İngiltere Vize Reddi

İngiltere Vize Reddi Nedenleri ve İtiraz İşlemleri

İngiltere vize reddi, başvuru sahiplerinin gerekli kriterlere uygun olmaması ya da vize başvuru dosyasında hatalı belgeler ibraz edilmiş olması gibi birçok nedenden ötürü gerçekleşebilmektedir.

Birleşik Krallık İstatistik Birimi tarafından 2023 yılı için yayınlanmış olan verilere göre; 3.287.404 vize başvurusu karara bağlanmış ve bu başvurular içerisinden 2.846.667 tanesi onaylanmış, 440.737 tanesi reddedilmiş, 8.750 tanesi geri çekilmiş ve 3.250 tanesi zaman aşımına uğramıştır. 2023 yılında İngiltere vize başvurularının onay oranı %86,62 ve ret oranı %13,38 olmuş ve 2023 yılında İngiltere vize ret onayı %15,13’ten %19,15’e çıkmıştır.

Vizem.net'in daha önce vize reddi almış başvurular için yapılan ikinci İngiltere vizesi başvurularında vize onaylanma oranı %78,9 olup, bu oran Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en yüksek akredite acente skorudur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

2023 Yılı İngiltere Vize Red Oranı Nedir?

Farklı vize türlerine göre 2023 yılı İngiltere vize red oranı bilgileri, Birleşik Krallık İstatistik Kurumu’nun 2023 yılı verilerine göre aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

Vize türüRet oranı
Ziyaretçi vizesi%23,00
Çalışma vizesi%5,00
Öğrenci vizesi%2,00
Aile vizesi%14,00
Transit vize ve diğer vize türleri%13,00

2023 yılında yapılmış olan İngiltere vize başvurularının %13,38’lik bir kısmı ret yanıtı almıştır.

İngiltere Vizesi Red Sebepleri Nelerdir?

İngiltere vizesi red sebepleri aşağıda listelenmiştir.

  • İngiltere vizesi başvuru dosyası içerisinde eksik, hatalı ya da yanlış bilgiler içeren belgeler ibraz edilmiş olması
  • İbraz edilen finansal durum belgelerinin gerekli standartlara uygun olmaması
  • Vize başvurusunda kişinin başvuruda bulunmak istediği vize türünün belirtilmemiş olması
  • Vize başvuru sahibinin sabıka kaydı bulunması
  • Başvuru sahibinin yapmak istediği İngiltere seyahati için yeterli finansal kaynaklara sahip olmaması

İngiltere Evlilik Vizesi Ret Nedenleri Nelerdir?

İngiltere evlilik vizesi ret nedenleri arasında; başvuru dosyasında hatalı belge sunulmuş olması, gerekli belgelerin yanlış doldurulmuş olması ya da kişilerin talep edilen İngilizce yeterlilik düzeyine sahip olduklarını ibraz edememiş olması gibi nedenler yer almaktadır.

İngiltere eş vizesi başvuru sahiplerinin başvuru işlemlerinde talep edilen tutarda finansal kaynağa sahip olmamaları veya belirtilen evlilik ilişkisinin sahte olduğuna dair vize yetkilileri tarafından şüphe duyulması gibi nedenler vize reddine sebep olabilmektedir.

İngiltere Turist Vizesi Ret Nedenleri Nelerdir?

İngiltere turist vizesi ret nedenleri arasında; başvuru sahibinin ülkesine olan bağlarının yetersiz olması, ülkesi ile bağını gösterir nitelikte iş sahibi olmaması veya kişinin talep edilen düzeyde finansal kaynağa sahip olmaması gibi nedenler yer almaktadır.

Vize başvuru sahibinin ülkesine bağlı olduğunu gösteren aile ilişkilerinin zayıf bulunması ya da başvuru dosyasında sahte evrak sunulmuş olması gibi durumlar İngiltere turistik vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

İngiltere Öğrenci Vizesi Ret Sebepleri Nelerdir?

İngiltere öğrenci vizesi red sebepleri arasında; vize başvurusunda hatalı bilgilere yer verilmiş olması, başvuru sahibi öğrencinin akademik olarak başarısız olması, başvuru sahibinin finansal olarak yeterli bulunmaması, başvuru sahibi ile yapılan vize mülakatının başarısız geçmiş olması, kişinin eğitimine ara vermiş olması ya da başvuru sahibinin talep edilen düzeyde İngilizce dil yeterliliği bulunmaması gibi nedenler yer almaktadır.

İngiltere Vize Reddi Nasıl Anlaşılır?

İngiltere vize reddi, vize başvuru sahibinin başvuru işlemlerini yapmış olduğu Gov.uk internet sitesinde yer alan kullanıcı hesabına gönderilen ve içerisinde; Birleşik Krallık Vize ve Göç İdaresi tarafından verilen vize reddinin nedeninin ve kişinin ret kararını takiben yapabileceği işlemlere dair bilgilerin yer aldığı mail ile anlaşılır.

İngiltere Vizesi Ret Maili Ne Zaman Gönderilir?

İngiltere vizesi ret maili; başvuru dosyasının ibraz edilmesinin ardından kısa süreli vize türlerinin tamamı ve kimi uzun süreli vize türleri için 3 hafa sonra ve aile birleşimi vizesi için 12 hafta sonra başvuru sahibi kişiye gönderilir.

İngiltere Vize Reddi Sonrasında Ne Yapılabilir?

İngiltere vize reddi sonrasında başvuru sahipleri; yeniden vize başvurusunda bulunabilir, başvurunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla idari inceleme başvurusu yapabilir ya da İngiltere Göçmenlik Mahkemesi'nde görülmek üzere itiraz davası açabilir.

İngiltere Vize İtiraz İşlemleri Nasıl Yapılır?

İngiltere vize itiraz işlemleri; kısa süreli öğrenim vizesi, ziyaretçi vizesi ve insan hakları vizesi türleri haricindeki vize türleri için ret kararının başvuru sahibi kişiye bildirilmesinin ardından 28 gün içinde yapılır. İngiltere vize itiraz işlemlerinden önce, vize reddine neden olmuş durumların detaylı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir.

İngiltere Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?

İngiltere vize reddi itiraz dilekçesi örneği; resmi bir dil kullanılarak ve gerekli tüm bilgilere yer verilerek yazılır. İngiltere vize reddi itiraz dilekçesi örneği içerisinde; başvuru sahibinin kişisel bilgileri, başvuru sahibinin yapmayı planladığı İngiltere seyahatinin amacı, kişinin başvuru işlemlerini yapmış olduğu tarih, kişinin ret kararı bilgisini almış olduğu tarih, vize reddi için belirtilmiş olan nedenler ile ilgili açıklamalar ve vize reddi için belirtilmiş nedenlerin geçersiz olduğuna dair kanıtlar yer almalıdır.

İngiltere vize reddi itiraz dilekçesinin, konuyla ilgisi olabilecek destekleyici belgeler ile birlikte ve imzalı olarak ibraz edilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hangi İngiltere Vizeleri için İtiraz Başvurusu Yapılabilir?

İngiltere çalışma vizesi ve İngiltere öğrenci vizesi gibi uzun süreli İngiltere vizesi türleri için itiraz başvurusu yapılabilirken; İngiltere turist vizesi ve İngiltere kısa süreli eğitim vizesi gibi standart ziyaretçi vizesi türleri için, ret kararı verildikten sonra istisnai durumlar hariç olmak üzere başvuru sahiplerinin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Uzun süreli İngiltere vizesi başvurularının ardından gönderilmiş olan vize ret mailinde genellikle başvuru sahiplerinin idari inceleme başvurusu ile söz konusu ret kararına itiraz edebilecekleri ve izlemeleri gereken prosedürlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. İngiltere turist vizesi ve İngiltere kısa süreli eğitim vizesi gibi standart ziyaretçi vizesi başvuruları ret yanıtı almış kişilerin yeniden vize başvurusunda bulunma hakları vardır.

İngiltere vize itiraz hakkı ve süreciyle ilgili başvuru sahiplerinin emin olmadığı bir konu olduğu durumlarda, Birleşik Krallık Vize ve Göç İdaresi tarafından kişilerin ilgili bir avukat ya da danışmanlık merkezinden yardım almaları önerilmektedir.

İngiltere Vize İtiraz Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İngiltere vize itiraz davası 6 ile 12 ay arası bir sürede sonuçlanır.

İngiltere Vize Reddi Sonrası Tekrar Başvuru Ne Zaman Yapılabilir?

İngiltere vize reddi sonrası tekrar başvuru yapmak için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

İngiltere vize reddi alan kişilerin başvuru işlemleri için ödemiş olduğu harç ücretleri ve ek hizmetlerin ücretlerinin iadesi yapılmamaktadır. İngiltere vize başvurusu ret yanıtı alan kişilerin, İngiltere vize şartları sağlandığı ve ret yanıtına neden olmuş durumların ortadan kalktığı koşullarda yeniden başvuru yapmaları mümkündür.

İngiltere Vize Reddi Alanlar için Yeni Başvuru Nasıl Yapılır?

İngiltere vize reddi alanlar için yeni başvuru işlemleri, kişinin başvurusunun ret yanıtı almasına yol açan tüm nedenleri açıklayıcı şekilde yapılmalıdır. İngiltere vize reddi alanlar için yeni başvuru dosyası içerisinde, kişinin önceki vize reddi nedenlerinin her biri için açıklayıcı belgelere ve kanıtlara yer verilmesi gerekmektedir.

Vizem.net, İngiltere vize başvuru işlemlerinde ret oranı tüm vize türlerinde son 4 yıl ortalaması %8’in altında olup Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en iyi akredite acente skoruna sahiptir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İngiltere Vize Reddi Pasaporta İşlenir Mi?

Hayır, İngiltere vize reddi pasaporta işlenmez; ancak ret bilgileri Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı veri tabanında saklanır.

İngiltere Vize Sonuç Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır?

İngiltere vize sonuç sorgulama işlemi, İngiltere vize başvuru işlemleri için yetkilendirilmiş olan aracı kurumun başvuru sistemi üzerinden online olarak yapılır.

İngiltere vize başvuru işlemleri için yetkili olan aracı kurumun başvuru sistemi üzerinden vize başvurusunun onay kararı alıp almadığına dair bilgi alınamamaktadır. Vize başvuru sahiplerinin İngiltere vize sonucu İngiltere Vize ve Göç İdaresi tarafından kendilerine gönderilen mail ile öğrenilmektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: