Yunanistan İltica İstatistikleri

Yunanistan İltica Hakkı ve İstatistiksel Veriler

İltica; bir ülkede içsavaş, soykırım, savaş gibi vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak olayların yaşanması sonucunda o ülkenin vatandaşlarına verilen sığınma hakkıdır.

Yunanistan, iltica başvurularında 1951 Mültecilere Dair Cenevre Sözleşmesi ve Dublin Anlaşması’na bağlıdır. 1951 Mültecilere Dair Cenevre Sözleşmesi, mülteci haklarını ve iltica hakkı veren ülkelerin sorumluluklarını belirleyen anlaşmadır. Dublin Anlaşması, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin iltica konusunda nasıl bir tutum sergiyeleceklerini belirleyen anlaşmadır. Yunanistan, iltica başvurusu kabul eden ülkeler arasında yerini almaktadır.

Yunanistan Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Yunanistan, mülteci başvurusu kabul etmektedir.

Yunanistan İltica Prosedürüne Göre İltica Şartları Nelerdir?

Yunanistan’da iltica prosedürüne göre şartlar aşağıda listelenmiştir.

  • Dil, din, ırk, siyasi görüş gibi nedenlerle can ve mal güvenliğinin tehlikede olması nedeniyle vatanını terk etmek zorunda kalmak
  • Bir grubun, topluluğun insanlık dışı muamelesine maruz kalmak
  • Vatandaşı olunan ülkeye dönmekten dönememek veya dönmekten korkmak
  • İltica başvurusu sürecinde Yunanistan sınırları içerisinde kalmak

2020 Yılı için Yunanistan Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

2020 yılında Yunanistan’a iltica için yapılan başvuru sayısı, Asylum İnformation Database (AİDA) verilerine göre 40.559’dur.

Mülteci Yunanistan istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÜlkeBaşvuru SayısıMülteci Sayısı
Afganistan11.5144.606
Suriye7.76813.478
Pakistan4.14699
Demokratik Kongo Cumhuriyeti1.929562

Yunanistan suriye mülteci sayısı, Suriye’deki iç savaşın ardından artmıştır. Yunanistan’daki mülteci kampları, çeşitli ülkelerden gelen binlerce sayıdaki mülteciye barınma imkanı sunmaktadır.

Yunanistan’da Kaç Mülteci Vardır?

Yunanistan’da 9 bin mülteci bulunmaktadır. Yunanistan mülteci sayısı 2021 yılında 40 binden 9 bine düşerek %80 oranında gerilemiştir.

2020 Yunanistan’a İltica Başvurularındaki Kadı,n Erkek Oranı Nedir?

Yunanistan’da 2020 yılında yapılan toplam iltica başvuru sayısı Asylum İnformation Database (AİDA) verilerine göre 40.559’dur. Yunanistan’a yapılan iltica başvurularında kadın ve erkek başvuru oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

CinsiyetBaşvuru SayısıBaşvuru Oranı
Kadın12,752%31.44
Erkek27,807%68.56

Yunanistan İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yunanistan iltica başvuru süreci, başvuru yapılan yetkili kurumlara göre değişmektedir.

Yunanistan’a iltica başvurusu, Bölgesel Sığınma Ofisleri ve Sığınma Şubeleri ve Kabul ve Kimlik Teyit Merkezinde bulunan Sığınma Dairesi Şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Yunanistan’a İltica Süreci Nasıldır?

Yunanistan’a iltica sürecinde mültecilerin ilk olarak Bölgesel Sığınma Ofisleri ve Sığınma Şubelerine veya Kabul ve Kimlik Teyit Merkezinde bulunan Sığınma Dairesi Şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Sığınma başvurusu yapan kişinin geçerli bir Yunanistan vizesi ile Yunanistan’a giriş yapmış olması gerekmektedir.

Yunanistan vizesi için yetkili kurum, sığınma durumlarında İltica Dairesidir. Başvuru sürecinde, İltica Hizmetleri personeli başvuru yapan kişiye sorular sormaktadır. İltica başvurusu yapan kişilerin, başvuru yaparken tercüman talep etme hakkı bulunmaktadır. Sığınma başvurusu yaparken kimlik bilgisi, pasaport, menşe ülke adı, aile bilgileri, e-posta adresi, ikamet adresi gibi belgeler istenmektedir. Bununla birlikte neden sığınma talep edildiği de başvuru sürecinde açıkça belli edilmelidir.

İltica başvurusu yapılırken başvuru yapan kişinin fotoğrafı çekilmekte ve parmak izi alınmaktadır. İltica Dairesi, başvuru sürecinin ikinci adımı olan mülakat için bir tarih belirlemektedir. Ayrıca İltica Dairesi, başvuru yapan kişiye 6 aya kadar geçerli uluslararası koruma kartı vermektedir. İltica başvurusu yapan kişilerin, bu kartı her zaman yanında taşıması gerekmektedir.

İltica başvurusu sürecinde, İltica Dairesinin belirlediği mülakat tarihinde İltica Bürosuna gidilerek, yetkililerle görüşme yapılmaktadır. Mülakatın ardından, İltica Bürosunun başvuruyu inceleme süreci başlamaktadır. İltica Bürosu başvuruyu onayladığı takdirde, başvuru yapan kişi mülteci statüsüne geçmekte ve 3 yıllık oturum izni almaya hak kazanmaktadır.

Yunanistan’a İltica Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Yunanistan’a iltica başvurusu, koşullara bağlı olarak değişmektedir.

Yunanistan’a iltica başvurusu süreci, mülakat süresi ve karar süreci gibi koşullara bağlı olarak en az 30 gün en fazla ise 1 yıl sürmektedir.

Yunanistan’da Mülteci Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

Yunanistan’a mülteci başvurusu kabul edilen kişiler, ailelerini yanında getirebilmektedir. Yunanistan’da mülteci konumunda olan kişilerin aile üyelerinin de mülteci olarak Yunanistan’da kabul edilmesi için başvuru yapması gerekmektedir.

Yunanistan aile birleşimi, iltica başvuru yapan kişilerin ailelerinin de başvuru yapması ve gerekli mülakatı gerçekleştirmesi sonucunda iltica onaylanırsa mümkündür. Aile olarak iltica başvurusu sürecinde her yetişkin aile bireyi ile ayrı ayrı görüşülmektedir. Yetişkin olmayan aile bireylerinin ise olgunluk düzeyleri ve psikolojik durumları dikkate alınarak bir görüşme yapılmaktadır.

Yunanistan mülteci kampı, Yunanistan’da aileleri ile birlikte mülteci olarak bulunan kişilerin yerleştirildikleri toplu kamplardır.

Yunanistan’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Yunanistan Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Yunanistan’da mülteci olmak şartlarını karşılamış ve iltica başvurusu kabul edilmiş kişiler, Yunanistan vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilmektedir. Yunanistan’a iltica edenlerin, Yunanistan vatandaşlığına başvurabilmesi için 7 yıl boyunca kesintisiz ve yasal olarak Yunanistan’da yaşamış olmaları ve Yunanistan’da yasalarınca zorunlu kabul edilen sosyal entegrasyon koşullarını yerine getirmeleri gibi şartlarını yerine getirmelidir.

Yunanistan vatandaşlığına geçiş için mültecilerin İçişleri Bakanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Yunanistan Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Yunanistan’a yapılacak sığınma talebi, İltica Dairesi tarafından değerlendirilmektedir.

Yunanistan’ın Mülteci Politikası Nasıldır?

Yunanistan, mülteci politikasında Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin dahil olduğu uluslararası bir anlaşma olan 1951 Mültecilere Dair Cenevre Sözleşmesi’ne ve AB ülkeleri arasında imzalanmış olan Dublin Anlaşması’na bağlı olarak hareket etmektedir.

Yunanistan mülteci yardımı, Dublin Prosedürüne bağlı olara “sosyal dayanışma geliri” adı altında mültecilere sunulmaktadır. Yunanistan Dışişleri Bakanı, mültecilerle ilgili anlaşmaların uygulanmasını ve korunmasını sağlayan yetkili kişidir.

Yunanistan’da Mülteci Yardımı Var Mıdır?

Yunanistan’da mülteci yardımı bulunmaktadır. Yunanistan’da mültecilere yapılan yardım “sosyal dayanışma geliri” olarak adlandırılmaktadır. Sosyal dayanışma geliri içerisinde maddi desteğin yanı sıra tıbbi bakıma ücretsiz ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Paylaş: