Karadağ'a Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Karadağ'a Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Karadağ, Güneydoğu Avrupa’da Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan bir Balkan ülkesidir. Karadağ; kuzeydoğuda Sırbistan, kuzeyde ve batıda Bosna Hersek, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk ve güneybatıda Hırvatistan ile sınır komşusudur. Güneybatısında Adriyatik Denizi bulunan Karadağ, İtalya ile deniz sınırına sahiptir.

Karadağ, 22 Ekim 2007’de yeni anayasasını ilan eden bağımsız bir cumhuriyettir. Karadağ üst orta gelirli bir ekonomiye sahip olup Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi’nde 48. sırada yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması üyesi olan Karadağ Avrupa Birliği’ne katılma sürecindedir.

Karadağ, Avrupa Birliği veya Euro Bölgesi üyesi olmamasına ve Avrupa Birliği ile resmi bir para anlaşması olmamasına rağmen; euro, yerel para birimi olarak hükümet ve halk tarafından fiilen kabul edilmiştir.

Karadağ’ın toplam yüzölçümü 13.812 kilometrekare, nüfusu ise 2020 yılı itibari ile 621.873’dür. Başkenti Podgoritsa, Karadağ’ın en büyük ve en kalabalık şehri olup Karadağ’ın 13.812 kilometrekarelik toplam yüzölçümünün %10’undan fazlasını kaplamaktadır. Podgoritsa yaklaşık 621 bin olan ülke nüfusunun %30’una ev sahipliği yapmaktadır.

Vizem.net Türkiye’den Karadağ’a geçici veya uzun süreli yapılacak seyahatlerde tüm Karadağ vize türleri için danışmanlık ve takip hizmeti sunan akredite acentedir.

Karadağ vize işlemleri: 0850 241 1868

Dünya Haritasında Karadağ Nerededir?

Dünya haritasında Karadağ; Güneydoğu Avrupa‘da Adriyatik Denizi’ne kıyı bir Balkan ülkesidir. Karadağ 41° ve 44° kuzey enlemleri ile 18° ve 21° doğu boylamları ile Balkan Yarımadası’nın batısında yer almaktadır. Karadağ, güneybatısında Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan bir Akdeniz ülkesi olup İtalya ile deniz komşusudur.

Karadağ dünya haritasındaki yeri olarak, Balkanlar’ın batısında, Dinar Alpleri’nin güney ucunda yer almaktadır. Karadağ, Kosova ve Kosova ve Arnavutluk sınırları boyunca uzanan yüksek dağlardan, batı Balkan Yarımadası’nın karstik bölgesinin bir bölümü boyunca, sadece 2 ila 6 kilometre genişliğindeki dar bir kıyı ovasına kadar uzanmaktadır.

Karadağ, Avrupa’nın en engebeli arazilerinden birine sahiptir. Karadağ’ın en yüksek noktası Durmitor Dağları’ndaki Bobotov Zirvesidir. Piva, Tara, Lim, Morača ve Zeta nehirlerine ev sahipliği yapan Karadağ, sayısız küçük göle sahiptir. Karadağ’ın en büyük gölü olan 40 kilometre uzunluğunda ve 16 kilometre genişliğindeki toplam yüzey alanı 360 kilometrekare olan Scutari Gölü, Arnavutluk’a kadar uzanmaktadır.

Karadağ’ın Matematik Konumu Nedir?

Karadağ 41° ve 44° kuzey enlemleri ile 18° ve 21° doğu boylamları arasında yer almaktadır.

Karadağ Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Karadağ; kuzeydoğuda Sırbistan, kuzeyde ve batıda Bosna Hersek, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk ve güneybatıda Hırvatistan ile komşudur. Karadağ’ın güneybatısı sınırını oluşturan Adriyatik Denizi’nde Karadağ, İtalya ile deniz sınırı paylaşmaktadır.

Karadağ’ın Sınırları ve Sınır Uzunlukları Nasıldır?

Karadağ; Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan ile komşudur. Karadağ’ın uluslararası sınırlarının toplam uzunluğu 625 kilometredir. Karadağ; Bosna Hersek ile 225 kilometre, Arnavutluk ile 172 kilometre, Sırbistan ile 124 kilometre, Kosova ile 79 kilometre ve Hırvatistan ile 25 kilometre kara sınırına sahiptir. Güneybatı sınırında Adriyatik Denizi bulunan Karadağ’ın kıyı şeridinin uzunluğu 293.5 kilometredir.

Karadağ Türkiye Sınırı Uzunluğu Ne Kadardır?

Karadağ’ın Türkiye ile sınırı bulunmamaktadır. Karadağ ile Türkiye arasında Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk bulunmaktadır. Karadağ’ın başkenti Podgoritsa, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya 1.600 kilometre uzaklıktadır.

Karadağ Hangi Kıtadadır?

Karadağ, Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Avrupa kıtasının güneybatısında bulunan Karadağ, Balkan Yarımadası’nın batısında Adriyatik Denizi kıyısında yer almaktadır.

Karadağ’ın Yüzölçümü Nedir?

Karadağ’ın yüzölçümü 13.812 kilometrekaredir. Toplam yüzölçümü 13.812 kilometrekare olan Karadağ’ın 360 kilometrekaresi başka bir ifade ile %2.6’sı sulardan oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler’den alınan istatistiki bilgilere göre Karadağ yüzölçümü bakımından dünyada 156. sırada yer almakta olup, dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. Karadağ’ın nüfusunun 2020 yılı itibari ile 621.873 olduğu tahmin edilmekte olup nüfus yoğunluğu bakımından dünyada 133. sırada olan Karadağ’da her kilometrekareye 45 kişi düşmektedir.

Karadağ’ın Nüfusu Ne Kadardır?

Karadağ’ın nüfusu 2020 yılı itibari ile Birleşmiş Milletler verilerine göre 621.873’dür. Karadağ nüfus bakımından bulunduğu Avrupa kıtasında 36. dünyada ise 169. sırada yer almaktadır. Karadağ nüfusunun yaklaşık %68’i şehirlerde yaşamaktadır. Çok uluslu yapıya sahip bir ülke olan Karadağ’ın nüfusunun %45’i Karadağlı, %28.7’si Sırp, %12’si Boşnak, %4.9’u Arnavut iken kalanı Hırvat, Roman gibi farklı etnik gruplardan oluşmaktadır.

Karadağ’ın nüfus artış hızı oldukça düşük olup 2020 yılındaki nüfus artışı sadece %0.01’dir. Karadağ nüfusunun ortalama yaşam süresi 77.39 olmakla birlikte doğumda beklenen yaşam süresi kadınlarda 79.8 iken bu rakam erkeklerde 75’dir. Karadağ nüfusu, 38.8 olan yaş ortalaması ile 29.6 olan dünya yaş ortalamasına göre yaşlı bir nüfusa sahip iken yaş ortalaması 43.7 Avrupa kıtasına kıyasla genç bir nüfusa sahiptir.

Karadağ Zaman Dilimi Nedir?

Karadağ zaman dilimi UTC+1’dir. Karadağ’da saatler mart ayının son pazar günü başlayarak ekim ayının son pazar gününe kadar UTC+2 zaman dilimine göre ayarlanmaktadır. Karadağ’ın kullandığı UTC+1’nin merkez meridyeni doğu 15 derecedir. Karadağ gibi İtalya, Bosna Hersek ve Belçika da yaz saati olarak UTC+2, kış saati olarak ise UTC+1 kullanmaktadır.

Karadağ ve Türkiye Arasındaki Saat Farkı Kaçtır?

Karadağ ve Türkiye arası saat farkı; Karadağ’da yaz saatinin uygulandığı dönemde 1 saat, kış saati uygulandığı dönemde ise 2 saattir. Karadağ’da saatler Mart ayının son pazar günü başlayarak Ekim ayının son pazar gününe kadar UTC+2, geri kalan sürede ise UTC+1 zaman dilimine göre, Türkiye ise yıl boyunca UTC+3 zaman dilimine göre ayarlanmaktadır. Türkiye’de saatler Karadağ’dan Mart ayının son pazar günü başlayarak ekim ayının son pazar gününe kadar 1 saat, Karadağ’da kış saatinin uygulandığı geri kalan dönemde ise 2 saat ileridedir.

Karadağ ve Türkiye arasında zaman farkı yıl içerisinde Karadağ’ın yaz ve kış dönemleri için kabul ettiği düzenlemelere göre değişmekle birlikte bir ya da en fazla iki saat olduğu için iki ülke arasında saat farkı kaynaklı iletişim ve ulaşım sıkıntıları yaşanmamaktadır.

Karadağ Resmi Dili Nedir?

Karadağ’ın 2007 yılında kabul edilen anayasasının 13. maddesine göre Karadağ’ın resmi dili Karadağca olarak kabul edilmiştir. Karadağ ana dili Karadağca olmakla birlikte anayasada Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça’nın da meclis, ordu veya mahkeme gibi devlet kurumlarında resmi kullanımda olabileceği kabul edilmiştir.

Karadağ’da Konuşma Dili Nedir?

Karadağ Anayasası’na göre Karadağ’ın resmi konuşma dili Karadağca olmakla birlikte Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça da Karadağ’da resmi işlerde kullanılabilecek diller arasında kabul edilmiştir.

Karadağ’da 2011 yılında yapılan nüfus sayımında nüfusun %42’sinin ana dilinin Sırpça, %37’sinin ana dilinin ise Karadağ’ın resmi dili olan Karadağca olduğu tespit edilmiştir. Karadağ’da yaşamak isteyen kişilerin ülkede kabul edilen resmi diller olan Karadağca, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ya da Hırvatça dillerinden birini bilmesi bu dillerin karşılıklı olarak anlaşılabilir olması sayesinde Karadağ’da yaşamını rahat bir şekilde sürdürebilmesi için yeterlidir.

Karadağ’da İngilizce Konuşulur Mu?

Karadağ’ın resmi istatistik kurumu Monstat tarafından paylaşılan 2011 yılı verilerine göre Karadağ’da İngilizce 15 yaş üstü nüfusun %26’sı tarafından konuşabilmektedir. Karadağ’da resmi dairelerde Karadağca, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça kullanılmakta olup İngilizce Karadağ’da devlet kurumlarında kullanımda olan bir dil değildir.

Karadağ, Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan Avrupa’nın büyük şehirlerine bir kaç saat uzaklıkta gelişmekte olan bir Balkan ülkesi olarak İngilizce dil eğitiminde kendini geliştirmektedir. Karadağ İngilizce dil okulu olarak öğrencilere pek çok seçenek sunulmakta olup Karadağ’da hizmet veren dil okullarının çoğu uluslararası standartlarda sertifikalı eğitim vermektedir.

Karadağ’da Resmi Dairelerde Hangi Dil Konuşulur?

Karadağ’ın 19 Ekim 2007 tarihinde parlamento tarafından kabul edilen anayasası gereği Karadağ’da meclis, ordu veya mahkeme gibi resmi devlet dairelerinde Karadağca, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça resmi dil olarak kabul görmekte ve kullanılmaktadır.

Karadağ Alfabesi Nasıldır?

Karadağ Anayasası’na göre Kiril ve Latin alfabeleri Karadağ’da eşit olarak kullanılmaktadır. Karadağ alfabesi, Karadağ dilini yazmak için kullanılan yazı sistemleri olan Karadağ Latin alfabesi ve Karadağ Kiril alfabesine verilen ortak isimdir. 9 Haziran 2009’da Karadağ Eğitim Bakanı Sreten Škuletić tarafından kabul edilen Karadağ alfabesi, önceden kullanılan Sırp ve Hırvat alfabelerinin yerini almıştır.

Karadağ Anayasası kapsamında Latin ve Kiril alfabeleri eşit statüye sahip olsa da hükümet ve Karadağ dilinin savunucuları Latin alfabesini kullanmayı tercih etmektedirler. Latin alfabesi kullanımı Karadağ’da siyasal bir eylem olmanın yanı sıra esasen günlük hayatın her alanında çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Karadağ Uluslararası Telefon Alan ve Ülke Kodu Nedir?

Karadağ’ın uluslararası ülke kodu ME ve uluslararası telefon alan kodu +382’dir. Türkiye’den Karadağ’a telefon ile yapılacak aramalarda Karadağ’da aranacak numaranın başına +382 Karadağ kodu eklenerek arama yapılmalıdır.

Karadağ Plakası Nedir?

Karadağ’da günümüzde kullanılan araba plakaları, solda mavi şerit ile dikdörtgen beyaz arka plan üzerinde siyah karakterlere sahiptir. Karadağ’da plakalar, motosikletler hariç olmak üzere 520 milimetre genişliğinde ve 110 milimetre yüksekliğindedir. Karadağ’da araç plakalarında solda bulunan mavi renkli alan üzerinde Karadağ’ın MNE olan uluslararası otomobil kodu ve devamında beyaz arka planda aracın kayıtlı olduğu belediyenin iki harfli kodu ile Karadağ arması ve genellikle iki harfin ardından üç rakamdan oluşan kayıt kodu bulunmaktadır.

Karadağ’ın İnternet Uzantısı Nedir?

Karadağ’ın internet alan kodu .me olarak belirlenmiştir. 2021 yılı itibari ile Karadağ internet ülke kodu olan .me uzantısına sahip 792.189 internet sitesi bulunmaktadır. Karadağ’a ait olan .me alan adı kaydı için herhangi bir belge gerekmemektedir.

Karadağ’ın Kısaltması Nedir?

Karadağ’ın kısaltması ISO Alfa-2 için ME ve Alfa-3 için ise MNE olarak kabul edilmektedir.

Karadağ’ın Şehirleri Hangileridir?

Karadağ’da şehir ya da kasaba olarak kabul edilebilecek 10.000’den fazla nüfusa ev sahipliği yapan ya da belediyesinin 20.000’den fazla nüfusa ev sahipliği yaptığı 13 yerleşim yeri bulunmaktadır.

Karadağ’ın şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • Podgoritsa
 • Nikšić
 • Herceg Novi
 • Pljevlja
 • Bar
 • Bijelo Polje
 • Cetinje
 • Budva
 • Kotor
 • Berane
 • Ulcinj
 • Tivat
 • Rožaje

Karadağ’ın en yüksek nüfusa ve yüzölçümüne sahip şehri başkent Podgoritsa’dır. Başkent Podgoritsa, 1.441 kilometrekare yüzölçümü ile Karadağ’ın 13.812 kilometrekarelik toplam yüzölçümünün %10’undan fazlasını kaplamakta ve 2011 yılı itibari ile 185.937 olan nüfusu ile toplamda yaklaşık 621 bin olan Karadağ nüfusunun %30’una ev sahipliği yapmaktadır.

Cetinje veya Çetine, Karadağ’ın eski başkenti ve büyük şehirlerinden biri olup eski bir başkenttir. Karadağ Krallığı’nın başkentliğini yapmış olan Cetinje, tarihi bir yapıya sahiptir

Karadağ şehirleri ve Karadağ ilçeleri tarih boyunca başta Bizans, Venedik ve Osmanlı olmak üzere birçok medeniyetin kültüründen izler taşımaktadır. Karadağ’ın güneybatısında Adriyatik Denizi’nin kıyısında bulunan Kotor, UNESCO tarafından 1979 yılında Dünya Mirası Listesi’ne alınarak korumakta olup Karadağ illeri arasında en eski tarihe sahip yerleşim yeridir.

Karadağ Başkenti Neresidir?

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’dır. Podgoritsa, şehrinin ismi Karadağca “küçük tepenin altındaki alan” anlamına gelmektedir. Podgoritsa ismi ilk olarak 1326’da Kotor arşivlerinde yer alan bir mahkeme belgesinde geçmektedir. 1946 ve 1992 yılları arasında Titograd olarak da bilinen Podgoritsa; Karadağ’ın başkenti ve en büyük şehirdir. Podgoritsa’nın eski adı Titograd, Karadağ’ın Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin bir parçası olan Karadağ Sosyalist Cumhuriyeti’ni kurduğu dönemde lider Josip Broz Tito’nun onuruna şehre verilmiş bir isimdir.

Podgoritsa, 1.441 kilometrekare yüzölçümü ve 185.937 nüfusu ile Karadağ’ın en büyük ve en kalabalık şehridir. Podgoritsa, kuzeyde kayak merkezlerine ve Adriyatik Denizi’ndeki sahil beldelerine yakın Ribnica ve Morača nehirlerinin birleştiği yerde ve verimli Zeta Ovası ile Bjelopavlići Vadisi’nin buluşma noktasındadır. Ülke nüfusunun yaklaşık %30’una ev sahipliği yapan Podgoritsa, Karadağ’ın idari merkezi olmanın yanı sıra ekonomik, kültürel ve eğitimsel odak noktasıdır. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa, birçok Karadağ kültür kurumuna ve etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır.

Karadağ’da Gezilecek Yerler Nelerdir?

Karadağ’da gezilecek yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Aziz Tryphon Katedrali: Karadağ’ın Kotor kentinde bulunan Aziz Tryphon Katedrali, Karadağ’daki iki Roma Katolik katedralinden biri ve Kotor Roma Katolik Piskoposluğu’nun merkezidir. Aziz Tryphon Katedrali, Kotor’daki en büyük ve en süslü binalardan biridir.19 Haziran 1166’da kutsanan Aziz Tryphon Katedrali, 1667 Dubrovnik depreminden sonra ciddi şekilde hasar gördüğü için yeniden inşa edilmiştir.
 • Kayaların Leydisi: Karadağ’ın Kotor Körfezi’nde bulunan Perast sahilindeki iki adacıktan biri olan Kayaların Leydisi, kayalardan oluşan bir siperle, taş yüklü eski ve ele geçirilmiş gemilerin batırılması ile oluşturulan yapay bir adadır. On metre uzunluğundaki en önemli tablosu “Bakire’nin Ölümü” isimli tablosu da dahil olmak üzere 17. yüzyıldan kalma ünlü bir barok sanatçısı olan Tripo Kokolja’nın 68 tablosuna ev sahipliği yapan Kayaların Leydisi Roma Katolik Kilisesi adadaki en büyük yapıdır. Efsaneye göre Kayaların Leydisi’nin her başarılı yolculuktan döndükten sonra Körfez’e bir kaya koyan denizciler tarafından oluşturulduğuna inanıldığından her yıl 22 Temmuz gün batımında, yöre halkı kayıklarını alıp denize taş atarak adanın yüzeyini genişlettiği yerel lehçede fašinada adı verilen bir olay gerçekleşmektedir.
 • Karadağ Denizcilik Müzesi: Kotor’da bulunan Karadağ Denizcilik Müzesi, Boka Denizcilik Birliği tarafından 19. yüzyılın sonunda kurulmuştur. Karadağ Denizcilik Müzesi; Alexander Puşkin, Kont Simeon Ivelic, Rus İmparatoriçe Katherine Kaptanine ve Elizabeth Petrovna’nın portrelerine, ünlü ressam Vasilije Ivankovic’e ait Kotor gemi resimlerine, Antuan Ruo’nun 1764 yılı Akdeniz Atlası’na ve tarihi gemilerin modellerine ev sahipliği yapmaktadır.
 • Podgoritsa Saat Kulesi: Karadağ’ın Podgoritsa kentindeki Saat Kulesi, Stara Varoš semtindeki Bećir Beg Osmanagić meydanında yer alan II. Dünya Savaşı’nda Podgoritsa’nın bombalanmasından kurtulan “Sahat Kula” olarak da bilinen çok az Osmanlı simgesinden biridir. Podgoritsa Saat Kulesi, 1667 yılında Hadži-paša Osmanagić tarafından yaptırılmış, 19 metre yüksekliğinde bağımsız bir taş saat kulesidir.
 • Storica Cattaro: Storica Cattaro ya da Stari Kotor, Venedikliler tarafından inşa edilmiş Kotor’u denizden gelebilecek saldırılardan koruyan surlardır. Storica Cattaro, 4.5 kilometre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 15 metre genişliğinde bir duvardır. Dünyanın tarihi değerlerinden biri olarak UNESCO tarafından korunan Storica Cattaro’nun inşası 9. yüzyılda başlamış ve 18. yüzyıla kadar devam etmiştir.
 • Lovcen Ulusal Parkı: Karadağ’ın güneybatısındaki bir dağ ve milli park olan Lovcen, ormanlarla kaplı dağdır. Karadağ adı esasen yoğun ormanlarla kaplı olduğunda Lovćen Dağı’nın görünümünden türetilmiştir.
 • Kampana Kulesi: Kotor şehir surlarının bir parçası olan, körfez ve dağ manzaralı, Orta Çağ’dan kalma burçtur.
 • San Giovanni: Eski Kotor; güneybatıda tarafında Kotor Körfezi, kuzeyde Skurda Nehri ve doğuda San Giovanni Dağı ile sınırlanan üçgen bir arazi parçası üzerinde yer almaktadır. Aziz John Dağı olarak da bilinen San Giovanni Dağı’nın tepesinde, doğu körfezine, sur sistemine ve şehre hakim olan 280 metre yükseklikte San Giovanni Burcu bulunmaktadır
 • Prevlaka Adası: Miholjska Prevlaka veya Aziz Başmelek Mikail Adası olarak da bilinen Çiçekler Adası, Karadağ Sahili’ndeki Kotor Körfezi’nde 300 metre uzunluğunda 200 metre genişliğinde bir adadır.
 • Kotor Kedi Müzesi: Kotor’daki en ilginç müze olan Kedi Müzesi’nde eski kedi resimleri, kartpostallar, biblolar, süsler sergilenmektedir.

Karadağ, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca başta Bizans, Venedik ve Osmanlı olmak üzere birçok uygarlığın egemenliği altına girmiş olduğundan bu uygarlıklardan sayısız izler taşımaktadır. Tarihi yapılar Karadağ’da gezilecek yerler olarak öncelikle dikkat çekmekte ise de ülke pek çok doğal güzelliğe de ev sahipliği yapmaktadır.

Karadağ Ekonomisi Nasıldır?

Karadağ, hizmet sektörüne dayalı bir ekonomiye sahiptir. Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan Karadağ’ın toplam GSYİH’si Uluslararası Para Fonu verilerine göre 2020 yılı için 11.994 milyar dolardır. Karadağ Merkez Bankası Euro sisteminin bir parçası olmamasına rağmen, Karadağ tek taraflı olarak euroyu para birimi olarak kabul etmiş ve kullanmaktadır.

Karadağ’da 2007’de hizmet sektörü GSYİH’nın %72.4’ünü, sanayi ve tarım ise sırasıyla %17.6 ve %10’unu oluşturmuştur. Karadağ’da aile bütçesi tarıma dayalı olan 50.000 çiftçi hanesi olduğu bilinmektedir.

Karadağ ekonomisi 2007’de %10.7 ve 2008’de %7,5 büyümüş olmasına rağmen 2008 yılında tüm dünyayı etkileyen küresel ekonomik krizin etkisiyle daha sonraki süreçte %4 daralmış ve ancak 2010 yılının ortalarında durgunluktan çıkarak %0.5 büyüme sağlamıştır.

Karadağ, Balkanlar’da yabancı yatırım için bir hedef bir ülke olmakla birlikte Karadağ ekonomisi yabancı yatırımlara önemli ölçüde bağımlı olduğundan dış etkenlere karşı oldukça hassas bir konumdadır.

Karadağ Para Birimi Nedir?

Karadağ para birimi €’dur. Karadağ, Avrupa Birliği’nin resmi para birimi olan Euro sisteminin bir parçası olmamasına rağmen euro, Karadağ parası olarak hükümet ve halk tarafından fiilen kabul edilmiş ve kullanılmaktadır.

Karadağ Para Birimi
Karadağ Para Birimi

Karadağ Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

Karadağ’da kişi başına düşen milli gelir Dünya Bankası verilerine göre 2020 yılı için 7.686 dolardır. Karadağ, kişi başına düşen milli gelir bakımından dünyada 190 ülke arasında 68. sırada iken Avrupa kıtasında 43 ülke arasında 36. sıradadır. Karadağ’ın bağımsızlığını ilan ettiği 2007 yılında kişi başına düşen milli gelir 5.976,39 Dolar iken 2019 yılında 8.910 Dolar ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Karadağ’da asgari ücret 2021 yılı itibari ile ayda 331 Euro olarak belirlenmiştir.

Karadağ GSYİH Ne Kadardır?

Karadağ’da kişi başına düşen GSYİH 2020 yılı için 19.252 Dolar olarak hesaplanmıştır. Karadağ’ın toplam GSYİH’si 2020 yılı için 11.994 milyar dolardır. Karadağ, kişi başına düşen GSYİH bakımından dünyada 133. sırada iken toplam GSYİH bakımından dünyada 149. sıradadır.

Karadağ, mevcut verilere göre 19.252 Dolar kişi başına düşen GSYİH ile kişi başına düşen GSYİH’si 2019 yılı itibari ile 35.623 Dolar olan Avrupa kıtası ortalamasının altında kalmıştır. Karadağ, GSYİH bakımından Avrupa kıtasındaki 48 ülke arasından 46. sırada yer almaktadır.

Karadağ İnsani Gelişmişlik Endeksinde Kaçıncı Sıradadır?

Karadağ, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan 2020 yılı İnsani Gelişmişlik Endeksi Raporu’nda 189 ülke arasından 48. sıraya yerleştirilmiştir. Çok yüksek insani gelişme kategorisinde konumlandırılan Karadağ’ın 2019 yılı için insani gelişmişlik endeksi değeri 0.829 olarak açıklanmıştır. 2010 ve 2019 yılları arasında Karadağ’ın insani gelişmişlik endeksi değeri %3.4 artarak 0.802’den 0.829’a yükselmiştir. Karadağ 2019 yılı için 0.829 olan insani gelişmişlik endeksi değeri ile çok yüksek insani gelişme grubunda yer almakta ise de çok yüksek insani gelişme grubundaki ülkeler için 0.898 olan ortalama skorun altında kalmıştır.

Karadağ, Birleşmiş Milletler’in 2020 yılı İnsani Gelişmişlik Endeksi Raporu’nda çok yüksek insani gelişme kategorisinde bulunan diğer ülkeler ile kıyaslanmıştır. Çok yüksek insani gelişme kategorisinde bulunan diğer ülkelerde doğumda beklenen yaşam süresinin ortalama 79.6, eğitim süresinin 16.3 ve kişi başına düşen milli gelirin 44.566 Dolar olduğu tespit edilirken Karadağ’da bu rakamlar sırasıyla 76.9, 15 ve 21.399 olarak tespit edilmiştir. Karadağ’ın 0.829 olan insani gelişmişlik endeksi değeri Karadağ’ın çok yüksek insani gelişme kategorisi içerisinde kabul edilmiş olmasını sağlamış olsa da doğumda beklenen yaşam süresi, eğitim süresi, eğitimde cinsiyet eşitliği ve kişi başına düşen milli gelirin bulunduğu kategori ortalamasının altında kalması İnsani Gelişmişlik Endeksi Raporu’ndaki sıralamasını düşürmektedir.

Karadağ’da Refah Seviyesi Nasıldır?

Karadağ’da refah seviyesi Avrupa Birliği standartlarının altında olmasına rağmen dünya geneline kıyasla üst düzeydir. Avrupa’da pek çok konuma olan yakınlığı, düşük suç oranları ve vergi sistemindeki avantajlar ile Karadağ, yaşam ve yatırım için tercih edilen popüler bir ülkedir. Özellikle Avrupalı ve İngiliz emeklilerin taşınmayı tercih ettiği Karadağ, yabancılara karşı oldukça hoşgörülü ve misafirperver bir kültüre sahiptir. Karadağ’ın Avrupa’ya kıyasla çok ekonomik bir ülke olması da yabancıları Karadağ’a taşınmaya teşvik etmektedir. 2025 yılında Avrupa Birliği’ne kabul edileceği öngörülen Karadağ, vatandaşlarına dünya standartlarının üzerinde bir hayat sunmaktadır.

Karadağ Mutluluk Sıralamasında Kaçıncıdır?

Karadağ, 149 ülkeyi içeren 2021 yılı Birleşmiş Milletler Mutluluk Raporu’nda 72. sırada yer almaktadır. Karadağ’ın bir üstünde 71. sırada Paraguay, bir altında 73. sırada ise Dominik Cumhuriyeti bulunmaktadır.

Karadağ Askeri Gücü Nasıldır?

Karadağ, Savunma Bakanlığı’na bağlı Karadağ Kara Ordusu, Karadağ Donanması ve Karadağ Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler’den oluşan tamamen profesyonel daimi orduya sahiptir. Karadağ’da zorunlu askerlik 2006 yılında kaldırılmıştır. Karadağ askeri gücü, 2021 yılı itibari ile 2.368 aktif görevli üyeye sahip olup ekipman ve kuvvetlerinin büyük kısmı 2007 yılında bağımsızlığını ilan etmeden önce dahil olduğu Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği’nin silahlı kuvvetlerinden kalmıştır. Karadağ, 2019 yılında gayri safi yurt içi hasılasının %2.68’ini askeri alanda kullanarak 61 milyon Euro harcamıştır.

Karadağ Politikası Nasıldır?

Karadağ Anayasası, Karadağ’ı hukukun egemenliğine dayalı, sivil, demokratik, ekolojik bir sosyal adalet devleti olarak tanımlamaktadır. 22 Ekim 2007’de yeni anayasasını ilan eden Karadağ, bağımsız ve egemen bir cumhuriyettir. Karadağ; cumhurbaşkanı, hükümet ve parlamento tarafından yönetilmektedir.

Karadağ Cumhurbaşkanı, doğrudan seçim ile beş yıllık bir süre için seçilmekte olup Karadağ’ı yurt dışında temsil etme, yönetmelikle yasaları yürürlüğe koyma, parlamento için seçim çağrısı yapma, af çıkarma, referandum teklif etme ve başbakan, cumhurbaşkanı ve anayasa mahkemesi üyeliği için parlamentoya aday önerme gibi görev ve yetkilere sahiptir. Başbakan tarafından başkanlık edilen ve başbakan yardımcılarının ile bakanlardan oluşan Karadağ hükümeti, ülkenin yürütme organıdır. Her 6.000 seçmen için bir temsilciden oluşan ve tek kamaralı bir yasama organı olan Karadağ Parlamentosu; kanunları kabul etme, antlaşmaları onaylama, başbakanı, bakanları ve tüm mahkemelerin yargıçlarını atama, bütçeyi kabul etme gibi görevleri yerine getirmektedir.

Karadağ siyaseti, 2018 yılından beri cumhurbaşkanı olarak görev yapan sosyal demokrat bir siyasi parti olan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi kurucularından Milo Đukanović ve 2020 yılından beri görevde bulunan başbakan Zdravko Krivokapić tarafından yönlendirilmektedir. Karadağ Parlamentosu, 4 yıl için doğrudan halk tarafından seçilen 81 üyeden oluşmaktadır.

Karadağ Yönetim Şekli Nedir?

Karadağ, 21 Mayıs 2006’da yapılan bağımsızlık referandumundan seçmenlerin büyük çoğunluğunun bağımsızlık için oy kullanmasının ardından 19 Ekim 2007 tarihinde parlamento tarafından kabul edilen anayasada; Karadağ’ın yönetim şekli sosyal adaletle yönetilen, sivil, demokratik ve çevre dostu bir üniter parlamenter anayasal cumhuriyet olarak tanımlanmıştır.

Karadağ’ın Dahil Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Nelerdir?

Karadağ’ın imzaladığı uluslararası anlaşmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Karadağ, 5 Haziran 2017’de NATO üyesi olmuştur.
 • Karadağ, 29 Nisan 2012’de Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmıştır.
 • Karadağ, 29 Haziran 2006’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na katılmıştır.
 • Karadağ, 11 Mayıs 2007’de Avrupa Konseyi’ne dahil olmuştur.
 • Karadağ, 1 Mayıs 2007’de Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması’nı imzalamıştır.
 • Karadağ, 28 Haziran 2006’da Birleşmiş Milletler’e katılmıştır.

Karadağ Avrupa Birliği Üyesi Midir?

Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne katılma süreci devam etmekte olup henüz Avrupa Birliği üyesi değildir. Avrupa Birliği tarafından aday ülke statüsünde kabul edilen Karadağ ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereler 29 Haziran 2012’de başlamış ve halen devam etmektedir. Karadağ ile Avrupa Birliği arasında 2012 yılından beri devam eden katılım müzakerelerinde 3’ü geçici olarak kapatılan 33 faslın tümü açılmıştır.

Avrupa Birliği, Karadağ’a en büyük mali yardım sağlayıcısı olup 2007-2020 yıllarında 504.9 milyon € sağlamıştır. Avrupa Birliği, Karadağ’ın en büyük ticaret ortağı olup Avrupa Birliği ve Karadağ arasındaki mal ticareti hacmi 2020’de 1.1 milyar € olmuştur. Avrupa Birliği’nin Karadağ’daki Doğrudan Yabancı Yatırımı 2020’de 87.5 milyon € seviyesine ulaşmıştır. Karadağ ve Avrupa Birliği arasında 2009 yılında vize muafiyeti kabul edilerek Karadağ vatandaşlarına Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım hakkı sağlanmıştır.

Karadağ’da 2009 yılında yapılan anketlere göre Karadağ nüfusunun %76.2’si Avrupa Birliği’ne katılımı desteklediklerine dair görüş bildirmiştir.

Karadağ Ne Zaman Avrupa Birliğine Girecek?

Karadağ ve Avrupa Birliği arasında 15 Mart 2007 tarihinde anlaşma imzalanmış ve 29 Haziran 2012’de üyelik müzekkereleri başlatılmıştır. Tüm müzakere fasıllarının açılması ile Karadağ, Avrupa Birliği içerisinde geniş bir desteğe sahiptir. Avrupa Komisyonu, katılım sürecine ilişkin 2016 değerlendirmesinde, Karadağ’ı müzakere edilen ülkeler arasında üyelik için en yüksek hazırlık düzeyine sahip ülke olarak tanımlamıştır. Karadağ’ın 2025 yılına kadar Avrupa Birliği’ne katılımının mümkün olduğu düşünülmektedir.

Karadağ Bir Schengen Ülkesi Midir?

Karadağ, Schengen Bölgesi’ne üye bir ülke değildir. Schengen ülkesi olmamasına rağmen Karadağ, geçerli bir Schengen vizesi sahibi yabancılara her 180 günlük dönem için her girişte maksimum 30 gün olmak üzere Karadağ Cumhuriyeti topraklarında bulunma hakkı tanımaktadır.

Karadağ NATO Üyesi Midir?

Karadağ, NATO üyesi bir ülkedir. Karadağ’ın NATO’ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) katılımı 5 Haziran 2017’de gerçekleşmiştir. Karadağ, 5 Haziran 2017’de Kuzey Atlantik Antlaşması’na katılım belgesini ABD Dışişleri Bakanlığı’na teslim ederek NATO’nun 29. üyesi olmuştur.

Karadağ, NATO’ya katılma niyetini açıklamasının ardından 2015 Ekim ayının ortalarında Podgoritsa’da Sırp yanlısı partilerin desteklediği büyük protestolar düzenlenmiş ve 24 Ekim 2015’de başkentte bir ayaklanma meydana gelmiştir. NATO’nun 1999’da Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni bombalama kampanyasının hatırası ve bunun sonucunda meydana gelen sivil kayıplar, Karadağ’daki NATO üyeliğine karşı muhalefetin esas takıldığı nokta olmuştur. Karadağ’da yapılan anketlerin demografik dağılımına göre, Sırp yanlısı veya Rusya yanlısı siyasi yönelime sahip vatandaşlar ile Doğu Ortodoks Hıristiyan muhafazakarlar, kadınlar ve eğitim düzeyi düşük olanlar NATO üyeliğine karşı çıkan başlıca gruplardır.

Karadağ, NATO üyeliğinin ülkenin Avrupa Birliği’ne katılım sürecini de hızlandıracağına inandığı ve üyeliğin Karadağ’a istikrar ve güven garanti etmesi sebepleri ile NATO’ya katılmıştır. Karadağ, Rusya’nın itirazlarına rağmen 5 Haziran 2017’de NATO’nun 29. üyesi olmuştur.

Karadağ’ın Sembolleri Nelerdir?

Karadağ’ın sembolleri aşağıda listelenmiştir.

 • Karadağ Bayrağı: Altın rengi çerçeve içinde kırmızı zemin üzerine, ortasında Bizans kökenli bir sembol olan iki başlı bir kartaldan oluşan devlet armasının yer aldığı bayraktır.
 • Karadağ Arması: Bizans ve nihayetinde Roma kökenli bir sembolü olan ikili otoriteyi sembolize eden iki başlı kartal Karadağ’ın armasıdır. İki başlı kartal pek çok Orta Çağ hükümdarı ve çeşitli Avrupa hanedanları tarafından kullanılmış ise de Karadağ armasının ilk kez bugünkü haliyle kabul edildiği 19. yüzyılda Karadağ’ın yakın bağlara sahip olduğu Rus İmparatorluğu’ndan esinlendiği bilinmektedir.
 • Karadağ Ulusal Marşı: Türkçe’ye “Oh, Mayıs’ın Parlak Şafağı” olarak çevrilen “Oj, svijetla majska zoro” Karadağ’ın 2004 yılında kabul edilen resmi ulusal marşıdır. Karadağ’ın ulusal marşı olmadan önce de popüler bir marş olan halk şarkısı, ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.

Karadağ Bayrağı Nasıldır?

Karadağ bayrağı; kırmızı zemin üzerine, ortasında iki başlı bir kartaldan oluşan devlet armasının yer aldığı altın rengi çerçeveli bayraktır. Karadağ bayrağının oranı 1’e 2 olup bayrağın tam ortasındaki arma bayrağın yüksekliğinin 3’te 2’sini kaplamaktadır.

Karadağ Bayrağı 13 Temmuz 2004’te Sırbistan’dan ayrıldıktan sonra kabul edilmiştir. Karadağ bayrağının renkleri Rus bayrağından esinlenilmiştir. Karadağ bayrağının merkezinde bir zamanlar Karadağ’ı yöneten Njegoš Hanedanı’nı simgeleyen sarı çift başlı bir kartal bulunmaktadır.

Karadağ bayrağındaki Bizans ve nihayetinde Roma kökenli bir sembolü olan ikili otoriteyi sembolize eden iki başlı kartaldan oluşan ulusal armanın orta noktası ile bayrağın orta noktası eşleşmektedir. Karadağ bayrağı yatay ya da dikey olarak kullanılmakla birlikte yatay versiyonu çoğunlukla dış mekanlarda kullanılırken dikey versiyon çoğunlukla iç mekanlarda kullanılmaktadır.

Karadağ Nereye Bağlıdır?

Karadağ, hiçbir yere bağlı olmayan bağımsız ve egemen bir cumhuriyettir. 21 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleşen seçmenlerin %55,5’inin bağımsızlık için oy kullandığı referandumdan sonra Karadağ Cumhuriyeti Meclisi 3 Haziran Cumartesi günü resmi bir Bağımsızlık Bildirgesi yayınlayarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri, Karadağ’ın bağımsızlığını tanımaktadır.

Karadağ’da Ulaşım Koşulları Nasıldır?

Karadağ, trafik düzenlemelerinde bir takım hususları değiştirmek suretiyle Avrupa’da geçerli trafik düzenlemelerini kabul etmiştir. Karadağ’da trafik sağdan akmaktadır. Karadağ ulaşım koşulları içinde hız sınırı kentsel alanlarda 50 km/s iken kentsel alanlar dışında 80 km/s olarak belirlenmiştir. Karadağ’da belirlenen hız sınırlarını aşmanın cezası 30 ila 2.000 euro, kısa hüzmeli farların kullanılmamasının cezası 30 euro, emniyet kemeri takılmamasının cezası 40 ila 100 euro, sürüş sırasında telefonla konuşmanın cezası 60 ila 150 Euro olarak belirlenmiştir. Karadağ’da sürücüler için alkol sınırı 0.2 promil olarak belirlenmiş olup alkollü araç kullanmanın cezası 70 ila 2000 Euro veya tutuklanmaktır.

Karadağ’da yollar, özellikle kırsal alanlarda, genellikle bakımsız ve tehlikelidir. Kışın, Moraca Kanyonu ve Karadağ’ın kuzey kısımları karla kaplıdır, bu da trafiği yavaşlatmakta ve yolu tehlikeli hale getirmektedir. Karadağ’ın kıyı bölgelerine giden yollar daha iyi durumda ancak yaz mevsiminde aşırı kalabalık olmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan verilere göre 100.000 kişi başına 10.4 ölümle Karadağ, Avrupa’da trafik kazalarında en fazla kişinin öldüğü ülkelerden biridir. Karadağ’da 2017 yılında 63 kişinin öldüğü ve 2.600 kişinin yaralandığı 5.600’den fazla trafik kazası meydana gelmiştir.

Karadağ’da iyi durumdaki ikinci el araç fiyatları 7.000 ila 10.000 Euro arasında değişmektedir. Karadağ’da araba fiyatları yüksek olmasa da geçerli bir oturma iznine ya da Karadağ’da kurulu bir şirkete sahip olmayan yabancıların araba almasına izin verilmemektedir.

Karadağ’da Eğitim Sistemi Nasıldır?

Karadağ’da eğitim faaliyetleri Karadağ Hükümeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve takip edilmektedir. Karadağ’da eğitim anaokulu ya da ilkokuldan başlamakta olup dokuz yıl süren ilköğretim okullarına 6 yaşında kayıt olunmaktadır. Eğitim dili Karadağca olmakla birlikte Arnavut nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bazı okullarda Arnavutça eğitim verilmektedir. Karadağ’da eğitim sistemi tüm etnik grupların tarihini ve kültürünü içerecek şekilde düzenlenmiş ve tek tiptir.

Karadağ’da ilköğretim, dokuz yıl sürmekte olup 6 ila 14 yaş arasındaki tüm çocuklar için ücretsiz ve zorunludur. Karadağ’da ilköğretimi tamamlayan çocukların ilkokul derecelerine göre en prestijlileri gymnasium olarak bilinen ortaokullara gitmekte; diğerlerinin profesyonel okullar ve meslek okulları olan üç tip ortaokuldan birini seçmeleri gerekmektedir. Karadağ’da ortaokul eğitimini tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim de 2 ila 4 yıl; üniversite ve sanat akademilerinde 4 ila 6 yıl süren üçüncül düzeydeki eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmeleri mümkündür. Karadağ eğitim sistemi içerisinde lisansüstü eğitim üçüncül seviyeden sonra sunulur ve yüksek lisans eğitimi olarak bilinmektedir.

Karadağ Sosyal Yapısı Nasıldır?

Karadağ kültürü ve sosyal yapısı, tarihi ve coğrafi konumunun bir sonucu olarak çoğulcu ve çeşitlidir. Karadağ toplumunda dürüstlük, haysiyet, alçakgönüllülük ve cesaret son derece önem arz eden ve değer gören erdemlerdir. Karadağ toplumu son derece muhafazakardır. Müslüman ya da Hristiyan olması fark etmeksizin tüm Karadağlılar dini tören ve günler konusunda son derece hassastırlar.

Eurostat verilerine göre Karadağ’da her 1.000 kişilik nüfus içerisinde 5.3 kişi evlenmiş ve 1.4 kişi boşanmıştır. Karadağ’da, kadına yönelik şiddete odaklanarak cinsiyet eşitliğini destekleyen, uygulayan ve izleyen yasal düzenlemeler yürürlüktedir. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan değerlendirmede Karadağ’ın kadınların ve kızların yaşamın her alanında eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalarını ve şiddetten uzak yaşamalarını sağlamaya kararlı olduğu ifade edilmektedir.

Karadağ’da iktidarda olan yöneticiler popülist, muhafazakar ve Avrupa yanlısı bir siyaset yürütmektedirler. Karadağ Anayasası ifade özgürlüğünü garanti etmektedir. Merkezi Washington’da olan ve belli ülkelerde şubeleri bulunan demokrasi, siyasi özgürlük ve insan hakları konusunda araştırma ve savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Freedom House, Karadağ’ı kısmen özgür bir ülke olarak sınıflandırmaktadır.

Karadağ Kültürel Özellikleri Nasıldır?

Karadağ kültürü; tarihi ve coğrafi konumunun etkisiyle Antik Roma, Hıristiyanlık, İslam, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu ile Yugoslavya’dan etkilenmiştir.

Karadağ çok uluslu yapıya sahip bir ülke olup Karadağ nüfusunun %45’i Karadağlı, %28.7’si Sırp, %12’si Boşnak, %4.9’u Arnavut iken kalanı Hırvat, Roman gibi farklı azınlık gruplardan oluşmaktadır. Karadağ’ın en fazla nüfusa sahip iki etnik grubu olan Karadağlılar ve Sırplar arasındaki farklar günümüzde hala devam eden bir tartışma konusudur. Osmanlı’nın hakimiyeti altındaki yaklaşık 500 yıllık dönemde Karadağlılar ve Sırplar birbirlerinden izole olmuşlarsa da her iki grup da dini ve ulusal geleneklerini korumuştur. Karadağlılar ile olan benzerliklerinden ötürü Sırpların çoğu Karadağlıları “Dağlı Sırplar” olarak nitelendirmektedir.

Boşnaklar ve Arnavutlar, Karadağ’da yaşayan ikinci ve üçüncü en büyük azınlık gruplardır. Genellikle Karadağ’ın kuzeyindeki dağlık bölgelerde yaşayan Boşnaklar ile yaklaşık dörtte üçü Müslüman olup Adriyatik kıyılarında yoğunlaşan Arnavut nüfusu, ülkede İslam kültürünü yaşatmaktadır.

Karadağ kültürü, tarih boyunca topraklarında yaşamış ve yaşamaya devam eden pek çok ulus kültüründen ögeler içermektedir. Karadağ’da yüzyıllardır uyum içerisinde yaşayan ulusların dini hoşgörü ve inanç çeşitliliği konusundaki tutumları sayesinde Karadağ, Bosna Savaşı sırasında dini gruplar arasındaki gerilimlere rağmen tarafsızlığını koruyabilmiştir.

Karadağ Mimari Yapısı Nasıldır?

Karadağ’ın mimari yapısı Antik Roma, Hristiyanlık, İslam, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Yugoslavya’dan etkilenmiştir. Karadağ, kıyı kesimlerde Osmanlı ve Venedik unsurlarının birleştiği mimari eserlere iç kesimlerde ise Bizans etkisinin daha ağır bastığı tarihi yapılara sahiptir.

Romanesk, Gotik ve barok dönemlere ait önemli kültürel ve tarihi mekanlara sahip olan Karadağ’ın kıyı bölgeleri özellikle Kotor ve Perast; Aziz Tryphon Katedrali, Aziz Luke Kilisesi, Kayaların Leydisi Roma Katolik Kilisesi, Savina Manastırı gibi Venedik mimarisine ait tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Kotor; Venedik mimarisinin çok iyi korunmuş bir örneği olarak 1979 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

Karadağ mimarisinin modern zamanlardaki en ünlü yapısı Karadağlı ünlü mimar Svetlana Kana Radević tarafından tasarlanan Moraca Nehri’nin kıyısında tasarımında doğal malzemelerin tercih edildiği nehir manzaralı balkonları ile ünlü Hotel Podgorica’dır.

Karadağ Mutfağı Nasıldır?

Karadağ kültürünün her alanında olduğu gibi Karadağ mutfağı da Karadağ’ın tarihsel geçmişinden etkilenmiştir. Özellikle İtalyan, Osmanlı, Bizans, Yunan ve Macar kültürleri Karadağ mutfağını etkilemiştir. Karadağ’ın Adriyatik kıyısında belirgin bir şekilde İtalyan mutfağının etkileri gözlemlenirken kuzeyinde Doğu mutfağının etkileri daha yoğundur. Karadağ mutfağına en büyük etkiyi Türk mutfağı bırakmıştır. Sarma, musakka, pilav, pide, gibanica, börek, kebap, baklava ve tulumba gibi Türk mutfağının geleneksel lezzetleri Karadağ mutfağında da yer edinmiştir.

Karadağ’da her kasabada yerel halk tarafından “roštilj“ olarak adlandırılan ızgaracılar ya da “pekara” olarak adlandırılan fırınlarda pljeskavica ya da burek gibi yerel fast food yemekleri bulmak mümkündür. Karadağ’da kahvaltı genellikle taze ekmek, peynir dilimleri, tütsülenmiş et veya tatlı bir hamur işinden oluşmaktadır. Karadağlıların öğle yemeği geleneksel olarak günün ana yemeği kabul edilmişse de günümüzde çalışma saatlerinden ötürü bu alışkanlık terk edilmiştir. Karadağlılar öğle yemeğinde çorba, salata ve bir tür pişmiş et veya balık yemeği tercih etmektedirler. Karadağ’da akşam yemeği ya da večera sadece kurutulmuş et, peynir ve ekmek içeren hafif bir yemektir. Karadağlılar günün her saatinde özellikle kahvenin yanında veya akşam yemeğinden sonra tatlı tüketmektedirler.

Karadağ mutfağına ait geleneksel yemeklerin çoğu tütsülenmiş veya kavrulmuş etler, taze peynir, süt ürünleri, ev yapımı ekmek, turtalar ve taze sebzelerden yapılan her çeşit salatadan oluşmaktadır. Balkanlardaki hemen her ülke gibi Karadağ’da da farklı et türleri günlük mutfağa dahil edilmiştir. Kuzu ve dana eti Karadağ’da en çok tercih edilen et çeşidi olup genellikle soğan, büyük ölçüde doğranmış patates ve taze sebze salataları ile servis edilmektedir. Japraci, prosciutto, popara, cicvara, kajmak ve kaçamak ya da mamalika gibi lezzetler geleneksel Karadağ yemekleri içerisinden sadece birkaçıdır.

Karadağ’ın Ünlü Sanatçıları Kimlerdir?

Karadağ’ın ünlü sanatçıları aşağıda listelenmiştir.

 • Čedo Vuković (Yazar)
 • Mihailo Lalic (Yazar)
 • Petar II Petrović Njegoš (Şair)
 • Mirko Petrović-Njegoš (Şair)
 • Miodrag “Dado” Djuric (Ressam)
 • Uroš Tošković (Ressam)
 • Mila Jovoviç (Aktris)
 • John Malkoviç (Aktör)
 • Andrea Demirović (Müzisyen)
 • Knez (Müzisyen)

Karadağlı ünlüler arasında pek çok sporcu bulunmakta olup özellikle futbol, hentbol ve basketbol branşlarında pek çok Karadağlı isim forma giymektedir.

Karadağ’da Suç Oranları Nasıldır?

Karadağ’da suç oranları incelendiğinde 100.00 nüfus başına 2019 yılında 3.7 cinayet işlendiği görülmektedir. Dünyada 100.000 nüfus başına ortalama 4.3 cinayet işlendiği bilinmekte olup Karadağ, dünya geneline göre daha güvenli bir ülkedir. Avrupa’da Letonya 2019’da en yüksek cinayet oranına sahip ülke iken Karadağ ikinci en yüksek cinayet oranına sahip ülke olmuştur. Eurostat verilerine göre Avrupa’da 100.000 nüfus başına ortalama 52.5 hırsızlık vakası tespit edilmişken Karadağ’da bu rakam sadece 18’dir.

Karadağ, herhangi bir türden bildirilen toplam suç sayısına göre hesaplanan genel suç oranı bakımından 136 ülke arasında yapılan sıralamada en yüksek suç oranına sahip 84. ülkedir. Karadağ suç oranı Türkiye ile kıyaslandığında genel suç oranı bakımından dünya geneli sıralamada 84. sırada olan Türkiye, Karadağ’a göre daha güvenlidir.

Karadağ’da Yaşam Koşulları Nasıldır?

Karadağ’da yaşamanın bir takım avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Karadağ’ın iklimi ve Avrupa ortalamasına göre ekonomik bir ülke olmasını Karadağ’ı ilgi çekici yaparken hava kirliliği ya da sağlık sisteminin geri kalmışlığı Karadağ’a taşınmak isteyenleri ikinci kez düşündürmektedir.

Karadağ’ın kıyı şeridinde insan yaşamı için ideal sıcak ve güneşli bir iklim hakimdir. Karadağ’ın iklimi insan yaşamı için ideal olsa da Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılında yapılan değerlendirmelere göre Karadağ’daki hava kalitesi, orta derecede güvensiz kabul edilmektedir.

Karadağ, Avrupa’nın en ekonomik ülkelerin biridir. Karadağ’da güzel bir mahallede iki odalı bir evin kirası ortalama olarak aylık 600 ila 700 Euro arasında ve ev faturaları aylık 50 ila 100 Euro arasında değişmektedir. Karadağ’da aylık otobüs bileti belediyelere göre farklılık göstermekle birlikte aylık 20 Euro kadardır. Karadağ’da dışarıda yemek fiyatları 10 Euro ile 50 Euro arasında değişkenlik göstermekle birlikte haftalık market alışverişi için yaklaşık 25 Euro yeterlidir.

Karadağ’da işsizlik 2012 yılında %19.7 iken 2017 yılında bu rakam %16.1’e gerilemiştir. Karadağ İstihdam Servisi’ne göre, 2016 ve 2017 yıllarında inşaat, gayrimenkul, turizm, reklam, pazarlama, elektronik ve bilgisayar hizmetleri alanındaki uzmanların iş gücü piyasasında büyük talep görmektedir.

Eurofound tarafından yapılan Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi’nden elde edilen bulgulara göre Karadağ’da yaşam şartları Avrupa Birliği standartlarının altında kalmaktadır. Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi’nde Karadağ’da geçim sıkıntısı olduğunu bildiren katılımcıların payı 2016’da %58 iken Avrupa Birliği ortalaması sadece %39’dur.

Karadağ’da Hangi Dinlere İnanılır?

Karadağ, tarihsel olarak çok kültürlü bir yapıya sahip olup bölgede yüzyıllar boyunca bir arada yaşamış olan Hristiyan ve Müslüman nüfus halen aynı uyum içerisinde Karadağ’da hayatlarını sürdürmektedir. Karadağ nüfusunun %76.6’sı Hristiyan, %20.3’ü Müslüman ve geri kalan %3.1’i ateizm ya da agnostisizm gibi farklı inançlara sahiptir.

Karadağlılar, tarihsel olarak Sırp Ortodoks Kilisesi’nin üyeleri olmuşturlar ve Sırp Ortodoks Hristiyanlığı, bugün Karadağ’daki en popüler dindir. Karadağ’da Karadağlıların %88.7’si ve Sırpların %99.4’ü Ortodoks Hristiyan’dır. Karadağ’da yaşayan Boşnakların %99.7’si ile Arnavutların %73.1’i Müslüman iken Arnavutların %26.1’i ile Hırvatların %91.8’i Katolik Hristiyan’dır. Karadağ dini açıdan tarih boyunca her zaman çok çeşitli bir yapıya sahip olmuş olup aynı çok kültürlü yapısı günümüzde de varlığını korumaktadır.

Karadağ Tarihindeki 3 Büyük Olay Nedir?

Karadağ, coğrafi konumu sebebiyle her zaman tarihe yön veren olayların yaşandığı ve yaşadığı bir noktada olmuştur. Karadağ tarihinde yaşanan olaylar içerisinden en önemli üç olay; 6. yüzyılda Slavların Karadağ’a göç ederek Zeta olarak da bilinen Duklja düklüğünü oluşturması, Karadağ’ın 1498 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmesi ve Karadağ’ın 2007 yılında eski Yugoslavya’nın kalıntısı olan Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesidir. Erken Orta Çağ’dan günümüze kadar uzanan Karadağ tarihi özellikle Venedik Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu etkisinde şekillenmiştir.

Karadağ Yer Şekilleri Nasıldır?

Karadağ yer şekilleri, Batı Balkan Yarımadası’nın karstik bölgesinin bir parçası olan kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova ve güneydoğuda Arnavutluk sınırı boyunca yüksek zirveleri olan engebeli bir araziye, batıda ise Adriyatik Denizi’ne açılan yalnızca yalnızca 1.5 ila 6 kilometre genişliğindeki dar bir kıyı ovasına sahiptir.

Karadağ’ın büyük karstik bölgesi genellikle deniz seviyesinden 1.000 metre yükseklikte yer almakla birlikte, kıyı kireç taşı sıraları arasındaki en yüksek masif olan Orijen Dağı 2.000 metreye kadar yükselmektedir. 500 metre yükseklikteki Zeta Nehri Vadisi, Karadağ’ın karstik bölgesindeki en alçak noktadır. Karadağ’da dağlar ortalama 2.000 metre yükseklikte bulunmakta olup Durmitor Dağları’ndaki Bobotov Zirvesi 2.522 metre ile Karadağ’ın en yüksek noktasıdır. Karadağ’ın Arnavutluk sınırında bulunan Scutari Gölü, Karadağ coğrafyası içindeki en büyük göldür. Karadağ’ın yaklaşık %40’ı ormanlarla kaplı olmakla birlikte tüm bu ormanlar içinde en özeli Biogradska Gora’dır. Biogradska Gora, UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı’nda bulunan Avrupa’daki son üç büyük bakir yağmur ormanından biridir.

Karadağ İklimi Nasıldır?

Karadağ’ın kıyı kesimlerinde kuru ve sıcak yazlar ile yağışlı ve ılık kışlar ile özdeşmiş Akdeniz iklimi hakimken iç kesimlerinde rakımın artması ile birlikte daha karasal bir iklim gözlemlenmektedir. Karadağ ikliminde deniz temmuzdan eylüle kadar yüzülebilecek sıcaklıkta iken haziran ve ekim aylarında serindir. Karadağ’ı ziyaret etmek için en iyi zamanın yaz ayları olduğunu söylemek mümkündür.

Karadağ’ın kıyı şeridinde iklim ılıman yaz aylarında sıcak ve güneşli ancak sonbahar ve kış aylarında yağışlıdır. Ocak ayı ortalama sıcaklığın 7 °C olduğu Karadağ kıyı kesimlerinde zaman zaman Rus kökenli soğuk hava kütleleri kıyıya ulaşarak sıcaklığı donma noktasına, hatta biraz altına düşürdüğü gözlemlenmiştir.

Karadağ’da yağış sahil şeridine paralel dağlık bölgelerde daha yoğun olarak gözlemlenmektedir. Yağışın çok sık değil ancak yoğun gerçekleştiği Karadağ’da yağmur mevsimi uzundur ve sonbahardan ilkbahara kadar sürmektedir. Karadağ’ın belli bölgeleri Avrupa kıtasının en yüksek yağış miktarını almaktadır. Karadağ’daki Orjen Dağı’nın eteklerindeki Crkvice, Avrupa’nın en yağışlı yerleşim yeridir.

Karadağ’ın dağ yamaçlarında ladin, gümüş köknar, çam, kayın, huş ve akçaağaç gibi ağaç türlerini barındıran iğne yapraklı, kayın veya karışık ormanlar bulunmaktadır. Karadağ iklimi pek çok çiçek türünün ve özellikle de orkidelerin yetişmesi için uygun koşullara sahiptir.

Karadağ’a Benzer Diğer Ülkeler Hangileridir?

Karadağ’a mimari, kültürel, sosyal yapı ve ekonomik anlamda benzer ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Bosna Hersek
 • Sırbistan
 • Hırvatistan
 • Makedonya
 • Kosova
 • Slovenya

Türk Konsolosluğu Karadağ’da Nerededir?

Karadağ’daki Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçiliği “Radosava Burica, B.B., Zabjelo, 81000, Podgoritsa, Karadağ” adresinde hizmet vermektedir. Karadağ Türk Konsolosluğunun telefon numarası +382 20 445 700, faks numarası +382 20 445 777 ve e-posta adresi embassy.podgorica@mfa.gov.tr’dir. Türkiye’nin Karadağ Konsolosluğu hafta içi her gün 09:00-12:30 ila 14:00-17:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Karadağ’a Nasıl Gidilir?

Karadağ’a Türkiye’den hava, deniz ya da kara yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. İstanbul’dan Karadağ’ın başkenti Podgoritsa arası aktarmasız bir uçuşla sadece 1 saat 45 dakikadır. Hava yolu haricinde Karadağ’dan Türkiye’ye gitmenin bir diğer yolu da deniz yolculuğudur. Karadağ, Türkiye’den yaklaşık 1000 deniz mili uzaklıkta olup deniz yolculuğu ile Türkiye’den Karadağ’a doğrudan seyahat edilmesi durumunda ortalama 2 günde ulaşılmaktadır.

Türkiye’den Karadağ’a hava ve denizden olduğu gibi karayolu vasıtaları ile gidilmesi de mümkündür. Tren vasıtasıyla Türkiye’den Karadağ’a seyahat edilmesi mümkündür. Türkiye’den tren ile Karadağ’a gitmek isteyen kişilerin Pogoritsa’ya gidebilmek için İstanbul, Sofya ve Belgrad’dan aktarma yapması gerekmektedir. Türkiye’den tren ile Karadağ’a gitmek yaklaşık 12 saat sürmektedir.

İstanbul ile Karadağ’ın başkenti Podgoritsa arası araba ile yaklaşık 1.200 kilometre olup ortalama hızda molasız seyahat edilmesi durumunda yaklaşık 16 saatlik bir yolculuğa denk gelmektedir. Arabayla Karadağ’a gitmek için Yunanistan ve Arnavutluk topraklarından geçilmesi gerekmektedir.

Karadağ’a Gitmek için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Karadağ’a gitmek için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Menşe ülkenin yetkili kurumu tarafından düzenlenmiş ve seyahat tarihler boyunca geçerli olması gerekmektedir.
 • Seyahat Belgeleri: Uçak, tren, gemi ya da otobüs ile seyahat edecek kişilerin gerekli seyahat belgelerine sahip olması gerekmektedir.
 • Ehliyet: Araba ile Karadağ’a seyahat edecek sürücüler için gerekmektedir.
 • Arabayla Karadağ Seyahati için Gerekli Vizeler: Araba ile Türkiye’den Karadağ’a seyahat edecek kişilerin Yunanistan ve Arnavutluk’u geçmeleri; tren ile Türkiye’den Karadağ’a gidecek kişilerin ise Bulgaristan ve Sırbistan’dan aktarma yapmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk’a gerçekleştirecekleri seyahatlerinde vizeden muaf olmakla birlikte Bulgaristan ve Yunanistan’dan geçebilmeleri için vize almaları gerekmektedir.
 • Aşı Sertifikası: Karadağ, Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkesine gelen yabancılardan aşı sertifikası ya da tıbbi onay belgesi talep etmektedir.
 • Döviz: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye’den Karadağ’a seyahat edecek vatandaşların yanlarında ülkede kalmayı öngördükleri süreyle orantılı makul miktarda döviz bulundurmaları tavsiye edilmektedir.
 • Karadağ Seyahat Sağlık Sigortası: Karadağ’a seyahat edecek kişilerin seyahatleri sürecinde meydana gelebilecek kaza, yaralanma veya başka bir ani olay durumunda ortaya çıkan beklenmedik tıbbi hizmet bedellerini karşılamak üzere seyahat sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir.
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: