Hollanda Sanatçı Vizesi

2023'te Hollanda Sanatçı Vizesi Başvuru Süreci 2023

Hollanda sanatçı vizesi, Hollanda’da ilgilendikleri sanatı icra etmek isteyen sanatçı ve müzisyenlerin alması gereken bir vize türüdür. Hollanda sanatçı vizesi başvurusunda bulunan kişilerin vize alabilmeleri için yaptıkları sanat çalışmalarının Hollanda’nın kültürel çıkarlarına katkı sağlıyor olması gerekmektedir.

Hollanda sanatçı vizesi başvuru sahiplerinin Hollanda’nın kültürel çıkarlarına katkı sağlayacaklarına dair kanıt sunabilmeleri için müze, orkestra ve galeri gibi kamu tarafından fonlanan kültür kurumlarından davet mektubu almış olmaları gerekmektedir.

Hollanda sanatçı vizesi 90 günden uzun süreliğine verilmektedir ve bu nedenle hamiline Hollanda’da oturma izni sağlamaktadır.

Vizem.net, Türkiye'den Hollanda'ya gitmek isteyen sanatçılara Hollanda sanatçı vizesi başvurularında danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Hollanda Sanatçı Vizesi Hangi Durumlarda Alınabilir?

Hollanda sanatçı vizesi, Hollanda hükümeti tarafından fonlanan kültür kurumlarında çalışacak kişiler gibi Hollanda kültürüne katkı sağlayacak çalışmalar yapan sanatçı ve müzisyenlere verilmektedir. Hollanda kültür kurumları orkestra, müze ve galeri benzeri kurumları kapsamaktadır.

Kimler Hollanda Sanatçı Vizesi Alabilir?

Hollanda sanatçı vizesi; görsel sanatçılar, tasarımcılar, müzisyenler ve performans sanatçıları gibi serbest meslek erbabı kişilerce alınabilir. Hollanda çalışma vizesi ile oturma izni sadece serbest meslek erbabı kişilere verildiğinden vize sahipleri fatura göndererek çalışmakla mükelleftir.

Hollanda sanatçı vizesi başvurusunun en önemli şartı, kişilerin ülkede bulunma nedeninin Hollanda’nın kültürel çıkarları doğrultusunda olduğunu kanıtlamaktır. Hollanda sanatçı vizesi başvurularının Hollanda çıkarları doğrultusunda olduğu; kamu tarafından fonlanan kültürel bir kurumdan programa katılabilmek için davet mektubu alınması veya kamu fonlarından hibe alındığını gösteren bir belge sunulması kanıtlanabilir.

Hollanda Sanatçı Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hollanda sanatçı vizesi başvuru işlemleri Hollanda içi ve Hollanda dışı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Hollanda içinden yapılan sanatçı vizesi başvurularında vize başvurusu Hollanda için kültürel öneme kanıt sunan belgelerle birlikte gönderilmelidir. Hollanda sanatçı vizesi başvurusunda bulunan kişilerin Hollanda’da ticaret odasına kayıtlı bir işletme kurmuş olmaları, işletmeleri adına banka hesabı sahibi olmaları ve belgelerle birlikte açılış bilançosu sunmaları gerekmektedir.

Hollanda dışından yapılan sanatçı vizesi başvurularında, Hollanda için kültürel öneme kanıt sunan belgeler ve işletmelerinin açılış bilançosu ile birlikte kişilerin anavatanındaki Hollanda konsolosluğuna gerekli belgeleri sunarak vize başvurusunda bulunulmalıdır. Hollanda dışından sanatçı vizesinin alınmasının ardından Hollanda Ticaret Odasına işletme kaydının yaptırılması gerekmektedir.

Hollanda Sanatçı Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hollanda sanatçı vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Pasaport: 10 yıldan eski olmayan en az 2 adet boş sayfası bulunan geçerli bir pasaport sahibi olunması gerekmektedir.
  • Hollanda sanatçı vizesi başvuru formu: Sanatçı vizesi başvuru formu doğru bilgilerle ve eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır.
  • Hollanda seyahat sağlık sigortası: Hollanda’da kalınacak süre içerisinde yaşanabilecek sağlık masraflarını karşılayacak minimum 30,000 euro değerinde sağlık sigortası sahibi olunması gerekmektedir.
  • Finansal kaynakların kanıtı: Kişilerin düzenli gelir sahibi olduklarına dair kanıt sunan son üç aylık banka dökümü istenmektedir.
  • Maaş detaylarını gösteren belge: Son üç aylık maaş bordrosu gibi kişilerin düzenli gelir sahibi olduğuna kanıt sunan belgeler istenmektedir.
  • Konaklama bilgileri: Kişilerin Hollanda’da kalacakları süre içinde konaklayacakları lokasyonlara dair kanıt sunmaları gerekmektedir.
  • Seyahat bilgileri: Kişilerin Hollanda’ya yapacakları seyahat için aldıkları biletler kanıt olarak sunulmalıdır.
  • Özgeçmiş: Kişilerin dahil oldukları sanat projelerini kapsayan güncel özgeçmişlerini sunmaları istenmektedir.

Hollanda sanatçı vizesi için gerekli evraklar sanatçıların kişisel durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Hollanda Sanatçı Vizesi için Sanat Projesi Nasıl Olmalıdır?

Hollanda sanatçı vizesi için sanat projesinin; Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, Gösteri Sanatları Fonu, Hollanda Film Fonu, Hollanda Edebiyat Fonu ve Mondriaan Fonu gibi ulusal kamu sanat fonlarından biri veya dört ana şehir olan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag ve Utrecht şehirleri veya bu şehirlerin sanat fonları tarafından destekleniyor olması gerekmektedir.

Hollanda Sanatçı Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Hollanda sanatçı vizesi başvuru ücreti 1.446 eurodur.

2022 yılı için Hollanda sanatçı vizesi toplam masrafları; vize başvuru harcı, ulaşım ve konaklama rezervasyonları, seyahat sağlık sigortası, başvuru formu doldurma, gerekli görüldüğü durumlarda yeminli tercüme ve danışmanlık ücreti dahil ortalama 1.910 ila 2.700 euro arasında değişmektedir.

Hollanda Sanatçı Vizesi Ne Kadar Süreliğine Verilir?

Hollanda sanatçı vizesi iki yıllığına verilmektedir.

Hollanda Krallığı Sanatçı Vizesi Uzatılabilir Mi?

Evet, Hollanda Krallığı sanatçı vizesi uzatılabilir.

Vize sahiplerine, kültürel önem kriterlerine uymaları halinde her iki yılda bir Hollanda’da vize uzatma hakkı tanınmaktadır.

Sanatçı Vizesi ile Hollanda'da Çalışılabilir Mi?

Sanatçı vizesi sahipleri Hollanda’da şirketler tarafından istihdam edilemez. Sanatçı vizesi sahibi kişilere Hollanda’da sadece serbest meslek sahibi olarak çalışma imkanı sunulmaktadır.

Başka şirketler adına maaşlı olarak çalışmak isteyen kişiler için işverenleri tarafından başvurulabilecek Hollanda Krallığı çalışma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: