İngiltere Çalışma Vizesi

İngiltere Çalışma Vizesi (Tier 2) Başvurusu

İngiltere çalışma vizesi İngiltere’de yasal bir şekilde faaliyet gösteren bir işveren ile anlaşmış kişinin çalışmak amacıyla Birleşik Krallık’a gitmesi için verilen bir vizedir. İngiltere çalışma vizesi, İngiltere nitelikli çalışan vizesi olarak da bilinmektedir ve 2019 yılında Brexit sonrası düzenlemeyle genel çalışma vizesi olan İngiltere Tier 2 vizesinin yerine geçmiştir. İngiltere skilled worker olarak da geçen İngiltere çalışma vizesi uzun süreli bir vize türüdür.

Vizem.net İngiltere'de sponsorluk lisansı bulunan bir işveren tarafından iş teklifi almış kişilerin çalışma vizesi başvurularında son 4 yılda en yüksek onay oranını elde eden akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

İngiltere Çalışma Vizesi Şartları Nelerdir?

İngiltere çalışma vizesi şartları aşağıda listelenmiştir.

 • İngiltere çalışma vizesi almak için uygun mesleklerden birini icra etmek
 • Onay almış bir iş teklifine sahip olmak
 • İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren bir işveren için çalışmak
 • İngiltere’deki işverenden alınan, kişinin çalıştığı yerdeki görevi ve rolü hakkındaki bilgiyi de içeren bir sponsorluk belgesini almış olmak
 • İngiltere’de çalışılacak iş için belirlenen maaş koşullarına uygun bir maaş alacak olmak
 • İstenen İngilizce dil becerilerine sahip olmak

İngiltere Nitelikli İşçi Vizesi için Sponsorluk Sertifikası Şartı Nedir?

İngiltere nitelikli işçi vizesi için sponsorluk sertifikası şartı vize başvurusundan önce alınmış bir elektronik kayıt belgesine sahip olmaktır. Nitelikli işçi vizesi İngiltere’de çalıştığınızı gösteren, işvereninizin onayladığı, belirlenen rol ve görevler için uygun olduğunuzu gösteren bir sponsorluk sertifikası ile alınmaktadır.

İngiltere sponsorluk belgesi fiziksel bir sertifika belgesi olmayıp, yalnızca bir elektronik kayıttır. İngiltere nitelikli işçi vizesine sponsorluk sertifikasındaki referans numarası ile başvurmak gereklidir. İngiltere sponsorluk sertifikası alındıktan sonraki 3 ay içinde vize başvurusu yapılmalıdır.

İngiltere Sponsorlu Çalışma Vizesi İçin Minimum Maaş Şartı Nasıldır?

İngiltere sponsorlu çalışma vizesi için minimum maaş o iş için belirlenmiş minimum ücret düzeyindedir. İngiltere’deki rayiç maaş bedeli genellikle yıllık 25.600 İngiliz sterlini veya saatlik 10,10 İngiliz sterlinidir. Belirli meslekteki yıllık çalışma oranları ve kazançlar bu miktarların üstüne çıktığında İngiltere nitelikli çalışan vizesi için gereken miktar da değişmektedir.

İngiltere nitelikli işçi vizesi için ilgili meslekteki çalışma koşulları ve kazançlar ile hesaplanan minimum maaş düzeyi kadar maaş almak gereklidir. Örneğin çalışılan iş için İngiltere’de yıllık kazanç 30.000 İngiliz sterlini ise çalışan kişinin maaşı da aynı düzeyde olmalıdır; daha az maaş ile çalışılması durumunda İngiltere nitelikli çalışan vizesi almak mümkün değildir.

İngiltere'de Çalışma Vizesi İçin Minimum Mali Birikim Şartı Nasıldır?

İngiltere’de çalışma vizesi için minimum mali birikim şartı en az 1.270 İngiliz İngiliz sterlinidir. Banka hesabında gösterilen para en az 28 ardışık gün boyunca banka hesabında olmalıdır. Banka hesabında duran paranın arka arkaya beklediği 28. gün, vize başvurusu yapıldıktan sonraki 31 gün içinde olmalıdır.

İngiltere nitelikli işçi vizesinden yararlanmak için gereken mali birikim eş için 285 İngiliz sterlini, bir çocuk için 315 İngiliz sterlini, geri kalan çocukların her biri için 200 İngiliz sterlinidir. Eş ve çocuklar için bulundurulması gereken mali birikim 1.270 İngiliz sterlini olan asgari mali birikimin üstüne eklenmektedir.

İngiltere Skilled Worker Vizesi için Dil Yeterlilik Şartı Nasıldır?

İngiltere skilled worker vizesi için dil yeterlilik şartı B1 seviyesinde İngilizce dil becerilerine sahip olmaktır. İngiltere nitelikli çalışan vizesi için dil yeterliliğinin kanıtı daha önce İngilizce dil yeterliliğinin belgelendiği ve onaylanmış bir vize başvurusunun olması durumunda istenmez.

İngiltere nitelikli işçi vizesi için gereken İngilizce seviyesi, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ölçeğine göre B1 seviyesine tekabül eden yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini kapsamaktadır.

İngiltere nitelikli çalışan vizesi için istenen dil yeterliliğini kanıtlama yolları, onaylı bir test sağlayıcıdan yapılmış SELT testini geçmek, GCSE’de A seviyesinde başarılı olmak, 18 yaşından önce kazanılan bir Birleşik Krallık okulunda Scottish Higher veya Advanced Higher seviyesinde başarılı olmak, İngilizce öğretilen bir akademik seviyeye sahip olmak; İngiltere dışında okuyanların İngiltere lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine eşdeğer olduklarını Ecctis aracılığıyla doğrulamaları gerekmektedir.

İngiltere Çalışma Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İngiltere çalışma vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Pasaport vize seyahat süresinden en az 3 ay daha uzun süre geçerliliğe sahip olmalıdır. Pasaport fotoğraflı olmalıdır ve en az bir boş sayfası bulunmalıdır. Daha önce onay almış vizelerin de fotokopilerinin alınması gerekmektedir.
 • İngiltere çalışma vizesi başvuru formu: İngiltere çalışma vizesi başvuru formu Gov.Uksitesinden eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: İngiltere çalışma vizesi başvurusu için son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmektedir. Biyometrik fotoğrafların ölçüleri 35 mm eninde ve 45 mm boyunda olmalıdır.
 • Nüfus kayıt örneği: İngiltere nitelikli çalışan vizesi için alınacak nüfus kayıt örneği vukuatlı olmalı, tüm aile bireylerinin bilgilerini içermelidir. Nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden barkodlu bir şekilde alınmalıdır. Nüfus kayıt örneği başvuru sahibiyle birlikte vize başvurusu yapacak olan diğer eş ve çocukların aile ilişkilerinin bir kanıtı olacaktır.
 • İngiltere sponsorluk sertifikası: Sponsorluk belgesi İngiltere COS belgesidir; bu belgede yer alan referans numarası başvuru sırasında kullanılmaktadır. Eğer başvuru sahibi bir sponsorluk belgesinin kopyasına sahip değilse bunu işvereninden temin etmelidir.
 • Finansal yeterlilik kanıtı: Finansal yeterlilik kanıtı, İngiltere’deki yaşamın finanse edilmesi için yeterli birikimin banka hesaplarında olduğunu gösteren bir belgedir. Başvuru sahibinin eşi ve çocukları için belirlenmiş asgari düzeydeki birikime sahip olması gerekmektedir. Sponsorluk belgesi işverenin başvuru sahibi ve ailesini destekleyeceğini göstermiyorsa finansal yeterlilik kanıtı gerekmektedir.
 • İngilizce dil yeterlilik belgesi: En az B1 seviyesinde İngilizce yeterliliğini gösteren sınav sonuçları veya akademik eğitim belgeleri İngilizce dil yeterliliğini göstermektedir.
 • Adli sicil kaydı: Adli Sicil Müdürlüklerinden, Kaymakamlıklardan, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyetleri vatandaşları için Büyükelçiliklerden ve artık e-devlet üzerinden alınmaktadır.
 • İngiltere çalışma vizesi başvuru ücreti: İngiltere nitelikli işçi vizesi başvuru ücretleri online başvuru esnasında ödenmektedir.

İngiltere çalışma vizesi, yukarıda belirtilen standart belgeler haricinde başvuru sahibinin girdiği işe ve aile üyelerinin başvuru sahibi ile birlikte gidip gitmemesine bağlı olarak ek belgeler de gerektirebilir. İngiltere çalışma vizesi için hazırlanan bütün belgeler İngilizce dilinde olmalıdır.

İngilizce dilinde olmayan belgeler yeminli tercümanlar tarafından İngilizce diline çevrilmelidir. İngiltere nitelikli işçi vizesi için yapılan eksik belgeli başvurular veya COS belgesinin bulunmadığı vize başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

İngiltere'de Çalışma İzni için Sponsorluk Sertifikası Nasıl Alınır?

İngiltere’de çalışma izni için sponsorluk sertifikası, Sponsorluk Yönetim Sistemi üzerinden alınmaktadır. Sponsorluk Yönetim Sistemi online olarak işleyen ve başvuru sahibinin işvereni tarafından bir sponsorluk belgesi alınmasına olanak veren bir sistemdir.

Sponsorluk Yönetim Sistemi, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın sunduğu bir araçtır ve işverenler sistemde belge talep ederek veya oluşturarak göçmen işçiler için gerekli olan sponsorluk sertifikasını edinir. Elektronik bir kayıt olan sponsorluk belgesinin bir kopyasını işverenden istemek ve temin etmek mümkündür.

İngiltere’de çalışma izni için sponsorluk sertifikası aşağıda verilmiştir.

İngiltere'de Çalışma İzni için Sponsorluk Sertifikası Nasıl Alınır?
İngiltere'de Çalışma İzni için Sponsorluk Sertifikası Nasıl Alınır?

İngiltere Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere çalışma vizesi başvurusu online olarak yapılmaktadır. İngiltere çalışma vizesi başvurusu İngiltere hükümeti web sitesinden yapılmaktadır ve gerekli belgeler de online olarak yüklenmektedir. Gov.Uk İngiltere hükümet web sitesinden başvuru yapılmadan önce İngiltere’de onaylı sponsor olan bir işverenden geçerli bir iş teklifi ve sponsorluk sertifikası almak gereklidir; ardından diğer belgeler de hazırlanarak online başvuru yapılmalıdır. İngiltere çalışma vizesi online başvurusunun ardından aracı kurum merkezine gidilerek gerekli biyometri işlemleri yaptırılmalıdır.

İngiltere çalışma vizesi başvurusu yapmak için gereken adımlar Gov.Uk sitesine kayıt olmak, başvurulan vize türünü seçmek, online başvuru formunu doldurmak, online başvuru formunda bulunan GWF numarasını kaydetmek, vize ücretini online olarak ödemek, vize başvuru merkezinden randevu almak, vize randevusuna pasaport ve diğer belgelerle birlikte gitmek ve biyometri işlemlerini yaptırmaktır.

İngiltere çalışma vizesi belgelerinde A4 sayfasına alınan renkli fotokopiler kullanılmalıdır. Belgelerde zımba olmamalıdır. İngiltere çalışma vizesi başvurularında kullanılan belgeler geri verilmeyeceği için orijinal belgelerin kopyaları sunulmalıdır.

İngiltere çalışma vizesi başvuru portalının görseli aşağıda verilmiştir.

İngiltere Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?
İngiltere Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Vizem.net danışmanlığında yapılacak İngiltere çalışma vizesi başvuruları için öncelikle başvuru sahibinin kişisel koşulları ile gerekli vize evrakları ve destekleyici belgeler uzman ülke danışmanları tarafından incelenir, başvurunun uygun bulunması halinde evrak yükleme ve vize randevu işlemleri ile vize başvurusu yapılır.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

İngiltere Nitelikli Çalışan Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

İngiltere nitelikli çalışan vizesi ücreti seyahat süresine ve başvuru sahibinin işine bağlı olarak değişmektedir. Uzun süreli geçerliliği olan İngiltere çalışma vizesinde 3 yıla kadar olan vize ücreti kişi başı 625 İngiliz sterlini, 3 yıldan uzun süreli vize ücreti kişi başı 1.235 İngiliz sterlinidir. Başvuru sahibi eğer İngiltere’de acil olarak aranan mesleklerden biri için işe alındıysa, vize başvuru sahibi ve ailesi daha düşük vize ücreti ödemektedir.

İngiltere nitelikli çalışan vizesi masrafları, başvuru ücreti, evrak kontrolü, yeminli tercüme, online evrak yükleme ve danışmanlık ücreti de dahil olarak 965 ile 1.970 euro arasında tutmaktadır.

İngiltere Çalışma Vizesi için Sağlık Ek Ücreti Ne Kadardır?

İngiltere çalışma vizesi için sağlık ek ücreti genellikle 624 İngiliz sterlinidir. İngiltere’de kalınan her yıl için ek sağlık ücreti ödenmektedir. İngiltere çalışma vizesi online başvuru sürecinde, ödenmesi gereken ek sağlık ücreti başvuru sahibine bildirilmektedir.

İngiltere Sponsorlu Çalışma Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

İngiltere sponsorlu çalışma vizesi, eğer bütün belgeler eksiksiz verildiyse, kimlik doğrulaması yapıldıysa ve bir özel durum oluşmadıysa 3 hafta içerisinde çıkmaktadır. İngiltere sponsorlu çalışma vizesinin çıkmasını geciktiren, belge doğrulaması gerekmesi, mülakat talep edilmesi veya özel durumların oluşması halinde başvuru sahibi ile iletişime geçilmektedir.

İngiltere Çalışma Vizesi Takip ve Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

İngiltere çalışma vizesi takip ve sorgulama işlemi Gov.Uk üzerinden giriş yapıldıktan sonra TLS Contact sitesinden yapılmaktadır. Gov.Uk websitesinden gelen mail adresi onaylandıktan sonra uygulamadan giriş yapılmalı, “Provide Documents and Biometrics” butonuna tıklanmalı ve devam edilmelidir. Devamında kişi hesabına yönlendirme yapılmaktadır ve “Track” seçeneğinden vize takibi gerçekleştirilmektedir.

İngiltere Çalışma Vizesi Kaç Yıllık Verilir?

İngiltere çalışma vizesi, 5 yıllık süre için verilmektedir. İş değişikliği yapıldığında veya halen çalışılan işin işvereni değiştiğinde vize güncellemesi yapılmalı ve vize süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmalıdır.

İngiltere Nitelikli İşçi Vizesi Geçerlilik Süresi Uzatılabilir Mi?

İngiltere nitelikli işçi vizesi geçerlilik süresi, gerekli şartların sağlanması halinde, uzatılabilir. İngiltere’de çalışmak için alınan İngiltere nitelikli işçi vizesi 5 yıla kadar uzatıldığında, yani İngiltere’de 5 yıl boyunca ikamet edildiğinde kalıcı oturum izni için başvuru yapılabilir. İngiltere belirsiz süreli oturum izni olarak da bilinen kalıcı oturum izni, İngiltere’de özgürce yaşama, çalışma, eğitim görme hakkı tanımaktadır.

İngiltere içinden yapılan vize uzatma, vize değiştirme veya vize güncelleme işlemlerinde standart ücretler istenmektedir. İngiltere içinden yapılan vize işlemlerinde 3 yıla kadar olan vizeler için kişi başı 719 İngiliz sterlini, 3 yıldan fazla olan vizeler için 1.423 İngiliz sterlini ödemek gereklidir.

İngiltere'den Çalışma Vizesi Almak Kolay Mıdır?

İngiltere’den çalışma vizesi almak, kriterlere uygun maaşı olan bir iş bulunduğunda, işverenden sponsorluk belgesi alındığında ve İngilizce dil yeterliliğini kanıtlayan belgeler olduğunda, kolay olabilmektedir.

İngiltere Çalışma Vizesi Danışmanlık Hizmeti Nasıl Alınabilir?

İngiltere çalışma vizesi danışmanlık hizmeti Vizem.net üzerinden alınabilir. Vizem.net Türkiye’nin her yerinden yapılacak başvurularda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İngiltere çalışma vizesi başvurusunun yapılması, vize evraklarının hazırlanması, yeminli tercüman işlemleri, vize için evrakların online olarak gönderilmesi ve pasaportun teslim edilmesi gibi işlemleri içeren başvuru sürecinin tamamı için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Vizem.net merkez ofis adresi, Barbaros Mah. Halk Cad. No:8/A K:2 Palladium Ofis Binası Ataşehir, İstanbul’dur. Türkiye’nin her yerine hizmet veren Vizem.net çağrı merkezi numarası 0850 241 1868’dir.

Sık Sorulan Sorular

İngiltere çalışma vizesi işlemleri ve vize sahibine tanınan haklar ile ilgili uzmanlarımıza en sık iletilen sorular aşağıda yanıtlanmıştır.

İngiltere Çalışma Vizesi Sahibinin Aile Üyeleri Hangi Vizeyi Almalıdır?

İngiltere çalışma vizesi sahibinin aile üyeleri İngiltere dependent vizesi almalıdır. İngiltere dependent vizesi, uygun şartları sağlayan aile bireylerine verilir ve vizeleri, İngiltere’de çalışmak üzere vize alan çalışma vizesi sahibinin vizesi ile aynı zaman bitecek şekilde belirlenir.

İngiltere çalışma vizesi sahibinin kocası veya karısı, yasal partneri veya evli olmayan partneri, İngiltere’de doğanlar dahil 18 yaşın altındaki çocukları, 18 yaşın üstünde yer alan ancak İngiltere çalışma vizesi sahibinin bakmakla yükümlü olduğu çocukları İngiltere dependent vizesi alarak İngiltere’ye gidebilir.

İngiltere dependent vizesi almak için aile üyelerinin ilişkilerini kanıtlaması gereklidir. Çalışma vizesi sahibinin bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşın üstündeki çocuk ile çalışma vizesi sahibinin arasındaki bakım gerektiren ilişki kanıtlanmalıdır. Çalışma vizesi sahibi ve partnerleri arasındaki ilişki nüfus kayıt örneği veya birlikte yaşandığını gösteren belge ile kanıtlanmalıdır. İngiltere çalışma sahibinin yasal partneri veya evli olmayan partneri ile en az iki yıldır birlikte yaşaması gereklidir.

İngiltere çalışma vizesi sahibinin 16 yaş dahil 16-18 yaş aralığında olan çocuklarının çalışma vizesi sahibi ile aynı evde yaşadıklarını gösteren bir belge gerekmektedir. 16-18 yaş aralığındaki çocuklar yatılı okulda okuduklarında veya bir kolejde tam zamanlı eğitim aldıklarında, çalışma vizesi sahibinden maddi destek gördüklerini kanıtlayan bir belge sunmak İngiltere dependent vizesi başvurusu için gereklidir.

İngiltere Tier 2 Çalışma Vizesi Puanlama Sistemi Nedir?

İngiltere Tier 2 çalışma vizesi puanlama sistemi İngiltere’de çalışmak için başvuru yapanların değerlendirmelerinin yapıldığı bir sistemdir. İngiltere Tier 2 çalışma vizesi başvurularının değerlendirilmesini ve vize puanlarının hesaplamasını Birleşik Krallık Vize ve Göç İdaresi yapmaktadır.

İngiltere Tier 2 çalışma vizesi puanlama tablosu aşağıda verilmiştir.

Puanlanan özelliklerZorunluluk durumuPuan
Onaylı sponsor tarafından iş teklifi almakZorunlu20
Uygun beceri düzeyinde iş bulmakZorunlu20
Yeterli düzeyde İngilizce konuşma becerisine sahip olmakZorunlu10
20.480 İngiliz sterlini ile 23.039 İngiliz sterlini arasında maaş alınması, çalışma oranı ile belirlenen maaşın en az %80'i kadar maaş almak (hangisi daha yüksekse)Değiştirilebilir0
23.040 İngiliz sterlini ile 25.599 İngiliz sterlini arasında maaş alınması, çalışma oranı ile belirlenen maaşın en az %90'ı kadar maaş almak (hangisi daha yüksekse)Değiştirilebilir10
25,600İngiliz sterlinimaaş alınması, çalışma oranı ile belirlenen maaş kadar veya daha fazla maaş almak (hangisi daha yüksekse)Değiştirilebilir20
Göç Dayanışma Komitesi tarafından belirlenen acil aranan işlerden birinin yapılmasıDeğiştirilebilir20
İşgücü piyasasına yeni girmekDeğiştirilebilir20
İşle ilgili bir konuda doktora sahibi olmakDeğiştirilebilir10
İşle ilgili bir fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında doktora sahibi olmakDeğiştirilebilir20

Birleşik Krallık’ta çalışmak isteyen Tier 2 vizesi başvuru sahiplerinin vize onayı almaları için Tier 2 puanlama sisteminde en az 70 puana ulaşmaları gerekmektedir.

İngiltere Çalışma Vizesi İle Kazanılan Haklar Nelerdir?

İngiltere çalışma vizesi ile İngiltere’de birtakım haklara sahip olunmaktadır. İngiltere çalışma vizesine sahip bir kişi uygun bir işte yasal olarak çalışabilir, aile üyeleri için belirlenen şartlar sağlanıyorsa aile üyelerini İngiltere’ye yanına getirebilir, belirli durumlarda ek iş yapabilir, gönüllü olarak çalışabilir, İngiltere’ye pek çok defa giriş yapabilir, çalışma vizesini 5 yıla kadar uzattığında eğer diğer şartları da sağlıyorsa kalıcı oturum için başvurabilir.

İngiltere çalışma vizesi sahibi pek çok hakka sahip olsa da hala kısıtlanmış bazı hakları vardır. Sosyal yardım almak, İngiltere devlet emekliliği için başvuruda bulunmak, vizeyi güncellemeden veya değiştirmeden iş veya işveren değiştirmek, İngiltere çalışma izni bulunan kişilerin sahip olmadığı haklardır; bu haklardan yararlanmak için daimi oturum izni veya İngiltere vatandaşlığı almak gereklidir.

İngiltere Çalışma İzni ile Süresiz Oturum Ne Zaman Kazanılır?

İngiltere çalışma izni ile süresiz oturum 5 sene boyunca vize uzatıldığında ve İngiltere’de ikamet edildiğinde kazanılır. İngiltere’de 5 yıl boyunca çalışan ve ikamet eden kişiler İngiltere süresiz oturum izni için başvuru yapma hakkı kazanır ve diğer şartları yerine getiriyorlarsa bu izin verilir.

İngiltere çalışma izni ile İngiltere vatandaşlığı almak için öncelikle 5 sene boyunca vize uzatılarak İngiltere’de ikamet etmek gereklidir. İngiltere çalışma vizesi ile 5 sene boyunca İngiltere’de ikamet eden kişiler İngiltere süresiz oturum izni aldıktan sonra İngiltere vatandaşlığı için başvuru yapma hakkı elde eder.

İngiliz Soy Bağı Vizesi İle İngiltere'de Çalışılabilir Mi?

İngiliz soy bağı vizesi ile İngiltere’de çalışmak mümkündür. Soy bağı vizesi almak için babaanne, anneanne, veya dedenin İngiliz olması ve bunun kanıtlanması gerekmektedir.

İngiltere İş Bulma İmkanları Açısından Nasıldır?

İngiltere iş bulma imkanları meslekten mesleğe değişmektedir. İngiltere acil ihtiyaç olan meslekler listesine sahiptir ve bu meslekleri icra eden kişiler çok kolay bir şekilde iş bularak çalışma vizesi alabilir. İngiltere’de aranan meslekler genel olarak sağlık hizmetleri alanında, kimya ve biyokimya alanlarında, mühendislik ve fizik bilimi alanlarında, bilişim ve teknoloji alanında, tasarım, teknisyenlik ve evde bakım hizmetleri alanlarındadır.

Veteriner, inşaat mühendisi, arkeolog, mimar, yazılımcı, gündüz bakım elemanı, doktor veya hemşire, kimyager, biyokimyager, jeofizikçi, elektrik ve elektronik mühendisi, mekanik mühendisi, tasarım ve geliştirme mühendisi, üretim mühendisi, bilişim uzmanı, teknisyen, web tasarımcısı ve geliştiricisi, aktüer, ekonomist, biyoinformatikçi, kontrol ve planlama mühendisi, dansçı, balerin, sanatçı, müzisyen, grafik tasarımcı, laboratuvar teknisyeni, kaynakçı ve ilgili meslekler İngiltere’de çalışmak için en uygun mesleklerdir.

Diğer İngiltere Çalışma Vizesi Türleri Nelerdir?

Diğer İngiltere çalışma vizesi türleri aşağıda listelenmiştir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: