Yunan Sanatı ve Yunan Sanatçılar

Yunan Sanatı ve Yunan Sanatçılar

Yunan sanatı, mimari, heykel, resim gibi çeşitli sanat dallarında yeni ve eşsiz eserler sunarak Dünya kültür mirasına katkıda bulunmuştur. Antik Yunan toplumunda tiyatro, edebiyat gibi sanat dallarına çokça önem verilmektedir. Yunanların Sanata verdikleri bu önem diğer toplumlara sanat alanında önayak olmalarının zeminini oluşturur. Yunan sanatı, heykel ve mimari alanlarında diğer kültürleri etkisi altına almıştır.

Yunan sanatçıların diğer uygarlıklara ilham olan birçok sanat eseri UNESCO Dünya mirası listesine girmiştir ve Dünya kültür mirasına katkıda bulunmuştur fakat bu eserlerden bazıları korunurken bazıları zaman içinde zarar görmüş ve günümüze ulaşamamıştır. Günümüze kadar korunan ve başka uygarlıklara ışık tutan eserlerden bazıları: Parthenon tapınağı ve Dünyaca ünlü olan Melos Venüs’üdür.

Yunan Heykeli Ne Demektir?

Yunan heykel sanatı gelişiminde ilk dönemlerde heykeltıraşlar Eski Mısır’dan gördükleri taş oymacılık işini benimsemiştir. Zamanla kültürlerine adapte ettikleri heykel geleneği Yunan sanatının mihenk taşlarından biri olmuştur. Yunan heykellerinin dönemleri; Arkaik Dönem(MÖ 650- 500), Klasik Dönem(MÖ 500- 323), Helenistik Dönem(MÖ 323- 27 civarı) olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Heykel sanatının en çok gelişim gösterdiği dönem Arkaik Dönemdir. Dönemlere isimlerini veren Helenizm veKlasisizm akımları Yunan heykel sanatını etkilemiştir. Yunan heykel sanatı Helenizm ve Klasisizm akımları etkisinde şekillenmiştir.

Yunan Heykellerinin Özellikleri Nelerdir?

Yunan heykellerinin özellikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yunan heykelleri dönemlere göre Helenistik üslup, klasik üslup gibi sanat akımlarının etkisi altında kalmıştır.
 • Yunan heykelinin arkaik döneminde tarihi heykeltıraşlık pek duyulmamıştır ve heykeltıraşlar mitolojik unsurlarla tasvir etmiştir.
 • Yunan heykelinin klasik döneminde klasik tarzın etkisiyle anatomi gelişmiş ve gerçekçilik önem kazanmıştır.
 • Yunan heykel sanatı beşinci yüzyılda en parlak dönemini yaşamıştır.
 • Yunan heykelleri klasisizm akımından sonra helenizm akımının etkisine girmiştir. Helenizm akımı klasisizme göre gerçeklikten uzaktır ve duygusallığı önemsemiştir.
 • Helenistik dönem Yunan heykelleri ileriki dönemlerin heykel kültürlerine prototip olmuştur.
 • Yunan heykellerinin bazıları önemli kişileri bazıları ise onur, sevgi gibi soyut kavramları temsilen tasarlanmıştır.
 • Yunan Heykel sanatında estetik zevk asıl amaçtır.

Yunan Heykel Sanatı Neden Gelişmiştir?

Yunan Heykel sanatının gelişimi öncelikle arkaik dönemde başlamıştır.Yunan Heykelinin arkaik dönemde hızlı gelişim göstermesini sağlayan fiziki koşullardan en önemlisi Yunanların, Mısır ve Asya şehir devletleri arasındaki ticari ilişkileridir. Yunanların ticari ilişkileri hem kültürel ilham için hem de heykellerin yapı malzemelerinin edinilmesi açısından kaynak olmuştur. Yunan heykeli klasik dönem, heykel sanatının en parlak dönemi olmuştur. Yunan Heykel sanatının gelişimini etkileyen en önemli toplumsal koşul Yunanların o dönemde siyasi, ekonomik ve kültürel olarak egemen konumda olmasıdır. Yunanların ekonomik, siyasal, kültürel egemenlikleri sanatın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Ayrıca Antik Yunanda Atinalı Devlet adamı Perikles sanata ve sanatçıya önem vermiştir, Perikles savaşların neden olduğu yıkımları, elde ettikleri haraç paralarıyla yeniden inşa etmeleri için sanatçıya ve sanata ayırmıştır.

Ünlü Yunan Heykelleri Nelerdir?

Ünlü Yunan heykelleri aşağıda listelenmiştir.

 • Miloslu Afrodit heykeli: Antakyalı Alexandros tarafından milattan önce 130-100 yılları arasında yapıldığı düşünülüp Paris’teki Louvre Müzesi’nde kalıcı olarak sergilenmektedir. Yunan heykel isimleri arasında en bilinendir.
 • Semadirek’in Kanatlı Nike Heykeli: Rodos’lu Pythocritos tarafından milattan önce 2. yüzyılda yapılmış olup Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Praxitelis’li Ermis Heykeli: Kim tarafından yapıldığı net olmamakla birlikte Klasik çağın başyapıtlarından biri ve Yunan heykeli erkek örneğidir. Olympia Arkeoloji Müzesinde sergilenir.
 • Dipylon Kouros Heykeli: Yapan kişi bilinmemekle birlikte milattan önce 500-600 yılları arasında yapılmış olup Atina’daki Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Moschophoros (Buzağı- Taşıyıcı) Heykeli: Kim tarafından yapıldığı bilinmemekle birlikte milattan önce 560 yılında yapılmış olup Atina’daki Akropolis Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Heniokhos (Delphi’nin Arabacısı) Heykeli: Sotades tarafından milattan önce 470 civarında yapılmış olup Delphi Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Artemision Bronz Heykeli: Heykeltıraşı bilinmemekle birlikte milattan önce 460 civarında yapıldığı tahmin edilip şu an Atina Ulusal Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Discolobus Heykeli: Myron tarafından Milattan önce yaklaşık 460-450 yıllarına ait olup orijinal heykel kaybolmuştur, birçok kopya eser Roma’da bulunmaktadır. Discolobus Yunan heykeli anlamı Disk Atıcıdır.
 • Ölen Savaşçı Heykeli: Heykeltıraşı bilinmemekle birlikte milattan önce 505-500 civarında yapılmış olup Münih Glyptothek Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Peplos Kore Heykeli: Yapanı bilinmemekle birlikte milattan önce 530 yılında yapılmış olup, şu an Atina’daki Akropolis Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Knidoslu Afrodit Heykeli: Atinalı Praksiteles tarafından milattan önce 4. yüzyıl civarında yapılmış olup orijinal heykeli artık bulunmamaktadır, Roma’da birçok kopyası vardır.
 • Rodos’taki Colossus Heykeli: Lindoslu Chares tarafından milattan önce 280 yılında yapılmış olup milattan önce 226’da bir depremde yıkılmıştır.
 • Olympia’daki Zeus Heykeli: Heykeltıraş Phidias tarafından Milattan önce 430 civarında Yapılmış olup günümüze ulaşamamıştır.
 • Athena Parthenos Heykeli: Ünlü heykeltıraş Phidias tarafından 438 yılında tamamlanmış olup Geç Antik Çağ’da tarihi kayıtlardan izi silinmiştir.

Ünlü Yunan Heykeltraşları Kimlerdir?

Aşağıda ünlü Yunan heykeltıraşları listelenmiştir.

 • Myron
 • Phidias
 • argos Poliklitus
 • Praxiteles
 • Scopas
 • Lysippos
 • Joannis Avramidis
 • Constantine Andreou
 • Chryssa
 • Kostas Dikefalos
 • Aggelika Korovessi
 • Jannis Kounellis
 • Memos Makris
 • Thodoros Papadimitriou
 • Thodoros Papayiannis
 • Nikolaos Pavlopoulos
 • Pavlos Prosalentis
 • Kyriakos Rokos
 • Takis
 • Vassilis Vassili
 • Electros/Babis Vekris
 • Lydia Venieri
 • Constantin Xenakis
 • Iannis Xenakis

Yunan Tiyatrosu Nasıldır?

Antik Yunan döneminde tiyatro, popüler bir eğlence biçimidir. Antik Yunan toplumunda tiyatro tarihi, festivallerle başlamıştır. Yunan tiyatrosunun başlangıcı olan festivallerde, oyuncular, yönetmenler ve yazarlar aynı kişilerden oluşmakta ve mekan olarak Büyük Dionysia kullanılmaktadır. Antik Yunan tiyatrosu dinle iç içedir ve Büyük Dionysia’da yapılan tiyatrolar Tanrı Dionysus’u onurlandırmak uğruna yapılmıştır. Antik Yunan tiyatrosunun günümüz tiyatrosundan ayrılan en belirgin özelliği din ve tiyatro arasındaki ilişkidir. Modern tiyatroda, birçok kültür ve inanca hitap edildiğinden tiyatro dinden ayrılmıştır. Antik Yunan tiyatrosu ve günümüz tiyatrosu arasında mekan bağlamında önemli farklılıklar vardır. Antik Yunan tiyatrosunda yarım daire şeklinde bir oturma düzeni vardır ve günümüzde hala bu şekilde kullanılan tiyatro salonları bulunmaktadır ancak çoğunlukla koltukların sahnenin karşısında konuşlanması tercih edilmektedir.

Yunan tiyatrosu Dionysia’da 14000 kişilik seyirci kapasitesi varken günümüzde tiyatro salonları 1000 kişi civarında kabul almaktadır. Günümüzde kadınlar ve erkekler eşit bir izleme hakkına sahipken Antik Yunan döneminde kadınların tiyatroya katılma hakları bulunmamaktadır. Bugünkü bilet sistemi gibi Antik Yunan döneminde biletlerle tiyatroya katılım sağlanmaktadır ancak biletler fildişinden yapılmıştır. İnsanlar Antik Yunan’da, günümüzde de ucuz bilet alınması durumunda Büyük Dionysia’daki arka koltuklarda oturulmaktadır. Antik Yunan’da tiyatro açık havada, yüksek tepelerde inşa edilmiş olup sesin dağılımı için mimari koşullar akustik sağlayacak şekilde geliştirilmiştir, günümüzde ses sistemleri ile akustik sağlanırken hava koşullarına uyum sağlamak adına tiyatro binaları kapalı olarak inşa edilmiştir.

Günümüz tiyatrosunda İngiltere’de dini inançların azalmasıyla dinden uzaklaşan temalar kullanılmaya başlanmıştır ve kar gütme amaçlanmıştır. Antik Yunan tiyatrosu ağırlıklı olarak eğlence biçimidir ve tiyatronun kar gütme amacı ya da daha çok insana hitap etme gibi kaygıları bulunmamaktadır.

Yunan Oyun Yazarları Kimlerdir?

Antik Yunan oyun yazarları aşağıda listelenmiştir.

 • Aristophanes
 • Aeschylus
 • Sophokles
 • Euripides
 • Menandros
 • Aiskhylos
 • Angelos Terzakis
 • Crates (comic poet)
 • Apostolos Doxiadis
 • Nikos Kazantzakis
 • Dimitris Lyacos
 • M. Karagatsis
 • Nicos Nicolaides
 • Dimitris Psathas
 • Alexandros Rizos Rhankaves
 • Giannis Skarimpas

Yunan Tiyatro Oyunları Nelerdir?

Antik Yunan Dönemi Ünlü Yunan tiyatro oyunları aşağıda listelenmiştir.

 • Alkestis (Euripides)
 • Antigone (Sophokles)
 • Kuşlar (Aristophanes)
 • Kyklops (Euripides)
 • Dyskolos (Menandros)
 • Ecclesiazusae- Kadınlar Meclisi (Aristophanes)
 • Elektra (Sophokles)
 • Kurbağalar (Sophokles)
 • Hıppolytos (Euripides)
 • Medea (Euripides)
 • Oedipus Tyrannos/Rex- Kral Oidipus (Sophokles)
 • Barış (Aristophanes)
 • Thebai’ye Karşı Yediler (Aiskhylos)
 • Yaban Arıları (Aristophanes)
 • Oresteia Üçlemesi (Aiskhylos)

Yunan Tragedyası Nedir?

Yunan tragedyası milattan önce 6. yüzyıla dayanan Yunan tiyatrosunun türlerinden biridir. Yunan trajedisi konularını efsanelerden almaktadır. Yunan trajedileri genellikle asil bir kahramanın kader, yaptığı bir hata ya da yalnızca Tanrıların isteği üzerine bedel ödemeleri konusu üzerinde şekillenmiştir. Yunan tragedyalarının amacı olay örgüsünün sürükleyiciliği ile okuru içine çekerek empati duymasını sağlamak ve okura finalde katarsis yaşatmaktır.

Sophokles’in yazdığı Kral Oidipus, Antigone ve Elektra, Euripides’in yazdığı Medea, Aiskhylos’un kaleme aldığı Zincire Vurulmuş Prometheus Yunan tragedyasının en ünlü eserleridir. Yunan tragedyası o dönemin zihniyeti ve Yunan felsefesi açısından önem arz etmektedir. Sadece Yunan trajedileri izlenerek dahi Yunan mitolojisi ve dönem hakkında pek çok bilgi edinilebilmektedir.

Yunan Tabloları Nelerdir?

Ölü Polynikes’in Önünde Antigone: Ünlü Yunan ressam Nikiforos Lytras tarafından 1865 yılında yapılmış olup Atina Ulusal Galerisi’nde sergilenmektedir. Eros ve Ressam: Ünlü Yunan ressam Nikolaos Gyzis tarafından 1868 yılında yapılmış olup Atina Ulusal Galerisi’nde sergilenmektedir. Paris Yakınlarında, Seine’nin bir kolu olan manzara: Ünlü Yunan ressam Périclès Pantazis tarafından 1872 yılında yapılmış olup Atina Ulusal Galerisi’nde sergilenmektedir.

Antik dönemde Yunanistan’da en önemli görülen sanatı duvarlara ve tabletlere yapılan Antik yunan tablolarıdır.

Yunan Mitolojisi Tabloları Nelerdir?

Yunan mitolojisi tabloları aşağıda listelenmiştir.

 • Tepegözler
 • Ganymede’nin kaçırılması
 • Aşil’in Öfkesi
 • Pallas ve Centaur
 • Pygmalion ve Galatea
 • Prometheus Bound
 • Afrodit ve Ares
 • Samanyolu’nun Kökeni

Yukarıdaki tablolar Yunan mitolojisi temalı tabloların en ünlüleridir. Yunan mitolojisi, yüzyıllardır sanat eserlerine ilham kaynağı olmaktadır.

Yunan Ressamları Kimlerdir?

Yunan ressamları aşağıda listelenmektedir.

 • Polygnotos
 • Atinalı Apollodoros
 • Sisamlı Agatharchus
 • Zeuxis Parrasio
 • Apelles
 • Euphranor
 • Eupompus
 • Artemon
 • Echion
 • Protogenes
 • Pausias
 • Androcydes
 • Pamphilus
 • Cimon
 • Theodore Apsevdis
 • Michael Astrapas ve Eutychios
 • Yunan Theophanes
 • Manuel Panselinos
 • Eulalios
 • İoannis Pagomenos
 • Angelos Akotantos
 • Antonios Papadopoulos
 • Andreas Pavias
 • Angelos Pitzamanos
 • Andreas Ritzos
 • Nikolaos Tzafouris
 • Michael Damaskinos
 • Emmanuel Lambardos
 • Emmanuel Tzanfournaris
 • Fragkos Katelanos
 • Ioannis Apakas
 • Georgios Klontzas
 • Markos Bathas
 • Thomas Bathas
 • Onufri
 • Elias Moskos
 • Ioannis Moskos
 • Leos Moskos
 • Franghias Kavertzas
 • Emmanuel Tzanes
 • Konstantinos Tzanes
 • Fournalı Dionysius
 • Konstantin Andreou
 • Christodoulos Aronis
 • Giorgio de Chirico
 • Alexandros Hristofiyas
 • Tasos Chonias
 • Hermon di Giovanno
 • Elektros
 • Nikos Engonopoulos
 • Kostas Evangelatos
 • Demetrios Farmakopoulos
 • Alekos Fassianos
 • Demetrios Galanis
 • Katerina Grolliou
 • Nikolaos Gysis
 • Nikos Hacıkyriakos-Ghikas
 • Theophilos Hatzimihail
 • Georgios Jakobides
 • Christos Kapralos
 • Photios Kontoglou
 • Kourouniotis
 • Marios Loizides
 • Nikiphoros Lytras
 • Yiannis Moralis
 • Theocharis Mores
 • Dimitris Mytaras
 • Nicos Nicolaides
 • Nikos Nikolaou
 • Périclès Pantazis
 • George Papassavas
 • Mina Papatheodorou-Valyraki
 • Stass Paraskos
 • Konstantinos Parthenis
 • Yiannis Poulakas
 • Yiannis Psychopedis
 • Penelope Schizodimou
 • Yiannis Spyropoulos
 • Yannis Stavrou
 • Nikos Stratakis
 • Panayiotis Tetsis
 • Epameinondas Thomopoulos
 • Yannis Tsarouchis
 • Alexandros Tzannis
 • Antonio Vassilacchi
 • Spyros Vassiliou
 • Lydia Venieri
 • Konstantinos Volanakis
 • Constantin Zeynakis
 • Nikolaos Xydias Typaldos
 • Odesa Yakoumakis

Yunan Seramik Sanatı Nasıldır?

Yunan seramik sanatı Yunanistan’da heykel ve resim sanatlarının hakim olduğu dönemlerden daha eski tarihe ışık tutan Yunan Kültürünün önemli bir göstergesidir. Yunan seramik sanatında soyut, tarihi, mitolojik tasarımlar kullanılmıştır. Yunan seramik sanatının oluşumunda fiziki ve toplumsal koşulların etkisi büyüktür.

Antik Yunan uygarlığı konumu açısından birçok kültür ile etkileşimde bulunmuştur ve seramik sanatında da Sümerler, Eski Mısır uygarlığı gibi toplumlarla kültür alışverişi olduğu düşünülmektedir. Antik Yunan uygarlığı bol miktarda yüksek kalite ikincil kil olmak üzere kil yataklarına ev sahipliği yapmaktadır. Antik Yunanistan’ın kil yatakları malzeme üretimi açısından kolaylık sağlamıştır. Seramik sanatında taş, metal ve cam malzemeleri kullanılmıştır ancak en çok tercih edilen kil olmuştur. Yunan seramik sanatı, kullanılan tarzlara göre dönemlere ayrılmıştır. Yunan seramik sanatı dönemleri: Geometrik Tarz Yunan Çömlekçiliği, Yunan Çömlekçiliğinin Doğu Üslubu, Siyah Figür Tarzı Yunan Seramik, Kırmızı Figür Tarzı Yunan Çömlekçiliği, Klasik Dönemde Yunan Çömlekçiliği, Helenistik Dönemde Yunan Çömlekçiliği olarak ayrılmaktadır.

Heraklion Arkeoloji Müzesi Tholos mezarlarında bulunan seramik kapların barındığı Neolitik eserler koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Yunan seramik sanatının 6. yüzyıldan günümüze ulaşmış siyah figürlü Oenochoe ve Kylix eserleri, Sırbistan Ulusal Müzesinde sergilenmektedir.

Yunan Destanları Nelerdir?

Yunan Destanları, yazarları ve içerikleriyle aşağıda verilmiştir.

İlyada Destanı: Homeros tarafından milattan önce 8. yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir. İlyada destanı Truva Savaşı’nın 10. yılında gerçekleşmiş 4 günü konu almaktadır. Odysseia Destanı: Şair Homeros tarafından milattan önce 800 ile 600 yılları arasında yazıldığı düşülmektedir. Odysseia destanı, İlyada Destanında anlatılan Truva Savaşı’nın son günlerinin devamı niteliğindedir. Odysseia’da, Odysseus’un Truva Savaşı sonlandıktan sonra, 10 yıl süren İthaka’ya dönüş süreci ve bu süreçteki maceraları anlatılmaktadır.

Yunan Sanatı Dönemleri Nelerdir?

Yunan sanatı dönemleri aşağıda listelenmiştir.

 • Geometrik Dönem: Milattan önce 900-700 yılları arası kabul edilmektedir.
 • Arkaik Dönem: Başlangıcı milattan önce 7. yüzyıl olarak kabul edilir.
 • Klasik Dönem: Milattan önce 380’den 323’e kadar sürdüğü kabul edilmektedir.
 • Helenistik Dönem: Milattan önce 330-31 arası kabul edilir.

Yunan Sanatı ile İlgili Kitaplar Nelerdir?

Yunan Sanatı ile ilgili kitaplar aşağıda listelenmektedir.

 • Umberto Eco - Antik Yunan
 • John Boardman - Yunan Sanatı
 • Jean-Jacques Maffre - Yunan Sanatı
 • Nigel Rodgers - Antik Yunan
 • Egon Friedell - Antik Yunan’ın Kültür Tarihi
 • Robin Sowerby - Yunan Kültür Tarihi
 • John Malam - Antik Yunan Tapınakları

John Boardman - Yunan Sanatı

John Boardman Yunan sanatlarıyla ilgili kaleme aldığı kitabını 20 yılın ardından 2017 yılında içeriğini yenileyerek daha kapsamlı bir hale getirmiştir. Yunan Sanatı,Yunan uygarlığının antik döneminin sanatları ve bu sanatların modern sanatlar üzerindeki kalıcı etkileri hakkında akademik bir çalışma niteliğindedir. Kitabın içeriğinde; Başlangıç ve Geometrik Dönem, Yunanistan, Doğu ve Mısır Sanatları, Arkaik Yunan Sanatı, Klasik Dönem Heykel Sanatı ve Mimarisi, Klasik Dönem Yunanistan’ındaki Diğer Sanatlar, Helenistik Sanat, Yunanlılar ve Yunan Sanatı, Miras başlıkları bulunmaktadır. Yunan Sanatı kitabının sonunda kronolojik bir tablo, harita ve zengince bir bibliyografya bulunmaktadır.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Yunan Eserleri Nelerdir?

Unesco Dünya Kültür Mirası listesindeki Yunan eserleri aşağıda verilmiştir.

 • Delphi Arkeolojik Alanı
 • Ortaçağ Şehri Rodos
 • Athos Dağı
 • Daphni Manastırları
 • Epidaurus’taki Asklepios Tapınağı
 • Mystras Arkeolojik Alanı
 • Olympia Arkeolojik Alanı
 • Bassae’deki Apollo Epicurius Tapınağı
 • Akropolis
 • Korfu Antik Kenti
 • Miken ve Tiryns Arkeolojik Alanları
 • Aigai Arkeolojik Alanı
 • Delos
 • Meteora
 • Paleochrist ve Bizans Anıtları
 • Pythagorion ve Samos Heraionu
 • Saint-John Manastırı ve Kıyamet Mağarası

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan önemli Yunan eserlerinden biri de Efes Antik kentidir. Efes, İzmir’de küçük bir kasaba olan Selçuk’ta yer almaktadır, Antik Yunan döneminde liman olarak kurulmuş olup o dönemin ticaret merkezi olarak kabul görmüştür. Efes, bir dönem erken Hristiyanlığın dini merkezi olma rolünü üstlenmiştir. Efes Antik Kenti günümüzde Türkiye’de önemli bir turistik alandır.

Yunanistan’da Görülmesi Gereken Tarihi Sanat Eserleri Nelerdir?

Yunanistan’da görülmesi gereken tarihi sanat eserleri aşağıda verilmiştir.

 • Atina Akropolisi
 • Rodos Ortaçağ Şehri
 • Delhi Arkeolojik Sit Alanı
 • Apollo Epicurius Tapınağı
 • Epidaurus’ta Asklepios Tapınağı
 • Selanik’teki Paleochrist ve Bizans Anıtları
 • Meteora
 • Galerius Kemeri ve Rotunda
 • Aristoteles Meydanı
 • Atatürk Evi Müzesi
 • Ayasofya Kilisesi
 • Aya Dimitri Kilisesi
 • Heptapyrgion
 • Roman Forum
 • Vlatadon Monastery

Antik dönemden günümüze ulaşmış en ünlü mimari yapıların ve zengin koleksiyonların mirasını koruyan Atina, Akropolis Müzesi, Monastiraki Meydanı, Parlamento Binası da bünyesinde barındırmaktadır. Yunanistan’ın başkenti ve en büyük şehri olan Atina, birçok yönden merkez niteliğindedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: