İngiltere Vatandaşlığı

İngiltere Vatandaşlık Şartları ve Başvuru İşlemleri

İngiltere Vatandaşlık Kanunu, bir kişinin İngiltere vatandaşı olması için uyması gereken koşulları belirten kanundur. İngiltere'de vatandaşlık başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve karara bağlanmasından sorumlu olan kurum Birleşik Krallık Vize ve Göç İdaresi’dir. İngiltere vatandaşı olmak için gerekenler arasında; yeterli düzeyde İngilizce dil becerilerine sahip olmak, en az 5 yıldır İngiltere’de yaşıyor olmak ve İngiltere'de Yaşam Testini (Life in the UK Test) geçmek gibi şartlar yer almaktadır.

İngiltere vatandaşı olmak isteyen kişilerin gerekli şartları sağladıkları durumlarda gerekli başvuru belgelerini eksiksiz bir biçimde hazırlayarak ilgili kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vizem.net, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve İngiltere sınırları içerisinden yapılacak Birleşik Krallık vatandaşlığı başvurularında; başvuru uygunluk tespiti, online form doldurma, evrak yükleme ve başvuru takibi dahil olmak üzere tüm süreç için tek çatı altında danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

İngiltere Vatandaşı Olma Şartları Nelerdir?

İngiltere vatandaşı olma şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Kişinin 18 yaşın üstünde olması
 • Kişinin herhangi bir ciddi suça karışmamış ya da göçmenlik yolsuzluğu yapmamış olması
 • Kişinin güncel olarak İngiltere’de ikamet ediyor olması
 • Kişinin başvuru işlemlerinin yapıldığı tarihten önceki son 5 yıldır İngiltere’de yaşıyor olması ve bu süre içerisinde 450 günden fazla bir süreliğine ülke dışında bulunmamış olması
 • Kişinin talep edilen İngilizce dil becerilerine sahip olması
 • Kişinin İngiltere'de Yaşam Testini (Life in the UKTest) geçmiş olması
 • Kişinin son bir yıl içerisinde 90 günden fazla bir süreliğine İngiltere dışında bulunmamış olması
 • Kişinin en az 1 senedir süresiz oturum izni hamili olması

İngiltere Çifte Vatandaşlık Veriyor Mu?

Evet, İngiltere çifte vatandaşlık vermektedir. İngiltere vatandaşlığı almak ve çifte vatandaşlık sahibi olmak isteyen kişilerin; 18 yaşın üstünde olması ve en az 12 aydır İngiltere’de oturum hakkı sahibi olması gerekmektedir.

İngiltere Kaç Yılda Vatandaşlık Veriyor?

İngiltere genel olarak 6 yılda vatandaşlık vermektedir. İngiltere'de 5 yıl yasal olarak ikamet etmiş olan kişilerin süresiz oturum izni alma ve süresiz oturum izni alan kişilerin ise 1 yıl sonra vatandaşlığa geçiş için başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. Bir İngiliz vatandaşı ile evli olan kişilerin; İngiltere'de 3 yıl yaşadıktan sonra süresiz oturum izni alma ve hemen ardından vatandaşlık başvurusu yapma hakları bulunmaktadır.

İngiltere Vatandaşı Nasıl Olunur?

İngiltere vatandaşlığı alma yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Süresiz oturum yoluyla İngiliz vatandaşlığı
 • Evlilik yoluyla İngiliz vatandaşlığı
 • Soybağı veya doğum yoluyla İngiliz vatandaşlığı

Süresiz Oturum Yoluyla İngiltere Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Süresiz oturum yoluyla İngiltere vatandaşlığı, İngiltere’de 5 yıl yaşadıktan sonra alınabilmektedir. Süresiz oturum ile İngiltere vatandaşlık hakkı elde etmek isteyen kişilerin genellikle süresiz oturum izninin alınmasından sonra 12 ay süreyle İngiltere’de yaşamış olmaları gerekmektedir.

Evlilik Yoluyla İngiliz Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Evlilik yoluyla İngiliz vatandaşlığı, İngiliz vatandaşı ile evlenmek ve son 3 yıldır İngiltere’de yaşamak şartlarının yerine getirildiği durumlarda alınabilmektedir. Evlenerek İngiliz vatandaşı olmak isteyen kişilerin süresiz oturum izni almaları gerekmektedir. Süresiz oturum izni alan kişiler, İngiliz vatandaşı biri ile evli oldukları durumda 12 aylık bekleme süresinin dolmasına gerek kalmadan doğrudan vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Soybağı ve Doğum Yoluyla İngiliz Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Soybağı ve doğum yoluyla İngiliz vatandaşlığı kişilere doğrudan verilmemektedir ve İngiltere’de doğan kişinin doğduğu yer ve ebeveynlerinin durumu gibi değişkenlere bağlı olarak alınabilmektedir. Soybağı ve doğum yoluyla İngiliz vatandaşlığı, İngiltere sınırları içerisinde doğan kişilerin ebeveynlerinden en az birinin İngiltere vatandaşı olduğu ya da İngiltere’ye yerleşmiş olarak kabul edildiği durumlarda alınabilmektedir.

Birleşik Krallık Vatandaşlığına Geçiş Süreci Nasıl İlerler?

Birleşik Krallık vatandaşlığına geçiş süreci için takip edilmesi gereken aşamalar aşağıda listelenmiştir.

 • Gerekli görülmesi halinde kişiyeİngiltere vatandaşlık sınavı yapılır.
 • Gerekli görülmesi halinde İngilizce dil yeterlilik sınavına girilir.
 • Vatandaşlık başvurusu için gerekli evraklar hazırlanır.
 • Gov.Uk sitesi üzerinden; başvuru formu doldurulması, evrak yüklemesi, ücret ödemesi ve biyometri randevusu alınması gibi işlemleri içeren online başvuru işlemleri yapılır.
 • Vatandaşlık randevusuna gidilerek biyometri kaydı verilir.
 • Vatandaşlık başvurusu kabul edildikten sonraİngiltere vatandaşlık yeminitörenine katılınır.
 • İngiliz vatandaşlık sertifikası alındıktan sonraki 5 gün içerisinde biyometrik oturum izni kartı İçişleri Bakanlığı’na iade edilir.

İngiltere vatandaşlık sınavından geçerli not alan, İngiltere vatandaşlık yemini etmiş olan ve diğer gerekli şartları sağlayan kişilere İngiltere vatandaşlık hakkı verilmektedir.

İngiltere Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

İngiltere vatandaşlık başvurusu, Birleşik Krallık hükümetinin resmi web sitesi Gov.Uk üzerinden online olarak ya da posta yoluyla yapılır. İngiltere vatandaşlık başvurusu işlemlerinin tamamlanmasının ardından biyometrik veri kaydının verilmesi için başvuru merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Posta yoluyla İngiltere'de yapılan vatandaşlık başvurularında gerekli evrakların eksiksiz bir biçimde hazırlandıktan sonra UKVI, Department 1, The Capital, New Hall Place, Liverpool L3 9PP adresine gönderilmesi gerekmektedir. Online olarak yapılacak İngiltere vatandaşlık başvurularında kişilerin e-mail adresi ve şifre ile kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı hesapları üzerinden başvuru platformuna giriş yapan başvuru sahiplerinin; kimlik bilgilerinin verilmesi, gerekli evrak detaylarının ve test referans numarasının girilmesi ve başvuru ücreti ödemesi işlemlerini tamamlamaları gerekir.

İngiltere vatandaşlık başvuru ekran görseli aşağıda verilmektedir.

İngiltere Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?
İngiltere Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

İngiliz Vatandaşlık Başvurusu Ne Zaman Yapılabilir?

İngiliz vatandaşlık başvurusu, başvuru işlemlerinin yapıldığı tarihten önce 5 yıldır İngiltere’de yaşandığı durumlarda yapılabilir. Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin yapıldığı tarihten önce 5 yıldır İngiltere’de yaşadığını kanıtlayamayan kişilerin başvuruları ret yanıtı alabilmektedir.

İngiliz vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapıldığı tarih, başvuru yöntemine bağlı olarak değişebilmektedir. Online olarak yapılan vatandaşlık başvuruları aynı gün içerisinde İngiltere İçişleri Bakanlığı’na işletilirken, posta yoluyla yapılan başvurularda bu süreç uzayabilmektedir.

İngiltere Vatandaşlık Başvurusu İçin Kimler Referans Gösterilebilir?

İngiltere vatandaşlık başvurusu için en az 2 kişinin referans olarak gösterilmesi gerekmektedir. İngiltere vatandaşlık başvuru dosyasında referans olarak gösterilecek kişilerin başvuru sahibini en az 3 senedir tanıyor olması ve kişinin kimliğini onaylayabilecek düzeyde yakınlığının olması gerekmektedir.

Vatandaşlık başvuru işlemleri için başvuru sahibinin aile bireyleri ya da temsilcisi olan bir kişi referans olabilmektedir. İngiltere vatandaşlık başvurusu için referans olarak gösterilen kişilerden birinin profesyonel bir mevkide çalışıyor olması ve diğer kişinin İngiliz pasaportu sahibi ve profesyonel bir mevkide çalışıyor olması ya da 25 yaşın üstünde olması gerekmektedir.

İngiltere Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İngiltere vatandaşlık başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • İngiltere vatandaşlık başvuru formu: Online olarak doldurulması gereken İngiltere vatandaşlık başvuru formu eksiksiz olarak ve doğru bilgiler ile vize başvuru sahibi tarafından doldurulmalıdır.
 • Kimlik belgesi: İngiltere vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilecileceği pasaport, nüfus cüzdanı, doğum belgesi ya da fotoğraflı ehliyet gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İngiltere vatandaşlık testi sonucu: İngiltere'de Yaşam Testi (Life in the UK Test) test merkezi tarafından başvuru sahibine gönderilen e-mailde yer alan referans numarasının başvuru formuna girilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce dil yeterlilik belgesi: İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından onaylı ve kişinin en az B1 düzeyinde İngilizce dil becerileri olduğunu gösteren bir test sonucu ya da İngilizce eğitim alındığını gösteren diploma ve sertifika gibi belgelerin başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekir.
 • Evlilik belgesi: Evlilik yoluyla yapılacak başvurular için kişinin bir İngiliz vatandaşıyla evli olduğunu gösteren evlilik belgesi ve eş pasaportunun boş sayfaları da dahil olmak üzere tam fotokopisinin sunulması gerekir.

İngiliz vatandaşlığı için gerekenler sağlandığı ve İngiliz vatandaşlığı için gerekli belgeler eksiksiz bir biçimde ibraz edilmiş olduğu durumlarda vatandaşlık başvuru işlemleri yapılabilmektedir.

İngiltere Vatandaşlık Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İngiltere vatandaşlık başvuru formu, online olarak yapılacak başvurularda Gov.Uk sitesi üzerinden veya posta ile yapılacak başvurularda elde ve büyük harflerle doldurulur. Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler arasında yer alan İngiltere vatandaşlık başvuru formu aynı zamanda AN olarak da adlandırılmaktadır.

İngiltere vatandaşlık başvuru formu doldurulurken kişiden talep edilen; başvuru sahibinin kişisel bilgileri, çalışma durumu bilgileri, ikametgah bilgileri, iletişim bilgileri, İngiltere’de yaşam ile ilgili bilgi düzeyine dair bilgiler, İngilizce dil becerilerine dair bilgiler ve aile bireylerine dair bilgiler gibi tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve başvuru için ibraz edilen destekleyici belgeler ile uyumlu olacak biçimde verilmesine dikkat edilmesi gerekir.

İngiltere vatandaşlık başvuru formu için örnek bir görsel aşağıda verilmiştir.

İngiltere Vatandaşlık Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?
İngiltere Vatandaşlık Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Birleşik Krallık Vatandaşlığı İçin Dil Yeterliliği Nasıl İspatlanır?

Birleşik Krallık vatandaşlığı için dil yeterliliği; B1, B2, C1 ya da C2 seviyelerinden birine sahip olunduğunu gösteren belgeler ya da İngilizce eğitim alındığını gösteren diploma gibi belgeler ibraz edilerek ispatlanır. Birleşik Krallık vatandaşlık başvuruları için Güvenilir İngilizce Dil Sınavı (SELT) sonuçları kabul edilmektedir.

İngiltere vatandaşlık başvuru sahipleri; kişinin 65 yaşın üstünde olduğu ya da fiziksel veya zihinsel bir problemden ötürü dil yeterliliğini ibraz edemeyecek durumda olduğu durumlarda dil yeterliliği ibrazından muaf tutulmaktadır.

İngiltere Vatandaşlık Sınavı Nedir?

İngiltere vatandaşlık sınavı, İngiltere vatandaşlık hakkı kazanmak için geçer not alınması gereken ve kişilerin İngiltere ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Tüm başvuru sahiplerinin vermesi gereken ve Life in the UK Test olarak da adlandırılan İngiltere vatandaşlık sınavı 45 dakika sürmektedir ve içerisinde İngiltere gelenek ve adetlerine yönelik 24 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.

Britanya vatandaşı olmak isteyen kişilerin, sınava girilecek tarihten en az 3 gün önce İngiltere vatandaşlık sınavı için randevu almaları ve 50 İngiliz sterlini olarak belirlenmiş olan sınav ücretini ödemeleri gerekmektedir. İngiltere vatandaşlık sınavı için İngiltere’de 30’dan fazla sayıda test merkezi bulunmaktadır ve başvuru sahiplerinin randevu sırasında kendilerine uygun test merkezini tercih etmeleri gerekmektedir.

İngiltere vatandaşlığı başvuru sahiplerinin; 18 yaşın altında veya 65 yaşın üstünde, söz konusu sınavı daha önce geçmiş ya da uzun dönemli bir fiziksel veya zihinsel sağlık sorunu olduğu durumlarda İngiltere vatandaşlık sınavına girmelerine gerek bulunmamaktadır.

İngiltere Vatandaşlık Sınavı Soruları Nelerdir?

İngiltere vatandaşlık sınavı soruları aşağıda listelenmektedir.

 • Gaelic dili ülkenin hangi bölümünde konuşulmaktadır?
 • Aşağıda verilen hangi sporlar İngiltere’de bulunmuştur?
 • Noel Günü hangi tarihtedir?
 • Evelyn Waugh’un en çok bilinen romanı aşağıdakilerden hangisidir?
 • İskoçya’nın nüfusu İngiltere’nin toplam nüfusunun yüzde kaçını oluşturmaktadır?

İngiltere Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

İngiltere vatandaşlık ücreti; başvuru işlemleri için 1.330 İngiliz sterlini, İngiltere'de Yaşam Testi (Life in the UK Test) için 50 İngiliz sterlini ve girilmesi gereken durumlarda İngilizce dil yeterlilik sınavı için 150 İngiliz sterlini ücretlerin toplamı olarak belirlenmiştir. İngiltere vatandaşlık başvurusu için İngiltere vatandaşlık fiyatı haricinde biyometri bilgileri için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur.

İngiliz Vatandaşlığı Almak Ne Kadar Sürer?

İngiltere vatandaşlığı almak 6 ay ya da daha uzun sürebilir. İngiltere vatandaşlığı başvuru işlemlerinin sonuçlanmasının ardından, Birleşik Krallık Vize ve Göç İdaresi tarafından başvuru sahipleri bilgilendirilmektedir.

İngiltere Vatandaşlık Töreni Nedir?

İngiltere vatandaşlık töreni, İngiltere vatandaşlığına kabul edilen kişiler için düzenlenen bir törendir. İngiltere dışından yapılan başvurular için İngiltere vatandaşlık töreni; kişinin bulunduğu yabancı ülkede ya da geciktirilmiş bir tarihte İngiltere’de yapılabilir. İngiltere vatandaşlık töreni grup halinde ya da kişinin tercihine bağlı olarak bireysel olarak yapılabilmektedir.

İngiltere vatandaşlığına kabul edilen kişiler vatandaşlık töreninde İngiltere vatandaşlık yemini ederek İngiltere’nin egemenliğine ve kanunlarına uyacaklarına dair yemin ederler. Vatandaşlık töreninin tamamlanmasının ardından kişilere İngiliz vatandaşlık belgesi takdim edilir.

İngiliz Vatandaşlık Belgesi Alındıktan Sonra Ne Yapılmalıdır?

İngiltere vatandaşlık belgesi alındıktan sonra, 5 iş günü içerisinde kişinin oturum izni belgesi İngiltere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.

İngiltere vatandaşlığına kabul edilen kişilerin oturum izni belgesi; İçişleri Bakanlığı’na gönderilirken 4 parçaya ayrılarak kişinin vatandaşlığa kabul edilmesi nedeniyle belgenin iade edildiğini belirten bir not ile birlikte zarfa konulmuş olmalıdır.

Birleşik Krallık Vatandaşlarının Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Birleşik Krallık vatandaşlarının hak ve yükümlülükleri arasında; İngiltere’de mülkiyet sahibi olmak, İngiltere’de oy kullanma hakkı, siyasi partilere katılma hakkı, vergi ödeme yükümlülüğü, ulusal sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı ve ülke kanunlarına uyma yükümlülüğü gibi maddeler yer almaktadır.

Birleşik Krallık vatandaşı olmak isteyen kişilerin ülke vatandaşlarının hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

İngiliz vatandaşlığı, başvuru şartları ve kazanılan haklar ile ilgili merkezimize en sık sorulan sorular yanıtlarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

Reşit Olmayanlar Nasıl İngiliz Vatandaşı Olur?

Reşit olmayanlar İngiliz vatandaşı olmak için ebeveynleri tarafından kayıt edilmeleri gerekmektedir. İngiltere'de doğan çocukların İngiliz vatandaşı olabilmeleri için çocuğun; ebeveynlerinin çocuğun doğumundan sonra İngiltere’ye yerleşme hakkı elde etmiş olması, doğduğu tarihte babasının İngiliz vatandaşı ya da İngiltere’ye yerleşmiş olması, doğumunun ardından ebeveyninin İngiltere silahlı kuvvetlerine katılmış olması ya da 10 yaşına kadar İngiltere’de yaşamış olması gerekmektedir. İngiltere dışında doğan çocukların İngiliz vatandaşı olabilmeleri için ebeveynlerinden en az birinin İngiliz vatandaşı olması şartı aranmaktadır.

İngiliz Vatandaşlığı Avantajları Nelerdir?

İngiliz vatandaşlığı avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Süre sınırı olmadan İngiltere’de yaşama, eğitim görme ve çalışma hakkı
 • İngiltere pasaportu alabilme hakkı
 • İngiltere’de yapılan seçimlerde oy verme hakkı
 • İngiltere’nin ulusal sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı
 • İngiltere’nin kamu fonlarından yararlanma hakkı
 • Çocuklara İngiliz vatandaşlığı geçirebilme hakkı

İngiltere vatandaşı olmanın avantajları arasında yer alan Birleşik Krallık pasaportu alma hakkı olan kişiler Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Fransa gibi birçok ülkeye vize gerekliliği olmadan seyahat edebilmektedir.

İngiliz Pasaportu Nasıl Alınır?

İngiliz pasaportu; online olarak ya da posta yoluyla başvuru yaparak alınır. İngiliz pasaportu almak isteyen kişilerin; İngiliz vatandaşı olması, 16 yaşın üstünde olması ve daha önceki tarihlerde İngiltere pasaportu almamış olması gerekmektedir.

İngiltere Pasaport Ücreti Ne Kadardır?

İngiltere pasaport ücreti; online yapılan başvurular için 75,50 İngiliz sterlini ve posta yoluyla yapılan başvurular için 85 İngiliz sterlini olarak belirlenmiştir.

İngiliz Pasaportu İle Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilir?

İngiliz pasaportu ile; Belçika, Dominik Cumhuriyeti, Estonya ve Fransa ülkelerinin arasında bulunduğu 139 ülkeye vizesiz olarak, Yeni Zelanda’nın arasında bulunduğu 7 ülkeye seyahat izni online olarak alınarak ve Mısır ile Kamboçya’nın arasında bulunduğu 38 ülkeye sınır girişinde vize alarak gidilebilmektedir. İngiliz pasaportu hamili kişiler Birleşik Krallık’ı oluşturan Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda ülkelerine serbest giriş hakkına sahiptir.

İngiltere Doğumla Vatandaşlık Verir Mi?

İngiltere doğumla vatandaşlık verir; ancak İngiltere’de doğum yapınca vatandaşlık yalnızca anne ya da babadan birinin İngiliz vatandaşı olduğu durumlarda verilmektedir.

Yatırım Yaparak İngiliz Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

İngiltere vatandaşlığı yatırım yolu ile innovator vizesi hamili olarak ülkede 5 yıllık ikamet süresi doldurularak kazanılır.

2019 yılında Brexit süreci ile yapılan yeni düzenlemelerle birlikte İngiltere yatırımcı vizesi yürürlükten kaldırılmıştır. İngiltere’de yatırım yapmak isteyen kişiler için İngiltere yatırımcı vizesi yerine innovator vizesi adlı yeni vize türü getirilmiştir ve innovator vizesi ile İngiltere'de yatırım yapmak kişilerin İngiltere'de 5 yıl yaşadıktan sonra diğer şartların da sağlanması durumunda İngiltere yatırım vatandaşlık hakkı doğmaktadır.

İngiltere'de Ev Alarak Vatandaşlık Alınır Mı?

Hayır, İngiltere’de ev alarak vatandaşlık alınamaz.

İltica Yoluyla İngiltere Vatandaşlığı Alınabilir Mi?

Evet, iltica yoluyla İngiltere vatandaşlığı alınabilmektedir.

İltica yoluyla İngiltere vatandaşlığı almak isteyen kişilerin takip etmesi gereken belirli adımlar bulunmaktadır. İngiltere iltica yolu ile vatandaş olmak isteyen kişilerin ilk olarak geçici oturum statüsü kazanmaları gerekmektedir. Geçici oturum statüsüne sahip kişiler 5 yıl süre ile İngiltere’de yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. İngiltere'de Yaşam Testini (Life in the UK Test) başarıyla geçen, halen korunmaya ihtiyacı olan ve sabıka kaydı bulunmayan kişiler deneme niteliğinde vatandaşlık hakkına sahip olabilmektir. Deneme niteliğinde vatandaşlık sürecinin ardından kişilere kalıcı oturum hakkı verilmektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: