İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere Eğitim Sistemi ve Eğitim Ücretleri

İngiltere’de, vakıf ve özel kurumlardan oluşan eğitim sisteminde 1870 yılından itibaren devlet tarafından finanse edilen okullar yaygınlaştırılarak, 5 ila 10 yaş arasındaki çocuklar için eğitim zorunlu hale getirilmiştir. 1980 yılındaki reform ile İngiliz eğitim sistemine ulusal müfredat getirilerek ebeveynlerin çocuklarının hangi okula gideceğini seçme imkanı verilmiştir.

İngiltere’de eğitim sistemi; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, kolej ve yükseköğretim olmak üzere beş ana bölüme ayrılmıştır. İngiltere yasalarına göre zorunlu eğitim 5 yaşında başlayarak 16 yaşına kadar devam etmektedir. İlkokul, ortaokul ve kolej eğitimleri devlet tarafından İngiliz vatandaşlarına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

İngiliz eğitim sistemi, özel, devlet, dini ya da uluslararası okullar olmak üzere çeşitli okul türlerinin yanı sıra Seçmeli Evde Eğitim ile ebeveynlere çocuklarını evde eğitme imkanı vermektedir. Aileler, 5 yaşından itibaren çocuklarını hiç okula göndermezler ve okul dışında tam zamanlı eğitim alması sorumluluğunu üstlenirler.

İngiltere okullarında öğretilen Fransızca, Almanca ve İspanyolca ana dillerinin yanı sıra, Arapça, Çince, Yunanca, Lehçe ve Türkçe dil eğitimi de verilmektedir.

İngiltere, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini araştıran Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinde son 10 yıllık süreçte skorlarını yükseltmiştir. 2018 PISA sıralamasında İngiltere, 2009 sıralamasına kıyasla, matematik sıralamasında 26. sıradan 17. sıraya; okuduğunu anlamada 23. sıradan 15. sıraya yükselmiştir.

Birleşik Krallık Eğitim Sistemi Kurumları Nelerdir?

Birleşik Krallık’ta eğitim sistemi düzenlenmesi ve uygulanmasında ülkelerin her biri ayrı hükümetler altında ayrı sistemlere sahiptir. İngiltere’de eğitim, Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Yerel hükümet yetkilileri, yerel düzeyde halk eğitimi ve devlet okullarından sorumludur.

Kuzey İrlanda’da, Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilköğretim, özel eğitim, gençlik çalışmalarından, öğretmen eğitimi ve maaşlarından sorumludur. Kolej ve yüksek eğitim, öğrencilerin istihdam edildiği ya da işe girmeye hazırlandığı aşama olduğu için Ekonomi Bakanlığı ile Tarım, Çevre ve Köy İşleri Bakanlığına bağlıdır.

İskoçya’da eğitim, İskoç Hükümeti ve onun eğitim yürütme kurumu olan Education Scotland tarafından denetlenmektedir. İskoç Hükümeti içinde, Eğitim ve Beceriler Kabinesi Sekreteri, İskoçya’da eğitim sağlanmasında genel sorumluluğa sahiptir.

Galler’de eğitim, Galler Dili ve Eğitim bakanlığı ve Majestelerinin Galler’deki Eğitim ve Öğretim Müfettişliği (Estyn) tarafından düzenlenir ve uygulanır.

İngiltere'nin Eğitim Politikası Nasıldır?

İngiltere Eğitim Bakanlığı ulusal eğitim politikası, öğrencilere eğitimli vatandaşlar olmak için ihtiyaç duydukları temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerine en iyi şekilde düşünmeyi ve konuşmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. İngiltere eğitim programları dengeli ve geniş temelli bir müfredat sunarak öğrencilerin okulda ve toplumda ruhsal, ahlaki, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemektir.

İngiltere'de Zorunlu Eğitim Kaç Yıldır?

İngiltere'de zorunlu eğitim 11 yıldır; 5 ila 16 yaşındaki tüm çocuklar için eğitim zorunludur.

İngiltere Okulları Nasıldır?

İngiltere Okulları Nasıldır?
İngiltere Okulları Nasıldır?

Birleşik Krallık’taki okulların çoğu İngiltere’de bulunmaktadır. İngiltere’de 338 anaokulu, 16.791 ilkokul, 3.458 ortaokul, 2.366 bağımsız okul, 1.005 özel öğrenci okulu, 57 özel okul ve 348 öğrenci sevk birimi (PRU) dahil olmak üzere 24.413 okul bulunmaktadır.

İngiltere'de okullar devlet okulları ve özel okullar olmak üzere ikiye ayrılır. Devlet okulları ücretsiz eğitim sunar ve devlet tarafından kontrol edilir. 3 ila 18 yaş arasındaki çocukların yaklaşık %93’ü devlet okullarında eğitim görmektedir. 1998’den beri, İngiltere’de altı ana türde devlet okulu vardır.

Akademiler, ulusal müfredatı takip etmek zorunda olmayan devlet okuludur. Halkevleri, yerel konsey tarafından kontrol edilen ve belirli bir toplulukla ilgili akademik olmayan etkinlikler sunan okullardır. Ücretsiz ya da gönüllü okulları, İngiltere’de okul yetersizliği durumunda, ebeveynler, öğretmenler, hayır kurumları tarafından kurulan ve İngiltere Eğitim Bakanlığına bağlı okullardır.

Bağımsız okul adıyla da bilinen özel okullar ücretli okullardır. İngiltere’de özel okullar ulusal müfredatı takip etmek zorunda değildir, ancak Eğitim Departmanı (DfE)’ye kayıtlı olmaları ve belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. Özel okulların yarısı Ofsted tarafından, bazıları Okul Teftiş Servisi tarafından denetlenmektedir.

İngiliz Eğitim Sistemi Aşamaları Nelerdir?

İngiliz eğitim sistemi aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • İngiltere’de okul öncesi eğitim
 • İngiltere’de ilkokul eğitimi
 • İngiltere’de ortaöğretim eğitimi
 • İngiltere lise eğitimi
 • İngiltere üniversite eğitimi

İngiltere Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?
İngiltere Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere’de okul öncesi eğitim zorunlu değildir ve 2 ila 5 yaş aralığındaki her çocuk okul öncesi eğitime katılabilir. İngiltere anaokulları genellikle pazartesiden cumaya 08.00-17:00 saatleri arasında açıktır. Okul öncesi eğitimde oyun ile birlikte çocukların okuma, temel matematik, iletişim etkinlikleri ve bilişsel becerileri geliştirilir. İngiltere’de ücretli ve ücretsiz okul öncesi eğitim kurumları bulunmaktadır. Özel anaokullarının ücreti yıllık ortalama 15.000 İngiliz sterlinidir.

İngiltere İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?
İngiltere İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere’de ilkokul eğitimi 5 yaşında başlar ve eğitim sisteminin birinci ve ikinci aşamalarını kapsayarak 11 yaşına kadar devam eder. Çoğu ilkokulda eğitim saat 08.00’de başlar ve 16.00’da biter. İngiltere'deki ilkokullarda çocuklar temel matematik, fen ve okuryazarlık konularına odaklanmaktadır.

İngiltere ilkokullarında alıştırma kitapları, romanlar, kalemler ve kırtasiye malzemeleri okul tarafından sağlanmaktadır. 6. yılda, 2. temel aşamanın sonunda, İngiltere’deki ilkokul seviyesindeki tüm öğrenciler SATs adı verilen sınava girmektedir.

İngiltere'de devlet ilkokulları ücretsizdir. İngiltere’de özel ilkokul fiyatları ortalama olarak yıllık 21.000 ila 45.000 İngiliz sterlini arasındadır.

İngiltere’de İlkokul Dersleri Nelerdir?

İngiltere’deki ilkokul seviyesindeki bazı dersler Türkiye eğitim sistemindeki dersler ile farklılık göstermektedir. İngiltere’deki ilkokul dersleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Art and Design(Sanat ve Dizayn)
 • Design and Technology(Dizayn ve Teknoloji)
 • English(İngilizce)
 • Geopraphy(Coğrafya)
 • History(Tarih)
 • Information and Communication Technology(Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
 • Mathematics(Matematik)
 • Music(Müzik)
 • Physical Education(Beden Eğitimi)
 • Science(Bilim)

Ayrıca Religious Education (Din Eğitimi) Key Stage 1 ve Key Stage 2 aşamalarında çocuklara verilmek zorundadır.

İngiltere Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?
İngiltere Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere’de ortaokul eğitimi lise ve kolej eğitimini de kapsamaktadır. İngiltere ortaokullarında eğitim pazartesi günlerinden cuma gününe kadar sabah saat 8.00 ile 16.00 arasında verilir. İngiltere’de çocuklar ortaokul eğitimine 11 veya 12 yaşlarında başlamaktadır. İngiltere ortaokulları beş ila yedi sene sürmektedir. 11 ila 16 yaşındaki tüm öğrenciler zorunlu alt-orta eğitime katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler 14 yaşına geldiklerinde GCSE olarak bilinen 2 yıllık sınav sürecine girerler. GCSE sınavını geçen öğrenciler A level sınavına girmeye hak kazanırlar. İngiltere’de alt-orta öğrenimini tamamlayan öğrenciler çalışmaya, mesleki ya da ileri eğitime başlayabilirler.

İngiltere’de ortaokul seviyesindeki öğrenciler spor okulu, gramer okulu ve dini okulları tercih edebilmektedir. Özel İngiltere ortaokulları ücreti ortalama yıllık 12.000 ila 45.000 İngiliz sterlini arasında değişmektedir.

İngiltere Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?
İngiltere Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere’de lise eğitimi, ortaokulun bir parçasıdır. İngiltere lise dersleri, zorunlu derslerin yanında en az bir yabancı dil, vatandaşlık, sosyal ve sağlık eğitiminden oluşmaktadır.

İngiltere’de lise eğitim sistemi içerisinde bir öğrenci 16 yaşında lise eğitimini tamamlamaktadır. Lise eğitimlerini tamamlayan öğrenciler GCSE (General Certificate of Secondary Education) adlı sınava girerek liseden mezun olurlar. Bu sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler 2 sene sonraki üniversiteye geçiş sınavı olan A Level sınavına girmeye hak kazanırlar.

İngiltere’de 4 farklı lise eğitim çeşidi bulunmaktadır.

 • İngiltere özel lise hazırlık okulları
 • İngiltere özel gündüz liseleri
 • İngiltere gündüz ve yatılı devlet liseleri
 • İngiltere devlet kolejleri

İngiltere lise eğitim sistemi en temelde 2 aşamadan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk aşamada iki yıllık bir süreçte GCSE sınavına hazırlanır. GCSE sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler ikinci aşamada ise sonraki iki yılda üniversite sınavı olan A Level sınavına hazırlanır.

İngiltere’de öğrenci 16 yaşına geldiğinde, üniversitede takip etmek istedikleri ilgili konularda eğitim görür ve 13. sınıfın sonunda her konuda yapılan A Level sınavı ardından tüm Birleşik Krallık’ta ve dünya çapındaki kurumlar tarafından tanınan A Level belgesi alır.

İngiltere’de lise okuma şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • 14-18 yaş aralığında bulunmak
 • Akademik düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmak
 • Eğitim hayatı boyunca iyi bir akademik başarıya sahip olmak
 • Eğitim, konaklama ve her türlü yaşam masrafların karşılanabileceği miktarda fona sahip olmak

İngiltere'de Lise Kaç Yılda Tamamlanır?

İngiltere’de lise eğitimi 4 yılda tamamlanmaktadır.

İngiltere’de Ücretsiz Lise Eğitimi Okumak Mümkün Müdür?

İngiltere’de ücretsiz lise okumak orta okulu Türkiye’de bitirmiş bir öğrenci için mümkün değildir, ancak öğrenci Türkiye’deki çeşitli vakıf ve derneklerden 100% burs alarak İngiltere’de ücretsiz lise okuyabilir.

Lise Son Sınıfı İngiltere’de Okumak Mümkün Müdür?

Sadece lise son sınıftan başlayarak liseyi İngiltere’de bitirmek mümkün değildir. Ancak öğrencinin lise son eğitimini alırken ailesinin İngiltere’ye yerleşmesi buradaki denkliğe bakılarak mümkün olabilmektedir. Öğrenci yeterli denkliği sağlayamazsa liseyi baştan okur. Ayrıca dil bilgisi yeterli olmayan öğrenciler öncelikle İngiltere’de dil eğitimi almak zorundadır.

İngiltere Üniversite Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere Üniversite Eğitim Sistemi Nasıldır?
İngiltere Üniversite Eğitim Sistemi Nasıldır?

İngiltere’de yüksek öğrenim, Yüksek Öğrenim (HE) kolejleri, üniversiteler ve özel kolejler tarafından sağlanmaktadır. İngiltere’de üniversite eğitimi zorunlu değildir ve ücretlidir. Öğrenciler 18 yaşından itibaren yükseköğrenme girebilmektedir. İngiltere’de üniversitelerde birinci derece eğitim genellikle 3 yıl sürer, bazı teknik bölümler ise 4 yıl sürebilmektedir. Eğitim genellikle eylül-ekim ayında başlayarak temmuz ayında sonlanmaktadır.

İngiltere’de devlet üniversite müfredatlarını kontrol etmez, ancak Bağımsız Yüksek Öğrenim Kalite Güvence Ajansı, standartları sağlamak için üniversiteleri denetlemektedir. İngiltere’deki üniversitelere yapılan lisans başvuruları, Üniversiteler ve Kolejler Kabul Servisi (UCAS) tarafından yönetilmektedir.

İngiltere üniversite sınav sistemi uygulamamaktadır. İngiltere’de öğrencinin yüksek öğrenime başvuru yapabilmesi için A Level ya da IB diplomasına sahip olması gerekmektedir. İngiltere’de yüksek öğrenim ücretlidir.

İngiltere üniversitelerine doğrudan giriş şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • Yeterli düzeyde İngilizce dil seviyesi (IELTS)
 • Belirli bir seviyenin üstünde lise diploma not ortalaması
 • Ders dışı aktiviteler ve tatmin edici bir CV
 • A+ ve IB Diploması ve tercih edilen diğer akredite okulların diploması

İngiltere'de Eğitim Ücretleri Nasıldır?

İngiltere’de okul fiyatları pahalıdır. İngiltere ve Avrupa Birliği vatandaşları lisans öğrencileri hükümet tarafından sınırlanan maksimum ücret olan 9.250 İngiliz sterlininden fazla ücret ödemezler. Uluslararası öğrenciler, İngiltere’de lisans eğitimi için yılda ortalama 15.000 İngiliz sterlini ödemektedir. Cambridge Üniversitesinde tıp ya da veterinerlik lisans ücreti yıllık ortalama 53.000 İngiliz sterlinidir. İngiltere’de eğitim ücretleri şehir, eğitim kurumu ve alınacak eğitim seviyesine göre değişiklik göstermektedir.

İngiltere'de Lise Ücretleri Ne Kadardır?

Devlet okullarına ve özel okullara bağlı olarak İngiltere’de lise ücretleri farklılık göstermektedir. İngiltere lise eğitiminde 1 eğitim öğretim yılı 3 dönemden oluşup 10 ay sürmektedir.

İngiltere devlet lisesi ücretleri uluslararası öğrenciler için 4.000-8.000 sterlin arasında, İngiltere özel liselerin ücretleri ise 21.000-45.000 sterlin arasında değişiklik göstermektedir. Londra’da liseler için ücretler yılda 12.000 ila 25.000 İngiliz sterlini arasında değişmektedir. Yatılı okul ücretleri, İngiltere’de yıllık ortalama 35.000 İngiliz sterlinidir. Lise ücretleri konaklama ve diğer ekstra faaliyetler ile farklılık gösterebilir. Öğrencilerin İngiltere’de seçecekleri liseye karar vermeden eğitim, konaklama ve yaşam masraflarının tümünün dikkate alınması tavsiye edilmektedir.

İngiltere’de Burslu Lise Eğitimi Almak Mümkün Müdür?

İngiltere’de burslu lise eğitimi almak mümkündür. İngiltere, dünya çapında parlak ve zeki öğrencilere burs imkanı sunmaktadır. Özellikle öğrencilerin akademik ve sanatsal başarıları çeşitli burslarla ödüllendirilmektedir. Burslar genelde 11, 13 ve 16 yaş gruplarındaki öğrencilere verilmektedir; bu yaşlarda burs almaya başladıktan sonra eğitimine devam eden öğrencilerin başarıları göz önünde bulundurularak bursları eğitim süresince devam eder.

İngiltere’de lise düzeyinde burs genellikle GCSE sınav sonucuna bakılarak verilmektedir. Burs konusunda uluslararası öğrenciler içerisinde çok fazla rekabet bulunmaktadır. Lise düzeyinde burs seviyeleri genellikle eğitim ücretinin %20-%30’u kadardır.

İngiltere Üniversite Fiyatları Ne Kadardır?

İngiltere üniversite fiyatları üniversiteye, disiplin türüne ve eğitim süresine bağlı olarak değişmektedir.

İngiltere devlet üniversitesi ücretleri genellikle yılda 5.000 ila 10.500 İngiliz sterlini arasında değişmektedir. Özel üniversite ücretleri yıllık 5.000 ila 35.000 İngiliz sterlini arasında değişiklik göstermektedir. İngiltere üniversiteleri, yüksek lisans yıllık ücretleri 6.000 ila 20.000 İngiliz sterlini arasında değişmektedir. Medikal alanda yüksek lisans ücreti 20.000 İngiliz sterlini iken, sanat ve sosyal bilimler 13.000 İngiliz sterlinidir.

İngiltere Oxford Üniversitesi'nde yabancı öğrenciler için yıllık eğitim ücreti 27.840 ile 39.010 İngiliz sterlini arasında, yüksek lisans ücretleri ise 20.000 ila 50.000 İngiliz sterlini arasında değişmektedir.

İngiltere Burs İmkanları Hangi Eğitimler için Bulunur?

İngiltere burs imkanları bulunan eğitimler aşağıda listelenmiştir.

 • İngiltere üniversite bursları
 • İngiltere yüksek lisans bursları
 • İngiltere’de burslu lise eğitimi

İngiltere'de Üstün Zekalılar Eğitimi Nasıldır?

İngiltere eğitim sisteminde, üstün zekalı öğrencilerin ihtiyacına göre müfredat hazırlanmaktadır. Pupil Premium fonları ile üstün zekalı öğrencilere destek sağlanmaktadır.

İngiltere’de üstün zekalılar eğitimi için denetim kurumu Ofsted’dir ve kurum, okulların öğrencilerin yetenek ve ilgilerini geliştirip geliştirmediğini denetlenmektedir.

İngiltere Nüfusunun Eğitim İstatistikleri Nasıldır?

Birleşik Krallık’taki okulların çoğu İngiltere’de bulunmaktadır; yalnızca Londra’da bulunan okul sayısı 3.000’den fazladır. Devlet okullarının %92’si iyi veya seçkin okullardır. The Guardian gazetesinin haberine göre, Londra’daki öğrencilerin %57’si ileri okuma, yazma ve matematik standartlarını karşılayarak ulusal ortalama üzerinde bir performans sergilemektedir.

2017 yılında, 25 ila 64 yaşları arasındaki İngilizlerin %47,7’si ortaöğretim, %22,6’sı lisans ya da daha yüksek dereceli bir eğitim aldığı tespit edilmiştir. 25 ila 34 yaşları arasındaki İngiliz halkının %52’si, bir yükseköğretim programına katılmıştır.

İngiltere’deki eğitim istatistiklerine göre, genç kadınların üniversiteye girme olasılığı genç erkeklere %36 daha fazladır. Cinsiyet söz konusu olduğunda kadınların oluşturduğu İngiltere nüfusu tüm kategorilerde erkek nüfusuna göre daha iyi performans sergilemektedir.

Sık Sorulan Sorular

İngiltere’de eğitim sistemi ve alınabilecek eğitimler ile ilgili merkezimize sıklıkla sorulan sorular ve cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

İngiltere Londra Liseleri Hangileridir?

İngiltere’nin en iyi liseleri sıralamasında Londra’da bulunan birçok lise yer almaktadır. Başlıca İngiltere Londra liseleri aşağıda verilmiştir.

 • Alleyn’s School
 • Emanuel School
 • Highgate School
 • King’s College School
 • St Paul’s School
 • University College School
 • Westminister School
 • Dulwich College

İngiltere'de Dil Eğitimi Nasıl Alınır?

İngiltere’de dil eğitimi alınabilecek, IELTS veya TOEFL gibi dil sınavlarına yönelik ya da günlük dil öğrenmek için 400’den fazla dil okulu bulunmaktadır.

İngiltere’de İngilizce, Fransızca, Norveççe, Çince, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Farsça, Macarca, Sırpça, Arapça, Fince ve Japonca dilleri için dil eğitimi alınabilmektedir.

EC English, Oxford International School, The London School of English, Kaplan International English, British Study Center en popüler İngiltere dil okulları arasındadır. Okuldan okula ve okul türüne göre değişiklik gösteren İngiltere dil okulu fiyatları 12 haftalık kurslar için haftalık 270 İngiliz sterlini, haftada 30 saat eğitim veren yoğun programlı kurslar için 1.200 İngiliz sterlinidir.

İngiltere'de Erasmus Eğitimi Alınabilir Mi?

Hayır, İngiltere’de Erasmus eğitimi alınamamaktadır. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile, İngiltere Erasmus programından da ayrılmıştır.

İngiltere hükümeti tarafından açıklanan İngiltere Turing Programı kapsamında, Birleşik Krallık’taki bir yüksek öğrenim kurumuyla anlaşması bulunan üniversitelerin öğrencileri bu yeni programa başvurabilmektedir.

İngiltere'deki En İyi Sertifika Programları Hangileridir?

İngiltere’deki sertifika programları, belirli kariyer becerilerini geliştirmek veya güçlendirmek için tasarlanmış özel eğitim programlardır. İngiltere’den alınacak sertifika programı ile Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde iş bulma imkanı artacaktır. Kariyer hedefi olan kişilerin iş becerisini geliştirmeyi amaçlayan İngiltere sertifika programları, 1 aydan başlayıp 2 yıl kadar sürebilmektedir.

İngiltere’de hukuk, pazarlama, psikoloji, grafik tasarım gibi alanların yanı sıra dil yeterliliğini kanıtlayan TOEFL ve IELTS dil sertifikaları da verilmektedir. İngiltere sertifika programları öğrencilere staj imkanı, mesleki İngilizce, iş deneyim desteği, esnek program süresi ve kolay katılım avantajları sunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İngiltere'de Hangi Eğitimleri Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için İngiltere’de en popüler eğitim türleri aşağıda listelenmiştir.

 • İngiltere’de paramedik eğitimi
 • İngiltere’de tıp eğitimi
 • İngiltere’de pilotluk eğitimi
 • İngiltere’de dil eğitimi
 • İngiltere’de antrenörlük eğitimi
 • İngiltere’de hukuk eğitimi
 • İngiltere’de eczacılık eğitimi
 • İngiltere’de oyunculuk eğitimi

Türkiye ve İngiltere Eğitim Sistemi Karşılaştırması Nasıldır?

İngiltere eğitim sistemi 5 kademeden oluşurken, Türkiye eğitim sistemi ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kademeden oluşur. İngiltere’de zorunlu eğitim 5-16 yaş aralığında 11 sene iken, Türkiye’de zorunlu eğitim 6 ile 18 yaşları aralığında olup 12 yıl sürmektedir. İngiltere ve Türkiye’de zorunlu eğitim süresince devlet okulları ücretsizdir.

İngiltere'de Türk Okulları Bulunur Mu?

Evet, İngiltere’de Türk okulları bulunmaktadır. İngiltere’deki Türk okulları, Türk dili ve kültürünü desteklemek, Türkçenin anadil olarak kuşaklararası devamlılığı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Londra’da bulunan Batı Londra Türk Akademisi, 6-16 yaş arasındaki çocuklara Türkçe dersi vermektedir. West London bölgesinde bulunan Ali Rıza Değirmencioğlu Okulu, Türk dili ve kültürü eğitiminin yanı sıra, öğrencileri A Level ve GCSE sınavlarına hazırlamaktadır.

İngiltere'de Okurken Çalışmak Mümkün Müdür?

İngiltere’de okurken çalışmak mümkündür.

İngiltere’de 11 aydan uzun süreli eğitimler için verilen uzun dönemli öğrenci vizesi diğer bir adıyla Tier 4 vizesi sahibi olan, 17 yaşından büyük öğrenciler haftada en fazla 20 saat olmak koşuluyla İngiltere’de okurken çalışabilmektedir. İngiltere’de 6-11 ay arasında süreyle verilen kısa dönemli öğrenci vizesi ile İngiltere öğrenci çalışma izni alınamamaktadır. Aynı anda İngiltere’de okumak ve çalışmak için Tier 4 vizesi sahibi olmak gerekmektedir.

İngiltere Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Nasıl Alınır?

Vizem.net İngiltere’de eğitim almak isteyen kişiler için en uygun eğitim programının bulunmasından, kayıt ve denklik işlemlerine dek tüm süreci tek çatı altında yürütmektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: