Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi ve Yunan Tanrıları

Yunan mitolojisi, aslen eski Yunanlar tarafından anlatılmış efsanelerin bir araya getirilmiş halidir. Bu efsaneler genellikle; dünyanın doğuşunu ve doğasını, tanrıların, kahramanların ve mitolojik yaratıkların yaşamlarını ve faaliyetlerini anlatan hikayelerdir. Yunan mitlerinin başlangıçta; milattan önce 18. yüzyılda, Minoslu ve Mikenli ozanlar tarafından, sözlü gelenek aracılığıyla yayıldığı tahmin edilmektedir.

Sözlü gelenek dışında Yunan mitolojisi; vazo, adak ve diğer insan yapımı objeler üzerine çizilen resimlerle de saklanmıştır. Milattan önce 8. yüzyıldan kalan objeler üzerinde Truva savaşı ve Herkül’ün maceraları tasvir edilmiştir. Yunan mitolojisi aynı zamanda batı medeniyetlerine de büyük ilham kaynağı olmuştur ve popüler kültürde de karşımıza sürekli çıkmaktadır.

Yunan Mitolojisi Tanrıları ve Tanrıçaları Kimlerdir?

Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıça bulunmaktadır. Yunan tanrıları ve tanrıçaları arasında en büyük ve en önemlileri olarak gösterilen 12 tanrı ve tanrıça bulunmaktadır. Bunlar; Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Hephaistos, Afrodit, Hermes ve Dionysus’tur.

Yunan Mitolojisinde Deniz Tanrısı Kimdir?

Yunan mitolojisinde denizlerin tanrısı olarak bilinen tanrı Poseidon’dur. Babası Titan Kronos ve annesi Titan Rhea’dır. Hades, Demeter, Hestia, Hera, Zeus ve Kheiron kardeşleridir. Deniz tanrısı olarak bilinen Poseidon aynı zamanda; fırtınaların, depremlerin ve atların tanrısı olarak da bilinmektedir. Zeus ve Hades ile birlikte üç büyük tanrıdan biridir.

Yunan Savaş Tanrısı Kimdir?

Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olarak bilinen tanrı Ares’dir. Babası Zeus, annesi Hera’dır. Afrodit, Apollo, Artemis, Athena kardeşleri arasındadır. Yunanlar Ares’e karşı karışık duygular beslemişlerdir; çünkü Ares bir savaşı kazanmak için gereken yiğitliği ve mertliği temsil ettiği gibi aynı zamanda vahşiliği ve kana susamışlığı da temsil etmektedir.

Yunan Barış Tanrıçası Kimdir?

Yunan barış tanrıçası İrini’dir. Bazı kaynaklarda babasının Zeus, annesinin Themis olduğu söylenmektedir. Dike ve Eunomia kardeşleridir. Çizimlerde; boynuz biçimli bir kap, bir asa ve bir meşaleyi yanında taşıdığı gösterilmiştir. İrini’ye özellikle Atina sakinleri tarafından çok değer verilmiştir ve Sparta’daki bir savaşı kazandıktan sonra, İrini için altarlar yapmışlardır.

Yunan Mitolojisinde Aşk Tanrısı Kimdir?

Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen tanrı Eros’dur. Yunan mitolojisinin en eski kaynaklarında, ilk vücut bulan dördüncü tanrı olarak belirtilen Eros, daha sonraki yıllarda Afrodit ve Ares’in oğlu olarak anlatılmaktadır.

Yunan Mitolojisinde Şifa Tanrısı Kimdir?

Yunan mitolojisinde şifa tanrısı olarak bilinen tanrı Apollo’dur. Babası Zeus ve annesi Leto’dur. Artemis, Ares, Athena ve Hermes kardeşleri arasındadır. Apollo aynı zamanda okçuluğun, müziğin, dansın, doğruluğun, kehanetlerin, güneşin ve ışığın tanrısı olarak da tasvir edilmektedir. Yunan tanrıları arasında en önemlisi ve en karmaşık olanı olarak gösterilmektedir. Artemis ikiz kardeşidir. Yunan tanrıları arasından en güzeli olarak belirtilen Apollo, tanrılar arasından en çok Yunanlara benzeyen tanrı olduğu söylenmektedir.

Yunan Mitolojisinde Tutku Tanrıçası Kimdir?

Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası olarak bilinen tanrıça Afrodit’tir. İlyada’da belirtilene göre babası Zeus annesi Dione’dir. Ares, Apollo, Artemis kardeşleri arasındadır. Afrodit aynı zamanda güzelliğin, zevkin, tutkunun ve üremenin tanrıçası olarak da tarif edilmektedir. Yunan mitolojisinde Afrodit Hephaistos ile evlenmiştir. Batı edebiyatında ve sanatında da kadın güzelliğinin sembolü olarak kullanılmıştır.

Yunan Mitolojisinde Erkek Olarak Kişileştirilen Kuzey Rüzgarı Kimdir?

Yunan mitolojisinde erkek olarak kişileştirilen kuzey rüzgarı Boreas’dır. Boreas küçük tanrı olarak nitelendirilir ve rüzgar tanrısı Aiolos’a bağlıdır. Kardeşleri Zephyrus, Notus ve Eurus’dur. Boreas, soğuk kuzey rüzgarı tanrısı ve kışın getiricisi olarak bilinmektedir. Çok güçlü ve şiddetli bir öfkesi olduğu söylenmektedir.

Yunan Mitolojisinde Keçi Adam Hangi Tanrıdır?

Yunan mitolojisinde keçi adam olarak bilinen tanrı Pan’dır. Babası Hermes ve annesi Dryope’dir. Yunan mitolojisinde Pan vahşi hayvanların, çobanların ve sürülerin tanrısı olarak anlatılmaktadır. Pan’ın belden aşağısı keçi bacaklı olarak tasvir edilmektedir ve keçi boynuzları bulunmaktadır. Pan’ın aynı zamanda doğurganlıkla ve ilkbaharla bağlantısı olduğu belirtilmektedir.

12 Yunan Tanrısı Kimdir?

Yunan mitolojisindeki en büyük 12 Yunan tanrısı aşağıda listelenmiştir.

 • Zeus
 • Hera
 • Poseidon
 • Demeter
 • Athena
 • Apollo
 • Artemis
 • Ares
 • Hephaistos
 • Afrodit
 • Hermes
 • Dionysus

Yunan Tanrıları arasında bulunan bu 12 tanrı dışında Yunan mitolojisinde çok sayıda tanrı ve tanrıça bulunmaktadır.

Yunan Mitolojisi Gerçek Midir?

Yunan mitolojisi gerçek değildir. Yunan mitolojisi belli mitler ve efsaneler bir araya getirilerek oluşturulmuştur.

Yunan Mitolojisi Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Yunan mitolojisinin milattan önce 18. yüzyılda ortaya çıkmaya başladığı düşünülmektedir.

Yunan Mitolojisi Nasıl Ortaya Çıktı?

Yunan mitolojisinin, Minoslu ve Mikenli ozanların söylediği şarkılar ve hikayeler aracılığıyla yayılmaya başladığı düşünülmektedir.

Roma ve Yunan Mitolojisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Roma ve Yunan mitolojisi arasındaki temel farklar aşağıda listelenmiştir.

 • Zaman dilimi
 • Başlangıç noktaları
 • Tanrı ve tanrıçaların fiziksel görünüşleri
 • Tanrı ve tanrıçaların isimleri
 • Kahramanlar
 • İnanış biçimleri

Roma Tanrıları ve Yunan Karşılıkları Nelerdir?

Roma tanrıları ve Yunan karşılıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Jüpiter - Zeus
 • Juno - Hera
 • Neptün - Poseidon
 • Ceres - Demeter
 • Minerva - Athena
 • Apollo - Apollo
 • Diana - Artemis
 • Mars - Ares
 • Vulcan - Hephaistos
 • Venüs - Afrodit
 • Merkür - Hermes
 • Bacchus - Dionysus

Yunan Mitolojisi ile İlgili Kitaplar Nelerdir?

Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar aşağıda listelenmiştir.

 • Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes
 • The Complete World of Greek Mythology
 • D’Aulaires’ Book of Greek Myths
 • İlyada
 • Odesa
 • Theogony
 • The Library of Greek Mythology
 • Greek Religion
 • The Penguin Dictionary of Greek Mythology
 • Myth and Philosophy: A Contest of Truths

Yunan mitolojisi ile ilgili romanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Percy Jackson ve Olimposlular
 • The Theban Plays
 • Goddess Summoning
 • The Song of Achilles
 • Loves of Olympus
 • Olympians

Yunan mitolojisinin en önemli kaynaklarından sayılan İlyada ve Odesa aynı zamanda Yunan edebiyatı içerisindeki en önemli eserler olarak sayılmaktadır.

Percy Jackson ve Yunan Tanrıları

Percy Jackson ve Yunan Tanrıları Rick Riordan tarafından yazılmış beş kitaplık bir seridir. Serinin ilk kitabı 2005 yılında yayınlanmıştır. Seri; Percy Jackson isimli bir çocuğun, babasının Poseidon olduğunu ve kendisinin bir yarı-tanrı olduğunu öğrenmesi sonucu gelişen olayları anlatmaktadır. The New York Times Çok Satanlar Listesi’nin çocuk kitapları bölümünde 245 hafta boyunca kalmıştır.

Percy Jackson ve Yunan Kahramanları

Yunan Kahramanları Rick Riordan tarafından yazılmış beş kitaplık bir seridir. Serinin ilk kitabı 2010 yılında yayınlanmıştır. Serinin hikayesi Percy Jackson ve Yunan Tanrıları’nın devamı niteliğindedir ve Percy Jackson ve Yunan Tanrıları serisinin son kitabında söylenen bir kehanetin gerçekleşmesini anlatmaktadır. Seri aynı zamanda Roma mitolojisine de değinmektedir. Serinin ilk kitabı Barnes & Noble En İyi Kitap Ödülü’nü ve Massachusetts Çocuk Kitapları Ödülleri’nde Onur Ödülü’nü kazanmıştır.

Yunan Mitolojisi - Stephen P. Kershaw

Yunan Mitolojisi-Rehber Kitabı Stephen P. Kershaw tarafından yazılmıştır ve 2018 yılında yayınlanmıştır. Yunan Mitolojisi-Rehber Kitabı, Yunan mitolojisini çok daha detaylı ve dikkatli bir şekilde incelemektedir. Yunan hikayelerini bir araya getirerek, bu hikayelere çok daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır.

Klasik Yunan Mitolojisi - Şefik Can

Klasik Yunan Mitolojisi Şefik Can tarafından yazılmıştır ve 2011 yılında yayınlanmıştır. Klasik Yunan Mitolojisi kitabı yaratılışı, insanların nasıl sürekli bir Tanrı figürüne inanma arzunun olduğunu ve bu arzuyu karşılamak için neler yaptığı üzerine odaklanmaktadır.

Yunan Mitleri - Robert Graves

Yunan Mitleri Robert Graves tarafından yazılmış bir kitaptır. Yunan Mitleri 1955 yılında yayınlanmıştır. Yunan Mitleri kitabı, bir Yunan mitleri derlemesidir ve Yunan mitleri üzerine Robert Graves tarafından yapılan yorumlar ve analizleri içermektedir.

Yunan Mitolojisi - Karl Kerenyi

Yunan Mitolojisi Karl Kerenyi tarafından yazılmış bir kitaptır. Yunan Mitolojisi kitabı 2018 yılında yayınlanmıştır. 2 ciltten oluşan Yunan Mitolojisi; ilk cildinde Yunan tanrılarına değinirken, ikinci cildinde Yunan kahramanlarını anlatmaktadır. Carl Kerenyi Yunan mitolojisini, Eski Yunan vazolarının üzerindeki çizimleri inceleyerek yorumlar yapmaktadır.

Pierre Grimal - Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Pierre Grimal tarafından yazılmıştır ve 2005 yılında yayınlamıştır. Kitapta, Yunan mitlerinden ve Yunan mitlerinin nasıl diğer bütün ulus mitlerine kaynaklık ettiğinden bahsedilmektedir. Konusunda uzman olan Pierre Grimal’in bu eseri yayınlandıktan sonra, mitoloji alanında bir klasik haline gelmiştir.

Bibliotheka Yunan Mitolojisi - James George Frazer

Bibliotheka aslen milattan sonra 1. yüzyıla dayandığı ve Castor the Annalist tarafından yazıldığı tahmin edilen Yunan mitleri derlemesidir. James George Frazer’ın yazdığı Bibliotheka ise, Frazer’ın notlarından ve eklerinden oluşmaktadır. Frazer Yunan mitlerini, diğer kültürlerin gelenekleriyle, görenekleriyle ve mitleriyle karşılaştırmaktadır.

Richard Buxton - Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Richard Buxton tarafından yazılmıştır ve 2016 yılında yayınlanmıştır. Kitapta Yunan mitolojisindeki masallar, mitler, tanrılar, kahramanlar ve aile destanlarından bahsedilmektedir. Richard Buxton mitlerin kökenlerini irdelemektedir. Yunan mitolojisi içinde yer alan dağlar, ırmaklar, hazinelerin resimleri ve haritalarıyla, mitler çok daha içine çekici bir şekilde anlatılmıştır.

Rick Riordan - Yunan Mitolojisi Kitapları

Rick Riordan’ın Yunan mitolojisi içerikli yazdığı kitaplar aşağıda listelenmiştir.

 • Percy Jackson ve Olimposlular
 • Şimşek Hırsızı
 • Canavarlar Denizi
 • Titan’ın Laneti
 • Labirent Savaşı
 • Son Olimposlu
 • Olimpos Kahramanları
 • Kayıp Kahraman
 • Neptün’ün Oğlu
 • Athena’nın İşareti
 • Hades’in Evi
 • Olimpos’un Kanı
 • Apollo’nun Görevleri
 • Gizli Kahin
 • Karanlık Kehanet
 • Yanan Dehliz
 • Tiran’ın Mezarı
 • Nero’nun Kulesi

Yunan Mitolojisi Filmleri Nelerdir?

Yunan mitolojisi ile ilgili filmler aşağıda listelenmiştir.

 • Titanların Öfkesi
 • Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı
 • Percy Jackson ve Olimposlular: Canavarlar Denizi
 • Minotaur
 • Ölümsüzler
 • Titanların Savaşı
 • Herkül: Özgürlük Savaşçısı
 • Truva

Eski Yunan tanrıları filmleri genellikle Olimposluların mitleri etrafında yapılmaktadır. 300 Spartalı gibi Yunan mitolojik filmler popüler kültürde büyük yer edinmiştir.

Yunan Mitolojisi Dizileri Nelerdir?

Yunan mitolojisi içerikli diziler aşağıda listelenmiştir.

 • Blood of Zeus
 • Xena: Warrior Princess
 • Hercules: The Legendary Journeys
 • Atlantis
 • Hercules: The Animated Series
 • Olympus
 • The Odyssey

Yunan Mitolojisi Heykelleri Nelerdir?

Yunan mitolojisindeki Yunan tanrıları heykelleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hermes: Lysippos tarafından yapıldığı düşünülmektedir, Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Athena Parthenos: Fidias tarafından yapılmış heykelin yeniden yapılmış halidir, Nashville’de sergilenmektedir.
 • The Artemision Bronze: Poseidon ya da Zeus olduğu düşünülmektedir ve Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Hermes of Praxiteles: Praxiteles tarafından yapılmış, Hermes’i ve bebek Dionysus’u betimelemektedir, Olimpia Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Yunan heykelleri tarih boyunca farklı dönemlerden geçmiştir. Bu dönemler; arkaik, klasik ve helenistik olarak sınıflandırılmıştır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: