İngiltere Vize Reddi

İngiltere Vize Reddi Sebepleri ve İtiraz Süreci 2022

İngiliz vatandaşı olmayan veya İngiltere’de süresiz oturum iznine sahip olmayan T.C vatandaşları, İngiltere’ye giriş yapabilmek için vize başvurusunda bulunmak zorundadır. İngiltere vizesi başvuru süreci çeşitli ve detaylı dokümanların bir araya getirilmesini gerektiren zorlu bir süreç olarak bilinmektedir. Gerekli ve yeterli belgelerin başvuru dosyasında bulunmaması ya da şüpheli görülen durumlar için İngiltere vize reddi gündeme gelmektedir.

İngiltere Vizesi Almak Zor Mu

İngiltere Vizesi Almak Zor Mudur?

İngiltere vizesi almak için vize türüne bağlı olarak detaylı ve tatmin edici evrakların sunulması gerekmektedir. İngiltere vizesine kabul almak için en önemli şart, bireylerin vize süresi sonunda ülkeyi terk edeceklerine dair inandırıcı belgeler sunmalarıdır. Bunun yanında, İngiltere’de ikamet edilen süre boyunca hiçbir devlet fonundan yardım almak durumunda kalmadan bütün yaşam masraflarının karşılanabileceği konusunda detaylı banka hesap dökümleri sunulmalıdır.

İngiltere vize başvurularında öncelikle başvuru sahibinin “gerçek bir ziyaretçi” olup olmadığına bakılmaktadır. Doğru vize türüne başvuru yapılması ve evrakların eksiksiz ve başvuru formunun doğru doldurulması ile İngiltere vizesi almak kolay olacaktır. Bunun için özellikle ilk defa vize başvurusunda bulunacak kişilerin danışman eşliğinde başvuru sürecini tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

İngiltere Konsolosluğu Vize Reddi Kararları Neye Göre Alınır?

İngiltere vizesi başvurularında genel olarak 4 temel konu üzerinde durulmaktadır İngiltere Konsolosluğu vizenin onaylanıp onaylanmayacağını aşağıdaki kriterlere dayanarak gerçekleştirir.

 • Başvuru sahibi vize süresi sonunda ülkeyi terk edecek Mi?
 • Başvuru sahibi Birleşik Krallık’ta temelli ikamet etmeyeceğinin farkında Mı?
 • Başvuru sahibi vize türünün izin verdiği faaliyetlerin dışında yasaklanmış faaliyetlerde bulunacak Mı?
 • Başvuru sahibi vize süresi boyunca yaşam, konaklama gibi her türlü faaliyetinin masraflarını karşılayabilecek Mi?

Bir İngiltere vizesine sahip olmak için istenen belge ve dokümanlar ile bu durumlardan herhangi birinin yaşanmayacağına dair deliller sunmak gerekmektedir.

İngiltere Vizesi Red Sebepleri Nelerdir?

İngiltere vizesi başvurusunda bulunacak bireylerin, formları ve evrakları İngiltere Konsolosluğunun istediği şekilde eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir. İngiltere vize başvurusu reddi sebeplerinden biri eksik veya yanlış evrak teslimidir. Başvuru sahiplerinin dosyasındaki en ufak bir bilgi ve belge eksikliği vize reddine sebep olmaktadır. Bütün belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde başvuru dosyasının içerisinde bulunmalıdır.

İngiltere vizesi red nedenleri arasında gösterilecek bir diğer madde ise yanlış vize kategorisine başvuru yapılmasıdır. İngiltere vizesi başvurusu yapmadan önce vize türleri ve şartları detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Ayrıca yanlış evrak beyanında bulunmak da vize reddine sebep olmaktadır. Bireyler yanlış veya yalan evrak teslim etme hatasına düşerse başvuru sonucunun ret olması kaçınılmazdır. Bununla birlikte kasıtlı olarak yanlış ve yanıltıcı evrak tesliminde bulunan bireyler, 10 yıl süre ile İngiltere vizesi alamazlar. Aşağıda İngiltere vizesinin genel ret sebepleri verilmiştir:

 1. Eksik evrak beyanında bulunmak
 2. Yanlış veya kasıtlı yanıltıcı beyanda bulunmak
 3. Yanlış vize kategorisine başvuru yapmak
 4. Sahte veya doğru olmayan bilgilerin beyanında bulunmak

İngiltere genel ret gerekçeleri için bulunan kitapçık buradan incelenebilir.

İngiltere Turist Vizesi Red Sebepleri Nelerdir?

İngiltere turist vizesi, 6 aylık bir süre içerisinde turistik geziler, aile ve arkadaş ziyaretleri veya iş etkinliği ziyaretleri gibi sebepler ile İngiltere’yi kısa dönemli ziyaret edecek bireylerin başvuru yaptığı bir vize türüdür. İngiltere turist vizesine başvuru yapacak bireylerin uygunluk koşullarını karşıladıklarına dair İngiltere Konsolosluğu’nu ikna etmeleri gerekir. İngiltere turist vizesi red sebepleri aşağıda sıralanmıştır.

 1. Eve Dönme Niyeti: Birleşik Krallık’ı ziyaret etmek için başvuruda bulunan bireyler öncelikle karar merciini ziyaretlerinin sonunda Birleşik Krallık’ı terk edeceğine, bir başka deyişle eve dönme niyetinin bulunduğuna ikna etmelidir. Eve dönme niyetinin kanıtlanması birçok farklı yol ile sağlanabilir.
  Başvuru sahiplerinin Türkiye’ye geri dönmelerini gerektirecek bir işe sahip olduklarını göstermeleri, Türkiye’de çeşitli yatırımlarının ve mülklerinin olduğunu göstermeleri, Türkiye’de aile bağlarının bulunduğunu kanıtlamaları gibi çeşitli şekillerle eve dönme niyeti gösterilebilmektedir. Her ne kadar İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu gösterilmese de, ziyaret sonrası dönüş uçak biletinin alınarak başvuru dosyasında bulunması da eve dönme niyetinin olduğunun bir kanıtıdır.
 2. Gezi için Yetersiz Fona Sahip Olmak: İngiltere turist vizesi başvurularında İngiltere Konsolosluğu bireylerin gezileri boyunca her türlü masraflarını kendilerinin karşılayabileceğini kanıtlamalarını istemektedir. Bireyler banka hesap dökümleri, maaş bordroları gibi çeşitli belgelerle bu fona sahip olduklarını göstermelidir. Eğer İngiltere ziyaretinin masrafları İngiltere’de bulunan bir sponsor tarafından karşılanacak ise, bireyler başvuru dosyalarında sponsorun detaylı bilgilerini de bulundurmak zorundadır. İngiltere Konsolosluğu turist vizesine başvuru yapan bireylerin gezileri süresince masraflarını karşılayabilecek yeterli fona sahip olduklarına ikna olmazsa vize mutlaka ret ile sonuçlanacaktır.
 3. Seyahat Geçmişi: İngiltere turist vizesinde başvuru sahiplerinin seyahat geçmişleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Bir bireyin seyahat geçmişinde herhangi bir ülke bulunmadığı taktirde İngiltere Konsolosluğu kişinin İngiltere’ye seyahat amacıyla değil yerleşme amacı ile giriş yapmak istediğini düşünebilmektedir. İngiltere Turist Vizesi başvuru dosyasında bireylerin seyahat geçmişine ait belgeleri de bulunmalıdır.
 4. Birleşik Krallık Seyahat Amacının Tam Olarak Belirtilmemesi: İngiltere vize başvurularında seyahat amacı ve detaylı seyahat planlarının başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir. Bireylerin İngiltere’de kaç gün ikamet edecekleri, ikamet süreleri boyunca gerçekleştirecekleri eylemleri, konaklama bilgileri bütün detayları ile gösterilmelidir. Seyahat amacının detaylı bir şekilde belirtilmesi vize başvurunuzun olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

İngiltere turist vizesi ret olursa, bireylerin ikinci başvuruda bulunma hakları vardır. Başvuru sahiplerine ret kararının ardından İngiltere Konsolosluğu’nun vizeyi neden onaylamadığına dair bir belge iletilmektedir. Tekrar başvuru yapmak isteyen kişi ikinci başvuruda bu belgede belirtilen ve eksik bulunan kısımlar düzeltilmelidir.

İngiltere Öğrenci Vizesi Red Nedenleri

İngiltere Öğrenci Vizesi red sebepleri arasında ilk sırada yanlış vize türüne başvurulması gelmektedir. İngiltere vizeleri çok çeşitlidir ve bireylerin başvuru yapacakları vize türünü iyi bilmeleri ve güncel bilgiler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kısa dönemli bir dil eğitimi için uzun dönemli öğrenci vizesine başvurmak ret kararı ile karşılaşılmasına sebep olabilir. Ayrıca kişinin yaşı, finansal durumu, eğitim durumu gibi sebepler de göz önünde bulundurularak ret kararı verilebilir.

Yaşı çok ilerlemiş bir bireyin İngiltere’de bir dil kursu eğitimine başvurması İngiltere Konsolosluğu tarafından şüpheli karşılanabilir. İngiltere dil okulu vize reddi sebeplerinden biri de budur. Bunun dışında genel vize ret sebepleri de İngiltere öğrenci vizesi reddi üzerinde etkilidir.

İngiltere Evlilik Vizesi Red Nedenleri

İngiltere Evlilik Vizesi için bireylerin çeşitli koşulları karşılaması gerekmektedir. Evlilik vizesi başvurularında bireyler arasında bulunan evlilik bağının belgelerle kanıtlanması istenmektedir.

Evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi çeşitli belgeler dosyada mutlaka bulunmalıdır. Bunun yanında eğer partnerler arasında bir evlilik bağı bulunmuyorsa, ilişkinin en az 2 yıldır sürdüğüne dair deliller sunulmalıdır. Bu deliller, tarihleriyle kanıtlı bir şekilde sunulan fotoğraflar, konuşmalar gibi çeşitli belgeler olabilir. Bireylerin ilişkileri boyunca 3 aydan uzun bir süre ayrı kalmadıklarını ve ilişkilerinin devamlı olduğunu kanıtlamaları gerekir.

Ayrıca aralarında evlilik bağı bulunmayan bireyler İngiltere’de 6 ay içerisinde evlenmeye niyetleri olduğunu da göstermelidir. Evlilik vizesi başvuruları için İngiltere’deki sponsor eşin yıllık en az 18.600GBP maddi gelire sahip olması gerekir.

Evlilik bünyesinde İngiltere’ye gidecek olan çocuk için bu miktar 3.800GBP daha fazla olmalıdır. Birden fazla çocuk varsa, sonraki her çocuk için 2.400GBP daha yıllık maddi gelir şartı vardır. İngiltere’deki sponsor eş, partnerinin her türlü yaşam masrafını karşılayacak düzeyde gelire sahip olduğunu kanıtlamalıdır. Bu koşullara uymayan bireylerin vize reddi alması çok olasıdır.

İngiltere evlilik vizesi ret kararları arasında evliliğin gerçekliğine dair şüphe duyulması da bulunmaktadır. İngiltere Konsolosluğu evliliğe dair sunulan belgeleri yeterli ve tatmin edici bulmazsa vize başvurusu ret ile sonuçlanacaktır. Ayrıca eksik, yanlış ve kasıtlı olarak yalan evrak beyanları durumları da vize reddine sebep olmaktadır.

İngiltere Aile Birleşimi Vize Reddi Sebepleri

İngiltere Aile Birleşimi Vizesi, iltica veya insani koruma talebi ile İngiltere’ye yerleşen bireylerin aile üyeleri ile birleşimini sağlayan bir vize türüdür. Aile Birleşimi Vizesi ile aile üyelerinin birliği İngiltere’de sınırlarında sağlanmaktadır. Diğer İngiltere vizelerinde olduğu gibi başvuru belgelerinin ikna edici olmaması, eksik ve yanlış olması ya da kasıtlı olarak yanıltıcı olması Aile Birleşimi Vizesi reddine sebep olmaktadır.

İngiltere Aile Birleşimi Vizesinin ret ile sonuçlanması durumunda başvuru sahiplerinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Aile Birleşimi Vizesi reddinde durum davaya dönüştürülerek mahkemeye taşınabilmektedir. İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Aile Birleşimi ile ilgili maddeleri ile bağlantılı olarak verilen ret kararı için dava açılabilmektedir. Bu davalar İngiltere Göçmenlik Mahkemesi’nde görülmektedir.

İngiltere Vize Reddi için İtiraz Talebinde Bulunmak

İngiltere vize başvurusu reddi eksik veya yanlış evrak yüzünden olursa kişiye bir itiraz hakkı verilmektedir. İngiltere Konsolosluğu verilen ret kararında eksik bulduğu ve tatmin olmadığı kısımları belirten bir belgeyi başvuru sahibine ulaştırmaktadır. Bu belgede bulunan eksiklikler doğrultusunda başvuru sahipleri gerekli evrakların yeniden düzenlemesini yaparak itirazda bulunabilmektedir.

Eğer ret nedeni yalnızca eksik veya yanlış evrak teslimi sebebine dayanıyorsa kişiler itiraz etme haklarını mutlaka kullanmalıdır. Evraklarında herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmayan bireyler ise vize reddi sonrasında dava açma hakkına sahiptir. İdari itiraz ve itiraz davası kişinin başvurabileceği yollardır. İtiraz hakkı tanınan bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır:

 • İngiltere turistik vize başvuruları
 • 6 aydan kısa süreli olarak İngiltere öğrenci vizesi başvuruları
 • Eğitim süresi 6 aydan uzun ve öğrencinin gideceği yer belli değil ise, bu halde yapılacak olan İngiltere Öğrenci Vizesi başvuruları

İngiltere Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Örneği

İngiltere Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Örneği

İngiltere vize reddi itiraz dilekçesi, herhangi bir İngiltere vizesi reddi ile karşılaşan başvuru sahiplerinin yazdığı dilekçedir. İngiltere vize reddi dilekçesinde, İngiltere Konsolosluğu’nun vize reddinde belirttiği eksik ve tatmin edici olmayan durumlar açıklanmalıdır. Turistik vize başvurusu sonucunda ret alan başvuru sahibi için İngiltere vize reddi itiraz dilekçe örneği buradan indirilebilir.

Kişisel koşula uygun vize red dilekçesi ve itiraz hakkında danışmanlık hizmeti alınabilir.

İngiltere Vize Reddi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yazının bu bölümünde İngiltere vize reddi hakkında sık sorulan sorular yanıtlanmıştır. Aşağıdaki sorular Vizem.net danışmanlarına sıklıkla sorulan sorulardan derlenmiştir.

Diğer sorular ve bilgi için 0850 241 1868

İngiltere Vize Reddi Pasaporta İşlenir Mi?

İngiltere vize reddi pasaporta işlenmemektedir. Önceki dönemlerde İngiltere vizesi reddi alan bireylerin pasaportlarına ret kaşesi basılırken artık bu işlem uygulanmamaktadır. Ancak vize redleri UK Home Office veri tabanında saklanmaktadır.

Vize Reddi Sonrası Tekrar Başvuru Yapılabilir Mi?

Vize retlerinin yeni vize başvuruları için herhangi bir engeli bulunmamaktadır. Vize reddi sonrası itirazda bulunmayan bireyler, daha sonra bütün evraklarını eksiksiz bir hale getirerek yeni bir vize başvurusunda bulunabilmektedir.

Vizem.net 2. Başvurular için danışmanlık hizmeti vermektedir 2. Başvurularda onay alma olasılığı aha düşük olsa da vizem.net danışmanlığında yapılan 2. Başvurular için %94 onay oranına sahiptir.

İngiltere Avrupa Vize Redlerini Görüyor Mu?

Birleşik Krallık vize başvurularını yalnızca kendi kriterleri çerçevesinde incelendiğini belirtmektedir. Bu doğrultuda başka bir Schengen ülkesinden alınan herhangi bir reddin İngiltere vizesi üzerindeki etkisi yoktur çıkarımına varılabilir. Ancak daha önceden vize ihlali yapıldıysa bu vize onayını etkileyen sebeplerden birisidir.

Avrupa vize retleri ve İngiltere vizeleri arasındaki vize istihbarat bağlantıları hakkında kesin bir yorum yapılamamaktadır.

İngiltere İrlanda Vize Redlerini Görüyor Mu?

Ülkeler arasındaki istihbarat bağlantılarını bilmek ve bu konuda yorum yapmak mümkün değildir.

Ancak vizem.net danışmanlığında İngiltere vize başvurularında onay alıp daha önceden İrlanda Cumhuriyeti’ne vize reddi almış birçok örnek bulunmaktadır.

İngiltere Vizesi için Vize Reddi Alma İhtimali Yüksek Midir?

İngiltere vize sistemi karışık ve çok çeşitli bir vize sistemidir. İngiltere Konsolosluğu vize başvuruları konusunda oldukça hassastır. Bir İngiltere vizesine sahip olmak diğer ülkelere kıyasla daha zorlu bir süreci gerektirmektedir. Ancak belgelerin istenen şekilde hazırlanması, doğru ve tatmin edici olması vize reddi ihtimalini düşürür.

Vize başvurularının ret ile sonuçlanmaması için başvuru sahiplerinin vize türüne göre istenen her belgeyi doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekir. Ayrıca bireylerin vize şartlarına uygun olması da başvurunun olumlu sonuçlanması için önemlidir.

Gerekli şartlar sağlandığında ve iyi bir dosya ile vize başvurusu yapıldığında genellikle kabul alınmaktadır. İngiltere vize başvurunuzu yapmadan Vizem.net ile iletişime geçebilirsiniz.

İngiltere Vizesi Red Maili Nedir

İngiltere vizesi reddi mail yolu ile öğrenilmemektedir. Vize başvurusunun sonuçlanmasının ardından başvuru sahiplerine bir mail gönderilmektedir. Bu mailde yalnızca vize başvuru sürecinin tamamlandığı belirtilmektedir. Bireyler vize sonuçlarını pasaportlarını almaya gittikleri başvuru merkezinden bizzat öğrenmektedir.

Vize başvurusunun ret ile sonuçlanması halinde, İngiltere Konsolosluğu tarafından bireylere ret sebeplerini içeren bir ret mektubu ulaştırılmaktadır. Vize için itiraz etmek isteyen başvuru sahipleri bu mektupta yazan nedenleri göz önünde bulundurarak başvurularını yenilemelidir.

İngiltere Vize Red Oranı

İngiltere Vize Red Oranı Nedir?

İngiltere vize red oranları her yıl değişiklik göstermektedir. Dönemsel faktörler, bireysel durumlar, eksik evrak teslimi, yanlış evrak beyanı gibi sebeplerden ret cevabı da farklılık gösterir.

Aşağıda Türkiye’den yapılan başvurular için 2019 yılına ait İngiltere vize red oranı verilmiştir.

Vize TipiBaşvuru SayısıRed Oranı
Aile Birleşimi1357%15.33
Çalışma Vizesi5549%11
Tier 2 Vizesi1235%2,67
Tier 4 Vizesi593%4.03
Turist Vizesi97,676%13.88

Vizem.net danışmanlığında yapılan İngiltere vize red oranı tüm vize türlerinde son 4 yıl ortalaması %3’ün altında olup Türkiye’deki en iyi akredite acente skoruna sahiptir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: