Hollanda Yatırımcı Vizesi

Hollanda Yatırımcı Vizesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hollanda yatırımcı vizesi, belirlenen türlerden biri ile yapılan yatırım sonrasında kişiye oturma izni verilmesini sağlayan vize türüdür. Hem Avrupa Birliği üyesi hem de Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına yatırım imkanı sunması, kişiye Hollanda’da oturma izni sağlaması, Hollanda’nın Avrupa’daki elverişli konumu ile birlikte yatırımcıların ailelerinin de Hollanda’ya gitmesine olanak tanıması nedenleriyle Hollanda yatırımcı vizesi yabancı yatırımcılar bakımından avantajlı bir uygulamadır.

Hollanda yatırımcı vizesinde temel amaç kişilere oturma izni sağlayarak, başarılı yatırımcıların Hollanda’da yatırım yapmasını teşvik etmek ve ülke ekonomisini canlandırmaktır. Yatırımcının Hollanda’da oturma izni alabilmesi için herhangi bir sponsora ya da bir bağlantıya ihtiyaç duyulmamaktadır. Yatırımcılara sağlanan oturma izni ile kişinin 3 yıla kadar olan süreçte çalışma iznine sahip olmadan çalışması da mümkündür.

Türkiye’den Hollanda’ya yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara akredite bir acente olan Vizem.net tarafından Hollanda yatırımcı vizesi başvurularında bütün süreç için kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Hollanda Yatırımcı Vizesi Şartları Nelerdir?

Hollanda yatırımcı vizesi şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaporta sahip olunmalıdır.
 • Başvuru sahibinin daha öncesinde kamu düzenini ya da ulusal güvenliği tehdit eden eylemler nedeniyle sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin seyahati süresince sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir.
 • Hollanda’ya vize başvurusunda bulunmak için bazı kişilerin,oturma izni verilmesinden sonraki 3 ay içerisindetüberküloz testi yaptırması gerekmektedir. Tüberküloz testi zorunluluğundan Türkiye muaf tutulmuştur.
 • Hollanda merkezli bir şirkete veya Hollanda Ekonomi Bakanlığına göre SEED düzenlemelerinde yer alacak şekilde, bir şirkete yatırım yapan bir katılım fonuna veya sözleşme ortaklığına en az 1.250.000 euro yatırım yapılmalıdır. Özel mülkiyet için satın alınan gayrimenkuller hariç tutulmaktadır.
 • Yatırımın bir Hollanda bankası ya da Hollanda’da şubesi olan AB üyesi bir ülkenin bankası üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin yapacağı yatırımın Hollanda ekonomisine katma değer sağlaması gerekmektedir. Hollanda Girişim Ajansı bir puanlama sistemi kullanarak yapılan yatırımları değerlendirir ve 3 kriterden en az 2’sinin karşılanması halinde yatırımın katma değer sağladığı kabul edilir. Belirlenen kriterler; 5 yıl içerisinde en az 10 iş imkanının yaratılması, yatırımcının Hollanda’da bulunan şirketlere yenilikçiliğin artırılması bakımından katkı sağlaması ve finansal olarak katma değer sağlamayan ancak önemli görülen spesifik bilgi, ağ, müşteri ya da aktif yatırımcı katılımının sağlanmasıdır.
 • Yatırımcının sermayesini gayrimeşru yollardan elde etmemiş olması gereklidir. Sermayenin niteliğine yönelik araştırma yapılmakta ve başvuru sahibine sorular sorulabilmektedir.
 • Başvuru sahibinin daha önce yapmış olduğu oturma izni başvurusunda yanlış bilgi vermemiş olması ya da bilgi saklamamış olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin daha öncesinde yasa dışı bir biçimde Hollanda’da bulunmamış olması gerekmektedir.

Hollanda Yatırımcı Vizesi Kimlere Verilir?

Hollanda yatırımcı vizesi, Hollanda’da yatırım yapmak isteyen girişimcilere verilmektedir. Hollanda yatırımcı vizesi, belirlenen şartlardan birkaçını sağlanması durumunda ülke içerisinde yatırım yapacak ve belirli bir miktar sermayeye sahip olan kişiler için uygundur. Hollanda’ya yatırım yaparak oturma iznine sahip olan kişilerin ailelerinin de Hollanda’ya gelmeleri mümkündür.

Hollanda Yatırımcı Vizesine Nasıl Başvurulur?

Hollanda yatırımcı vizesine başvurmak isteyen yatırımcıların, hem başvuru yapmak hem de yapacakları yatırımları incelemek amacıyla Hollanda’ya seyahat etmesi gerekmektedir; bu seyahat için başvuru sahibinin uyruğuna bağlı olarak geçici oturma izni (MVV vizesi) alınması gerekir. Geçici oturma izni alması gerekmeyen yatırımcılar Hollanda’ya seyahat ederek 3 ay süreyle yatırımcı vizesi için gerekli prosedürleri tamamlayabilmektedir.

Başvuru yapılmasından sonraki 90 gün içerisinde Göç ve Vatandaşlığa Kabul Dairesi tarafından olumlu ya da olumsuz bir karar verilir. Olumlu karar çıkması durumunda başvuru sahibi Hollanda’da oturma izni almaktadır ve ikamet edeceği yerde bulunan belediyeye kayıt yaptırması gerekmektedir. Başka bir ülkeden Hollanda’ya taşınan bütün kişiler zorunlu olarak sağlık sigortası yaptırmalıdır.

Türk Yatırımcıların Hollanda Yatırımcı Vizesi için Geçici Oturum İzni Almaları Gerekir Mi?

Türk yatırımcıların Hollanda yatırımcı vizesi için geçici oturum izni almaları gerekmektedir. MVV vizesi olarak da bilinen Hollanda geçici oturma izni almak için kişilerin İstanbul’da bulunan Hollanda Başkonsolosluğuna ya da Ankara’da bulunan Hollanda Büyükelçiliğine başvuru yapmaları gerekmektedir. Hollanda MVV vizesi başvurusu için herhangi bir sponsora gerek yoktur ve başvurular şahsen yapılmaktadır.

Vizem.net, Hollanda MVV vizesi için başvuru yapacak kişilere gerekli vize evraklarının hazırlanmasından vize takip işlemlerine kadar olan tüm süreçte danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ön bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Hollanda Yatırımcı Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hollanda yatırımcı vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha fazla geçerlilik süresine sahip olması, 10 yıldan daha eski olmaması ve en az 2 sayfasının boş olması gerekmektedir
 • Hollanda vize başvuru formu: Başvuru formunun online ortamda, doğru ve eksiksiz olarak doldurulup çıktısının alınması ve başvuru sahibi tarafından ıslak imza ile imzalanması gereklidir.
 • Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 mm x 45 mm boyutlarında, açık renk arka plana sahip bir fotoğraf gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Başvuru sahibinin en az 30.000 euro teminatlı bir sağlık sigortası yaptırması ve poliçesini sunması gerekmektedir.
 • Gelir belgesi: Başvuru sahibinin gelir durumunu kanıtlar nitelikteki banka belgeleri veya maaş bordroları gibi çeşitlibelgelersunulmalıdır; bu belgeler ile yatırımın kaynağı olan gelirin yasal yollarla elde edildiğinin ispatlanması önem taşımaktadır.
 • Yatırımın değerini gösterir belgeler: Başvuru sahibinin vize için yatırım yaptığı miktarın açık ve tam olarak değerini gösteren, banka evrakları veya sözleşme gibi çeşitli belgeler talep edilmektedir.

Hollanda yatırımcı vizesi için talep edilen belgeler, yapılacak yatırım türüne göre değişiklik gösterebilmektedir.

Hollanda Yatırımcı Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Hollanda yatırımcı vize başvuru ücreti yaklaşık 2.000 eurodur.

2022 yılı için Hollanda yatırımcı vize başvuru masrafları, tüm vize başvuru harcı, ulaşım ve konaklama rezervasyonları, sağlık sigortası, başvuru formunun doldurulması, ihtiyaç duyulması halinde yeminli tercüme işlemleri ve danışmanlık ücreti dahil olmak üzere ortalama 2.185 ile 3.450 euro arasında değişiklik göstermektedir.

Hollanda Yatırımcı Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Hollanda yatırımcı vizesi 1 ile 2 ay arasında bir süre içerisinde çıkmaktadır.

Hollanda Yatırımcı Vizesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Hollanda yatırımcı vizesinin geçerlilik süresi en fazla 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Hollanda Yatırımcı Vizesinin Avantajları Nelerdir?

Hollanda yatırımcı vizesinin avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda hükümeti, yabancı yatırımcılara araştırma ve geliştirme faaliyetleri için vergi kredisi planları oluşturmakta ve bu şekilde küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemektedir.
 • Çeşitli fonlar oluşturularak küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına sunulmaktadır.
 • Yatırımcılar hükümet tarafından çeşitli şekillerde desteklenmektedir.
 • Yatırımcıların uluslararası konumları güçlenmektedir.
 • Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yatırımcılar Hollanda’da geçici oturum izni alabilmektedir.
 • Avrupa Komisyonu ya da Eurostars projeleri kapsamında yatırımcıya finansman sağlanmaktadır.

Hollanda Yatırımcı Vizesi Sahiplerinin Aile Üyeleri Hollanda'ya Gelebilir Mi?

Hollanda yatırımcı vizesi sahiplerinin aile üyeleri Hollanda’ya gelebilmektedir.

Yatırımcı Vizesi Hamiline Hollanda'da Çalışma Hakkı Tanır Mı?

Evet, yatırımcı vizesi hamiline Hollanda’da çalışma hakkı tanıması nedeniyle kişilerin bu vizeyle Hollanda’da çalışması mümkündür.

Hollanda Yatırımcı Vizesi ile Kalıcı Oturma İzni Alınabilir Mi?

Hollanda yatırımcı vizesi ile kalıcı oturma izni alınması mümkündür. Kişi, beklenen genel kriterleri sağlaması durumunda kalıcı oturma iznini 5 yıl sürekli olarak Hollanda’da ikamet etmesi şartı ile 5 yılın sonunda alabilmektedir.

Hollanda kalıcı oturma izninin alınmasında, oturum izninin süresi içerisinde uzatılmış olması, oturma izni için sağlanmış koşulların devam ediyor olması, kişinin Hollanda kamu düzenine veya ulusal güvenliğine tehdit oluşturmuyor olunması, oturum izni başvurularında hatalı veya eksik belge sunulmamış olması, yeterli gelir miktarının karşılanıyor olması ve yaşanılan yerde kayıtlı olunması gibi birtakım şartlar aranmaktadır. Hollanda kalıcı oturum izni almak isteyen kişilerin, Sivil Entegrasyon (Uyum) Sınavı’na girmesi de gerekebilmektedir ve başvuru öncesinde kişiler için sınavın gerekip gerekmediği bilgisi edinilmelidir.

Yabancı Yatırımcılar Hollanda Vatandaşlığı Alabilir Mi?

Yabancı yatırımcılar Hollanda vatandaşlığı alabilmektedir. Hollanda vatandaşlığı almak isteyen yabancı yatırımcıların 18 yaşını doldurmuş olması, kimliklerini ve vatandaşlık durumunu kanıtlayabiliyor olması, 5 yıl ara verilmeksizin Hollanda’da yaşamış olması ve oturma izni uzatma işleminin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.

Hollanda vatandaşlığına başvurmak isteyen kişilerin oturum izni, kalıcı oturma izni, iltica sebepli oturum izni, uzun süreli AB’de ikamet eden biri olarak ikamet izni, geçici oturma izni, AB vatandaşının bir aile üyesi olarak oturma izni veya AB ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülke ve İsviçre uyruklu kişilerin oturma izni niteliğinde olması gerekmektedir. Kişinin kamu düzenini ya da ülkenin ulusal güvenliğini ihlal eden davranışlarda bulunmamış olması gerekmektedir.

Hollanda vatandaşlığı almak isteyen kişilerin mevcut durumdaki vatandaşlığından vazgeçmesi veya Sivil Entegrasyon (Uyum) Sınavı’na girmesi gerekebilmektedir. Kişinin vatandaşlığa kabul edilmesi durumunda bir tören gerçekleştirilir ve törenin ardından Hollanda vatandaşlık başvurusu tamamlanır.

Hollanda'ya Yatırım Yapmak için En Çok Tercih Edilen Sektörler Hangileridir?

Hollanda’ya yatırım yapmak için en çok tercih edilen sektörler aşağıda sıralanmıştır.

 • Bahçecilik ve üretim malzemeleri
 • Tarım ve gıda
 • Su
 • Sağlık ve yaşam bilimleri
 • Kimyasal maddeler
 • Yüksek teknoloji
 • Enerji
 • Lojistik
 • Yaratıcı endüstriler

Yukarıda bahsedilen dokuz sektör içerisinde bir alanda deneyime sahip olan yatırımcılar Hollanda yatırımcı vizesi başvurusunda bulunabilmektedir. Bahsedilen sektörlerde ilerleme sağlanması amacıyla hükümet ile üniversiteler, araştırma merkezleri ile özel sektör arasında iş birliği yapılmaktadır; bu iş birliğinin misyonu, ulusal ve uluslararası pazarda sunulan hizmet ve malların niteliğini artırmaktır. Yarışmalar, inovasyon sergileri ve daha çeşitli yollarla bahsi geçen alanlarda teşvik sağlanmakta ve Hollanda ekonomisi güçlendirilmeye çalışılmaktadır.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: