Hollanda Startup Vizesi

Hollanda Startup (Girişimci) Vizesi için Gerekli Şartlar

Hollanda startup vizesi, yabancı uyruklu olan yeni girişimcilerin Hollanda'da işletme kurmasını ve çalışmasını sağlayan vize türüdür. Hollanda startup vize uygulaması 2015 yılının ocak ayında yürürlüğe girmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurma hakkına sahiptir.

Hollanda startup vizesi hamili olan kişiler için işletmelerini kurabilmesi adına Hollanda’da bulunan bir kolaylaştırıcı ile çalışılması gerekmektedir. Hollanda startup vizesi, en fazla 1 yıllık süre ile düzenlenmektedir ve hamiline geçerlilik süresi boyunca Hollanda’da ikamet etme ve çalışma hakkı sağlamaktadır. Hollanda startup vizesi almak isteyen kişilerin, Hollanda’da kurulması planlanan işletmede aktif bir rol üstlenmesi şartı aranmaktadır.

Hollanda startup vizesine başvurabilmek için Hollanda’da bulunan kolaylaştırıcının Hollanda Göç Dairesi’ne (IND) form doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. Hollanda startup vizesi alabilmek için vize başvuru sahibinin iş fikrini, amacını ve planını tanıttığı şekilde başvuru yapması gerekmektedir.

Vizem.net, Türkiye'den Hollanda start up vizesine başvuracak yatırımcılara vize başvuru işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunan yüksek onay oranlı akredite danışmanlık şirketidir.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Kimler Hollanda Start Up Vizesine Başvurabilir?

Dünyadaki tüm ülke vatandaşları, başvuru kriterlerini ve gerekliliklerini karşılamaları durumunda Hollanda start up vizesine başvuru yapabilmektedir. Avrupa Birliği üye ülke vatandaşları ve İsviçre vatandaşlarının Hollanda’da yaşamak ve çalışmak için Hollanda start up vizesine başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Hollanda Girişimci Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Hollanda girişimci vizesi başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Vize başvuru sahibinin geçerli bir pasaport sahibi olması gerekmektedir.
 • Vize başvuru sahibinin Hollanda toplum sağlığına ve halk güvenliğine risk oluşturmaması gerekmektedir.
 • Hollanda seyahat sağlık sigortasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Vize başvuru sahibi ile Hollanda’da bulunan kolaylaştırıcı arasında girişimcilik sözleşmesi yapılması gerekmektedir.
 • Kurulması planlanan işletmenin yenilikçi fikirlere sahip olması gerekmektedir.
 • Hollanda’da yapılması planlanan işin güçlü ve uygulanabilir bir iş planına sahip olması gerekmektedir.
 • Vize başvuru sahibinin kişisel masrafları ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterli finansal kaynağa veya birikime sahip olması gerekmektedir.
 • Hollanda’da yapılması planlanan işe ait ürün veya hizmetin Hollanda’da yeni nitelikte olması gerekmektedir.
 • Girişimci olarak uygulanacak işin üretim, dağıtım veya pazarlama süreçlerinde teknolojiden faydalanılması gerekmektedir.
 • İşin Hollanda Ticaret Odası’na kaydedilmesi gerekmektedir.

Hollanda Startup Vizesi için Kolaylaştırıcıların Sağlaması Gereken Kriterler Nelerdir?

Hollanda startup vizesi alabilmek için Hollanda’da faaliyet gösteren kolaylaştırıcı ile anlaşmak ve sözleşme imzalamak gereklidir. Yabancı uyruklu girişimcilerin Hollanda’da birlikte çalışacağı iş danışmanına kolaylaştırıcı denmektedir. Kolaylaştırıcı, yabancı uyruklu girişimciye işletme özelinde destek ve danışmanlık sağlamaktadır. Kolaylaştırıcıların sunduğu destekler arasında pazarlama, yönetim, araştırma, istihdam, hukuki süreç ve yasal prosedürler bulunmaktadır.

Hollanda startup vizesi için kolaylaştırıcıların sağlaması gereken kriterler aşağıda verilmiştir.

 • Kolaylaştırıcının yenilikçi girişimcilere danışmanlık deneyimi yapmış olma deneyimine sahip olması gerekmektedir.
 • Kolaylaştırıcının mali açıdan istikrarlı olması şartı aranmaktadır.
 • Kolaylaştırıcıların startup işletmesinde hisse sahibi olmasına izin verilmemektedir.
 • Girişimci ile kolaylaştırıcının aile üyesi olmasına müsade edilmemektedir.
 • Kolaylaştırıcının Hollanda Ticaret Odası kapsamında ticaret siciline kayıtlı olması gerekmektedir.

Hollanda Girişim Ajansı (RVO), girişimci vizesi için kolaylaştırıcı olma kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığına karar vermektedir. Hollanda Girişim Ajansı tarafından resmi olarak tanınmış kolaylaştırıcı listesi bulunmaktadır.

Onaylı Hollanda Start Up Vizesi Kolaylaştırıcıları Hangileridir?

Onaylı Hollanda start up vizesi kolaylaştırıcıları aşağıda listelenmiştir.

 • 15KM
 • Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)
 • B. Building Business
 • Brainport
 • Collider
 • Erasmus Centre for Entrepreneurship
 • Gemeente Amsterdam
 • High Tech Campus
 • Impact Hub
 • Rockstart Enterprises
 • Stichting PortXL
 • TEC Europe
 • THNK Social Enterprise
 • World Startup Factory
 • Space Business Innovation Centre Noordwijk

Vize Alabilmek için Hollanda'da Kurulacak Start Up Nasıl Olmalıdır?

Vize alabilmek için Hollanda’da kurulacak startup yenilikçi bir fikre sahip olmalı, Hollanda’da yeni olmalı; üretim, dağıtım ve pazarlama konularında teknolojiden faydalanmalı ve çalışma ve organize olma konusunda yeni yollar denemelidir.

Hollanda Startup Vizesine Nasıl Başvurulur?

Hollanda startup vizesine başvurmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Hollanda MVV vizesine de başvurması gerekmektedir. Hollanda MVV vizesi için sponsor aracılığı olmadan doğrudan şahsi olarak İstanbul ya da Ankara’da bulunan Hollanda konsolosluklarına müracaat edilmektedir.

Hollanda MVV vizesi için gerekli olan vize başvuru evrakları hazırlanmalı ve konsolosluktan randevu alınmalıdır. İlgili randevu tarihinde Hollanda konsolosluğuna giderek evrak teslimi, vize başvuru ücretinin ödenmesi ve biyometri işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile MVV vize başvurusu tamamlanmaktadır.

Hollanda startup vize başvurusu, Hollanda’da bulunan kolaylaştırıcı tarafından yapılmaktadır. Kolaylaştırıcı tarafından yapılan Hollanda startup vize başvurusu online olarak gerçekleştirilmektedir.

Hollanda Start Up Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hollanda start up vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Başvurudan önceki son 10 yıl içerisinde alınmış ve sayfaları arasında en az 2 sayfası boş olan geçerli pasaportun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Hollanda start up vize başvuru formu: Vize başvuru sahibine ait kimlik bilgileri, girişimci iş detayları ve kolaylaştırıcı bilgilerinin yer aldığı formun eksiksiz bir şekilde doğru beyanlarla doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
 • İş planı: Vize başvuru sahibinin girişimci olarak Hollanda’da açılması planlanan işletmedeki aktif rolü, ilk yılda yapılması planlanan faaliyetler ile izlenecek hukuki sürecin prosedürlerini açıklayan ayrıntılı iş planının sunulması gerekmektedir.
 • Kolaylaştırıcı sözleşmesi: Vize başvuru sahibi olan girişimci ile Hollanda’da faaliyet gösteren kolaylaştırıcı arasında imzalanan sözleşmenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Finans planı: Vize başvuru sahibinin Hollanda’daki kişisel yaşam masraflarını karşılar düzeyde finansal varlığa sahip olduğunu gösteren banka hesap dökümü veya varsa sponsorluk belgelerinin sunulması gerekmektedir.
 • Vize başvuru harcı dekontu: Vize başvurusu için gerekli olan vize harcının ödendiğini gösteren dekontun vize başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.

Hollanda Girişimci Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Hollanda girişimci vizesi başvuru formu İngilizce dilinde elle doldurulması gereken bir formdur. Hollanda girişimci vizesi başvuru formunda Hollanda konsolosluğundan alınan kayıt referans numarası (V- number), ad soyad, doğum tarihi ve yeri, uyruk, cinsiyet ve medeni durum gibi kimlik bilgileri, iletişim ve adres bilgileri ile Hollanda’daki kolaylaştırıcı bilgileri yer almaktadır.

Hollanda girişimci vizesi başvuru formunun büyük harflerle doldurulması gerekmektedir. Vize başvuru formunun son haline güncel tarih atılmalı ve vize başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.

Hollanda girişimci vizesi başvuru formuna dair ekran görseli aşağıda verilmiştir.

Hollanda Girişimci Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?
Hollanda Girişimci Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Hollanda Start Up Vizesi için İş Planı Nasıl Olmalıdır?

Hollanda start up vizesi için iş planı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Start up için sahip olunan başlangıç fikrinin işe ve kazanca dönüşmeye müsait olduğunu gösteren ayrıntılı bir plan sunulmalıdır.
 • Kurulması planlanan işletmenin yapısı, ilgili kişilerin isimleri ve rolleri, işin yasal yapısı ve girişim planının amacı olmak üzere gerekli bilgilerin sunulması gerekmektedir.
 • Hollanda start up vizesi başvuru sahibi olarak ana girişimcinin üstlendiği roller ve sorumluluklar açıkça belirtilmelidir.
 • Girişimci olarak yapılması planlanan işe ait ürün veya hizmet fikrinin neden yenilikçi olduğu açıklanmalıdır.
 • Kurulması planlanan işletmenin ilk yılı için öngörülen faaliyetlerin planı sunulmalıdır.

Hollanda Startup Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Hollanda startup vizesi başvuru ücreti, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 349 euro olarak uygulanmaktadır ancak Türkiye, San Marino ve İsrail vatandaşları için vize başvuru ücreti 70 eurodur.

Hollanda start up vizesi başvuru masrafları 2022 yılı için tüm vize başvuru harcı, ulaşım ve konaklama rezervasyonları, seyahat sağlık sigortası, başvuru formu doldurma, gerekli görüldüğü durumlarda yeminli tercüme ve danışmanlık ücreti dahil ortalama 115 - 370 euro arasında değişmektedir.

Hollanda Girişimci Vizesi Değerlendirme Süreci Nasıldır?

Hollanda girişimci vizesi değerlendirme süreci, başvuru evraklarının teslim edilmesi ve başvuru ücretinin ödenmesi ile Hollanda Göç Dairesi tarafından başlatılmaktadır. Başvuru evraklarında eksik olması veya vize başvuru ücretinin ödenmemesi durumunda Hollanda Göç Dairesi tarafından başvuru sahibine bildirim yapılmaktadır.

Hollanda girişimci vizesi için yapılan başvurular yetkili birimler tarafından değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Hollanda girişimci vize başvurusu tamamlanan başvuru sahiplerine bildirim yapılmaktadır. Hollanda girişimci vizesi onaylanan kişiler, pasaport ve vize teslimi için Hollanda dış temsilciliğinden randevu almalıdır. Hollanda girişimci vizesinin sonuçlandırılması esnasında başvuru sahibi tarafından planlanan seyahat tarihi göz önünde bulundurulmaktadır ve Hollanda’ya gidiş tarihinden önce değerlendirme sonuçlandırılmaktadır.

Hollanda Startup Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Hollanda startup vizesi için yapılan başvuruları Hollanda Göç Dairesi ortalama 90 gün içerisinde değerlendirmekte ve karara bağlamaktadır. Başvurunun eksik yapılması, değerlendirmenin uzun sürmesi gibi nedenlerden dolayı vize sonuçlanma süresi uzayabilmektedir.

Hollands Start Up Vizesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Hollanda start up vizesinin geçerlilik süresi en fazla 1 yıl olmaktadır. Hollanda start up vize hamili olan kişiler, vize geçerlilik süresi boyunca Hollanda’da ikamet etme ve girişimci olarak çalışma hakkına sahip olmaktadır. En fazla 1 yıllık süre ile düzenlenen Hollanda start up vizesinin geçerlilik süresi sona erdiğinde Hollanda oturum iznine başvuru yapılabilmektedir.

Hollanda Girişimci Vizesinin Avantajları Nelerdir?

Hollanda girişimci vizesinin avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerlilik süresi boyunca hamiline Hollanda’da ikamet etme ve çalışma hakkı sunmaktadır.
 • Hollanda’da faaliyet gösteren kolaylaştırıcı aracılığıyla vize başvurusu yapıldığı için vize onaylanma oranı yüksektir.
 • Vize sahibi olan kişiler, aile üyelerini yanında Hollanda’ya getirebilmektedir.
 • Hollanda girişimci vize hamili olan kişiler Avrupa Birliği üye ülkelerini vizesiz seyahat edebilmektedir.

Girişimci Vizesi ile Hollanda'da Süresiz Oturum İzni Alınabilir Mi?

Hayır, girişimci vizesi ile Hollanda’da süresiz oturum izni alınamamaktadır.

Hollanda girişimci vizesi en fazla 1 yıllık süre ile düzenlenmektedir. Hollanda girişimci vizesinin geçerlilik süresinin sonuna gelindiğinde Hollanda’da oturma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Startup Vizesi ile Hollanda Vatandaşı Olunabilir Mi?

Hayır, startup vizesi ile belirli süre Hollanda’da yaşadıktan sonra vatandaş olunabilmektedir.

Hollanda startup vizesi, geçerlilik süresi boyunca hamiline Hollanda’da ikamet etme ve girişimci olarak çalışma hakkı sağlamaktadır. Hollanda vatandaşlık hakkı için kesintisiz olarak 5 yıl boyunca Hollanda topraklarında yasal olarak ikamet etmek gerekmektedir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: