Yunanistan Din ve İnanç Yapısı

Yunanistan Dini ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Günümüzde Yunanistan’da Ortodoks Hristiyan inancı %90’lık oran ile en yaygın olan inanç türüdür. Diğer inanç türleri ise; Katolizm (%3), deizm ve ateizm (%4), İslamiyet (%2) ve diğer dinler (%1) şeklindedir.

Yunan Dini Nedir?

Yunanistan’ın inanılan dini %93’lük oran ile Hristiyanlık’tır.

Yunanistan’da görülen diğer inançlar ve mezhepler ise; Doğu Ortodoks Kilisesi, Katolizim, Roma Katolik Kilisesi, Yunan Katolik Kilisesi, Protestanlık, Ermeni Kilisesi, Budizm, Helenik Etnik Kilisesi, Hinduizm, İslamiyet, Judaism, Sikhism ve diğer inançlar şeklindedir.

Yunanistan’da Hristiyanlık

Yunanistan nüfusunun %93’ü Hristiyandır ve Yunanistan’da 3 ayrı mezhep bulunmaktadır. Bu mezhepler; Ortodoksluk, Katoliklik ve Protestanlık şeklindedir.

Yunanistan’da toplam 9.792 kilise bulunmaktadır. Yunanistan Kiliseleri’nin en önemlileri; Aziz Dionysius Katedrali (Atina), Aziz Nicolaos Katedrali (Chios), Aziz Jacob ve Christopher Katedrali (Corfu), Lady of the Rosary Katedrali (Tinos), Aziz Francis Katedrali (Rhodes), Aziz Baptist John Katedrali (Santorini), Aziz George Katedrali (Syros), İmmaculate Conception Katedrali (Selanik) şeklindedir.

Yunanistan kökenli azizler; Agapius of Galatista, Aquilina of Thessalonica, Arsenios the Cappadocian, Bessarion of Larissa Chrysostomos of Smyrna, Cosmos of Aetolia, Demetrius the Neomartyr, Dionysios of Zakynthos, Saint Dionysius of Olympus, Saint George of Drama, Gerasimos of Kefalonia, Maximus the Greek, Gregory (Orologas), Gregory V of Constantinople, Saint Joachim of İthaca, Julian Sabas, Justinia the second, Savvas the New of Kalymnos, Kyranna of Thessaloniki, Prokopios Lazaridis, Aziz Leontius of Monemvasia, Cyril Lucaris şeklindedir.

Yunanistan’da Ortodoksluk

Yunanistan nüfusunun %90’lık kısmı Ortodoks inancını benimsemiştir.

Yunanistan’da bulunan Ortodoks Kiliseleri; Greek Orthodox Church of Greece, Aziz Nektarios Katedrali, Aziz Konstantin, Aziz Konstantin ve Helen Ortodoks Glyfada Katedrali, Aziz George Kilisesi, Panaghia Kapnikarea Kilisesi, Candlemas Holy Orthodox Metropolitan Cathedral, Agia Dinami Kilisesi, Holy Trinity Kilisesi’dir.

Ortodoks inancına sahip Yunan Azizler; Aziz Mary, Aziz Maximus of Turin, Aziz Maximus the Confessor, Aziz Maximus the Greek, Aziz Anthony, Aziz Nikolaos ve Aziz Catherine’dir.

Yunan Haçı Nedir?

Yunan Haç’ı olarak adlandırılan haç her kolu da eşit uzunluğa sahip olan haçı ifade etmektedir.

Yunan mimarisi dikkate alındığında, Yunan Kiliseleri; açık Yunan haç planı ve kapalı Yunan haç planı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Açık Yunan haç planına örnek olarak Aziz Babylas Martyriumu (M.S. 379) ve kapalı Yunan haç planına ise Havariyun Kilisesi örnek verilebilir.

Yunanistan’da Katoliklik

Yunanistan nüfusunun %3’lük kısmı Katolik inancını benimsemiştir.

Yunanistan’da bulunan Katolik Kiliseleri; Greek Catholic Apostolic Exarchate of Greece, The Catholic Church of Archangelos, Byzantine Catholic Church, Catholic Church of Saint Paul, Armenian Catholic Church, Catholic Church Saint George, Church of Saint Gerasimos şeklindedir.

Katolik inanca sahip Yunan Azizler; Aziz Anterus, Aziz Clement of Alexandria, Aziz Cyril, Aziz Methodius, Aziz Eleutherius, Aziz Eusebius’dir.

Yunanistan’da Protestanlık

Yunanistan nüfusunun %1’lik kısmı Protestanlık inancını benimsemiştir.

Yunanistan bulunan Protestan Kiliseleri; First Greek Evangelical Church, Evangelical Church, Greek Evangelical Church, Saint Andrew’s Church, International Church Chania, Free Evangelical Church of Athens şeklindedir.

Protestan inanca sahip Yunan Azizler; Aziz Andrew, Aziz Prokopios Lazaridis, Aziz Paisios ve Aziz Silouan’dır.

Yunanistan’da Kilise Sayısı Kaçtır?

Yunanistan’da kayıtlı olan kilise sayısı günümüzde 9.792’dir ve Yunanistan nüfusunun %93’lük kısmı kiliselere bağlıdır.

Yunan Kiliseleri içindeki inanç grupları; Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi, Roma Katolik Kilisesi, Yunan Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi ve Ermeni Kilisesi olarak ayrılmaktadır.

Yunanistan’da Müslümanlık

Yunanistan’da müslüman inanca sahip nüfusun sayısı %2’dir.

Yunanistan bulunan camiler; Yeni Cami (Selanik), Hamza Bey Camii (Selanik), Süleymaniye Cami (Rodos), Yeni Cami (Midilli), Fethiye Cami (Atina), Mehmet Bey Cami (Serez), Yeniçeri Cami (Chania), Osman Şah Cami (Tırhala), Alaca İmaret Cami (Selanik) şeklindedir.

Yunanistan’da Cami Sayısı Kaçtır?

Yunanistan’da 20 adet cami bulunmaktadır. Bu camilerin bir kısmı Osmanlı Dönemi’nde inşa edilmiştir ve günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Yunanistan’da Musevilik

Yunanistan nüfusunun %1’lik kısmı Musevilik inancını benimsemiştir.

Yunanistan’da bulunan Sinagoglar; Jewish Community of Thessaloniki, Kahal Şalom Sinagogu, Beit Shalom Sinagogu, Monasterios Sinagogu, Etz Hayim Sinagogu, Chabad of Athens, Yad Lezikaron Sinagogu, Selanik Yahudi Müzesi’dir.

Yunanistan’da Budizm

Yunanistan halkının %1’lik kısmı Budizm inancına bağlıdır.

Yunanistan’da bulunan Budist Tapınakları; Traditional Buddhist and Meditation Center, Karma Berchen Ling, Buddhist Study and Meditation Center, Hello Love, Diamond Way Buddhism Center şeklindedir.

Yunanistan’da Sihizm

Yunanistan halkının %0,1 lik kısmı Sihizm inancına bağlıdır.

Yunanistan bulunan Sihizm ibadet mekanları; Shri Guru Nanak Darbar, Gurdwara Singh Sabha Mata Jeer Kaur ve Gurudwara Sarbat da Bhala’dır.

Yunanistan’da Hinduizm

Yunanistan nüfusunun %0,2 lik kısmı Hinduizm inancına bağlıdır.

Yunanistan’da bulunan Hindu ibadet mekanları; Hindu Seva Sangh, Krishna Tapınağı, Hare Krishna Tapınağı’dır.

Yunanistan’da Helenik Etnik Din

Antik Yunanistan’da en çok inanılan inanç olan Helenik Etnik Din, günümüze kadar olan etkinliğini korumakla birlikte, günümüze Yunanistan Helenik Etnik din olarak gelmiştir. Yunanistan nüfusu incelendiği, nüfusun %1’lik kısmı günümüzde Helenik Etnik Din’e olan inancını sürdürmektedir.

Antik Yunan Dini, Yunan Tanrıları arasında en bilinir tanrı olan Zeus’un etrafında şekillenmektedir. Yunan mitolojisinde diğer tanrıların tanrısı ve kralı olan Zeus’un gücünün, kendisine tapmakta olan insanların ettiği dualardan geldiğine inanılmaktadır. Yunan Mitolojisi incelendiğinde, Zeus’un birden fazla eşinden birden fazla çocuğu olduğu ve bu çocukların tanrı veya yarı-tanrı olduğu görülmektedir.

Yunanistan’da Ateistlik

Yunanistan günümüzde incelendiğinde, nüfusun %4’lük kısmının ateist ve deist olduğu görülmektedir.

Antik Yunanistan’da yaşadığı bilinen ateistler; Epicurus, Democritus ve Lucretius olarak sıralanmaktadır.

Yunanistan’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Yunanistan’da hakim olan dini inanç Hristiyan Ortodoksluk inancıdır. Yunanistan’da Hristiyanlık hakim olmasına rağmen, Yunanistan’ın laik bir devlet olması sebebiyle, diğer dinlere ve inançlara olan hoşgörü seviyesi oldukça yüksektir. Yunanistan’da farklı bir dine veya inanca sahip olan birine, dini inancı sebebiyle ayrımcılık yapmak kanunlarca yasaklanmıştır.

Yunanistan’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Yunanistan’da laiklik oldukça güçlü bir konuma sahiptir. Farklı bir inanca veya dine sahip olan birine, dini inancı yüzünden ayrımcılık yapmak, zorbalık yapmak, aşağılamak veya hakaret etmek Yunanistan’ın koyduğu kanunlar ile yasaklanmıştır ve bu suçları işlemenin cezası, hapis cezası bile olabilmektedir.

Yunanistan Anayasası’nda, Rum Ortodoksluğu hakim din olarak tanımlanmıştır ancak anayasada belirtilen maddeler gereğince, diğer dini inançlara saygısızlık ve hakaret etmek yasaklanmıştır.

Yunanistan’daki dini inançlar; Eğitim ve Dini İşler Bakanlığının güvencesi altındadır.

Yunanistan’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Yunanistan’da din ve inanç, günlük yaşamı büyük ölçüde etkilemektedir.

Yunanistan nüfusu incelendiğinde, %93’lük kısmı Hristiyan olan halkın, pazar günleri ibadet etmek için kiliselere gittiği görülmektedir. Dini inançların sosyal hayata olan etkisini göz önüne alan Yunan hükümeti, pazar günlerini resmi tatil ilan etmiştir.

Yunanistan’da her türlü inanca göre ibadet edilmesi mümkündür. Arzu edilen ibadetin gerçekleştirilebilmesi için aranan şartlar; diğer insanları özgürlüklerine kastetmemek ve çevredeki insanlara rahatsızlık vermemektedir.

Yunanistan’da Din Eğitimi Nasıldır?

Yunanistan’da din eğitimi önemli bir role sahiptir ve eğitim görmekte olan öğrencilere temel din eğitimi zorunlu kılınmıştır. Yunanistan’da verilen temel din eğitimi; Hristiyan Ortodoksluk eğitimidir.

Yunanistan’da eğitim aşamaları üçe ayrılmıştır. Bu aşamalar; ilkokul, ortaokul ve lise olarak sıralanmaktadır. Tercih edilmesi durumunda, ilkokul öncesinde anaokuluna kayıt sağlanabilmektedir. Yunanistan’da din eğitimi almak isteyen bir Türk vatandaşı için yasalar tarafından herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yunanistan’da yasal yollarda ikamet etmekte olan her birey, ilgili kuruma başvurarak istediği dini eğitimi alabilmektedir.

Yunanistan’da verilen temel eğitimlerde, dini eğitimler zorunlu kılınmış olsa bile, öncelikli amacı din adamı yetiştirmek olan eğitim kurumları da bulunmaktadır. Bu kurumlar; kiliselere bağlı olan özel eğitim kurumları ve dini eğitim veren pazar okullarıdır. Yunanistan’da hakim olan dinin Hristiyanlık olması sebebiyle, en çok tercih edilen ve en çok eğitim kurumu olan dini inanç Hristiyanlıktır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: