Hollanda Oturum İzni

Hollanda Oturum İzni Nasıl Alınır?

Hollanda oturum izni Hollanda’da 90 günden fazla kalmak isteyenlerin alması gereken vize vize türüdür.

Hollanda oturum izni alma zorunluluğu, sahibi olunan ülke vatandaşlığına göre değişmektedir. Hollanda’da 90 günden uzun süre kalmaları gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Hollanda’da oturma izni almak zorundadır.

Hollanda geçici ve kalıcı olmak üzere iki tür oturum iznine sahiptir. Sağlık tedavisi, öğrencilik, insanı yardım, bir aile üyesiyle kalmak, çocuk bakımı gibi sebepler Hollanda geçici oturum izni kapsamında değerlendirilir. Yabancı yatırımcı olmak, ücretli çalışan olmak, Avrupa mavi karta sahip olmak, kalifiye göçmen olmak, uzun süreli Avrupa Birliği yaşayanı olmak gibi sebepler kalıcı oturum iznini kapsamaktadır. Hollanda geçici oturum izni hamiline 90 güne kadar ikamet hakkı tanırken Hollanda kalıcı oturum izni sahibine 5 yıla kadar Hollanda yaşama izni sağlamaktadır.

Vizem.net, Türkiye'den Hollanda'ya 90 günden uzun süreli gidecek kişilere Hollanda oturma izni ve ilgili vize başvurularında danışmanlık hizmeti sunan akredite şirkettir.

Ön bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kimler Hollanda Oturma İzni Alabilir?

Hollanda oturma izni almak isteyenler Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi veya İsviçre ülkelerinden birinin vatandaşı değilse oturma iznine başvurmalıdır. Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi üyesi veya İsviçre vatandaşı olan birinin aile üyesi olanların Hollanda için oturum izni almasına gerek yoktur ancak hukuki oturum sertifikası için doğrulamaya başvurmaları zorunludur. Hollanda’da uzun süre kalacak olup Hollanda oturum iznine ihtiyacı olmayanlar bölgesel Hollanda makamlarınca kayıt edilmelidir. Kategorilerden hiçbirine uymayanların uzun süreli kalmaları için Hollanda oturum iznine sahip olması gerekir.

Hollanda Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Hollanda oturum izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport/kimlik belgesininHollanda’da oturum almak içinkalınacak süre boyunca geçerli olması gerekir.
 • Yeterli finansal gelire sahip olmakHollanda oturum alma şartlarıarasındadır. Finansal gelir kanıtı için maaş bordrosu, bir şirkette hissedar olduğunu gösterir belge veya bir yardım kuruluşundan alınan mektup kullanılabilir.
 • Sağlık sigortasına sahip olmak zorunludur. Sağlık sigortası Hollanda’da yaşanılacak tüm süre boyunca masrafları karşılıyor olmalıdır.
 • Kamu düzenine, ulusal barışa ve milli güvenliğe tehdit oluşturmamak gerekmektedir.
 • Hollanda’da oturumun amacını gösterir belge sunmak zorunludur. İşe alım sözleşmesi, Hollandalı bir eğitim kurumundan alınmış belge, evlilik veya medeni birliktelik kanıtlardan bazılarıdır.
 • Tüberküloz testine sahip olmak Hollanda’da oturum için zorunludur. Tüberküloz testi Hollanda’ya girişten itibaren 3 ay içerisinde yaptırılmalıdır ve testi yaptırmayanların oturum izni iptal edilebilir. Hastalığa sahip olanlar tedavi olmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tüberküloz testinden muaftır.

Hollanda’da oturum izni şartları öğrenci vizesi ve iş vizesi gibi farklı vize türlerine ve başvuru amacına göre değişiklik gösterebilir.

Hollanda Geçici Oturma İzni Nedir?

Hollanda geçici oturma izni, sahiplerine Hollanda’da 90 güne kadar oturma izni veren D tipi vizedir. Hollanda oturma iznine başvuracaklar geçici oturma izniyle 90 gün boyunca Hollanda’da kalıp oturma izinlerini alabilir. Hollanda geçici oturma izninin alınacağı gün D tipi vizenin geçerliliğini yitirmemiş olması zorunludur.

Hollanda'da Oturum İzni Almayı Gerektiren Süreçler Nelerdir?

Hollanda’da oturma izni alınması gereken süreçler aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda’da iş bularak oturma izni
 • Hollanda’da iş kurarak oturma izni
 • Hollanda’da eğitim görerek oturma izni
 • Hollanda’da staj yaparak oturma izni
 • Hollanda’da evlilik yaparak oturma izni
 • Hollanda’da kültürel değişim programlarına katılarak oturma izni
 • Hollanda’da tıbbi tedavi hizmeti alarak oturma izni
 • Hollanda’da insani amaçlar ile oturma izni
 • Hollanda’da geçici sığınma izni alarak oturma izni
 • Hollanda’da oturma iznine sahip aile üyesi ile birlikte yaşayarak oturma izni
 • Hollanda’da araştırma yaparak oturma izni

Hollanda Eğitim Görmek için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da eğitim alarak oturma izni alınabilmektedir.

Hollanda’da alınabilecek eğitim seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda’da lisans eğitimi
 • Hollanda’da yüksek lisans eğitimi
 • Hollanda’da dil eğitimi
Hollanda Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’ya lisans eğitimi için gidilmesi durumunda, gerekli olan şartları yerine getirilerek ve gerekli olan evraklar hazırlanarak oturma izni için başvuru yapılmalıdır. Hollanda’da lisans eğitimi almak için; Hollanda’da bulunan bir üniversite tarafından tam zamanlı ve akredite bir lisans programına öğrenci olarak kabul olunmak, bağımsız ve devamlı bir gelire sahip olmak ve her akademik yıl için alınması gerekli olan kredilerin en az yüzde ellisini alıyor olmak gerekmektedir.

Hollanda Yüksek Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’ya yüksek lisans eğitimi için gidilmesi halinde gerekli olan şartları yerine getirerek ve gerekli evrakları hazırlayarak oturma izni için başvurulmalıdır.

Hollanda’da yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayın eğitim alınacak yüksek lisans programına hazırlanması için 12 aya kadar Hollanda’da bulunma hakkı vardır. Hollanda tarafından tanınan bir yüksek lisans programına kabul edilen, okuldan yeterli oranda ders kredisi alan ve finansal yeterliliğe sahip olan kişiler Hollanda’da yüksek lisans yapma hakkı kazanarak oturma izni alabilmektedir.

Hollanda’da Dil Okulu için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da dil okulu için oturum izni başvurusu, gerekli koşullar yerine getirilerek ve gerekli koşulları sağlayan bir dil eğitimi kurumunda eğitim görüleceğini kanıtlayan evraklar hazırlanarak yapılmaktadır.

Dil eğitimi almak amacıyla Hollanda’ya gitmek için eğitim alınacak kurumun Hollanda Göç ve Vatandaşlık İdaresi tarafından tanınması gerekmektedir. Hollanda’da 90 günden uzun sürecek bir dil eğitimi alacak kişilerin Hollanda dil okulu vizesi başvuruları eğitim alacakları kurumun sponsorluğunda yapılmaktadır.

Hollanda’da İş Bulmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da iş bularak oturma izni alınabilmektedir. Hollanda’da yüksek vasıflı göçmen, kurum içi transfer edilen çalışan, Avrupa mavi kartına sahip çalışan, yeni girişim şirketi personeli, bilimsel araştırmacı, kitle iletişim muhabiri, sanat ve kültür alanında çalışan ya da eğitim sonrası iş arayan gibi nitelikler ile oturma izni almak mümkündür.

Hollanda’da iş tanımına ve başvuru sahibinin mesleğine göre farklı oturma izinleri bulunmaktadır. Geniş bir yelpazeye sahip Hollanda İş Olanakları, farklı oturma izni başvurularında bulunmayı gerektirebilmektedir.

Hollanda’da Staj için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da staj yaparak oturma izni alınabilmektedir. Hollanda’da staj amacıyla bulunmak için, staj yapan kişi ya da işveren tarafından Hollanda oturum ve çalışma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Hollanda’da staj amacıyla bulunmak için; Hollanda dışında yer alan bir eğitim kurumunda eğitimine devam etmek ya da en fazla 2 yıl önce mezun olmuş olmak, bir stajyer programı ve stajyer sözleşmesine sahip olmak, işveren tarafından kendisine sponsor olunduğu beyan edilmiş olmak ve Hollanda Ticaret Odası ticaret siciline kayıtlı bir kuruluşta staj yapılacak olması gerekmektedir.

Hollanda’da İş Kurmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da iş kurarak oturma izni alınabilmektedir. Hollanda’da iş kurarak oturma izni alınması için gerekli koşulları sağlamak ve gerekli evrakları hazırlayarak oturma izni başvurusu yapmak gerekmektedir. Hollanda’da iş kurarak oturma izni alınması için, yenilikçi bir iş girişiminde bulunmak, Hollanda merkezli bir şirkete en az 1.250.000 € tutarında yatırım yapmak ve Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Dairesine iş planı ve çalışma yöntemi hakkında bilgileri de içeren bir başvuru formu göndermek gerekmektedir. Hollanda’da iş kurarak oturma izni, adaylara Hollanda’da işlerini kurabilmeleri için bir yıl hazırlanma hakkı tanımaktadır.

Hollanda’da Ev Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da ev alarak oturma izni alınamamaktadır. Gayrimenkul yatırımı Hollanda’da yatırım yaparak oturma izni kapsamına dahil edilmemektedir.

Hollanda’da iş bulmak, eğitim görmek, ya da evlilik yapmak gibi sebepler ile Hollanda oturma izni alındıktan sonra ev alarak Hollanda’ya yerleşmek mümkündür. 2020 yılı İnsani Gelişme Endeksi’nde 8. sırada ve 2021 yılı Dünya Mutluluk Raporu’nda 5. sırada yer alan Hollanda’da Yaşam, Hollandalılara yüksek refah seviyesi sunmaktadır.

Hollanda’da Evlilik Yaparak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Hollanda’da evlilik yaparak oturma izni alınması için karşılanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda’da ikamet eden partnerin uzun vadeli, bağımsız ve devamlı bir gelire sahip olması gerekmektedir.
 • Hollanda’da ikamet eden partnerin, Hollanda oturma izni başvurusu sahibinin sponsoru olduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusunda bulunan kişinin, Hollanda ulusal güvenliği için tehlike arz etmemesi gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusunda bulunan kişinin, Hollanda yaşamına entegre olması gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusu sahibinin ve başvuru sahibinin partnerinin, Hollanda’da aynı adreste ikamet edecek olmaları gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusu sahibinin ya da partnerinin Türk vatandaşı olduğu ya da başvuru sahibinin ve partnerinin başvuru tarihinden önce evlenmiş olduğu durumda, yaşlarının 18’den büyük olması gerekmektedir.
 • Hollanda oturma izni başvurusu sahibinin ya da partnerinin Türk vatandaşı olmadığı ya da başvuru tarihinden önce evli olmadığı durumda ise, yaşlarının 21’den büyük olması gerekmektedir.

Hollanda’daki eşlerinin veya partnerlerinin yanına gidecek yabancı uyruklu kişiler Hollanda partner vizesine ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’den yapılacak Hollanda partner vizesi başvurularının Hollanda’daki partnerin sponsorluğunda Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne yapılması gerekmektedir.

Hollanda'da Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda oturma izni başvurusu yöntemleri birden fazla faktöre bağlı olarak değişir. Oturum iznine ek olarak Hollanda geçici oturum izni olan MVV’ye ihtiyacı olanlar ülkelerinde bulunan Hollanda konsolosluklarından başvuru yapabilir.

MVV’siz oturum iznine ihtiyacı olanlar Hollanda’ya vardıklarında Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne başvuru yapabilir. MVV’den muaf olanların başvurusu sponsorları tarafından tahmini varış tarihi belirtilerek yapılabilir. Alternatif olarak oturma vizesi başvurusu posta yoluyla ve Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne fiziksel olarak Hollanda’ya varışın ardından yapılabilir.

MVV ve oturum iznine aynı anda ihtiyacı olanların başvurusu sponsorları tarafından yapılabilir ve bu süreç başvuru sahibi tarafından Hollanda konsolosluğunda başlatılabilir. Başvuru ile ilgili başvuru sahibi veya sponsor tarafından sunulması gereken belgeler başvuru tipine göre değişmektedir. Sunulan belgeler Almanca, İngilizce, Fransızca veya Felemenkçe olmalıdır.

Hollanda Oturum İzni için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hollanda oturum izni için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport : Son 10 yıl içinde alınmış, en az 2 sayfası boş ve Schengen bölgesinden ayrıldıktan sonra en az 3 ay geçerli olmalıdır.
 • Hollanda MVV vize başvuru formu : Eksiksiz ve doğru bilgilerle tamamlanması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf : Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35x45 ölçülerinde beyaz arka plan önünde çekilmiş olmalıdır.
 • Oturum kanıtı: Başvuru sahibinin başvuru yaptığı ülkede yasal olarak kaldığı kanıtlanmalıdır. Oturum izni, vize veya pasaport kanıt olarak kabul edilir.
 • Seyahat planı: Rezervasyon bilgilerini içeren detaylı seyahat planı gerekmektedir.
 • Doğum belgesi : Aile üyelerine katılacak olan çocuklar için istenmektedir.
 • Ziyaret sonrası geri dönüleceğinin kanıtı : İş kontratı, işveren tarafından mektup, çocukların okula gittiğini gösterir belge veya başvuru yapılan ülkede bir varlığa sahip olduğunu kanıtlayan belge sunulmalıdır.
 • Hollanda seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen bölgesinde geçerli minimum 30.000 euro teminatlı sağlık sigortası zorunludur.
 • Gelir beyanı : Ziyaret edecek kişi ziyareti boyunca günlük en az 34 euroya sahip olacağını kanıtlamak zorundadır. Öğrenci vizesine başvuranlar için bu rakam aylık 870 eurodur.
 • Yanında kalınacak kişinin pasaportu : Hollanda’da birinin yanında yaşayacak olanlar bu kişinin pasaportunu beyan etmelidir.
 • Evlilik cüzdanı : Evli olanlardan istenmektedir.
 • Muvafakatname : Reşit olmayan çocuklar için muvafakatname istenmektedir.
 • İşe alım kontratı Hollanda çalışma vizesine başvuranlardan istenmektedir.
 • Aile üyelerinin kimlik fotokopileri : Hollanda aile vizesine başvuranlardan ziyaret edecekleri aile üyelerinin kimlik fotokopileri istenmektedir.
 • Aile üyesinin gelir beyanı : Aile vizesine başvuranların aileleri gelir beyanında bulunmalıdır.
 • Akademik transkript: Öğrenci vizesine başvuranlardan istenmektedir.
 • Eğitim görülecek olan kurumdan resmi mektup : Öğrenci vizesi için gereklidir. Eğitim için kabul eden kurum, vize başvurusu için bir kabul mektubu vermelidir.
 • Tüm ders planı: Öğrenci vizesi için gerekli olan belgede başvuru sahibi hangi alanda çalışacağını ve bu alanın önceki çalışma alanlarıyla ilgisini kanıtlamalıdır.

Hollanda oturum izni için gerekli evraklar Hollanda’ya yapılacak uzun süreli seyahatin amacına göre değişiklik gösterebilir.

Hollanda Kalıcı Oturma İzni Nedir?

Hollanda kalıcı oturma izni Hollanda’da 5 yıl boyunca yaşamış ve diğer genel gereklilikleri karşılayanların başvurabileceği vize türüdür. Kalıcı oturum izni Hollanda’da çalışma, okuma, iş kurma, emlak satın alma, sosyal güvenlik ve sağlık haklarından yararlanma fırsatı vermektedir.

Hollanda Süresiz Oturum İzni için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Hollanda süresiz oturum izni için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • 5 yıl ya da daha uzun süredir Hollanda kısa süreli oturma iznine sahip olmak.
 • Oturma izninin şartları her zaman yerine getirmiş ve hala getirilmeye devam ediliyor olmak.
 • Geçici olmayan bir amaç için oturma iznine sahip olmak
 • Hollanda’da 5 yıldır kesintisiz ikamet ediliyor olmak
 • Ana ikametgahın Hollanda dışına taşınmamış olması
 • İkamet edilen belediyedeki Belediye Kişisel Kayıt Veritabanı’nda (BRP) kayda sahip olmak
 • Bağımsız, yeterli ve sürdürülebilir bir gelire sahip olmak
 • Yeterli düzeyde Felemenkçe okuma, yazma, konuşma ve anlama becerisine sahip olunduğunu gösteren bir uyum diplomasına sahip olmak (Türk vatandaşlarının ya da Türk vatandaşı akrabaya sahip olanların bu koşulu sağlamasına gerek yoktur.)

Hollanda Kalıcı Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda kalıcı oturum izni başvurusu DigiD hesabına sahip olanlar tarafından online olarak yapılabilir. DigiD hesabına sahip olmayanlar Hollanda’da oturum almak için yazılı başvuru formu sunabilir. Başvuru formuna ek olarak pasaport, güncel oturum izni, gelir beyanı, temiz adli sicil kaydı gibi belgeler Hollanda’da her türlü oturum izni işleriyle ilgilenen Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne (IND) sunulur. Hollanda kalıcı oturum izni başvurusu güncel oturum izni bitmeden en az 3 ay önce yapılmalıdır.

Hollanda Daimi Oturma İzni Başvuru Evrakları Nelerdir?

Hollanda daimi oturma izni başvurusunda bulunmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Geçerli bir pasaport gerekmektedir.
 • Hollanda oturum izni başvuru formu: Eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır.
 • İkametgah belgesi: Hollanda’da en az 5 yıl olmak üzere kesintisiz şekilde ikamet edildiğini ve ana ikametgah adresinin Hollanda’da bulunduğunu kanıtlayan bir belge sunulmalıdır.
 • Mali yeterliliğe sahip olunduğunu kanıtlayan belge: Yeterli, devamlı ve uzun vadeli bir gelire sahip olunduğunu kanıtlayan bir belge sunulmalıdır.
 • Sivil uyum diploması: Gerekli görüldüğü durumda, yeterli düzeyde Felemenkçe okuma, yazma, konuşma ve anlama becerisine sahip olunduğunu kanıtlayan bir uyum diploması edinilmelidir.

Kalıcı Hollanda Oturum Kartı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Kalıcı Hollanda Oturum Kartı Ne Kadar Sürede Çıkar?
Kalıcı Hollanda Oturum Kartı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Kalıcı Hollanda oturum izni başvurusunun sonucu başvurudan sonra 6 ay içinde (veya Avrupa Birliği/Avrupa Serbest Ticaret Birliği üye ülke vatandaşları başvurularında 90 gün) cevaplanmaktadır. Başvuru sonuçlandığında kısa süre içerisinde Hollanda’da süresiz oturum hakkı veren oturum izni kartı teslim alınmalıdır.

Hollanda Dışındayken Oturma Kartı Kaybedilirse Ne Yapılmalıdır?

Hollanda dışındayken oturma kartı kaybedildiğinde Hollanda geri dönüş vizesine başvurulması gerekmektedir. Hollanda geri dönüş vizesi sadece oturum kartının kaybolduğunda değil Hollanda oturum kartı uzatma işlemi için başvuru yapıp Hollanda’dan ayrılmayı gerektiren bir sebeple başka bir ülkeye seyahat edildiğinde de gereklidir.

Hollanda’ya geri dönüş vizesine ihtiyacı olanların takip etmesi gereken bazı adımlar vardır. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’nden randevu almak ve şahsen randevuya katılmak Hollanda geri dönüş vizesi için gereklidir. Hollanda geri dönüş vizesi başvurusu için geçerli pasaport, randevu kodu, geçerli oturum izni, acil sebebi olanların durumu kanıtlar belge sunmaları gerekir. Hollanda oturum kartını kaybetmiş olanlar durumu polise bildirmelidir. Hollanda geri dönüş vizesi ücreti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 48 eurodur.

Hollanda Oturum İzni ile Seyahat İmkanları Nasıldır?

Hollanda oturum izni, hamiline Schengen bölgesinde bulunan tüm ülkelerde 180 günlük süre içinde 90 güne kadar kalma hakkı vermektedir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: