İngiltere Vize Talep Dilekçesi

İngiltere Vize Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İngiltere vize talep dilekçesi, İngiltere vize başvurusu için zorunlu olmamakla birlikte, İngiltere’ye seyahat etme amacı ve detaylarının açıklandığı, vize başvuru dosyasını destekleyici nitelikte bir belgedir.

İngiltere’ye ticari, turistik ya da ziyaret amaçlı seyahatler için hazırlanan vize talep dilekçesinde ülkeye seyahat etme amacı, kalış süresi, kalınacak yer ve kişisel bilgiler belirtmelidir. İngiltere dış temsilciliklerine hitaben yazılması gereken vize talep dilekçesinin İngiltere vize prosedürlerine uygun olmasına ve resmi bir dil kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan İngiltere vizesi başvurularında, vize niyet mektubu başvuru sahibinin kişisel durumu ve seyahat planı detaylarına uygun olarak uzman danışmanlar tarafından yazılmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

İngiltere Vizesi için Başvuru Dilekçesi Şart Mıdır?

İngiltere vizesi için başvuru dilekçesi şart değildir. İsteğe bağlı olarak yazılan vize talep dilekçesi, İngiltere Vize ve Göçmenlik görevlilerinin başvurunun bir özetini görmesine, gezi amacının anlaşılmasına ve vizenin onaylanmasına katkı sağlamaktadır.

İngiltere Vizesi Dilekçe Örneğinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

İngiltere vizesi dilekçe örneğinde bulunması gereken bilgiler aşağıda listelenmiştir.

  • İngiltereseyahat tarihleri ve konaklama bilgileri
  • Seyahat amacı
  • Anavatanageridönmeyi gerektirensebepler (işyeri ya da okul bilgileri)
  • Birlikte başvuru yapılan kişi/ kişiler ile ilgili bilgiler
  • İngiltere seyahatinin ne şeklide finanse edileceğine dair açıklama
  • Sponsorluk gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı
  • Uzun süreli ve çok sayıda giriş-çıkış yapmak için vize talep ediliyorsa başvuru yapan kişinin İngiltere'de yaşama amacı olmadığına dair teyit
  • Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri

İngiltere Turistik Vize Talep Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

İngiltere turistik vize talep dilekçesi; seyahat tarihleri, seyahatin amacı, tarih bilgisi ile birlikte planlanan aktiviteler, ziyaret edilecek yerler ve konaklama bilgileri ayrıntılı şekilde açıklanarak yazılmalıdır. İngiltere turistik vize talep dilekçesine seyahat boyunca konaklama, transfer ve sağlık gibi harcamaların karşılanması için yeterli bütçenin olduğunu kanıtlayacak banka kayıtlarının eklenmesi gerekmektedir.

İngiltere vize talep dilekçesi örneği turistik amaç ile yazıldığında vize alacak olan kişi çalışan ise iş yerinden, öğrenci ise okuldan alınabilecek belgeler ile ya da ülkede kalan yakınlarından bahsedilerek ülkeye geri dönüleceğine dair kanıt sunulmalı ve neden ziyaret için İngiltere’yi tercih ettiği anlatılmalıdır. İngiltere vize başvurusu için beyan edilen evraklarla dilekçede yazılan bilgiler tutarlı olmalıdır.

İngiltere Öğrenci Vizesi Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

İngiltere öğrenci vizesi başvuru dilekçesi, öğrencinin öğrenim görme amacı, eğitim kurumu, program adı ve detayları açıkça belirtilerek yazılmalıdır. Eğitim süresi, seyahat tarihleri, konaklama ve ulaşım bilgileri, seyahat ve eğitim masraflarının karşılanabileceğine dair finansal kayıtlar veya masraflar başkası tarafından karşılanacaksa sponsorluk bilgileri öğrenci vizesi başvuru dilekçesine eklenmelidir.

İngiltere Vize Dilekçesi Elle Mi Yazılmalıdır?

İngiltere vize dilekçesi, elle ya da bilgisayarla temiz bir A4 kağıt üzerine yazılabilir. Başvuru sahibinin adı-soyadı ve ıslak imzasının yer alması gereken İngiltere vize dilekçesinin elde yazılması halinde siyah veya mavi tükenmez ya da pilot kalem kullanılmalıdır.

İngiltere Vize Başvuru Dilekçesi Hangi Dilde Yazılmalıdır?

İngiltere vize başvuru dilekçesi, İngilizce yazılmalıdır. Vize başvuru dilekçesinin Türkçe yazılması halinde yeminli tercüman yardımı ile çevrilmesi ve aslıyla beraber noter onaylı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan İngiltere vizesi başvurularında, vize dilekçesi İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Türkçe yazılan vize dilekçeleri, yeminli tercüman tarafından tercüme edilip noter onaylı olarak sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

İngiltere Vize Dilekçe Örneği (İngilizce)

İngiltere vize dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

İngiltere Vize Dilekçe Örneği
İngiltere Vize Dilekçe Örneği

İngiltere Vizesi için Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İngiltere vizesi için dilekçe yazarken seyahat ile ilgili bilgilerin ve seyahat amacının detaylı ve net bir biçimde açıklanmasına dikkat edilmelidir. Başvuru yapan kişinin kişisel bilgileri, kendi ülkesindeki yaşantısı, iş ve okul durumu, aile gibi ikamet edilen ülkeye bağlayıcı etmenler, İngiltere’ye iltica edilmeyeceğine dair kanıt oluşturacağı için vize talep dilekçesinde belirtilmelidir.

Daha önce yapılan vize başvurularında red cevabı alınmışsa, red cevabına neden olan etmenler ayrıntılı bir şekilde İngiltere vize talep dilekçesinde açıklanmalıdır. Seyahat masraflarının nasıl ve kim tarafından karşılanacağı ve finansal yeterlilik belirtilmesi gereken vize talep dilekçesinde İngiltere’ye yapılacak seyahat için birinin sponsor olması durumunda sponsorla ilgili bilgiler yer almalıdır.

İngiltere Konsolosluğuna hitaben yazılması gereken vize başvuru dilekçesi, üzerinde herhangi bir yıpranma bulunmayan A4 kağıdına resmi bir dille ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Vize başvuru dilekçesi Türkçe yazıldıysa yanında yeminli tercüman yardımıyla çevrilmiş noter onaylı İngilizce çevirisiyle birlikte sunulmalıdır. İngiltere vize başvuru dilekçesinde verilen tüm bilgiler, sunulacak evraklarla tutarlı olmalıdır.

İngiltere Vizesi için Sponsor Dilekçesi Hangi Durumlarda Gerekir?

İngiltere vizesi için sponsor dilekçesi, seyahat masraflarını karşılamayacak kişiler için gerekli bir belgedir. İngiltere vize sponsor dilekçesi kendi geliri bulunmayan yani çalışmayan kişiler, öğrenciler ya da ev hanımları için hazırlanmaktadır.

İngiltere’ye seyahat edecek kişi bordrolu çalışan, emekli ya da çiftçi değilse; seyahat masraflarını karşılayabileceğini kanıtlayan bir belge yoksa; banka hesabında vize için talep edilen miktar ya da son üç aya ait hesap hareketi bulunmuyorsa İngiltere vize sponsor dilekçe örneği hazırlanması zorunludur. Sponsor dilekçesinin hazırlanmaması İngiltere vize başvurusunun reddedilmesine sebep olabilmektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: