ingilterede maaşlar

2022’de İngiltere’de Maaşlar Ne Kadar?

İngiltere’de işçi olarak çalışırken aylık maaş saat başına alınan tutar üzerinden hesaplanmaktadır. Günde 8 saat, haftada ise 40 saat toplam çalışan işçilerin yaşa göre alacakları minimum işçi maaşı dağılımı tablodaki gibidir. Farklı meslek gruplarına göre İngiltere maaşları arasında Türkiye’dekinin aksine yüksek fark bulunmamaktadır.

İşçi YaşıSaatlik Ücret
15 ile 18 yaş arası işçiler4.35 Euro
18 ile 20 yaş arası işçiler6.15 Euro
21 ile 24 yaş arası işçiler7.70 Euro
25 yaş üstü işçiler8.21 Euro

İngiltere Doktor Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere doktor maaşları birçok Avrupa ve dünya ülkesine göre daha üst seviyededir. 2020 yılında Covid-19 salgını sebebiyle aşağıda verilen oranlar artış eğilimine girmiştir.

Hazırlık yılı içerisindeki (F1) genç doktorlar 27.689 Euroluk başlangıç maaşı ile resmi hizmete başlamaktadır. Bu rakam hazırlık yılı 2’de (F2), 32,050 Euroya yükselir.

Haftada 40 saatten fazla çalışmak ek mesai olarak ücretlendirilmektedir. Ayrıca çalışma geceleri ve hafta sonu çağrı üzerine çalışma ödenekleri için yüzde 37’lik prim uygulanmaktadır.

Uzmanlık eğitiminde bir doktor 37,935 Euro temel maaşla başlar ve bu miktar 48,075 Euro’ya kadar yükselebilmektedir. Maaşlı pratisyen hekimler hizmet süresine ve deneyimini bağlı olarak 58,808 Euro ile 88,744 Euro arasında maaş alabilirler.

İngiltere Hemşire Maaşı

İngiltere Hemşire Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de hemşire maaşı nitelikli hemşireler için 24.214/yıl Euro ile başlar ve 30.112/yıl Euro’ya kadar artış göstermektedir. Londra’da hemşireler için ödenen maaşlar, İngiltere’deki diğer şehirlere göre %5-%6 daha yüksektir.

Ekip lideri gibi pozisyonlar için ise ödenen tutar 30.401 Euro’dan 37.267 Euro’ya kadar çıkabilmektedir. Gelişmiş hemşire, modern başhemşire ve hemşire danışmanı (7 ile 8C grubu) gibi üst düzey seviyelerde yıllık maaşlar 37.570 Euro ile 72.597 Euro arasında değişmektedir.

İngiltere Öğretmen Maaşları Ne Kadardır?

Diğer mesleklerde olduğu gibi İngiltere’de öğretmen maaşları da deneyime bağlı olarak değişmektedir. Öğretim kadrosu için standart maaşlar ise şu şekildedir;

Niteliksiz/ Stajyer Öğretme17,208 Euro - 27,216 Euro
Öğretmen (ortalama maaş aralığı)23,720 Euro – 35,008 Euro
Öğretmen (üst maaş aralığı)36,646 Euro – 39,406 Euro
Önde gelen Pratisyen40,162 Euro – 61,005 Euro
Başöğretmen45,213 Euro – 111,007 Euro

İngiltere’de bir öğretmen maaşı, okulun bulunduğu yere bağlı olarak değişmektedir.

Özel Eğitim İhtiyaçları olan öğrencilerle çalışan nitelikli bir öğretmen ise SEN ödeneği talep hakkına sahip olmaktadır. Bu tür ödenek, çalışma yılı başına 2,149 Euro ile 2,242 Euro arasında değişmektedir. Yıllık ortalama öğretmen maaşı ise 24 bin Euro’dur.

İngiltere Garson Maaşı

İngiltere’de Garson Maaşları Ne Kadardır?

2022 yılında İngiltere’de garson maaşları ortalama 21.300 sterlindir.

Bu barınma, ulaşım ve diğer yardımları içeren ortalama yıllık maaştır. Garson maaşları deneyime, becerilere, cinsiyete veya konuma göre büyük ölçüde değişmektedir.

İngiltere’de Mühendis Maaşları Ne Kadardır?

Mühendisler, modern işgücündeki en yüksek maaşları kazanmaktadır. İngiltere’de mühendis maaşı başlangıç olarak yılda 27 bin Euro civarındadır kıdemli mühendisler ise yılda 110 bin Eurodan fazla para kazanabilmektedir.

Belli başlı mühendislik alanlarında çalışanlar için İngiltere mühendis maaşları aşağıda verilmiştir.

Havacılık mühendisiOrtalama 34.000 Sterlin
Otomotiv mühendisiOrtalama 35.000 Sterlin
Kimya MühendisiOrtalama 57.000 Sterlin
İnşaat MühendisiOrtalama 50.000 Sterlin
Yazılım MühendisiOrtalama 45.000 Sterlin
Bilgisayar MühendisiOrtalama 33.000 Sterlin
Elektrik MühendisiOrtalama 31.000 Sterlin
Endüstri MühendisiOrtalama 36.000 Sterlin
Makine MühendisiOrtalama 29.000 Sterlin
Çevre MühendisiOrtalama 50.000 Sterlin
Malzeme MühendisiOrtalama 42.000 Sterlin
Satış MühendisiOrtalama 32.000 Sterlin
Biyomedikal MühendisiOrtalama 25.000 Sterlin
Aplikasyon MühendisiOrtalama 28.000 Sterlin
Giriş Seviyesi MühendisOrtalama 27.000 Sterlin
CTOOrtalama 100.000 Sterlin
İngiltere Mühendis Maaşı

İngiltere’de Polis Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de polis memurlarının (kamu çalışanlarının) başlangıç maaşı 20,880 sterlin ile 24,177 sterlin arasında değişmektedir. En kıdemli memurun aldığı maaş ise yıllık 40,128 sterlindir.

Yaklaşık yedi yıllık bir hizmetten sonra en üst düzey maaşa ulaşılabilmektedir. Polis müfettişleri için maaş 51,414 sterlin ile 55,768 sterlin arasında değişirken bu miktar Londra sınırları içinde 53,665 sterlin ile 58,038 sterlin arasında değişmektedir.

Baş müfettişler için ödenen maaş 56,909 Sterlin ile 59,249 sterlin arasında değişmektedir. Baş müfettişlik maaşları da Londra sınırlarında için değişiklik göstermektedir. Londra içinde çalışan bir başmüfettiş 59,175 sterlin ile 61,509 sterlin arasında bir maaş almaktadır.

Londra ve İngiltere’nin güneyindeki polis memurları yıllık 6,735 sterline kadar ek maaş ödeneği almaktadır.

İngiltere’de Psikolog Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de stajyer klinik psikologların maaşları 30,401 Sterlinden başlamaktadır. Kalifikasyon sürecinden sonra alınan maaş yıllık 37,570 sterline kadar çıkmaktadır. Daha deneyimli psikologlar ise 44,606 sterlin ile 60,983 sterlin arasında kazanmaktadır.

İngiltere’de Avukat Maaşları Ne Kadardır?

Teknik olarak stajyer avukatlar için resmi bir asgari maaş yoktur ancak Hukuk Topluluğu Londra’da eğitim alanlar için en az yıllık 22,541 Sterlin ödenmesini önermektedir.

Bölgesel hukuk firmalarındaki birinci yıl stajyer maaşları 20 bin Sterlin ile 39 bin Sterlin arasında değişmektedir. Çalışılan firmaya göre alınan maaşta İngiltere ve Birleşik Krallık sınırları içinde değişmektedir. İngiltere sınırları içerisinde bir avukat yıllık ortalama 42 bin sterlin kazanmaktadır.

İngiltere’de Aşçı Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de aşçı maaşları 20 bin Sterlin ile 30 bin Sterlin arasında değişmektedir. Baş şefler ise 35 bin Sterlin ile 55 bin sterlin arasında değişen miktarlarda maaş almaktadır.

Maaşlar nerede çalışıldığına bağlı olarak ve bölge açısından önemli ölçüde farklılık göstermektedir.

İngiltere’de Diş Hekimi Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de kalifiye bir diş hekimi olarak çalışmak isteyen kişilerin 1 yıllık eğitim sürecini tamamlaması gerekmektedir. Bu süre zarfında 32,050 Sterlin maaş ödemesi alınmaktadır.

Tamamen özel diş hekimleri ise yıllık 140 bin Sterlinden fazla para kazanabilmektedir. Ayrıca gece, hafta sonu ve nöbetçi işler için ek ödemeler bulunmaktadır.

Özellikle toplum diş hekimliği hizmetlerinde çalışan maaşlı bir diş hekimi yaklaşık 40 bin sterlin ile 86 bin sterlin arasında değişen bir tutar kazanmaktadır. Vakıf hastanelerinde çalışan bir diş hekimi 79 bin sterlin ile 107 bin sterlin arasında maaş almaktadır.

İngiltere’de Berber Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de berber maaşları belirli bir tutar olarak hesaplanamasa da ortalama olarak küçük bir berber dükkanı günde yaklaşık 40 ile 60 sterlin kazanmaktadır.

Bu miktara ek olarak 20 sterlinlik bahşiş ücreti de günlük kazanca eklenmektedir. Haftada 6 gün ve yılda 50 hafta çalışan bir berber yılda ortalama 18 bin sterlin ile 24 bin sterlin arasında kazanmaktadır.

İngiltere’de Araştırma Görevlisi (Akademisyen) Maaşları Ne Kadar?

İngiltere’de araştırma görevlilerinin maaşları yaklaşık 38 bin Sterlin ile 44 bin sterlin arasında değişmektedir.

Belirli sınavlarda başarılı olunması durumda ise kıdemli öğretim görevlisi unvanına hak kazanılmakla birlikte alınan maaş 43,267 Sterlin ile 58,089 Sterlin arasında değişmektedir.

Maaşlar meslek deneyim seviyesi ve yönetimsel sorumluluklara bağlı olarak 100 bin sterline kadar çıkmaktadır.

İngiltere’de İşçi Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de kadınlar ve erkekler için birleşik ortalama maaşın hem tam zamanlı hem de kısmi işlerdekileri tutarın 29 bin sterlin olduğu bilinmektedir. Tam zamanlı çalışan işçiler için İngiltere’deki ortalama maaş yıllık 35,423 sterlin, yarı zamanlı çalışan işçiler içinse ortalama maaş yıllık 12,083 sterlindir.

Alınan maaş tutarları çalışılan sektöre ve yere göre değişiklik göstermektedir. O yüzden ortalama veriler yapılan istatistik analizleri sonucu bulunmaktadır.

İngiltere’de Pilot Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de pilot maaşları çalışılan havayolu firmasına göre değişmektedir. Yeni bir ticari pilot için başlangıç maaşları yıllık ortalama 27 bin Sterlin civarındadır. Kısa mesafeli pilotlar 35 bin sterlin ile 60 bin sterlin arasında kazanmaktadır. Uzun mesafeli (yurt dışında) uçuşlara katılan pilotlar yılda 170 bin sterlin kazanmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

İngiltere’deki meslekler ve ortalama gelirleri hakkında sıkça sorulan soruları aşağıda bulabilirsiniz.

İngiltere’de İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

İngiltere işsizlik maaşı aktif iş arayan kişilere maksimum 182 gün boyunca verilmektedir.

İngiltere işsizlik maaşı 16 ile 24 yaş arası için 56,80 sterlin iken 25 yaş üstü için haftalık tutar maksimum 71,70 sterlindir.

İngiltere Maaş Vergileri Ne Kadar?

İngiltere’de maaş vergisi gelir düzeyine göre hesaplanmaktadır. Yıllık geliri 1500 sterlinden az olanlar için yüzde 10 vergi kesilirken, yıllık geliri 1500 ile 32.000 sterlin arasında olanlardan %23 gelir vergisi alınmaktadır. Yıllık geliri 32.000 sterlinden yüksek olanlardan ise alınan gelir vergisi %40 olarak belirlenmiştir.

İngiltere’de Aranan Meslekler Nelerdir?

Son yıllarda İngiltere’de en fazla aranan meslekler sağlık ve teknoloji sektörlerinde bulunmaktadır. Hemşire, doktor ve hastabakıcı tüm meslekler arasında en fazla istihdam açığı olan meslek guruplarıdır.

Vizem.net İngiltere’de çalışmak ve İngiltere’de eğitim görmek isteyen kişiler için danışmanlık ve İngiltere vize başvuru işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Paylaş: