Karadağ'a Yerleşmek

2023'te Karadağ'a Yerleşmek için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Karadağ, Avrupa’nın güneydoğusunda, Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Karadağ; Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan ile sınır komşusudur. Karadağ’ın idari başkenti Podgoritsa, kültür merkezi ise eski Çetinje şehridir. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde Karadağ Yugoslavya’nın bir parçası olmuştur ve 2003 - 2006 yılları arasında Sırbistan ve Karadağ Federasyon Birliği’nin bir parçası olmuştur. Karadağ, 2010 yılında resmen Avrupa Birliği’ne aday olmuştur.

Karadağ, seyahatlerinde Türk vatandaşlarından vize talep etmemektedir. Son dönemde Karadağ’a yerleşmek isteyen kişi sayısında belirgin bir artış gözlemlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Karadağ’a Yerleşebilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Karadağ’a yerleşebilmektedir ancak öncelikle oturum izni alınması gerekmektedir. Karadağ oturma izni alındıktan sonra gerekli şartlar karşılanarak belli bir süre sonra Karadağ uzun süreli oturum iznine başvurulabilmektedir.

Montenegro’ya Yerleşmek için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Montenegro’ya yerleşmek için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

  • Aile birleşimi sebebiyle kısa süreli oturum izni alınabilmektedir.
  • İkinci üniversite veya eğitim sebebiyle kısa süreli Montenegro oturum izni alınabilmektedir.
  • Öğrenci değişim programları sebebiyle kısa süreli Montenegro oturum izni alınabilmektedir.
  • Bilimsel araştırma sebebiyle kısa süreli Montenegro oturum izni alınabilmektedir.
  • Tıbbi tedavi sebebiyle kısa süreli Montenegro oturum izni alınabilmektedir.
  • İnsani sebeplerle kısa süreli Montenegro oturum izni alınabilmektedir.
  • Montenegro’da mülk sahibi olarak Montenegro kısa süreli oturum izni alınabilmektedir.
  • Din servisleri yönetmek sebebiyle Montenegro kısa süreli oturum izni alınabilmektedir.
  • İş sebebiyle kısa süreli Montenegro oturum izni alınabilmektedir.

Montenegro’da kısa süreli oturum izni (1 yıl) alındıysa her yıl yeniden Montenegro oturum iznine başvurulması gerekmektedir. 5 yıl sonunda, Montenegro uzun süreli oturum izni için başvuru yapılabilmektedir ve 5 yıl uzun süreli oturum izni süresi dolduktan sonra Montenegro vatandaşlığı için başvuru yapılabilmektedir.

Montenegro’ya Yerleşen Türkler Nerede Yaşar?

Montenegro’ya yerleşen Türkler, Montenegro’nun Bar şehri, Podgoritsa ve Bijelo Polje şehri gibi Osmanlı zamanında yerleşilen bölgelerinde yaşamaktadır.

2011 yılı resmi nüfus sayımına göre, Karadağ’da Türk nüfusu toplam nüfusun sadece yüzde 0.04’üne denk gelmektedir.

Karadağ’da Türk Okulu Var Mıdır?

Karadağ’da Türk okulu bulunmamaktadır. Karadağ’da üniversite bünyesinde kurulmuş Türk dili edebiyatı, Türkçe veya Türkoloji bölümü de bulunmamaktadır.

Karadağ’da yalnızca üç üniversite olmasına rağmen Karadağ’da üniversite eğitimi AB’de geçerli bir diplomaya sahip olmak açısından oldukça önemlidir.

Karadağ’da Yaşam Nasıldır?

Karadağ, düşük suç oranına sahip dolayısıyla da güvenli bir ülkedir. Karadağ, düşük vergi oranları, yüksek yaşam kalitesi ve doğal çevresi nedeniyle yaşamak için tercih edilen bir yerdir. Karadağ, Avrupa’da yer alması sayesinde birçok yere kolay erişim vardır.

Avrupa ülkelerine kıyasla Karadağ’da yaşam oldukça ucuzdur. Ancak Karadağ, 13.812 kilometrekarelik yüzölçümüyle küçük bir ülkedir.

Karadağ’ın sağlık sistemi, Health Consumer Powerhouse verilerine göre Avrupa’daki en kötü sistem olarak gösterilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: