Hollanda Politikası

Hollanda Politikası ve Siyasi Yapısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hollanda yönetim şekli parlamenter demokrasidir. Hollanda halkı parlamentoda kendilerini kimin temsil edeceğini seçmektedir. Hollanda aynı zamanda anayasal monarşi yönetim şeklini temsilen kullanmaktadır. Hollanda’da kralın görevi anayasada tanımlanmış olmakla beraber kral ve bakanlar hep birlikte hükümeti oluşturmaktadır. Hollanda’da başbakan, kabineyi oluşturan bakanlarla yapılan toplantılara başkanlık yaparken bakanlar ve bakan yardımcıları ülkeyi yönetip politika uygulamaktadır.

1815'ten bu yana Hollanda anayasal bir monarşi ile yönetilmekte olup 1848 yılından itibaren Hollanda aynı zamanda bir parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Hollanda kralının gerçek bir siyasi gücü bulunmamaktadır. Hollanda’da kral temsili devlet başkanı ve bölünmüş parlamenter siyaseti birleştiren sembolik bir kişi olarak hizmet etmektedir.

Hollanda'nın Yönetim Şekli Nedir?

Hollanda yönetim biçimi 1813’te resmi monarşi ile başlamış ve 1848 yılından itibaren anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi ile devam etmiştir.

Hollanda Anayasası Nasıldır?

1815'te yayınlanan Hollanda Anayasası dünya çapında halen kullanımda olan üçüncü en eski anayasadır. Hollanda Anayasası’nda 1848 yılında yapılan değişikliklerle parlamenter sisteme geçilmiştir. 1983'te Hollanda Anayasası'nda yeni bir düzenleme yapılmış ve yeni medeni haklar eklenmiştir. 130 maddeden oluşan Hollanda Anayasası, yasal veya politik doktrinden uzak, yalın bir metindir.

Hollanda Cumhurbaşkanı Kimdir?

Hollanda Cumhurbaşkanı Kimdir?
Hollanda Cumhurbaşkanı Kimdir?

Hollanda'da cumhurbaşkanlık makamı bulunmamaktadır, Hollanda kralı bu makama eşdeğer olarak bilinmektedir. Hollanda’da krallık babadan oğula geçmektedir. Hollanda kralı Willem Alexander 2013 yılından bu yana görevini sürdürmektedir.

Hollanda kralı Hollanda'daki tüm belediye başkanlarını ve genel seçimlerden sonra hükümeti kuracak siyasetçiyi aday gösterme ve parlamento tarafından onaylanan tüm yasaları imzalamaktan sorumludur.

Hollanda Başbakanı Kimdir?

Hollanda Başbakanı Kimdir?
Hollanda Başbakanı Kimdir?

Hollanda başbakanı yürütme organının başıdır ve kral, hükümetin sembolik başkanı olmasına rağmen başbakan fiili olarak bu rolü üstlenmektedir. Hollanda’da başbakan Bakanlar Kurulu başkanlığı yapıp politikasını kabinenin geri kalanıyla koordine etmektedir. Hollanda başbakanı Mark Rutte 2010 yılından bu yana görev yapmaktadır. Hollanda’da başbakanlık seçimi 5 yılda bir mart ayında gerçekleşmektedir.

Hollanda Meclisi Nasıldır?

Hollanda Meclisi Nasıldır?
Hollanda Meclisi Nasıldır?

Hollanda’da parlamento iki bölümden oluşmaktadır. Alt Meclis, eyalet parlamentoları ile birlikte doğrudan ulusal seçimlerde dört yılda bir seçilip 150 üyeden oluşmaktadır. Hollanda’da seçimlere sadece siyasi partiler katılabilmektedir.

Hollanda’da Alt Meclis, bütçeyi onaylama ve yasal inisiyatif, değişiklik sunma, kendi araştırmalarını başlatma ve gensoru haklarına sahiptir. Eyalet parlamentoları senato için oy kullanmakta ve üyeleri, değişiklik hakkı olmaksızın Hollanda'nın tüm yasalarını onaylayan veya reddeden 75 üyeden oluşmakta ve nispeten daha az önemli konularda oy kullanmaktadır.

Hollanda Meclisini Oluşturan Siyasi Partiler Hangileridir?

Hollanda meclisini oluşturan siyasi partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi
 • Demokratlar 66
 • Özgürlük Partisi
 • Hristiyan Demokratik Temyiz
 • Yeşil Sol
 • İşçi Partisi
 • Hayvanlar için Parti
 • Demokrasi Forumu
 • Sosyalist Parti
 • BIJ1

Hollanda Seçim Sistemi Nasıldır?

Hollanda’da azami parlamento süresi beş yıl olup seçimler dört yılda bir yapılmaktadır. Olağan seçimler, Temsilciler Meclisi görevini tamamladıktan sonra mart ayında yapılırken belediye ve il seçimleri her zaman dört yılda bir mart ayında yapılır. Hollanda’da belediye seçimleri her zaman dörde bölünebilen bir yıldan iki yıl sonra, il seçimleri belediye seçimlerinden bir yıl sonra ve senato seçimleri de eyalet seçimlerini takip eden mayıs ayında dört yılda bir yapılmaktadır.

Hollanda Bakanlıkları Nelerdir?

Hollanda bakanlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Genel İşler Bakanlığı
 • İçişleri ve Krallık İlişkileri Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Adalet ve Güvenlik Bakanlığı
 • Ekonomik İşler ve İklim Politikası Bakanlığı
 • Savunma Bakanlığı
 • Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı
 • Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı
 • Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı
 • Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı
 • Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı

Hollanda’da yürütme organının en etkili bölümü bakanlıklardır. Hollanda'da her biri kendi bakanına sahip on iki bakanlık bulunmaktadır.

Hollanda Ekonomi Politikası Nasıldır?

Hollanda’da tarımın gelişmiş olması ülkede çok fazla ihracat yapılmasına izin vermekte ve bu da Hollanda ekonomisine katkı sağlamaktadır. 25 Mayıs 2021'de Hollanda Hükümetinde Ekonomik İşler ve İklim Politikası görevine Dilan Yeşilgöz atanmıştır.

Hollanda ekonomisinde ihracat ve ithalat hedefleri ekonomik büyüme ve kalkınmaya yöneliktir. Hedeflenen Hollanda’nın ekonomi stratejisi; yeniden ekonomik yapılanma, enerji tasarrufu, çevre koruma, bölgesel kalkınma ve diğer ulusal hedefler yoluyla çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomiyi hedeflemektedir.

Hollanda'nın Nüfus Politikası Nasıldır?

Cia.gov 2021 verilerine göre Hollanda nüfusu 2020 yılında 17 milyon 156 bin olarak belirlenmiştir. Hollanda nüfusu yıllara göre artış göstermektedir.

Hollanda’da bir nüfus veya aile politikası mevcut olmamakla birlikte bu sebeple demografik hedefler belirlenmemiştir. Hükümet politikaları Hollanda nüfusu için insancıl ve uzlaşmacı olup doğası gereği yönlendirici değildir.

Hollanda Eğitim Politikası Nasıldır?

Hollanda Eğitim Politikası Nasıldır?
Hollanda Eğitim Politikası Nasıldır?

Hollanda’da eğitim özgürlüğü Hollanda anayasasının 23. maddesiyle garanti altına alınmış ve bu anayasa öğrencinin kendi kanaatlerine göre öğretimi organize etme ve okula gitme özgürlüğünü içermekte olup bu nedenle eğitim sistemi çeşitli olmuştur.

Hollanda'da eğitim sisteminin uzun bir geçmişi olmasına rağmen, Hollanda'yı dünyanın ilk beş bilgi ekonomisi arasında konumlandırmak için tasarlanmış başarılı ve çeşitli eğitim sistemleri mevcuttur.

1901 tarihli Zorunlu Eğitim Yasası ile Hollanda eğitim sistemi ilköğretimi 6-12 yaş arasındaki tüm çocuklar için zorunlu hale getirmiştir. Hollanda dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olmakla birlikte Pearson'ın 2014 küresel eğitim sıralamasında sekizinci sırada yer almaktadır.

Ingrid van Engelshoven, Hollanda’nın Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı olarak bilinmektedir.

Hollanda'nın Sağlık Politikası Nasıldır?

Hollanda'nın Sağlık Politikası Nasıldır?
Hollanda'nın Sağlık Politikası Nasıldır?

Hollanda’da uygulanan entegre sağlık politikası, halk sağlığını geliştirme ve koruma amaçlıdır. Hollanda'nın uyguladığı evrensel sosyal sağlık sigortası yaklaşımı, kamu ve özel sigortayı birleştirmektedir.

Hollanda'daki hastanelerin çoğu özel olarak işletilen, kar amacı gütmeyen vakıflardır. Modern olarak nitelendirilen Hollanda sağlık sistemi halk tarafından kolay ulaşılabilir niteliktedir. Hollanda'da yaklaşık 90 hastane kuruluşu bulunmakta ve haftanın 7 gün 24 saati açık olan sağlık merkezleri ile çoğu insan için açık bir kliniği kolayca ulaşılabilecek hale getirmektedir.

Hollanda son yıllarda sağlık politikalarını geliştirmiş ve modern tedavi yöntemleri için tercih edilen sağlık turizmi ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers olarak bilinmektedir.

Hollanda Tarım Politikası Nasıldır?

Hollanda Tarım Politikası Nasıldır?
Hollanda Tarım Politikası Nasıldır?

Hollanda Tarım Bakanlığı; akılcı münavebe uygulamaları, kooperatifleşme ve 7 yıllık tarım bütçesi geliştirme politikaları uygulamaktadır.

Hollanda’da tarım alanlarının az olması sebebiyle Hollanda’da modern tarım yöntemleri geliştirilmiştir ve alandan en yüksek verimi almaya yönelik uygulamalar izlenmektedir. Hollanda’da susuz tarım ile uzun ve sürdürülebilir bir tarım politikası uygulanmaktadır.

Hollanda Tarım Bakanı Henk Staghouwer olarak bilinmektedir.

Hollanda'nın Dış Politikası Nasıldır?

Hollanda dış ticaret fazlası, istikrarlı sanayi ilişkileri ve düşük işsizlik oranı ile Avrupa’nın en önemli merkezleri arasında bulunmaktadır. Hollanda dünya çapında önemli ve yapıcı bir rol oynamaktadır. Hollanda hukukun üstünlüğünü, silahsızlanmayı, anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede önde gelen ilerici bir güç olarak bilinmektedir. Hollanda, Irak'taki NATO ve AB eğitim çabalarını desteklemekte ve bunlara katılmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Hollanda'nın dış ilişkiler, dış politika, uluslararası kalkınma, uluslararası ticaret, Avrupa Birliği, NATO ve Benelüks Birliği ile ilgili konulardan sorumlu bakanlığıdır. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra olarak bilinmektedir.

Hollanda'nın Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar Hangileridir?

Hollanda’nın üye olduğu 17 uluslararası kuruluştan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Birleşmiş Milletler
 • NATO
 • Benelux (Belçika Hollanda Lüksemburg Ekonomik Birliği)
 • CE (Avrupa Konseyi)
 • EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi)
 • EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası)
 • EIB (Avrupa Yatırım Bankası)
 • G-10
 • IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası)
 • IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı)

Türkiye Hollanda İlişkileri Nasıldır?

Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihi 17. yüzyıla uzanmaktadır. İlk Hollanda Büyükelçisi Cornelis Haga 1612 yılında İstanbul'a atanmış ve bununla birlikte diplomatik ilişkiler kurulmuş, Hollandalı tüccarların Osmanlı İmparatorluğu'ndaki faaliyetleri artmış ve Hollanda Büyükelçileri, İngiliz Büyükelçileri ile işbirliği içinde Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlardan sonra barış görüşmelerine aracılık etmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin Hollanda’daki ilk daimi temsilcisi, 1859'da Lahey Büyükelçisi olarak atanan Yahya Karaca Paşa olmuştur.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında Hollanda ve Türkiye arasında Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. 1996’da AB ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile Türkiye ile Hollanda arasındaki sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan gümrük vergileri kaldırılmış ve iki ülke arasındaki ticaretin hacmi artmıştır.

2018'de Türkiye ve Hollanda arasında mutabakat yapılıp Büyükelçiler atanmış ve Hollanda Dışişleri Bakanı 2018 ekim ayında Türkiye'yi ziyaret etmiştir. 2008’de ”Türkiye - Hollanda İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Türkiye - Hollanda Konferansının Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır. Günümüzde Türkiye’de 6 ilde Hollanda Krallığı Konsolosluğu bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: