Hollanda İş Arama Vizesi

2023'te Hollanda İş Arama Vizesi Başvuru Süreci 2023

Hollanda iş arama vizesi, uluslararası kabul görmüş üniversitelerden birinde eğitimini tamamlamış olan öğrencilere bir yıllığına Hollanda’da kalarak iş arama imkanı sunan vizedir. Hollanda’da eğitimi devam eden, Hollanda dışında yer alan uluslararası kabul görmüş üniversitelerden mezun olmuş veya Hollanda’da doktora eğitimini tamamlamış olan yabancı uyruklu kişiler Hollanda iş arama vizesine başvuruda bulunabilir.

Akademik açıdan yetenekli olan göçmenlere Hollanda’da iş bulabilmeleri veya kendi şirketlerini kurabilmeleri için zaman tanımak amacıyla Hollanda iş arama vizesi verilmeye başlanmıştır. Hollanda iş arama vizesine son üç yıl içerisinde eğitimini veya doktorasını Hollanda’da veya farklı bir ülkede tamamlamış olan kişiler başvurabilir. Hollanda iş arama vizesi hamillerine Hollanda’da çalışma hakkı tanımakta olduğundan işverenler tarafından ayrı bir çalışma izni alınması gerekli değildir.

Türkiye'den Hollanda iş arama vizesine başvuracak yüksek nitelikli göçmen adayları, vize başvuru işlemlerinde son 2017-2022 yılları arasında danışmanlık hizmeti verdiği Hollanda vize başvurularında %97,6'lık bir onaylanma skoru elde eden akredite acente Vizem.net'ten danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

Ön bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Hollanda İş Arama Vizesi Veriyor Mu?

Hollanda iş arama vizesi vermektedir.

Kimler Hollanda İş Arama Vİzesi Alabilir?

Hollanda iş arama vizesi, uluslararası olarak kabul görmüş üniversitelerden yeni mezun olmuş kişiler tarafından alınabilmektedir.

Hollanda İş Arama Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Hollanda iş arama vizesi başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaporta veya farklı bir seyahat belgesine sahip olunmalıdır.
 • Adli sicil kaydı beyan formu imzalanmalıdır.
 • Bazı ülke vatandaşları tarafından tüberküloz testi sunulmalıdır. T.C. vatandaşları muaf tutulmaktadır.
 • Daha önce aynı eğitimin, doktora programının veya bilimsel araştırmanın tamamlanması sonucunda Hollanda iş arama vizesi başvurulmamış olunmalıdır. Hollanda iş arama vizesi tamamlanan her bir eğitim, doktora programı veya bilimsel araştırmanın ardından verilebilir, fakat bu programlar daha önce alınan iş arama vizesinin süresi dolduktan sonra tamamlanmış olmalıdır.
 • Son üç yıl içerisinde aşağıda belirtilenlerden biri yerine getirilmiş olmalıdır
  • Hollanda’da akredite bir lisans veya yüksek lisans programı tamamlanmalıdır.
  • Hollanda’da en az bir akademik yıl (en az 10 ay) süreli yüksek lisans eğitimi tamamlanmalıdır.
  • Hollanda’da Kültür Politikası Yasası bağlamında bir çalışma tamamlanmalıdır.
  • Hollanda’da, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın kalkınma iş birliği politikası ile ilişkili bir çalışma tamamlanmalıdır.
  • Erasmus Mundus Yüksek Lisans Programı kapsamında yüksek lisans derecesi alınmalıdır.
  • Bakanlık Kararnamesi ile belirlenmiş bir yüksek öğrenim programı tamamlanmalıdır.
  • Daha önce bilimsel araştırma yapılmış olunmalıdır. Bu maddenin geçerli olabilmesi için 2005/71/EC sayılı AB Direktifi kapsamında bilimsel araştırma yaparak, 2016/801 sayılı AB Direktifi kapsamında araştırma yaparak veya yüksek vasıflı bir göçmen olarak Hollanda’da oturma iznine sahip olunması gerekmektedir.
 • Yurt dışında uluslararası kabul görmüş bir eğitim kurumunda yüksek lisans, doktora veya doktora sonrası programı tamamlanmış ve aşağıda belirtilenlerden biri yerine getirilmiş olunmalıdır.
  • Uluslararası İngilizce Dil Testi’nden en az 6.0 puan alınmalıdır.
  • Eşdeğer bir İngilizce testinde Hollanda yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrenciler için belirlenen şekilde uygun bir sonuç alınmalıdır.
  • Sivil Entegrasyon Kararnamesi’nin Madde 2.3 (1)’inde belirtilen şekilde Felemenkçe bir diploma alınmalıdır.
  • İngilizce ya da Felemekçe bir doktora programı bitirmelidir.

  Hollanda'da İş Arama Vizesi için Mezun Olunan Üniversite Şartı Nedir?

  Hollanda iş arama vizesi için mezun olunan üniversite, uluslararası kabul görmüş bir eğitim kurumu olmak gibi birtakım şartları karşılamalıdır. Uluslararası kabul görmüş bir eğitim kurumu; en az iki genel sıralamada veya fakülte ya da branş sıralamasında ilk 200’de yer almalıdır. Hollanda iş arama vizesine başvuracak kişilerin mezun olduğu eğitim kurumu kişinin lisans veya doktora programını tamamladığı tarihlerde bu sıralamaların ilk 200’ünde yer alıyor olmalıdır.

  Eğitim kurumunun yer aldığı sıralama en az iki farklı yayıncı tarafından yapılmalıdır; aynı yayıncıdan gelen sıralamalar bir olarak sayılır. Başlıca uluslararası sıralamalar; Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması, Branşa Göre Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması, QS Dünya Üniversite Sıralaması, Branşa Göre QS Dünya Üniversite Sıralaması, Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması ve ShanghaiRanking’in Akademik Branşların Dünya Sıralaması’dır.

Hollanda'da İş Aramak için Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda iş arama vizesi başvurusu yapacak T.C. vatandaşlarının geçici oturma izni (MVV vizesi) almaları gerekmektedir. MVV vizesi başvuruları İstanbul ve Ankara’da yer alan Hollanda Konsolosluklarına yapılmalıdır.

Hollanda iş arama vizesi için MVV başvurusunda bulunmadan önce başvuru formu doldurulmalı ve formda belirtilen evraklar eksiksiz olarak toplanmalıdır. İkamet edilen yerdeki Hollanda konsolosluklarından Hollanda MVV vize başvurusu yapılmadan önce randevu alınması gerekmektedir. Hollanda iş arama vizesi randevusuna giderken eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, geçerli bir pasaport ve biyometrik fotoğraf götürülmelidir; başka dokümanların gerektiği durumlar başvuru formunda belirtilmektedir.

Hollanda dış temsilciliği yetkili bir personel ile vize başvurusunu kaydeder, başvuru formundaki başvuru tarihini ve Hollanda temsilciliğinin detaylarını doldurur. Hollanda iş vizesi başvurusu sırasında parmak izi ve imza gibi biyometrik veriler de alınır. Vize başvurusunun başarılı bir şekilde tamamlanması sonucu başvuru sahibine alındı makbuzu verilir. Hollanda konsolosluğunda iş arama vizesi başvurusu tamamlandıktan sonra üç hafta içerisinde başvuru formu ve gerekli evraklar Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne gönderilmelidir; bu süre içerisinde başvuru ücreti de ödenmelidir. Başvuru tamamlandıktan sonraki 90 gün içerisinde Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından bir karara varılmakta ve verilen karar posta yoluyla başvuru sahibine iletilmektedir. Başvurunun yapıldığı Hollanda konsolosluğundan MVV vizesi alındıktan sonra başvuru sahibi Hollanda’ya seyahat etmeye hak kazanır.

Hollanda İş Arama Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hollanda iş arama vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda iş arama vizesi başvuru formu: Eksiksiz olarak tamamlanmış ve imzalanmış başvuru formu gereklidir.
 • Pasaport: 10 yıldan eski olmayan, seyahat tarihinden sonra en az 3 ay geçerliliğini koruyacak, en az 2 boş vize sayfasında sahip olan geçerli bir pasaport ve pasaportun tüm dolu sayfalarının fotokopisi gereklidir.
 • Fotoğraf: 6 aydan eski olmayan eni 35 genişliği 45 mm olan fotoğraf gereklidir.
 • Seyahat belgeleri: Ulaşım yolunu gösteren uçuş rezervasyonu gibi bir belge, tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği, banka hesap özeti, son üç aya ait gelir dökümü gereklidir. Çalışanların işvereninden ayrılma onayı verildiğini gösteren mektup alması gereklidir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Seyahat eden kişinin ismine alınmış, seyahat süresince geçerliliğini koruyacak ve hastane bakımı gibi acil durumları karşılayacak en az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası gereklidir.
 • Adli sicil kaydı: Başvuru formundan ulaşılabilen Appendix Antecedents Certificate isimli dokümanın eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanması gereklidir.

Hollanda iş arama vizesi başvurularında, başvuru şartlarının sağlandığını ispatlamak amacıyla, başvuru sahibinin kişisel durumuna göre sunulması istenebilen evraklar aşağıdadır.

 • Diploma örneği: Başvuru sahibinin, Hollanda iş arama vizesi şartlarını karşıladığını gösteren, lisans, yüksek lisans, doktora gibi programlara dair diplomalarının birer örneği sunulmalıdır.
 • Eğitimin tamamlandığına dair belge: Bitirilen eğitim kurumundan alınan imzalı belge, eğitim programının tamamlandığını kanıtlamak adına sunulabilmektedir.
 • Üniversite sıralaması: Vize şartlarının sağlandığını ispatlamak amacıyla, Hollanda dışındaki uluslararası kabul görmüş üniversitelerden mezun kişiler; lisans, yüksek lisans veya doktora programını tamamladıkları üniversitenin mezuniyet tarihinde kabul edilen uluslararası sıralamaların en az ikisinde ilk 200’e girdiğini gösteren kanıt sunmalıdır.
 • Dil yeterliliği kanıtı: Uluslararası İngilizce Dil Testi veya eşdeğer bir dil testinden geçerli not alındığını gösteren belge sunularak vize şartlarına uygunluk ispatlanmalıdır. Yüksek lisans veya doktora programları İngilizce ya da Felemenkçe olarak tamamlandıysa dil yeterliliği kanıtı sunulması gerekli değildir.
 • Nuffic’ten kimlik değerlendirmesi: Nuffic’ten alınmış kimlik değerlendirmesinin bir kopyası sunulmalıdır. Kimlik değerlendirmesi için başvuru, Kimlik Bilgi Değerlendirme Danışma Merkezi’ne aitwww.idw.nl web sitesinden oluşturulabilir.

Hollanda İş Arama Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Hollanda iş arama vizesi ücreti yaklaşık 207 eurodur.

Hollanda iş arama vizesi başvuru masrafları; seyahat sağlık sigortası, başvuru formu doldurma, vize başvuru harcı, ulaşım ve konaklama rezervasyonları, gerekli görüldüğü durumlarda yeminli tercüme ve danışmanlık ücretleri ile birlikte 2022 yılında 285 ile 330 euro arasında değişiklik göstermektedir.

Hollanda'da İş Arama Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Hollanda iş arama vizesi 90 gün içerisinde çıkmaktadır. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından karar verme süresi olan 90 günde iş arama vizesi hakkında bir karara varılmalıdır. Başvurunun tamamlanamaması gibi bazı durumlarda Hollanda iş arama vizesi için karar verme süresi uzatılabilir, bu durumda başvuru sahibine Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından mesaj gönderilir.

Hollanda'da İş Arama Vizesi Ne Kadar Süreliğine Verilir?

Hollanda iş arama vizesi 1 yıl için verilmektedir.

Hollanda İş Arama Vizesi Uzatılabilir Mi?

Hollanda iş arama vizesi, yalnızca bir yıl için geçerlidir ve uzatılamaz.

Hollanda'da Nasıl İş Bulunur?

Hollanda’da internet aracılığıyla iş bulmak en hızlı ve en kolay yöntemlerden biridir. Hollanda’daki çoğu şirket ve kuruluş açıkta bulunan pozisyonları internet sitelerinde paylaşmaktadır. Hollanda’da iş bulmak isteyen kişi çalışmak istediği kuruluşların internet sitelerini kontrol ederek var olan açık pozisyonlardan haberdar olabilir. Hollanda’da iş arayan fakat Flemenkçe konuşmayan kişiler için iş bulma ajansları var olan açık pozisyonları paylaşmak için internet sitelerini kullanmaktadır. Hollanda’da iş bulmak için gazetelerin internet sitelerinde reklamı yapılan iş ilanları incelenebilir veya farklı alanlardaki iş ilanlarının bir arada toplandığı ve işverene direkt olarak başvuru yapılabilen JobsinNetwork gibi internet siteleri de kullanılabilir.

Flemenkçe konuşmayan kişiler için Hollanda’da iş bulma ajansları aracılığıyla iş aramak oldukça yaygındır. Hollanda’daki birçok firma ve şirket kendileri için en uygun adayları bulmak amacıyla iş bulma ajanslarını kullanmaktadır. İşveren ve adaylar arasında aracı görevi gören Hollanda iş bulma ajansları komisyonla çalışarak aldıkları boş pozisyonlara en uygun adayları bulabilmek için veri tabanlarını inceler ve daha geniş bir kitleye ulaşabilmek için de internet sitelerinde reklam yaparlar. Hollanda’da iş arayan adaylar websitesi üzerinden özgeçmişlerini ajanslara iletebilir veya direkt boş pozisyonlara başvuruda bulunabilir. Özgeçmişlerin aranan pozisyona uygun olması durumunda Hollanda iş bulma ajansı pozisyon ve adayın kariyer hedefleri hakkında konuşulacak bir randevu oluşturmak için adayla iletişime geçer.

Hollanda’daki çoğu iş imkanı dışarıya duyurulmadığı için iş arayan kişiler çalışmak istedikleri şirketlere direkt başvuru yapabilir. Hollanda’daki şirketlere direkt başvuru yapılması durumunda adaylar başvuru yaparken aradıkları pozisyon hakkında net olmalıdır ve şirkete neden başvurduklarını açıklayarak araştırmalarını yaptıklarını ve bilgi sahibi olduklarını göstermelidir.

Hollanda’da iş imkanının en fazla olduğu sektörler; mühendislik, bilişim uzmanlığı, finans, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, sağlık sektörü, vergilendirme ve eğitim sektörüdür. Amsterdam, Rotterdam, Lahey, Eindhoven, Utrecht gibi iş imkanlarının fazla olduğu Hollanda şehirleri iş arama vizesi sahipleri tarafından ziyaret için tercih edilmektedir.

Hollanda İş Arama Siteleri Hangileridir?

Hollanda iş arama siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • EURES
 • Werk.nl
 • Upwork
 • JobsinNetwork
 • IamExpat
 • Together Abroad
 • Blue Lynx
 • Intermediair
 • Exatica Jobs
 • Nationale Vacaturebank
 • Undutchables

Hollanda’da iş ilanlarının en fazla bulunduğu meslekler; mühendislik, sağlık sektörü, eğitim sektörü, finans, satış elemanı, pazarlama uzmanlığı, bilişim uzmanlığı ve müşteri hizmetleridir. Amsterdam, Rotterdam, Lahey, Eindhoven, Utrecht şehirleri için Hollanda iş ilanları daha fazladır.

İş Arama Vizesi Süresinde Hollanda'da İş Bulunamazsa Ne Olur?

İş arama vizesi süresinde Hollanda’da iş bulunamazsa vize sahibinin kendi ülkesine dönmesi gerekmektedir.

Hollanda İş Arama Vizesi ile Çalışılabilir Mi?

Yabancı uyruklu kişiler Hollanda’da yalnızca oturma iznine sahiplerse çalışabilirler. Oryantasyon yılı oturma izni ile birlikte Hollanda iş arama vizesine sahip olan kişiler oryantasyon yılı boyunca Hollanda’da çalışma hakkına sahiptir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: