Karadağ Eğitim Sistemi

Karadağ Eğitim Sistemi ve Karadağ'da Üniversite Okumak

Karadağ’da eğitim sistemi Karadağ Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir. 1868 yılından önce Karadağ’da eğitim kurumları az sayıda bulunmaktadır. 1879’da Karadağ’da eğitim zorunlu ve ücretsiz hale getirilmiştir.

Karadağ’da üniversiteye kadar devlet eğitim kurumlarında eğitim laik niteliktedir ve orta dereceli dini okullar dışında dini faaliyete izin verilmemektedir. Karadağ’da ikamet eden yabancı vatandaşlar ve Karadağ vatandaşlarının dil, din, ırk, cinsiyet ve ekonomik durumları ne olursa olsun eğitim hakları eşit tutulmaktadır.

Karadağ’da resmi eğitim kurumlarında eğitim Karadağca verilirken, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça eğitim veren okullar da bulunmaktadır.

Karadağ’da eğitim sisteminde reformlar uygulanmakta ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

OECD’nin PISA testi uygulaması Karadağ’da da yapılmaktadır. 2012 yılının sonuçlarına Karadağ okumada 52., matematikte 54. ve bilimde 56. olmuştur. 2015 yılının sonuçlarına göre matematikte 52., okumada 53. ve bilimde 58. olmuştur. 2018 yılının sonuçlarına göre 76 ülke arasından okumada 53., matematikte 54. ve bilimde 62. olmuştur.

Karadağ’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Karadağ’da eğitimin aşamaları listelenmiştir.

  • Karadağ’da okul öncesi eğitim
  • Karadağ’da ilkokul eğitimi
  • Karadağ’da ortaokul eğitimi
  • Karadağ’da yüksek öğrenim

Karadağ’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Karadağ’da okul öncesi eğitim, 3 yaşına kadar olan çocuklar için kreşte ve 3 ile 6 yaş arası çocuklar için anaokulunda olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Okul öncesi eğitim Karadağ’da zorunlu değildir.

Karadağ’da okul öncesi eğitim ücretsizdir ve maddi durumu yeterli olmayan çocuklara devlet destek sağlamaktadır.

Karadağ’da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Karadağ’da ilköğretim 6 ile 15 yaş arasındaki çocukları kapsamaktadır ve zorunludur. Üçer yıllık üç aşamaya bölünmüş, toplamda dokuz yıl devam eden ilköğretim Karadağ’da ücretsizdir. Karadağ’da ilköğretimin sonunda tüm öğrenciler ulusal bir sınava girmektedir. Karadağ ilköğretim okullarında dersler 45 dakika sürmektedir.

Karadağ okullarında ilköğretimin ilk üç yılında ana dil bilgisi, matematik, resim, müzik, doğa ve toplum ve beden eğitimi olmak üzere haftada 20 saat zorunlu eğitim almaktadır.

Karadağ eğitimindeki ikinci üç yılda ana dil bilgisi, matematik, yabancı dil, resim, müzik, beden eğitimi almaktadır. Ayrıca sınıf düzeyine göre değişmekle beraber sosyal bilgiler, yurttaşlık eğitimi, tarih, coğrafya, teknoloji ve bilişim eğitimleri de almaktadır. İkinci üç yıllık periyotta öğrenciler haftalık 23-26 saat arasında ders almaktadır.

Karadağ’daki üçüncü üç yıllık periyotta ana dil bilgisi, matematik, yabancı dil, resim, müzik, beden eğitimi, tarih, coğrafya, fizik eğitimi almaktadır. Ayrıca sınıf düzeyine göre değişmekle beraber yurttaşlık bilgisi, biyoloji, kimya, teknoloji ve bilişim eğitimi almaktadır. Son üç yıllık periyottaki öğrencilerin bunlara ek 5 saatlik zorunlu seçmeli ders alması gerekmektedir. Karadağ’da ilköğretim öğrencileri son üç yıllık periyotta haftada 30 saat eğitim almaktadır.

Karadağ’da birinci sınıftan 9. sınıfa kadar olan öğrencilerin haftada 2 saat zorunlu seçmeli olacak şekilde ana dillerinden farklı bir resmi dil (Arnavutça, Sırpça) dersleri bulunmaktadır.

Karadağ’da Ortaöğretim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Karadağ’da ortaöğretim, ilköğretimi bitirmiş 17 yaşından küçük çocuklar başlayabilmektedir. Ortaöğretim zorunlu değildir 4 yıl sürmektedir. Karadağ’da ortaöğretim ücretsiz olarak verilmektedir.

Karadağ’da sınıf düzeyine göre değişmekle beraber öğrenciler; ortaöğretimde anadil eğitimi, anadilden farklı resmi dil eğitimi, matematik, birinci yabancı dil, ikinci yabancı dil, tarih, müzik, resim, Latin dili, coğrafya, biyoloji, kimya, fizik, psikoloji, sosyoloji, felsefe, bilgisayar eğitimi, beden eğitimi ve zorunlu seçmeli dersler almaktadır.

Karadağ ortaöğretim okullarında dersler 45 dakika sürmektedir. Ortaöğretimde öğrenciler haftada 31 ile 33 saat arasında eğitim almaktadır.

Karadağ’da Ortaöğretim Mesleki Eğitim Sistemi Nasıldır?

Karadağ’da ortaöğretim meslek okulları zorunlu değildir ve 2 ile 4 yıl arası sürmektedir. Karadağ’da ortaöğretim meslek okulları ücretsizdir.

Ortaöğretim meslek okullarında ana dil bilgisi, matematik, yabancı dil, bilgisayar eğitimi, beden eğitimi ve meslek alanının dersleri verilmektedir. Karadağ ortaöğretim meslek okullarında dersler 45 dakika sürmektedir.

Karadağ’da Yükseköğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Karadağ’da yükseköğrenime ortaöğretimi bitirmiş öğrenciler başvurabilmektedir. Yükseköğrenim zorunlu değildir. Karadağ’daki devlet üniversitelerinde 2018’den beri lisans, 2020’den beri yüksek lisans için ücretsizdir. Doktora yapmak isteyen öğrencilerin belirli bir ücret ödemesi gerekmektedir.

Karadağ’da üniversite eğitimi programa göre 4 ile 6 yıl arasında sürmektedir.

Karadağ’da Üniversite Okumak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Karadağ’da üniversite okumak için gerekli olan şartlar aşağıda listelenmiştir.

  • Ortaöğretimi bitirmiş olmak
  • Teknik ve mesleki programlar için yeterlilik sahibi olmak
  • Üniversiteye giriş sınavında başarılı olmak
  • Üniversitenin başvuru formunu doldurmuş olmak

Karadağ’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler başvurusunu doğrudan üniversiteye yapmalıdır.

Karadağ’da Master Yapmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Karadağ’da master yapmak için gerekli olan şartlar aşağıda listelenmiştir.

  • Lisans eğitimini bitirmiş olmak
  • Üniversitenin başvuru formunu doldurmuş olmak
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: