İngiltere Göçmenlik Başvurusu

İngiltere Yeni Göç Yasası: 2022'de İngiltere Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İngiltere’nin göçmenlik politikası katı ve disiplinlidir ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından göçmenlik politikası ve sistemi değişmiştir. 1 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen Brexit, İngiltere’deki göçmen karşıtları ve Brexit destekleyicileri tarafından referandum sonucu uygulanmıştır. Brexit ile birlikte İngiltere’de yeni vize türleri tanımlanmış, AB ve İsviçre vatandaşlarına göçmenlik sistemi kapsamında sağlanan ayrıcalıklar kaldırılmış ve ülkenin iş gücü piyasasına nitelikli insan alımı artmıştır.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre 2020 yılında İngiltere’de Birleşik Krallık doğumlu olmayan nüfus 9,5 milyondur ve bunun 3,5 milyonu Avrupa Birliği doğumludur. İngiltere’nin en çok göçmen aldığı ülkeler sırasıyla Hindistan, Polonya, Pakistan, İrlanda ve Almanya'dır. İngiltere’de göçmen nüfusunun en fazla olduğu şehirler sırasıyla Londra, Westminster, Oxford ve Cambridge’dir.

Yeni İngiltere göç yasası Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve İngiltere’ye yerleşmek isteyen kişiler puan bazlı değerlendirme sistemine tabidir.

Vizem.net, Birleşik Krallık yeni göçmenlik düzenlemeleri çerçevesinde tüm İngiltere vize türleri için güncel danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

Birleşik Krallık vize başvurusu için: 0850 241 1868

İngiltere Eski ve Yeni Göçmenlik Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir

İngiltere eski ve yeni göçmenlik sistemi arasındaki farklar aşağıda listelenmiştir.

 • AEA ve AEA vatandaşlık statüsüne sahip olmayanlar için geçerli bir sistem haline gelmiştir.
 • Göçmenlik vize kategorilerinin çoğu yeniden adlandırılmıştır.
 • Yeni göçmenlik sistemi puan bazlı bir sistemdir ve başvuru sahibi; sponsor sahibi olmak, uygun beceri düzeyinde olmak, İngilizce dil gereksinimini karşılamak, gerekli maaş seviyesini karşılamak gibi koşulların yer aldığı değerlendirmeden en az 70 puan almak zorundadır.
 • Beceri eşiği ve maaş eşiği düşürülmüştür.
 • Yerleşik İş Gücü Piyasası Testi kaldırılmıştır.
 • Sponsorluk belgelerinin isimleri değiştirilmiştir.
 • Yurtdışındaki adaylar, yeni sistem ile kullanıma giren online uygulama yolu ile başvuru yapma hakkına sahip olmuştur.

İngiltere Puan Tabanlı Göçmenlik Sistemi Nedir?

Yeni puan temelli İngiltere göçmenlik sistemi ile kişiler belirli kriterler üzerinden puanlanmaktadır, ancak bazı özel durumların puanlama dışında etkisi olabilmektedir. İngiltere, resmi sitesinde yaptığı açıklama ile AB ülkelerine tanınan serbest dolaşıma bir son vererek ülkeye yüksek vasıflı işçileri çekecek puana dayalı adil bir sistem getirmek için göçmenlik sistemini yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikler ile yeni sisteme göre artık bireylerin hangi ülkelerden başvuru yaptıklarına değil tamamen kişisel niteliklerine odaklanılmaktadır.

İngiltere Göçmen Alımı 2022'de Nasıl Yapılıyor?

9 Nisan 2020'de İçişleri Bakanlığı, Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere düşük vasıflı çalışanlara vize kısıtlaması getiren yeni bir göçmenlik kuralı yayınlamıştır ve İngiltere göçmenlik yasası belirli beceriler, maaşlar, nitelikler ve ülkede az bulunan meslekler için İngiltere göçmenlik puan hesaplama sistemi getirmiştir. Yeni göçmenlik sisteminde verilen puan eşiğinin altına düşen herhangi bir işçinin, yeni göçmenlik kuralına göre İngiltere çalışma vizesine başvurması kısıtlanmaktadır.

İngiltere Nitelikli Göçmen Programı (Skilled Workers) Nedir?

Hem AB vatandaşı hem de diğer ülkelerin vatandaşı olan tüm başvuru sahiplerinin İngiltere nitelikli göçmenlik programı kapsamında başvuru gerçekleştirmeleri için öncelikle İngiltere'den bir iş teklifi ya da sözleşmesi aldıklarını kanıtlamaları gerekir. Kişilerin iş teklifi için gerekli beceri düzeyine sahip olduklarını ve İngilizce dil yeterliliklerini belgelerle sunmaları şarttır. Başvuru sahiplerinin mevcut mesleklerinde İngiltere’de belirlenen asgari maaş düzeyinin eşiğinde veya üzerinde bir yıllık gelire sahip olmaları gerekmektedir. MAC, 20.480£’un üzerinde olup da belirlenen 25.600£’un altında kalan yıllık gelir miktarları için de başvuru sahibine çeşitli kriterleri karşıladığı ve o meslek için İngiltere’de açık bulunduğu takdirde onay verebilmektedir.

Aşağıda nitelikli kalifiye göçmenlik puanlama tablosu, ilgili puanların takas edilip edilemeyeceği bilgisi ile birlikte verilmiştir.

KriterlerTakasa Dahil Mi?Puanlar
Onaylı sponsor tarafından iş teklifiHayır20
Uygun beceri düzeyinde işHayır20
Gerekli düzeyde İngilizce konuşmakHayır10
Maaş 20,480 £ (minimum) - 23,039 £Evet0
Maaş 23,040 £ - 25,599 £Evet10
25.600 £ veya üstü maaşEvet20
Kıtlık bulunan meslekte iş sahibi ( MAC tarafından belirlenen )Evet20
Eğitim yeterliliği: İşle ilgili konuda doktoraEvet10
Eğitim yeterliliği: İşle ilgili bir STEM konusunda doktoraEvet20

İngiltere Yüksek Nitelikli Göçmen Programı (High Skilled Workers) Nedir?

İngiltere yüksek nitelikli göçmen programı kapsamındaki yenilikler henüz tamamlanmamış olsa da İngiltere hükümeti resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre en yüksek nitelikli işçiler; akademik başarıları, yaş uygunlukları, dil yeterliliklerine göre puanlanarak bazı ayrıcalıklı durumlarda İngiltere’ye vizesiz de seyahat edebileceklerdir. Ancak oluşturulan bu rotanın ilerideki dönemlerde uygulamaya girebileceği açıklanmıştır.

İngiltere Göç Yasasında Düşük Vasıflı İşçiler (Low Skilled Workers) Yer Alır Mı?

Düşük vasıflı olarak kabul edilen işçilerin İngiltere göçmenlik sistemi kapsamının dışında tutulacağı açıklanmıştır. Puan temelli yeni göç yasası İngiltere’de ikamet edecek vasıflı işçiler için birçok esneklik içermesine karşın düşük vasıflı işçiler için zorlayıcı bir sistem olarak hayata geçmiştir.

İngiltere'ye Göç için Avantajlı Meslekler Hangileridir?

İngiltere yeni göçmenlik sistemi kapsamında mühendisler, bilim insanları, akademisyenler ve diğer yüksek vasıflı işçilerin İngiltere’ye göç etmek konusunda daha avantajlı hale gelmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle İngiltere vize sisteminde geçici çalışma izinleri ya da düşük vasıflı tabir edilen işçilere ülkede çalışma izni verilmemektedir.

Puanlama sistemine göre 70 puanın altında kalan bireyler düşük vasıflı olarak kabul edilmektedir. Puanlama sisteminde 70 puan ve üstünde alan bireyler İngiltere’ye göçmenlik başvurusunda bulunma hakkına sahip olmaktadır.

İngiltere'ye Nasıl Göç Edilir?

İngiltere’ye çalışma, iş kurma, aile birleşimi yapma veya eğitim yoluyla göç edilebilmektedir.

İngiltere’ye göçmenlik başvurusu yapacak kişinin çalışma yoluyla ülkeye göç edebilmesi için İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan sponsorluk lisansı olan işverenden iş teklifi alınması, iş kurma yoluyla göç edebilmesi için ilgili kuruluştan iş planı onayı alması ve diğer gerekli kriterleri sağlaması, aile birleşimi yoluyla göç etmesi için İngiliz vatandaşı veya İngiltere oturma izni bulunan biriyle ilişkisini ya da akrabalık bağını kanıtlaması ve gerekli kriterdeki gelir ile konaklama şartlarını sağlaması, eğitim yoluyla göç edebilmesi için İngiltere’de onaylı bir sponsor eğitim kurumundan kabul onayı alması gerekmektedir.

İngiltere Göçmenlik Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için İngiltere göçmenlik şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Temiz bir sabıka kaydına sahip olmak gerekmektedir.
 • İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) kullanmak için göçmenlik sağlığı ek ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Yeterli finansal kaynağa sahip olunması gerekmektedir.
 • İngilizce dil yeterliliğinin karşılanması ve kanıtlanması gerekmektedir.
 • Başvurulan vize türüne göre onaylanmış iş teklifi, öğrenim kabulü, iş planı onayı veya aile sponsorunun sunulması gerekmektedir.

Başvurulan vize türüne bağlı olarak İngiltere yeni göçmenlik sistemi üzerinde yer alan göçmenlik şartları değişiklik gösterebilmektedir.

Öğrenciler ve Uzman Meslekler için İngiltere Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Yeni İngiltere göçmenlik sistemi ile öğrenciler puan temelli sisteme tabi tutulmaktadırlar. Öğrenciler onaylı ve lisanslı bir eğitim kurumundan kabul aldıklarını, İngilizce dil yeterliliğine sahip olduklarını ve eğitim süreleri boyunca bütün yaşam masraflarını karşılayabileceklerini kanıtlamalılardır. Öğrencilerin puan sistemi üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Aşağıdaki kriterleri sağlayan başvuru sahipleri toplamda 50 puana sahip olmaktadırlar.

 • Eğitim görmek için bir kurumdan onay almış olmak
 • Eğitimin gereksinimlerini karşılıyor olmak
 • Bireyin bu eğitime neden ihtiyacı olduğunu açıklamak
 • Eğitim alınacak kursun seviyesine uygun olmak
 • Eğitim görülecek kursun alanı

Aşağıdaki kriterlerden her biri İngiltere’ye göç etmek isteyen öğrencilere 10 puan sağlamaktadır.

 • Finansal gereksinimleri karşılıyor olmak
 • Yeterli dil seviyesine sahip olmak

Uzman meslekler kategorisinde din adamlarına, sporculara ve üstün yetenekli bireylere yeni bir İngiltere göçmenlik rotası oluşturulmuştur. Bu kapsamda AB vatandaşları ve diğer tüm ülke vatandaşları İngiltere skilled worker (Tier 5) vizesi kapsamında değerlendirmeye alınacaklardır.

Aile Birleşimi için İngiltere Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Aile birleşimleri veya İngiltere iltica talepleri puan temelli yeni göçmenlik sistemi bünyesinde yer almamaktadır. İngiltere’ye aile birleşimi talebinde bulunulan başvuru sahipleri önceki göçmenlik uygulamalarına göre değerlendirilmeye devam etmektedirler.

İngiltere Göçmen Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İngiltere göçmenlik başvurusu için uzun süreli İngiltere vize türüne göre gerekli evrakların hazırlanması ve Gov.uk üzerinden online başvuru yapılması gerekmektedir. İngiltere göçmen vizesi için online başvuru sırasında oturum kartının İngiltere’de nereden alınacağının seçilmesi, vize ücreti ve göçmen sağlık ek ücretinin ödenmesi ve ardından İngiltere göçmen vizesi için aracı kurum başvuru merkezi üzerinden randevu alınması gerekmektedir. İngiltere vize ve göçmenlik başvuruları için yetkili merci Birleşik Krallık Vize ve Göç Dairesi’dir.

İngiltere göçmenlik başvurusu için tamamlanan online başvuru işlemleri ardından randevu alınan aracı kurumun vize başvuru merkezine gidilerek biyometri işlemlerinin tamamlanması ve talep edilmesi durumunda vize mülakatına girilmesi gerekmektedir.

İngiltere Göçmenlik Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

İngiltere göçmenlik başvuru ücreti, başvurulacak uzun süreli İngiltere vize türüne ve süresine göre değişiklik göstermektedir.

Aile birleşimi amaçlı İngiltere göçmenlik başvurusu için aile vizesi harcı 1,523 sterlin, çalışma amacıyla başvuru yapacak kişilerin vize türüne göre harç ücreti 625 sterlin ile 1,235 sterlin arasında, yatırımcıların göçmenlik başvurusu için innovator vize harcı 1,036 sterlin, startup vize harcı 378 sterlin ve öğrenim amacıyla başvuracak kişilerin vize harcı 363 sterlin tutmaktadır.

İngiltere Göçmenlik Sağlık Ek Ücreti Nedir?

İngiltere göçmenlik sağlık ek ücreti İngiltere'ye gidecek kişilerin ülke toprakları içerisinde sağlık hizmetlerine erişebilmesini sağlamaktadır ve yıllık 624 sterlindir.

İngiltere'de Göçmenlere Ne Kadar Süre için Oturma İzni Verilir?

İngiltere’de göçmenlere verilen oturma izni süresi başvuru sahibinin vize türüne göre değişiklik göstermektedir.

İngiltere’ye çalışma vizesi ile gidecek kişilere 5 yıllık oturma izni düzenlenirken aile birleşimi vizesi hamiline 2 yıl 9 aylık oturma izni düzenlenmektedir ancak izin süreleri gerekli şartlar sağlandığında uzatılabilmektedir ve süresiz oturma izni alınabilmektedir.

Süresiz olarak İngiltere’de oturma izni almak isteyen kişilerin vize türü ve durumuna göre gerekli yasal ikamet süresi değişiklik göstermektedir. Çalışma vizesi ile İngiltere’de oturma izni alan kişiler 5 yıl sonunda süresiz oturma iznine, aile vizesi ile oturum izni alan kişiler 3 yıl sonunda süresiz oturma iznine başvurabilmektedir.

İngiltere'ye Göçmen Olarak Giden Kişiler Vatandaşlık Alabilir Mi?

İngiltere’ye göçmen olarak giden kişilere genellikle 6 yılda vatandaşlık ve İngiltere pasaportu için başvuru hakkı verilmektedir.

İngiltere vatandaşlığı almak isteyen kişilerin İngiltere’de 5 yıl yasal ikamet ile süresiz oturum izni alması ve ardından 1 yıl süresiz oturum izni ile İngiltere vatandaşlık başvurusunda bulunması mümkündür.

İngiltere vatandaşı ile evli kişiler ülkede yasal olarak 3 yıl ikamet ettikten sonra süresiz oturum izni alabilmektedir ve hemen ardından vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir. İngiltere vatandaşlık başvurusu onaylanan kişiler vatandaşlık yemin törenine katılarak vatandaşlık belgesini aldıktan sonra İngiliz pasaportu başvurusunda bulunabilmektedir.

İngiltere Göçmenlik Sistemi Hakkında Sık Sorulan Sorular

İngiltere göçmenlik sistemi hakkında Vizem.net danışmanlarına iletilen soruların yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

İngiltere Göçmenlik Denetimini Hangi Kurum Yapar?

İngiltere göçmenlik denetimi Home Office (HO), aynı zamanda İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Home Office, Birleşik Krallık Hükümeti’nin göçmenlik, güvenlik, hukuk ve düzenden sorumlu bakanlık departmanıdır.

İngiltere, göçmenlik konusunda en hassas ülkelerden biridir. Yürürlüğe konulan Brexit ile göçmenlik sistemine yeni yenilikler ve denetlemeler getirilmiştir ve bu yenilikler ile kişilerin İngiltere göçmenlik denetimi kapsamında değerlendirilmeleri yapılmaktadır.

İngiltere Göçmenlik Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İngiltere göçmenlik puan hesaplama işlemleri her vize kategorisine göre farklılık göstermektedir. Tüm başvurular için aranan temel şart İngilizce dil yeterliliğidir.

İngiltere vize kategorileri için belirlenmiş olan özel kriterler bulunmaktadır ve başvuru sahipleri bu kriterler üzerinden puanlamaya tabi tutulur. En az 70 puan alan kişiler İngiltere’ye yerşelmek üzere vize başvuru yapma hakkına sahiptir.

Aşağıda nitelikli göçmenlik için belirlenen kriterler ve bu kriterlerin bireylere başvurularında sağladığı puanlama tablosu verilmiştir.

KriterlerTakasa Dahil Mi?Puanlar
Onaylı sponsor tarafından iş teklifiHayır20
Uygun beceri düzeyinde işHayır20
Gerekli düzeyde İngilizce konuşmakHayır10
Maaş 20,480 £ (minimum) - 23,039 £Evet0
Yıllık Maaş 23,040 £ - 25,599 £Evet10
Yıllık 25.600 £ veya üstü maaşEvet20
Kıtlık bulunan meslekte iş sahibi ( MAC tarafından belirlenen )Evet20
Eğitim yeterliliği: İşle ilgili konuda doktoraEvet10
Eğitim yeterliliği: İşle ilgili bir STEM konusunda doktoraEvet20

Ankara Antlaşması Şartları Yeni Göçmen Politikalarından Etkilendi Mi?

Ankara Antlaşması şartları İngiltere yeni göçmen politikaları doğrultusunda geçerliliğini yitirmiştir. Mevcut durumda Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’de bulunan T.C vatandaşlarının oturum izni uzatma hakkı devam etmekte, ancak yeni başvuru alımı yapılmamaktadır. İngiltere’ye Ankara Anlaşması kapsamında yerleşen kişiler için eskiden olduğu gibi 5 yıl sonunda İngiliz pasaportuna başvuru hakkı tanınmamaktadır.

İngiltere’ye Nasıl Yerleşebilirim?

İngiltere’ye yerleşmek isteyen kişinin İngiltere’de belirli bir süre yasal olarak ikamet etmesinin ardından süresiz oturum izni başvurusunda bulunarak İngiltere’ye yerleşmesi mümkündür ancak başvuru sahibinin sahip olduğu vize türüne göre gerekli yasal ikamet süresi değişiklik göstermektedir.

İngiltere innovator vize hamilinin süresiz oturum izni başvurusu için ülke topraklarında yasal olarak 3 yıl, yatırımcı vize hamilinin 2 veya 3 yıl ve İngiltere yerleşim vizesi hamilinin 5 yıl yasal olarak ikamet etmiş olması gerekmektedir.

İngiltere Göçmenlik Danışmanlık Hizmetinden Nasıl Faydalanırım?

İngiltere göçmenlik danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen kişilerin yeni göç düzenlemelerine ve uygulamaya başladığı kurallara uyarak İngiltere vizesi için gerekli evrakları eksiksiz ve doğru şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Vizem.net İngiltere göçmenlik danışmanlığı hizmeti veren Türkiye’deki 12 akredite acente arasında yer almaktadır ve İngiltere danışmanlık hizmeti dahilinde vize ve göçmenlik başvuruları için gerekli tüm evraklar Vizem.net danışmanları tarafından eksiksiz şekilde tamamlanmaktadır. Vizem.net üzerinden yapılan İngiltere göçmenlik başvurularında tüm süreç başvuru sahibi adına takip edilerek 5 aşamalı bilgilendirme SMS’i ile başvuru sahiplerine iletilmektedir.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Paylaş: