Karadağ Vatandaşlık İşlemleri

Karadağ Vatandaşlık Şartları ve Başvuru Süreci

Karadağ Güneydoğu Avrupa’da bulunan 2020 verileri ile 621 bin nüfuslu bir balkan ülkesidir. Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk ülkeleri Karadağ’ın komşu ülkeleridir.

Karadağ vatandaşı olma şartları içerisinde etnik köken bildirimi, Karadağ’da doğum durumu, uluslararası anlaşmalara dayalı kabuller bulunmaktadır. Karadağ vatandaşı olma şartları içerisinde bulunan ülkeye yatırım yapılması alternatif bir Karadağ vatandaşlığı alma yöntemidir.

Karadağ Vatandaşlığı Hangi Yöntemlerle Alınabilir?

Karadağ vatandaşlığı alma yöntemleri aşağıda listelenmiştir.

 • Etnik köken ile Karadağ vatandaşlığı almak
 • Karadağ sınırları içerisinde doğum ile Karadağ vatandaşlığı almak
 • Karadağ vatandaşlığına kabul almak
 • Uluslararası anlaşmalar ve yatırım yolu ile Karadağ vatandaşlığı almak

Etnik Köken ile Karadağ Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Etnik köken ile Karadağ vatandaşlığı şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Etnik köken ile Karadağ vatandaşı olmak için; başka bir devletin topraklarında doğmuş çocuğun doğum sırasında ebeveynlerinden birinin Karadağ vatandaşı olması ve diğer ebeveynin vatandaşlığı olmaması veya bilinmemesi gerekmektedir.
 • Ebeveynlerinden birisi Karadağ vatandaşı ve diğer ebeveyni başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip 18 yaşını doldurmuş olan kişinin 23 yaşını doldurana kadar Karadağ doğum ve vatandaşlık kaydına başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Tam evlat edinilmiş olunması ve evlat edinen ebeveynlerden birinin Karadağ vatandaşlığına sahip olması gerekmektedir.
 • Çocuğun başka bir devletin topraklarında doğmuş olması, doğum sırasında ebeveynlerinden birinin Karadağ vatandaşlığı olması, çocuk 18 yaşını doldurana kadar başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip değilse Karadağ doğum kaydının yapılmış olması ve Karadağ vatandaşlığı için kayıt başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir.

Doğum ile Karadağ Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Doğum ile Karadağ vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Karadağ topraklarında doğmuş, ebeveynleri bilinmeyen veya ebeveynlerinin vatandaşlıkları bilinmeyen veya ebeveynlerinin vatandaşlıkları olmayan, herhangi bir uyrukluğa sahip olmayan bir çocuk olmak gerekmektedir.
 • Doğum sırasında her iki ebeveynin de Karadağ vatandaşı olması, çocuk 14 yaşından büyük ise ebeveynlerinin rızası olması gerekmektedir.
 • Doğum sırasında ebeveynlerinden birinin Karadağ vatandaşı olması ve çocuğun Karadağ’da doğmuş olması gerekmektedir.

Karadağ toprakları içerisinde doğmuş olmak Karadağ vatandaşlığına sahip olmanın yöntemlerinden biridir. Karadağ’da doğan kişi doğumu sırasında ebeveynlerinin her ikisinin veya en az birinin Karadağ vatandaşı olması koşulu ile Karadağ vatandaşlığına başvurabilir. Karadağ’da doğum gerçekleştirmiş ebeveyn doğum sırasında eşi veya kendisi Karadağ vatandaşlığına sahip ise çocukları 18 yaşını dolduruncaya kadar Karadağ vatandaşlığına başvurabilir.

Vatandaşlığa Kabul Karadağ Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Karadaş vatandaşlığa kabul şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Karadağ yabancılar kanununun düzenlemeleri uyarınca Karadağ’da daimi ikamet izni verilmesi ve ülkeye giriş engeli bulunmayıp pasaport gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • Karadağ vatandaşı ile 3 yıldır evli olan ve Karadağ’da daimi ikamet izni verilen veya vatandaşlığa kabul edilmesi Karadağ’ın özel çıkarlarına uyulması gerekmektedir.
 • Yasal ve devamlı olarak en az 2 yıldır Karadağ’da ikamet etmekte olup ülkeye giriş engeli bulunmayan ve pasaport gerekliliklerini yerine getiren Karadağlı göçmen veya doğrudan 3. dereceden akrabalığı bulunan kişi olunması gerekmektedir.
 • Ebeveynleri ile birlikte yasal ve sürekli olarak Karadağ’da ikamet eden ve her iki ebeveyni de Karadağ vatandaşlığına kabul edilmiş veya ebeveynlerinden biri kabul edilmiş çocuk olunması gerekmektedir.
 • Evlatlığın tamamlanmaması durumunda Karadağ vatandaşlığına sahip ebeveynleri ile birlikte yasal ve sürekli olarak Karadağ’da ikamet eden çocuk olunması gerekmektedir.

Uluslararası Anlaşma ve Yatırım Yolu ile Karadağ Vatandaşlık Şartları Nelerdir

Uluslararası anlaşma ve yatırım yolu ile Karadağ vatandaşlığı edinme şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Prosedür masraflarını karşılamak için yetkin makamın hesabına başvuru sahibinin 15.000.00 Euro, aile üyelerinin her biri için 10.000.00 Euro, takip eden her aile üyesi için 50.000.00 Euro yatırılması gerekmektedir.
 • ESCROW hesabına 100.000.00 Euro depozito yatırılması gerekmektedir. Podgorica veya Karadağ’ın kıyı kesimlerin için yatırılacak depozito miktarı artmaktadır.
 • Karadağ’da veya başka bir ülkede koşulsuz ceza almamış veya bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezası alınmamış olması gerekmektedir.
 • Turizm geliştirme projeleri için otel ve inşaat alanında Podgorica ve kıyı kesimlerinde 5 yıldızlı projeler ve 15.000.000.00 Euro miktarında yatırım yapılması, kuzey ve merkez bölgeleri için ise 5.000.000.00 Euro miktarında yatırım yapılması gerekmektedir.

2018 yılında Karadağ resmi gazetesinde Karadağ’ın ticari ve ekonomik çıkarlarını gözeten özel yatırım yoluyla Karadağ vatandaşlığı programı yayınlanmıştır. Yatırım yolu ile Karadağ vatandaşlık başvurusu yatırımcı tarafında şahsi olarak veya aracı kurum ile yapılabilir. Program kapsamında turizm veya inşaat yatırımı, tarım yatırımı gibi çeşitli yatırım alanları vardır ve yönetmelikte belirtilen şartlar sağlandığında Karadağ’da ev alarak vatandaşlık edinmek mümkündür. Karadağ tarafından imzalanan uluslararası anlaşmalar ile karşılıklı olduğu durumlarda Karadağ vatandaşlığı veya çift vatandaşlık hakkı elde edilebilir.

Karadağ Vatandaşlık Hakkı Hangi Durumlarda Kaybedilir?

Karadağ vatandaşlık hakkının kaybedildiği durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşını doldurmuş, başka bir ülke vatandaşlığı olan veya başka bir ülkenin vatandaşlığına kabul edileceğine dair kanıtı olan, başka bir devletin topraklarında ikamet ediyor olan kişilerin talebi üzerine Karadağ vatandaşlığından çıkarılır.
 • Karadağ vatandaşının kendi talebi üzerine başka bir ülke vatandaşlığı edinmesi durumunda; vatandaşlık için kasıtlı yanlış ifade beyan edilmiş olması ve Karadağ vatandaşlığının iptali durumunda vatandaşı olduğu başka bir ülkenin bulunuyor olması; vatandaşlıktan çıkma talebinde bulunmuş ve başka bir devletin verdiği garantiler ile mevcut Karadağ vatandaşlığı iptal talebi dökümanlarının verilen süre içerisinde kanıtlanamaması ve kişi devletsiz kalmayacak ise; uluslararası hukuk tarafından korunan değerlere ve insanlığa karşı suç işlemiş ve hüküm giymiş olması; terör eylemleri organize etme, katılma, finanse etme suçlarından hüküm giymiş olması; Karadağ kamu düzeni ve güvenliğine karşı eylemler düzenleyen organizasyonların üyesi olması; gönüllü olarak başka bir devletin askeri kuvvetlerinde hizmet ediyor olması; davranışları Karadağ’ devletinin çıkarlarına ciddi derecede zarar vermesi durumunda kişi Karadağ vatandaşlığından çıkarılabilir.
 • Karadağ vatandaşlığı Karadağ tarafından imzalanan uluslararası anlaşmalar nedeniyle kaybedilebilir.

Karadağ Türkiye Çifte Vatandaşı Olunabilir mi?

Evet, Karadağ Türkiye çifte vatandaşı olunabilir.

Karadağ başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip kişilere çifte vatandaşlık vermemektedir fakat istisnai durumlarda Karadağ kişilere çifte vatandaşlık edinme hakkı tanır. Montenegro çifte vatandaşlık şartları içerisinde Karadağ tarafından imzalanan uluslararası anlaşmalar kapsamında olmak bulunmaktadır.

Karadağ Vatandaşı Olmak Ne Kadar Sürer?

Karadağ vatandaşlığı edinmenin süresi başvurulan yönteme göre değişiklik göstermektedir. Yatırım yolu ile Karadağ vatandaşlık başvurusu yapan kişiler başvurularını tamamladıktan sonra yaklaşık 3 hafta içerisinde kalıcı oturma iznine sahip olmakta, 6 ay içerisinde Karadağ vatandaşlığı elde etmektedir.

Kabul yolu ve etnik köken yolu ile başvurulan Karadağ vatandaşlığı; Karadağ kalıcı oturum iznine sahip olma süresi, 2 veya üzeri yıldır Karadağ’da yaşıyor olma gibi etkenlere bağlı olarak 2 yıl ile 5 yıl arasında değişmektedir. Eski Yugoslav Cumhuriyeti vatandaşlarının belirli şartları karşılayarak Karadağ vatandaşlığı alma süreci yaklaşık 2 yıldır.

Montenegro Vatandaşı Olmak Hangi Avantajları Sağlar?

Montenegro vatandaşı olmanın sağladığı avantajlar aşağıda listelenmiştir.

 • Karadağ vatandaşları 13 Nisan 2021 tarihi itibariyle 124 ülkeye ve bölgeye vizesiz giriş hakkına sahiptir ve Karadağ Henley pasaport endeksine göre seyahat özgürlüğü açısından dünya sıralamasında 44. sıradadır.
 • Karadağ ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan E-2 antlaşmasına göre Karadağ pasaportu sahibi yatırımcılar belli şartları yerine getirdiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süreli oturum izni alabilmektedir.
 • Karadağ BM, Dünya Ticaret Örgütü ve Nato üyesidir.
 • Avrupa Birliği Konseyi Haziran 29 Haziran 2012’de müzakereler için Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne katılım sürecini başlatmıştır. 8 yıllık katılım müzakerelerinden sonra 3’ü geçici olarak kapatılan 33 fasıl açılmıştır ve Karadağ’ın yakın tarihte AB’ye girmesi beklenmektedir. Karadağ’ın AB’ye girmesi durumunda Karadağ vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat etmenin yanı sıra Schengen ülkelerinde yaşama ve çalışma hakkına sahip olacaktır.

Karadağ Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Karadağ pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Arnavutluk
 • Andora
 • Arjantin
 • Ermenistan
 • Avusturya
 • Belarus
 • Belçika
 • Bosna- Hersek
 • Brezilya
 • Bulgaristan
 • Şili
 • Kolombiya
 • Kostarika
 • Hırvatistan
 • Küba
 • Kıbrıs
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Dominika
 • Ekvador
 • Estonya
 • Esvatini
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Gambiya
 • Gürcistan
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Haiti
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İsrail
 • İtalya
 • Güney Kore
 • Kırgızistan
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Mikronezya
 • Moldova
 • Monako
 • Hollanda
 • Kuzey Makedonya
 • Norveç
 • Panama
 • Peru
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Rusya
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • San Marino
 • Sırbistan
 • Singapur
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Trinidad ve Tobago
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ukrayna
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Uruguay
 • Özbekistan
 • Vatikan
 • Zambiya
Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: