Karadağ'da Şirket Kurmak

Karadağ'da Şirket Kurmak: Şartlar ve Oturum Hakları

Karadağ, 2020 yılında yayınlanan Dünya Bankası İş Yapma Raporu’nun verilerine göre, iş yapma kolaylığı sıralamasında 50. sırada bulunmaktadır. Karadağ, Avrupa Birliği aday ülkesidir ve 2025’te üyeliğinin tamamlanması beklenmektedir.

Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması bulunan Karadağ, Avrupa’daki birçok ülke ile ekonomik işbirliği sözleşmesi ve ortak tanıtım ve koruma anlaşması ile çifte vergilendirme anlaşmaları imzalamıştır. Karadağ’da faaliyet gösteren yabancı şirketler ve yerel şirketler aynı vergi sistemine dahildir ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilmektedir.

Karadağ gelir vergisi %9 ile %11 arasında değişmektedir ve katma değer vergisi oranları %21 ve indirgenmiş olarak %7 şeklinde belirlenmiştir. Karadağ’daki uygun vergi oranları, Karadağ’da şirket kurmak için başta gelen tercih sebeplerindendir.

Vizem.net, Karadağ barosuna kayıtlı avukatlarla doğrudan çalışan ve Karadağ’da şirket kuruluşu ve Karadağ yatırımcı vizesi başvuruları için danışmanlık veren akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Karadağ’daki Şirket Türleri Nelerdir?

Karadağ’daki şirket türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Karadağ limited şirketi: Limited şirketleri, Karadağ’da en çok tercih edilen şirket türü olarak bilinmektedir. Karadağ limited şirketleri, 1 kurucu ve en az 1 Euro’luk sermaye ile kurulabilmektedir.
 • Karadağ anonim şirketi: Karadağ’da anonim şirketleri, en az 2 kurucu üye ve 25.000 Euro’luk sermaye ile kurulabilmektedir.
 • Karadağ yabancı şirket şubesi: Karadağ’da iş yapmak isteyen yabancı şirketler, ana şirkete bağlı ve onunla aynı faaliyetleri yürütecek yabancı şirket şubeleri açabilmektedir.

Karadağ’da Şirket Kurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Karadağ’da şirket kurmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Limited şirketi belgeleri: Karadağ’da limited şirketi kurmak için, şirket kuruluş belgeleri, şirket kuruluş kararı sözleşmesi ve kayıt formu gerekmektedir.
 • Anonim şirketi belgeleri: Karadağ’da anonim şirket kurmak için, kuruluş belgeleri; yönetim kurulu, genel müdür, sekreter ve denetçi görevlendirilmesine ilişkin kararlar; yönetim kurulu üyelerinin sosyal güvenlik numaraları; yönetim kurulu üye ve yönetici adları; genel müdür, denetçi ve sekreter adresleri ve adları; firmanın yükümlülükleri yerine getirmesine ilişkin imzalı beyan, menkul kıymetler komisyonu kararı ve kayıt formu gerekmektedir.
 • Yabancı şirket şubesi belgeleri: Karadağ’da yabancı şirket şubesi kurmak için, onaylı ve tercüme edilmiş şirket tüzüğü, ana ülkedeki kayıt sertifikası ile diğer alakalı evraklar gerekmektedir.

Karadağ’da Şirket Şubesi Açmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Karadağ’da şirket şubesi açmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Karadağ’da açılacak şubenin adı, ana şirketin adı ile aynı olmalıdır ve aynı ticari isim altında faaliyet göstermelidir.
 • Karadağ’da açılacak şirket şubesinin, ana şirket ile aynı faaliyetleri yürütmesi gerekmektedir.
 • Karadağ’da şirket şubesi açmak için, hisseli sermaye gerekliliği yoktur ve faaliyetler için gerekli sermaye miktarı ana şirket tarafından belirlenmelidir.
 • Karadağ’da açılacak şirket şubesi için, ana şirket tarafından temsil edilen en az bir hissedar ve şube için bir yönetici atanmış olması gerekmektedir.
 • Karadağ’da açılacak şirket şubesinin, yetkili makamlardan kayıt sertifikası gibi gerekli belgeleri alması gerekmektedir.

Karadağ’da Nasıl İş Kurulur?

Karadağ’da, yabancı yatırımcılar tarafından, iş kurmak için izlenmesi gereken belirli aşamalar bulunmaktadır. Karadağ’da açılacak şirket için, ilk olarak isim belirlenmesi gerekmektedir ve seçilen ismin, başka bir kuruluş tarafından kullanılmıyor olması gerekmektedir. Potansiyel şirket isimleri www.crps.me adresinden kontrol edilebilmektedir.

Karadağ’daki şirketin kuruluş sözleşmelerinin, bir Karadağ noterinde onaylatılması gerekmektedir ve şirket kuruluş sözleşmesindeki sayfa sayısına ve belgelere bağlı olarak, noter onay işleminin maliyeti değişebilmektedir. Gerekli şirket kayıt ve yayınlanma ücretinin, Karadağ’daki bir bankaya ödenmesi gerekmektedir.

Şirket kuruluş belgeleri ve talep başvurusu ibraz edilerek Karadağ Vergi Dairesi’ne bağlı Ticari Kuruluşlar için Merkezi Sicil Dairesi’nden; şirket kayıt sertifikası, vergi kimlik numarası, katma değer vergi numarası ve gümrük izni alınması gerekmektedir. Karadağ’da açılan şirket için, kuruluş aşamasında, şirket kaşesinin alınması gerekmektedir.

Karadağ’da şirket kuruluşu için, pasaport ve apostil damgalı belgeler sunularak Karadağ’da yerel bir banka hesabının açılması gerekmektedir. Şirket çalışanlarının, Vergi Dairesi kaydını tamamlamak için, Karadağ’daki banka hesabı sertifikasını ve kayıt formunu ibraz etmek gerekmektedir.

Karadağ’da şirket kurma sürecinin tamamlanması aşamasında, ilgili belediyenin resmi internet sitesine girerek, faaliyetler hakkında belediyeyi bilgilendirmek ve 3 Euro tutarındaki idari ücreti ödemek gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Karadağ’da Şirket Kurabilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Karadağ’da şirket kurma hakkına sahiptir.

Montenegro’da Şirket Kurmak için Maliyetler Ne Kadardır?

Montenegro’da şirket kurma maliyetleri; şirketin kuruluş sözleşmesini onaylamak için ortalama 31 Euro, şirket kaydı ve yayınlanma ücretleri için 22 Euro, şirket mührü için 30 veya 40 Euro ve belediyeyi bilgilendirici idari ücret için 3 Euro’yu kapsamaktadır.

Karadağ’da Firma Kurmak Ne Kadar Sürer?

Karadağ’da faaliyet gösterecek bir firma kurmak, 7 ile 10 iş günü arasında sürmektedir.

Karadağ’da İş Kurmak için Karadağ’da Bulunmak Şart Mıdır?

Karadağ’da iş kurmak için, fiziksel olarak Karadağ’da bulunma şartı aranmamaktadır. Karadağ’da yabancı şirkete bağlı bir şube açılması durumunda, Karadağ şubesinin başına atanması zorunlu olan yöneticinin, Karadağ’da bulunması şart değildir.

Karadağ’da Şirket Kurarak Oturum Almak Mümkün Müdür?

Karadağ’da şirket kurarak oturum almak mümkündür. Karadağ geçici oturma ve çalışma izni, belirli bir süre için verilmektedir ve 2 seneye kadar uzatılabilmektedir.

Karadağ’da yatırım yaparak Montenegro golden visa almak mümkündür.

Karadağ’da Şirket Kurarak Vatandaşlık Almak Mümkün Müdür?

Karadağ’da şirket kuran yabancılar için, vatandaşlık başvurusu yapma hakkı tanınmaktadır. Karadağ Özel Yatırım Programı veya Ekonomik Vatandaşlık Programı olarak adlandırılan program kapsamında; Karadağ hükümet fonuna 100.000 Euro’luk bir yatırım yapan kişilere veya bölgesine göre 250.000 Euro ile 450.000 Euro arasında değişiklik gösteren gayrimenkul yatırımı yapan kişilere, 3 ile 5 ay arası değişen bir süre sonunda, vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkı verilmektedir.

Son yıllarda, birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Karadağ’da şirket kurarak, Montenegro çifte vatandaşlık sahibi olmuştur.

Karadağ’da Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Karadağ’da şirket kurmanın başılca avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Karadağ, Haziran 2017 itibariyle NATO üyesi olmuştur ve Avrupa Birliği adaylık sürecindedir.
 • Karadağ, 2012 yılından itibaren Dünya Ticaret Örgütü üyesi ve 2007 yılından itibaren Uluslararası Para Fonu üyesidir.
 • Karadağ resmi para birimi Euro’dur ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde, Karadağ’ın geniş bir pazar erişimi bulunmaktadır.
 • Karadağ, “Balkanlara açılan kapı” olarak adlandırılmaktadır ve ticaret için elverişli bir coğrafi konumda yer almaktadır.
 • Karadağ, Türkiye’nin de arasında olduğu 22 ülke ile ekonomik işbirliği anlaşmaları ve 23 ülke ile karşılıklı terfi ve koruma anlaşmaları imzalamıştır.
 • Rekabetçi vergi sistemine sahip olan Karadağ, bulunduğu bölgedeki en yüksek doğrudan yabancı yatırım oranlarına sahiptir.
 • Karadağ’da kurulan yabancı şirketler, yerli şirketler ile aynı statüde tutulmaktadır.
 • Karadağ’da iş kuran yabancı yatırımcılar; istedikleri sektörlere yatırım yapabilmektedir ve fon, varlık ve diğer malları transfer etmekte serbesttir.
 • Karadağ’da belirlenen İş ve Serbest Ticaret Bölgelerinde; yatırım teşvikleri ve vergi indirimleri uygulanmaktadır.
 • Karadağ’da şirket kurma prosedürü, ortalama 4 gün sürmektedir ve şirket kuruluşu 1 Euro’luk sermaye ile gerçekleştirilebilmektedir.
 • Karadağ’da nitelikli ve uygun fiyatlı bir iş gücü bulunmaktadır.

Karadağ’da şirket kurma konusunda öne çıkan avantajlar, hükümetin yabancı yatırımcılar için uyguladığı Karadağ yatırım teşvikleri ve düşük vergi oranlarıdır.

Karadağ’ın En Büyük Şirketleri Hangileridir?

Business Newspaper’in hazırladığı TOP 100 in Montenegro listesine göre, 2020 yılının en büyük ve başarılı Karadağ firmaları aşağıda listelenmiştir.

 • Voli Trade
 • Elektroprivreda Crne Gore
 • Crnogorski Telekom
 • Budva Riviera
 • Delta Mcg
 • Ekonomik Accountants
 • Pizzarotti
 • Rudnik Uglja
 • Comtrade Distribution
 • Glosarij

Karadağ’da Yatırım için Danışmanlık Şirketleri Nelerdir?

Karadağ’da yatırım için danışmanlık hizmeti veren şirketler aşağıda listelenmiştir.

 • Mgt Montenegro Danışmanlık
 • Kasaroğlu Uluslararası Danışmanlık Hizmetleri
 • Castle Troya Danışmanlık
 • Monte Expert Danışmanlık
 • Red Feniks Montenegro Danışmanlık
 • Anti̇s Montenegro Danışmanlık
 • Ray Danışmanlık ve Yatırım

Vizem.net, Karadağ’da şirket kuruluşu ve yatırım konularında 6 yıldır danışmanlık veren, Türkiye’deki tek akredite acentedir.

Karadağ’daki Türk Şirketleri Nelerdir?

Karadağ’da faaliyet gösteren başlıca Türk şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Doğtaş Exclusive
 • Bien
 • Lion Construction
 • Montegulf D.D.O
 • Mondal
 • Terranova
 • Darkrock

Karadağ, sağladığı şirket kurma kolaylıkları ve avantajları ile Türk yatırımcıların dikkatini çekmektedir ve Karadağ’da yatırım yapan Türk firmaları sayısı artmaktadır.

Karadağ Ticaret Ateşeliği İletişim Bilgileri Nedir?

Karadağ Ticaret Ateşeliği; Radosava Burica 23, 81000 Podgorica, Karadağ adresinde hizmet vermektedir ve telefon numarası, +382/20 648 148’dir. Karadağ Ticaret Ateşeliği’ne podgoritsa@ticaret.gov.tr e-posta adresinden ulaşılmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: