Karadağ Suç Oranı

Karadağ Suç Oranı Nasıldır?

Suç oranı, belirli bir bölgede işlenen suç sayısı ve bölgenin nüfusunun oransal olarak hesaplanması ile bulunan istatistiki bir veridir. Karadağ küresel suç oranları sıralamasında 163 ülke arasında 67. sıradadır. Karadağ, gelişmekte olan diğer ülkelere kıyasla düşük bir orana sahiptir ve Karadağ’daki suç oranları giderek azalmaktadır.

Avrupa Birliğinin bir parçası olan Karadağ, Avrupa Birliği standartlarına göre ortalama bir suç oranına sahiptir. Karadağ’ın suç oranlarında sahip olduğu bu ortalama, ülkeyi hem turistik hem de yaşam açısından tercih edilir kılmaktadır.

Karadağ’da Suç Oranı Kaçtır?

Karadağ’da suç oranı son verilere göre 2018’de 100.000 kişi başına 2.23 olarak belirtilmektedir. Karadağ’ın suç oranı diğer ülkeler ile kıyaslandığında, ülkeyi güvenli ülkeler kategorisine sokmaktadır.

2016’dan bu yana Karadağ’da suç oranları düzenli olarak azalmaktadır. 2016’da Karadağ suç oranı 4.46 iken, 2018’de %50 azalarak 2.23’e gerilediği belirtilmiştir. Karadağ’da suç oranları 2002’den bu yana dalgalı olsada 2016’dan bu yana azalarak, Karadağ’ın güvenli ülkelerden biri olmasını sağlamıştır.

Karadağ’da İşlenen Cinayetle İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Karadağ’da işlenen cinayetle ilgili suçların oranı 2018’de 100.000 kişi başına 2.23 olarak açıklanmıştır. 2016’dan bu yana, Karadağ’da işlenen cinayetle ilgili suçlarda da bir azalma mevcuttur. 2016’da 4.46 olan Karadağ cinayetle ilgili suç oranları, 2018 de %50 azalarak 2.23 olarak açıklanmıştır. Karadağ’da kadın cinayetleri 2017’de 1.26 iken, 2018’de bu oran 0.63’e gerilemiştir. Karadağ’da işlenen erkek cinayetleri 2017’de 3.5 iken, 2018’de 3.86 oranına yükselmiştir.

Karadağ Da İşlenen Cinsel Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Karadağ’da işlenen cinsel suçlar, ülkede işlenen suçların yüzdesine oranla %31.46’ dır. Karadağ suç oranlarının azalması ile birlikte, Karadağ’da işlenen cinsel suçlarda aynı oranla azalmaktadır. Karadağ’da işlenen çocuk istismarı ve tecavüz suçları 2016 verilerine göre, önceki yıllara nazaran %50 azalmıştır ve bu suçlarda azalma devam etmektedir.

Karadağ’da İşlenen Adam Kaçırmaya İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Karadağ’da işlenen adam kaçırmayla ilgili suçlar çok nadir gerçekleşmektedir. Karadağ’da işlenen adam kaçırma suçu halka veya turistlere yönelik olmamakta, suç örgütleri arasındaki çatışmalarda nadiren yaşanmaktadır. Karadağ’da adam kaçırma suçu, ülkenin genel suç oranı olan 2.23’lük oranda %10 yer kaplamaktadır. Karadağ suç oranlarının azalması ile 2016’dan bu yana Karadağ’da işlenen adam kaçırma suç oranında da azalma meydana gelmektedir.

Karadağ’da İşlenen Soygun ve Gaspla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Karadağ’da işlenen soygun ve gasp ile ilgili suçlar, Karadağ suç oranının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Karadağ suç oranları; 2016’dan bu yana %50 oranında azalırken, soygun ve gasp, Karadağ’ın özellikle Budva, Kotor, Sveti Stefan gibi turistik şehirlerinde artış göstermiştir.

Karadağ’da İşlenen Hırsızlıkla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Karadağ’da işlenen hırsızlıkla ilgili suçlar, Karadağ suç oranındaki 2016’dan bu yana yaşanan %50 oranındaki düşüş ile beraber azalmıştır. Karadağ suç oranı 2018 itibari ile 2.23 olarak belirtilmiştir. Araba hırsızlığı oranı, Karadağ’da işlenen suçların 2.23’lük değerin yüzdesinde %31.20, ev soygunu ise %37.25 yer kaplamaktadır.

Karadağ’da İşlenen Dolandırıcılık, Aldatma ve İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Karadağ’da işlenen dolandırıcılık, aldatma ve ilgili suçlar; genelde Budva, Kotor, Sveti Stefan gibi Karadağ’ın turistik şehirlerinde yaşanmaktadır. Karadağ’da işlenen suç oranları, 2016’dan 2018’e %50 azalırken Karadağ’da yaşanan dolandırıcılık suçlarında da azalma olmuştur.

Karadağ’da İşlenen Kontrollü Uyuşturucu Kullanımıyla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Karadağ’da işlenen kontrollü uyuşturucu kullanımıyla ilgili suç oranları, Karadağ’daki suç oranlarında yaşanan 2016’dan 2018’e %50 azalmada yer almaktadır. Karadağ’da uyuşturucu kullanımı ve yetiştirilmesi yasadışıdır.

Karadağ’da İşlenen Silah ve Patlayıcıyla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Karadağ’da işlenen silah ve patlayıcıyla ilgili suçlar, Karadağın 2.23’lük suç oranında az yer kaplamaktadır. Karadağ’da; terör saldırıları, silah kaçakçılığı, organize suçlar gibi suçlarda 2011’den 2016’ya kadar artış eğilimi görülmektedir ancak 2016’da 100.000 kişi başına 2.5 vaka oranı ile Karadağ işlenen silahlı suç oranları bakımından güvenli ülkeler arasında yer almaktadır.

Karadağ Ceza Kanunu Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Karadağ ceza kanunu 2004 tarihinde kabul edilmiştir. Ceza kanunun amacı yasalarca belirlenmiş ve teminat altına alınmış kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzenini ve güvenliğini, toplum huzurunu ihlal edenleri yargı organları tarafından cezalandırmaktır.

İnsan haklarındaki gelişmeler ve siyasal/ toplumsal değişimlerdeki sorunlar nedeniyle suç sayılan unsurlarla birlikte ceza kanunları da değişmektedir. Karadağ ceza kanunu da, Karadağ tarihi ve dünya tarihindeki gelişmeler ile zaman içerisinde iyileştirme amaçlı değişime uğramaktadır.

Karadağ’da İnsan Kaçakçılığının Cezası Nedir?

Karadağ’da insan kaçakçılığının cezası, 2009 yasası 444. maddesi gereğince 10 yıla kadar hapis cezası üzerinden yargılanmaktadır. Kişilerin yasadışı yollarla ülkeye giriş çıkışlarına, ülkede izinsiz olarak oturmalarına, organ tacirliğine ve benzeri suçlara göre Karadağ’da insan kaçakçılığının hapis cezası oranları ve şartları değişmektedir.

Karadağ Sokakları Güvenli Midir?

Hayır, Karadağ sokakları günümüzde; İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Avustralya, Hollanda, Almanya gibi çok gelişmiş Avrupa ülkeleri ile suç oranı üzerinden kıyaslandığında daha güvensiz bir ortama sahiptir.

Karadağ suç oranları üzerinden Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Macaristan gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında benzer veya daha yüksek oranlara sahiptir. Karadağ suç oranları üzerinden değerlendirildiğinde, Karadağ’da yaşam dünya ülkelerine kıyasla çok daha güvenli ancak Avrupa ülkelerinin geneline nazaran görece güvensiz bir ortama sahiptir.

Karadağ’da Suç Oranı En Yüksek (Tehlikeli) Şehirler Hangileridir?

Suç endeksi, ülkelerin ve bölgelerin işlenen suç oranları üzerinden sıralanması ile oluşturulmaktadır. Güvenlik endeksi ise ülkelerin ve bölgelerin sağladığı barışçıl ortamların birbirleri ile kıyaslanarak sıralanmasıyla oluşturulmaktadır.

Karadağ’da suç oranı en yüksek (tehlikeli) şehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Budva
 • Kotor
 • Sveti Stefan
 • Herceg Novi

Karadağ’da suç oranı en yüksek (tehlikeli) şehirler, turistik şehirlerdir. Budva, Kotor, Sveti Stefan ve Hercag Novi’ de en yaygın suç yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlıktır, ayrıca bu suçlar genellikle turistlere karşı işlenmektedir.

Karadağ’da Suç Oranı En Düşük (Güvenli) Şehirler Hangileridir?

Karadağ’da suç oranı en düşük (güvenli) şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ulcinj
 • Tivat
 • Bar
 • Akova
 • Barene
 • Taşlıca
 • Podgoritsa
 • Ülgün

Karadağ’da suç oranı en düşük şehirler genellikle turistik yoğunluğu az olan şehirlerdir. Karadağ’da işlenen suçların büyük çoğunluğunu basit hırsızlıklar, gasp ve yankesicilik oluşturmaktadır. Çok yoğun nüfuslu turistik şehirlerinin dışında, Karadağ şehirleri genel olarak güvenli şehirler listesinde yer almaktadır.

Karadağ’da Turistlere Karşı Suç Oranı Nedir?

Karadağ’da turistlere karşı suç oranı dünya ülkelerine kıyasla düşüktür. Karadağ suç oranları sıralamasında 2019 yılının verilerine göre 163 ülke arasında 67. sıradadır. Karadağ’da turistlere yönelik en yaygın suç hırsızlık, gasp ve dolandırıcılıktır. Karadağ halkının genel olarak turistlere karşı ırkçı bir tutumu yoktur ancak yabancılar, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına diğer Avrupa devletlerine kıyasla Karadağ’da daha fazla maruz kalmaktadır.

iğer dünya ülkeleri ile kıyaslandığında Karadağ turistik, eğitim ve diğer sebeplerle ziyaret edilebilecek güvenli ülkelerden biridir. Karadağ’a gitmek için vize başvuruları esnasında kalacak yerlerin ayarlanması, ülke içindeki yer değişikliğinde kullanılacak ulaşım imkanlarının belirlenmesi dolandırıcılık ve diğer suçlar için önlem alınmasında yardımcı olmaktadır.

Karadağ Suç Oranı Dünya ve Avrupa Karşılaştırması Nasıldır?

Karadağ suç oranı; İzlanda, Portekiz, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Norveç, Avusturya, Almanya ve Fransa gibi çok gelişmiş Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında daha yüksek bir seviyededir ve Karadağ bu ülkelere göre daha güvensizdir ancak Karadağ suç oranı; Yunanistan, Bosna Hersek, Belarus, Letonya, Litvanya, Slovenya gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında benzer seviyededir. Karadağ, Avrupa ülkeleri arasında turistik ziyaret veya yaşamak için tercih edilebilecek görece güvenilir ülkelerden biridir.

Karadağ içinde bulunduğu Slovenya, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek gibi diğer Balkan ülkeleri ile kıyaslandığında daha yüksek veya aynı suç oranlarına sahiptir. Karadağ suç oranı, Türkiye’ye oranla çok daha düşüktür.

Karadağ suç oranı bakımından; Malavi, Gana, Tanzanya, Senegal, Namibya, Liberya gibi gelişmekte olan Afrika ülkelerine kıyasla daha yüksek oranlara sahiptir. Ancak diğer Afrika ülkeleri ile kıyaslandığında Karadağ suç oranı bakımından daha güvenli bir ülkedir.

Karadağ suç oranı; Orta Doğu ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça düşük orandadır ve Karadağ çok daha güvenli bir ülkedir. Ancak Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kıyaslandığında Karadağ suç oranı daha yüksek orandadır.

Karadağ suç oranı bakımından Şili, Uruguay, Panama ve Kanada dışındaki diğer Amerika ülkeleri ile kıyaslandığında çok daha güvenilir konumdadır. Özellikle ABD ve diğer Latin Amerika ülkeleri ile kıyaslandığında Karadağ suç oranları hayli düşüktür ve çok daha güvenilir bir ülkedir.

Karadağ suç oranları bakımından, Japonya, Singapur, Butan, Malezya, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Kazakistan ile kıyaslandığında daha yüksektir. Ancak bunların dışında kalan Azerbaycan, Tacikistan, Rusya gibi diğer Asya ülkelerine kıyasla Karadağ suç oranı çok daha düşüktür ve Karadağ bu ülkelerden daha güvenilirdir.

Karadağ suç oranı, Türkiye ile kıyaslandığında çok daha düşüktür. Karadağ, suç oranları sıralamasında 163 ülke arasında 67. sıradayken, Türkiye 152. sıradadır. Türkiye ile kıyaslandığında cinayet, gasp ve diğer suçlarda Karadağ suç oranı bakımından çok daha güvenilir bir ülkedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: