İngiltere'de Din ve İnanç

İngiltere Dini İnanç Yapısı ve İnanılan Dinler

İngiltere’de Hristiyanlık, inanan nüfusun en büyük çoğunluğa sahip olduğu dindir ve takipçi sayısı bakımından Hristiyanlıktan sonra İslam, Hinduizm, Sihizm, Musevilik ve Budizm gelmektedir. Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerde Anglikanlar ilk sıradadır, Katolikler, Presbiteryenler, Metodistler ve Baptistler sayı olarak Anglikanları takip etmektedir. Birleşik Krallık’taki dini grupların çoğu, İngiltere dini inancı olarak tanımlanabilecek düzeyde örgütsel yapılara sahip değildir.

Birleşik Krallık’ta kurulan Birleşik Krallık Hümanistleri gibi bazı İngiliz kuruluşları, Birleşik Krallık dini inanç ve pratiklerin resmi veya yerleşik olmaması gerektiği görüşünü savunmaktadır. İngiltere’de din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması yani laik bir devlet yapısına sahip olunması gerektiği ülke genelindeki yaygın görüşlerdendir.

İngiltere Resmi Dini Nedir?

Birleşik Krallık'ın resmi dini Hristiyanlıktır ve Birleşik Krallık'ta Katolik, Protestan, Baptist ve Metodist gibi tüm mezheplerin kiliseleri bulunmaktadır. İslam, Hinduizm, Sihizm, Yahudilik ve Budizm, İngiltere’nin resmi dini olan Hristiyanlıktan sonra inanan sayısı fazla olan diğer başlıca dinlerdir.

İngiltere Din Dağılımı Nasıldır?

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi 2011 nüfus sayımı verilerine göre İngiltere’de din dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • Hristiyanlık, %59.5
 • İslam, %4
 • Hinduizm, %1.3
 • Sihizm, %0.7
 • Yahudilik, %0.4
 • Budizm, %0.4
 • Diğer dinler, %0.4
 • Herhangi bir dini inancı olmayan kişiler, %25.7

İngiltere'de Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

Hristiyanlığın biçimleri, 1400 yıldan fazla bir süredir Birleşik Krallık topraklarında dini yaşamı etkilemiştir. İngiltere'nin Anglo-Sakson yerleşimi sırasında kurulan paganizm yasaklanmış, Hristiyanlık 7. yüzyıldan itibaren Katolik Kilisesi ve İrlandalı-İskoç misyonerler tarafından Büyük Britanya'ya getirilmiştir.

Roma Katolik Kilisesi, Orta Çağ boyunca Britanya'da Batı Hristiyanlığının baskın biçimi iken İngiliz Reformu'nun bir sonucu olarak İngiltere Anglikan Kilisesi, 1534'te İngiltere ve Galler'de bağımsız ve yerleşik kilise olmuştur. 1920'lerden itibaren Birleşik Krallık'a yapılan göçler neticesinde özellikle İslam, Hinduizm ve Sihizm olmak üzere yabancı inançların artması, İngiliz dini olarak nitelendirilebilecek Hristiyanlığın düşüşe geçmesine sebep olmuştur.

Eurostat’ın Mayıs 2019 araştırmasına göre, İngiltere nüfusunun %50'sinin Hristiyan olduğu ve %14 Protestan, %13 Katolik, %7 Ortodoks ve %16 diğer Hristiyan mezheplerine inandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

İngiltere’de toplamda yaklaşık 16.000 kilise bulunmaktadır. Birleşik Krallık’taki Liverpool Katedrali, Londra’da bulunan St. Paul’s Katedrali ve Bristol’daki St Mary Redcliffe Kilisesi en büyük kiliseler arasındadır.

İngiltere Kilisesi Nasıldır?

İngiltere Kilisesi, tarihi 2. yüzyılda Hıristiyanlığın Britanya'ya gelişine kadar uzanan İngiliz ulusal kilisesidir. 16. yüzyıl Protestan Reformu’ndan itibaren Anglikan cemaatinin orijinal kilisesi olmuş ve piskoposluk hükümet biçimini korumuştur. Canterbury ve York olarak iki eyalete bölünmüş ve her biri bir başpiskopos tarafından yönetilmektedir.

İngiltere Kilisesi, İngiltere'nin tamamını kapsayan 13.000 mahallede ve 43 katedralde yaklaşık 16.000 kilise binasına sahiptir. Cambridge University Press tarafından 2009 yılı itibariyle yayınlanan Journal of Anglican Studies’deki bir araştırmaya göre, İngiltere Kilisesi İngiliz nüfusunun yaklaşık %47'si kadar olan 26 milyon vaftiz edilmiş üye talep etmeye devam ederken, yaklaşık 1,7 milyon aktif vaftiz üyesine sahiptir. İngiliz kilisesi yerleşik kilise statüsünden dolayı, kiliseye düzenli olarak giden kişiler olup olmadığına bakılmaksızın herkesin kilisede evlilik töreni yapabilmesine, çocuklarını vaftiz ettirebilmesine veya cenazelerini yerel cemaat kilisesinde yapabilmesine olanak tanımaktadır.

İngiltere Katolik Mi?

İngiltere kilisesi tam olarak Protestan ya da Katolik değildir; Anglikanizm baskın mezheptir.

İngiltere'de İslamiyet İnancı Nasıldır?

İngiltere'deki İslam etkisi 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 16. yüzyılda Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Müslümanlar, diplomatlar, çevirmenler, tüccarlar ve müzisyenler çeşitli rollerde çalışarak Londra'da bulunmuşlardır.

İngiltere’de İslam, Büyük Britanya’daki en büyük ikinci dindir. İngiltere nüfusunun %4’ü İslam dinine inanmaktadır. Britanya'da II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan camilerin çoğu, Hindistan Yarımadası'nda hakim olan Sünni İslam'ın ana hatlarını yansıtmaktadır. Arap ana akımını temsil eden veya Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı ile ilişkili olan daha az sayıda Selefi yönelimli camiye ek olarak, On İki Şii Camileri de bulunmaktadır. Özellikle Londra ve çevresinde camiler yoğun olarak yer almaktadır.

İngiltere'de Kaç Cami Var?

İngiltere’de Müslüman sayısının artmasıyla birlikte 2007 yılına kadar yaklaşık 1.500'den fazla cami kurulmuştur. Woking'deki Shah Jahan Camii, 1889'da inşa edilen İngiltere'deki ilk amaca yönelik camidir.

1889’da Abdullah Quilliam, Liverpool'da bir terasa cami kurmuştur ve sonrasında bu cami Liverpool Müslüman Enstitüsü olmuştur. Londra'daki ilk cami, 1924'te kurulan ve genellikle Londra camisi olarak adlandırılan Fazl Camii’dir. Sonraki dönemlerde İngiltere cami sayısı giderek artmıştır.

İngiltere'de Kaç Müslüman Var?

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi 2016 verilerine göre İngiltere’de 4,13 milyon Müslüman nüfus bulunmaktadır. 2016 yılında, Birmingham'ın yaklaşık 280 bin kişiyle İngiltere ve Galler'deki herhangi bir yerel yönetim arasında en büyük Müslüman nüfusa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Londra’nın Newham ve Tower Hamlets ilçelerinde sırasıyla 135 ve 128 bin Müslüman nüfus yaşamaktadır. Bradford 113 bin ve Manchester 100 bin nüfusuyla İngiltere’de müslüman sayısı sıralamasında 3. ve 4. sırada yer almaktadır.

İngiltere'de Hinduizm İnancı Nasıldır?

İngiltere'de bulunan ilk Hindular genellikle öğrenciler olmuştur. Hinduların İngiltere'ye ilk göç dalgası Hindistan'ın 1947'de bağımsızlık kazanmasından önce gerçekleşmiştir. Hintlilerin Commonwealth vatandaşları olarak Birleşik Krallık'a girmek veya Birleşik Krallık'ta yaşamak için vizeye ihtiyaç duymamaları ile ikinci göç dalgası 1970'lerde meydana gelmiştir. Son göç dalgası 1990'larda Hindistan'dan doktorlar ve yazılım mühendisleri dahil profesyonellerin İngiltere’ye gelmesi ile gerçekleşmiştir. İngiltere’de artan Hindu sayısı din merkezlerinin de faaliyete geçmesine imkan yaratmıştır.

İngiltere'deki Hinduizm, 2011 nüfus sayımı itibariyle 806.000'den fazla takipçiye sahip olan ülkedeki üçüncü büyük dindir. İngiliz nüfusunun %1,3’ü Hinduizme inanmaktadır. Hindular ağırlıklı olarak, nüfusun daha büyük oranlarını oluşturdukları Londra ve Leicester şehirlerinde yaşamaktadır.

İngiltere'de Yahudilik İnancı Nasıldır?

İngiltere'deki Yahudilerin tarihi, Fatih William'ın saltanat sürdüğü döneme kadar uzanmaktadır.19. yüzyılda Britanya Yahudi karşıtı şiddetin olmaması nedeniyle, dini hoşgörü konusunda ün kazanmış ve Doğu Avrupa'dan önemli ölçüde göç almıştır. İkinci Dünya Savaşı döneminde yaklaşık yarım milyon Avrupalı ​​Yahudi, Nazilerden kaçarak İngiltere'ye sığınmıştır.

İngiltere'deki Yahudiler şu anda 275.000 civarındadır ve bunların 260.000'den fazlası Avrupa'daki en büyük ikinci Yahudi nüfusunu ve dünya çapındaki beşinci en büyük Yahudi topluluğunu oluşturmaktadır. İngiltere nüfusunun %0.5’i Yahudilik inancına mensuptur. İngiltere'deki Yahudilerin çoğunluğu Londra'da ve çevresinde ikamet etmektedir. İngiltere’de yaklaşık 454 sinagog bulunmaktadır.

İngiltere'nin En Ünlü Dini Yapıları Hangileridir?

İngiltere’nin en ünlü dini yapıları aşağıda listelenmiştir.

 • Durham Katedrali
 • Canterbury Katedrali
 • Westminster Manastırı
 • Ely Katedrali
 • Guru Nanak Tapınağı
 • Chester Katedrali
 • Lincoln Katedrali
 • Shrewsbury Manastırı

Durham Katedrali Nerededir?

Durham Katedrali Nerededir?
Durham Katedrali Nerededir?

Norman dönemi katedrali olarak da bilinen Durham Katedrali, Beyaz Kilise’nin yerine 1093 yılında inşa edilmiştir. 1986'da katedral ve Durham Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. Katedral kilisesi ve manastır, özel bir etkinlik için kapalı olmadığı sürece her gün belirli saatlerde ziyarete açılmaktadır. 2017'de, Saint Cuthbert'in 8. yüzyıldan kalma ahşap tabutu, altın ve garnet pektoral haçı, taşınabilir bir sunak ve fildişi tarağını içeren yeni bir "Açık Hazine" sergi alanı inşa edilmiştir.

Canterbury Katedrali Nerededir?

Canterbury Katedrali Nerededir?
Canterbury Katedrali Nerededir?

Canterbury Katedrali Canterbury şehrinde 597'de kurulan, 1070 ile 1077 arasında yeniden inşa edilen, İngiltere'deki en eski ve en ünlü Hristiyan yapılarından biridir. İngiltere Kilisesi'nin ve dünya çapındaki Anglikan cemaatinin sembolik lideri Justin Welby olan Canterbury Başpiskoposunun katedralidir. Canterbury Katedrali, Galler Prensesi Kraliyet Alayı'nın Alay Kilisesi'dir ve aynı zamanda Kent Üniversitesi ve Canterbury Christ Church Üniversitesi'nin mezuniyet törenlerinin yapıldığı mekanlardan biri olarak kullanılmaktadır.

Westminster Manastırı Nerededir?

Westminster Manastırı Nerededir?
Westminster Manastırı Nerededir?

Westminster Manastırı, Londra’nın Westminster şehrinde 960 yılında bulunmuştur. Doğrudan İngiliz kraliyet ailesine ait bir kilise olan Westminster Kilisesi kraliyet taç giyme törenleri ve cenaze törenleri için hizmet etmenin yanı sıra, Prens William'ın 2011'de Catherine Middleton ile evliliği de dahil olmak üzere, ünlü 17 kraliyet düğününe ev sahipliği yapmıştır.

Ely Katedrali Nerededir?

Ely Katedrali Nerededir?
Ely Katedrali Nerededir?

Ely Katedrali, İngiltere’nin Cambridgeshire eyaletine bağlı Ely şehrinde, 1083 yılında inşa edilmiştir. Ely katedrali günlük ibadet, dua ve kutsallık yeri olan bir Hristiyan kilisesidir. Ely Piskoposu'nun koltuğu ve Ely Piskoposluğunu oluşturan 300'den fazla cemaatin ana kilisesidir. Ely Katedrali’nin en dikkat çekici özelliği, Batı Kulesi ile birlikte çevredeki manzaraya hakim olan, üzerinde fener bulunan merkezi sekizgen kuledir. Ely Katedrali aynı zamanda her yıl binlerce hacı ve ziyaretçiyi ağırlayan bir turizm merkezi konumundadır.

Guru Nanak Tapınağı Nerededir?

Guru Nanak Tapınağı Nerededir?
Guru Nanak Tapınağı Nerededir?

Guru Nanak Tapınağı, İngiltere’nin Gravesend kasabasında bulunan Sihler için toplanma yeridir. Guru Nanak Tapınağı Harbhajan Singh Biring’in baş mimarlığında 1990’ların sonlarında inşa edilmiştir. Birleşik Krallık'taki Gurdwara kompleksi, 3 ibadet odası ve 2 langar salonu ile Hindistan dışındaki en büyüklerden biridir. Guru Nanak Tapınağı’nda boks, basketbol ve karate gibi aktivitelere ev sahipliği yapan bir spor salonu da bulunmaktadır.

İngiltere'de Dini İnanç Özgürlüğü Var Mıdır?

İngiliz toplumu dünyanın en kapsamlı sekülerleşmiş toplumlarından biridir. Birleşik Krallık, uygulamada açık laikliğin bir örneği olarak görülmektedir; okullarda dini sembollerin taşınması ve tesettür yasakları bulunmamakta, düşünce ve ifade özgürlüğü savunulmaktadır.

İngiltere’de insan hakları, 1998 tarihli İnsan Hakları Yasası ile korunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde 9. maddede belirtilen “Din ve inanç özgürlüğü hakkı, İnsan Hakları Yasası ile korunan haklardan biridir” kuralına istinaden yasalarca dini inanç özgürlüğü hakkı İngiltere’de güvenceye alınmıştır.

İngiltere Ateist Nüfusu Ne Kadardır?

Birleşik Krallık’ta 2011 yılı nüfus sayımı verilerine göre %25.7 oranında nüfus, kendisini ateist olarak tanımlamaktadır.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, İngiltere'de dindar olmayan insan sayısı 2011’den itibaren her yıl İngiltere nüfusu içinde artma eğilimi göstermektedir.

İngiltere Dini Bayramları Nelerdir?

İngiltere dini bayramları aşağıda listelenmiştir.

 • İngiltere’de yaşayan Müslümanlar 2 Mayıs’ta Ramazan Bayramı’nı kutlamaktadır.
 • 1 Ocak’ta Noel kutlamaları yapılmakta, 6-7 Ocak’ta birçok Ortodoks kilisesi Noel'i Batı kiliselerinden on üç gün sonra kutlamaktadır.
 • Candlemas 2 Şubat’ta gerçekleştirilen İsa'nın tapınakta sunulmasının ve Meryem Ana'nın arındırılmasının sembolize eden bir Hristiyan kutlamasıdır.
 • Tu B'Shevat, Shevat'ın 15. gününde düzenlenen bir Yahudi bayramıdır.
 • Purim, Adar ayının 14. gününde kutlanan bir Yahudi bayramıdır. Kraliçe Ester'in Yahudileri Babil'deki ölüm fermanından kurtardığı günü anmakta ve birçok kişi kraliçenin hikayesini okumak için bir araya gelmektedir.

İngiliz Toplumunun Batıl İnançları Var Mıdır?

İngiliz toplumunda bir kuş tarafından gagalanmak iyi şans olarak kabul edilmektedir. İngiltere’de ayna kırmanın kişiye 7 yıl boyunca kötü şans getireceğine inanılmaktadır. İngiltere’de saksağan ölümle ilişkilendirilmektedir, yalnız bir saksağan görmek hayata keder getirirken, iki tane görmenin şans getireceği yorumu yapılmaktadır.

Günümüzde İngiltere’de içeride şemsiye açmanın şanssızlık olduğu yönündeki batıl inanç hala devam etmektedir. Son Akşam Yemeği'nde İsa'ya ihanet eden Yahuda'nın 13 konuğu olduğu sanıldığı için İngiltere’de 13 sayısı uğursuz kabul edilmektedir. Merdiven altından geçmenin darağacında ölmeye neden olacağına inanılmaktadır. İngiltere’de diğer ülkelerde olduğu gibi kara kedi de kötü şansla ilişkilendirilmektedir. İngiltere’de bir kara kedi kişiye yaklaştığında iyi şans olarak yorumlanırken, uzaklaşırsa kötü şans anlamına gelmektedir.

İngiltere'nin Kültürü Üzerinde Dinin Etkisi Nasıldır?

İngiltere’de yapılan “The Religion London:Faith in a Global City” anketi, Londralıların %62'sinin dindar olduğunu tespit ederken, Britanya'nın geri kalanındaki insanların %53'ü dindar olarak tanımlamaktadır. Hristiyan düşünce kuruluşu Theos'un 2020 yılı son raporuna göre, Londra’daki insanların dini hizmetlere katılma ve düzenli olarak dua etme alışkanlıkları ülkenin geri kalanına göre çok daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Araştırma ayrıca Londra’nın diğer şehirlere nispeten daha muhafazakar bir görünüm sergilediğini ortaya çıkarmıştır.

İngiliz kültürü, tarihsel olarak Hristiyan dini yaşamı, Avrupa kültürleriyle etkileşimi, İngiltere, Galler, İskoçya, İrlanda gelenekleri ve İngiliz İmparatorluğu'nun etkisi ile şekillenmiştir. İngiltere’ye diğer azınlıkların göç etmeye başlamasıyla birlikte Hristiyanlığın İngiltere kültürü üzerindeki etkisi azalmaya başlamış, diğer azınlık dinlerine bağlılık oranları artış göstermeye devam etmiştir. Azalan etkiye rağmen Londra’daki insanların çoğu, günlük yaşamdaki olayları değerlendirirken din ölçeğini göz önünde bulundurmaya meyilli bir görünüm sergilemektedir.

İngiltere'de Din Eğitimi Nasıldır?

İngiltere’de din eğitimi, temel müfredatın bir bileşenidir ve yerel yönetim tarafından yönetilen okullarda 5 ila 18 yaş arasındaki tüm öğrenciler için zorunlu kılınmaktadır. Öğrencilerin ebeveynleri tarafından bu dersleri almamaları yönünde karar belirtilmediği takdirde veya öğrenciler kendilerini geri çekmedikçe din eğitimi sistemin bir parçası olarak verilmektedir.

İngiltere’de kiliseler eğitim üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve dini okullar kamu tarafından finanse edilmektedir. Ocak 2017'de İngiltere’de, kamu tarafından finanse edilen tüm ilkokulların %37'si ve kamu tarafından finanse edilen ortaokulların %19'u dini okullar olmuştur. İlköğretim okulları arasında %26 oranıyla en yaygın olanı İngiltere Kilisesi okulları iken, İngiltere eğitim sistemi içerisinde ortaöğretim düzeyinde en çok sayıda inanç okulu türü olan %9 oranla Roma Katolik okullarıdır. İngiltere’de sayılı miktarda Yahudi, Müslüman, Sih ve Hindu okulu da bulunmaktadır.

Hristiyan inancına göre din adamı olmak isteyen adaylar, teolojik eğitim ve pratik pastoral deneyimi içeren teolojik kolejlere gitmelidir. İngiltere din eğitimi, yaşa, deneyime ve mezhebe bağlı olarak altı yıla kadar sürebilmektedir. İngiltere’de din adamı eğitimleri hem teorik hem de pratik uygulamaya dayanmaktadır, adaylar eğitim süresinin bir kısmını öğrendiği bilgileri uygulamak üzere bir cemaat içerisinde geçirmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: