için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yunanistan’da çalışmak ve yaşamak isteyen fakat Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki bir ülkenin vatandaşı olan yüksek nitelikli işçiler hem çalışma hem de oturma izni olan Avrupa Birliği mavi kart başvurusunda bulunabilmektedir.

Yunanistan Mavi Kart için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Yunanistan mavi kart için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Yüksek öğrenim yeterlilik kanıtı: Başvuru sahiplerinin üniversite derecesi ve not döküm belgesi gibi belgeler ile yüksek öğrenim yeterliliklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bazı durumlarda başvuru sahiplerinden en az 5 yıllık ilgili mesleki deneyim kanıtını göstermeleri talep edilmektedir.
 • İş sözleşmesi: En az bir yıllık yapılmış olan iş sözleşmesi gerekmekte olup bu şart serbest meslek grubundaki kişiler veya girişimciler için geçerli değildir.
 • Maaş: Daha düşük maaş eşiğinin geçerli olduğu durumlar haricinde başvuru sahibinin Yunanistan’daki ortalama maaşının üzerinde bir maaşının olması gerekmektedir.
 • Gerekli seyahat belgeleri: Başvuru sahibini sağlık sigortası ve seyahat programı gibi gerekli seyahat belgelerine sahip olması gerekmektedir.
 • Yasal gerekliliklerin kanıtı: Başvuru sahibinin mesleğini icra etmek için yasal gereklilikleri tamamladığının kanıtını gösteren belge gerekmektedir.

Yunanistan’a Çalışmak için Nasıl Gidilir?

Yunanistan’da çalışmak için gitmeden önce ilk olarak Türkiye’de alınan diplomaların ve uzmanlık sertifikalarının denkliklerinin alınması gerekmektedir. Yunanistan’da çalışmak için yapılması gereken ikinci adım Yunanistan’daki bir işveren ile görüşüp iş teklifi almakır. Yunanistan’daki bir işverenden iş teklifi alan kişinin Yunanistan’da yasal olarak çalışmak için Yunanistan çalışma vizesine başvurması gerekmektedir.

Yunanistan’da çalışmak isteyen kişi eğer bir iş teklifi alamadıysa Yunanistan’da bir yüksek lisans programına kayıt yaptırarak eğitimi sırasında veya bitiminde iş arayabilir ve bir iş bulduğu takdirde Yunanistan çalışma izni ile çalışmaya başlayabilir.

Yunanistan’a Turist Olarak Gidip Çalışılabilir Mi?

Yunanistan’a turist olarak gidip çalışılamamaktadır.

Yunanistan’da Kaçak Çalışmanın Cezası Nedir?

Yunanistan’da kaçak çalışmanın cezası genellikle hapis, sınır dışı edilmek veya para cezasıdır.Yunanistan’da çalışma izni olmadan çalışan işçilere verilen para ya da hapis cezası uygulandıktan sonra işçiler ülkeden sınır dışı edilmektedir. Yunanistan’da çalışma izni olmayan işçileri çalıştıran işverenlere genellike para cezası verilmektedir.

Yunanistan’da Çalışma İmkanı Bulunan Sektörler Nelerdir?

Yunanistan’da çalışma imkanı bulunan sektörler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazılım geliştirme: Dünyada en çok talep edilen meslek grupları arasında olan yazılım mühendisliği ile Yunanistan’daki şirketlerde iş bulma imkanı yüksektir.
 • Mühendislik: Yunanistan’da okullar, iş binaları ve şirketler gibi birçok yerde çalışmak üzere inşaat, elektronik, makine ve diğer mühendislik dallarında çalışan kişilerin iş bulma imkanı yüksektir.
 • Hemşirelik: Dünyanın her yerinde olduğu gibi Yunanistan’da da hemşirelik ihtiyaç duyulan bir meslektir ve Yunanistan’da çalışmak isteyen hemşirelerin iş bulma şansı fazladır.
 • Doktorluk ve tıp pratisyenliği: Yunanistan’da doktorlara ve tıp pratisyenlere ihtiyaç duyulmakta olup bu meslek grubundaki kişilerin iş bulma olanakları yüksektir.
 • Muhasebecilik: Yunanistan’da çalışmak isteyen muhasebecilerin işletmelerde, organizasyonlarda veya şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmektedir.
 • Psikolog: Yunanistan’da psikologlar yüksek talep görmektedir ve psikologların iş bulma imkanları yüksektir.
 • Satış yöneticiliği: Yunanistan’da çeşitli şirketlerde ve ticari kuruluşlarda satış yöneticilerine ihtiyaç bulunmakta olup iş fırsatları çoktur.
 • Kaynakçılık: Tüm Avrupa’da olduğu gibi Yunanistan’da da kaynakçılara ihtiyaç vardır ve kaynakçıların iş bulmak için olanakları fazladır.
 • Yerölçüm: Yunanistan’da kalifiye yerölçüm uzmanlarına ihtiyaç vardır ve bu meslek grubu için çeşitli iş imkanları bulunmaktadır.
 • Aşçılık: Yunanistan’da aşçılar yüksek talep görmekte olup iş bulma imkanları yüksektir.

LinkedIn, Glassdoor, Indeed, Jobs-Greece ve Greeka gibi internet sitelerinden Yunanistan iş ilanları takip edilebilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: