Hollanda Aile Ziyareti Vizesi

Hollanda Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi Nedir, Nasıl Alınır?

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi; başvuru sahiplerinin, Hollanda’da ikamet eden aile ve arkadaşlarını 90 günden kısa olacak şekilde ziyaret edebilmesi için başvurması gereken kısa süreli C tipi vizedir. Hollanda, Schengen bölgesinde bulunduğu için Türkiye gibi üçüncü ülke vatandaşlarından vize istemektedir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda’ya yapılacak, aile ve arkadaş ziyareti süresi azami 90 gün olmalıdır.
 • Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvuru formunun yanında Hollanda’da yaşayan aile üyesi ya da arkadaştan davet mektubu alınmalıdır.

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi alabilmek için, Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vize başvuru formununun doldurulması gerekmektedir. Gerekli belgelerin Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvuru sahibi tarafından vize başvuru merkezine teslim edilmesi gerekmektedir. Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vize başvurusunun sonuçlanmasının beklenmesi gerekmektedir. Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vize başvurusu onaylandıktan sonra bilet alınmamış ise rezervasyon yapılmış uçak biletinin alınması en son aşamada yer almaktadır.

Hollanda Aile - Arkadaş Ziyareti Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi almak isteyen başvuru sahiplerinin sağlaması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda aile ve arkadaş ziyareti davet mektubu almak gerekmektedir.
 • Hollanda’da yasal olarak ikamet etmekte olan, bir aile üyesini ve arkadaşını yanına almaya uygun kişi ile ilişkili olunması gerekmektedir.
 • Hollanda’da kalınacak süre boyunca kendini finanse edebilecek mali güce sahip olmak ve kanıtlayacak belgeler gerekmektedir.
 • Hollanda halkı için tehlike oluşturabilecek bir sicil kaydına sahip olunmaması gerekmektedir.
 • Hollanda’da kalınan süre boyunca 30.000 € değerinde sağlık sigortasına sahip olmak gerekmektedir.

Hollanda Aile - Arkadaş Ziyareti için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvurusu için gerekli olan belgeler açıklamalarıyla birlikte aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvuru formu: Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvuru formunun internet üzerinden doğru ve eksiksiz doldurulmuş şekilde çıktısı alınmalıdır.
 • Geçerli bir pasaport ve kopyası: Pasaport veya gerekli seyahat belgelerinin aslı ile, önceden kullanılmış sayfaların fotokopisi çekilerek hazırlanmalıdır. Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi için pasaport ve seyahat belgeleri, Schengen bölgesinden çıkış yapılacağı tarihten itibaren 3 ay daha geçerli olmalıdır. Pasaport ve seyahat belgelerinde en az 2 adet boş sayfa bulunmalı ve 10 yıldan önce verilmiş olmaması gerekmektedir. Vize başvuru sürecinde; pasaport, başvuru sahibinde kalmamaktadır.
 • Hollanda’da yasal ikametgah ispatı: Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvurusu için, başvuru sahibi; Hollanda’da yasal bir ikametgaha sahip olduğunun ispatını sunmalıdır.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf: Hollanda hükümetinin pasaport gerekliliklerini karşılayacak şekilde biyometrik özelliklere göre 35 mm genişliğinde 45 mm yüksekliğinde olması gerekmektedir. Yüz; sabit, düz, tamamıyla görünecek şekilde, beyaz bir arka planda, nötr bir yüz ifadesine sahip olmalı ve biyometrik fotoğraf, 6 aydan eski olmamalıdır. Dini nedenlerden dolayı, yüz kapanmayacak şekilde başörtüsü kullanılabilmektedir.
 • Hollanda seyahat ispatı: Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi için; planlanan seyahatin uçuş bileti, seyahat rezervasyonu veya diğer ispat belgelerinin bulundurulması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik ispatı belge: Son 3 ayın banka hesap dökümü ile düzenli geliri gösteren son 3 ayın maaş dökümü, Hollanda’da geçirilecek süreçte ihtiyaçlarının; başvuru sahibi tarafından karşılanabileceğinin gösterilmesi için gerekmektedir.
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği: Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi için, tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği alınarak Hollanda’da yaşayan aile üyelerinin varlığının kanıtlanması gerekmektedir. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği; Nüfus Müdürlüğü tarafından damgalanmış, ıslak imzalı olmalı, aile ve kardeş bilgisini içermelidir.
 • Ek Belgeler: Başvuru sahibinin çalışan olması durumunda; işverenin, çalışan başvuru sahibinin ayrılmasına izin verdiğini gösteren mektup, SGK giriş belgesi ve SGK hizmet dökümü gerekmektedir. Başvuru sahibinin çiftçi olması durumunda; Tarımcılar Odası tarafından verilmiş çiftçi sertifikası gerekmektedir. Başvuru sahibinin özel bir şirket sahibi olması durumda; Ticaret Odası tarafından verilen şirket kaydı ve ticari sicili belgeleyen bildirinin kopyası ile birlikte vergi ödemeleri beyan edilmelidir. Başvuru sahibinin emekli olması durumunda; emeklilik durumunu ispatlayan belgeler bulundurulmalıdır. Başvuru sahibinin öğrenci olması durumunda; öğrenci belgesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin yalnız, aile üyesinden biriyle veya yasal koruyucusuyla seyahat eden 18 yaşından küçük bir kişi olması durumunda; ebeveynlerin iznini gösteren noter onaylı belge temin edilmelidir. Seyahat eden bireyin tek ebeveyni varsa ya da seyahat eden ebeveyn yasal izne tek başına sahipse, noter onaylı izne gerek bulunmamaktadır.
 • Sponsorluk ya da konaklama yeri ispatı: Sponsorun veya konaklama yapılacak yeri kanıtlayan belgeler gerekmektedir.
 • Sağlık sigortası ispatı: Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvuru sahibinin adına yapılmış, Schengen bölgesinde konaklama yapılacak süre içerisinde geçerli olan, minimum 30.000 € değerinde hastane bakımı, acil müdahale, hastalık ve ölüm durumunda ülkeye geri dönme gibi tıbbi masrafları karşılayan bir sağlık sigortasının bulunduğunu gösteren sigorta ispatı bulunmalıdır. Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi için sigorta şirketinden resmi bir belge temin edilmelidir.
 • Vize başvuru ücreti dekontu: Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvuru harcının ödendiğini gösteren dekont teslim edilecek belgelerin içine dahil edilmelidir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvuruları, başvuru sahibinin kendisi tarafından bizzat sunulmalıdır. Bebek veya çocuk olan vize başvuru sahipleri de bizzat başvuru sırasında bulunmalıdır. Her belge için bir kopya alınmalıdır. Seyahat belgesi dışında teslim edilen belgeler geri verilmeyecektir.

Hollanda Aile - Arkadaş Ziyareti Vizesi Davet Mektubu Nedir?

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi için, Hollanda’da yaşayan aile bireyinden veya arkadaştan, yakınlık derecesini kanıtlayan davet mektubu alınması gerekmektedir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi davet mektubu için davet sahibinin hazırlaması gereken belgelerde bulunacak bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Davet sahibinin isim ve soyisimi
 • Davet sahibinin doğum tarihi
 • Davet sahibinin Hollanda’daki ikamet adresi
 • Davet sahibinin sabit telefon numarası
 • Davet sahibinin kimlik fotokopisi
 • Davet edilen kişinin davet sahibine yakınlık derecesi
 • Davet sebebi
 • Başvuru sahibinin Hollanda’da kalacağı sürenin belirtilmesi
 • Konaklama ve mali destek gerekli olup olmadığı

Hollanda’dan temin edilen davet mektubu, Hollanda’da ikamet eden kişi adresi yer alacak şekilde belediyeden tasdik ettirilmeli ve 3 aydan eski olmamalıdır. Eğer resmi davet masrafları karşılamıyorsa; ulusal kimlik, Hollanda kimliği ve oturum izni davet mektubuna davet sahibi tarafından eklenmelidir. Davet mektubunun aslı ve kopyası başvuru sırasında teslim edilmelidir.

Başvuru Sürecinde Davet Eden Kişinin Hazırlaması Gereken Evraklar Nelerdir?

Başvuru sürecinde davet eden kişinin hazırlaması gereken evrakları aşağıda listelenmiştir

 • Hollanda’da yasal ikamet edildiğinin kanıtı belgeler
 • Davet edilecek kişinin geçimi davet sahibi tarafından sağlanması durumunda, finansal yeterlilik kanıtı belgeler
 • Davet edilecek kişi ile olan ilişkinin açıklandığı ve davet sahibinin kişisel bilgilerinin bulunduğu davet mektubu

Hollanda Aile - Arkadaş Ziyareti Vizesi için Adli Sicil Kaydı Nasıl Alınır?

12 yaşından büyük Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvuru sahipleri, e-devlet üzerinden Felemenkçe ve İngilizce çevirisiyle arşiv kayıtlarının bulunduğu sicil kaydı belgesini, başvuru dosyalarına eklemesi gerekmektedir.

Bazı ülkelerde suç sayılan ancak Hollanda hükümeti tarafından suç kabul edilmeyen sicil kayıtları, Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi alınmasını engel teşkil etmemektedir. Uluslararası yasaklılar listesinde olanlar, ekonomik olarak yük olabilecek kişiler, kamu düzenini ve kamu sağlığını kötü etkileme potansiyeline sahip olan Hollanda aile-arkadaş ziyareti vizesi başvuru sahiplerinin, vize başvuruları kabul edilmemektedir.

Hollanda Aile Ziyareti Vize Başvuru Ücretleri Nedir?

Hollanda aile ziyareti vize başvuru ücretleri 80 € tutarındadır. VFS vize hizmet bedeli 24, 5 €’dur. Hollanda aile ziyareti vizesi danışmanlık ücreti 40 € tutmaktadır. Konsolosluk beyanları 30 € ve belgelerin aslı gibidir olarak onaylanmış kopyası 26.25 € tutarındadır.

Hollanda Aile ve arkadaş ziyareti vizesi ücretleri yaş gibi bazı durumlarda farklılık gösterebilmektedir. Hollanda Vize Ücretleri nakit, kredi kartı veya banka kartı kullanılarak Hollanda Ankara Elçiliği’ne ve Hollanda İstanbul Konsolosluğu’na ödenebilmektedir.

Hollanda Aile - Arkadaş Ziyareti Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi için ilk yapılması gereken, Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvuru formunun; Hollanda’nın resmi vize internet adresi üzerinden doğru, eksiksiz ve istenilen şekilde internetten doldurduktan sonra çıktısının alınmasıdır.

Pasaport ve pasaport fotokopisi, yasal ikametgah ispatı, 2 adet biyometrik fotoğraf, seyahat ispatı, finansal yeterliliğe dair ispat, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Müdürlüğü’nden alınan tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği, sponsorluk ya da konaklama yeri ispatı, sağlık sigortası ispatı ve vize başvuru ücreti dekontunun bulunduğu belgelerin; Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi bizzat başvuru sahibi tarafından vize başvuru merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vize başvurusu sürecinde vizem.net, 0850 241 1868 numaralı telefon üzerinden hizmet sunmaktadır.

Hollanda Aile - Arkadaş Ziyareti Vize Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvuru sahipleri, genel olarak 15 iş günü içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak bilgilendirilmektedir. Bazı durumlarda vize başvurusunun açıklanması 45 günü bulabilmektedir. Başvuru sahipleri, vize başvurusunun durumunu verilen takip koduyla ya da vize başvuru merkezleri ile iletişime geçerek takip edebilmektedir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi için başvurular, seyahatten en erken 6 ay ya da en geç 15 iş günü içinde yapılmalıdır.

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvurusundan red alındığı takdirde, başvuru sahibi; Hollanda Göçmenlik ve Yurttaşlığa Kabul Servisi’ne (Immigratie-en Naturalisatiedienst ya da IND) başvurunun tekrar gözden geçirilmesi için mektup yollaması gerekmektedir. IND’ye yazılacak mektupta, verilen karara neden karşı çıkıldığı; doğrulara veya hukuksal temellere dayandırılarak başvuru sahibi tarafından açıklanmalı ve başvuru sahibinin; ismi, adresi, mektubun yazılma tarihi, vize başvurusu yapan kişinin doğum tarihi, vizenin onaylanması gerektiğini kanıtlayacak deliller, başvuru sahibinin imzası ve kararın kopyası itiraz mektubuna eklenmelidir.

İtiraz mektubu IND’nin adresine posta olarak yollanmalı veya IND’nin faks adresine gönderilmelidir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi için verilen red kararına gönderilecek itiraz mektubu, red kararının çıktığı günden itibaren azami 4 hafta içinde hazırlanmalıdır. IND, vize reddine yapılan itirazı değerlendirmek için 12 haftaya sahiptir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vizesi için verilen red kararına, başvuru sahibinin itiraz edemeyeceği durumlarda; başvuru sahibinin yasal temsilcisi (ebeveyn, koruyucu ya da başvuru sahibinin işlerinden sorumlu kişi), avukat ya da özel yetkilendirilmiş temsilci başvuru yapabilmektedir. Özel yetkilendirilmiş temsilcinin itiraz edebilmesi için, başvuru sahibi tarafından vize kararına itiraz için yetkilendirme formu doldurulması ya da başvuru sahibinin, temsilciye yetkileri verdiğine dair bir mektup yazması gerekmektedir. Yetkilendirilmiş temsilcinin itiraz işlemlerini yapabilmesi için başvuru sahibinin pasaportu gerekmektedir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi red kararına yapılan itirazın kabul edilmesi durumunda, vize 3 ay içerisinde başvuru yapılan merciden teslim alınabilmektedir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi red kararına yapılan itirazın reddedilmesi durumunda, vize teslim alınamamaktadır. Başvuru sahipleri, vize reddi itirazına verilen red kararı için mahkemeye başvurabilmektedir.

Hollanda Aile - Arkadaş Ziyareti Vizesi ile Sahip Olunabilecek Haklar Nelerdir?

Hollanda aile-arkadaş ziyareti vizesi ile 180 günlük süre içerisinde, 90 günü aşmayacak şekilde Hollanda’ya ziyarette bulunulmaktadır.

Schengen vizesine sahip olunduğu ve önceden gidileceğinin belirtildiği takdirde aşağıda verilmiş Schengen bölgelerine ziyarette bulunabilmektedir.

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi sahiplerinin ücretli faaliyetlerde bulunma, çalışma ve eğitim görme hakkı bulunmamaktadır.

18 Yaşından Küçükler için Hollanda Aile - Arkadaş Ziyaret Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

18 yaşından küçükler için Hollanda aile ve arkadaş ziyaret vize başvuru süreci yetişkinler için olan süreçten çok farklılık göstermemektedir. 18 yaşından küçük adayların başvuru belgeleri ebeveynleri veya vasileri tarafından imzalanmalıdır. Eğer 18 yaşından küçük aday; ebeveynlerinden birisi ile veya tek başına seyahat ediyorsa, ebeveynlerin veya yasal vasinin onay formu imzalaması gerekmektedir. Onay belgesi Hollanda sınır polisi tarafından talep edilebilmektedir.

Hollanda Aile Ziyareti Vizesi ile Aile Birleşimi Vizesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hollanda aile ziyareti vize başvurusu 90 günü aşmayacak şekilde yapılacak ziyaretlerde alınması gereken bir kısa süreli bir vize türüdür.

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi, bazı durumlarda başvuru sahipleri tarafından Hollanda Aile Birleşimi Vizesi ile karıştırılmaktadır. Hollanda aile birleşim vizesi, Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesinden farklı olarak, başvuru sahibinin; 90 gün ila 180 gün arası bir sürede sadece aile üyelerini göstererek başvuru yapabileceği uzun süreli D tipi vize türüdür.

Hollanda Aile Ziyareti Vizesine Benzer Diğer Hollanda Vize Türleri Nelerdir?

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi gibi 90 günü aşmayacak şekilde seyahat edilebilen kısa süreli C tipi vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda Kültürel ve Sportif Etkinlik Vizesi
 • Hollanda Şoför Vizesi
 • Hollanda Turist Vizesi
 • Hollanda Ticari Vizesi
 • Hollanda Sağlık Vizesi
 • Hollanda Öğrenci Vizesi
Paylaş: