İngiltere'de Şirket Kurmak

İngiltere’de Şirket Kurmak: 2023 Maliyetleri ve İngiltere Vergi Oranları

Siyasi ve ekonomik gücü sayesinde dünya ticaretinin en önemli ülkelerinden biri olan İngiltere, Avrupa’nın ve dünyanın pek çok ülkesinden yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. İngiltere’nin istikrarlı bir ekonomik güce sahip olması, farklı ülke vatandaşlarına düzenli yatırım karşılığında kalıcı oturum izni sağlaması, kurumlar vergisinin %19 gibi düşük seviyede olması İngiltere’de yatırım yapmak isteyenler için en büyük avantajlar olarak öne çıkmaktadır.

İngiltere’de iş kurmak pek çok Avrupa ülkesine göre çok daha kolay bir şekilde tamamlanmaktadır. Dünyada ortalama 20 gün, Avrupa’da ortalama 12 gün süren yeni bir iş kurma girişimi İngiltere’de ortalama 5 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Dünya Bankası’nın yayınladığı verilere göre İngiltere, iş yapma kolaylığı endeksinde 190 ülke arasında 8. sırada yer almaktadır.

Vizem.net, 2017 yılından bu yana İngiltere barosuna kayıtlı avukatlarla Birleşik Krallık’ta şirket kurulumu ve ilgili vize başvuruları için danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İngiltere'de Şirket Kurabilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İngiltere’de şirket kurma hakkına sahiptir.

İngiltere’de Şirket Açmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

İngiltere’de şirket açmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Şirkete en az bir gerçek kişinin (tüzel olmayan) yönetici olarak atanmış olması gerekmektedir.
 • Şirkete atanan tüm yöneticiler en az 16 yaşında olmalıdır.
 • Şirketin İngiltere veya Galler’de kayıtlı bir ofisi bulunmalıdır.
 • Seçilen şirket adı mevcut kayıtlı şirketlerden birinin ismiyle aynı veya çok benzer olmamalıdır.
 • Şirketin kuruluşunda en az bir hisse senedi çıkartılmalıdır.

İngiltere Şirket Türleri Nelerdir?

İngiltere’de kurulabilecek şirket türleri aşağıda verilmiştir.

 • Şahıs şirketi (Sole trader)
 • Ortaklık şirketi (Partnership)
 • Limited şirketi (Limited company)

İngiltere’de bir şirket kurmayı hedefleyen T.C vatandaşları yatırım miktarı, şirket ortaklık yapısı ve şirketin iş planına göre şirket türünü belirlemelidir. Vizem.net 2016 yılından İtibaren İngiltere’de şirket kuruluşları için danışmanlık veren ve vize işlemlerinden banka hesap açılışına kadar tüm süreci takip eden Türkiye’deki kurumsal acentedir.

İngiltere Şahıs Şirketi (Sole Trader) Nedir?

Şahıs şirketi, kurulumu ve yönetimi diğer şirket türlerinden daha kolay olduğu için İngiltere’de yeni açılan firmalar arasındaki en yaygın şirket türüdür. Şahıs şirketlerinde firmayı açan kişi şirketi bizzat kendisi yönettiği için şirketin gerekli vergilerin ödendikten sonra kalan gelirinin tamamına sahip olur; ancak şirketin zarar etmesi durumunda ise tüm sorumluluğu kendisinin alması gerekir.

Şahıs şirketi açmak isteyen kişinin İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi’ne (HMRC) bildirimde bulunarak vergi sistemine kayıt olması ve her yıl düzenli olarak bu kuruma vergi ödemesi gereklidir. Kurulan şirketin yıllık cirosu 85.000 İngiliz sterlininden az ise KDV ödenmesi gerekmez; ancak yıllık cirosu 85.000 İngiliz sterlininden fazla olan firmaların KDV sistemine kayıt yaptırması gerekmektedir.

İngiltere Limited Şirketi (Limited Company) Nedir?

İngiltere’de limited şirketi kurmak isteyenlerin kamu limited şirketi (PLC) ve özel limited şirketi (LTD) olmak üzere iki seçenekleri bulunmaktadır.

İngiltere kamu limited şirketi kurmak için en az 50.000 İngiliz sterlini sermayeye, en az iki ortağa, biri 16 yaşından büyük gerçek kişi olmak üzere en az iki yöneticiye ve bir şirket sekreterine sahip olmak gereklidir. Kamu limited şirketlerinin özel limited şirketlere göre en büyük avantajı şirketin menkul kıymetler borsasında listelenmesi ve hisse senetlerinin borsada satılabilir olmasıdır.

İngiltere’de özel limited şirketi kurmak için ise sermaye alt limiti yoktur ve 16 yaşını doldurmuş bir yönetici ile bir hissedar yeterlidir. Şirkette yöneticilik yapacak kişinin daha önce iflas etmemiş olması gerekmektedir. Kamu limited şirketlerine göre daha az şarta sahip olduğu için özel limited şirketleri İngiltere’de daha yaygın olarak tercih edilmektedir. Kamu limited şirketi olarak kurulan bir firmanın daha sonra gerekli şartları yerine getirerek özel limited şirketine dönüşmesi mümkündür.

İngiltere’de limited şirket kurmak için başka bir şirket tarafından kullanılmayan bir firma isminin ve İngiltere’de bulunan bir şirket adresinin belirlenmesi ve gerekli tüm belgeler doldurulduktan sonra Companies House kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

İngiltere Ortaklık Şirketi (Partnership) Nedir?

Ortaklık şirketi, iki veya daha ortağın bir araya gelerek firma kurmasıyla oluşan bir şirket türüdür. Ortaklık şirketinde firmanın geliri ve zararı ortakların sorumluluğundadır ve tüm ortakların kendi paylarından ayrı ayrı vergi vermeleri gerekmektedir. Şirketin ortaklarından birinin firmanın iş kayıtlarına ve ortaklığın vergi beyanlarına ait kayıtların tutulmasından sorumlu olması istenmektedir.

İngiltere’de ortaklık şirketi kurmak için öncelikle HMRC’ye resmi bildirimde bulunmak gereklidir. Ortaklık şirketindeki ortaklardan birinin tüzel kişi olması da mümkündür, örneğin bir limited şirketi ile ortaklık kurularak İngiltere’de bir ortaklık şirketi oluşturulabilmektedir.

İngiltere Şirket Kuruluşu Aşamaları Nelerdir?

İngiltere’de şirket kurmak için öncelikle pazar araştırmalarına ve bütçe tahminlerine göre düzenlenen detaylı bir iş planının hazırlanması ve ardından şirketin türünün belirlenmesi gerekmektedir. Şirket türü belirlendikten sonra firmanın ismi ve adresi seçilmelidir. Kurulması planlanan firma bir limited şirketi ise seçilen ismin resmi olarak kaydının yapılması gereklidir. Limited şirketlerde ayrıca yöneticinin de ilk aşamada belirlenmesi istenmektedir.

Aşağıda İngiltere’de limited şirket kurmak için gerekli ön adımlar sıralanmıştır.

 • Şirket ismi belirlemek: Bir limited şirket kurmanın ilk adımı uygun bir şirket ismi belirlemektir. Şirket isminin herhangi başka bir şirket tarafından kullanılıyor olmaması gerekmektedir. Ayrıca şirket isimleri herhangi bir yasaklı kelime içermemelidir.
 • Şirket adresi belirlemek : Limited şirket kurmak isteyen bireyler, İngiltere’de bir şirket adresi belirlemek zorundadır. Bu adres kamu sicilinde görünecek adres olup Companies House tarafından tescillenmelidir. Companies House, İngiltere’de şirket kurmak için başvurulması gereken kurumdur.
 • Yönetici belirlemek: Özel limited şirketler için yalnızca bir yönetici bulunması yeterlidir. Yönetici sayısı için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 16 yaşını dolduran bireyler limited şirketlerde yöneticilik yapma hakkına sahiptir. Şirket yöneticisinin daha önce herhangi bir şirketten men edilmemiş veya iflas etmemiş olması gerekmektedir.
 • Hissedar belirlemek: Bir limited şirket kurmak için en az 1 adet hissedar gereklidir. Hissedar sayısı daha fazla olabilmektedir. Hissedarlık, işletmenin ortaklık yapısını resmileştirmektedir. Bir şirkette en az 0,01£ hissesi bulunan her birey hissedar sayılabilmektedir.

Temel adımlar tamamlandıktan sonra şirketin vergi sistemine kaydedilmesi için İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi’ne (HMRC) başvurulmalıdır. Limited şirketlerin HMRC’nin yanı sıra sicil kurumu Companies House’a da kaydedilmesi gerekmektedir. Companies House’un bireyleri bir şirket yöneticisi olarak tanımlaması için bazı bilgilerin ve belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Bireylerin öncelikle kuracakları işletme için bir SIC (Standart Endüstriyel Sınıflandırma Kodu) belirleyerek Companies House’a işletmenin hangi alanda olacağını bildirmeleri gerekmektedir. Companies house adresinden belirlenen SIC kodları arasından kuruluşa en uygun olan seçilmelidir.

Şirket kuruluşunun tamamlanması için aşağıdaki belgelerin Companies House’a teslim edilmesi gerekmektedir:

 • Limited şirket adı, yeri ve türü
 • Form 10 ( yöneticilerin isimleri, adresleri ve kayıtlı limited şirket adresi bilgilerini içeren bir form)
 • Form 12 (limited şirketin Şirketler Yasası hüküm ve koşullarına uygunluğunu gösteren bir belge)
 • Genel sözleşme ( yöneticilerin yetkilerini, aynı zamanda hissedar haklarını vb durumları ana hatlarıyla belirten bir şirket sözleşmesi) Yukarıdaki belgelerin eksiksiz ve istenen bir şekilde Companies House’a teslim edilmesiyle şirketin kurulum süreci işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Yöneticilerin, adresin ve hissedarların istenen belgelerle Companies House’a bildirilmesinin ardından, uygun koşulları sağlayan bireyler için genellikle 24 saat içerisinde bir limited şirket oluşturulmaktadır.

İngiltere’de Online Şirket Kurmak Mümkün Müdür?

İngiltere’de online şirket kurmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için mümkün değildir. İngiltere’de şirket kurmak isteyenlerin yatırım vizesi ile İngiltere’ye giderek şirket kurulumu sürecini tamamlaması gerekmektedir.

İngiltere’de Şirket Açmak Ne Kadar Sürer?

İngiltere’de şirket açmak, Vizem.net danışmanlığında son 4 yılda gerçekleştirilen kuruluşlara göre vize işlemleri dahil ortalama 24 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İngiltere Şirket Kurma Maliyeti Ne Kadardır?

İngiltere’de şirket kurma maliyeti şirketin iş yaptığı alana, kurulduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre değişkenlik göstermekle birlikte şirket kurma masrafı ortalama 5.000 İngiliz sterlinidir. İngiltere’de yeni kurulan bir şirketin ilk yıl içerisindeki ortalama masrafı ise toplam 22.000 İngiliz sterlini olmaktadır. Şirket kurulum masrafının yanı sıra muhasebe işleri, insan kaynakları ve adli masraflar ilk yıl içerisinde en çok para harcanan şirket kalemleridir.

Vizem.net danışmanlığında şirket kurulumu için diğer maliyetler alınacak hizmet doğrultusunda hesaplanmaktadır.

İngiltere Vergi Sistemi ve Oranları Nasıldır?

İngiltere’de şirket türlerine göre vergi sistemi ve miktarları değişiklik göstermektedir. Aşağıda İngiltere’deki vergi oranı ve İngiltere vergi sistemi bilgileri sıralanmıştır.

 • İngiltere kurumlar vergisi: İngiltere kurumlar vergisi (Corporation tax) mali yıl boyunca işletmelerin elde ettiği kar miktarına uygulanan bir vergi türüdür. İşletmenin hesap döneminin bitmesinden 9 ay 1 gün sonra ödeme yapılması gerekmektedir. İngiltere kurumlar vergisi oranı %19 olarak belirlenmiştir. Her yıl genellikle 1 Ocak’ta ödeme yapılması gerekir.
 • İngiltere gelir vergisi: Gelir vergisi bireylerin maaşları gibi bireysel elde ettikleri gelir üzerinden alınan bir vergi türüdür. Bir limited şirket yöneticisinin gelir vergisi PAYE üzerinden ödenmektedir. PAYE, kazandığın kadar öde anlamına gelen, istihdamdan gelir vergisi ve ulusal sigorta parası toplamak için kullanılan bir Birleşik Krallık (HM) Revenue & Customs Office (HMRC) sistemidir. Şahıs şirketi (sole trader) sahipleri için gelir vergisi, öz değerlendirme vergi beyannamesine dahil olan işletmeden elde edilen kar esas alınarak ödenmektedir.
 • Ulusal sigorta: Ulusal sigorta, eyalet emekli maaşının artırılmasına ve kamu hizmetleri için ödeme yapılmasına yardımcı olur. Gelir vergisinde olduğu gibi, ulusal sigorta, limited şirket yöneticileri için PAYE üzerinden alınmaktadır. Şahıs şirketi sahipleri ödemelerini direkt olarak 31 Ocak tarihine kadar HMRC’ye yapmaktadır.
 • İngiltere KDV oranı: Katma değer vergisi, mal ve hizmetlerin maliyetine eklenen bir tüketim vergisidir. İngiltere’de şirketler yalnızca belirli durumlarda KDV ödemek zorundadır. Şirketin yıllık cirosunun 85.000 £’u aşması durumunda KDV ödemesi gerekmektedir. İngiltere KDV oranı 2011 yılı itibariyle %20 olarak belirlenmiştir. Posta pulları, finans ve emlak alış satış işlemleri KDV’den muaftır. İşletmelerin uyguladığı KDV oranı, mal ve sunduğu hizmete bağlı olarak değişmektedir.

İngiltere’de Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

İngiltere’de şirket kurmanın avantajları arasında en önemlisi; İngiltere’nin Avrupa’da çok iyi bir konuma sahip istikrarlı ekonomi alanı olarak bilinmesidir. Yatırımcılar bu sebeple şirketlerinin uluslararası pazarlarda daha iyi faaliyet gösterebilmesi avantajına sahip olmaktadır.

İngiltere’de şirket kurarak yeterli kazanç elde eden ve vergi ödeyen T.C vatandaşları İngiltere’de süresiz oturum izni almaya hak kazanabilir. İngiltere kurumlar vergisi oranın %19 olması da İngiltere’de şirket kurmanın avantajları arasında bulunmaktadır. Birleşik Krallık’ın Hollanda, Polonya, Kanada, Almanya gibi birçok ülke ile arasında yatırımcılar için avantaj sağlayan karşılıklı vergi anlaşmaları bulunmaktadır. İngiltere’de bir limited şirket kurmayı gerektirecek asgari bir sermaye miktarı bulunmamaktadır.

İngiltere’de Şube Açmak Mümkün Müdür?

Türkiye’de kurulu bir şirketin İngiltere’de şube açması mümkündür. İngiltere’de şirket şubesi açmak için Companies House’a başvuru yapılması gerekmektedir. Türkiye’de kurulu bir şirket İngiltere’de işlerini Türkiye’de bulunan firma adına yürütmek üzere bir şube açtığı takdirde, şube kuruluş tarihi itibariyle 1 ay içerisinde;

 • BR1 Formu,
 • Ana şirketin orijinal sözleşmesi ve yeminli tercüman ile çevrilmiş İngilizce çevirisi,
 • Şirketin son yıla ait kar-zarar-bilanço verileri, ve
 • 691 formu Companies House’a ulaştırılmalıdır.

Vizem.net son 4 yılda Türkiye’de faaliyet gösteren 27 anonim şirketi ve 12 limited şirketi için İngiltere’de şirket şube açılışında danışmanlık hizmeti vermiştir.

Sık Sorulan Sorular

İngiltere’de şirket kurmak ile ilgili olarak en çok sorulan sorular aşağıda cevaplanmıştır.

İngiltere’de Banka Hesabı Açmak için Gerekenler Nelerdir?

İngiltere’de banka hesabı açmak isteyen farklı ülke vatandaşlarının banka şubelerine gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir. HSBC, Barclays, Nationwide ve Monzo gibi bankalar İngiltere’de banka hesabı açmak isteyen yabancıların en çok tercih ettiği bankalar olarak öne çıkmaktadır.

Banka hesabı açmak için pasaport, biyometrik ikamet izni (BRP), çalışılan işyerinden alınan referans mektubu ve kişinin kaldığı adresi gösteren bir ikametgah belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. İngiltere’de banka hesabı açmak için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra banka şubesine giderek sadece birkaç saat içinde banka hesabı açabilmek mümkündür.

İngiltere’de Paypal Hesabı Açabilir Miyim?

Evet, İngiltere’de paypal hesabı açılabilmektedir, işlemler için İngiltere’de geçerli bir adresin olması ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesinde yardımcıdır. İngiltere’de paypal hesabı kurulduktan sonra yaşanan en büyük mağduriyet para transferi ve hesabın askıya alınması konularında gerçekleşmektedir.

Vizem.net İngiltere’deki sanal ofis çözümleri ile İngiltere’de paypal hesabı açılması konusunda danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir.

Ankara Antlaşması ile İngiltere’de Nasıl Şirket Kurulur?

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması ile birlikte Ankara Antlaşması şartları yürürlükten kaldırılmıştır, bu nedenle Ankara Antlaşması kapsamında İngiltere’ye gitmek ve şirket kurmak mümkün olmamaktadır.

İngiltere’de Temizlik Şirketi Kurabilir Miyim?

Evet, İngiltere’de temizlik şirketi kurulabilmektedir. İngiltere’de iş planı kolaylığı ve istihdam gerekliliğinin yerine getirilmesi bakımından İngiltere’de temizlik şirketi kurmak T.C vatandaşları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

İngiltere'de İş Kurmak için Alınabilecek Vize Türleri Nelerdir?

İngiltere’de iş kurmak için alınabilecek vize türleri aşağıda listelenmiştir.

İngiltere'de Şirket Kurarak Oturum Almak Mümkün Müdür?

İngiltere’de şirket kurarak oturum almak mümkündür. İngiltere startup vizesi ile 2 yıl, innovator vizesi ile 3 yıl ve yetenek vizesi ile 5 yıl oturum izni alınabilmektedir. Yetenek ve innovator vizelerinde vize uzatma işlemi yapılabilmekte ve 5 yıllık düzenli ikamet süresinin sonunda kalıcı oturum iznine başvuru hakkı elde edilebilmektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: