Hollanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

2023'te Hollanda Vatandaşlık Başvurusu: Gerekli Şartlar ve Ücretler

Hollanda vatandaşlık kanunu 27 Aralık 1984’te resmen ilan edilen Hollanda vatandaşlığına ilişkin Krallık Yasasına dayanmaktadır ve Hollanda vatandaşı olma şartlarını içermektedir. Hollanda vatandaşlık kanunu doğuştan vatandaşlık yerine soydan gelen vatandaşlık ilkesini benimsemektedir.

Hollanda vatandaşlığı; tüm Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere toplam 144 ülkeye vizesiz giriş sağlaması ve Hollanda pasaportu alma hakkı kazandırması gibi avantajlara sahiptir. Hollanda vatandaşı olmak için başvuru, evlilik, doğum ve seçenek prosedürü gibi yollar bulunmaktadır. Hollanda’da geçerli bir oturma iznine sahip olmak, Hollanda vatandaşı olan anne veya babaya sahip olmak, Hollanda vatandaşı bir kişiyle evlenmek Hollanda vatandaşı olmak için gerekenler arasındadır.

Hollanda vatandaşlığına hak kazanabilmek için uzun dönemli Hollanda MVV vizesi ile geçerli bir oturma izni alarak, en az 5 yıl üst üste Hollanda Krallığı’nda yaşamış olmak gerekmektedir. Hollanda vatandaşlığını kazanmak için yeterli düzeyde Felemenkçe okuma ve yazma ya da yurttaşlık entegrasyon sınavını geçme gibi şartlar da bulunmaktadır.

Hollanda vatandaşlığı başvurusunun, Hollanda’da ikamet edilen belediyeye yapılması gerekmektedir. Hollanda vatandaşlığı başvurularının hangi kurum tarafından değerlendirileceği başvuru yoluna göre değişmekte olup; genel vatandaşlığa kabul yolu başvuruları Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından 12 ay içerisinde, seçimli vatandaşlığa kabul yolu başvuruları ise başvurunun yapıldığı belediye tarafından 13 hafta içerisinde değerlendirilmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Hollanda vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda’da doğan ve doğduğu andan itibaren geçerli bir oturma izni ile Hollanda’da yaşayan yetişkinler
 • Hollanda’da doğan ancak doğduğu andan itibaren vatansız olup geçerli bir oturma izni ile en az 3 yıl Hollanda’da yaşayanlar
 • Doğumla ya da babalık onayı yolu ile Hollanda vatandaşı olamayan ancak Hollanda vatandaşı bir baba tarafından en az 3 yıldır bakılan çocuklar
 • 4 yaşından beri geçerli bir oturma izni ile Hollanda Krallığı’nda yaşayan yetişkinler
 • Eskiden Hollanda vatandaşı olup süresiz veya süreli oturma izni ile en az 1 yıldır Hollanda Krallığı’nda yaşayan yetişkinler
 • Hollanda vatandaşı eş ya da partnerin en az 15 yıldır Hollanda Krallığı’nda yaşıyor olması koşulu ile en az 3 yıldır bir Hollanda vatandaşının eşi ya da kayıtlı partneri olan kişiler
 • 65 yaşından büyük olup geçerli bir oturma izni ile 15 yıldır Hollanda Krallığı’nda yaşayan kişiler
 • 1 Ocak 1985 tarihinden önce Hollanda vatandaşı anneden doğan kişiler
 • 1 Ocak 1985 tarihinden önce Hollanda vatandaşı bir kadın tarafından evlat edinilen kişiler
 • 1 Ocak 1985 tarihinden önce Hollanda vatandaşı olmayan bir adam ile evlendiği için Hollanda vatandaşlığını kaybedip, boşanma sonrası 1 yıl içerisinde başvuruda bulunanlar

4 yaşından beri geçerli bir oturma izni ile Hollanda Krallığı’nda yaşayan kişilerin seçimli vatandaşlığa kabul yolu ile Hollanda vatandaşı olabilmeleri için diğer şartların yanı sıra mevcut vatandaşlıklarından da vazgeçmeleri gerekmektedir.

Hollanda vatandaşı olmak isteyen ancak doğum veya tanıma ile Hollanda vatandaşı olamadıkları gibi seçimli vatandaşlığa kabul yolu için de gerekli şartları karşılayamayan kişilerin genel vatandaşlığa kabul yoluna başvurmaları gerekmektedir.

Doğum yolu ile Hollanda vatandaşı olmak için gerekli şartları karşılayamayan kişilerin Hollanda vatandaşı olmak isteyenlerin başvurabileceği en hızlı ve kolay yol seçimli vatandaşlığa kabul yoludur. Hollanda kanunları, seçimli vatandaşlığa kabul uygulamasını herkese açık yapmamış sadece belli bir gruba giren kişiler ile sınırlandırmıştır.

Hollanda vatandaşlığını genel vatandaşlığa kabul yolu ile kazanmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşında veya daha büyük olmak
 • Kimliğini ve uyruğunu geçerli belgeler ile kanıtlamak
 • Geçerli bir oturma izni ile en az 5 yıl üst üste Hollanda Krallığı’nda yaşamış olmak
 • Vatandaşlığa kabul başvurusu ve vatandaşlığa kabul töreni tarihlerinde geçerli bir oturma iznine sahip olmak
 • Yeterli düzeyde Felemenkçe okuma ve yazma yetkinliğine sahip olmak
 • Yurttaşlık entegrasyon sınavını geçmek
 • Hollanda Krallığı’nın kamu düzeni veya ulusal güvenliği için bir tehlike arz etmemek
 • Mevcut vatandaşlıklarından vazgeçmek
 • Kabul töreninde dayanışma beyanında bulunma şartlarını sağlamak

Çocuklar için Hollanda Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Hollanda Krallığı yasalarına göre 18 yaşından küçük olanlar çocuk olarak kabul edilmektedirler. Hollanda’da genel kural 18 yaşından küçük olanların çocuk olduğu yönünde olsa da yasalar 18 yaşından küçük olup evli olanları reşit olarak görmektedir.

Hollanda’da 18 yaşından küçük çocukların kendi başlarına vatandaşlık başvurusunda bulunmaları mümkün olmadığından ebeveynlerinin onlar adına başvurması gerekmektedir. Çocuğun Hollanda vatandaşı olabilmesi için ebeveynin kendisi için Hollanda vatandaşlığına başvururken çocuğu için de başvuruda bulunması gerekmektedir.

Reşit olmayan 18 yaşından küçük çocukların, Hollanda vatandaşı olabilmeleri için genel vatandaşlığa kabul yolu ya da seçimli vatandaşlığa kabul yolu olmak üzere birden fazla yöntem bulunmaktadır.

Hollanda vatandaşlığına genel yol ile başvuran kişilerin adına başvuru yapacakları 16 yaşından küçük çocuklarının ve seçimli yol ile başvuran kişilerin ise adına başvuru yapacakları 18 yaşından küçük çocuklarının; Hollanda’da ikamet ediyor olma ve geçerli bir oturma iznine sahip olma şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Hollanda vatandaşlığına genel yol ile başvuran kişilerin adına başvuru yapacakları 12 yaşından büyük çocuklarının ve seçimli yol ile başvuran kişilerin ise adına başvuru yapacakları 16 yaşından büyük çocuklarının; Hollanda vatandaşlığı başvurusu hakkındaki fikirlerini beyan etmek üzere başvuru sırasında başvurunun yapılacağı belediyede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yalnızca bir ebeveyn vatandaşlığa başvuruyorsa ve bu ebeveyn vatandaşlığa kabul başvurusuna bir çocuğu da dahil ediyorsa, diğer ebeveyn vatandaşlığa başvuran ebeveynle birlikte çocuğun vatandaşlığa alınmasına onay vermek için belediyede bulunmalıdır.

Hollanda vatandaşı olmayan evlatlık çocuk; evlat edinen ebeveynlerinden en az biri Hollanda vatandaşı olması, evlat edinme sürecinin Lahey Evlat Edinme Sözleşmesi veya Hollanda Medeni Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmesi ve asıl ebeveynleri ile aile bağlarının tamamen kopmuş olması şartlarını sağlaması durumunda Hollanda vatandaşlığına kabul edilmektedir.

Hollanda Asıllı Olanlar için Hollanda Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Hollanda asıllı olanların Hollanda vatandaşlık başvurusu yapmaları mümkündür. Hollanda vatandaşlığı doğum ya da kanunen tanıma yolu ile doğrudan kazanılmasında doğum tarihinin 1 Ocak 1985’ten önce ya da sonra olmasına göre şartlar değişkenlik göstermektedir.

1 Ocak 1985’ten önce doğan kişiler, babaları Hollanda vatandaşı olduğu sürece doğum yeri fark etmeksizin Hollanda vatandaşlığı başvurusu yapabilmektedirler.

Hollanda’da ya da yurtdışında doğmuş olmaları fark etmeksizin 31 Aralık 1984 tarihinden sonra doğumu gerçekleşenlerden; doğum zamanında yabancı bir anne ile evli Hollanda vatandaşı babası olanlar, doğum zamanında yabancı anne ile evli olmayan Hollanda vatandaşı baba tarafından tanınanlar ya da Hollanda vatandaşı baba tarafından 1 Mart 2009 sonrası ve 7 yaş öncesinde tanınanlar Hollanda vatandaşlık başvurusu yapabilmektedirler.

31 Aralık 1984 tarihinden sonra doğumu gerçekleşen, doğduğunda ebeveynlerinden en az birinin ikamet yeri Hollanda olan ve ailesinin doğumu sırasında onların ebeveynlerinden en az birinin ikamet yeri Hollanda olan kişilere Hollanda vatandaşlığı hakkı tanınmıştır.

Hollanda vatandaşı birinin eşi ya da kayıtlı partneri olan kişiler genel vatandaşlığa kabul yoluna göre daha hızlı ve kolay bir yöntem olan seçimli vatandaşlığa kabul yoluna başvurabilecek gruplar arasında yer almaktadırlar. Hollanda yasalarına göre hemcinsler arasında evlilik ya da kayıtlı partnerlik ilişkinin kurulması mümkündür.

Evlilik gerekçesi ile Hollanda vatandaşlığına başvuru yapmak isteyen kişilerin; Hollanda vatandaşı eş ya da partnerin en az 15 yıldır Hollanda Krallığı’nda yaşıyor olması koşulu ile en az 3 yıldır bir Hollanda vatandaşının eşi ya da kayıtlı partneri olma, kimliğini ve uyruğunu geçerli belgeler ile kanıtlama, Hollanda Krallığı’nın kamu düzeni veya ulusal güvenliği için bir tehlike arz etmeme ve kabul töreninde dayanışma beyanında bulunma şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Mülteci Statüsünde Hollanda Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mülteci statüsünde Hollanda’da yaşayanların genel vatandaşlığa başvuru yöntemi ile Hollanda vatandaşlığına başvurmaları mümkündür.

Hollanda vatandaşlığına başvuracak olan kişi mülteci statüsünde ise sağlaması gereken başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşından büyük olmak
 • Sığınmacı oturma izni ile en az 5 yıl üst üste Hollanda Krallığı’nda yaşamış olmak
 • Yurttaşlık entegrasyon sınavını geçmek
 • Kimliğini ve uyruğunu geçerli belgeler ile kanıtlamak
 • Vatandaşlığa kabul başvurusu ve vatandaşlığa kabul töreni tarihlerinde geçerli bir oturma iznine sahip olmak
 • Felemenkçe dil yeterliliğine sahip olmak
 • Hollanda’nın ulusal güvenliği için bir tehlike arz etmemek
 • Halihazırdaki diğer vatandaşlıklardan çıkmak
 • Kabul töreninde dayanışma beyanında bulunmak

Hollanda mülteci başvurusu Hollanda toprakları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Hollanda iltica şartlarını karşılayan kişiler için talepler değerlendirilmeye alınır.

Hollanda'da Vatandaşlık Alma Yolları Nelerdir?

Hollanda’da vatandaşlık alma yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru yolu ile Hollanda vatandaşlığı
 • Doğum yolu ile Hollanda vatandaşlığı
 • Seçenek prosedürü ile Hollanda vatandaşlığı
 • Evlilik yolu ile Hollanda vatandaşlığı

Doğum Yoluyla Hollanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Doğum yoluyla Hollanda vatandaşlığı alabilmek için sadece Hollanda’da doğmuş olmak yeterli değildir ve birçok farklı kriter gerekmektedir. 1 Ocak 1985 tarihinden önce doğmuş ve doğduğu zaman babası Hollanda vatandaşı olan kişiler, 1 Ocak 1985 tarihinde veya sonrasında doğmuş ve doğduğu zaman annesi veya babası Hollanda vatandaşı olan kişiler doğum yoluyla Hollanda vatandaşı olabilirler. Doğum yoluyla Hollanda vatandaşlığı alacak 18 yaşından küçük olan çocuklar için ebeveynlerden en az birinin Hollanda vatandaşı olması gerekmektedir.

Doğum yoluyla Hollanda vatandaşı olmak için vatandaşlık başvurusunda bulunmak ve herhangi bir ücret ödemek gerekmemektedir. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi ile iletişime geçilmesi durumunda kayıt yapılarak doğum yoluyla Hollanda vatandaşlığı alınabilmektedir.

Başvuru Yoluyla Hollanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Başvuru yoluyla Hollanda vatandaşlığını; 18 yaşından büyük kişiler, AB ve EFTA vatandaşı olarak veya geçerli bir oturma izniyle arka arkaya en az 5 yıl Hollanda’da yaşamış kişiler, Hollanda entegrasyon testini geçmiş kişiler, Hollanda makamları tarafından kamu düzenine veya ulusal güvenliğe tehdit olarak görülmeyen kişiler ve gerekli olması durumunda mevcut vatandaşlığından vazgeçebilecek kişiler alabilmektedir.

16 yaşında veya daha büyük olan kişilerin vatandaşlığın alındığı yılın 15 Aralık tarihinde vatandaşlık törenine katılması gerekmektedir. Uzun süreli Hollanda ulusal vize alınması durumunda Hollanda’ya gelerek 5 yıl ülkede yaşandığı takdirde önce kalıcı oturma iznine sonra da vatandaşlığa başvurulabilmektedir.

Seçenek Prosedürü ile Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Seçenek prosedürü ile Hollanda vatandaşlığı, standart başvuru yoluyla vatandaşlığa geçişten daha hızlı ve daha kolay olan bir vatandaşlığa geçiş türüdür.

Seçenek prosedürü ile Hollanda vatandaşlığı; Hollanda’da geçerli bir oturma izni ile yaşayan kişiler, AB vatandaşı olarak Hollanda’da yaşayan kişiler, Hollanda vatandaşlığını kaybederek ciddi ve orantısız sonuçlara maruz kalmış kişiler, 1 Ocak 1985 tarihinden önce Hollandalı bir anne tarafından doğan ya da evlat edinilen kişiler ve 1 Ocak 1985 tarihinden önce Hollandalı olmayan biriyle evlenerek Hollanda vatandaşlığını kaybeden kişiler tarafından alınmaktadır.

En az 3 yıldır Hollanda vatandaşı bir kişiyle evli olan ve geçerli oturma izni ile kesintisiz 15 yıl boyunca Hollanda’da yaşayan kişiler de seçenek prosedürü ile Hollanda vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir. Seçenek prosedürü ile Hollanda vatandaşlığına sahip olmak isteyen kişilerin Hollanda makamları tarafından kamu düzenine veya ulusal güvenliğe tehdit olarak görülmemesi ve Hollanda Krallığı ile dayanışma beyanı yapmayı kabul etmesi gerekmektedir.

Tüm gerekli evraklar ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş başvuru formu hazırlandıktan sonra yerel belediye aracılığıyla seçenek prosedürü ile Hollanda vatandaşlık başvurusu yapılmaktadır. Seçenek prosedürü ile Hollanda vatandaşlık başvuru ücreti yetişkinler için 200 euro ve 18 yaşından küçük çocuklar için 22 eurodur. Seçenek prosedürü ile Hollanda vatandaşlık başvuru sonucu 13 hafta içerisinde alınmaktadır.

Evlilik Yoluyla Hollanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yabancı bir kişi için Hollanda vatandaşlığı Hollanda vatandaşı ile evlenmek ve en az 3 yıl birlikte yaşamak ile alınabilmektedir. Hollanda’da ikamet edilmesi durumunda evlilikten önce birlikte yaşanmış herhangi bir dönem üç yıllık süre içerisinde sayılabilmektedir. Evlilik yoluyla Hollanda vatandaşlığı başvurusunun Hollanda’da ikamet edilen yerin yerel belediyesine yapılması gerekmektedir ve başvuru sonucu 13 hafta içerisinde alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Hollanda’da bulunan eş veya partnerinin yanına gidebilmesi ya da Hollanda oturum izni alabilmesi için Hollanda aile birleşimi vizesine başvurması gerekmektedir. Hollanda aile birleşimi vizesi sahibi olmak için Hollanda vatandaşı partnerin; Hollanda’da bir işyeriyle en az 1 yıllık sözleşmesi ve asgari ücret seviyesinde bir geliri bulunması istenmektedir.

Yatırım Yoluyla Hollanda Vatandaşlığı Alınabilir Mi?

Yatırım yoluyla Hollanda vatandaşlığı alınamamaktadır fakat 5 yıllık kesintisiz oturma izninden sonra Hollanda vatandaşlığı için başvuru yapılabilir.

Hollanda ekonomisi ile alakalı bir şirkete veya fona en az 1.250.000 euro tutarında Hollanda vatandaşlığı için yatırım yapılması mümkündür. Başvuru sahibinin daha önce Hollanda’da yasa dışı bulunmaması ve daha önceki bir ikamet izni başvurusunda yanlış veya eksik bilgi vermemesi durumunda Hollanda yatırımcı vizesi sahibi olunmaktadır. Hollanda yatırımcı vizesi sahibine 3 yıllık oturma izni sağlamaktadır.

2022'de Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda içinde yapılan vatandaşlık başvuruları için tüm gerekli evraklar hazırlanmalı ve başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurularak yerel belediyeye teslim edilmelidir. Hollanda vatandaşlık başvuru ücreti yerel belediyede ödenmelidir. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından başvuru ile ilgili detaylı bilgileri içeren bir mektup alındıktan sonra başvuru süreci Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesinin internet sitesi üzerinden online olarak takip edilmelidir.

Hollanda dışında yapılan vatandaşlık başvuruları için tüm gerekli evraklar hazırlanmalı ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş başvuru formu ile Hollanda konsolosluklarına teslim edilmelidir. Evrak teslimi sırasında Hollanda vatandaşlık başvuru ücreti ödenmelidir. Hollanda vatandaşlık başvurusu ilgili makamlar tarafından Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesine iletildikten sonra başvuru için değerlendirme süreci beklenmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Hollanda vatandaşlık başvurusu Hollanda içinde yapılıyorsa yaşanan yerdeki ilgili belediyeye; Hollanda dışında yapılıyorsa ilgili Hollanda konsolosluklarına yapılmaktadır. Türkiye’de Hollanda vatandaşlığı için Hollanda Başkonsolosluğu’na veya Hollanda Büyükelçiliği’ne başvurulabilmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hollanda vatandaşlığına genel yol ile başvurmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi
 • Menşe ülkesinden bir doğum belgesi.
 • Geçerli bir oturma izni veya diğer yasal ikamet kanıtı
 • Yurttaşlık entegrasyon sınavında başarılı olduğunu gösteren sivil entegrasyon diploması, diğer sivil entegrasyon kanıtı veya entegrasyon şartından muafiyet belgesi

Hollanda vatandaşlığına seçimli yol ile başvurmak için hazırlanması ve beyan edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi
 • Menşe ülkesinden bir doğum belgesi.
 • Geçerli bir oturma izni veya diğer yasal ikamet kanıtı

Hollanda vatandaşlık başvurusunda bulunan kişilerden çocuğu için de başvuran ya da istisnai bir durumu olanlardan, içinde bulundukları mevcut koşullara göre bir takım farklı belgelerin talep edilmesi mümkündür.

Hollanda Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

Hollanda vatandaşlık başvuruları için ücret bilgisi aşağıda tablo olarak verilmiştir.

Hollanda vatandaşlığı başvuru türüÜcret
Başvuru yoluyla Hollanda vatandaşlığı (bir kişi için)945 euro
Başvuru yoluyla Hollanda vatandaşlığı (çiftler için)1.206 euro
Başvuru yoluyla Hollanda vatandaşlığı (ebeveynleriyle birlikte olan bir çocuk için)139 euro
Daimi iltica izni sahipleri için Hollanda vatandaşlığı703 euro
Daimi iltica izni sahibi çiftler için Hollanda vatandaşlığı965 euro
Hollanda vatandaşlığı entegrasyon testi350 euro

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Hollanda vatandaşlığı için yapılan başvuruların ne kadar sürede ve hangi kurum tarafından değerlendirileceği, başvuru yöntemine göre değişmekte olup; genel vatandaşlığa kabul yolu başvuruları Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından 12 ay içerisinde, seçimli vatandaşlığa kabul yolu başvuruları ise başvurunun yapıldığı belediye tarafından 13 hafta içerisinde değerlendirilmekte ve sonuçlar posta aracılığıyla bildirilmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Hollanda vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda karar ile birlikte işbu olumsuz kararın nedenleri ve kararın tekrar gözden geçirilmesi için nasıl başvuru yapılacağı açıklanmaktadır.

Hollanda vatandaşlık başvurusu olumsuz sonuçlanan kişilerin 4 hafta içerisinde kararın tekrar incelenmesi ya da karara itiraz etmek için Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne başvurmaları gerekmektedir

Hollanda Vatandaşı Olmanın Avantajları Nelerdir?

Hollanda vatandaşı olmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda vatandaşlığı alan kişi Hollanda’da yasal bir vatandaş olarak adlandırılmaktadır ve yabancı olarak kabul edilmemektedir.
 • Hollanda vatandaşlığı alan kişi BRP-Belediye Kişisel Kayıtları Veritabanına kayıtlı olduğu için Hollanda pasaportu alma hakkı kazanmaktadır.
 • Hollanda vatandaşlığı alan kişi resmi olarak herhangi bir AB ülkesinde özgürce hareket edebilen bir AB vatandaşı sayılmaktadır.
 • Hollanda vatandaşlığı alan yabancılar, Hollanda seçimlerinde oy kullanma hakkı elde etmektedir.
 • Hollanda vatandaşlığına sahip kişiler Hollanda sağlık sisteminden yararlanabilmektedir.
 • Hollanda vatandaşlığı alınması halinde polis memuru veya asker olabilmekte, yargı sisteminin bir üyesi olabilmekte ve belediye başkanlığına başvurulabilmektedir.
 • Hollanda vatandaşı olan bir kişinin çocukları da Hollanda vatandaşı sayılmaktadır.

Hollanda Pasaportu Avantajlı Mıdır?

Hollanda pasaportu dünyanın altıncı en güçlü pasaportudur. Toplamda 191 ülkeye giriş imkanı sağlayan Hollanda pasaportuyla tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Birleşik Krallık gibi yerler başta olmak üzere toplam 144 ülkeye vizesiz giriş yapılabilmektedir.

Türkiye’den Hollanda’ya göçmen olarak gidip vatandaşlık alan bir kişi Hollanda pasaportu alması durumunda Avrupa Birliği’nde kalış sürelerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbest dolaşım hakkına sahip olmaktadır. Hollanda’da devam edecek uzun süreli eğitime kabul edilmiş olmak, işçi olarak bir şirketten davet almak ve Hollanda’da 1. veya 2. dereceden akraba sahibi olmak gibi sebeplerle Hollanda göçmenlik başvurusunda bulunulabilmektedir.

Hollanda Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Hollanda pasaportu ile 144 ülkeye vizesiz, 36 ülkeye ise varıldığında vize alarak seyahat etme hakkına sahiptirler. Hollanda pasaportu 13 Nisan 2021 itibariyle Henley Pasaport Endeksi’ne göre seyahat özgürlüğü açısından 6. sırada yer almaktadır.

Hollanda pasaportu ile Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Kanada, İsrail, Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ukrayna’ya vizesiz gidilebilmektedir.

Hollanda Çifte Vatandaşlık Veriyor Mu?

Hollanda çifte vatandaşlığın verilmesi birçok faktöre bağlıdır. Başvuru yoluyla Hollanda vatandaşı olunması durumunda başvuru sahibinin mevcut vatandaşlığından vazgeçmesi istenebilmektedir ve çifte vatandaşlık sahibi olunamamaktadır.

Doğum veya soy yoluyla Hollanda vatandaşı olan bir kişinin çifte vatandaşlık hakkı bulunmaktadır. Hollanda çifte vatandaşlık şartları başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin gereksinimlerine de bağlıdır. Bazı ülkeler Hollanda çifte vatandaşlık verilmesinden önce askerlik hizmetinden geçilmesini şart koşmaktadır.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: