Yunanistan Coğrafi Yapısı Nasıldır?

Yunanistan’ın Coğrafi Özellikleri ve Yunanistan Coğrafya Bilgisi

Yunanistan, Avrupa’nın en uzun sahil şeridine sahip ve Avrupa’nın en güneyde bulunan ülkesidir. Yunanistan’ın coğrafi özellikleri dağlar ve denizlerden oluşmaktadır. Yunanistan üç coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Yunanistan coğrafi bölgeleri; Yunanistan anakarası, Yunanistan adaları ve Yunanistan anakarasının güneyindeki Mora Yarımadası`dır.

Yunanistan anakarası toplam toprakların yaklaşık %80’ini oluşturur ve büyük ölçüde dağlıktır. Yunanistan’ın en büyük dağ silsilesi, Yunanistan anakarasının omurgasını oluşturan Pindus sıra dağlarıdır. Yunanistan’ın en yüksek dağı Olimpos Dağı'dır. Olimpos Dağı'nın zirvesi deniz seviyesinden 2.918 m’ye kadar yükselmektedir.

Yunanistan adalarının sayısı yaklaşık 6.000’e kadar çıkmaktadır. Yunanistan adalarının yaklaşık 200’ün de yerleşim bulunmaktadır.

Yunanistan Yüzölçümü Nedir?

Yunanistan toplam yüzölçümü 131.957 km2’dir.

Yunanistan yüzölçümünün 130.647 km2’si kara parçalarından ve 1.310 km2’si göller ve nehirlerden oluşmaktadır.

Yunanistan anakarasının %63.4 ‘ü tarım alanlarından, %30,5’i ormanlık alanlardan ve %6.1 diğer kullanım alanlarından oluşmaktadır.

Yunanistan Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Yunanistan komşu ülkeleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Arnavutluk
 • Makedonya
 • Bulgaristan
 • Türkiye

Yunanistan’ın En Uzun Sınırı Olan Ülke Nedir?

Yunanistan’ın en uzun sınırı olan ülke Bulgaristan’dır. Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki sınır uzunluğu 471 kilometredir.

Yunanistan’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Yunanistan’da bulunan dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Olympus Dağı
 • Smolikas Dağı
 • Kaimaktsalan Dağı
 • Gramos Dağı
 • Giona Dağı
 • Tymfi Dağı
 • Vardousia (Korakas) Dağı
 • Parnassus Dağı
 • Ida (Psiloreitis) Dağı
 • Lefka Ori Dağı
 • Athamanika Dağı
 • Taygetus (Profitis Ilias) Dağı
 • Athamanika (Katafydi) Dağı
 • Kyllini Dağı
 • Aroania (Chelmos) Dağı

Yunanistan’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Yunanistan’da bulunan ovalar aşağıda listelenmiştir.

 • Argon Pedion Ovası
 • Boeotian Ovası
 • Chania Ovası
 • Emathia Ovası
 • Lake Copais Ovası
 • Lelantine Ovası
 • Messara Ovası
 • Nestani Ovası
 • Pediada Ovası
 • Pelagonia Ovası
 • Thessalian Ovası
 • Thriasian Ovası
 • Vlacherna, Arcadia Ovası

Yunanistan’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Yunanistan’da bulunan nehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Maritsa (Meriç) Nehri
 • Struma Nehri
 • Vardar Nehri
 • Haliacmon Nehri
 • Arda Nehri
 • Aoös Nehri
 • Nestos Nehri
 • Achelous Nehri
 • Pineios Nehri
 • Alfeios Nehri

Yunanistan Topoğrafyası Nasıldır?

Yunanistan coğrafi konumu gereği genellikle dağlardan oluşmaktadır. Pindus sıradağları Kuzey Yunanistan’ın nemli bölgelerine sınır oluşturmaktadır. Yunanistan’ın batı kısmı yüksek dağlık alanlardan oluşmaktadır.

Yunanistan’ın doğusu kuru ovalar ve küçük sıradağlardan meydana gelmektedir. Güney Yunanistan, ana karadan Korint Körfezi (Korinthiakós Kólpos) ile ayrılan dağlık ve çok sayıda adadan oluşan bir bölgedir.

Yunanistan’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Yunanistan’da bulunan başlıca toprak tipleri fluvisoller, cambisoller, gleysoller, luvisoller, calcisoller, regosoller, vertisoller, leptosoller ve histosollerdir.

Yunanistan topraklarının yaklaşık dörtte biri fluvisollerden oluşurken bunu calcisoller, luvisoller ve leptosoller takip etmektedir.

Yunanistan’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Yunanistan’da bulunan madenler aşağıda listelenmiştir.

 • Demir
 • Linyit
 • Çinko
 • Kurşun
 • Boksit
 • Petrol
 • Manyezit

Yunanistan’da madencilik endüstrisi, önemli bir ekonomik faaliyet sektörüdür. Taşocakçılığı, maden işleme, ara ve nihai ürünlerin üretimi gibi birbiriyle ilişkili işletmelerin dahil edilmesiyle madencilik endüstrisi, Yunanistan Ekonomisi gayri safi yurt içi hasılatının yaklaşık %4’ünü oluşturmaktadır.

Yunanistan Coğrafyası Yunanistan İklimini Nasıl Etkiler?

Yunanistan’da bulunan Pindus sıradağları ılıman iklimin iç kesimlere ulaşmasını engelleyerek Yunanistan’ın kuzey kısmının kış aylarında soğuk olmasına sebep olmaktadır.

Yunanistan kara parçasında çok sayıda dağ bulunmaktadır bu yüzden kış boyunca özellikle Yunanistan’ın yüksek dağlarında çok fazla kar yağışı beklenmektedir. Yunanistan Akdeniz`e kıyısı olan bir ülke olduğu için Yunanistan iklimi, yazları genellikle sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin etkisi altında kalmaktadır.

Yunanistan Coğrafyası Yunan Kültürünü Nasıl Etkiler?

Yunanistan`ın coğrafi özellikleri, Eski Yunanlıların kültürünü şekillendirmeye yardımcı olmuştur. Yunanistan’da dağlar, denizler ve adaları içeren coğrafi oluşumlar, Yunan şehir devletleri arasında doğal engeller oluşturmuş ve Yunanlıları kıyı şeridi boyunca yerleşmeye zorlamıştır.

Yunan coğrafyasının sarp dağları bölgede çiftçilerin yetiştirdiği mahsul ve hayvanları etkilemiştir. Yunanlılar, dağlarda hareket edebildikleri için keçi ve koyun yetiştirmişlerdir. Yunanistan ikliminin elverişliliği ve dağlık alanda yetişebilmesi sebebiyle daha çok zeytin ve üzüm yetiştirilmiştir.

Antik Yunanistan`da insanların yemek yemesi için yeterli kullanılabilir tarım arazisi bulunmamaktaydı. Antik Yunanistan’daki çoğu insan denizi ticaret ve seyahat kaynağı olarak kullanmıştır.

Yunanlılar, Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurmuşlardır. Yunan kolonileri, günümüz İtalya, Fransa, İspanya, Türkiye ve Kuzey Afrika’nın bazı bölgelerindeki yerleşimleri içermekteydi. Eski Yunanistan kolonileri, Yunan kültürü yayılışında Akdeniz boyunca geniş bir bölgede yardımcı olmuştur.

Paylaş: