Hollanda Yatırımcı Vizesi

Hollanda'da Yatırım Olanakları ve Yatırımcı Vizesi Başvuru İşlemleri (2023)

Hollanda yatırımcı vizesi, belirlenen türlerden biri ile yapılan yatırım sonrasında kişiye oturma izni verilmesini sağlayan ve altın vize (golden visa) olarak da bilinen uzun dönemli vize türüdür.

Yatırımcının Hollanda’da oturma izni alabilmesi için herhangi bir sponsora ya da bir bağlantıya ihtiyaç duyulmamaktadır. Yatırımcılara sağlanan oturma izni ile kişinin 3 yıla kadar çalışma iznine sahip olmadan çalışması da mümkündür.

Avrupa Birliği üyesi olan ve olmayan ülkelerin vatandaşlarına yatırım imkanı sunması, kişiye Hollanda’da oturma izni sağlaması, yatırımcıların ailelerinin de Hollanda’ya gitmesine olanak tanıması nedenleriyle Hollanda yatırımcı vizesi yabancı yatırımcılar bakımından avantajlı bir uygulamadır.

Hollanda yatırımcı vizesinde temel amaç kişilere oturma izni sağlayarak, başarılı yatırımcıların Hollanda’da yatırım yapmasını teşvik etmek ve ülke ekonomisini canlandırmaktır. 

Detaylı bilgi ve vize danışmanlık hizmeti için: 0850 241 1868

Hollanda Yatırım Vizesi Kimlere Verilir?

Hollanda yatırım vizesi, gerekli şartları karşılamaları halinde hem AB hem de AB vatandaşı olmayan girişimcilere verilir. 

Hollanda yatırımcı vizesi, ülkede birkaç koşula uyan bir yatırım yapmak için sermayesi olan girişimciler için uygundur. Yabancı yatırımcılar bu nedenle, ailelerini Hollanda'ya getirmelerine de izin verecek bir oturma izni almak için basit bir seçeneğe sahiptir.

Hollanda Yatırımcı Vizesi Şartları

Hollanda Yatırımcı Vizesi Şartları

Hollanda yatırımcı vizesi almak için sağlanması gereken yatırım şartları aşağıdaki gibidir.

 • Hollanda merkezli bir şirkete veya Hollanda Ekonomi Bakanlığına göre SEED düzenlemelerinde yer alacak şekilde, bir şirket katılım fonuna veya sözleşme ortaklığına en az 1.250.000 euro yatırım yapılmalıdır. Özel mülkiyet için satın alınan gayrimenkuller hariç tutulmaktadır.
 • Yatırımın bir Hollanda bankası ya da Hollanda’da şubesi olan AB üyesi bir ülkenin bankası üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin yapacağı yatırımın Hollanda ekonomisine katma değer sağlaması gerekmektedir. Hollanda Girişim Ajansı bir puanlama sistemi kullanarak yapılan yatırımları değerlendirir ve 3 kriterden en az 2’sinin karşılanması halinde yatırımın katma değer sağladığı kabul edilir. Belirlenen kriterler; 5 yıl içerisinde en az 10 iş imkanının yaratılması, yatırımcının Hollanda’da bulunan şirketlere yenilikçiliğin artırılması bakımından katkı sağlaması ve finansal olarak katma değer sağlamayan ancak önemli görülen spesifik bilgi, ağ, müşteri ya da aktif yatırımcı katılımının sağlanmasıdır.
 • Yatırımcının sermayesini meşru yollardan elde etmiş olması gereklidir. Sermayenin niteliğine yönelik araştırma yapılmakta ve başvuru sahibine sorular sorulabilmektedir.

Yukarıdakilere ek olarak başvuru sahibinin sağlaması gereken Hollanda yatırımcı vizesi şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaporta sahip olunmalıdır.
 • Başvuru sahibinin, kamu düzenini ya da ulusal güvenliği tehdit eden eylemler nedeniyle sabıka kaydının bulunmaması gerekir.
 • Başvuru sahibinin seyahati süresince geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir.
 • Hollanda’ya vize başvurusunda bulunmak için bazı kişilerin, oturma izni verilmesinden sonraki 3 ay içerisinde tüberküloz testi yaptırması gerekmektedir. Tüberküloz testi zorunluluğundan Türkiye muaf tutulmuştur.
 • Başvuru sahibinin daha önce yapmış olduğu oturma izni başvurusunda yanlış bilgi vermemiş olması ya da bilgi saklamamış olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin daha öncesinde Hollanda vize ihlalinde bulunmamış olması gerekmektedir.

Hollanda Yatırımcı Vizesi Başvuru Süreci

Hollanda Yatırım Vizesi Başvurusu

Hollanda yatırımcı vizesine başvurmak isteyen yatırımcıların, hem başvuru yapmak hem de yapacakları yatırımları incelemek amacıyla Hollanda’ya seyahat etmesi gerekmektedir. Seyahat öncesinde başvuru sahibinin uyruğuna bağlı olarak geçici oturma izni (MVV vizesi) alması gerekir. 

Geçici oturma izni alması gerekmeyen yatırımcılar Hollanda’ya seyahat ederek 3 ay süreyle yatırımcı vizesi için gerekli prosedürleri tamamlayabilmektedir.

Başvuru yapılmasından sonraki 90 gün içerisinde Hollanda Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi tarafından olumlu ya da olumsuz bir karar verilir. Olumlu karar çıkması durumunda başvuru sahibi Hollanda MVV vizesi almaktadır ve ikamet edeceği yerde bulunan belediyeye kayıt yaptırması gerekir. 

Ayrıca, başka bir ülkeden Hollanda’ya taşınan bütün kişiler zorunlu olarak sağlık sigortası yaptırmalıdır.

Türk Yatırımcıların Hollanda Altın Vize Başvuruları için Oturma İzni Gerekliliği

Türk yatırımcıların Hollanda yatırımcı vizesi için öncelikle geçici oturum izni (MVV vizesi) almaları gerekmektedir. 

Geçici oturma izni almak için kişilerin İstanbul’da bulunan Hollanda Başkonsolosluğu'na ya da Ankara’da bulunan Hollanda Büyükelçiliği'ne başvuru yapmaları gerekmektedir. Hollanda oturma izni basvurusu için herhangi bir sponsora gerek yoktur ve başvurular şahsen yapılmaktadır.

Hollanda Yatırımcı Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Hollanda yatırımcı vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha fazla geçerlilik süresine sahip olması, 10 yıldan daha eski olmaması ve en az 2 sayfasının boş olması gerekmektedir
 • Hollanda vize başvuru formu: Başvuru formunun online ortamda, doğru ve eksiksiz olarak doldurulup çıktısının alınması ve başvuru sahibi tarafından ıslak imza ile imzalanması gereklidir.
 • Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 mm x 45 mm boyutlarında, açık renk arka plana sahip bir fotoğraf gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Başvuru sahibinin en az 30.000 euro teminatlı bir sağlık sigortası yaptırması ve poliçesini sunması gerekmektedir.
 • Gelir belgesi: Başvuru sahibinin gelir durumunu kanıtlar nitelikteki banka belgeleri veya maaş bordroları gibi çeşitli belgeler sunulmalıdır; bu belgeler ile yatırımın kaynağı olan gelirin yasal yollarla elde edildiğinin ispatlanması önem taşımaktadır.
 • Yatırımın değerini gösterir belgeler: Başvuru sahibinin vize için yatırım yaptığı miktarın açık ve tam olarak değerini gösteren, banka evrakları veya sözleşme gibi çeşitli belgeler talep edilmektedir.

Hollanda yatırımcı vizesi için talep edilen belgeler, yapılacak yatırım türüne göre değişiklik gösterebilir.

Hollanda Yatırımcı Vizesi Başvuru Ücreti

2023 yılında Hollanda yatırımcı vizesi başvuru ücreti 2.394 eurodur.

Hollanda yatırımcı vizesi başvuru masrafları 2023 yılı için; vize harcı, ulaşım ve konaklama rezervasyonları, seyahat sağlık sigortası, başvuru formu doldurma, gerekmesi halinde yeminli tercüme ve danışmanlık ücreti dahil 2.500 euro ile 4.250 euro arasında değişmektedir.

Hollanda Yatırım Vizesi Başvurularında Sonuçlanma Süresi

Hollanda yatırım vizesi başvuruları 1 ile 2 ay arasında bsonuçlanmaktadır.

Hollanda Yatırımcı Vizesinin Geçerlilik Süresi

Hollanda yatırımcı vizesinin geçerlilik süresi en fazla 3 yıldır.

Sık Sorulan Sorular

Hollanda Yatırım Olanakları

Hollanda yatırımcı vizesi ve hamiline tanınan haklar konusunda sıkça aldığımız sorular, danışmanlarımızın yanıtları ile birlikte aşağıda aktarılmıştır.

Hollanda Yatırımcı Vizesi Sahiplerinin Aile Üyeleri Hollanda'ya Gelebilir Mi?

Evet, yabancı yatırımcılar birinci dereceden aile üyelerini aile birleşimi kapsamında Hollanda'ya getirebilir.

Yatırım yoluyla Hollanda aile birleşimi vizesi için sivil entegrasyon kursuna katılım zorunlu tutulmasa da diğer belirli şartların karşılanması gerekir.

Yatırımcı Vizesi Hamiline Hollanda'da Çalışma Hakkı Tanır Mı?

Evet, yatırımcı vizesi hamiline Hollanda’da çalışma hakkı tanımaktadır. 

Yatırım Yoluyla Hollanda'ya Göç Edebilir Miyim?

Hollanda'daki yatırımcı vizesi, başvuru sahibinin mevcut puan sistemine uyması koşuluyla göçmenler için uygun bir seçenek olabilir. Hollanda yatırımcı vizesi; iş planına, yatırımın katma değerine ve yatırımcının kendisinin deneyimine (yüksek öğrenime sahip olup olmadığına ve şirket sahibi veya kıdemli bir çalışan olup olmadığına) bağlı olarak verilir.

Hollanda'da dört aydan fazla kalan bireylerin, örneğin Hollanda göçmenlik durumu ile ilgilenenlerin ikamet ettikleri Hollanda belediyesine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıtlı bir yabancı yatırımcının art arda 12 ayın 8'inden daha uzun süre yurt dışında yaşaması göçmenlik kaydı silinir. 

Hollanda Yatırım Vizesi İle Kalıcı Oturma İzni Alabilir Miyim?

Evet, Hollanda yatırımcı vizesi ile kalıcı oturma izni alınması mümkündür. Ülkede 5 yıl sürekli olarak ikamet etmeniz halinde Hollanda'da kalıcı oturum izni elde edebilirsiniz.

Hollanda Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Veriyor Mu?

Hayır, yatırım yoluyla Hollanda'dan direkt vatandaşlık almanız mümkün değildir. Ancak ülkede daimi oturma izniniz ile kesintisiz 5 yıl yaşadıktan sonra ve belirli şartları karşılamanız halinde Hollanda vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirsiniz. 

Hollanda vatandaşlığı almak isteyen kişilerin mevcut durumdaki vatandaşlığından vazgeçmesi veya Sivil Entegrasyon (Uyum) Sınavı’na girmesi gerekebilir. Kişinin vatandaşlığa kabul edilmesi durumunda bir tören gerçekleştirilir ve törenin ardından Hollanda vatandaşlığına geçiş süreci tamamlanır.

Hollanda Yatırımcı Vizesinin Avantajları Nelerdir?

Hollanda yatırımcı vizesinin avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda hükümeti, yabancı yatırımcılara araştırma ve geliştirme faaliyetleri için vergi kredisi planları oluşturur.
 • Çeşitli fonlar oluşturularak küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına sunulmaktadır.
 • Yatırımcılar Hollanda Hükümeti tarafından çeşitli şekillerde desteklenir.
 • Yatırımcıların Avrupa ülkeleri ve dünyada uluslararası konumları güçlenmektedir.
 • Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yatırımcılar Hollanda’da geçici oturum izni alabilir.
 • Avrupa Komisyonu ya da Eurostars projeleri kapsamında doğrudan yabancı yatırım için finansman sağlanır.

Hollanda'da Yatırım İçin En Çok Tercih Edilen Sektörler Hangileridir?

Hollanda Yatırım Seçenekleri

Hollanda'da yatırım yapmak için en çok tercih edilen sektörler aşağıdaki gibidir.

 • Bahçecilik ve çoğaltma malzemeleri
 • Tarımsal gıda
 • Su
 • Sağlık ve yaşam bilimleri
 • Kimyasallar
 • Yüksek teknoloji
 • Enerji
 • Lojistik
 • Yaratıcı endüstriler

Yukarıda belirtilen sektörlerden birinde deneyim sahibi olan yatırımcılar, Hükümet gelişimlerini güçlendirmek istediği için Hollanda'da yatırımcı vizesine başvurabilirler. Hollanda'da şirket kurmak isteyen kişiler için Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı, kurulum ve büyüme aşamasında yardımcı olur.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: