Karadağ Din ve İnanç Yapısı

Karadağ Dini ve Karadağ'da İnanç Yapısı

Karadağ’da inanç yapısı çeşitlilik göstermektedir. Amerika merkezli bir kuruluş olan Pew Araştırma Merkezi’nin 2021 yılı verilerine göre Karadağ’da halkın %59’u Hristiyan, %40’ı Müslüman, %0,1’i ise inançsız olarak tanımlanmaktadır.

Karadağ Dini Nedir?

Karadağ devletinin resmi olarak Karadağ’ın inanılan dini olarak belirttiği herhangi bir din bulunmasa da baskın Karadağ dini, halkının büyük çoğunluğunun inandığı Hristiyanlık’tır. Karadağ’da görülen Hristiyanlık mezhepleri yaygınlık oranlarına göre; Ortodoksluk, Katoliklik ve Protestanlık’tır. Karadağ’da baskın dinler olarak Hristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik görülmektedir.

Karadağ’da Müslümanlık; Slav Müslümanlar ve Arnavut Müslümanları olarak iki ana gruba ayrılır. Slav Müslümanlar kendi içlerinde Boşnak Müslümanlar, Karadağ Müslümanları ve etnik Müslümanlar olarak farklı alt gruplara, Arnavut Müslümanlar ise Arnavut Müslümanlar ve Romanlar olarak iki alt gruba bölünmektedir.

Karadağ Müslüman Mıdır?

Hayır, Karadağ’da halkın çoğunluğu Hristiyandır. Müslümanlık Karadağ’da görülen ikinci büyük dindir.

Karadağ’da Hristiyanlık

2021 yılı verilerine göre halkın %59’u Hristiyan’dır. Karadağ’da Hristiyanlık baskın din olsa da çeşitli mezheplere ayrılmıştır. Karadağ’da görülen Hristiyanlık mezhepleri; Ortodoksuk, Katoliklik ve Protestanlık’tır.

Karadağ nüfusunun çoğunluğu Ortodokslardan oluştuğu için Sırp Doğu Ortodoks ve Karadağ Doğu Ortodoks Kilisesi önemli yapılar sayılsa da Yunan Katolik Kilisesi de sayılmaktadır.

Karadağ’da Ortodoksluk

Karadağ’da Doğu Ortodoksluğu en büyük Hristiyan mezhebidir. 2011 yılındaki resmi nüfus sayımına göre Karadağ’da 446.858 Doğu Ortodoksu bulunmaktadır.

Doğu Ortodoksları’nın çoğu Sırp Ortodoks Kilisesi’ni desteklerken, Doğu Ortodoksları’nın küçük bir kısmı da Karadağ Ortodoks Kilisesi’ni desteklemektedir.

Karadağ’da Katoliklik

Karadağ’da Katoliklik, Hristiyan popülasyonun ikinci en büyük mezhebidir. Karadağ’da 21.299 katolik vatandaş bulunmaktadır. Karadağ’da Katoliklerin %37’lik kısmını Arnavutlar, %26’lık kısmını Karadağlılar, %25’lik kısmını Hırvatlar oluşturmaktadır.

Karadağ’da Kilise Sayısı Kaçtır?

Karadağ’da 44 kilise 4 katedral bulunmaktadır. 2011 yılı resmi nüfus sayımına göre halkın %75.5’i bu kiliselere bağlıdır.

Karadağ’da Müslümanlık

Karadağ’da Müslümanlık en büyük azınlık gruptur. 2011 yılındaki resmi nüfus sayımına göre Karadağ’da 118.477 Müslüman vatandaş bulunmaktadır. Karadağ’daki Müslüman nüfus toplam popülasyonun %20’sini oluşturmaktadır.

Karadağ’da Cami Sayısı Kaçtır?

Karadağ’da 35 cami bulunmaktadır.

Karadağ’da Ateistlik

2011 yılı verilerine göre toplumun %1.24’ü ateisttir. Ateistlik Karadağ’ın Herceg Novi, Kotor Körfezi ve Podgorica şehirlerinde yaygındır.

Karadağ’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Karadağ’da çeşitli inançlar birlikte hoşgörü içinde yaşayabilmektedir. İnanç ayrımcılığı kanunlar aracılığı ile korunmaktadır. Her türlü azınlığı korumak için devlet tarafından yasalar çıkarılmıştır.

Karadağ’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Karadağ’da laiklik devlet güvencesi altındadır ve devlet her inanca eşit şekilde yaklaşmaktadır. Karadağ’da devletin resmi bir dini yoktur, her mezhep kendi inancını yaşayabilmektedir ve ibadetlerini yerine getirebilmek için kendi ibadethanelerini kurabilmektedir.

Karadağ’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Karadağ din ve inanç sosyal yaşamı yönlendiren faktörlerden birisidir. Karadağ nüfusunun çoğunluğu dindar insanlardan oluşmaktadır. Karadağ’da birçok dini yapı ve cemaat görmek mümkündür.

Karadağ’da dini yapılarda önemli günleri ve bayramları kutlamak önemli bir sosyal aktivitedir. İnsanların büyük çoğunluğu bu tür aktivitelere katılmaktadır. Karadağ nüfusu büyük oranda Hristiyan vatandaşlardan oluştuğu için kutlama veya ayin gibi etkinliklere daha çok kiliselerde rastlanır.

Karadağ’da Din Eğitimi Nasıldır?

Karadağ’da din eğitimi oldukça oldukça gelişmiştir. Toplumun büyük bir kısmı dindar olduğu için her inanca yönelik eğitim almak mümkündür. Çeşitli cemaatlerin ve dini yapıların kendilerine ait eğitimler verdikleri sıkça görülmektedir.

Karadağ’da popülasyon büyük oranda Hristiyan olsa da Müslüman öğrenciler için de seçenekler bulunmaktadır. Karadağ bölgesi eskiden Osmanlı topraklarına dahil olduğu için Osmanlı döneminden kalma birçok Müslüman yapısı bulunmaktadır Bunlardan birisi de Mehmed Fatih Medresesi’dir ve imam hatip lisesi olarak faaliyetine devam etmektedir. Karadağ İslam Cemiyeti’nin de sunduğu islam kursları vardır.

Karadağ’da din adamı olabilmek için özel kurumlarda din eğitimi almak gerekir, çünkü Karadağ’da eğitim liseye kadar zorunludur. Tek devlet üniversitesi olan Karadağ Üniversitesi’nde ilahiyat bölümü bulunmamaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: