İngiliz Dili

İngiliz Dili: İngiltere İngilizcesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İngilizce, Hint Avrupa dil ailesinden Germen dil gruplarından biri olan Anglo-Friz grubuna aittir. İngiliz İmparatorluğu'nun dünya çapındaki etkisi sayesinde İngilizce, 17. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar dünyaya yayılmıştır. Dünya çapında yüz milyonlarca insan tarafından konuşulan ve İngiltere resmi dili olan İngilizce, günümüzde İngiltere nüfusunun %98'inin ana dilidir. 2011'deki son nüfus sayımına göre, 3 yaş ve üzeri Birleşik Krallık'ta ikamet edenlerin %92'sinin yani 49.8 milyon kişinin İngiltere ana dili İngilizceyi konuştuğu tespit edilmiştir.

İngilizce, çeşitli lehçelerde en çok konuşulan Birleşik Krallık dili olarak kabul edilmektedir. Gazeteler, kitaplar, telgraf, telefon, fonograf kayıtları, radyo, uydu televizyonu, BBC gibi yayıncılar ve internetin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel bir süper güç olarak ortaya çıkmasıyla birlikte modern İngilizce iş, bilim, iletişim, spor, havacılık ve diplomasinin uluslararası dili haline gelmiştir.

Birleşik Krallık Resmi Dili Nedir?

Birleşik Krallık resmi dili, yaklaşık 59.8 milyon sakinin veya 3 yaşın üzerindeki nüfusun %98'i tarafından konuşulan İngilizcedir. Birleşik Krallık'ta İngilizcenin çeşitli lehçeleriyle en çok konuşulan dil olmasına rağmen, bir dizi bölgesel dil de bulunmaktadır.

Britanya Adalarında kullanılan 14 yerli dil arasında 5 Kelt, 3 Germen, 3 Latin dili; 2 Banzsl ve 1 Francosign olmak üzere 3 işaret dili yer almaktadır. Kelt dilleri, Hint-Avrupa dillerinin ayrı bir kolunu oluşturmaktadır. Britanya dili üzerindeki Kelt etkisi, çoğunlukla yer adları aracılığıyla belirgindir. Britanya Adalarına daha yakın zamanda gelen insanlar tarafından, özellikle şehir içi bölgelerde konuşulan birçok dil, kıta Avrupası ve Güney Asya menşelidir.

İngilizce Dışında İngiltere'de Konuşulan Diller Nelerdir?

İngilizce dışında İngiltere’de konuşulan diller arasında 2011 nüfus sayımı verilerine göre Lehçe, son on yılda İngiltere ve Galler'e göç eden 546.000 Polonyalı tarafından konuşulması ile en yaygın olarak bildirilen ikinci dildir. Pencapça, 273.000 kişi tarafından konuşularak İngiltere’de en çok konuşulan diller arasında üçüncü sıradadır ve Urduca, 269.000 kişi ile dördüncü sırada yer almaktadır.

Dillerin İngiltere’de konuşulma oranlarına bakıldığında Lehçe %1, Pencapça %0.5 ve Urduca %0.5’lik nüfus tarafından tercih edilmektedir.

İngiltere İngilizcesi Nasıldır?

İngiltere'de konuşulan ve yazılan İngilizce, çeşitli aksan ve lehçeleri kapsamaktadır. İngiltere'de yaygın olarak kullanılan İngilizce’yi ifade etmek için İngiltere İngilizcesi ve Anglo- İngilizce terimleri kavramsallaştırılmıştır. İngiltere İngilizcesi nitelendirmesi genellikle Anglo-İngilizce, Gal İngilizcesi ve İskoç İngilizcesinde ortak olan özellikleri tanımlamak için kullanılmaktadır.

Modern İngiliz dili, 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar İngiliz halkı tarafından kullanılan Orta İngilizceden evrimleşmiştir. Orta İngilizce, sözcüksel olarak Norman-Fransızca, Eski Fransızca ve Latinceden etkilenmiştir. Orta İngiliz döneminde Latince yönetim diliyken, soylular Norman Fransızcası konuşmuştur. İngiltere'nin kuzey ve doğu bölgelerinde Danimarkalı yerleşimcilerin dilleri, Anglo-Sakson döneminin Eski İngilizcesinden türeyen Orta İngilizce’yi etkilemiştir. Danimarka yerleşimcilerinin dil üzerindeki etkisi, Kuzey İngilizce lehçelerinde hala belirgin bir şekilde görülmektedir.

İngiliz Dili Nerelerde Konuşulur?

İngiliz dili, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nde çoğunluğun konuştuğu ana dildir ve Karayipler, Afrika, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'nın bazı bölgelerinde de yaygın olarak konuşulmaktadır.

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasında bazı yazım, kelime ve dil bilgisi farklılıkları vardır. Konuşma açısından Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklar, ilk yerleşimcilerin Amerika'ya gelmesinden sonra gerçekleşmiştir. İngiliz yerleşimcileri, kelimelerin “r” seslerinin telaffuz edildiği, rotik konuşma denilen tarzı kullanmıştır.

Birleşik Krallık'taki üst sınıflar, “r” seslerinin telaffuzlarını yumuşatarak konuşma biçimlerini sıradan kitlelerden ayırmaktadır. Amerikan İngilizcesinde toplu isimler tekil olarak kabul edilirken, İngiliz İngilizcesinde tekil ya da çoğul olabilir, ancak çoğul biçimler daha sık kullanılmaktadır. İngiliz İngilizcesinde “at” edatı, zaman ve yer ile ilgili olarak kullanılırken Amerikan İngilizcesinde zaman için “on”, yer için “in” edatı tercih edilmektedir.

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki kelime farklılıkları aşağıda verilmiştir.

İngiliz İngilizcesiAmerikan İngilizcesi
trouserspants
flatapartment
bonnethood
boottrunk
lorrytruck
universitycollege
jumpersweater
crispscips
trainerssneakers
fizzy drinksoda
postboxmailbox
biscuitcookie
chemistdrugstore
shopstore
footballsoccer

İngiliz Alfabesi Nasıldır?

Modern İngilizce alfabesi, her biri büyük ve küçük harf biçimine sahip 26 harften oluşan bir Latin alfabesidir. İngiliz alfabesi, Latin alfabesi kullanılarak Eski İngilizce yazmak amacıyla MS 7. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

İngiliz Alfabesi Kaç Harften Oluşur?

İngiliz alfabesi 26 harften oluşmaktadır. İngiliz alfabesindeki harflerden 5 tanesi sesli, 21 tanesi sessizdir. A,E,I,O,U sesli harflerdir.

#Büyük HarfKüçük Harf
1Aa
2Bb
3Cc
4Dd
5Ee
6Ff
7Gg
8Hh
9Ii
10Jj
11Kk
12Ll
13Mm
14Nn
15Oo
16Pp
17Qq
18Rr
19Ss
20Tt
21Uu
22Vv
23Ww
24Xx
25Yy
26Zz

İngiliz Aksanı Nasıldır?

Avrupa kıtasının kuzeybatısındaki Germen kabileleri, 5. yüzyılda İngiltere'ye ilk yerleşmeye başladıklarında, yanlarında ana Germen dillerinin farklı lehçelerini getirmişlerdir. Angles, çoğunlukla Midlands ve Doğu'ya yerleşmişken, güney sahili boyunca Jütler ve Thames'in güney ve batısına da Saksonlar yerleşmiştir.

İngiltere’deki farklı yerleşim kalıpları, Eski İngilizcenin Northumbrian, Mercian, Kentish ve West Saxon gibi farklı lehçelerinin ortaya çıkmasına neden olmuş ve Kuzey, Midlands, Güneydoğu ve Batı gibi farklı British aksanı tiplerinin oluşmasına yol açmıştır. İngiltere nispeten küçük bir alan kaplasa da, birçok farklı bölgesel şiveye sahiptir ve özellikle güçlü şivelere sahip İngiliz aksanı öğrenmek isteyen kişiler, ülkenin her yerinde kolayca anlaşılmama durumuna hazırlıklı olmalıdır.

İngilizce Aksanları Nelerdir?

İngiltere'de yaygın olarak konuşulan bölge, sınıf ve etnik köken açısından farklılık gösteren İngilizce aksanları aşağıda listelenmiştir.

  • BBC İngilizcesi (RP): “Queen's English” veya “Southern Standard British English” olarak da bilinen, İngiltere'de üst ve orta üst sınıftan insanlarla ilişkilendirilen İngilizce aksandır.
  • Haliç İngilizcesi: İngiltere'nin güneydoğusundaki Home Counties bölgesinde konuşulan İngilizce aksanına verilen addır.
  • Çokkültürlü Londra İngilizcesi: Doğu Londra'da (özellikle Tower Hamlets ve Hackney) ortaya çıkan ve Londra bölgesine yayılan yeni İngilizce aksanı için kullanılan bir etikettir. Stereotipik olarak etnik azınlık bireyleri ile ilişkilendirilmekte ve çeşitli etnik kökenlerden insanlar tarafından konuşulmaktadır.
  • Kuzey İngilizcesi (GNE) :Kuzey İngiltere'de bölgesel standart bir aksan olarak işlev görmekte ve esas olarak orta sınıf konuşmacılar tarafından kullanılmaktadır.
  • Kentsel Batı Yorkshire İngilizcesi: Batı Yorkshire ilçesinin kentsel merkezlerinde, özellikle Leeds ve Bradford'da duyulabilen bir aksandır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Arasındaki İlişki Nasıldır?

1500'lerde İngilizce, Latinceyi önemli ölçüde geride bırakmaya başlamıştır. İngilizler 1530'larda Roma Katolik Kilisesi'nden ayrıldıktan sonra, İncil ve dua kitapları için Roma'nın Latincesi yerine İngilizce tercih edilen dil haline gelmiştir.

I. Elizabeth'in (1558-1603) saltanatı sırasında, İngiliz edebiyatı gelişmiş ve İngiliz dili, ulusal kilisenin yanı sıra ulusun bir simgesi haline gelmiştir. Elizabeth döneminde okur yazarlık oranları arttıkça, çeşitli türler popüler hale gelmiştir ve İngiliz edebiyatı için altın çağ yaşanmıştır. Yazarak geçimini sağlayan ilk İngiliz yazar Robert Greene, çoğu açıkça ticari olan 30'dan fazla kurgu eseri yayınlamıştır. Greene’nin çalışmaları, İngiliz edebiyatında ağırlıklı olarak sözlü biçimden basılı bir biçime geçişin ilk örnekleridir.

Yazarlardan bir kısmı Latince, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere diğer dillerden sözcükler ödünç alarak İngilizceyi genişletme yönünde fikirler beyan etmişlerdir. Edmund Spenser gibi İngiliz yazarlar, dili genişletmenin bir yolu olarak modası geçmiş İngilizce kelimeleri yeniden dolaşıma sokmayı tercih etmişlerdir. Shakespeare, Marlowe, Sir Philip Sidney, John Donne ve Ben Jonson gibi şairler ve yazarlar, sone, romantik destan, anlatı ve ağıt dahil olmak üzere birçok biçimde kafiyeli dizeleri İngiliz edebiyatına kazandırmışlardır.

İngiltere Okullarında Dil Eğitimi Nasıldır?

İngiltere okullarında 5 veya 7 yaşından itibaren dil öğretimi zorunludur. İngiltere devlet okulları, öğrencilere 7 yaşından itibaren ikinci veya üçüncü bir dil olarak Fransızca, İspanyolca veya Almanca dillerini öğretmektedir. İlkokul ve ortaokuldaki dil eğitimi sayesinde Birleşik Krallık'ta birçok vatandaş, ikinci veya üçüncü dili konuşan biriyle temel düzeyde iletişim kurma şansı elde etmektedir.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan 2011 nüfus sayımı verileri, Lehçenin İngiltere'de İngilizceden sonra en çok konuşulan ana dil olduğunu göstermektedir. 2007 yılında, İngiliz eğitim sistemi içerisine dahil edilen yaklaşık 800.000 okul öğrencisinin göçün bir sonucu olarak evlerinde bir yabancı dil konuşulduğu ve en yaygın dillerin Pencapça ve Urduca olduğu bildirilmiştir.

İngiltere'de Dil Kursu İmkanları Nelerdir?

İngiltere’de dil kursu imkanları arasında Bournemouth’da bulunan Westburn Akademi, ETC Uluslararası Koleji, Poursmouth’da bulunan Meridian İngilizce Okulu, Londra’da bulunan Burlington İngilizce Okulu ve birçok şehirde şubesi bulunan Cactus gibi kurslar yer almaktadır. İngiltere’de Fransızca, İspanyolca, Almanca, Danca, İbranice, Hintçe, Yunanca, Norveççe ve Korece gibi çok çeşitli dilleri öğrenme imkanı bulunmaktadır. Okullarda ve kurslardaki eğitim süreleri 1 hafta ile 52 hafta arasında değişmektedir.

İngiltere'de İngilizce öğrenmek, günlük İngilizce dersleri, ev sahibi ailede konaklama ve yemek masrafları dahil olmak üzere haftada yaklaşık 650 dolardan başlamaktadır. Yoğun bir kurs, iş İngilizcesi kursu veya IELTS hazırlık kursu gibi İngiltere dil okulu eğitimi almak isteyen kişilerin haftada 700 dolar veya 750 dolara yakın harcama yapması olasıdır.

İngiltere’de dil eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler, altı aydan uzun süren kurslar için eğitim vizesine başvurmalıdır. İngiltere dil eğitimi vizesi, öğrencilerin 6 ila 11 ay arasında dil eğitimi almalarına olanak tanımaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: