Hollanda Oturum İzni

Hollanda Oturum İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da oturma izni almak için, 5 yıl boyunca Hollanda’da ikamet etmiş olan bir Avrupa Birliği üye ülkesi vatandaşı olmak, 5 yıl boyunca Hollanda’da ikamet etmiş olan bir Avrupa Birliği üye ülkesi vatandaşının akrabası olmak ya da 5 yıl boyunca geçici oturma izni ile Hollanda’da yasal olarak ikamet etmiş olmak gerekmektedir.

Hollanda’da Oturma İzni Almayı Gerektiren Süreçler Nelerdir?

Hollanda’da oturma izni alınması gereken süreçler aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda’da iş bularak oturma izni
 • Hollanda’da iş kurarak oturma izni
 • Hollanda’da eğitim görerek oturma izni
 • Hollanda’da staj yaparak oturma izni
 • Hollanda’da evlilik yaparak oturma izni
 • Hollanda’da kültürel değişim programlarına katılarak oturma izni
 • Hollanda’da tıbbi tedavi hizmeti alarak oturma izni
 • Hollanda’da insani amaçlar ile oturma izni
 • Hollanda’da geçici sığınma izni alarak oturma izni
 • Hollanda’da oturma iznine sahip aile üyesi ile birlikte yaşayarak oturma izni
 • Hollanda’da araştırma yaparak oturma izni

Hollanda Eğitim Görmek için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da eğitim alarak oturma izni alınabilmektedir.

Hollanda’da alınabilecek eğitim seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda’da lisans eğitimi
 • Hollanda’da yüksek lisans eğitimi
 • Hollanda’da dil eğitimi

Hollanda Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’ya lisans eğitimi için gidilmesi durumunda, gerekli olan şartları yerine getirilerek ve gerekli olan evraklar hazırlanarak oturma izni için başvuru yapılmalıdır. Hollanda’da lisans eğitimi almak için; Hollanda’da bulunan bir üniversite tarafından tam zamanlı ve akredite bir lisans programına öğrenci olarak kabul olunmak, bağımsız ve devamlı bir gelire sahip olmak ve her akademik yıl için alınması gerekli olan kredilerin en az yüzde ellisini alıyor olmak gerekmektedir.

Hollanda Yüksek Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Yüksek lisans eğitimi almak için Hollanda’ya gidilmesi halinde gerekli olan şartları yerine getirerek ve gerekli evrakları hazırlayarak oturma izni için başvurulmalıdır. Hollanda’da yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayın eğitim alınacak yüksek lisans programına hazırlanması için 12 aya kadar Hollanda’da bulunma hakkı vardır. Hollanda’da yüksek lisans eğitimi almak için, Hollanda tarafından tanınan bir yüksek lisans programına kabul edilmek, okuldan yeterli oranda kredi alıyor olmak ve finansal yeterliliğe sahip olmak gerekmektedir.

Hollanda’da Dil Okulu için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da dil okulu için oturum izni başvurusu, gerekli koşullar yerine getirilerek ve gerekli koşulları sağlayan bir dil eğitimi kurumunda eğitim görüleceğini kanıtlayan evraklar hazırlanarak yapılmaktadır. Dil eğitimi almak amacıyla Hollanda’ya gitmek için eğitim alınacak kurumun Hollanda Göç ve Vatandaşlık İdaresi tarafından tanınması gerekmektedir.

Hollanda’da İş Bulmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da iş bularak oturma izni alınabilmektedir. Hollanda’da yüksek vasıflı göçmen, kurum içi transfer edilen çalışan, Avrupa mavi kartına sahip çalışan, yeni girişim şirketi personeli, bilimsel araştırmacı, kitle iletişim muhabiri, sanat ve kültür alanında çalışan ya da eğitim sonrası iş arayan gibi nitelikler ile oturma izni almak mümkündür.

Hollanda’da iş tanımına ve başvuru sahibinin mesleğine göre farklı oturma izinleri bulunmaktadır. Geniş bir yelpazeye sahip Hollanda İş Olanakları, farklı oturma izni başvurularında bulunmayı gerektirebilmektedir.

Hollanda’da Staj için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da staj yaparak oturma izni alınabilmektedir. Hollanda’da staj amacıyla bulunmak için, staj yapan kişi ya da işveren tarafından Hollanda oturum ve çalışma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Hollanda’da staj amacıyla bulunmak için; Hollanda dışında yer alan bir eğitim kurumunda eğitimine devam etmek ya da en fazla 2 yıl önce mezun olmuş olmak, bir stajyer programı ve stajyer sözleşmesine sahip olmak, işveren tarafından kendisine sponsor olunduğu beyan edilmiş olmak ve Hollanda Ticaret Odası ticaret siciline kayıtlı bir kuruluşta staj yapılacak olması gerekmektedir.

Hollanda’da İş Kurmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da iş kurarak oturma izni alınabilmektedir. Hollanda’da iş kurarak oturma izni alınması için gerekli koşulları sağlamak ve gerekli evrakları hazırlayarak oturma izni başvurusu yapmak gerekmektedir. Hollanda’da iş kurarak oturma izni alınması için, yenilikçi bir iş girişiminde bulunmak, Hollanda merkezli bir şirkete en az 1.250.000 € tutarında yatırım yapmak ve Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Dairesine iş planı ve çalışma yöntemi hakkında bilgileri de içeren bir başvuru formu göndermek gerekmektedir. Hollanda’da iş kurarak oturma izni, adaylara Hollanda’da işlerini kurabilmeleri için bir yıl hazırlanma hakkı tanımaktadır.

Hollanda’da Ev Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da ev alarak oturma izni alınamamaktadır. Gayrimenkul yatırımı Hollanda’da yatırım yaparak oturma izni kapsamına dahil edilmemektedir.

Hollanda’da iş bulmak, eğitim görmek, ya da evlilik yapmak gibi sebepler ile Hollanda oturma izni alındıktan sonra ev alarak Hollanda’ya yerleşmek mümkündür. 2020 yılı İnsani Gelişme Endeksi’nde 8. sırada ve 2021 yılı Dünya Mutluluk Raporu’nda 5. sırada yer alan Hollanda’da Yaşam, Hollandalılara yüksek refah seviyesi sunmaktadır.

Hollanda’da Evlilik Yaparak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da evlilik yaparak oturma izni alınabilmektedir.

Hollanda’da evlilik yaparak oturma izni alınması için karşılanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda’da ikamet eden partnerin uzun vadeli, bağımsız ve devamlı bir gelire sahip olması gerekmektedir.
 • Hollanda’da ikamet eden partnerin, Hollanda oturma izni başvurusu sahibinin sponsoru olduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusunda bulunan kişinin, Hollanda ulusal güvenliği için tehlike arz etmemesi gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusunda bulunan kişinin, Hollanda yaşamına entegre olması gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusu sahibinin ve başvuru sahibinin partnerinin, Hollanda’da aynı adreste ikamet edecek olmaları gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusu sahibinin ya da partnerinin Türk vatandaşı olduğu ya da başvuru sahibinin ve partnerinin başvuru tarihinden önce evlenmiş olduğu durumda, yaşlarının 18’den büyük olması gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusu sahibinin ya da partnerinin Türk vatandaşı olmadığı ya da başvuru tarihinden önce evli olmadığı durumda ise, yaşlarının 21’den büyük olması gerekmektedir.

Hollanda’da Uzun Süreli Oturum İzni Başvurusu için Şartlar Nelerdir?

Hollanda oturum izni başvurusunda bulunmak için karşılanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • 5 yıl ya da daha uzun süredir Hollanda kısa süreli oturma iznine sahip olunmalıdır.
 • Oturma izninin şartları her zaman yerine getirmiş olunmalı ve hala getirilmeye devam ediliyor olunmalıdır.
 • Geçici olmayan bir amaç için oturma iznine sahip olunmalıdır.
 • Hollanda’da 5 yıldır kesintisiz ikamet ediliyor olunmalıdır.
 • Ana ikametgah Hollanda dışına taşınmamış olmalıdır.
 • İkamet edilen belediyedeki Belediye Kişisel Kayıt Veritabanı’nda (BRP) kayda sahip olunmalıdır.
 • Bağımsız, yeterli ve sürdürülebilir bir gelire sahip olunmalıdır.
 • Yeterli düzeyde Felemenkçe okuma, yazma, konuşma ve anlama becerisine sahip olunduğunu gösteren bir uyum diplomasına sahip olunmalıdır. (Türk vatandaşlarının ya da Türk vatandaşı akrabaya sahip olanların bu koşulu sağlamasına gerek yoktur.)

Hollanda’da Uzun Süreli Oturum İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Öncelikle pasaport hazırlanmalıdır. Ardından, Hollanda’da 5 yıldır yasal ve kesintisiz olarak ikamet edildiğini belgeleyen evrak hazırlanmalıdır. Ardından, Hollanda’da geçici olmayan kalış amacı belirtilen belge hazırlanmalıdır. Daha sonra, ana ikametgah adresinin Hollanda’da bulunduğunu belgeleyen evrak hazırlanmalıdır. Ardından, ikamet edilen belediyede Belediye Kişisel Kayıt Veritabanı’na kaydı bulunduğundan emin olunmalıdır. Daha sonra, yeterli ve sürdürülebilir bir gelire sahip olunduğunu kanıtlayan belge hazırlanmalıdır. Ardından, gerekli olduğu durumda, yeterli düzeyde Felemenkçe okuma, yazma, konuşma ve anlama becerisine sahip olunduğunu gösteren bir sivil uyum diploması edinilmelidir. Son olarak, Hollanda oturum izni başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve diğer belgeler ile birlikte başvurunun iletileceği kuruma teslim edilmelidir.

Hollanda oturum izni başvurusunda bulunmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Geçerli bir pasaport gerekmektedir.
 • Hollanda oturum izni başvuru formu: Eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır.
 • İkametgah belgesi: Hollanda’da en az 5 yıl olmak üzere kesintisiz şekilde ikamet edildiğini ve ana ikametgah adresinin Hollanda’da bulunduğunu kanıtlayan bir belge sunulmalıdır.
 • Mali yeterliliğe sahip olunduğunu kanıtlayan belge: Yeterli, devamlı ve uzun vadeli bir gelire sahip olunduğunu kanıtlayan bir belge sunulmalıdır.
 • Sivil uyum diploması: Gerekli görüldüğü durumda, yeterli düzeyde Felemenkçe okuma, yazma, konuşma ve anlama becerisine sahip olunduğunu kanıtlayan bir uyum diploması edinilmelidir.

Hollanda’da Oturma İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Geçerli bir Hollanda oturma izni, hamiline Schengen bölgesinde bulunan tüm ülkelerde 180 günlük süre içinde 90 güne kadar kalma hakkı vermektedir.

Hollanda Oturma İzni Alındıktan Sonra Geri Dönüş İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda oturma izni alındıktan sonra ülkeden çıkış yapılması durumunda yeniden girişlerde yeniden giriş vizesi (re-entry vizesi) alma gereği bulunmamaktadır. Hollanda oturma izni alındıktan sonra ülkeden çıkış yapılması durumunda, geçerli bir pasaport ve Hollanda oturma izni ile ülkeye yeniden giriş yapmak mümkündür.

Hollanda’ya başka bir ülkeden yeniden girişlerde pasaport ve Hollanda oturma izni sunulmalıdır. Hollanda Geri Dönüş İzni için pasaport ve Hollanda oturma izni, Hollanda dışında geçirilen süre boyunca geçerli olmalıdır.

Paylaş: