Yunan Mitoloji İsimleri ve Hikayeleri

Yunan Mitoloji İsimleri ve Hikayeleri

Yunan mitolojisi; Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Demeter, Aphrodite, Athena, Ares, Apollon, Artemis, Hephaistos, Hermes ve Dionysos başta olmak üzere tanrı ve tanrıçaların yaşamları ile en bilinenleri Herkül, Perseus ve Odysseus olan kahramanların maceralarını konu edinen ve bunların yanı sıra evrenin ve insanların yaratılışına dair hikayeler ve öğretiler içeren mitolojidir. Yunan mitolojisi, eski Yunan dininin temelini oluşturmuştur ve hatta Romalılar da isimlerini değiştirdikleri Yunan tanrı ve tanrıçalarını ilah olarak kabul etmişlerdir.

Yunan mitolojisinde; evrenin oluşumu ve insanın yaratılışının hikayeleri ile birlikte tanrılar ve tanrıçalar, kahramanlar, canavarlar ve bunların özellikleri, birbirleri ile olan ilişkileri gibi konular hakkında bilgiler makalenin devamında verilmektedir.

Yunan Mitolojisinde Soy Ağacı Nasıldır?

Yunan mitolojisinde; tanrılar, tanrıçalar, kahramanlar ve hatta canavarlar birbirleriyle aynı soydan gelmektedirler. Yunan mitolojisine göre evrenden bile önce varolan ilk tanrı Khaos; sırayla Gaia, Tartaros, Eros, Erebus, Nyks ve Aether isimli tanrıları yaratmıştır. Erebus ve Nyks’in Aether isimli bir oğulları olmuş ve daha sonra Gaia’nın, Aether ile Uranüs isimli bir oğlu olmuştur. Gaia ve oğlu Uranüs’ün Titanlar olarak da bilinen isimleri Kronos, Okeanos, Tethys, Hyperion, Theia, Koios, Phoebe, Rhea, Mnemosyne, Themis, Kriyus ve Iapetos olan 12 çocuğu olmuştur. Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter ve Hestia; Kronos ve Rhea’nın çocukları, Gaia ve Uranüs’ün ise torunlarıdır. Zeus’un çok fazla sayıda çocuğu olmuştur. Ares, Athena, Apollon, Artemis, Aphrodite, Persephone, Dionysos, Hermes ve Hephaistos; Zeus’un çocuklarından bazıları olup Ares ve Hephaistos’un annesi Kronos ve Rhea’nın kızı, Zeus’un kız kardeşi Hera; Zeus’un kardeşi Hades ile evli olan Persephone’nin annesi ise Zeus’un diğer kız kardeşi Demeter’dir. Yunan tanrı ve tanrıçalarının insanlar ile de çocukları olmuş olup en tanınmışları Herkül ve Perseus olan bu melez çocuklar, efsanelerde baş kahramanlar olarak görülmektedir.

Yunan Mitolojisi Soy Ağacı
Yunan Mitolojisi Soy Ağacı

Yunan Mitolojisi Tanrıları ve Tanrıça İsimleri Nelerdir?

Yunan mitolojisinde yer alan başlıca tanrı ve tanrıçalar aşağıda listelenmiştir.

 • Zeus: Göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısı olan Zeus, Kronos ve Rhea’nın oğludur ve Hera ile evlidir.
 • Poseidon: Deniz ve depremlerin tanrısı olan Poseidon, Kronos ve Rhea’nın oğludur ve Amphitrite ile evlidir.
 • Hades: Yeraltının kralı ve ölülerin tanrısı olan Hades, Kronos ve Rhea’nın oğludur. Zeus ve Poseidon’un kardeşi olan Hades, Zeus ve Demeter’in kızı Persephone ile evlidir.
 • Hephaistos: Demircilik tanrısı olan Hephaistos, Zeus ve Hera’nın oğludur ve Aphrodite ile evlidir.
 • Ares: Savaş tanrısı olan Ares, Zeus ve Hera’nın oğludur.
 • Hermes: Hırsızlık, yolculuk ve iletişim tanrısı olan Hermes aynı zamanda tanrıların habercisi ve en hızlısıdır. Hermes, Zeus’un oğludur.
 • Dionysos: Şarap tanrısı olan Dionysus, Zeus’un oğludur.
 • Artemis: Vahşi doğa, okçuluk, avcılık ve ay tanrıçası olan Artemis, Zeus ile Leto’nun kızıdır ve Apollo’nun ikiz kardeşidir.
 • Aphrodite: Güzellik ve aşk tanrıçası olan Aphrodite, Zeus’un kızıdır.
 • Athena: Zeka, sanat, strateji, barış ve ilham tanrıçası olan Athena, Zeus ve Zeus’un ilk eşi Metis’in kızıdır.
 • Hera: Evlilik tanrıçası olan Hera, Kronos ve Rhea’nın kızıdır ve kardeş Zeus ile evlidir.
 • Apollon: Müziğin, şiirin, güneşin, ateşin ve sanatın tanrısı olan Apollon, Zeus ve Leto’nun oğludur.
 • Demeter: Tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçası olan Demeter, Kronos ve Rhea’nın kızıdır.
 • Hestia: Aile tanrıçası olan Hestia, Kronos ve Rhea’nın kızıdır.

Yunan Tanrıları ve Özellikleri Nelerdir?

Yunan mitolojisinde; tanrı ve tanrıçalar, yeraltı dünyasına hükmeden Hades hariç olmak üzere, Olimpos Dağı’nda yaşamakta ve bundan dolayı On İki Olimposlu olarak da bilinmektedirler. Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Aphrodite, Athena, Ares, Apollon, Artemis, Hephaistos, Hermes ve Dionysos; On İki Olimposlu olarak bilinmektedir. Yunan mitolojisi tanrıları ve görevleri temsil ettikleri simgeler ile eşleşmektedir. Zeus, göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin; Poseidon, denizlerin ve depremlerin; Hades, yeraltı dünyasının ve ölülerin; Hephaistos demirciliğin; Ares, savaşın; Hermes, hırsızlık ve haberciliğin; Dionysos şarabın; Artemis, avcılığın ve ayın; Aphrodite, güzellik ve aşkın; Athena, zeka ve sanatın; Hera, evliliğin; Apollon, güneşin ve müziğin; Hestia, ailenin; Demeter ise bereketin ve mevsimlerin tanrısıdır.

Athena Yunan Mitolojisinde Kimdir?

Athena, Zeus ile Zeus’un anne ve babasının kardeşleri olan Okeanos ve Tethys’in kızı hikmet tanrıçası Metis’in çocuğudur. Yunan mitolojisinde Athena; zeka, sanat, strateji, barış ve ilham tanrıçasıdır. On İki Olimposlu’dan biri olan Athena aynı zamanda ismini verdiği Atina kentinin baş tanrıçası ve koruyucusudur. Kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuş; Tanrıça Athena’nın sembolleridir.

Hades Yunan Mitolojisinde Kimdir?

Hades Yunan mitolojisinde, Titanlar Kronos ve Rhea’nın en büyük oğlu ve Zeus, Poseidon, Demeter, Hera ile Hestia’nın kardeşidir. Hades, ölülerin ve yeraltı dünyasının tanrısıdır bu nedenle diğer tanrılar gibi Olimpos Dağı’nda değil yeraltı dünyasında yaşamaktadır. Hades, kardeşleri Zeus ve Demeter’in kızı olan Persephone ile evlidir.

Atlas Yunan Mitolojisinde Kimdir?

Atlas, Titan Iapetos ve Iapetos’un kardeşleri Okeanos ile Tethys’in kızı Klymene’nın 13 çocuğundan en güçlü olandır. Atlas, Titanların Savaşı ya da Titanomakhia olarak bilinen Titanlar ve Olimposluların karşı karşıya geldiği ve Zeus’un babası Kronos’u alt ederek evrenin hükümdarlığını kazandığı efsanevi savaşta Olimpos’a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımak ile cezalandırılmıştır.

Hermes Yunan Mitolojisinde Kimdir?

Hermes, Zeus ve Atlas’ın kızı yağmur perisi Maia’nın oğludur. Tanrıların en kurnazı ve hızlısı ve Zeus’un habercisi olan Hermes; hırsızlık, yolculuk ve iletişim tanrısıdır. Roma mitolojisinde Merkür olarak anılan Hermes, kurnaz ve akıllı olduğu için hırsızların, kumarbazların ve tüccarların, çevik olduğu için ise atletlerin koruyucu olarak kabul edilmiştir. Caduceus isimli büyülü altın değneği ve Liri, Hermes’in sembolleridir. Hermes, efsaneye göre daha Apollon’un koruması altındaki inekleri çaldığı için cezalandırılmak üzere Zeus’a götürülmüş ancak Hermes’in lirinden çıkan seslerden büyülenen Zeus onu cezalandırmak yerine kanatları olan ayakkabılar vererek onu tanrıların habercisi yapmıştır. Yunan mitolojisine göre Hermes, ölülerin ruhlarını yeraltına götürmekle ve yolunu şaşıranlara kılavuzluk etmekle görevlidir.

Ares Yunan Mitolojisinde Kimdir?

Ares, savaş tanrısıdır. Roma mitolojisinde Mars olarak da bilinen Ares’in babası Zeus, annesi ise Hera’dır. Yunan mitolojisinde, genellikle barış tanrıçası olan Athena ile giriştiği mücadeleler ve Aphrodite ile olan ilişkisi ile öne çıkmaktadır. Miğfer, kalkan, mızrak, köpek ve akbaba; Ares’in sembolleridir.

Kratos Yunan Mitolojisinde Kimdir?

Kratos, Gaia ile Pontus’un kızı Eurybia ile Titan Kriyus’un oğlu Pallas ile Titanlar Okeanos ve Tethys’in kızı Stiks’in oğludur. Kratos, Yunan mitolojisinde gücü temsil etmekte olup gücün ilahi kişiseleşmesidir ve benzer şekilde kardeşleri Nike, Bia ve Zelus da sırasıyla zafer, kuvvet ve zafer kavramlarının kişiselleştirilmiş halleridir. Kratos, Prometheus efsanesinde Zeus’un baskıcı yönetimini savunan, acımasız ve şiddet eğilimli bir karakter olarak aktarılmaktadır.

Artemis Yunan Mitolojisinde Kimdir?

Artemis, Zeus ile Titanlar Koios ve Phoebe’nin kızı Leto’nun ikiz çocuklarından biri, Apollon’un ikiz kız kardeşidir. Vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçası olan Artemis, ikiz kardeşi Apollon’dan bir gün önce doğup kardeşinin doğumu sırasında annesinin çektiği acıya şahitlik ettiği için evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiştir. Artemis ayı, ikiz kardeşi Apollon ise güneşi temsil etmekte olup her iki kardeş de güneş ve ay ışınlarını simgeleyen yay ile silahlandırılmıştır.

İkarus Yunan Mitolojisinde Kimdir?

İkarus, Atinalı mimar Daidalus’un oğludur. Efsaneye göre; ünlü mimar Daidalus tarafından Girit Kralı Minos’un emri ile inşa edilen labirentte yaşayan Minotor’a her dokuz yılda bir yedi genç erkek ve yedi bakire kız kurban edilmektedir. Kral Minos’un kızı Ariadne, labirentte yaşayan Minotor’a kurban edilecek olan Theseus’a aşık olunca mimar Daidalus, Ariadne’ye yardım eder ve ona labirentten nasıl çıkılacağını anlatır. Daidalus, Ariadne’ye labirentte yolu nasıl bulabileceğini anlatarak Minotor’un ölmesine sebebiyet verdiği için oğlu İkarus ile birlikte Kral Minos tarafından cezalandırılarak kuleye kapatılmıştır. Mimar Daidalus kendisi ve oğlu için kapatıldıkları kulenin penceresinden kaçmalarına yarayacak kanatlar yapar ancak yaptığı kanatlar bal mumundan olduğu için oğluna uçarken güneşe yaklaşmamasını aksi halde kanatlarının eriyeceğini söyler ancak İkarus babasının sözlerini dinlemez, uçabilmenin verdiği özgüven ile kendini tanrılar katına layık görerek kibirlenir ve güneşe çok fazla yaklaşır; bunun üzerine kanatları eriyen İkarus Ege Denizi’ne düşerek hayatını kaybeder.

Yunan Mitolojisinde Kirke Kimdir?

Yunan mitolojisinde büyücü tanrıça olan Kirke, Odysseus Efsanesi’nin baş kahramanlarından biridir. Aiaia Adası’nda yaşayan Kirke, Titan Helios ile Okeanos ve Tethys’in üç bin çocuğundan biri olan Perseis’in kızıdır.

Yunan Mitolojisinde Tayfun Kimdir?

Yunan mitolojisinde Tayfun, Gaia ve Tartarus’un son çocuğu ve tüm canavarların babası olarak kabul edilmektedir. Tüm canavarlardan daha güçlü ve ölümcül olduğu kabul edilen Tayfun; başından alevler saçan, gözleri ateş ile parlayan yüz başlı bir yılandır. Hades’in köpeği Kerberos, Lema Bataklığı canavarı Hidra, üç kafalı Khimaira; Tayfun’un çocukları arasından en ünlüleridir.

Yunan Mitleri ve Yunan Mitolojisi Karakterleri Nelerdir?

Yunan mitolojisine ait en bilinir mitlerden biri Zeus’un oğlu yarı tanrı Perseus’un başında saç yerine yılanlar olan ve kendisine doğrudan bakan herkesi taşa dönüştüren Gorgon Medusa’yı nasıl öldürdüğünü anlatmaktadır. Efsaneye göre Perseus, Athena’nın kendisine verdiği ayna gibi parlatılmış sihirli kalkanı kullanarak Medusa’nın yüzüne doğrudan bakmadan onu öldürmeyi başarmıştır.

Yunan mitolojisine ait en bilinir mitlerden bir diğeri ise Herkül’ün sonuncusu Hades’in üç başlı köpeği Cerberus’u Kral Eurystheus’un sarayına getirmek olan on iki imkansız görevi tamamlamasını anlatmaktadır. Efsaneye göre Herkül, Cerberus’u almak için yeraltı dünyasında ulaştığında Hades köpeğine boyun eğdirmek için herhangi bir silah kullanmaması şartı ile Herkül’ün onu almasına izin vermiş ve böylece Herkül tüm görevlerini tamamlamıştır.

Yunan Mitolojisinde Tanrıların Yaşadığına İnanılan Dağın Adı Nedir?

Yunan mitolojisinde tanrıların yaşadığına inanılan dağ Olimpos Dağı’dır. Olimpos Dağı’nda Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Demeter, Aphrodite, Athena, Ares, Apollon, Artemis, Hephaistos, Hermes ve Dionysos yaşamakta olup tanrı Hades hüküm sürdüğü yeraltı diyarında yaşamaktadır.

Tek Boynuzlu At Yunan Mitolojisinde Nedir?

Yunan mitolojisinde tek boynuzlu at figürü bulunmamaktadır. Antik Yunan’ın doğa bilimi yazarları tek boynuzlu atın kendilerine çok uzak olan Hindistan’da yaşadıklarına inandıkları için dönemin eserlerinde tek boynuzlu at figürü daha çok doğa tarihi kitaplarında yer almaktadır. Efsanevi kanatlı at Pegasus, en ünlü Yunan mitolojisi at figürüdür.

Yunan Mitolojisi Canavarları Nelerdir?

Yunan mitolojisindeki canavarlar aşağıda listelenmiştir.

 • Tayfun: Yunan mitolojisinde, tüm canavarların babası olarak kabul edilen Tayfun, Gaia ve Tartarus’un son çocuğudur. Yunan mitolojisindeki tüm canavarlardan daha güçlü ve ölümcül olduğu kabul edilen Tayfun, Olimpos Dağı’nda yaşayan tanrıların bile korktuğu bir canavardır.
 • Echidna: Tayfun’un eşi olan Echidna, Yunan mitolojisindeki birçok ünlü canavarı doğurmuştur.
 • Gorgonlar: Başlarında saç yerine yüzlerce zehirli yılan olan ve baktıkları kişiyi taşa çeviren Gorgonlar, isimleri Stheno, Euryale ve Medusa olan üç kız kardeştir. En ünlüleri Medusa’dır.
 • Sirenler: Denizlerde yaşayan Sirenler; güzel, genç ve büyüleyici derecede güzellikte sesleri olan canavarlar olarak tasvir edilmişlerdir. Sirenlerin güzel seslerini şarkı söyleyerek adalarından geçen denizcileri cezbetmek ve katletmek için kullandıkları anlatılmaktadır.
 • Scylla: Bir zamanlar tanrı Poseidon’un aşık olduğu güzel bir peri olan Scylla, Poseidon’un eşi Amphitrite tarafından bir canavara dönüştürülmüştür. Scylla; üst gövdesi kadın, alt gövdesi ise balık kuyruğundan ve boğazlarında halkalar bulunan dört ile altı arasında köpek başından oluşan bir canavar şeklinde tasvir edilmiştir.
 • Harpiler: Yunan mitolojisinde kuş vücutlu ve kadın başlı canavarlar olarak tasvir edilen Harpiler, kanunları çiğneyen ve doğal düzene karşı suç işleyenleri cezalandırılmaları için Erinye denilen düzen bekçilerine taşımakla görevlendirilmişlerdir.
 • Lamia: Libya’yı yöneten güzel bir kraliçe olan Lamia, babaları Zeus olan çocukları Zeus’un eşi Hera tarafından öldürüldükten sonra üzüntüsü ve deliliği yüzünden kendini çocuk yiyen bir canavara dönüştürdüğüne inanılan bir canavardır.
 • Sfenks: Aslan gövdesi, kuş kanatları ve kadın başlı canavar olarak tasvir edilen Sfenks, bilmecesine cevap veremeyenleri öldüren ve yiyen acımasız bir canavardır.
 • Cerberus: Yeraltı tanrısı Hades’in evcil hayvanı olan ünlü üç başlı köpek Cerberus, yeraltı dünyasının kapılarında nöbet tutan ve görevi ölü ruhların ölüler diyarından kaçması ile yaşayanların ölüler diyarına girmesini engellemek olan canavardır.
 • Minotor: İnsana benzeyen ama boğa kafasına ve gücüne sahip bir canavar olarak tasvir edilen Minotor, mimar Daedalus ve oğlu İkarus tarafından inşa edilen büyük labirentte yaşamaktadır.

Yunan Mitolojisi Sembolleri Nelerdir?

Yunan mitolojisi sembolleri aşağıda listelenmiştir.

 • Zeus: Yıldırım, kartal, meşe, kalkan ve asa
 • Hera: Tavus kuşu ve nar
 • Poseidon: Üç dişli yaba, yunus ve at
 • Demeter: Buğday demeti
 • Aphrodite: Gül, güvercin ve deniz kabuğu
 • Athena: Miğfer, mızrak, baykuş ve zeytin, yılan ve Aegis
 • Ares: Yaban domuzu, miğfer ve akbaba
 • Apollon: Lir, karga ve defne
 • Artemis: Ok, yay ve geyik
 • Hephaistos: Çekiç ve örs
 • Hermes: Kanatlı sandalet, kask ve asa
 • Dionysos: Üzüm ve asma ile çita ve panter gibi büyük kedigiller
 • Hades: Görünmezlik miğferi ve Kerberos
 • Hestia: Ocak

Yunan Mitolojisinde Güzel Sanatların Dokuz Perisi Kimlerdir?

Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisi olarak da bilinen ilham perileri aşağıda listelenmiştir.

 • Calliope: Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisinden biri olan Calliope, epik şiir ve destanlara ilham veren peridir.
 • Terpsichore: Yunan mitolojisinde Terpsichore, dansın ve koronun ilham perisidir.
 • Clio: Clio, tarihi olayları konu alan şiir ve destanlara ilham verdiğine inanılan peridir.
 • Erato: Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisinden biri olan Erato, aşkı konu alan şiirlere ilham vermektedir.
 • Urania: İsminin anlamı “cennet gibi” ya da “cennetsel” olan Urania, gökbilim ve astrolojinin ilham perisidir.
 • Euterpe: İsminin anlamı hoşnut etmek olan Euterpe, müziğin ve lirik şiirin ilham perisidir.
 • Melpomene: Yunan mitolojisinde ilham perilerinden biri olan Melpomene, trajedinin ilham perisidir.Trajedinin ilham perisidir.
 • Polyhymnia: Din ile ilgili şiir ve ilahilerin ilham perisidir.
 • Thalia: Komedi ve pastoral şiirin ilham perisidir.

Yunan Mitolojisinde İnsanın Yaratılışı Nasıldır?

Yunan mitolojisinde insanların usta bir zanaatkar olan Prometheus tarafından kilden yaratıldığı anlatılmaktadır. Tanrıça Athena, Prometheus’un kilden yarattığı insanlara hayat üflemiştir. Prometheus’un gezegendeki tüm canlılara farklı beceriler vermekle görevlendirdiği kardeşi Epimetheus, tüm iyi nitelikleri diğer canlılara verdiği için insanlara verebileceği bir beceri kalmadığından Prometheus insanlara sadece tanrıların yaptığı gibi dik durma becerisini ve ateşi vermiştir. Prometheus’un en sevdiği yaratığın insanlar olması, insanlardan çok hoşlanmayan Zeus’u kızdırmıştır. Öfkelenen Zeus, insanların kurban ettikleri hayvanlarda kendilerine pay vermesini emretmiş ancak Prometheus, Zeus’u kandırarak bu emrinin yerine getirilmesini engelleyince Zeus ateşi insanlardan almışsa da Prometheus, tanrılardan ateşi çalarak insanlara geri vermiştir.

Antik Yunan düşünürü Platon “Şölen” isimli kitabında; Yunan mitolojisine göre insanlar 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzlü bir kafa ile yaratıldığını ancak güçlerinden korkan Zeus’un onları iki ayrı parçaya bölerek hayatlarını diğer yarılarını aramak için harcamaya mahkum ettiğine ilişkin bir başka Yunan mitolojisi yaratılış miti aktarmıştır.

Tavus Kuşu Yunan Mitolojisinde Hangi Tanrının Simgesidir?

Tavus kuşu Yunan mitolojisinde Zeus’un eşi olan Hera’nın simgesidir.

Tepegöz Yunan Mitolojisinde Nedir?

Tepegöz Yunan mitolojisinde, Kiklop olarak da bilinen ve alınlarının ortasında tek gözleri bulunan devlerdir. Tepegözlerin, Uranüs ve Gaia’nın çocukları olduğuna inanılmaktadır.

Yunan Mitolojisi Çiçekleri Nelerdir?

Yunan mitolojisine ait efsanelerde bahsi geçen çiçekler aşağıda listelenmiştir.

 • Kurtboğan: Tanrıça Athena, kurtboğan çiçeğini kendisine meydan okuyan Arachne’yi örümceğe dönüştürmek için kullanmıştır.
 • Anemon: Yunan mitolojisinde rüzgar çiçeği olarak da adlandırılan anemon çiçeğinin şans getirdiğine ve kötülüğe karşı koruduğuna inanılmıştır. Efsaneye göre Aphrodite ve Persephone’un aşık olduğu Adonis, yalnız başına avlanırken bir yaban domuzu tarafından yaralanmış ve kanının aktığı yerden kırmızı anemonlar fışkırmıştır.
 • Yıldızpatı: Aster olarak da bilinen yıldızpatı çiçeği ismini Zeus’un yaptığı katliama çok üzüldüğü için yıldız olmayı dileyen ve dileği gerçekleşen tanrıça Asteria’dan almaktadır. Efsaneye göre Asteria, yıldız olduktan sonra Zeus tarafından yapılan katliamda yaşanan can kaybı için ağlamış ve dünyaya düşen gözyaşlarından yıldızpatı çiçeği açmıştır.
 • Nergis: Efsaneye göre suda kendi yansımasına aşık olan ve kendi yansımasına bakarak ölen Narcissus, öldükten sonra onun yerinde ismini taşıyan nergis çiçeği çıkmıştır.
 • Gül: Yunan mitolojisinde gül çiçeklerin kraliçesi olarak kabul edilmektedir ve konuşurken gül soluduğu söylenen çiçek tanrıçası Chloris tarafından yaratıldığı anlatılmaktadır.

Yunan Mitolojisinde Orkide Nedir?

Yunan mitolojisinde orkide yarı tanrı Orchis’i simgelemektedir. Efsaneye göre Orchis, Dionysos Kutlamaları sırasında bir rahibe tecavüz ettiği için vahşi hayvanlar tarafından uzuvlarının ayrılması ile cezalandırılmıştır ve vücut parçalarının düştüğü yerde çiçekleri Orchis’in güzelliğini, iki soğanlı kök yumrusu ise Orchis’in günahını temsil eden orkideler çıkmıştır.

Yunan Mitolojisinde Üç Başlı Köpek Nedir?

Yunan mitolojisinde; yeraltının hükümdarı olan Hades’in evcil hayvanı Cerberus, üç başlı bir köpektir. Yeraltı dünyasının kapılarında nöbet tutan ve görevi ölü ruhların ölüler diyarından kaçması ile yaşayanların ölüler diyarına girmesini engellemek olan Cerberus; zehirli ısırıklara sahip, kuyruğu yılan olan ve sırtında sayısız yılan bulunan üç başlı bir köpektir. Cerberus ya da Kerberos, Yunanca “çukur iblisi” anlamına gelmektedir.

Yunan Mitolojisinde Cennet Nedir?

Yunan mitolojisinde cennet Elysion Çayırları ya da Elysion Ovaları olarak bilinen yerdir. Antik Yunan’da, erdemli bir hayat süren veya kahramanlık gösteren fanilerin ölümden sonra Elysion’a giderek burada kutsanmış ve mutlu bir hayat yaşayacaklarına inanılmıştır.

Yunan Mitolojisinde Nergis Nedir?

Yunan mitolojisinde nergis çiçeğinin Narcissus öldükten sonra onun yerinde çıkan çiçek olduğuna inanılmaktadır. Efsaneye göre bir zamanlar günümüzde Karaburun’un olduğu yerde Narcissus adında güzelliği ile tanınan bir avcı, kendisine yapılan tüm romantik teklifleri reddettikten sonra bir su birikintisinde kendi yansımasına aşık olup hayatının geri kalanını ona bakarak geçirmiş ve öldükten sonra yerinde kendi adını taşıyan bir çiçek çıkmıştır. Narsisizm terimi de Narcissus kökeninden gelmektedir.

Yunan Mitolojisinde Pandora Efsanesi Nedir?

Yunan mitolojisinde yer alan Pandora Efsanesi; Zeus’un insanlara ateşi hediye eden Prometheus’dan intikam almak ve insanları cezalandırmak için ilk insan kadın olan Pandora’yı yaratmasının hikayesidir. Efsaneye göre, Zeus Pandora’ya asla açmamasını söyleyerek Yunanca karşılığı “pithos” olan bir kutu ya da kavanoz vererek onu Hermes ile birlikte Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a göndermiştir. Prometheus, kardeşi Epimetheus’a tanrılardan hiçbir şey kabul etmemesini tavsiye etmiş olmasına rağmen Pandora’nın güzelliği karşısında hayrete düşen Epimetheus onu hemen kabul etmiş ve onunla evlenmiştir. Epimetheus ile mutlu olmasına rağmen kutunun içinde ne olduğuna dair merak duygusuna daha fazla karşı koyamayan Pandora, kutuyu açarak tanrıların kutuya gizlediği hastalık, ölüm, kargaşa, çekişme, kıskançlık, nefret, kıtlık, tutku gibi tüm kötülükleri ve bunlarla birlikte kendisi farkında olmasa da Zeus’un kutuya gizlediği tek güzel şey olan umut duygusunu da dışarı çıkarmıştır.

Bosphorus Efsanesi Yunan Mitolojisinde Nedir?

Bosphorus Efsanesi, Yunan mitolojisinde Boğaziçi ve İstanbul şehrine isim veren hikayedir. Efsaneye göre; Zeus, Io adında bir kız ile aşk yaşamaya başlar ancak bir gün eşi Hera’ya yakalanmamak için kendisini bir buluta, Io’yu ise bir ineğe dönüştürür. Zeus’un oyununa kanmayan Hera, kocasından hediye olarak ineği ister ve ona sinekler ile işkence eder; bunun üzerine sineklerden kurtulmak isteyen Io’nun kendisini sularına bırakarak karşıya geçtiği İstanbul Boğazı’na Yunanca “inek geçidi” anlamına gelen Bosphorus ismi verilmiştir. Bosphorus Efsanesi’nin devamında kıyıya çıkan Io’nun büyüdüğünde Poseidon ile evlenerek İstanbul’a Konstantinopolis’ten önceki ismi olan Byzantion adını veren Byzas isimli erkek çocuğu doğuracak olan Keroessa isimli kız çocuğunu doğurduğu anlatılır.

Yunan Mitlerine Göre İlk Kadın Kimdir?

Yunan mitlerine göre ilk kadın Pandora’dır. İsminin anlamı “tanrıların armağanı” olan Pandora’nın; Prometheus’un ateşi çalıp insanlara vermesinin ardından Zeus tarafından insanları cezalandırmak için yaratıldığına inanılmaktadır.

Yunan Mitolojisinde En Güçlü Tanrı Kimdir?

Yunan mitolojisine göre en güçlü tanrı göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısı olan Zeus’tur. Yunan mitolojisinde, tanrıların ve insanların babası olarak bilinen Zeus, en güçlü ve en önemli tanrıdır.

Yunan Mitolojisinde Geçen Yerler Nerelerdir?

Yunan mitolojisinde adı geçen yerlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Olimpos Dağı: Yunan mitolojisinde; Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Aphrodite, Athena, Ares, Apollon, Artemis, Hephaistos, Hermes ve Dionysos olmak üzere 12 tanrının yaşadığına inanılan dağdır.
 • Ölüler diyarı: Yunan mitolojisinde ölüler diyarı olarak bilinen Hades’in hüküm sürdüğü her ölümlünün elbet gideceğine inanılan yeraltı dünyasıdır.
 • Akheron: Yunan mitolojisinde Akheron, yeraltı dünyasındaki beş ırmaktan biri olup acı nehirdir.
 • Pyriphlegethon: Yunan mitolojisine göre yeraltı dünyasında bulunan beş ırmaktan biri olan Pyriphlegethon, ateşten bir nehirdir.
 • Kokitos: Cehennemin en dibinde ihanet edenlerin gittiği yer olan Kokitos, Yunan mitolojisinde Hades’in beş ırmağından biri olarak kabul edilmektedir.
 • Lethe: Yunan mitolojisinde unutmanın nehri olarak aktarılan Lethe, suyundan içen ölü ruhların fani yaşamlarına dair her şeyi unuttuğuna inanılan yeraltı dünyasında bulunan beş ırmaktan biridir.
 • Stiks: Yunan mitolojisinde Stiks’in; Akheron, Pyriphlegethon, Kokitos ve Lethe ile yeraltı dünyasında bulunan beş ırmaktan biri olduğuna ve içine girenleri yenilmez yaptığına inanılmaktadır.
 • Asphodel: Yunan mitolojisine göre yeraltı dünyasında bulunan Asphodel, sıradan ruhların gittiği yerdir.
 • Elysion: Yunan mitolojisinde Elysion Çayırları ya da Elysion Ovaları olarak da geçen kahramanlık gösteren erdem sahibi ölümlülerin öldüklerinde gittiğine inanılan yerdir.
 • Labyrinthos: Labirent ya da Labyrinthos, İkarus’un babası ünlü mimar Daidalus tarafından Minator’u hapsetmek için Kral Minos’un emri ile inşa edilen çıkılması imkansız karmaşık yapıdır.

Yunan Mitolojisi Destanları Nelerdir?

Yunan mitolojisi destanları aşağıda listelenmiştir.

 • Titanların Çatışması: Yunan mitolojisinde; Tanrı Zeus’un babası Titan Kronos’a karşı savaştığı ve galip gelerek Zeus’un tüm dünyanın hakimi olduğu savaşın hikayesi Titanların Çatışması’dır.
 • Prometheus ve Ateş Hırsızlığı: Titan Prometheus, Tanrı Hephaestus’un atölyesinden ateşi çalarak insanlara hediye etmesini ve bunun sonucunda Zeus tarafından zalimce cezalandırılmasını konu edinen efsanedir.
 • Pandora’nın Kutusu: Efsaneye göre; insanlara ateşi hediye eden Prometheus’dan intikam almak isteyen Zeus, ilk insan kadın olan Pandora’yı yaratarak ona asla açmamasını tembihleyerek bir kavanoz verir ve Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a gönderir ancak Pandora çok direnmesine rağmen merakına yenilir ve nefret, savaş, ölüm, açlık, hastalık gibi kavanozun içinde yer alan tüm kötülük ve felaketler dünyaya yayılır.
 • Persephone’nin Hades Tarafından Kaçırılması: Demeter ve Zeus’un kızı olan Persephone’un yeraltı dünyasının tanrısı Hades tarafından kaçırılması ile başlayan ve özünde Yunan mitolojisine göre dünyadaki mevsimlerin oluşumunu açıklayan efsanedir. Hades ve Zeus arasında yapılan anlaşmaya göre Persephone altı ay yeraltı dünyasında Hades ile birlikte kalırken hasat tanrıçası Demeter yas tutacak ve dünyada bitkiler solacaktır, ancak Persephone diğer altı ay annesi Demeter’e dönecek ve kızına kavuşan Demeter mutlu olarak bütün dünyadaki çiçekleri açtıracaktır.
 • Theseus ve Minotor: Atinalı Theseus’un Kral Minos’un emri ile ünlü mimar Deadalus tarafından yapılan labirentte tutulan Minotor’u Kral Minos’un kızı Ariadne’nin yardımı ile öldürmesini konu edinen efsanedir.
 • Daidalos ve İkarus: Yunan mitolojisinin öğretici efsanelerinden biri olan Daidalos ve İkarus, mimar Daidalos’un oğlu ile birlikte kapatıldığı kuleden kaçmak için bal mumundan yaptığı kanatlarla tanrılar katına uçmaya çalışan İkarus’un kibrine yenik düşerek güneşe çok fazla yaklaşması ile kanatlarının erimesi sonucu Ege Denizi’ne düşerek hayatını kaybetmesini anlatmaktadır.
 • Kaderin Üç Kız Kardeşi: Yunan mitolojisinde Clotho, Lachesis ve Atropos isimli insanların ve tanrıların kaderini dokuyan üç kız kardeşin efsanesidir. Efsaneye göre; en küçük kardeş Clotho doğum ile birlikte hayat ipini örerken ikinci kardeş Lachesis kader ipini örmekte ve son kız kardeş Atropos hayat ipini makası ile keserek birinin nasıl öleceğini belirlemektedir.
 • Perseus ve Gorgon Medusa: Yunan mitolojisinin en ünlü efsanelerinden biri kahraman Perseus’un korkunç Gorgon Medusa’yı öldürmesinin hikayesini anlatmaktadır. Efsaneye göre Zeus’un insan bir kadından olan yarı tanrı oğlu Perseus, Athena’nın yardımı ile gözlerine bakan herkesi taşa dönüştüren Medusa’nın saç yerine zehirli yılanlar olan kafasını kalkanının yansımasını bakarak kesmiştir.
 • Herkül’ün 12 Görevi: Zeus’un insan bir kadından olan yarı tanrı oğlu Herkül, Yunan mitolojisinin en ünlü kahramanıdır. Zeus’un eşi Hera’nın Herkül’ü delirterek ona kendi oğullarını öldürtmesi üzerine ve Apollon Kahini Pythia’nın sözü ile yaptıklarının bedelini ödemek için kuzeni Kral Eurystheus tarafından ona verilen on iki imkansız işi nasıl başardığının anlatıldığı efsanedir. Herkül’ün on iki görevi sırasıyla; Nemea aslanını öldürme, dokuz başlı Hydra’yı öldürme, Keryneia Geyiği’ni yakalama, Erymanthian Yaban Domuzu’nu yakalama, Augean ahırlarını bir günde temizleme, Stymphalian Kuşları’nı öldürme, Girit Boğası’nı yakalama, Diomedes’in Kısrakları’nı çalma, Hippolyte Kemeri’ni ele geçirme, Geryoneus’un sığırlarını ele geçirme, Hesperidler’in elmalarını çalma ve Kerberos’u yakalayıp geri getirmektir.
 • Tanrıça Athena ve Arachne: Tanrıça Athena’nın, Arachne isimli kendisinden daha daha iyi dokuma yapabildiği ile övünen kadının göstermeye cüret ettiği kibre sinirlenmesi ile onu bir örümceğe dönüştürmesini konu alan efsanedir. Arachne, Yunanca “örümcek” anlamına gelmektedir.

Yunan Tanrıları Filmleri Nelerdir?

Yunan tanrılarını ve Yunan mitolojisini anlatan Yunan filmleri aşağıda listelenmiştir.

 • Titanların Öfkesi
 • Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı
 • Percy Jackson: Canavarlar Denizi
 • Titanların Savaşı
 • Ölümsüzler
 • Truva
 • Herkül: Efsane Başlıyor
 • Son Emir: Cennetin Kapısı
 • Herkül
 • 300 Spartalı
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: