İngiltere Siyaseti

İngiltere Siyaseti: Birleşik Krallık Yönetim Şekli Nasıldır?

Birleşik Krallık, anayasal monarşi altında parlamenter demokrasi ile yönetilen yetki devrine sahip üniter bir devlet yapısına sahiptir. İngiltere hükümdarı ve aynı zamanda devlet başkanlığı görevinde Kraliçe II. Elizabeth; başbakanlık görevinde ise Boris Johnson bulunmaktadır. Birleşik Krallık yönetim sistemi içinde İngiliz hükümeti, hükümdar adına ve onun rızası ile Birleşik Krallığa bağlı İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda adına yürütme görevini yerine getirirken yasama yetkisi Birleşik Krallık Parlamentosu içinde yer alan 650 milletvekilli Avam Kamarası ve 800 üyeli Lordlar Kamarası ile İskoç ve Galler parlamentolarına verilmiştir.

2017 yılında yapılan genel seçimlerde Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılması hususundaki siyasi tartışmaların etkisinde kalmıştır ve hiçbir parti yeterli çoğunluğu sağlayamamıştır. İngiliz siyaseti baskılara dayanamayarak erken seçim kararı almıştır ve 12 Aralık 2019 tarihinde yapılan genel seçimlerde Muhafazakar Parti Lideri Boris Johnson, %43,6 oranında oy alarak 365 sandalye ile Avam Kamarasındaki sandalye çoğunluğuyla başbakan seçilmiştir. Birleşik Krallık 2019 genel seçimlerinde ikinci güçlü parti konumundaki Jeremy Corbyn başkanlığındaki İşçi Parti ise %32,2 oranında oy alarak Avam Kamarasında 202 sandalyenin sahibi olmuştur.

İngiltere Yönetim Şekli Nedir?

İngiliz siyasi sistemi iki meclisli bir yapıya sahiptir ve 1920’li yıllardan beri Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi dominant partiler durumundadır. İngiltere’nin yönetim şekli ve aynı zamanda Birleşik Krallık yönetim şekli, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oylaması yoluyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı, hükümdarın başkanlığında parlamenter demokrasi yönetimine dayanan Anayasal Monarşidir. Birleşik Krallık hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth devletin en üst kademesinde bulunurken hükümetin en üst kademesinde başbakan vardır ve hükümetin yönetimi tamamen başbakan Boris Johnson’a aittir. İngiltere’de hükümdarın yetkileri halen yürürlükte olan 1689 tarihli Haklar Bildirgesi ile sınırlandırılmış ve parlamenter sistemin temelleri atılmıştır.

Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın kurucu ülke olarak yer aldığı bir devlet yapısına sahiptir. İngiltere, İskoçya ve Galler’in oluşturduğu yapı “Büyük Britanya” olarak adlandırılır. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yasama ve yürütme yetkilerinin bir bölümü Birleşik Krallık Parlamentosuna, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki ulusal parlamentolara ve parlamentoların seçtikleri yürütme organlarına devredilmiştir.

Birleşik Krallık’ta yasama görevi Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasından oluşan Birleşik Krallık Parlamentosu ve kısmen İskoçya Parlamentosu, Galler Ulusal Meclisi ve Kuzey İrlanda Meclisi tarafından yerine getirilmektedir. İngiltere’de Kral ve Kraliçe ünvanına sahip hükümdar sembolik olarak devletin başında bulunurken yürütme görevi başbakanındır; yargı yürütme ve yasama organından bağımsız olarak güçler ayrılığı ilkesi çerçevesinde konumlandırılmış olup en yüksek mahkeme Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesidir.

İngiltere Monarşi Sistemi Nedir?

İngiltere Monarşi Sistemi Nedir?
İngiltere Monarşi Sistemi Nedir?

İngiltere monarşisi, Birleşik Krallık monarşisi veya Britanya monarşisi; Birleşik Krallık, Britanya ve denizaşırı toprakların yönetimini elinde bulunduran meşruti monarşiye verilen ve hükümdarın “Kral” ya da “Kraliçe” olarak adlandırıldığı sisteme verilen isimdir.

Günümüz İngiltere monarşi sisteminde hükümdar ve ailesinin siyasi yetkileri anayasa ile sınırlandırılmış olduğundan; törensel, diplomatik ve temsili görevleri sembolik olarak yerine getirmektedir. İngiliz monarşi sisteminde hükümdar; madalya ve nişan takdimi, başbakan atanması yetkilerine sahiptir ve aynı zamanda sembolik olarak Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri başkomutanı pozisyonundadır.

İngiltere Anayasası Nasıldır?

Anayasa, bireyler ve devlet arasındaki ilişkileri, yasama, yürütme ve yargının görevlerini belirleme ve işleyişlerini düzenleme gibi temel konuları içeren yasalar bütünüdür. Magna Carta (Büyük Sözleşme) 1215 yılında imzalanmıştır ve günümüzdeki İngiliz anayasal düzenin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Dünya üzerindeki pek çok ülkenin aksine Birleşik Krallık Anayasası adı altında hazırlanmış tek bir anayasal metin bulunmamaktadır. Birleşik Krallık’ta köklü değişimlere yol açan Magna Carta, Parlamento Yasası, İnsan Hakları Beyannamesi, Lordlar Kamarası Yasası gibi parça parça yasalar, teamüller ve yargıç kararları İngiliz Anayasasını oluşturmaktadır.

İngiltere Kraliçesi Kimdir?

İngiltere Kraliçesi Kimdir?
İngiltere Kraliçesi Kimdir?

İngiltere kraliçesi, Kraliçe II. Elizabeth, babası Kral VI. George’un vefat etmesinin ardından 6 Şubat 1952 tarihinde tahta çıkmaya hak kazanmıştır. Tam adı Elizabeth Alexandra Mary olan II. Elizabeth’in babası Büyük Britanya Kralı VI. George ve annesi eski leydi Elizabeth Bowes-Lyon’dur.

Britanya'nın en yaşlı ve en uzun ömürlü hükümdarı olarak halen görev yapmakta olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth 2015’te Kraliçe Victoria’nın saltanat süresini geride bırakarak Britanya’nın en uzun süre tahta kalan kraliçesi olmuştur. İngiltere Kraliçesi Elizabeth Topluluk Başkanı ve Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika, Bahamalar, Grenada’nın hükümdarı olarak tahta çıkmıştır ve hükümdarlığı sırasında hükümdarı olduğu ülkelerdeki yönetim şeklinin değişmesi sonucu şu anda Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in kraliçesi ünvanını taşımaktadır.

İngiltere cumhurbaşkanı makamı anayasal monarşinin en üst kademesine karşılık gelmekte ve aynı zamanda İngiltere devlet başkanı sıfatını da almaktadır.

İngiliz Kraliçesinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

İngiliz Kraliçesinin görev ve yetkilerini belirleyen imtiyazlar ülke demokrasisini korumak adına anayasada yer almakla birlikte imtiyazların büyük çoğunluğu başbakan tarafından kullanılmaktadır. İngiliz Kraliçesinin hakları Walter Bagehot tarafından “İstişare etmek, desteklemek ve uyarmak” olarak tariflenen yasalarla belirlenmiştir.

İngiliz Kraliçesinin siyasi görev ve yetkileri arasında; parlamentoyu tatil etmek veya toplantıya çağırmak, kanun tekliflerini onaylamak, kanun hükmünde kararname çıkarmak, bakanları atamak ve görevden almak, başbakanı atamak, savaş ilan etmek bulunmaktadır. İngiltere Kraliçesinin yargı alanındaki yetkisi ise düzeltme mahiyetindeki kraliyet affı ile sınırlıdır. İngiliz Kraliçesi başkomutan sıfatını taşımaktadır ve subayları görevlendirme, silahlı kuvvetleri düzenleme gibi yetkilere sahiptir. İngiltere Kraliçesi; asiller sınıfı oluşturma, onur nişanı verme gibi imtiyazları kullanabilmektedir.

İngiltere Başbakanı Kimdir?

İngiltere Başbakanı Kimdir?
İngiltere Başbakanı Kimdir?

İngiltere başbakanı 19 Haziran 1964 tarihinde doğan Alexander Boris de Pfeffel Johnson’dur. İngiltere başbakanı Boris Johnson, Londra Belediye Başkanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı yaptıktan sonra Muhafazakar Parti Başkanlığında yapılan genel seçimler sonrasında 24 Temmuz 2019 tarihinde Birleşik Krallık Başbakanlığı görevine getirilmiştir.

İngiltere'de Başbakan Nasıl Seçilir?

İngiltere’de başbakan olmak için milletvekili olma şartı aranmamaktadır ancak milletvekili olmayan bir adayın başbakan olma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu kabul edilmektedir. İngiltere başbakanı olmak için İngiltere, İrlanda veya İngiliz Milletler Topluluğunun vatandaşı olma şartı aranırken doğum yerine bakılmamaktadır. İngiltere’de hükümdar, teorik olarak istediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisine sahiptir ancak pratikte bu mümkün değildir ve İngiltere başbakan adayının seçim sonrasında Avam Kamarasının güvenini kazanması gerekmektedir.

İngiltere’de oy çokluğu sistemi ile 650 bölgede seçimler yapılmaktadır ve İngiltere kabinesinde bulunan 650 koltuktan 326 tanesine tek başına sahip olan partinin başkanı Kraliçe tarafından atanarak İngiltere Başbakanlığı görevine getirilmektedir. İngiltere’de başbakan en yüksek siyasi yönetici konumundadır ve hükümet birimlerinin politikalarını belirlemek, faaliyetlerini koordine etmek, bakanlar kuruluna başkanlık etmek, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olarak savaş ilan etmek, İngiliz kuvvetlerini başka ülkeye göndermek, nükleer silah almak ve kullanmak yetkilerine sahiptir.

İngiltere Parlamentosu Nasıldır?

İngiltere Parlamentosu Nasıldır?
İngiltere Parlamentosu Nasıldır?

İngiltere Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasından oluşan iki meclisli yapısıyla Birleşik Krallığın en yüksek yasama organı statüsündedir. İngiltere meclisinde ayrıca devir yetkisi ile devredilmiş olan İskoçya ve Galler Parlamentoları ile Kuzey İrlanda Parlamentoları temsil edilmektedir. İngiliz meclisi üyelerinin dokunulmazlık ve ifade özgürlüğü hakları bulunmaktadır, parlamento kürsüsünde yaptıkları konuşmalar için hiçbir şekilde yargılanamazlar ve tutuklanamazlar. İngiliz meclisinde yer alan üyeler sadece vatana ihanet, ağır suçlar ve açık şekilde asayişi bozma suçlarından dolayı yargılanmaktadır.

İngiltere Avam Kamarası Nedir?

İngiltere Avam Kamarası üyeleri seçimle en fazla 5 yıllığına iş başına gelir ve milletvekillerinden oluşur. İngiltere’de Avam Kamarası, Westminster Sarayı’nda toplanmaktadır ve hükümet sadece Avam Kamarasına karşı sorumludur. Birleşik Krallık’ta Avam Kamarasını oluşturan üyeler, oy çoğunluğu sistemi ile göreve gelir ve seçildikleri bölgeyi temsil ederler. İngiltere Avam Kamarası Büyük Britanya’nın etkin yasama organıdır ve bakanlıkların denetlenmesi görevini yerine getirmektedir.

İngiltere Lordlar Kamarası Nedir?

İngiltere Lordlar Kamarası iki meclisli Birleşik Krallık Parlamentosunun üst kamarasıdır ve üyeleri lord unvanı taşımaktadır. İngiltere’de Lordlar Kamarasının görevleri, Avam Kamarasının düzenlediği yasaları denetlemek, gözden geçirilmesini sağlamak ve yasaların detaylı şekilde Avam Kamarasından geçmesini sağlamaktır.

İngiltere’de Lordlar Kamarasında gruplar yer almaktadır ve 681 üye ile en fazla üyeye sahip “Life Peers” grubu üyeleri İngiltere Kraliçesi tarafından atanmaktadır. İngiltere Lordlar Kamarasının 26 üyeli “Lords Spiritual” grubu İngiltere Kraliçesi tarafından atanırken 75 lord siyasi parti yönetimleri tarafından, 15 lord ise Lordlar Kamarası üyelerinin oylarıyla göreve getirilir.

İngiltere Hükümeti Hangi Partilerden Oluşur?

İngiltere hükümeti Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasında temsil edilen birçok siyasi partiden oluşmaktadır. Günümüzdeki İngiltere Hükümeti 24 Temmuz 2019 tarihinde göreve gelmiştir ve parlamentoda temsil edilen partiler; Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi, Liberal Demokratlar, Change UK, Plaid Cymru, İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi’dir.

İngiltere Siyasi Partileri Nelerdir?

İngiltere’deki siyasi partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Muhafazakar Parti
 • İşçi Partisi
 • İskoç Ulusal Partisi
 • Liberal Demokratlar Partisi
 • Sosyal Demokrat İşçi Partisi
 • Alba Partisi
 • Kuzey İrlanda İttifak Partisi
 • Sinn Fein Partisi
 • Plaid Cymru Partisi

İngiltere Bakanlıkları Nelerdir?

İngiltere’de bulunan bakanlıklar aşağıda listelenmiştir.

 • İngiltere Sivil Hizmetler Bakanlığı
 • İngiltere Maliye Bakanlığı
 • İngiltere İçişleri Bakanlığı
 • İngiltere Dışişleri Bakanlığı
 • İngiltere Eğitim Bakanlığı
 • İngiltere Savunma Bakanlığı
 • İngiltere Sağlık Bakanlığı
 • İngiltere Adalet Bakanlığı
 • İngiltere Kadın ve Eşitlik Bakanlığı
 • İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı
 • İngiltere Ulaştırma Bakanlığı
 • İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı
 • İngiltere Çevre, gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı
 • İskoçya Bakanlığı
 • Galler Bakanlığı
 • Kuzey İrlanda Bakanlığı
 • İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı
 • İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı
 • İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı
 • İngiltere Yalnızlık Bakanlığı

İngiltere Dış Politikası Nasıldır?

İngiltere dış politikası her zaman İngiltere menfaatlerini ön planda tutan, sömürgeci bir anlayışa sahip olarak gösterilmektedir. Benimsenen sömürgeci dış politika ile birlikte İngilizler denizaşırı koloniler kurularak dünya üzerinde güçlü bir ticari trafiğe sahip olmuşlardır. I. ve II. Dünya Savaşları ve ardından gelen Soğuk Savaş döneminde dünya üzerindeki dengeler değişerek ABD ve Rusya ekseninde iki kutuplu bir yapıya dönüşmüştür.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss imzasıyla yayınlanan kapsamlı strateji belgesinde, Brexit sonrası İngiltere dışişleri politikasında yapılacak büyük değişikliklere yer verilmiştir. Rekabetçi bir çağda Küresel Britanya hedefi taşıyan belgede önümüzdeki 10 yılda ekonomik çekim merkezi olarak Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkelerin başı çektiği Hint-Pasifik bölgesindeki Asya ülkeleri ekonomik hedef olarak gösterilmektedir.

İngiltere'nin Avrupa Birliği Politikası Nasıldır?

İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılması 1973 yılından beri gündemdedir ve İngiltere’nin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle olan ihracatını artırmayı hedeflemektedir. İngiltere Brexit yanlısı ve düzensiz göçmen karşıtı olan halkın çoğunluğu, Avrupa Birliği’nin attığı adımları yetersiz ve yavaş görerek yapılan referandumda Avrupa Birliği’nden ayrılma kararını desteklemiştir.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından İngiltere vize politikası değiştirilmiş ve AB vatandaşlarının 6 aydan uzun süreli İngiltere ziyaretlerine vize zorunluluğu getirilmiştir. İngiltere Brexit sonrasında İngiliz halkının rahatsızlık duyduğu ve geliştirilmesini istediği göçmenlik sisteminde köklü değişiklikler yapmıştır.

İngiltere'nin Ortadoğu Politikası Nasıldır?

İngiltere’nin tarihi boyunca sömürgeci yapıya sahip olduğu kabul edilmektedir ve Ortadoğu’daki ülkelerin bağımsızlıklarına kavuştukları 1900’lü yılların başına kadar İngiltere ve Fransa bölgede hakimiyet kurmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Ortadoğu’daki güçler dengesi ABD ve Rusya etrafında şekillenmeye başlamıştır, petrol ve doğal gazın zengin olduğu Ortadoğu’da İngiltere politikası ağırlıklı olarak ABD’yi desteklemek yönünde olmuştur

İngiltere'de Uygulanan Nüfus Politikası Nasıldır?

İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri geçmişte nüfus artış hızını azaltmaya yönelik tedbirler uygulamıştır ancak günümüzde başta İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ülkeleri nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulamaktadır. İngiltere nüfus politikası; doğurganlığı, nüfus niteliği ve dağılımını değiştirmek için atılan adımları kapsayan nüfus artış hızını artırmaya yöneliktir.

Birleşik Krallık içinde en büyük nüfus payına sahip olan ülke %80 ile İngiltere’dir ve 2021 verilerine göre İngiltere’de 58 milyon kişi yaşamaktadır. İngiltere nüfusu giderek yaşlı bir profile sahip olmaktadır ve nüfusun 2039 yılında 74 milyon olacağı öngörülmektedir.

İngiltere Mülteci Politikası Nasıldır?

İngiltere yaşam koşullarının iyi olması, iş imkanları sunması ve güvenlik gibi gerekçelerle mülteci başvurusu yapılan Avrupa ülkelerinin başında gelmektedir.

İngiltere hükümeti sınırları korumak ve iç güvenliği sağlamak amacıyla mülteci politikası konusunda hassas davranmaktadır. İngiltere mülteci istatistikleri kapsamında 2021 itibariyle 135,912 mülteci ve 83,489 adet sığınma davası olduğu bildirilmiştir. İngiltere’ye 2021 yılında yapılan sığınma başvurularının en çok yapıldığı ülkeler İran, Eritre, Arnavutluk, Irak ve Suriye’dir.

İngiltere'nin Ekonomi Politikası Nasıldır?

İngiltere ekonomisi sosyal pazar ve piyasa odaklı bir ekonomidir ve nominal olarak dünyanın beşinci büyük ekonomisi iken kişi başına GSYİH’ye göre en büyük yirmi birinci ekonomi durumundadır. İngiltere ekonomisinde ihracat kalemleri; üretim malları, kimyasallar, gıda, içecek, sigara, motorlu taşıtlar ve parçaları, bilgisayar programcılığı, tekstil, petrol ürünleri, askeri ürünler ve ilaç ağırlıklı olup üretilen mal ve hizmetler Almanya, İsviçre, Çin, Fransa, Hollanda ve İrlanda’ya ihraç edilmektedir.

İngiltere ekonomisinde ithalat kalemleri; üretim malları, makina, yakıt ve gıda olup ithalatın büyük kısmı Almanya, Çin, ABD, Hollanda, Fransa ve Belçika’dan yapılmaktadır. İngiliz hükümeti ve İngiltere maliye bakanı Rishi Sunak son dönemde Birleşik Krallık ekonomisini piyasayı serbestleştirmek ve düşük vergi ilkeleri üzerine konumlandırmaya çalışmaktadır.

İngiltere Eğitim Politikası Nasıldır?

İngiltere’de eğitim politikası, Birleşik Krallığa bağlı İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda sınırları içindeki 5-16 yaş arası çocukların alacakları zorunlu eğitimin çerçevesini belirlemektedir. İngiltere’de hangi derslerin zorunlu olarak okutulacağı ve dönemler Ulusal Müfredat sistemi ile belirlenir. Birleşik Krallık genelinde uygulanan Ulusal Müfredat sayesinde tüm okullarda aynı eğitim verilmektedir ve okul değiştiren öğrenciler yeni geçtikleri okulda derslere kaldıkları yerden devam edebilmektedir.

İngiltere Milli Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi 2021 yılında göreve gelmiştir. İngiltere eğitim sistemi devlet tarafından ücretsiz olarak desteklenen eğitim ile 5 yaşında başlamakta ve 16 yaşına kadar devam etmektedir.

İngiltere Seçimleri Nasıl Yapılır?

İngiltere Seçimleri Nasıl Yapılır?
İngiltere Seçimleri Nasıl Yapılır?

İngiltere seçim sistemi dar bölge ve çoğunluk esasına dayalıdır ve 5 yılda bir yapılmaktadır. İngiltere’de toplamda 650 seçim bölgesinde, bölge içinde en fazla oy oranına sahip aday seçimi kazanmaktadır.

İngiltere seçimlerinin 2019 yılı verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

PartiOy oranı
Muhafazakar Parti%43,6
İşçi Partisi%32,2
İskoç Ulusal Partisi%3,9
Liberal Demokratlar%11,5
Brexit Partisi%2
Plaid Cymru%0,5
İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi%2,7

2022'de İngiltere Siyaseti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İngiltere siyaseti ve İngiltere’deki politik figürler hakkında merak edilen güncel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

İngiltere Kraliçesi Kaç Yaşında?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 21 Nisan 1926 tarihinde Londra’nın Mayfair semtinde doğmuştur ve 96 yaşındadır.

İngiltere Prensi Philip Kimdir?

İngiltere Prensi Philip Kimdir?
İngiltere Prensi Philip Kimdir?

10 Haziran 1921 tarihinde doğan İngiltere Prensi Philip Mountbatten, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşidir ve ölüm tarihi olan 9 Nisan 2021’e kadar hüküm sürerek Britanya Kraliyet tarihinin en uzun Monark eşi olarak tarihe geçmiştir. Edinburgh Dükü olan İngiltere Prensi Philip’e doğumunda Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanları verilmiştir. İngiltere Prensi Philip, 1952 yılında Yunanistan ve Danimarka Prenslik unvanlarından feragat etmiş ve 1957 yılında eşi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atanmıştır.

İngiltere Kraliçesinin Kaç Çocuğu Var?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 3 erkek 1 kız çocuğu vardır ve çocuklarının isimleri Charles Philip Arthur George Mountbatten (Galler Prensi), Andrew Albert Christian Edward (York Dükü), Edward Antony Richard Louis Mountbatten ve Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten’dir.

Tarihteki İngiliz Kraliçeleri Kimlerdir?

Tarihteki İngiliz Kraliçelerinin ilki Stuart Hanedanından 1707 - 1714 yılları arasında hüküm süren Anne’dir.

İkinci İngiliz Kraliçesi Hanover Hanedanından 1837 - 1901 yılları arasında hüküm süren Victoria’dır. Britanya İmparatorluğu tarihi içinde yer alan günümüz kraliçesi ise Windsor Hanedanından 1952 yılından günümüze kadar hüküm süren II. Elizabeth’dir.

En Ünlü İngiltere Başbakanları Kimlerdir?

En ünlü İngiltere başbakanları ve görev yaptıkları yıllar aşağıda listelenmiştir.

 • Sir Winston Churchill (1940- 1945, 1951- 1955)
 • Clement Attlee (1945- 1951)
 • David Lloyd George (1916- 1922)
 • Margaret Thatcher (1979- 1990)
 • Harold Macmillan (1957- 1963)
 • Tony Blair (1997- 2007)
 • H. H. Asquith (1908- 1916)
 • Stanley Baldwin (1923- 1924, 1924- 1929, 1935- 1937)
 • Harold Wilson (1964- 1970, 1974- 1976)
 • Lord Salisbury (1895- 1902)

İngiltere'nin İlk Kadın Başbakanı Kimdir?

İngiltere'nin İlk Kadın Başbakanı Kimdir?
İngiltere'nin İlk Kadın Başbakanı Kimdir?

İngiltere’nin ilk kadın başbakanı ve aynı zamanda en uzun süre görev yapan başbakanı olarak tarihe geçen Margaret Thatcher 4 Mayıs 1979 ile 28 Kasım 1990 tarihleri arasında 11 yıl görev yapmıştır. Birleşik Krallığın ekonomik çöküşünü engellemek, devletin iktisattaki rolünü küçültmek adına o dönem için radikal sayılacak kararlar alması ve aldığı kararları taviz vermeden uygulaması nedeniyle Margaret Thatcher’ın lakabı Demir Lady olmuştur.

Demir Lady lakaplı İngiltere’nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher’ın siyasi hayatı; sendikaların Birleşik Krallık’taki gücünü kırmak, Afrika’daki silah kaçakçılığının önüne geçmek, serbest pazar ve girişimciliği desteklemek gibi mücadelelerle geçmiştir. Margaret Thatcher, 12 Ekim 1982 tarihinde Muhafazakar Parti kongresi programı öncesi bombalı suikast girişiminden kurtulmuş ve saldırıya rağmen kongrenin açılış konuşmasını yapmıştır. İngiltere’nin en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Margaret Thatcher, seçimlerde hiç yenilmemiştir ama parti içi oylama ile azledilerek görevine son verilmiştir.

İngiltere Yalnızlık Bakanlığı Nedir?

İngiltere’de temelleri İşçi Parti milletvekili Jo Cox tarafından atılan, Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ağırlıklı olarak yaşlılar, mülteciler ve iletişim kurmakta zorlanan gençlerden oluşan ve yalnız olduğunu düşünen 9 milyon kişinin tüm sorunlarıyla ilgilenmek adına kurulan bakanlığa İngiltere Yalnızlık Bakanlığı adı verilmiştir.

İngiltere Federal Devlet Mi?

Hayır, İngiltere devlet yapısı itibari ile federal devlet özelliği taşımamaktadır. İngiltere; yasama, yürütme ve yargı erklerinin merkezi bir yönetimde kuvvetler ayrılığı ilkesiyle toplandığı ve yerel yönetimlerle merkezi otoritenin desteklendiği üniter bir devlet yapısına sahiptir.

İngiltere Sosyal Devlet Mi?

İngiltere sosyal devlettir.

İngiltere’nin uyguladığı sosyal devlet anlayışı Avrupa’da ilk olarak 1870’li yıllarda Almanya’da ortaya atılmıştır; fırsat eşitliği, eşit gelir ve her vatandaşa asgari yaşam koşullarının sağlanması ön plandadır ve sosyal devlet modeli karma ekonomi olarak adlandırılmaktadır.

İngiltere'ye Bağlı Devletler Hangileridir?

Birleşik Krallık; Galler, İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya’nın yer aldığı 4 ülkeden oluşmaktadır. Denizaşırı ülkeleri de içine alan İngiliz Milletler Topluluğuna üye olan ve özerk yönetime sahip olan Antigua ve Barbuda, Avustralya, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Solomon Adaları, Bahamalar, Tuvalu ve Birleşik Krallık devlet başkanı olarak II. Elizabeth’i kabul etmektedir.

Türkiye İngiltere İlişkileri Nasıldır?

İngiltere Türkiye ilişkileri genel olarak olumlu olmakla birlikte tarihi olaylarla zaman zaman zayıflama eğilimi göstermiştir. Yakın dönemde Türkiye ve İngiltere arasında cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve Kraliçe düzeyinde ziyaretler gerçekleştirilmiş olup Birleşik Krallık Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılmasını destekleyen ülke konumundadır. Birleşik Krallık Almanya’dan sonra Türkiye’nin ihracat hacmi bakımından ikinci sırada yer almaktadır.

Brexit sürecinde ve Brexit sonrası Türkiye İngiltere ilişkileri oturum ve çalışma izni için yapılan başvurular sonucu gelişmiştir, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmış olması Türkiye’nin Avrupa Birliğini destekleme politikasını değiştirmemiştir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: