Hollanda'da Şirket Kurmak

2023'te Hollanda'da Şirket Kurmak için Gerekli Şartlar ve İşlemler

Hollanda iş yapma kolaylığı açısından 2019 yılı Dünya Bankası verilerine göre 42. sırada yer almaktadır. Hollanda'da hemen hemen isteyen herkes bir iş kurabilirken, vize veya çalışma iznine ihtiyaç olup olmamasına bağlı olarak prosedür değişiklik göstermektedir.

Hollanda'ya taşınan AB, AEA ve İsviçre vatandaşlarından, başlamak istedikleri iş türü ne olursa olsun oturma izni veya çalışma izni talep edilmemektedir. Hollanda’da iş kurmak veya serbest meslek sahibi olmak isteyen ve AB, AEA veya İsviçre vatandaşı olmayan vatandaşların genellikle Hollanda göçmenlik prosedürlerini izlemeleri ve oturma izni veya çalışma izni almaları zorunludur.

Hollandalı çalışanların bağımsız çalışırken inisiyatif ve sorumluluk almaları yaygın bir şekilde görülmektedir. Hollanda'daki iş ortamı, yabancı yatırımcılar söz konusu olduğunda dünyanın en açık kurallarına sahip olan sistemine sahiptir. Hollanda, başta Almanya, Belçika, Fransa ve Birleşik Krallık olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle olan olumlu ilişkileri nedeniyle iş kurmak için oldukça cazip bir ülkedir.

Hollanda’da iş kurma prosedürü daha önce tescillenmemiş bir isim bulunması ile başlamaktadır. Hollanda'da resmi olarak bir işletme açmak için Hollanda Ticaret Odası’na kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Hollanda’da iş kurmanın olumsuz yönlerinden birisi iş hukuku belgelerinin tamamen Hollandaca yazılı olması nedeniyle dil bilmeyen kişilerin prosedürü anlamak konusunda sıkıntı yaşamalarıdır.

Vizem.net, Hollanda'da bir iş kurmak isteyen Türk yatırımcılara şirket kurma ve vize işlemleri için danışmanlık hizmeti sunan akredite acentedir.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Türk Yatırımcılar Hollanda'da Şirket Kurabilir Mi?

Evet, Türk yatırımcılar Hollanda’da şirket kurabilmektedir. Hollanda'da bir yabancı olarak iş kurulmasına veya işin yurt dışından getirilmesine izin verilmektedir.

Hollanda’da iş kurmak için yasal ikamet ve Hollanda'da çalışma izni alınması gibi Türk yatırımcıların yerine getirmesi gereken belirli koşullar bulunmaktadır.

Hollanda’daki Şirket Türleri Nelerdir?

Hollanda şirket türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda anonim şirketi
 • Hollanda genel ortaklık şirketi
 • Hollanda sınırlı ortaklık şirketi
 • Hollanda profesyonel ortaklık şirketi
 • Hollanda kamu sorumluluk şirketi
 • Hollanda yabancı şirket şubeleri veya iştirakleri

Hollanda Anonim Şirketi Nedir?

Hollanda anonim şirketi tüzel kişiliğe sahip bir işletme yapısıdır ve Hollanda'da en çok istihdam edilen şirket türüdür. Hollanda'da asgari 1 euroluk bir sermaye ile iş kurmakla ilgileniliyorsa şirket tescil edilebilmektedir. Hollanda’da kişiler kendi kendilerine bir anonim şirketi kuramamaktadır. Hollanda’da özel bir anonim şirket kurmak için yasal gereklilikler olduğundan, bir medeni hukuk noterinin kaydı ve onayının olması gerekmektedir.

Hollanda anonim şirket kuruluş aşamasında bir noter senedinde tüzük hazırlamak, nakit veya ayni olarak 0,01 euro başlangıç ​​sermayesi depozito yatırmak, Hollanda Ticaret Odası’na ve Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresi'ne kayıt olmak zorunludur. Hollanda anonim şirketlerinde tutulması gereken çok daha fazla kayıt bulunmaktadır. Hollanda’da iş kurarken hisselerin %5'inden fazlasına sahip olan herkes yönetici veya ana hissedar statüsündedir ve maaş üzerinden gelir vergisi ve Hollanda temettü vergisi ödemekle yükümlüdür. Hollanda’da anonim şirket sahipleri, tüm kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemek zorundadır.

Hollanda anonim şirket yöneticileri şirket borçlarından genel olarak sorumlu olmasalar da, krediler için ortak imzalar atılması gerekebilmektedir. Hollanda anonim şirket sahipleri çalışanları işe alabilmektedir ancak çalışanlar için bordro vergileri ve sosyal katkı ödemeleri yapmayı göze almalıdır.

Hollanda Genel Ortaklık Şirketi Nedir?

Hollanda genel ortaklık şirketi, aynı isim altında birleşmiş ve aynı ekonomik amaçlara sahip iki veya daha fazla ortağın, firmanın borçlarından sınırsız sorumluluğa sahip olduğu şirket türüdür. Hollanda genel ortaklık şirketinde ortaklar karları aralarında paylaşmakta ve Hollanda anonim şirketinde olduğu gibi asgari bir sermaye sunmakla yükümlü olmamaktadır.

Hollanda genel ortaklık şirketinin tanımlayıcı yönlerinden biri, her ortağın işe bir katkı sağlamasıdır. Hollanda genel ortaklık şirketinin müşterek sorumluluğu dahilinde iş ortağı olan kişilerden biri borç ile sonuçlanan bir hata yaparsa, mali olarak tüm ortaklar sorumlu tutulmaktadır.

Hollanda Sınırlı Ortaklık Şirketi Nedir?

Hollanda sınırlı ortaklık şirketi en az iki ortak gerektirmektedir. Hollanda sınırlı ortaklık şirket ortaklarından biri sınırsız sorumluluğu olan ve yönetim kararlarını alan yönetici, diğeri ise sermayeyi firmaya teslim etmesi gereken ve sorumluluğu sınırlı olan ortaktır. Hollanda sınırlı ortaklık şirketi kurmak sermayesi kısıtlı ve finansal bir desteğe ihtiyaç duyan girişimciler için iyi bir seçenektir.

Hollanda sınırlı ortaklık şirketinde iflas durumunda yönetici ortak herhangi bir borçtan şahsen sorumlu olurken, komandit ortak herhangi bir borçtan sorumlu tutulamamakta sadece yatırımını kaybetmektedir. Hollanda Ticaret Odası’na özgeçmiş kaydederken sınırlı ortakların kişisel bilgilerini vermesi gerekmemekte, ortakların sayısı ve katkıda bulundukları sermaye miktarını belirtmeleri yeterli olmaktadır.

Hollanda Profesyonel Ortaklık Şirketi Nedir?

Hollanda profesyonel ortaklık şirketi serbest meslek sahiplerinin aynı alanda diğer profesyonellerle ortak bir ad altında çalıştığı şirket türüdür. Hollanda profesyonel ortaklık şirketi kuaförler, diş hekimleri, avukatlar, mimarlar veya çiftçiler gibi belirli meslekler için oldukça kullanışlıdır.

Hollanda profesyonel ortaklık şirketinin tanımlayıcı yönleri, ortakların aşağı yukarı eşit olarak kabul edilmesi, her ortağın ortaklığa mal veya emek yönünden katkıda bulunması ve finansal kazancın ortaklar arasında paylaşılmasıdır. Hollanda profesyonel ortaklık şirketinde bir ortağın tüm karları alması mümkün değildir. Hollanda profesyonel ortaklık şirketine sorumluluk açısından bakıldığında ortaklar, başkaları adına taahhütte bulunmamaktadır; önce ortak bir anlaşmaya varmaları veya bir vekaletname vermeleri gerekmektedir.

Hollanda Kamu Sorumluluk Şirketi Nedir?

Hollanda kamu sorumluluk şirketi halka açık limited şirket veya halka açık hisselere sahip açık bir şirket olarak bilinmektedir. Hollanda kamu sorumluluk şirketi, büyük yatırımlar için uygundur ve şirket kurmak için 45.000 euroluk bir sermayeye gereksinim duyulmaktadır. Hollanda kamu sorumluluk şirketinde genel kurul, yönetim kararlarından sorumlu iken yöneticiler kurulu, günlük kararlar konusunda söz sahibidir.

Hollanda kamu sorumluluk şirketinde çoğunluk hissesine sahip yöneticiler veya hissedarlar için sosyal güvenlik yardımı bulunmamaktadır. Hollanda kamu sorumluluk şirketlerinde kar üzerinden kurumlar vergisi, yönetim kurulu üyelerinin maaşları üzerinden gelir vergisi, temettü vergisi ve çalışanlar için bordro vergisi ödenmesi zorunludur. Hollanda kamu sorumluluk şirketlerinde herhangi bir ihmal durumunda yönetim kurulu sorumludur.

Hollanda Yabancı Şirket Şubesi Nedir?

Hollanda’da yabancı şirketlerin şubeleri veya iştirakleri açılabilmektedir. Hollanda yabancı şirket veya iştirak biçimi arasındaki temel fark, yerel şubenin veya bağlı ortaklığın ana şirketten bağımsızlık derecesidir.

Hollanda yabancı şirket şubesi, satış ofisi, üretim tesisi ve hatta temsilciliği açılması mümkündür. Hollanda’da yabancı bir işletmenin parçası olan şubelerin kendi bağımsız yasal biçimine sahip olması gerekmemektedir. Yabancı şirket şubesinin Hollanda Ticaret Odası'na kayıt ettirilmesi mümkündür. İşletme AB dışındaysa ve Hollanda'da bir şubesi bulunuyorsa menşe ülkede de yıllık hesap açılması şartıyla, Hollanda yıllık hesaplarının Hollanda Ticaret Odası’na bildirilmesi gerekmektedir.

Hollanda'da, bankacılık ve finans gibi sektörlerde büyük uluslararası şirketler şube açmayı tercih etse de yan kuruluş, birçok alanda tercih edilen bir iş biçimi olma eğilimindedir. Hollanda yabancı şirket şubesi ve bağlı şirketi Hollanda'da aynı kurumlar vergisi oranına tabidir. Hollanda’da şube açmak, finans sektöründeki yabancı şirketler için Hollanda pazarına girmek için uygun bir yoldur.

Hollanda'da İş Kurmak için Gerekli İşlemler Nelerdir?

Hollanda'da iş kurmanın ilk adımı şirket isminin seçilmesidir. Hollanda’da tek bir serbest çalışan olarak çalışıyor olunsa bile kurulan işletme için bir isim seçmek zorunludur. Hollanda'da resmi olarak bir işletme açmak için Hollanda Ticaret Odası’nı ziyaret etmek gerekmektedir. Hollanda Ticaret Odası’nda online randevu alınabilmekte ve randevu öncesi kayıt formu doldurulabilmektedir. Hollanda Ticaret Odası’nda kayıtlar onaylandıktan sonra şirket kurma niyetinde olan kişiye bir şirket kayıt numarası verilmektedir.

Hollanda’da iş kurmak isteyen AB veya AEA ülkelerinden gelen vatandaşların, Hollanda göçmenlik servisine kayıtları esnasında pasaportlarına özel 'Burger van de Unie' damgası basılmaktadır. Hollanda'da yeni bir iş kaydı yaptıran diğer tüm gurbetçiler otomatik olarak bir şirket kayıt numarası ve Hollanda vergi dairesinden bir mektup almaktadır. Hollanda’da iş kurulduğunda fatura keserken ve iş için mal satın alırken şirket kayıt numarası kullanılmaktadır.

Hollanda'da Şirket Kurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hollanda'da şirket kurmak için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Şirketin adı beyan edilmelidir.
 • Şirketin Hollanda'daki kayıtlı adresi bildirilmelidir.
 • Esas sözleşme ibraz edilmelidir.
 • Tüm genel müdürlerin, denetleme direktörlerinin ve mevcut vekil sahiplerinin ayrıntılı bilgileri sunulmalıdır.
 • Hissedarlar sicilinin doğrulanmış bir kopyası başvuruya eklenmelidir. Sadece tek bir hissedar varsa, bunların detayları sicile dahil edilmelidir.
 • Bir muhasebeci veya banka sertifikası gerekmektedir.
 • Şirketin tanımı ve kuruluş amacı açık ve net bir şekilde açıklanmalıdır.
 • Şirketin beklenen satın alma ve yıllık brüt karına dair bilgiler paylaşılmalıdır.

Hollanda'da Şirket Kuruluşu için İş Planı Nasıl Olmalıdır?

Hollanda’da şirket kuruluşu aşamasında bir iş planı hazırlanmalı ve planın ana hatları çizilmelidir. Hollanda şirketi için iş planı hazırlarken şirket oluşumu ve seçilmek istenen yasal iş yapısı hakkında fikir sahibi olunması oldukça önemlidir.

Hollanda’da şirket kurmak isteyen kişi, satacağı ya da ürettiği ürünün türünü, pazarlayacağı hedef kitlesini, müşterilerini ve finansman bulma yöntemini iş planında belirtmelidir. Hollanda’da iş kurmak isteyen kişi başarılı bir yatırım yapmak için ayrıca Hollanda pazarında ürüne veya hizmetine talebin düzeyini de araştırma yükümlülüğüne sahiptir.

Hollanda’da Şirket Kurma İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Hollanda'da bir iş kurma prosedürü, özellikle müşteri prosedür için ülkeyi ziyaret ederse, iki haftadan kısa sürede hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Hollanda Ticaret Sicili’nden fiili onay birkaç gün içinde verilse de, belgelerin ilgili yerler tarafından tasdik edilmesi uzun sürmektedir.

Hollanda’da Şirket Kurma Maliyeti Ne Kadardır?

Hollanda'daki Şirketler Kaydı tarafından uygulanan şirket kuruluş ücreti yaklaşık 50 euro ve

sanal ofis maliyeti aylık yaklaşık 75 eurodur. Hollanda Kamu Sorumluluk Şirketi için minimum 45.000 euro başlangıç ​​işletme sermayesi gerekmekte, anonim şirketler için sermaye gereksinimi 2012'de kaldırılmış olsa da işletme yapısı ve işletme büyüklüğüne bağlı olarak başlangıç ​​maliyetlerinin yaklaşık 1.500- 2.500 euro veya daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

Hollanda'da Firma Kurmak için Vize Almak Gerekli Midir?

Hollanda’da firma kurmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Hollanda uzun süreli kalış vizesine başvurmaları gerekmektedir.

Hollanda'da kalmak isteyen girişimcilerin birtakım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Hollanda’da iş kurmak isteyen ve AB vatandaşı olmayan kişiler, genellikle geçici (MVV) ve kalıcı oturma izni başvurusunda bulunmalıdır. Hollanda’da yenilikçi bir start-up olunması durumunda Hollanda startup vizesi alınması gerekmektedir.

Hollanda'da iş yapmaya başlamayı planlayan kişilerin, ayrıca bir ticari banka hesabına (IBAN) sahip olması veya başvuruda bulunması gerekmektedir. Hollanda Bankacılık Birliği (Nederlandse Vereniging van Banken) başvuru sahibinin uygun olup olmadığını öğrenmesine yardımcı olmak için bir Hızlı Tarama sistemi oluşturmuştur.

Hollanda'nın Yabancı Yatırımcılara Verdiği Bir Vize Var Mıdır?

Evet, Hollanda'nın yabancı yatırımcılara Hollanda'ya yaptıkları yatırım sayesinde oturma ve çalışma izni veren bir yatırımcı vizesi ve start up vizesi uygulaması bulunmaktadır.

Hollanda’da resmi olarak yeni girişimciler için oturma izni olarak adlandırılan startup ​​vizesi, Hollanda hükümeti tarafından yabancı girişimcileri çekmek için Ocak 2015'te tanıtılmıştır. Hollanda startup ​​vizesi, Avrupa Birliği (AB) dışından yenilikçi bir iş kurmak isteyen kişiler için en fazla 1 yıl geçerli olan bir oturma iznidir. Hollanda oturma izninin şartlarından biri de bir kolaylaştırıcı ile birlikte çalışmaktır.

Hollanda'ya yabancı yatırımcı olarak girmek için en az 1,25 milyon euro yatırım yapmak gerekmektedir. Hollanda’da yatırılacak tutar bir Hollanda bankasının banka hesabına veya Hollanda'da şubesi bulunan bir AB üye devletinin bankasına havale edilmelidir. Hollanda'ya yatırım yapan kişilerin vizeye uygunluğu Hollanda Girişim Ajansı (RVO) tarafından değerlendirilmektedir.

Hollanda’da firma kurmak için yatırılan sermaye, gayri meşru yollarla elde edilmemiş olmalıdır. Hollanda dışında yapılan daha önceki bir oturma izni başvurusunda yanlış bilgi verilmemiş veya ilgili bilgilerin saklanmamış olması ön koşuldur ve Hollanda yatırımcı vizesi başvuru şartlarından bir diğeri de daha önce yasa dışı olarak Hollanda'da ikamet edilmemiş olmasıdır.

Sık Sorulan Sorular

Hollanda'da şirket kurmak isteyen yatırımcılar tarafından danışmanlarımıza en sık yöneltilen sorulara ve yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

Hollanda'da Şirket Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Hollanda’da şirket kurmak hukuki açıdan faydalıdır. Hollanda hükümeti bir iş kurmayı ve işletmeyi kolaylaştırmakta, girişimciler için birçok vergi indirimi uygulamaya koymakta ve işletmelerin Hollanda'da faaliyete geçmesi için güçlü bir teşvik sağlamaktadır. Hollanda, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük bir kurumlar vergisi oranına sahiptir. Örneğin, ABD kurumlar vergisi %35 iken Hollanda'da sadece %19'dur. Hollanda'da ayrıca esnek çalışma saatleri ve asgari ücret gereksinimleri bulunmaktadır. Hollanda kültürü açıktır ve farklılıkları kabul etmektedir. Hollanda’daki kültürel çeşitlilik avantajı, Hollanda'yı uluslararası şirketler için bir merkez haline getirmektedir.

Hollanda'nın resmi dili Hollandaca olduğu için hükümet tarafından sağlanan tüm belgelerin dili Hollandacadır. Hollandaca bilmemek, Hollanda’da yeni bir iş kurma aşamasında vergi kurallarının içselleştirilmesi ve yasal sorunların bireysel şekilde çözüme kavuşturulmasını zorlaştırmaktadır. Hollanda'nın iş hukuku nispeten karmaşıktır ve genel olarak çalışanlara güçlü bir yasal konum sağlamaktadır. Hollanda yasalarına göre çalışanlar, göreli iş güvenliğinden ve 40 saatlik çalışma haftası ve yılda en az 20 gün ücretli izin gibi birçok haktan yararlanmaktadır. Hollanda’daki çalışan koşulları, çalışan memnuniyetinin artmasını sağlamaya yardımcı olurken çoğu Hollandalı çalışan, bir hak etme zihniyetiyle hareket etmekte ve işvereni hafife alma eğilimindedir.

İş Kurmak için En Avantajlı Hollanda Şehirleri Hangileridir?

Hollanda'nın en büyük ikinci şehri olan ve Avrupa'nın en büyük ve en işlek nakliye limanına sahip olan Rotterdam; Coolblue, Mendix, Helloprint ve daha fazlası dahil olmak üzere teknoloji endüstrisindeki en büyük isimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Hollanda şehri Amsterdam, çeşitli ve çok kültürlü ortamıyla bilinmekte, önemli sayıda uluslararası şirkete ev sahipliği yaptığı için Amsterdam’da iş kurmak isteyen çok sayıda uluslararası yeteneği kendisine çekmektedir. Amsterdam'ın sunduğu bir diğer avantaj, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan ve Hollanda başkenti Amsterdam şehrini son derece erişilebilir kılan Schiphol havaalanına yakınlığıdır.

Hollanda’da bulunan Utrecht şehri, üstün iş ve yaşam kalitesi sağlamayı garanti etmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından kıtanın en rekabetçi bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Utrecht Picnic ve Gitlab gibi yüzlerce start-up firmaya ev sahipliği yapmaktadır.

Hollanda Eindhoven, eğitim, teknoloji ve yaşam bilimleri gibi büyüyen endüstrilerin büyük varlığı nedeniyle küresel yatırımcıların hedef listelerinde en üst sıralarda yer almaktadır. Eindhoven, geçmişteki küçük bir köyden şimdi birçok fabrikanın, teknoloji şirketinin ve startup’ın bulunduğu dev bir sanayi sitesine dönüşmüştür.

Hollanda'da Şirket Vergilendirme Sistemi Nasıldır?

Hollanda'daki işletme sahipleri, Hollanda'da gelir, ciro ve kar üzerindeki vergileri, belediye vergilerini ve çevre vergilerini içerebilen işletme vergisini ödemek zorundadır. Hollanda'daki kurumlar vergisi oranı, vergilendirilebilir ilk 200.000 euroluk kar için %20'lik bir değere ve 200.000 euroyu aşan vergilendirilebilir karlar için %25'lik bir değere sahiptir. Hollanda'da ithalat ve ihracat faaliyetleri yürüten şirketler, denizcilik şirketlerine uygulanan özel bir tonaj vergisi rejiminden yararlanmaktadır.

En Büyük Hollanda Şirketleri Hangileridir?

En büyük Hollanda şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Royal Dutch Shell: Shell, 1907'de Royal Dutch Petroleum Company ile İngiltere merkezli “Shell” Transport and Trading Company'nin birleşmesiyle kurulmuştur ve büyük ölçüde ABD'de Rockefeller'ın Standard Oil'i ile küresel olarak rekabet etme ihtiyacından kaynaklanan bir harekettir.
 • ING : Merkezi Amsterdam'da bulunan çok uluslu bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir.
 • Unilever: Şirketin odak noktası son zamanlarda yüksek marjlı kişisel bakım ürünlerine kaymıştır.
 • Ahold Delhaize: Hollandalı süpermarket grubudur.
 • Aegon: Merkezi Lahey'de bulunan çok uluslu bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.
 • Rabobank: Gıda ve tarım finansmanı ve sürdürülebilirlik odaklı bankacılık konularında uzmanlaşmış çok uluslu bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir.
 • Philips: Şirketin merkezi Amsterdam'dadır ve sağlık hizmetlerine odaklanmaktadır.
 • GasTerra: Groningen merkezli GasTerra, dünya çapında doğal gaz ticareti ve tedarikinde aktiftir.
 • SHV: Utrecht merkezli SHV Holding, dünyanın en büyük özel ticaret gruplarından biri olarak kabul edilen özel bir Hollanda ticaret şirketidir.
 • Heineken: Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi olan Amsterdam merkezli Heineken, 1864 yılında Gerard Adriaan Heineken tarafından kurulmuştur.

Hollanda Türk Şirketleri Hangileridir?

Hollanda’da Türk inşaat firmaları arasında Amsterdam’da yer alan Tepe tools ve Venlo’da hizmet veren TopVenster bulunmaktadır. Gıda ve içecek kategorisindeki Hollanda’da Türk şirketleri, Nijmegen’de bulunan Annem Süt Ürünleri ve Apeldoorn’da bulunan Sucuk Döner’dir. HolidayLaunch, turizm sektöründe hizmet sunan Hollanda Türk firmaları kategorisindedir. Merkezi Amsterdam’da bulunan TintTotaal reklamcılık alanında kurulan Hollanda’da Türk firmaları içerisindedir.

Hollanda'da Firma Kurmak için Danışmanlık Hizmeti Nereden Alınır?

Hollanda’da firma kurmak için danışmanlık hizmeti akredite acente Vizem.net aracılığıyla alınabilmektedir.

Türkiye'den Hollanda'ya iş kurma yoluyla yatırım yapacak kişilere Hollanda yatırım danışmanlığı ve vize danışmanlığı, Vizem.net’in Hollanda iş ve şirket kurma konularına hakim uzmanları tarafından verilmektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: