2021’de İngiltere Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır

İngiltere Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İngiltere göçmenlik sistemi katı ve disiplinli bir sistem olarak bilinmektedir. Avrupa Birliği ve İsviçre vatandaşlarına göçmenlik sistemi kapsamında sağlanan ayrıcalıklar da Brexit kurallarının devreye girmesi ile ortadan kaldırılmıştır.

İngiltere’de 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni bir göçmenlik sistemine geçilerek İngiltere göçmenlik hukuku tekrar düzenlenmiştir . Artık Avrupa Birliği vatandaşları, EEA üyesi ülkelerin vatandaşları ve İsviçre vatandaşlarının İngiltere’de vizesiz ikamet etmelerine ve çalışmalarına izin verilmemektedir. Bu yeni sistem kapsamında İrlanda vatandaşları hariç bütün yabancı uyruklu bireylere İngiltere göçmenlik sistemi çerçevesinde eşit muamele gösterilmektedir.

Yalnızca İrlanda vatandaşları ülkede vizesiz ikamet etme ve çalışma hakkına sahip olmaktadır. Yine de İngiltere AB vatandaşları ve aileleri için 30 Haziran 2021’e kadar bir yerleşim planı başvurusu hakkı tanımaktadır. 30 Haziran’a kadar başvuru gerçekleştiren AB vatandaşları İngiltere’de ikamet etme ve çalışma hakkına sahip olabilecektir.

Puan Tabanlı Göçmenlik Sistemi ile İngiltere’ye Göç

İngiltere’ye göç artık puan tabanlı yeni bir sisteme dayanmaktadır. Önceki göçmenlik sistemi puana dayalı sistem olarak adlandırılmakta, ancak kişiler vize gereksinimlerini karşılama oranlarına göre değerlendirilmekteydi.

Yeni puan temelli İngiltere göçmenlik sistemi ile kişiler belirli kriterler üzerinden puanlanmaktadır. Ancak bazı özel durumların puanlama dışında etkisi olabilmektedir. İngiltere, resmi sitesinde yaptığı açıklama ile AB ülkelerine tanınan serbest dolaşıma bir son vererek ülkeye yüksek vasıflı işçileri çekecek puana dayalı adil bir sistem getirmek için göçmenlik sistemini yeniden düzenlenmiştir. Bu da Türkiye’den İngiltere’ye göçmek isteyen nitelikli göçmen statüsündeki T.C vatandaşlarının yararına olmuştur.

Yapılan değişiklikler ile T.C vatandaşları için İngiltere çalışma vizesi almak biraz daha kolay hale gelmiştir. Bu sisteme göre artık bireylerin hangi ülkelerden başvuru yaptıklarına değil tamamen kişisel niteliklerine odaklanılmaktadır.

Avantajlı Meslekler

Yeni sisteme göre mühendisler, bilim adamları, akademisyenler ve diğer yüksek vasıflı işçilerin İngiltere vize sistemi kapsamında avantajları bulunmaktadır. 2020 yılı sonu itibariyle İngiltere vize sisteminde geçici çalışma izinleri ya da düşük vasıflı tabir edilen işçilere ülkede çalışma izni verilmemektedir.

Puanlama sistemine göre 70 puanın altında kalan bireyler düşük vasıflı olarak kabul edilmektedir. Puanlama sisteminde 70 puan ve üstünde alan bireyler İngiltere’ye göçmenlik başvurusunda bulunma hakkına sahip olmaktadır.

İngiltere Yeni Göç Yasası 2021

İngiltere Göç Danışma Komitesi (MAC)’nin yayınladığı İngiltere yeni göç yasasına göre İngiltere göçmenlik başvurusu için çalışma vizesi kategorisinde çalışma izni için belirlenen yıllık asgari gelirin 30.000£’dan 25.600£’a düşürülmesi kararlaştırmıştır.

Ayrıca vasıflı işçiler kategorisinde puan temelli göçmenlik sistemi kapsamında daha düşük bir maaşla ticaret yapma hakkına sahip olacaklardır. Bununla birlikte İngiltere vasıflı işçi başvurularındaki kontenjan sayısı ve başvuru sürecinde gerçekleştirilen yerleşik işgücü piyasası testi kaldırılmıştır.

Birleşik Krallık bu şekilde çalışma izni başvuruları için yeni bir kolaylık sağlamaktadır. Aşağıda yeni İngiltere göçmenlik sistemi kapsamında başvuru yapılabilecek kategoriler açıklanmıştır:

Nitelikli Göçmen Programı (Skilled Workers)

Hem AB vatandaşı hem de diğer ülkelerin vatandaşı olan tüm başvuru sahiplerinin nitelikli göçmen kategorisinde başvuru gerçekleştirmeleri için öncelikle bir iş teklifi ya da sözleşmesi aldıklarını kanıtlamaları gerekir.

Bunun yanında bireylerin iş teklifi için gerekli beceri düzeyine sahip olduklarını ve İngilizce dil yeterliliklerini de belgelerle sunmaları şarttır. Başvuru sahiplerinin mevcut mesleklerinde İngiltere’de belirlenen asgari maaş düzeyinin eşiğinde veya üzerinde bir yıllık gelire sahip olmaları gerekmektedir.

Ancak MAC, 20.480£’un üzerinde olup da belirlenen 25.600£’un altında kalan yıllık gelir miktarları için de başvuru sahibine çeşitli kriterleri karşıladığı ve o meslek için İngiltere’de açık bulunduğu taktirde onay verebilmektedir. Aşağıda nitelikli çalışan kategorisindeki puanlama tablosu verilmiştir. Tabloda bu puanların takas edilip edilemeyeceğinin bilgisi de yer almaktadır:

KriterlerTakasa Dahil Mi?Puanlar
Onaylı sponsor tarafından iş teklifiHayır20
Uygun beceri düzeyinde işHayır20
Gerekli düzeyde İngilizce konuşmakHayır10
Maaş 20,480 £ (minimum) - 23,039 £Evet0
Maaş 23,040 £ - 25,599 £Evet10
25.600 £ veya üstü maaşEvet20
Kıtlık bulunan meslekte iş sahibi ( MAC tarafından belirlenen )Evet20
Eğitim yeterliliği: İşle ilgili konuda doktoraEvet10
Eğitim yeterliliği: İşle ilgili bir STEM konusunda doktoraEvet20

Bireylerin başvuruya hak kazanmaları için bu puanlama üzerinden en az 70 puana ulaşmış olmaları gerekmektedir.

İngiltere Yüksek Nitelikli Göçmen Programı (High Skilled Workers)

İngiltere Yüksek Nitelikli Göçmen Programı kapsamındaki yenilikler henüz tamamlanmamış olsa da resmi sitede yapılan açıklamaya göre en yüksek nitelikli işçiler; akademik başarıları, yaş uygunlukları, dil yeterliliklerine göre puanlanarak bazı ayrıcalıklı durumlarda İngiltere’ye vizesiz de seyahat edebileceklerdir. Ancak oluşturulan bu rotanın biraz daha sonraki dönemlerde uygulamaya girebileceği açıklanmıştır.

Düşük Vasıflı İşçiler (Lower Skilled Workers)

Düşük vasıflı olarak kabul edilen işçilerin İngiltere göçmenlik sistemi kapsamının dışında tutulacağı açıklanmıştır. Puan temelli yeni göç yasası İngiltere’de ikamet edecek vasıflı işçiler için birçok esneklik içermesine karşın düşük vasıflı işçiler için zorlayıcı bir sistem olarak hayata geçmiştir.

Öğrenciler ve Uzman Meslekler

Yeni göçmenlik sistemi ile öğrenciler de puan temelli sisteme tabi tutulmaktadırlar. Öğrenciler onaylı ve lisanslı bir eğitim kurumundan kabul aldıklarını, İngilizce dil yeterliliğine sahip olduklarını ve eğitim süreleri boyunca bütün yaşam masraflarını karşılayabileceklerini kanıtlamalılardır. Aşağıda İngiltere öğrenci vizesi için puanlama sisteminin detayları açıklanmıştır.

Öğrencilerin de bu puan sistemi üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Aşağıdaki kriterleri sağlayan başvuru sahipleri toplamda 50 puana sahip olmaktadırlar:

  • Eğitim görmek için bir kurumdan onay almış olmak
  • Eğitimin gereksinimlerini karşılıyor olmak
  • Bireyin bu eğitime neden ihtiyacı olduğunu açıklamak
  • Eğitim alınacak kursun seviyesine uygun olmak
  • Eğitim görülecek kursun alanı

Ayrıca aşağıdaki kriterlerden her biri öğrencilere 10 puan sağlamaktadır:

  • Finansal gereksinimleri karşılıyor olmak
  • Yeterli dil seviyesine sahip olmak

Uzman meslekler kategorisinde din adamlarına, sporculara ve üstün yetenekli bireylere yeni bir göçmenlik rotası oluşturulmuştur. Bu kapsamda AB vatandaşları ve bütün ülke vatandaşları Tier 5 vizesi kapsamında değerlendirmeye alınacaklardır.

Diğer İngiltere Göçmenlik Kategorileri

Aile birleşimleri veya İngiltere iltica talepleri puan temelli göçmenlik sistemi bünyesinde yer almamaktadır. İngiltere’ye aile birleşimi talebinde bulunulan başvuru sahipleri eski usule göre değerlendirilmeye devam etmektedirler.

Serbest meslek sahipleri için de yeni göçmenlik sistemi kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Birleşik Krallık’ta uygulanmaya başlanan puana dayalı yeni göç yasası hakkında detaylı bilgi buradan alınabilir.

İngiltere Göçmenlik Sistemi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yazının bu bölümü İngiltere göçmenlik sistemi hakkında Vizem.net danışmanlarına iletilen soruların yanıtlarına yer verilmiştir. Daha fazla bilgi için 0850 241 1868

İngiltere Göçmenlik Şartları 2021 Nelerdir?

31 Aralık 2020 itibariyle Birleşik Krallık göç sistemi tamamen değişmiştir. İngiltere göçmenlik şartları 2021 yılı için başvuru yapılacak kategoriye göre değişiklik göstermektedir. Bireylerin her kategori için belirlenmiş olan özel kriterleri karşılıyor olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacağınız göçmenlik türünün şartları hakkında detaylı bilgi almak için vizem.net danışmanları ile irtibata geçebilirsiniz.

0850 241 1868

İngiltere’ye Nitelikli Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İngiltere 2021 yılı itibari ile artık nitelikli göçmenlik başvuruları kapsamında bireylerin başvuru yaptıkları ülkeleri göz önünde bulundurmamaktadır.

Kişileri yalnızca nitelikleri üzerinden değerlendirmeye tabi tutan göçmenlik sisteminde yeni bir puan hesaplaması uygulanmaktadır. İngiltere’ye nitelikli göçmenlik başvurusu gerçekleştirmek isteyen bireylerin ülkenin talep ettiği kriterleri karşılıyor olması gerekmektedir.

İngiltere Göçmenlik Puan Hesaplaması

İngiltere Göçmenlik Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İngiltere göçmenlik puan hesaplama işlemleri her vize kategorisine göre farklılık göstermektedir. Tüm başvurular için temel aranan İngilizce dil bilgisidir.

Vize kategorileri için belirlenmiş olan özel kriterler bulunmaktadır. Bireyler bu kriterler üzerinden puanlamaya tabi tutulur. En az 70 puan alan kişiler İngiltere’ye vize başvuru yapma hakkına sahiptir.

Aşağıda nitelikli göçmenlik için belirlenen kriterler ve bu kriterlerin bireylere başvurularında sağladığı puanlama tablosu verilmiştir. Nitelikli göçmenlik başvuruları için kişilerin bu puan sistemi üzerinden en az 70 puana ulaşmış olmaları gerekir:

KriterlerTakasa Dahil Mi?Puanlar
Onaylı sponsor tarafından iş teklifiHayır20
Uygun beceri düzeyinde işHayır20
Gerekli düzeyde İngilizce konuşmakHayır10
Maaş 20,480 £ (minimum) - 23,039 £Evet0
Yıllık Maaş 23,040 £ - 25,599 £Evet10
Yıllık 25.600 £ veya üstü maaşEvet20
Kıtlık bulunan meslekte iş sahibi ( MAC tarafından belirlenen )Evet20
Eğitim yeterliliği: İşle ilgili konuda doktoraEvet10
Eğitim yeterliliği: İşle ilgili bir STEM konusunda doktoraEvet20

İngiltere’ye Nasıl Yerleşebilirim?

Yeni göç yasası üzerinden İngiltere’ye yerleşmek için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır. Aile birleşimi hakkı bulunan bireyler, yatırımcılar, yüksek nitelikli kabul edilen kişiler, üstün yetenek sahipleri, öğrenciler ve daha pek çok birey için İngiltere’de yaşama imkanı bulunmaktadır.

Kişilerin kendilerine en uygun göçmenlik kategorisini belirleyerek bir başvuru gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İngiltere Göçmenlik Denetimini Hangi Kurum Yapar?

İngiltere, göçmenlik konusunda en hassas ülkelerden biridir. Yürürlüğe konulan Brexit ile göçmenlik sistemine yeni yenilikler ve denetlemeler getirilmiştir. Bu yenilikler ile kişilerin İngiltere göçmenlik denetimi kapsamında değerlendirilmeleri yapılmaktadır.

Göçmenlik denetimi Home Office (HO), aynı zamanda İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Burası aynı zamanda Birleşik Krallık Hükümeti’nin göçmenlik, güvenlik, hukuk ve düzenden sorumlu bakanlık departmanıdır.

Ankara Antlaşması Şartları Yeni Göçmen Politikalarından Etkilendi Mi?

İngiltere T.C vatandaşlarının Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’de iş kurmakla oturum izni hakkı devam etmektedir. Ancak bu kişiler eskiden olduğu gibi 5 yıl sonunda İngiliz pasaportuna başvuramamaktadır.

İngiltere Göçmenlik Danışmanlık

İngiltere Göçmenlik Danışmanlık Hizmetinden Nasıl Faydalanırım?

Yapılan yeni düzenlemeler ile İngiltere göç sisteminin daha net ve kararlı kurallar uygulamaya başlamıştır. Bu sebeple başvuru sahiplerinin gerekli belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bir araya getirmeleri oldukça önemlidir.

Vizem.net İngiltere göçmenlik danışmanlık hizmetleri veren Türkiye’deki 12 akredite acente arasında yer almaktadır. Vizem.net bünyesinde gerçekleştirilen İngiltere vize ve göçmenlik başvurularında başvuru sahipleri adına gerekli bütün evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması sağlanmaktadır.

Bunun yanında baştan sona bütün süreç başvuru sahibi adına takip edilerek 5 aşamalı bilgilendirme SMS’i sağlanmaktadır.

Paylaş: