İngiltere Sağlık Sistemi

İngiltere Sağlık Sistemi: İngiliz Hastaneleri ve Hizmetleri

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmeti sistemi 1942'de Sir William Beveridge tarafından parlamentoya sunulan raporun tavsiyelerine dayalı olarak 1946 Ulusal Sağlık Hizmeti Yasası kapsamında kurulmuştur. İngiltere'de ikamet eden tüm kişiler, Avrupa Sağlık Sigortası kartına sahip olmayanlar da dahil olmak üzere kullanım noktasında büyük ölçüde ücretsiz olan Ulusal Sağlık Hizmeti’ne (NHS) otomatik olarak hak kazanmaktadır.

CEOWorld Magazin'in 2021 yılı Sağlık Bakım Endeksi sıralamasına göre İngiltere, dünya ülkeleri içerisinde 10. sırada yer almaktadır. İngiltere’nin NHS sisteminde doktor randevusundan acil ameliyata kadar her şey ücretsiz olsa da diş ve göz tedavileri genellikle ücretlidir. İngiltere’de yerleşik olmayanları kapsayan sağlık hizmeti, ücretsiz tedavi almak amacıyla özel olarak İngiltere’ye gelinmesi dışında sağlanmaktadır ve herkese ücretsiz temel bakım hizmetlerine veya acil tedaviye ulaşma hakkı tanınmaktadır.

İngiltere Sağlık Bakanı Kimdir?

İngiltere Sağlık Bakanı Edward Argar, 10 Eylül 2019'da atanmıştır.

İngiltere'nin Sağlık Politikası Nasıldır?

İngiltere’nin sağlık hizmeti NHS dünyanın en büyük halk sağlığı sistemlerinden biridir ve her 36 saatte bir ortalama 1 milyon kişiye hizmet vermektedir. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı, politika ve stratejiler geliştirme, kaynakları güvenceye alma, performansı izleme ve ulusal standartları belirleme stratejileri ile Ulusal Sağlık Hizmeti, sosyal bakım ve halk sağlığından sorumludur. İngiltere Sağlık Bakanlığı sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmayı amaçlamaktadır. İngiltere’de sağlık hizmetleri genellikle hem kişisel hem aile bazında sunulmaktadır.

İngiltere’de Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerden ilki sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payının artırılmasıdır. Covid -19 pandemisi döneminde Birleşik Krallık nüfusunun üçte ikisi (%67) tamamen aşılanmıştır. Birleşik Krallık, 1 Temmuz itibariyle 37 OECD ülkesinden en yüksek aşılama oranına sahip olan 5. ülkedir.

İngiltere Sağlık Sisteminin Yapısı Nasıldır?

İngiltere Sağlık Sisteminin Yapısı Nasıldır?
İngiltere Sağlık Sisteminin Yapısı Nasıldır?

Birleşik Krallık sağlık sistemi; İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti, Kuzey İrlanda'da Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Kamu Güvenliği, NHS İskoçya ve NHS Galler olmak üzere dört ayrı sağlık sisteminden oluşmaktadır. İngiltere'de sağlık hizmeti sunumuna kamu sistemi hakim olsa da özel sağlık hizmetleri ve çok çeşitli alternatif ve tamamlayıcı tedaviler ödeme gücü olanlar için mevcuttur.

NHS İngiltere, sağlık hizmetlerini denetleyen bağımsız şemsiye kuruluştur. NHS, İngiltere Sağlık Bakanlığı kararlarına doğrudan müdahale etmese de etkin bir sağlık hizmetleri sisteminin inşasından sorumlu tutulmuş ve sağlık kuruluşlarına destek sağlamakla görevlendirilmiştir.

İngiltere'deki Sağlık Hizmeti Kurumları Nelerdir?

İngiltere’deki sağlık hizmeti kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Devlet hastaneleri
 • İlçe hastaneleri
 • Bölgesel veya bölgeler arası hastaneler
 • Kar amacı gütmeyen özel hastaneler
 • Üniversite hastaneleri

İngiltere'de Hastane Sayısı Kaçtır?

İngiltere’de Ekim 2021 itibariyle toplam 1.299 hastane bulunmaktadır.

İngiltere'de Özel Hastane Sayısı Kaçtır?

İngiltere’de özel hastane sayısı 515’tir.

İngiltere Hastaneleri Nasıldır?

İngiltere Hastaneleri Nasıldır?
İngiltere Hastaneleri Nasıldır?

İngiltere hastaneleri ikinci basamak sağlık ve bakım hizmetleri sağlamaktadır. İngiltere’deki hastanelerin çoğu, kamu tarafından finanse edilen ve tröstler tarafından yönetilen Ulusal Sağlık Hizmetinin (NHS) bir parçasıdır. Birleşik Krallık'ta ücretsiz olan NHS hastaneleri ve genellikle ücret alan özel şirketler veya hayır kurumları tarafından işletilen bağımsız hastaneler olmak üzere iki tür hastane vardır.

İngiltere’deki NHS hastaneleri NHS Trusts tarafından yönetilmektedir. İngiltere’de çoğu genel hastane, kaza ve acil durum, doğum hizmetleri, cerrahi, yaşlı bakımı ve ayakta tedavi hizmetleri sunmaktadır.

En İyi Londra Hastaneleri Hangileridir?

En iyi Londra hastaneleri aşağıda listelenmiştir.

 • Brompton Kraliyet Hastanesi
 • Aziz Thomas Hastanesi
 • Chelsea & Westminster Healthcare NHS Trust
 • Aziz Mary Hastanesi
 • Üniversite Koleji Hastanesi
 • Whittington Hastanesi
 • Londra Kraliyet Hastanesi
 • Londra Kliniği
 • Prenses Grace Hastanesi
 • King's College Hastanesi

Londra’nın kuzeyinde Tottenham bölgesinde, Lansdowne Road üzerinde Londra Türk hastanesi olan Mediwell Klinik hizmet vermektedir.

İngiltere Tıp Fakülteleri Nelerdir?

İngiltere tıp fakülteleri aşağıda verilmiştir.

 • Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Imperial College Londra Tıp Fakültesi
 • Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Londra Üniversite Koleji Tıp Fakültesi
 • King's College Londra Tıp Fakültesi
 • Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Glasgow Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Manchester Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Bristol Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Londra Kraliçe Mary Üniversitesi Tıp Fakültesi

İngiltere'de Evde Bakım Hizmetleri Nasıldır?

İngiltere'de Evde Bakım Hizmetleri Nasıldır?
İngiltere'de Evde Bakım Hizmetleri Nasıldır?

İngiltere’de evde bakım hizmeti, lisanslı sağlık uzmanları veya günlük yaşam aktivitelerinin karşılanmasını sağlamaya yardımcı olmak için günlük bakım sağlayan profesyonel bakıcılar tarafından ev ortamında sağlanan destekleyici bakımdır.

İngiltere’de evde bakım, genellikle günde bir veya iki kez, zayıf veya engelli kişileri sağlıklı ve bağımsız tutmak amacıyla sağlanırken, yatılı bir hemşire veya profesyonel bakıcı tarafından tam zamanlı yardım hizmeti de talep edilebilmektedir. Birleşik Krallık Evde Bakım Derneği, evde bakım hizmeti sunan kurumların temel ticari kuruluşudur.

İngiltere Sağlık Sistemi İstatistikleri Nasıldır?

İngiltere sağlık sistemi istatistikleri 2021 yılı OECD verilerine göre aşağıda listelenmiştir.

 • GSYİH içinde sağlık harcamaları % 10.2’lik paya sahiptir.
 • 1000 kişi başına hastane yatakları %2.5 oranındadır.
 • 1000 kişi başına doktor sayısı %3 oranındadır.
 • 1000 kişi başına hemşire sayısı % 8.2 oranındadır.

İngiltere'de Sağlık Hizmetleri Ücretli Midir?

İngiltere’de çoğu hizmet vatandaşlara ücretsiz olarak sunulsa da belirli hizmetler için uygulanan ücretler vardır. İngiltere’de diş tedavisi alanında acil tedavi için 22.70 sterlin ve grup 3 tedavisi için 269.30 sterlin civarında ücretler ve ürün başına 9 sterlin reçete ücreti talep edilmektedir.

İngiltere’de sağlık hizmeti almak isteyen düşük gelirli ve 60 yaşın üzerindeki kişiler gibi belirli ayrıcalıklı gruplar, diş ve reçete masrafları dahil NHS ücretlerinde muafiyet veya indirim hakkına sahiptir.

İngiltere’de kamu sağlık sistemine hak kazanamayan kişilerin, sağlık bakımlarını ya ceplerinden ya da özel sigorta planına kaydolarak ödemeleri gerekmektedir. Turistler ve kısa süreli ikamet edenler de dahil olmak üzere herkes gerekli acil bakımı alma hakkına sahip olsa da tüm masraflar Birleşik Krallık sağlık sistemi tarafından karşılanmamaktadır.

Kimler İngiltere Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir?

İngiltere’de NHS, sigortaya dayalı bir sistemden ziyade ikamete dayalı bir sistemdir. Gurbetçiler dahil tüm Birleşik Krallık sakinleri sağlık hizmetlerine ücretsiz olarak erişebilmektedir.

İngiltere’ye 2015'ten itibaren AB, AEA, İsviçre dışından İngiltere'ye altı aydan uzun süre kalmak için gelenler ek sağlık ücreti ödemek zorundadır. İngiltere ek sağlık ücretini ödeyen üçüncü ülke vatandaşları, NHS hizmetlerine herkesle aynı temelde erişme hakkı kazanmaktadır.

Göçmenler İngiliz Sağlık Sisteminden Nasıl Faydalanır?

Göçmenlerin İngiltere sağlık sisteminden yararlanabilmesi için uzun süreli vize başvurusu esnasında ek sağlık ücretini (IHS- immigration health surcharge) ödemesi gerekmektedir. Birleşik Krallık dışından başvuru yapan kişiler 6 aydan uzun süreli vize başvurularında ve Birleşik Krallık’tan başvuru yapan kişiler herhangi bir vize başvurusunda sağlık ek ücretini ödeyebilmektedir.

Birleşik Krallık ziyaretçi vizesi için yapılan başvurularda veya Birleşik Krallık'ta kalıcı olarak kalındığında sağlık hizmetleri için ek ödeme yapılması zorunluluğu yoktur. İngiltere’de reçeteler, diş tedavisi, göz testleri ve destekli gebelik gibi belirli hizmet türleri için ödeme yapılması talep edilmektedir.

Uzun süreli vize başvurularında online başvuru esnasında İngiltere göçmenlik sağlık ek ücreti (IHS- immigration health surcharge) ödemesi yapılması zorunludur. Sağlık ödemesini yaparak uzun süreli vize ile İngiltere'de geçici oturum izni alan kişiler İngiltere ulusal sağlık sisteminden faydalanma hakkı kazanmaktadır.

Ziyaretçiler İngiliz Sağlık Sisteminden Nasıl Faydalanır?

İngiliz sağlık sisteminden faydalanmak isteyen İngiltere'de 6 aydan daha az kalacak olan öğrenciler ve ziyaretçiler, özel hasta olarak görülmekte ve tedavileri için ödeme yapmaları gerekmektedir. İngiltere’de herhangi bir özel tedavi alırken ödeme yapmak için sağlık sigortası bulunması ön koşuldur.

Türkiye'deki sağlık sigortası, poliçede özellikle belirtilmediği sürece İngiltere'de geçerli olmamaktadır. İngiltere'ye ziyaret amacıyla giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olası sağlık harcamalarını karşılamak üzere İngiltere sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.

Ziyaretçi Olarak İngiltere'de Doğum Yapmak Mümkün Müdür?

Ziyaretçi Olarak İngiltere'de Doğum Yapmak Mümkün Müdür?
Ziyaretçi Olarak İngiltere'de Doğum Yapmak Mümkün Müdür?

Evet, ziyaretçi olarak İngiltere’de doğum yapmak mümkündür. İngiltere’de doğum yapmak için tercih edilen şehirler arasında Londra, Brighton, Manchester ve Birmingham yer almaktadır. Ebeveynlerinden en az birinin İngiliz vatandaşı olduğu veya Birleşik Krallık'ta daimi oturma iznine sahip bulunduğu durumlarda, doğan bebeklere otomatik olarak İngiliz vatandaşlığı verilmektedir.

Yurt dışından gelen ve oturum izni bulunmayan kişilerin İngiltere'de doğum masrafları İngiltere sağlık sistemi tarafından karşılanmamaktadır. İngiltere’de doğum esnasında ve sonrasında oluşan tüm masrafların anne-baba tarafından karşılanması veya uluslararası geçerliliğe sahip sağlık sigortası yaptırılması gerekmektedir. İngiltere'de doğum yapma maliyeti, tercih edilen şehir, hastane ve doğum yöntemine bağlı olarak değişmektedir.

Vizem.net İngiltere'de doğum yapmak isteyen kişilerin vize başvuruları ve en iyi fiyat garantili İngiltere seyahat sağlık sigortaları için yurt dışı doğum danışmanlığı hizmeti veren akredite kuruluştur.

İngiltere'de Doğum Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Birleşik Krallık annelik ve bebek bakımı kalitesi açısından dünyada 24. sırada yer almaktadır. Birleşik Krallık'taki çoğu göçmen kadın, ücretsiz NHS bakımı ile desteklenerek doğum yapmaktadır. Birleşik Krallık'ta yaşayan gurbetçiler, NHS aracılığıyla pratisyen hekimlere, kadın doğum uzmanlarına ve jinekoloji uzmanlarına, ayrıca servikal taramalara, acil cerrahiye danışma gibi bir dizi doğum hizmetine erişebilmektedir.

İngiltere’de ikamet edilen bölgede NHS web sitesi aracılığıyla yerel bir doktor bulmak ve hastane önerisi talep etmek mümkündür. Birleşik Krallık'ta annelik sigortası sağlayan çok sayıda büyük göçmen dostu sağlık sigortası şirketi bulunmaktadır.

İngiltere’de yeni doğmuş bir bebeğe nasıl bakılacağını veya doğuma nasıl hazırlanacağını öğrenmeyi içeren eğitimler de ücretsiz verilmektedir. Eşlerin veya doğum partnerlerinin, Birleşik Krallık'ta doğum yapan kişilerin yanında olmasına izin verilmektedir. İngiltere’de hem annenin hem de bebeğin taburcu edilmesinin ardından, ilk 10 gün boyunca her iki günde bir olmak üzere bir ebe, doğum yapan kişiyi ziyaret etmekte ve doğumdan sonra iyileşme süresi ile bebeğin beslenme düzenini ve kilo alıp almadığını kontrol etmektedir.

İngiltere’se Sağlık Turizmi Nasıldır?

İngiltere, 2020-2021 Medikal Turizm Endeksi'nde yer alan 46 küresel destinasyondan biridir ve genel sıralamada 5. sırada yer almaktadır. İngiltere’de sağlık turizmi faaliyetleri Londra ve Cambridge’te yoğunlaşmıştır. İngiltere’de sağlık turizmi açısından öne çıkan tedaviler yaşlanma karşıtı bakım, yüz dolgusu, botoks, cilt bakımı, düzeltici çene cerrahisi, kırışıklıkların giderilmesi gibi daha çok estetik cerrahi uzmanlık alanlarını kapsamaktadır.

Tedavi Olmak için İngiltere'ye Nasıl Gidilir?

Tedavi olmak için ya da İngiltere'de sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, tedavi sürelerine göre sağlık vizesi almaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aldıkları sağlık hizmeti masraflarını karşılayabilecek maddi yeterliliğe sahip olmaları, İngiltere'de tedavi olmalarını gerektiren bir tıbbi uzman raporu ve İngiltere'deki bir sağlık kuruluşundan alınan davet mektubu sunmaları İngiltere sağlık vizesi başvurusu aşamasında zorunludur.

Vizem.net, tıbbi tedavi amacı ile İngiltere'ye seyahat etmesi gereken kişilerin vize başvurularında; gerekli evrakların kontrolü, online başvuru, sağlık sigortası ve yeminli tercüme işlemleri dahil olmak üzere tüm süreç için tek çatı altında danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

2022'de İngiltere Sağlık Personeli Alımı Yapılıyor Mu?

2022'de İngiltere Sağlık Personeli Alımı Yapılıyor Mu?
2022'de İngiltere Sağlık Personeli Alımı Yapılıyor Mu?

2022’de İngiltere sağlık personeli alımları, pandemi itibariyle personel açığı oluşması nedeniyle artmıştır. İngiltere’de paylaşılan resmi rakamlara göre, sağlık hizmetlerinde doldurulamayan kadro sayısı 2022 itibariyle 110.192'ye yükselmiş ve NHS derinleşen bir personel kriziyle karşı karşıya kalmıştır.

NHS Digital tarafından yayınlanan sağlık hizmeti açık pozisyonları son üç aylık verilere göre, 39.652 hemşire ve 8.158 doktora ihtiyaç olduğu bilgisi verilmiştir. Londra ve Midlands gibi şehirler İngiltere sağlıkçı alımı yapılması gereken yerleşim yerlerinin başında gelmektedir.

İngiltere'ye Sağlık Çalışanı Olarak Nasıl Gidilir?

İngiltere’ye sağlık çalışanı olarak gitmek için İngiltere ulusal sağlık sistemi kapsamında onaylı bir kuruluş tarafından iş teklifi almış ve sağlık çalışanı vizesi şartlarını yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

Birleşik Krallık dışından olan herkesin Birleşik Krallık'ta çalışmak için Birleşik Krallık vizeleri ve Göçmenlik Dairesi'nden izne ihtiyacı olduğu gibi seyahat etmeden önce giriş izni alınması da zorunludur. Sağlık ve bakım profesyonellerinin NHS, bir NHS tedarikçisi veya yetişkin sosyal bakımında uygun bir iş yapmak için Birleşik Krallık'a gelmelerine veya Birleşik Krallık'ta kalmalarına izin veren vize İngiltere sağlık çalışanı vizesi adını almaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: