İngiltere Ekonomisi

2023'te İngiltere Ekonomisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İngiltere, Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği ve bu sebeple günümüzde yüksek derecede sanayileşmiş, piyasa odaklı ve ekonomik açıdan küreselleşmiş bir ülkedir. İngiltere’de tekstil ve kimya sanayii alanlarında üretim yapılmakta; otomobil, lokomotif ve uçak gibi endüstriyel açıdan üretimi önem arz eden ürünler de ülkenin sanayi kalemleri arasında yer almaktadır.

İngiltere gelirinin önemli bir kısmını Londra şehri sağlamaktadır ve Londra 1990’lardan bu yana finans ve hizmet sektörünün merkezi konumunda bulunmaktadır. İngiltere gelir kaynakları arasında yer alan bankacılık, sigortacılık, finans ve hizmet sektörleri ülkeyi dünyanın önde gelen ekonomileri arasına yerleştirmektedir.

Birleşik Krallık ekonomosi, heritage.org adlı kaynağa göre 2022 yılında 72,7’lik bir ekonomik bağımsızlık puanı elde ederek dünyanın en bağımsız 24. ülkesi olmuştur. Dünyanın en büyük 500 şirketinden 26’sının merkezi İngiltere’dedir. İngiltere’nin ekonomik durumu her ülke gibi pandemi nedeniyle zor zamanlar geçirse de, İngiltere 2022 yılında globalpeoservices.com’a göre dünyanın beşinci büyük ekonomisi olmuştur.

İngiltere Para Birimi Nedir?

İngiltere Para Birimi Nedir?
İngiltere Para Birimi Nedir?

İngiltere’nin para birimi İngiliz sterlinidir. İngiliz para birimi pound olarak da bilinmektedir ve kısaltması GBP’dir.

İngiliz Poundu Nedir?

İngiliz poundu, İngiliz sterlininin diğer adı olup farklı bir para birimini ifade etmemektedir.

İngiltere Para Birimi Sembolü Nedir?

İngiltere para birimi olan İngiliz sterlininin sembolü £ şeklindedir.

1 İngiliz Sterlini Kaç TL'dir?

2022 yılı temmuz ayı itibariyle 1 İngiliz sterlini 20,63 Türk lirasına karşılık gelmektedir.

İngiltere Madeni Paraları Nelerdir?

İngiltere Madeni Paraları Nelerdir?
İngiltere Madeni Paraları Nelerdir?

İngiliz İngilizcesinde kuruş anlamına gelen kelime pence’tir. İngiliz demir paraları arasında 5 pence, 10 pence, 20 pence ve 50 pence yer almaktadır. Pence adı verilen kuruşlar dışında 1 ve 2 pound da İngiltere bozuk parası olarak kullanılmaktadır.

Birleşik Krallık Ekonomik Stratejisi Nasıldır?

Birleşik Krallık için öncül ekonomik stratejiler arasında işletmeleri daha fazla istihdam yaratmaları için desteklemek, endüstriye ve altyapıya yatırım yaparak insanların alım gücünü ve üretkenliği artırmak yer alır. Birleşik Krallık’ta üretkenliğe ve istihdama öncelik veren ekonomik stratejinin yayınlanmasından itibaren ülkenin ekonomik ortamı iyiye gitmiştir. İngiltere geleneksel olarak başlıca faaliyet alanları arasında yer alan sanayicilik, finans, hizmet gibi sektörler dışında yeni ve gelişmekte olan sektörler için de büyümenin desteklenmesini öncül ekonomik stratejiler arasında görmektedir.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Ticaret ve İşbirliği anlaşması bulunmaktadır ve bu anlaşma mal ve hizmet ticareti, dijital ticaret, fikri mülkiyet, kamu alımları, havacılık ve karayolu taşımacılığı, enerji, balıkçılık, sosyal güvenlik gibi alanlarda mutabık olunan düzenlemeleri ortaya koymaktadır. İngiltere ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Ticaret ve İşbirliği anlaşması cezai konularda koordinasyon, kolluk kuvvetleri ve adli işbirliği, temel insani haklara saygı gibi hükümlerle desteklenmektedir.

Güncel Rakamlarla İngiltere Ekonomik Verileri Nasıldır?

İngiltere’nin başlıca ekonomik göstergelerine ilişkin güncel veriler aşağıdaki başlıklarda paylaşılmıştır.

İngiltere Milli Geliri Ne Kadardır?

İngiltere’nin gayri safi milli hasılası vikipediye göre 2021 yılında 3.38 trilyon dolar olarak belirlenmiştir. İngiltere’nin gayri safi milli hasılası 2016 ila 2019 yılları arasında düzenli olarak seyrederken 2019 yılında pandemi dolayısıyla büyük değer kaybı yaşamış ancak pandeminin etkilerinin geçmeye başlamasıyla göstergeler tekrar pozitiflik kazanmıştır.

İngiltere Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

İngiltere’de ceicdata.com’a göre 2021 yılında kişi başına düşen milli gelir 47.203 bin dolar olmuştur. İngiltere’de kişi başına düşen milli gelir 2015-2020 yılları arasında 42 bin dolar civarlarında seyrederken 2021 yılında 6 bin dolar civarı yükselmiştir.

İngiltere Enflasyon Oranı Kaçtır?

İngiltere’de Gov.uk web sitesine göre 2022 yılı mayıs ayı itibariyle enflasyon oranı %7.9 olmuştur. İngiltere’de enflasyon 2017-2020 yılları arasında %2 civarlarında seyrederken son iki yılda büyük bir artış sergilemiştir.

İngiltere’de Asgari Ücreti Ne Kadardır?

İngiltere’de 2022 yılı nisan ayı itibariyle 23 yaş ve üzeri için asgari ücret saatlik 9.50 pounddur.

21-22 yaş için İngiltere asgari ücret miktarı saatlik 9.18 pound, 18-20 yaş için saatlik 6.83 pound, 16-17 yaş için ise 4.81 pounddur.

İngiltere İşsizlik Oranı Nedir?

İngiltere’de tradingeconomics.com’a göre 2022 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı %3.8 olarak belirlenmiştir.

İngiltere İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

İngiltere’de çalışmayanlar için evrensel ödenek, çalışma kredisi ödeneği ve iş arayanlar ödeneği olmak üzere 3 tip işsizlik maaşı bulunmaktadır. Evrensel ödenek, hastalık gibi zorunlu durumlardan dolayı çalışamayanlar için verilmektedir ve aylık 940 pound civarındadır, İngiltere’de maaşa ek olarak kira ve vergi gibi kalemleri de devlet ödemektedir.

İngiltere’de çalışma kredisi ödeneği, yeterli maaş alamayan ya da iş saatleri tam zamanlı olmayanlar için ödenmektedir. İngiltere iş arayanlar ödeneği programında, 25 yaş ve üzeri kişiler için evrensel ödeneğe ek olarak haftalık 65 pound ödenmektedir.

İngiltere Emekli Maaşı Ne Kadardır?

İngiltere’de en düşük emekli maaşı haftalık 141.85 pound, en yüksek emekli maaşı ise 185.15 pounddur. İngiltere’de en yüksek emekli maaşlarını alan meslek grupları mensupları arasında politikacılar, silahlı kuvvetler personelleri, öğretmenler, itfaiyeciler, sağlık çalışanları ve vergi memurları yer almaktadır.

İngiltere Vergi Sistemi Nasıldır?

Birleşik Krallık’ta vergilendirme; merkezi hükümet, devredilen hükümet ve yerel hükümet olmak üzere üç farklı hükümet düzeyine yapılan ödemeleri içermektedir. İngiltere’de merkezi hükümet gelirleri gelir vergisi, ulusal sigorta primleri, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve akaryakıt vergisinden gelmektedir. Yerel yönetim gelirleri temel olarak merkezi hükümet fonlarından sağlanan hibelerden, İngiltere'deki işletme oranlarından, Belediye Vergisinden ve cadde üzeri park etme ücretleri gibi ücret ve harçlardan gelmektedir.

İngiltere’de ana hatlarıyla bireysel vergiler, satış vergileri ve harçları ve işletme vergileri olmak üzere 3 tip vergi türü vergi türü bulunmaktadır. İngiltere’deki bireysel vergiler arasında gelir vergisi, veraset vergisi ve belediye vergisi; satış vergileri ve harçları arasında katma değer vergisi, tüketim vergisi, pul vergisi ve otomobil vergisi; işletme vergileri arasında ise kurumlar vergisi, ulusal sigorta primleri, sağlık ve sosyal bakım vergisi ve sermaye kazancı vergisi yer almaktadır.

İngiltere Gelir Vergisi Ne Kadardır?

Yıllık gelire göre belirlenen vergi oranları aşağıda listelenmiştir.

 • Yıllık 12,570 pounda kadar %0
 • Yıllık 12,571 ila 50,270 pound arası %20
 • Yıllık 50,271 ila 150,000 pound arası %40
 • Yıllık 150,000 pound ve üzeri %45

İngiltere Gümrük Vergisi Ne Kadardır?

Gümrük vergisi oranları aşağıda listelenmiştir.

 • 12,570 pounda kadar %0
 • 12,571 ila 50,770 pounda kadar %20
 • 50,271 ila 150,000 pound arası %40
 • 150,000 pound ve yukarısı %45

İngiltere'nin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre hizmet sektörü gayri safi milli hasılanın dörtte üçünden fazlasını oluşturan İngiltere’deki en büyük sektördür. İngiltere geçim kaynakları arasında başı çeken hizmet sektörü finans, ekonomi, tüketim temelli sektörler gibi farklı sektörleri bünyesinde barındırır. İngiltere’de imalat, milli hasılanın %21’inden daha azına katkıda bulunur ve tarım sektörünün katkısı %0,60’tır.

İngiltere’de toplam ithalat ve ihracat ocak 2022 itibariyle artış göstermiştir. İngiltere’de ihracat 2018’in aynı dönemine göre 4,8 milyar pound düşerken, ithalat 12,2 milyar dolarlık bir artış sergilemiştir.

İngiltere Sanayisi Nasıldır?

Sanayi veya endüstri, devamlı veya belli zamanlarda, makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalı ve ekonominin ana sektörlerinden birisidir.

İngiltere Sanayi Devrimi’nin ve üretimde teknolojinin ana unsur hale gelmesinin yaşandığı ülkedir. Tarih boyunca İngiltere sanayicilikte ve üretimde diğer ülkelere öncülük etmiş, günümüzde hız kazanan üretim ve tedarik zincirinin temellerini atmıştır ancak günümüzde sanayi sektörü İngiltere’de ekonominin %21’inden daha azını oluşturmaktadır.

İngiltere’de Sheffield, Bristol, Cambridge gibi şehirler sanayinin yoğunlaştığı şehirler arasındadır. İngiltere ekonomisinin temelini son yıllarda sanayi sektöründen ziyade hizmet sektörü oluşturmaktadır ve modern dönemde İngiltere’de sanayicilik küçülme ve teknolojik hale gelme eğilimi göstermiştir.

İngiltere’de Otomotiv Endüstrisi Nasıldır?

İngiltere’de Otomotiv Endüstrisi Nasıldır?
İngiltere’de Otomotiv Endüstrisi Nasıldır?

Birleşik Krallık’taki otomotiv endüstrinin önde gelen markaları arasında Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, Morgan gibi premium ve spor araba markaları yer almaktadır. Birleşik Krallık'ta önemli bir yere sahip olan hacimli otomobil üreticileri arasında Honda, Nissan, Toyota ve Vauxhall Motors bulunmaktadır. Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren ticari araç üreticileri arasında Alexander Dennis, Ford, IBC Vehicles, Leyland Trucks ve London Electric Vehicle Company yer almaktadır.

2018 yılında Birleşik Krallık otomotiv imalat sektörü 82 milyar sterlin ciro yaparak ekonomiye 18,6 milyar sterlinlik değer katmıştır. İngiltere'de 2018’de otomotiv üretiminde yaklaşık 168.000 kişi doğrudan istihdam edilmiş ve 823.000 kişi otomotiv tedariki, perakende satış ve servisinde görev almıştır. İngiltere araba fiyatları ortalama 12,000 ila 17,000 pound arasında değişmektedir ve Türkiye’ye kıyasla İngiltere’de araba sahibi olmak alım gücü açısından daha kolaydır.

En Ünlü İngiltere Otomobil Markaları Nelerdir?

En ünlü İngiltere otomobil markaları aşağıda verilmiştir.

 • Rolls Royce
 • Bentley
 • Aston Martin
 • Lagonda
 • Land Rover
 • Jaguar
 • McLaren
 • Lotus
 • Mini
 • MG
 • Morgan

Otomotiv endüstrisi dünya çapında sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerin rekabet içinde olduğunu bir endüstridir. Almanya, Japonya, Amerika gibi ülkelerin tanınmış otomobil markaları olduğu gibi İngiltere markaları da dünya otomotiv pazarında güven ve konfor vaat ederek önemli bir yer edinmiştir.

İngiltere Finans Sektörü Nasıldır?

İngiltere Finans Sektörü Nasıldır?
İngiltere Finans Sektörü Nasıldır?

İngiltere’de 2020’de finansal hizmetler sektörü, toplam ekonominin %8,6’sını oluşturarak İngiltere ekonomisine 164.8 milyar sterlin katkıda bulunmuştur. İngiltere finans merkezi olarak sayılan şehir Londra olup, finans şirketleri burada yoğunlaşmıştır.

İngiliz Finans Şirketleri Hangileridir?

En büyük İngiliz finans şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • HSBC
 • London Stock Exchange Group
 • Prudential
 • Barclays
 • Lloyds Banking Group
 • Natwest Group
 • Standard Chartered
 • Legal & General
 • Aviva
 • Schroders

En Büyük İngiltere Bankaları Hangileridir?

En büyük İngiltere bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • HSBC Holdings
 • Lloyds Banking Group
 • Royal Bank of Scotland Group
 • Barclays
 • Standard Chartered
 • Nationwide Building Society
 • Santander UK
 • Close Brothers
 • Schroders
 • Coventry Building Society
 • Bank of England
 • Tesco Bank
 • Bank of Scotland plc
 • Royal Bank of Scotland
 • TSB Bank

Bankacılık ve finans sektörleri İngiltere ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sektörler arasında yer almaktadır. Yalnızca İngiltere’de değil, dünya çapında faaliyet gösteren İngiltere bankaları dünya finans piyasasının vazgeçilmezleri arasındadır.

İngiltere'de Tarım Sektörü Nasıldır?

İngiltere'de Tarım Sektörü Nasıldır?
İngiltere'de Tarım Sektörü Nasıldır?

Birleşik Krallık’ta ülkenin arazi alanının %69’u tarım için kullanılmaktadır ve tarım sektörü işgücünün %1.5’ini istihdam etmektedir. Birleşik Krallık tükettiği gıdanın %60’ından daha azını üretmektedir. Tarım sektörünün Birleşik Krallık ekonomisine sunduğu %0,6’lık katma değer yıllık ortalama 9,9 milyar pounda denk gelmektedir. İngiltere’nin başlıca tarım ürünleri arasında buğday, patates, şeker pancarı; başlıca hayvancılık ürünleri arasında ise sığır, koyun ve balık bulunmaktadır.

İngiltere tarım ve hayvancılık açısından maksimum verim elde edebilmek için ülkenin en elverişli bölgelerini kullanmaktadır. İngiltere’nin batısı daha yağışlı olduğu için tarıma elverişli iken doğusu hayvancılığa uygundur.

İngiltere'nin Turizm Sektörü Nasıldır?

İngiltere'nin Turizm Sektörü Nasıldır?
İngiltere'nin Turizm Sektörü Nasıldır?

İngiltere için turizm sektörü oldukça önemli bir gelir ve istihdam kaynağıdır. 2018 yılında Birleşik Krallık, dünyada turistler tarafından en çok ziyaret edilen 10. ülke olmuştur. 2019 yılında turizmin İngiltere ekonomisinde katkısı 237 milyar pound olmuş ancak pandemi dönemiyle birlikte turizm gelirlerinde keskin bir düşüş yaşanmıştır.

İngiltere’de en çok ziyaret edilen şehirler arasında Londra, Manchester, Birmingham ve Liverpool; en çok ziyaret edilen yerler arasında ise Londra kulesi, St. Paul Katedrali, Westminster Manastırı ve Stonehenge yer almaktadır.

İngiltere İhracat Rakamları Nasıldır?

2020 yılında Birleşik Krallık, ihracatta dünyanın en büyük 11. ülkesi olmuştur. Kasım 2020 ile kasım 2021 arasında Birleşik Krallık ihracatı 1,58 milyar pound artarak 28,3 milyar pounddan 29,9 pounda yükselmiştir.

İngiltere ihracat kalemleri arasında yer alan ürünlerden başlıcaları motorlu araçlar, ilaçlar, işlenmemiş veya işlenmiş altın, kimyasal ürünler ve ham petroldür. İngiltere’ye ihracat yapan firmalar genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çin, İrlanda, Hollanda ve Fransa menşeilidir.

İngiltere'nin İhracat Ürünleri Nelerdir?

İngiltere’nin başlıca ihracat ürünleri aşağıda verilmiştir.

 • Değerli taşlar ve metaller
 • Bilgisayarlar ve makineler
 • Petrol ve mineral yakıtlar
 • Motorlu araçlar
 • İlaçlar
 • Plastik ürünler
 • Optik, teknik ve tıbbi cihazlar
 • Mobilya ürünleri
 • Aydınlatma ürünleri, tabelalar ve prefabrik binalar
 • Diğer kimyasal ürünler

İngiltere İthalat Rakamları Nasıldır?

İngiltere, son yıllarda hammadde ithalatını minimuma indirmiştir ancak hala yüksek hacimde ithalat temelli ticari ilişkiler içerisinde yer almaktadır. İngiltere 2019 yılında 691,9 milyar dolarlık ithalatıyla dünya çapında beşinci sırada yer almıştır ve aynı yıl ihracat-ithalat oranında 195 milyar dolarlık bir cari açık vermiştir.

İngiltere’nin en çok ithal ettiği ürünler arasında kıymetli taşlar ve metaller, endüstriyel makineler, motorlu taşıtlar ve parçaları ve tekstil ürünleri yer almaktadır. İngiltere’nin en sık ithalat yaptığı partner ülkeler arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hollanda ve Fransa bulunmaktadır.

İngiltere'nin İthalat Ürünleri Nelerdir?

İngiltere’nin başlıca ithalat ürünleri aşağıda verilmiştir.

 • Kıymetli taşlar ve metaller
 • Endüstriyel makineler
 • Motorlu taşıtlar ve parçaları
 • Elektrikli makineler
 • Petrol ve mineral yakıtlar
 • İlaçlar
 • Hassas Aletler
 • Tekstil Ürünleri

En Büyük İngiltere Şirketleri Hangileridir?

En büyük İngiltere şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • BP
 • HSBC
 • Prudential
 • Legal & General
 • Aviva
 • Tesco
 • Lloyds Banking Group
 • Unilever
 • Vodafone
 • Rio Tinto
 • GlaxoSmithKline

İngiltere'deki Türk Şirketleri Hangileridir?

İngiltere’de faaliyet gösteren bazı Türk şirketleri aşağıda verilmiştir.

 • Shadow Curtains
 • Greenstar Gıda Güvenliği Danışmanlığı
 • BRS Consultancy
 • Faraday Engineering Ltd
 • Anatolian Accountancy
 • TKY Limited
 • Tradeline Business Consulting Ltds
 • Unique Engineering
 • Whitestone School of Transport
 • Let’s Digital London
 • Efem Jewellers
 • GIZ Corporate Travels & Events Ltd
 • DGS Lojistik

Birleşik Krallık girişimciliği teşvik eden politikalara sahiptir ve Girişimciler için En İyi Ülkeler raporuna göre İngiltere dünyanın en iyi 4. ülkesidir. İngiltere’de yatırım için en çok tercih edilen sektörler arasında teknoloji, tekstil, gıda, finans, sanayi ve turizm sektörleri yer almaktadır.

İngiltere’de birden fazla şirket türü bulunmaktadır ve İngiltere şirket türleri arasında bireysel şirket, ortaklık, limited şirketi ve sınırlı sorumlu ortaklık bulunmaktadır.

İngiltere ve Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

İngiltere ve Türkiye ticari ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana varlık göstermekte ve gelişmektedir. 1963 yılında Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan anlaşma İngiltere ile ticari ilişkilerin resmi boyut kazandığı ilk antlaşmadır. Brexit sonrası İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır.

Günümüzde Türkiye’nin İngiltere’ye ihraç ettiği ürünler arasında başlıca tekstil, makine ve motorlu taşıt ürünleri; Türkiye’nin İngiltere’den ithal ettiği ürünler arasında ise başlıca ilaçlar, demir ve çelik, elektrikli aletler ve motorlu taşıt ürünleri yer almaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: