Hollanda Startup Vizesi

Hollanda Startup (Girişimci) Vizesi İçin Gerekli Şartlar ve 2023'te Başvuru Süreci

Hollanda startup vizesi, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan girişimcilerin Hollanda'da bir işletme kurarak çalışma ve oturma izni almalarını sağlayan bir vize türüdür. 

Hollanda startup vize uygulaması 2015 yılının Ocak ayında yürürlüğe girmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurma hakkına sahiptir.

Start up vizesi almak için Startup Hollanda komitesine ön başvuru yapmanız ve ardından Hollanda’da bulunan bir kolaylaştırıcı (facilitator) ile eşleştirilmeniz gerekmektedir. 

Hollanda girişimci vizesi işlemleri için: 0850 241 1868

Hollanda Girişimci Vizesine Kimler Başvurabilir?

Hollanda girişimci vizesine tüm gereklilikleri yerine getirdiği sürece herhangi bir ulusun vatandaşı başvurabilir.

AB/AEA ülkelerinin vatandaşları ve İsviçre vatandaşları, AB yasaları uyarınca zaten bunu yapma hakkına sahip oldukları için Hollanda'da yaşamak ve çalışmak için bir girişimci vizesine ihtiyaç duymazlar.

Hollanda Startup Vizesi İçin Uygunluk Kriterleri

Hollanda Startup Vizesi

Hollanda start up vizesi için sağlanması gereken uygunluk kriterleri aşağıda listelenmiştir.

 • Güvenilir bir danışmanla (kolaylaştırıcı) birlikte çalışmanız gerekmekte olup bu işbirliği, siz ve kolaylaştırıcı arasında imzalanmış bir sözleşmede yazılı olmalıdır.
 • Şirketiniz yenilikçi olmalıdır.
 • Şirkette aktif bir rol oynamanız gerekir. Bu, sadece bir hissedar veya finansörden daha fazlası olmanız gerektiği anlamına gelir.
 • Organizasyonun yapısı, roller ve sorumluluklar, yasal form, personel, şirketin hedefleri, yenilikçi ürün veya hizmetin tanımı ve şirketin kurulmasında yer alan planlama ve faaliyetlerin bir açıklaması Hollanda Girişim Ajansı (RVO) tarafından incelenip onaylanmalıdır.
 • Siz ve kolaylaştırıcı, Ticaret Odası Siciline (Kamer van Koophandel veya KvK) kayıtlı olmalısınız.
 • Hesabınızda yeterli para olması veya başka bir tüzel veya gerçek kişinin konaklamanızı finanse etmesi gibi durumlarla gelir gereksinimlerini karşılıyor olmanız gerekir.

Kolaylaştırıcıların Sağlaması Gereken Şartlar

Kolaylaştırıcı, yabancı girişimcinin Hollanda'da birlikte çalışacağı iş mentörüdür. Kolaylaştırıcı, girişimciye startup şirketin özel ihtiyaçlarına göre destek sağlar. Bu destek pazarlama, operasyonel yönetim, araştırma vb. konularda yardımcı olmak şeklinde olabilir.

Hollanda startup vizesi için kolaylaştırıcının sağlaması gereken şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Yenilikçi girişimlere mentörlük yapma deneyimi
 • Mali açıdan istikrarlı olmak
 • Girişimde çoğunluk hissesine sahip olmamak
 • Girişimcinin aile üyesi olmamak (çocuk, ebeveyn, büyükanne/büyükbaba, teyze/amca)
 • Ticaret Odasına kayıtlı olmak

Hollanda Girişim Ajansı (RVO), tanınmış kolaylaştırıcıların bir listesine sahiptir. RVO aynı zamanda kurum veya kişilerin kolaylaştırıcı olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığına karar verir.  

Hollanda'da Kurulacak Şirketin Karşılaması Gereken Şartlar

Hollanda'da kurulacak şirketin karşılaması gereken şartlar aşağıda verilmiştir.

 • Sunulan ürün veya hizmet Hollanda için yeni olmalıdır. 
 • Start-up şirketi üretim, dağıtım veya pazarlamada yeni teknolojileri kullanmalıdır.
 • Şirket yenilikçi bir çalışma ve örgütlenme biçimine sahip olmalıdır.

Startup şirketleri için yenilikçi girişimcilik hakkında daha fazla bilgiye Hollanda İşletme Ajansı (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland veya RVO) üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hollanda Startup Vizesi Başvuru Süreci

Hollanda Startup Vize Başvurusu

Hollanda startup vizesi başvuru süreci aşağıdaki gibi ilerler.

 1. Hollanda startup komitesine iş planı ve diğer belgeler ile online başvuru ve mülakat yapılır.
 2. Online mülakatın ardından Hollanda'da iş planınıza uygun bir kolaylaştırıcı ile eşleştirme yapılır.
 3. Hollanda'da bulunan kolaylaştırıcı ile anlaşma imzalanır.
 4. Türkiye'deki Hollanda konsolosluklarına şahsen MVV vizesi ve geçici oturum izni başvurusu yapılır.

Hollanda MVV vizesine başvuru yapmak için öncelikle kolaylaştırıcı anlaşmasıyla birlikte gerekli diğer evraklar hazırlanmalı ve konsolosluktan randevu alınmalıdır. 

Randevu tarihinde Hollanda konsolosluğuna giderek evrak teslimi, vize ücreti ödemesi ve biyometri işlemleri ile Hollanda MVV vize başvurusu tamamlanır. 

MVV vizesini aldıktan sonraki 1 ay içerisinde Hollanda Krallığı'na giriş yapabilir ve 1 yıllık startup oturum izni kartınızı alabilirsiniz. 

Hollanda Girişimci Vizesi İçin Başvuru Evrakları

Hollanda girişimci vizesi için başvuru evrakları aşağıda sıralanmıştır.

 • Pasaport: Başvurudan önceki son 10 yıl içerisinde alınmış ve en az 2 sayfası boş olan geçerli pasaport ibraz edilmelidir.
 • Hollanda start up vize başvuru formu: Vize başvuru sahibine ait kimlik bilgileri, girişimci iş detayları ve kolaylaştırıcı bilgilerinin yer aldığı formun eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
 • İş planı: Girişimcilerin Hollanda’da açılması planlanan işletmedeki aktif rolü, ilk yıl için planlanan faaliyetler ve hukuki prosedürleri açıklayan ayrıntılı iş planı sunulmalıdır. 
 • Kolaylaştırıcı sözleşmesi: Vize başvuru sahibi ile Hollanda’da faaliyet gösteren kolaylaştırıcı arasında imzalanan sözleşmenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Finans planı: Vize başvuru sahibinin Hollanda’daki kişisel yaşam masraflarını karşılar düzeyde finansal varlığa sahip olduğunu gösteren banka hesap dökümü veya varsa sponsorluk belgeleri gerekmektedir.
 • Vize başvuru harcı dekontu: Vize harcının ödendiğini gösteren dekontun vize başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.

Hollanda Startup Vizesi Başvuru Formu

Hollanda startup vizesi başvuru formu İngilizce dilinde elle doldurulması gereken bir formdur. Hollanda girişimci vizesi başvuru formunda; Hollanda konsolosluğundan alınan kayıt referans numarası (V- number), ad-soyad, kimlik bilgileri, iletişim ve adres bilgileri ile Hollanda’daki kolaylaştırıcı bilgileri yer almaktadır.

Hollanda Startup Vizesi Başvuru Formu

Hollanda girişimci vizesi başvuru formunun büyük harflerle doldurulması gerekmektedir. Vize formunun son haline güncel tarih ve imza atılmalı, ilgili yere biyometrik fotoğraf eklenmelidir. Başvuru formunun tamamını buradan indirebilirsiniz.

Hollanda Start Up Vizesi İçin İş Planı

Hollanda start up vizesi için iş planı aşağıdakileri kapsamalıdır.

 • Kuruluşun yapısı, dahil olan tüm kişilerin isimleri, rolleri ve sorumlulukları
 • İşletmenin iş yapısı (yasal şekli) ve girişimin arkasındaki amaç dahil olmak üzere start up kuruluşu hakkında genel bilgi
 • Ürün veya hizmet fikrinin tanımı ve neden yenilikçi olduğuna dair bir açıklama
 • İşletmeyi kurmak için adım adım (step-by-step) süreci de dahil olmak üzere ilk yıl için beklenen faaliyetlerin planı

Hollanda Startup Vizesi Başvuru Ücreti

Start-up olarak Hollanda'ya kabul ve ikamet başvurusu için başvuru ücreti 350 eurodur. Bu miktar Türkiye, San Marino ve İsrail vatandaşları hariç tüm başvuru sahipleri tarafından ödenmelidir. 

Türk vatandaşları için Hollanda startup vize ücreti 70 eurodur.

Hollanda Start Up Vizesi İçin Geçerlilik Süresi

Hollanda start up vizesi, Hollanda'da en fazla 1 yıl boyunca bir girişimci olarak kalmanıza ve çalışmanıza izin verir.

Hollanda oturma iznini bir start-up sahibi olarak uzatmak mümkün değildir. Birinci yılın sonunda, serbest meslek temelinde bir oturma izni için başvurmanız gerekecektir.

Sık Sorulan Sorular

Hollanda startup vizesine dair sık sorulan sorular VZM Grup danışmanlarının cevapları ile birlikte aşağıda sıralanmıştır.

Hollanda Start-up Vizesi İçin Onaylı Kuruluşlar Hangileridir?

Hollanda start up vizesi için onaylı kuruluşlar aşağıda listelenmiştir.

 • 15KM
 • Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)
 • B. Building Business
 • Brainport
 • Collider
 • Erasmus Centre for Entrepreneurship
 • Gemeente Amsterdam
 • High Tech Campus
 • Impact Hub
 • Rockstart Enterprises
 • Stichting PortXL
 • TEC Europe
 • THNK Social Enterprise
 • World Startup Factory
 • Space Business Innovation Centre Noordwijk

Hollanda Startup Vize Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

Hollanda startup vize başvuruları ortalama 90 gün içinde sonuçlanır.

Hollanda Start Up Vizesinin Avantajları Nelerdir?

Hollanda girişimci vizesinin avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerlilik süresi boyunca hamiline Hollanda’da ikamet etme ve çalışma hakkı sunmaktadır.
 • Vize sahibi olan kişiler, aile üyelerini yanında Hollanda’ya getirebilmektedir.
 • Hollanda girişimci vizesi hamili kişiler Avrupa Birliği üye ülkelerini vizesiz seyahat edebilmektedir.
 • Hollanda’da faaliyet gösteren kolaylaştırıcı aracılığıyla kapsamlı bir startup destek ağına erişilebilir.

Girişimci Vizesi İle Hollanda Kalıcı Oturum İzni Alabilir Miyim?

Hayır, girişimci vizesi ile Hollanda’da kalıcı oturum izni almanız mümkün değildir.

Hollanda girişimci vizesi en fazla 1 yıllık süre ile düzenlenmektedir. Vize geçerlilik süresinin sonuna gelindiğinde Hollanda'da oturma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Startup Vizesi Alarak Hollanda Vatandaşı Olabilir Miyim?

Hayır, startup vizesi alarak doğrudan Hollanda vatandaşlığı alamazsınız. Start up vizesi ile belirli süre Hollanda’da yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusu yapmanız mümkündür.

Hollanda startup vizesi, hamiline geçerlilik süresi boyunca Hollanda'da ikamet etme ve girişimci olarak çalışma hakkı sağlar. Vatandaşlık ve pasaport almak için belirli bir süre ülke topraklarında yasal olarak ikamet edilmeli ve diğer Hollanda vatandaşlık şartları karşılanmalıdır.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: