İngiltere Hakkında Kısa Bilgiler

İngiltere Hakkında Kısa Bilgiler

England
İngiltere
İngiltere Bayrağı
Bayrak
İngiltere Arması
Arma
BaşkentLondra
Resmî dillerİngilizce
Konuşulan dillerİngilizce
HükûmetMeşrutî monarşi
• Kraliçe
II. Elizabeth
• Başbakan
Boris Johnson
Nüfus
• 2018 sayımı
56,286,961
Para birimiPound sterling (GBP)

Birleşik Krallık’ı meydana getiren 4 ülkenin en büyüğü olan İngiltere’ye gidilmeden önce bilinmesi gereken genel özellikleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. Merak edilen diğer İngiltere hakkındaki bilgilere detaylı olarak gov.uk adresinden ulaşılabilir.

Birleşik Krallık Neresidir?

4 devletten meydana gelen Büyük Britanya adı verilen toprakların tamamı Birleşik Krallık olarak anılmaktadır. Bu devletler Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dır.

İngiltere Şehirleri

Avrupa’nın batısında ve Büyük Britanya Adası’nda yer alan İngiltere’de resmi olarak 2015 yılında yayınlanan listeye göre 51 şehir bulunmaktadır. Southampton, Cambridge, Winchester, Oxford, Londra gibi şehirler İngiltere’nin en pahalı şehirleri olarak bilinirken; Glasgow, Newcastle, Liverpool, Belfast gibi şehirler İngiltere’nin en ucuz şehirleri listesinde yer alır. Londra en fazla gelir elde edilen turizm merkezlerinden birisi olmanın yanı sıra dünyanın ve Avrupa’nın en büyük ekonomi merkezleri arasında yer alır.

İngiltere Para Birimi

Birleşik Krallık para birimi olarak Sterlin (£/ GBP) kullanılır. Sterlin, ABD Doları ve EUR’dan sonra en fazla kullanılan para birimidir. Bunun yanında İngiltere’de günlük yaşamda para birimi olarak genellikle aynı anlama gelen Pound kullanılır.

Daha çok resmi yazışmalar ve ortamlarda, para birimi Pound olan farklı ülkelerden ayrılmak için Sterlin olarak geçirilir. 2021 Ocak ayı itibariyle 1 İngiliz Sterlini 10,04 Türk Lirasına eşittir.

İngiltere Nüfusu

2019 yılı verilerine göre İngiltere’nin nüfusu 56.286.961’dir. Artan göçmen sayısı ve doğum oranıyla 2021 yılı Ocak ayı itibariyle tahmin edilen İngiltere nüfusu 68,073,911 kişidir. Aşağıdaki şemada İngiltere’nin nüfus piramidi verilmiştir.

İngiltere Nüfus Piramidi

İngiltere Asgari Maaşı

2021 yılı itibariyle İngiltere asgari maaşı henüz açıklanmamıştı. 2020 yılında İngiltere Asgari maaşı 25 yaşından büyükler için £8.72/saat olarak hesaplanmaktadır. Diğer yaş gurupları ve 2019 yılı için asgari maaş ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Asgari Maaş20192020
25 yaş üstü£8.21£8.72
21-24 Yaş arası£7.70£8.20
18-20 Yaş arası£6.15£6.45
16-17 Yaş arası£4.35£4.55
Çıraklık£3.90£4.15

İngiltere Vergi Oranı

İngiltere vergi oranı gelir düzeyine göre kademeli olarak hesaplanmaktadır. Buradaki gelir vergi hesap makinası kullanılarak İngiltere’de ödenmesi gereken yıllık vergi oranı hesaplanabilir.

İngiltere Başkenti

İngiltere ve Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’dır. Sanat, ticaret, eğitim, moda, eğlence ve finans sektörlerinde dünyada büyük rol oynayan başkent Londra, en önemli küresel şehirlerden biridir. Birçok farklı kültüre ve dile ev sahipliği yapmaktadır. Yapısı ve nüfus yoğunluğuna göre İngiltere’nin en büyük şehri olan Londra, Moskova ve Paris’in ardından da dünyanın en kalabalık 3. şehri unvanına sahiptir.

İngiltere Yüzölçümü

242,495 ° C’diryüzölçümüne sahip Birleşik Krallık’ta, İngiltere 130,395 km²’lik bir alan üzerine kurulmuştur. Ülkenin Kuzeyinde İskoçya ve Batısında Galler bulunur.

İngiltere Türkiye Saat Farkı

İngiltere – Türkiye saat farkı 3 saattir. Türkiye 3 saat ileridedir. Örnek olarak Türkiye’de saat 16:00 iken İngilere’de saat 13:00’dır.

İngiltere’nin Yönetim Şekli

İngiltere’nin resmi devlet başkanı Kraliçe II. Elizabeth’dir. Ancak ülkenin yürütme gücü, Kraliçenin atadığı başbakan ve onun hükümetinin elindedir.

Yargı organları, yürütme ve yasama organlarından bağımsızdır. İngiltere anayasası yazılı olmayan bir anayasadır.

İngiltere Telefon Kodu ve Plaka Kodu

İngiltere’nin telefon kodu +44’tür. Ayrıca İngiltere’de motorlu araçlar için GB kodu kullanılmaktadır.

İngiltere Dini ve Dili

İngiltere’nin çoğunluk dini Hristiyanlıktır. Ülkenin %70’ini Hristiyanlar oluşturmaktadır. Bunun yanında ülkede çeşitli dinlere mensup azınlıklar da bulunmaktadır.

Aşağıda nüfusa göre İngiltere’nin din dağılımı verilmiştir. İngiltere resmi dili İngilizcedir.

İngiltere Dini

İngiltere Resmi Tatilleri

İngiltere resmi tatilleri Paskalya, 6 Mayıs’ta Mayıs Bayramı,3 Haziran’da Altın Jubile Bayramı, 4 Haziran’da İlkbahar Bayramı, 26 Ağustos’ta Yaz Bayramı ve 25-26 Aralık’ta Noel Bayramı olarak sıralanabilir. Bu zamanların dışında Yeni yıl, Good Friday, günleri de resmi tatil olarak belirlenmiştir.

İngiltere İklimi

İngiltere’nin iklimi ılıman okyanussal iklimdir. Kışları serin ve yağışlı, yazları ise daha ılık ve yine yağışlı geçmektedir. Hava koşulları değişkendir. Günlük ve mevsimsel olarak sürekli sıcaklık değişimleri yaşanmaktadır.

Yağışlar ülkenin Batı kesiminde daha fazladır. Yüksek basınç sistemleri sebebiyle İngiltere’nin iç kesimlerinde sis oluşumu sürekli olarak görülebilir. İngiltere’de bahar ayları çok serindir ve Haziran ayında sıcaklık yavaş yavaş artış göstermektedir. Yaz aylarında da yağış görülür ancak bu yağışlar sonbahar ve kış aylarındaki kadar yoğun ve sürekli değildir.

İngiltere’de bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık 38.7 iken ülkede görülüp kaydedilen en düşük sıcaklık -26.1° C’dir.

İngiltere İklimi

İngiltere’de Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Birleşik Krallık genelinde kişi başına düşen milli gelir en son 2019 yılında 43688,40 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Birleşik Krallık’ta kişi başına düşen milli gelir miktarı dünya ortalamasının üstündedir. İngiltere’de kişi başına düşen milli gelir dünya GSYİH ortalamasının %346’sına eşittir. Aşağıdaki tabloda İngiltere’de kişi başına düşen milli gelirin yıllara göre değişimi verilmiştir.

İngiltere Kişi Başına Düşen Milli Gelir

İngiltere’nin Sınır Komşuları

Büyük Britanya Adası’nın merkezinde olan, kuzeyinde İskoçya batısında Galler ile komşu olan İngiltere; Fransa ile de Atlantik Okyanusu’nda yer alan İngiliz Kanalı sınırıyla ayrılmaktadır. Britanya adasında yer alan en büyük ülkedir.

İngiltere Hükümet Sistemi

İngiltere hükümet sistemini oluşturan yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetki dağılımı aşağıda verilmiştir.

Yasama:
Lordlar kamarası ve Avam kamarası olmak üzere 2 meclis görev yapmaktadır. Avam kamarası, Lordlar kamarasına kıyasla çok daha fazla yetkiye sahiptir.

Yürütme:
Asıl yetki hükümet görevlilerinindir. Başbakan ve bakanlar kurulu gerçek karar mercidir. Kralın vereceği kararlar hükümetin vereceği karara bağlı olarak onaylanır.

Yargı:
İngiltere’de yasama ve yürütmenin denetlenmesi görevi Anayasa Mahkemelerince yürütülür. Bu göreve getirilecek olan kişileri krallık makamı belirler.

İngiltere Kısaltması

Birleşik Krallık ( United Kingdom) kısaca U.K olarak da adlandırılmaktadır. İngiltere’ye göç, yurtdışı eğitimi, çalışma ve vize işlemleri konularında daha fazla bilgi edinmek için:
0850 241 1868

Paylaş: