Hollanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Hollanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Şartlar ve Ücretler

Hollanda veya resmi adı ile Hollanda Krallığı’nın vatandaşı olabilmek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Doğum ya da kanunen tanıma yolu ile doğrudan kazanılan Hollanda vatandaşlığı, genel vatandaşlığa kabul yolu (telsik) ya da seçimli vatandaşlığa kabul yoluyla da kazanılabilmektedir.

Hollanda vatandaşlığına hak kazanabilmek için geçerli bir Hollanda oturma izni ile en az 5 yıl üst üste Hollanda Krallığı’nda yaşamış olmak gerekmektedir. Hollanda vatandaşlığını kazanmak için 5 yıllık ikamet şartı genel vatandaşlığa kabul yoluna başvuracaklar için en önemli şartlardan biri olmakla birlikte yeterli düzeyde Felemenkçe okuma ve yazma ya da yurttaşlık entegrasyon sınavını geçme gibi şartlarda bulunmaktadır.

Hollanda’da vatandaşlık almak için kullanılan bir diğer yol ise seçimli vatandaşlığa kabul yoludur. Seçimli vatandaşlığa kabul yolunda ikamet şartı aranmamakla birlikte bu yol herkese açık yapılmamıştır. Hollanda vatandaşı olmayan ancak en az 3 yıldır Hollanda vatandaşlığına sahip bir kişinin eşi ya da kayıtlı partneri olan kişilere seçimli vatandaşlığa kabul yolu ile vatandaşlık başvurusu hakkı tanınmıştır.

Hollanda vatandaşlığı başvurusunun, Hollanda’da ikamet edilen belediyeye yapılması gerekmektedir. Hollanda vatandaşlığı başvurularının hangi kurum tarafından değerlendirileceği başvuru yoluna göre değişmekte olup; genel vatandaşlığa kabul yolu başvuruları Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından 12 ay içerisinde, seçimli vatandaşlığa kabul yolu başvuruları ise başvurunun yapıldığı belediye tarafından 13 hafta içerisinde değerlendirilmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Seçimli vatandaşlığa kabul yolu ile Hollanda vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda’da doğan ve doğduğu andan itibaren geçerli bir oturma izni ile Hollanda’da yaşayan yetişkinler
 • Hollanda’da doğan ancak doğduğu andan itibaren vatansız olup geçerli bir oturma izni ile en az 3 yıl Hollanda’da yaşayanlar
 • Doğumla ya da babalık onayı yolu ile Hollanda vatandaşı olamayan ancak Hollanda vatandaşı bir baba tarafından en az 3 yıldır bakılan çocuklar
 • 4 yaşından beri geçerli bir oturma izni ile Hollanda Krallığı’nda yaşayan yetişkinler
 • Eskiden Hollanda vatandaşı olup süresiz veya süreli oturma izni ile en az 1 yıldır Hollanda Krallığı’nda yaşayan yetişkinler
 • Hollanda vatandaşı eş ya da partnerin en az 15 yıldır Hollanda Krallığı’nda yaşıyor olması koşulu ile en az 3 yıldır bir Hollanda vatandaşının eşi ya da kayıtlı partneri olan kişiler
 • 65 yaşından büyük olup geçerli bir oturma izni ile 15 yıldır Hollanda Krallığı’nda yaşayan kişiler
 • 1 Ocak 1985 tarihinden önce Hollanda vatandaşı anneden doğan kişiler
 • 1 Ocak 1985 tarihinden önce Hollanda vatandaşı bir kadın tarafından evlat edinilen kişiler
 • 1 Ocak 1985 tarihinden önce Hollanda vatandaşı olmayan bir adam ile evlendiği için Hollanda vatandaşlığını kaybedip, boşanma sonrası 1 yıl içerisinde başvuruda bulunanlar

4 yaşından beri geçerli bir oturma izni ile Hollanda Krallığı’nda yaşayan kişilerin seçimli vatandaşlığa kabul yolu ile Hollanda vatandaşı olabilmeleri için diğer şartların yanı sıra mevcut vatandaşlıklarından da vazgeçmeleri gerekmektedir.

Hollanda vatandaşı olmak isteyen ancak doğum veya tanıma ile Hollanda vatandaşı olamadıkları gibi seçimli vatandaşlığa kabul yolu için de gerekli şartları karşılayamayan kişilerin genel vatandaşlığa kabul yoluna başvurmaları gerekmektedir.

Doğum yolu ile Hollanda vatandaşı olmak için gerekli şartları karşılayamayan kişilerin Hollanda vatandaşı olmak isteyenlerin başvurabileceği en hızlı ve kolay yol seçimli vatandaşlığa kabul yoludur. Hollanda kanunları, seçimli vatandaşlığa kabul uygulamasını herkese açık yapmamış sadece belli bir gruba giren kişiler ile sınırlandırmıştır.

Hollanda vatandaşlığını genel vatandaşlığa kabul yolu ile kazanmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşında veya daha büyük olmak
 • Kimliğini ve uyruğunu geçerli belgeler ile kanıtlamak
 • Geçerli bir oturma izni ile en az 5 yıl üst üste Hollanda Krallığı’nda yaşamış olmak
 • Vatandaşlığa kabul başvurusu ve vatandaşlığa kabul töreni tarihlerinde geçerli bir oturma iznine sahip olmak
 • Yeterli düzeyde Felemenkçe okuma ve yazma yetkinliğine sahip olmak
 • Yurttaşlık entegrasyon sınavını geçmek
 • Hollanda Krallığı’nın kamu düzeni veya ulusal güvenliği için bir tehlike arz etmemek
 • Mevcut vatandaşlıklarından vazgeçmek
 • Kabul töreninde dayanışma beyanında bulunma şartlarını sağlamak

Evlilik Yoluyla Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlilik yoluyla Hollanda vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Hollanda Vatandaşlık Yasası’nda öngörülen bir takım şartların sağlanması gerekmektedir. Hollanda vatandaşı birinin eşi ya da kayıtlı partneri olan kişiler genel vatandaşlığa kabul yoluna göre daha hızlı ve kolay bir yöntem olan seçimli vatandaşlığa kabul yoluna başvurabilecek gruplar arasında yer almaktadırlar.

Evlilik gerekçesi ile Hollanda vatandaşlığına başvuru yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda vatandaşı eş ya da partnerin en az 15 yıldır Hollanda Krallığı’nda yaşıyor olması koşulu ile en az 3 yıldır bir Hollanda vatandaşının eşi ya da kayıtlı partneri olmak
 • Kimliğini ve uyruğunu geçerli belgeler ile kanıtlamak
 • Hollanda Krallığı’nın kamu düzeni veya ulusal güvenliği için bir tehlike arz etmemek
 • Kabul töreninde dayanışma beyanında bulunmak

Hollanda vatandaşlığı başvurusunun, Hollanda’da ikamet edilen yerin belediyesine yapılması gerekmektedir. Evlilik yolu ile Hollanda vatandaşlığı başvurusu, başvurunun yapıldığı belediye tarafından 13 hafta içerisinde değerlendirilmektedir.

Hollanda yasaları hemcinsler arasında evlilik ya da kayıtlı partnerlik ilişkilerini tanımaktadır. Hollanda’da hemcinsi ile kayıtlı ilişki içinde ya da evli olan kişilerin Hollanda vatandaşlığına başvurmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Oturum İzni Yoluyla Hollanda Vatandaşı Nasıl Olunur?

Oturum izni yoluyla Hollanda vatandaşı olmak mümkündür. Hollanda vatandaşlığına oturum izni yoluyla başvuracak kişilerin genel vatandaşlık başvuru yolunu izlemeleri gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan kişilerin sürekli olarak en az 5 yıl geçerli bir oturum izni ile Hollanda Krallığı’nda ikamet etmiş olmaları gerekmektedir.

Soybağı ya da evlilik gibi nedenlerden dolayı seçili gruplara tanınan muafiyetler dışında vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan kişilerin Hollanda Oturum İzni sahibi olup en az 5 yıldır Hollanda Krallığı’nda ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. Hollanda vatandaşlık başvurusu için oturum izninin süresiz veya süreli olması fark etmemektedir.

Yatırım Yoluyla Hollanda Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Hollanda’da yatırım yoluyla vatandaşlık programı bulunmamaktadır, ancak beş yıllık kesintisiz oturma izninden sonra Hollanda vatandaşlığı için başvuru yapılabilir.

Hollanda Vatandaşlığı için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Hollanda vatandaşlığı için öngörülen asgari 5 yıl ikamet şartına tabi tutulmayan istisnai durumdaki kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda vatandaşlarının en az 3 yıldır beraber oldukları eşleri veya kayıtlı partnerleri
 • Vatandaşlıklarını kaybedip geri almak isteyen eski Hollanda vatandaşları
 • Reşit olduktan sonra Hollanda vatandaşı tarafından evlat edinilen kişiler
 • Önceden belirli sürelerde geçerli bir oturum izni ile Hollanda Krallığı’nda ikamet etmiş olup toplamda 10 yıldan fazla olmak şartı ile kesintisiz bir şekilde en az 2 yıldır Hollanda Krallığı’nda ikamet eden kişiler
 • Hollanda vatandaşı partneri ile evli olması gerekmeksizin kesintisiz en az 3 yıldır Hollanda Krallığı’nda ikamet edenler
 • Hollanda Krallığı’nda en az 3 yıldır yaşayan vatansız kişiler
 • Hollanda Krallığı’nda en az 3 yıldır yaşayan ve reşit olduktan sonra ya da halihazırda reşit olmasına rağmen çocukken Hollanda vatandaşı tarafından tanınanlar

Çocuklar için Hollanda Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Hollanda Krallığı yasalarına göre 18 yaşından küçük olanlar çocuk olarak kabul edilmektedirler. Hollanda’da genel kural 18 yaşından küçük olanların çocuk olduğu yönünde olsa da yasalar 18 yaşından küçük olup evli olanları reşit olarak görmektedir.

Hollanda’da 18 yaşından küçük çocukların kendi başlarına vatandaşlık başvurusunda bulunmaları mümkün olmadığından ebeveynlerinin onlar adına başvurması gerekmektedir. Çocuğun Hollanda vatandaşı olabilmesi için ebeveynin kendisi için Hollanda vatandaşlığına başvururken çocuğu için de başvuruda bulunması gerekmektedir.

Reşit olmayan 18 yaşından küçük çocukların, Hollanda vatandaşı olabilmeleri için genel vatandaşlığa kabul yolu ya da seçimli vatandaşlığa kabul yolu olmak üzere birden fazla yöntem bulunmaktadır.

Hollanda vatandaşlığına genel yol ile başvuran kişilerin adına başvuru yapacakları 16 yaşından küçük çocuklarının ve seçimli yol ile başvuran kişilerin ise adına başvuru yapacakları 18 yaşından küçük çocuklarının; Hollanda’da ikamet ediyor olma ve geçerli bir oturma iznine sahip olma şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Hollanda vatandaşlığına genel yol ile başvuran kişilerin adına başvuru yapacakları 12 yaşından büyük çocuklarının ve seçimli yol ile başvuran kişilerin ise adına başvuru yapacakları 16 yaşından büyük çocuklarının; Hollanda vatandaşlığı başvurusu hakkındaki fikirlerini beyan etmek üzere başvuru sırasında başvurunun yapılacağı belediyede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yalnızca bir ebeveyn vatandaşlığa başvuruyorsa ve bu ebeveyn vatandaşlığa kabul başvurusuna bir çocuğu da dahil ediyorsa, diğer ebeveyn vatandaşlığa başvuran ebeveynle birlikte çocuğun vatandaşlığa alınmasına onay vermek için belediyede bulunmalıdır.

Hollanda vatandaşı olmayan evlatlık çocuk; evlat edinen ebeveynlerinden en az biri Hollanda vatandaşı olması, evlat edinme sürecinin Lahey Evlat Edinme Sözleşmesi veya Hollanda Medeni Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmesi ve asıl ebeveynleri ile aile bağlarının tamamen kopmuş olması şartlarını sağlaması durumunda Hollanda vatandaşlığına kabul edilmektedir.

Hollanda Asıllı Olanlar için Hollanda Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Hollanda asıllı olanların Hollanda vatandaşlık başvurusu yapmaları mümkündür. Hollanda vatandaşlığı doğum ya da kanunen tanıma yolu ile doğrudan kazanılmasında doğum tarihinin 1 Ocak 1985’ten önce ya da sonra olmasına göre şartlar değişkenlik göstermektedir.

1 Ocak 1985’ten önce doğan kişiler, babaları Hollanda vatandaşı olduğu sürece doğum yeri fark etmeksizin Hollanda vatandaşlığı başvurusu yapabilmektedirler.

Hollanda’da ya da yurtdışında doğmuş olmaları fark etmeksizin 31 Aralık 1984 tarihinden sonra doğumu gerçekleşenlerden; doğum zamanında yabancı bir anne ile evli Hollanda vatandaşı babası olanlar, doğum zamanında yabancı anne ile evli olmayan Hollanda vatandaşı baba tarafından tanınanlar ya da Hollanda vatandaşı baba tarafından 1 Mart 2009 sonrası ve 7 yaş öncesinde tanınanlar Hollanda vatandaşlık başvurusu yapabilmektedirler.

31 Aralık 1984 tarihinden sonra doğumu gerçekleşen, doğduğunda ebeveynlerinden en az birinin ikamet yeri Hollanda olan ve ailesinin doğumu sırasında onların ebeveynlerinden en az birinin ikamet yeri Hollanda olan kişilere Hollanda vatandaşlığı hakkı tanınmıştır.

Hollanda vatandaşı birinin eşi ya da kayıtlı partneri olan kişiler genel vatandaşlığa kabul yoluna göre daha hızlı ve kolay bir yöntem olan seçimli vatandaşlığa kabul yoluna başvurabilecek gruplar arasında yer almaktadırlar. Hollanda yasalarına göre hemcinsler arasında evlilik ya da kayıtlı partnerlik ilişkinin kurulması mümkündür.

Evlilik gerekçesi ile Hollanda vatandaşlığına başvuru yapmak isteyen kişilerin; Hollanda vatandaşı eş ya da partnerin en az 15 yıldır Hollanda Krallığı’nda yaşıyor olması koşulu ile en az 3 yıldır bir Hollanda vatandaşının eşi ya da kayıtlı partneri olma, kimliğini ve uyruğunu geçerli belgeler ile kanıtlama, Hollanda Krallığı’nın kamu düzeni veya ulusal güvenliği için bir tehlike arz etmeme ve kabul töreninde dayanışma beyanında bulunma şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Mülteci Statüsünde Hollanda Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mülteci statüsünde Hollanda’da yaşayanların genel vatandaşlığa başvuru yöntemi ile Hollanda vatandaşlığına başvurmaları mümkündür.

Hollanda vatandaşlığına başvuracak olan kişi mülteci statüsünde ise sağlaması gereken başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşından büyük olmak
 • Sığınmacı oturma izni ile en az 5 yıl üst üste Hollanda Krallığı’nda yaşamış olmak
 • Yurttaşlık entegrasyon sınavını geçmek
 • Kimliğini ve uyruğunu geçerli belgeler ile kanıtlamak
 • Vatandaşlığa kabul başvurusu ve vatandaşlığa kabul töreni tarihlerinde geçerli bir oturma iznine sahip olmak
 • Felemenkçe dil yeterliliğine sahip olmak
 • Hollanda’nın ulusal güvenliği için bir tehlike arz etmemek
 • Halihazırdaki diğer vatandaşlıklardan çıkmak
 • Kabul töreninde dayanışma beyanında bulunmak

Hollanda mülteci başvurusu Hollanda toprakları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Hollanda iltica şartlarını karşılayan kişiler için talepler değerlendirilmeye alınır.

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hollanda vatandaşlığına genel yol ile başvurmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi
 • Menşe ülkesinden bir doğum belgesi.
 • Geçerli bir oturma izni veya diğer yasal ikamet kanıtı
 • Yurttaşlık entegrasyon sınavında başarılı olduğunu gösteren sivil entegrasyon diploması, diğer sivil entegrasyon kanıtı veya entegrasyon şartından muafiyet belgesi

Hollanda vatandaşlığına seçimli yol ile başvurmak için hazırlanması ve beyan edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi
 • Menşe ülkesinden bir doğum belgesi.
 • Geçerli bir oturma izni veya diğer yasal ikamet kanıtı

Hollanda vatandaşlık başvurusunda bulunan kişilerden çocuğu için de başvuran ya da istisnai bir durumu olanlardan, içinde bulundukları mevcut koşullara göre bir takım farklı belgelerin talep edilmesi mümkündür.

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Hollanda vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler ve başvuru dokümanları, Hollanda’da ikamet edilen yerin belediye binasına teslim edilmelidir.

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Hollanda vatandaşlığı için yapılan başvuruların ne kadar sürede ve hangi kurum tarafından değerlendirileceği, başvuru yöntemine göre değişmekte olup; genel vatandaşlığa kabul yolu başvuruları Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından 12 ay içerisinde, seçimli vatandaşlığa kabul yolu başvuruları ise başvurunun yapıldığı belediye tarafından 13 hafta içerisinde değerlendirilmekte ve sonuçlar posta aracılığıyla bildirilmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Hollanda vatandaşlık başvurusu uzun ve özen isteyen bir süreçtir. Hollanda vatandaşlığına başvururken tüm evrakların eksiksiz ve istenildiği gibi hazır edilmesi gerekmektedir. Vatandaşlık başvuruları, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından uzun bir süre içerisinde değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğü takdirde karar verme süresini iki kez 6 ay uzatabilmektedir. Hollanda vatandaşlık kanunu kesin ve katıdır.

Hollanda vatandaşlık başvurusu yapıldığında Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından adaya bir mektup gönderilmektedir. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından adaya gönderilen mektup alındı belgesi mahiyetinde olup başvurunun ne kadar süre içerisinde karara bağlanacağına ilişkin bilgileri içermektedir.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi, bazen daha fazla araştırma yapılması gerektiğine kanaat getirerek karar almak için yasal süreyi uzatmaktadır. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi, yasal süreyi uzatmamış ya da uzatmalara rağmen yasal süre içerisinde başvuruyu değerlendirmemiş ise adaylara temerrüt bildiriminde bulunma hakkı tanınmıştır. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi adayların temerrüt bildirimine yanıt vermemesi durumunda kanunen para cezasına çarptırılmaktadır.

Hollanda vatandaşlık başvuru sürecinin Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’nin internet adresi “Mijn IND” üzerinden çevrimiçi olarak takip etmek mümkündür. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi, başvuruyu değerlendirdikten sonra olumlu ya da olumsuz verdiği kararı posta yolu ile adaya bildirmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Hollanda vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda karar ile birlikte işbu olumsuz kararın nedenleri ve kararın tekrar gözden geçirilmesi için nasıl başvuru yapılacağı açıklanmaktadır.

Hollanda vatandaşlık başvurusu olumsuz sonuçlanan kişilerin 4 hafta içerisinde kararın tekrar incelenmesi ya da karara itiraz etmek için Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne başvurmaları gerekmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Hollanda vatandaşlık başvuru ücreti, adayın kendisi tarafından yapılıyor ise 925 Euro, eşi ile birlikte yapılıyor ise 1181 Euro’dur.

Hollanda vatandaşlığına genel yol ile başvuracak olan kişi sığınmacı oturma iznine sahipse ve sadece kendisi için başvuruyor ise 688 Eurp, eşi ile birlikte başvuruyor ise 945 Euro tutarındaki başvuru harcını ödenmesi gerekmektedir.

Hollanda vatandaşlığına genel yol ile başvuracak olan kişinin 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocuğu ile birlikte başvuru yapması durumunda çocuk başına 137 Euro ödeme yapılması gerekmektedir.

Hollanda vatandaşlığına seçimli yol ile başvuru söz konusu ise; adayların bireysel başvurularında 192 Euro, eşleri ile başvurularında 335 Euro ödenmesi gerekmektedir. Hollanda vatandaşlığına seçimli yol ile başvuracak olan kişinin 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocuğu ile başvurusu durumunda çocuk başına 22 Euro ücret ödenmesi gerekmektedir.

Hollanda Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Hollanda vatandaşlığına ve pasaportuna sahip bireyler 144 ülkeye vizesiz, 36 ülkeye ise varıldığında vize alarak seyahat etme hakkına sahiptirler. Hollanda pasaportu 13 Nisan 2021 itibariyle Henley Pasaport Endeksi’ne göre seyahat özgürlüğü açısından 6. sırada yer almaktadır.

Hollanda pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Macaristan
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Portekiz
 • Yunanistan
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Arjantin
 • Brezilya
 • Kanada
 • İsrail
 • Türkiye
 • Katar
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Ukrayna
Paylaş: