Rusya'ya Gidilmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Rusya'ya Gidilmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Rusya (resmi adıyla Rusya Federasyonu), Doğu Avrupa ve Kuzey Asya kıtalarında bulunmaktadır ve 17.098.242 km² yüzölçümüyle dünyanın en büyük ülkesidir. Rusya nüfusu 2021 yılı itibarıyla 146,238 milyondur. Rusya’nın başkenti Moskova’dır ve federal yarı-başkanlık sistemli cumhuriyet yönetim biçimi ile yönetilmektedir. Rusya, kuzeybatıda Norveç, Finlandiya; batıda Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya, Beyaz Rusya; güneybatıda Ukrayna; güneyde Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur. Denizden ise Japonya ve ABD ile komşudur.

Rusya Nerededir?

Rusya, toprakları Doğu Avrupa ve Kuzey Asya üzerinde bulunan bir ülkedir. Rusya’nın kuzeybatısında Norveç, Finlandiya; batısında Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya, Beyaz Rusya vardır. Güneybatısında Ukrayna; güneyinde ise Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore vardır. Japonya ve ABD ile de deniz komşuluğu vardır.

Rusya’nın etrafı kuzeyde Kuzey Buz Denizi, Kara, Laptav, Sibirya, Çukçi; doğuda Okhotsk ve Japon; güneyde ve güneybatıda Hazar, Azak ve Karadeniz ve kuzeybatıda Baltık Denizi tarafından çevrelenmektedir.

Rusya ile Çin arasında 2,855 km, ABD ile 8,909 km, Ukrayna ile 4.663 km, Türkiye ile 5,264 km uzaklık bulunmaktadır.

Kafkas Dağları’nda bulunan Elbrus Dağı Rusya’nın en yüksek dağıdır. Güney Sibirya’nın en yüksek dağlarını barındıran Altay Dağ Ormanı ve Orman Bozkırı ile Ural Dağ Tundra ve Taygası da Rusya’nın ünlü dağ ve orman ekolojik bölgeleri arasında bulunmaktadır.

Rusya Hangi Kıtadadır?

Rusya, Avrupa kıtasınının doğusunda ve Asya kıtasının kuzeyinde bulunan bir ülkedir.

17.098.242 km² büyüklüğünde olan Rusya, Avrupa’da Yer Alan Ülkeler arasında en büyük yüzölçümüne sahip ülkedir.

Rusya Nüfusu Ne Kadardır?

Rusya’nın nüfusu 2021 yılı itibarıyla 146.001.453 kişidir. Rusya, Avrupa’nın en yüksek nüfusa sahip olan ülkesi ve dünyanın en yüksek nüfusa sahip olan 9. ülkesidir.

Rusya nüfusu yaş ortalaması 39.6’dır. 2020 yılı itibarıyla Rusya’nın ortalama yaşam süresi 73.20’dir ve Avrupa’da en uzun yaşam süresine sahip 44., dünyada ise en uzun ortalama yaşam süresine sahip 117.ülkedir. Rusya’da sabit bir nüfus sayım programı bulunmamaktadır.

Rusya’da ölüm oranı doğum oranından fazladır. 2018 itibarıyla kadın başına doğum oranı 1,6 olan Rusya dünya üzerinde en düşük doğurganlık hızına sahip olan ülkeler arasındadır. Rusya’nın nüfus artış hızı -0.2’dir. Rusya nüfusu, dünya üzerindeki en yaşlı nüfuslar arasında bulunmaktadır.

Rusya Kordinatları Nedir?

Rusya, 61.5240° Kuzey enlemi, 105.3188° Doğu boylamında yer almaktadır.

Rusya Zaman Dilimi Nedir?

Rusya’nın başkenti olan Moskova’da geçerli olan ortak saat dilimi (UTC+3) saat dilimidir. Rusya’da geçerli olan 11 farklı ortak saat dilimi bulunmaktadır.

Rusya’nın başkenti Moskova’da da geçerli olan (UTC+3) saat diliminin merkez meridyeni 45 ° Doğu meridyenidir. Belarus, Türkiye ve Ukrayna, Rusya’nın başkenti olan Moskova’da geçerli olan ortak zaman diliminde bulunan diğer ülkeler arasında yer almaktadır.

Rusya ve Türkiye Arasındaki Zaman Farkı Nedir?

Rusya ve Türkiye arası saat farkı bulunmamaktadır (başkentler arasında). Moskova’da geçerli olan saat dilimi ve Ankara’da geçerli olan saat dilimi arasında bir fark bulunmadığından genel olarak ulaşım ve iletişim zorluklarının iş ve turizm için bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak Rusya’da geçerli olan diğer 11 saat diliminde bulunan bölgelerden birine seyahat edildiği durumda saat farkına rastlamak mümkün olmaktadır.

Rusya Resmi Dili Nedir?

Rusya’nın tek federal resmi dili Rusçadır Rusya meclisi, ordusu, ve mahkemelerinde geçerli olan asıl dildir. Rusya’da bulunan cumhuriyetlerde resmi olarak tanınan başka diller de bulunmaktadır. Başkurtça, Kırım Tatarcası, Adigece, Çuvaşça, Çeçence, Erzyaca ve Abazaca, Rusya’da resmi dil olarak tanınan diğer diller arasında yer almaktadır.

Rusya’da Konuşulan Diller Nelerdir?

Rusya’da konuşulan diller aşağıda listelenmiştir.

 • Rusça (Rusya)
 • Abazaca (Karaçay-Çerkes)
 • Adigece (Adige)
 • Altayca (Altay Cumhuriyeti)
 • Başkurtça (Başkurdistan)
 • Buryatça (Buryatya)
 • Çeçence (Çeçenistan)
 • Çuvaşça (Çuvaşistan)
 • Kırım Tatarcası (Kırım Cumhuriyeti)
 • Erzyaca (Mordovya)
 • İnguşça (İnguşetya)
 • Kabardeyce (Kabardey-Balkar Karaçay-Çerkes)
 • Kalmıkça (Kalmıkya)
 • Karaçay-Balkarca (Kabardey-Balkar Karaçay-Çerkes)
 • Hakaslarca (Hakasya)
 • Komi-Zyrianca (Komi Cumhuriyeti)
 • Dağlık Marice, Ova Marice (Mari El)
 • Mokşaca (Mordovya)
 • Nogayca (Karaçay-Çerkesya , Dağıstan)
 • Osetçen (Kuzey Osetya-Alanya)
 • Tatarca (Tataristan)
 • Tuvanca (Tuva)
 • Udmurtça (Udmurtya)
 • Ukraynaca (Ukrayna)
 • Yakutça (Yakutistan)
 • Buryatça (Buryatya)
 • Çukçice (Yakutistan)
 • Dolganca (Yakutistan)
 • Evence (Yakutistan)
 • Evenkice (Yakutistan)
 • Fince (Karelya Cumhuriyeti)
 • Karelyaca (Karelya Cumhuriyeti)
 • Kazakça (Altay)
 • Hantice (Hanti-Mansi Özerk Okrugu ve Yamalo-Nenets Özerk Okrugu)
 • Komi-Permyakça (Komi-Permyak Okrugu)
 • Mansice (Hanti-Mansi Özerk Okrugu)
 • Nenetsçe (Hanti-Mansi Özerk Okrugu , Nenets Özerk Okrugu ve Yamalo-Nenets Özerk Okrugu)
 • Selkupça (Yamalo-Nenets Özerk Okrugu)
 • Vepsçe (Karelya Cumhuriyeti)
 • Yukagir dilleri (Yakutistan)

Rusya’da en çok konuşulan dil Rusça’dır. Rusya’daki devlet okulu öğrencilerinin %97’si yalnızca veya çoğunlukla Rusça dilinde eğitim almaktadır. Rusya’da insanların %13-15’i yabancı dil konuşabilmektedir. Rusya’da en çok konuşulan yabancı dil Almanca, en çok konuşulan ikinci yabancı dil ise İngilizcedir.

Rusya Telefon ve Ülke Kodu Nedir?

Rusya’nın telefon ve ülke kodu +7’dir. Türkiye’den Rusya aranırken Rusya telefon ve ülke kodu olan +7’nin kullanılması gerekmektedir.

Rusya Plakası Nedir?

Rusya uluslararası plaka kodu “RUS” olarak belirlenmiştir. Rusya’da tipik bir araç plakasının formatı A 000 AA 00 şeklindedir.

Standart Rus plakaları beyaz bir arka plan üzerinde siyah karakterlere sahiptir ve kayıt numarası sekiz veya dokuz karakter uzunluğundadır. Rusya plakasında bulunabilecek harfler А, В, Е, K, М, Н, О, Р, С, Т, У ve X olmak üzere 12 adettir.

Plakanın ilk bölümünde bir harf bulunmaktadır, ardından üç sayı ve iki ek harf gelmektedir. Harfler bir araya getirildiğinde bir dizi oluşturmaktadırlar. Seri numarası rakamlarla temsil edilmektedir. Aracın kayıtlı olduğu bölgenin iki veya üç haneli kodu, Rusya’nın uluslararası kodu olan RUS ve Rusya bayrağı plakanın sağ tarafında ayrı bir çerçevede bulunmaktadır.

Rusya İnternet Uzantısı Nedir?

Rusya internet uzantısı (domain) adı .ru şeklindedir. 1994’ten beri kullanımda olan Rusya internet uzantısı .ru, Rus Alan Adı Kayıt Merkezi tarafından yönetilmektedir.

2010 yılının ortasına kadar, 2.6 milyondan fazla .ru alan adlı internet sitesi kaydedilmiştir. Özel şahıslar ve şirketler .ru alan adını satın alabilmekte ve kaydedebilmektedir.

Rus Alan Adı Kayıt Merkezi, kayıt şirketlerinin kayıt hizmetlerini sağlamadan önce tescil ettirenlerden belirli bilgi ve belgeler toplamasını şart koşmaktadır. Tescil ettiren kişinin özel bir kişi olması durumunda , tescil ettiren kişinin tam adının ve adresinin kanıtının alınması gerekir.

Rusya Federasyonu’ndaki en büyük sicil memurluğu olan RU-CENTER’a göre, bu gereklilik, tescil ettirenin pasaportundan kişisel bilgilerin bir kopyasının ve veriliş bilgilerinin sunulması ile karşılanmaktadır. Tescil ettiren taraf bir şirket veya yasal olarak tescilli başka bir kuruluş ise , tescil ettiren kuruluşun tam adını ve adresini içeren devlet kaydının bir kopyasının alınması gerekmektedir. Rusya Federasyonu’nda kayıtlı kuruluşlar için bu gereklilik; tescil ettiren kuruluşun kuruluş belgesinin bir kopyası ibraz edilerek karşılanmaktadır.

Rusya Başkenti Neresidir?

Rusya’nın başkenti, ve aynı zamanda en kalabalık şehri Moskova’dır. Moskova, merkezinde 10.406.578’lik nüfusa sahiptir. Moskova şehri, etrafındaki banliyöler de eklendiğinde 18 milyona yaklaşan bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Moskova, Avrupa’nın en büyük şehri, en büyük kentsel alanı, en büyük metropol alanı ve yüzölçümü bakımından en büyük şehridir.

1147 yılında kurulan ve Moskova Büyük Dükalığı’nın başkenti olarak hizmet veren Moskova, zengin ve güçlü bir metropole dönüşmüştür. Çarlık tarihinin büyük bölümünde Moskova, Rusya Çarlığı’na dönüşen Moskova Büyük Dükalığı’nın siyasi ve ekonomik başkenti olmaya devam etmiştir. Çarlık, Rus İmparatorluğu’na dönüştürüldüğünde başkent Moskova’dan Saint Petersburg’a taşınmış ve Moskova’nın önemi azalmıştır. Ekim Devrimi’nin ardından başkent tekrar Moskova’ya taşınmış ve şehir, Rus SFSC’nin ve nihayetinde Sovyetler Birliği’nin siyasi merkezi olarak yeniden kurulmuştur. Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından Moskova başkent olmaya devam etmiştir.

Moskova, Rusya ve Doğu Avrupa’nın siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel merkezi olarak hizmet veren federal bir şehir olarak kontrol edilmektedir. Sekiz yüzyıla yayılan bir tarihe sahip olan Moskova, dünyanın en kuzeydeki ve en soğuk mega kentidir. Moskova, bir alfa dünya kenti olarak dünyanın en büyük metropol ekonomilerinden birine sahiptir. Moskova, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden ve dünyanın en hızlı yükselen turizm merkezlerinden biridir. Moskova, dünyadaki en büyük üçüncü milyarder sayısına ve Avrupa’daki en büyük milyarder sayısına sahiptir. Moskova Uluslararası İş Merkezi, Avrupa’nın en yüksek gökdelenlerinden bazıları dahil olmak üzere, Avrupa’nın ve dünyanın en büyük finans merkezlerinden biridir. Moskovalılar, Avrupa’daki herhangi bir yerden daha fazla sayıda kamu dijital hizmetlerine sahiptir ve dünyanın en iyi online kamu hizmetlerine erişebilmektedir. Moskova, 1980 Yaz Olimpiyatları’na ve 2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmıştır.

Moskova; şehrin sayısız müzesi, akademik kurumları, devlet kurumları ve tiyatroları sayesinde çok sayıda Rus sanatçı, bilim adamı ve sporcuya ev sahipliği yapmaktadır. Moskova’da birçok dünyaca yetkinliği kanıtlanmış okul bulunmaktadır. Moskova Dil Okulları, Rusya’da dil eğitimi alan öğrencilere üst düzey bir Rusça eğitimi vermektedir. Moskova’da birçok UNESCO Dünya Mirası Alanı bulunmaktadır. Kızıl Meydan, Aziz Basil Katedrali, Saint Bravo Katedrali ve ikinci Rus hükümetinin iktidar koltuğu olarak hizmet veren Moskova Kremlin Sarayı gibi yapıları barındırması sayesinde Moskova, Rus mimarisinin sembolu olması ile tanınmaktadır. Moskova, çeşitli endüstrilerdeki birçok Rus şirketine ev sahipliği yapmaktadır. Moskova’da dört uluslararası havaalanı, dokuz demiryolu terminali, bir tramvay sistemi, bir monoray sistemi ve Avrupa’nın Moskova Metrosunu içeren kapsamlı bir ulaşım ağı bulunmaktadır. %40’ından fazlası yeşillik ile kaplı olan Moskova, Avrupa’nın ve dünyanın en çevre dostu şehirlerinden biridir.

Rusya’nın Şehirleri Nelerdir?

Rusya’da 1112 adet şehir bulunmaktadır.

Rusya’nın önemli şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • Moskova
 • Saint Petersburg
 • Novosibirsk
 • Yekaterinburg
 • Kazan
 • Nizhny Novgorod
 • Chelyabinsk
 • Samara
 • Omsk
 • Rostov-on-Don
 • Ufa
 • Krasnoyarsk
 • Voronezh
 • Perm
 • Volgograd

Moskova, Rusya’nın en kalabalık ve en büyük şehridir. Derbent, Rusya’nın en eski tarihe sahip şehridir. Yakutsk, Rusya’nın en soğuk şehridir.

Rusya’da Gezilecek Yerler Nelerdir?

Rusya’da doğa gezisi amaçlayanlar için gezilecek yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Baykal Gölü
 • Olkhon Adası
 • Ussuri Koyu
 • Ruskeala
 • Teletskoye Gölü

Rusya’da tarihi gezi amaçlayanlar için gezilecek yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Aziz Vasil Katedrali
 • Kremlin
 • Kurtarıcının Kanlı Kilisesi
 • Lenin’in Mozolesi
 • Kızıl Meydan

Rusya’da kültürel gezi amaçlayanlar için gezilecek yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Ermitaj Müzesi
 • Grand Peterhof Sarayı ve Bahçeleri
 • Kışlık Saray
 • Kirillo-Belozersky Manastırı
 • Irkutsk

Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü, Sibirya’daki Irkutsk Oblastı ile Buryatia arasında yer almaktadır. Baykal Gölü, Sibirya’nın Mavi Gözü olarak da bilinmektedir. Baykal Gölü’nün yüzölçümü yaklaşık 31.722 km²’, uzunluğu 636 km, en geniş yeri 79,5 km, ve ortalama derinliği 744 metredir.

Moskova’nın Kızıl Meydanı’ndaki Aziz Vasil Katedrali, çok renkli, kubbe benzeri çatı kaplaması ile bilinmektedir. Aziz Vasil Katedrali, Korkunç İvan tarafından Rus Devleti’nin 1555-1561 yılları arasında Kazan ve Astrahan hanlıklarına karşı kazandığı zaferin anısına yaptırılmıştır. Aziz Vasil Katedrali’nin her biri kendi tasarımına sahip sekiz kubbesi, sekiz farklı galibiyeti temsil etmektedir. 1670’ten sonra, bir zamanlar som altından olan kubbeler çeşitli renklerde boyanmıştır. Aziz Vasil Katedrali’nin en yüksek kulesi yaklaşık 65 metredir.

Ermitaj Müzesi, St. Petersburg’da bulunan bir Rus sanatı ve kültürü müzesidir. Ermitaj Müzesi, 1764’te Çariçe II. Katerina tarafından yaptırılarak dünyanın en büyük ve en eski müzelerinden biri haline gelmiştir. Ermitaj Müzesi 1852’ye kadar halka kapalı halde tutulmuştur. Ermitaj Müzesi’ne ait toplamda yaklaşık 3 milyon sanat eserinden oluşan müze koleksiyonunun sadece küçük bir kısmı görülebilmektedir. Ermitaj Müzesi, dünyanın en büyük resim koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır ve Guinness Rekorlar Kitabı’nda listelenmiştir.

Rusya’da doğa gezisi, kültürel gezi ya tarihi gezi amaçlayanlar için gezilebilecek birçok yer mevcuttur. Rusya’nın Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş toprakları sebebiyle Rusya Gezilecek Yerler çeşitli ve fazladır.

Rusya Yüzölçümü Nedir?

Rusya’nın yüzölçümü 17.098.246 km²’dir. Rusya, yüzölçümü büyüklüğü açısından dünya üzerinde 1. sıradadır.

Rusya’nın geniş yüzölçümü, Rusya’yı birçok ülkeyle komşu kılmakta, ve Rusya’nın birçok denize kıyısı olmasını sağlamaktadır. Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan Rusya, yüzölçümünün büyüklüğü sayesinde ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal olarak birçok avantaja sahiptir.

Rusya Ekonomisi Nasıldır?

Rusya ekonomisi, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yüksek düzeyde doğal kaynaklara sahip karma bir ekonomidir. Rusya ekonomisi, Avrupa’nın en büyük beşinci ekonomisi, nominal GSYİH açısından dünyanın on birinci en büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesi açısından dünyanın altıncı en büyük ekonomisidir.

Rusya’nın geniş yüzölçümü, Rusya’nın ekonomik faaliyetlerinde önemli bir faktördür ve bazı tahminler Rusya’nın dünya üzerindeki doğal kaynakların %30’undan fazlasına sahip olduğunu ileri sürmektedir. Dünya Bankası’na göre Rusya, 75 trilyon ABD doları değerinde doğal kaynaklara sahiptir. 2019 yılında Rusya’nın ihracat değeri 407 milyar dolar, ithalat değeri ise 238 milyar dolardır. Rusya’nın ihracat miktarının %80’inden fazlasını enerji gelirleri oluşturmaktadır. Rusya’nın 2016’da hükümet bütçe gelirlerinin %36’sını petrol ve gaz gelirleri oluşturmuştur. Dünyanın bilinen en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olan Rusya, dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı ve dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısıdır. Rusya, dünyanın en büyük 11 ve Avrupa’nın en büyük 5. ekonomisidir. 1999 yılında 13.04% olan Rusya işsizlik oranı, 2020 yılında 5.73% seviyesindedir.

Covid-19 vakalarında kademeli bir düşüş olduğu durumda, temel Rusya GSYİH büyümesinin 2021’de yüzde 3,2, ardından 2022 ve 2023’te sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,3 olacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik çeşitlendirme yoluyla potansiyel büyümenin artırılması, mevcut devlete ait işletmeleri daha verimli ve rekabetçi hale getirmek için yönetimlerinin iyileştirilmesi ve küresel değer zincirlerine daha iyi entegrasyon geleceğe yönelik Rusya Ekonomi beklentileri arasındadır.

Rusya Kişi Başına Milli Gelir Ne Kadardır?

Rusya’da 2020 yılında kişi başına düşen milli gelir 11.786 $’dır. Rusya, kişi başına düşen milli gelir miktarı açısından dünyada 78. sırada, Avrupa’da 32. sıradadır. Rusya’da 1989 yılında kişi başına düşen milli gelir 3.777 $ iken, bu miktar 2020 yılına kadar toplam 8009 $ değerinde artış göstermiştir. Rusya’da 2021 yılındaki asgari ücret, 12,792 rubledir. Bu miktar, yaklaşık 172 ABD dolarına tekabül etmektedir.

Rusya Para Birimi Nedir?

Rusya para birimi rubledir ve sembolü ₽’dir.

Rusya Para Birimi
Rusya Para Birimi

Rusya GSYIH Ne Kadardır?

Rusya’nın GSYIH değeri 1.7 trilyon dolardır. Rusya, GSYIH değeri açısından dünyada 11, Avrupa’da 5. sıradadır.

Rusya İnsani Gelişmişlik Endeksinde Kaçıncı Sıradadır?

Rusya, insani gelişmişlik endeksinde 52. sırada yer almaktadır. İnsanı gelişmişlik endeksinde Rusya’dan önce Kazakistan, Rusya’dan sonra ise Belarus yer almaktadır. Doğumda beklenen yaşam süresi, beklenen eğitim yılı, ortalama eğitim yılı gibi kriterler Rusya’nın insani gelişmişlik endeksinde yükselmesini sağlamaktadır.

Rusya Mutluluk Sıralamasında Kaçıncıdır?

Rusya, Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu’nda yayınlanan verilere göre 2021 yılı mutluluk sıralamasında 153 ülke arasında 73. sıradadır. Mutluluk sıralamasında Rusya’nın bir üstü sırada yer alan Montenegro, bir altı sırada yer alan ülke ise Kırgızistan’dır. Daha yüksek yaşam beklentisi, daha iyi eğitim ve daha yüksek bir refah düzeyi Rusya’da mutluluk miktarını belirleyen temel faktörlerdir.

Rusya Ordusu Nasıldır?

Rus ordusu, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Havacılık Kuvvetleri olmak üzere üç kola sahip olan, Rusya Federasyonu’nun askeri kuvvetleridir.

2021 itibariyle 1 milyondan fazla aktif görevli personeli bulunan Rus ordusu, dünyanın dördüncü en büyük ordusudur. Rus ordusunda yaklaşık 2 milyon yedek asker bulunmaktadır.

Dünyanın en büyük nükleer silah stokuna sahip Rus ordusu dünyanın en güçlü ikinci askeri gücüdür. Rusya’nın 2020 ve 2021 yıllarında 61,7 milyar Dolar değerinde olan askeri bütçesi dünyanın dördüncü en büyük askeri bütçesidir. Rus ordusu dünyanın en büyük ikinci balistik füze denizaltı filosuna sahiptir ve stratejik bombardıman uçakları işleten sadece üç ülkeden biridir.

Rus ordusu; dünyanın en büyük tank kuvveti, ikinci en büyük hava kuvveti ve üçüncü en büyük deniz filosu olma niteliğini taşımaktadır.

Rusya Politikası Nasıldır?

Rusya’nın politikası federal yarı başkanlık cumhuriyeti çerçevesinde yürütülmektedir. Rusya’da hakim parti, Vladimir Putin’in başkanlığının ilk yıllarından itibaren Birleşik Rusya Partisi’dir. Rusya’nın cumhurbaşkanı Vladimir Putin’dir. Rusya’da hakim görüş, Birleşik Rusya partisinin 2019’da partinin resmi görüşü olarak duyurduğu Rus muhafazakarlığıdır.

Federal Meclis, Rusya Federasyonu’nun ulusal yasama organıdır. Federal Meclis, alt meclis olan Devlet Duması ve üst meclis olan Federasyon Konseyinden oluşmaktadır. Federal Meclis’te 450’si Devlet Duması ve 170’i Federasyon Konseyi’ne ait olmak üzere toplam 620 koltuk vardır. 2021 yılında Federal Meclis’in 74.66% oranında koltuğu hakim parti olan Birleşik Rusya Partisi’ne aittir.

Rusya Federasyonu anayasası, 12 Aralık 1993 yılında ulusal bir referandumla onaylanmıştır. Sovyet yönetim sistemi, anayasanın resmi olarak yayınlandığı gün olan 25 Aralık 1993’te Rusya anayasasının yürürlüğe girmesiyle feshedilmiştir. Mevcut anayasa, Rusya’nın en uzun süre hizmet veren ikinci anayasası olma özelliğini taşımaktadır. Rusya Federasyonu anayasasının metni, 800’den fazla kişinin katıldığı 1993 Anayasa Konferansı sırasında geliştirilmiştir. Rus Federasyonu anayasası iki bölümden oluşmaktadır. Rus Federasyonu anayasasının birinci bölümü, Rusya Federasyonu’nun siyasi, sosyal, hukuki, ekonomik ve sosyal sistemlerinin temelleri ile bireyin temel hak ve özgürlüklerini, Rusya Federasyonu’nun federal yapısını, kamu otoritelerinin statüsünü, ve anayasanın gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi prosedürünü belirleyen 9 bölüm ve 137 maddeyi içermektedir. Rusya Federasyonu anayasasının ikinci bölümü, nihai ve geçici hükümlerin yanı sıra anayasal hukuk standartlarının kalıcılığı ve istikrarının temelini oluşturan maddeler içermektedir. Anayasa ve siyasi partilerin varlığı ile Rusya Politika yapısı, 1992’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana istikrarlı bir gelişim göstermiştir.

Rusya’nın Dahil Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Nelerdir?

Rusya’nın dahil olduğu uluslararası anlaşmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Bağımsız Devletler Topluluğu: 1991 tarihinde, Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova Özbekistan,ve Tacikistan ile dahil olunmuştur.
 • Varşova Paktı: 1955 tarihinde, Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ile dahil olunmuştur.
 • Avrupa Konseyi: 1996 tarihinde, Belarus, Kazakistan ve Vatikan hariç diğer Avrupa ülkeleri ile dahil olunmuştur.
 • Birleşmiş Milletler: 1945 tarihinde 192 ülke ile dahil olunmuştur.
 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü: 1992 tarihinde Karadeniz Havzasında bulunan 12 üye ile dahil olunmuştur.
 • Dünya Ticaret Örgütü: 2012 tarihinde 159 ülke ile dahil olunmuştur.
 • Uluslararası Para Fonu: 1992 tarihinde 189 ülke ile dahil olunmuştur.
 • Paris Anlaşması: 2015 tarihinde 196 ülke ile dadil olunmuştur.
 • Moskova Antlaşması: 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile ile dahil olunmuştur.

Rusya’nın Sembolleri Nelerdir?

Rusya’nın sembolleri aşağıda listelenmiştir.

 • Matruşka
 • İki başlı kartal
 • Valenki
 • Balalayka
 • Semaver
 • Kürk şapkalar
 • Rusya bayrağı
 • Rus ayısı
 • Ded Moroz ve Snegurochka
 • Troyka
 • Ekmek ve tuz

Rusya Bayrağı Nasıldır?

Rusya bayrağı, Rusya Federasyonu’nun ulusal bayrağıdır. Rusya bayrağı; beyaz, mavi ve kırmızı renklerde yatay üç şeritten oluşmaktadır.

Rusya bayrağındaki üç renk, Moskova Büyük Prensliğinin kırmızı kalkanını, St. George’un mavi pelerinini ve beyaz atını temsil etmektedir. Bazı yorumlara göre ise; Rusya bayrağı, ilk Rus savaş gemisi olan 1667 Oryol’da dalgalanan mavi bir haç ile beyaz ve kırmızı renklerde dörde bölünmüş iki bayrağa atıfta bulunmaktadır. İlk kez 1696 yılında Rus ticaret gemileri için bir sancak olarak kullanılmış olan Rusya Bayrağı, 2000 yılı tarihli bir yasayla tasdik edilmiştir.

Rusya Avrupa Birliği Ülkesi Midir?

Rusya, Avrupa Birliği ülkesi değildir.

Rusya Bir Schengen Ülkesi Midir?

Rusya Schengen ülkesi değildir.

Schengen Ülkeleri Nelerdir sorusunun cevabı ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika
 • Avusturya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Hollanda
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Lihtenştayn

Rusya, Avrupa’da bulunmasına rağmen Schengen ülkesi değildir. Bu yüzden Rusya’ya Schengen Vizesi ile seyahat edilememektedir.

Rusya NATO Üyesi Midir?

Rusya NATO üyesi değildir. NATO, ilk kuruluş yıllarından itibaren Rus liderler tarafından “Amerikan emperyalizminin saldırgan bir aracı” olarak görülmektedir. Rusya’nın NATO’ya olan bakışı günümüzde de negatiftir.

Rusya’da Ulaşım Koşulları Nasıldır?

Rusya’da ulaşım ağı oldukça gelişmiştir. Rusya’nın batısında bulunan Kaliningrad’dan doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası’na kadar, ülkenin karayolları, demiryolları ve hava yolları ağı yaklaşık 7.700 kilometreyi kapsamaktadır. Rusya’nın Moskova ve Saint Petersburg gibi büyük şehirleri geniş hızlı transit sistemleriyle birbirine bağlıdır.

Rusya’nın merkezi şehirlerinde trafik yoğunluğu oldukça fazladır. 2020’de Rusya’nın başkenti Moskova, TomTom Trafik Endeksi’ne göre dünyanın trafiği en sıkışık beşinci şehridir. Moskova’daki trafik sıkışıklığı, seyahat süresini %54 oranında arttırmaktadır. Rusya’nın Moskova’dan sonra ikinci en büyük şehri olan Saint Petersburg’da trafik sıkışıklığı seviyesi %44’tür.

Rusya’da trafik yoğunluğu şehirler arasında büyük fark göstermektedir. Rusya’nın kırsal kesimlerinde bulunan daha az nüfuslu şehirlerinde trafik yoğunluğu düşük seviyelerde kalmakta, ve trafik sıkışıklığı bulunmamaktadır. Rusya’da şehir içi ulaşımda trafiğin en yoğun olduğu saatler işe gidiş saatleri olan 8 ve 9’dur.

Rusya’da şehir içi ulaşımda minibüs, tramvay, otobüs, metro, troleybüs ve taksi gibi araçlar kullanılmaktadır. Rusya’da ulaşım altyapısının geniş ağlara sahip olması sebebiyle şehir içi ulaşım yapmak kolaydır.

Rusya’da şehirlerarası ulaşımda tren, otobüs, ve deniz yolu ulaşım araçları kullanılabilmektedir. Moskova ve Saint Petersburg gibi merkezi şehirlerden Rusya’nın diğer birçok şehrine seyahat etmek mümkündür.

Rusya; alkollüyken araç kullanma, kötü yol koşulları ve uygunsuz araba kullanımı nedeniyle dünyadaki en yüksek trafik ölüm oranlarından birine sahiptir. Rusya’da her yıl yaklaşık 30.000 adet trafik kazasına bağlı ölüm gerçekleşmektedir.

Rusya’da trafik yolun sağ tarafındadır, 12 yaşından küçük çocukların ön koltukta seyahat etmesi yasaktır ve araba kullanmak için minimum yaş 18’dir. Araç içinde hem ön hem de arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı zorunludur ve sürüş sırasında cep telefonuyla konuşmak yasaktır. Rusya’da özel bir trafik ışığı olmadığı durumda kırmızı ışıkta sağa dönüşe izin verilmemektedir. Rusya’da bir sürücünün araç içerisinde geçerli bir vize içeren pasaport, taşıma kartı, geçerli ehliyet, sigorta poliçesi, araba kayıt kağıdı, yıllık teknik muayene sertifikası gibi belgeleri ve ilk yardım çantası, yangın söndürücü, acil durum üçgen işareti, ve neon yansıtıcı yelek gibi eşyaları taşıması zorunludur. Rusya’da yerleşim alanları içinde hız sınırı 60 km/s, yerleşim alanlarının dışında 90 km/s, ve otoyollarda 100 km/s’dir. Rusya’da trafik cezaları uyarı, 100-2500 ruble para cezası ya da sürücünün ehliyetinin askıya alınması şeklindedir.

Rusya, şehir içi ve şehirlerarası olmak üzere gelişmiş ve büyük ulaşım ağlarına sahiptir. Rusya’da alınacak şehir içi ve şehirlerarası ulaşım biletleri ile Rusya’da Ulaşım yapmak mümkündür.

Rusya Eğitim Sistemi Nasıldır?

Rus eğitim sistemi, yasaya göre genel ve profesyonel olmak üzere iki eğitim biçimini içermektedir. Genel eğitim, 4 sene süren ilköğretim genel eğitimi, 5 sene süren temel genel eğitim, ve 2 sene süren ortaöğretim genel eğitimi olmak üzere 11 seneyi kapsamaktadır. Profesyonel eğitim, mesleki eğitim, lisans eğitimi ya da lisansüstü eğitim gibi eğitimleri kapsamaktadır. Rusya’da lisans eğitimi 4 sene, lisansüstü eğitim 2-4 sene, tıp ve mühendislik alanlarında uzmanlık eğitimi 6 sene, master eğitimi ise 2 sene sürmektedir.

Rusya’da başarısını ve yetkinliğini kanıtlamış birçok üniversite bulunmaktadır. 2021 yılı QS Dünya Üniversite Sıralaması’na göre Moskova Üniversitesi dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında olup 74. sırada yer almıştır.

Rusya’da; OECD ortalaması olan yüzde 42’den daha yüksek oranda, lise öğrencilerinin yüzde 51’i, mesleki eğitim ve öğretim programlarına kayıt olmaktadır. 2018 yılında, Rusya’daki 25-34 yaşındakilerin yüzde 62’si, OECD ülkelerindeki ortalama yüzde 45 oranına kıyasla daha yüksek oranda lisans derecesine sahiptir. 2017 yılında Rusya, OECD ülkelerindeki ortalama 11.231 ABD doları ile karşılaştırıldığında, temel ve orta öğretime öğrenci başına toplam 6.090 ABD doları harcamıştır. Rusya’da eğitim harcamalarının payı OECD ülkeleri genelindeki ortalama harcama payı olan %4,9’a kıyasla Rusya’nın GSYİH’nın %3,4’ünü kapsamaktadır.

Rusya’da bir öğretim programına kayıt olmak ve Rusya’ya eğitim amaçlı seyahat edebilmek mümkündür. Rusya’ya eğitim amaçlı seyahat edebilmek için Rusya öğrenci vizesi alınmalıdır.

Rusya Sosyal Yapısı Nasıldır?

Rusya toplumsal yapısı Rus insanının toplumsal değerleri, tarihi ve gelecek algısı ile biçimlenmiştir. Rusya’da şefkat, dayanışma, cömertlik, dayanıklılık ve güç kavramları büyük önem taşımaktadır. Rus insanı ile tarihi arasında büyük bir duygusal bağ mevcuttur. Rusya’da ülkenin ve halkın geçmişine büyük değer verilmektedir. Rusya’da birçok etnik azınlık olmasına rağmen kültürlerin, dinlerin ve dillerin unutulmaması büyük önem taşımaktadır. Etnik azınlığa dahil birçok insan geleneklerini, dillerini, kültürlerini ve dinlerini yaşatmaya devam etmektedir. Rusya’da sanata büyük önem verilmektedir ve Rusya’nın edebiyat, dans, tiyatro, müzik ve felsefe alanlarındaki mirasıyla gurur duyulmaktadır. Rusya’da farklılıklara rağmen beraberliğe önem verilmektedir. İnsanların ortak acılar ve sevinçlerle birbirlerine yaklaştığına inanılmaktadır.

The Economist tarafından 2021 yılında yayınlanan verilere göre Rusya, her bin kişide 4,7 oranıyla dünya üzerinde en çok boşanma oranına sahip olan ülkedir.

Rusya’da genel olarak Rus milliyetçiliği ve Rus muhafazakarlığı görüşleri hakimdir. Çevreci aktivizm son zamanlarda Rusya’da artış göstermeye başlamıştır.

Rusya’da cinsiyet eşitliği yasal olarak sağlanmış olmasına rağmen, Rus toplumunda cinsiyet eşitliği algısı düşüktür. Rusya’da kadınların büyük kısmı eşleri tarafından en az bir kez dövülmekle tehdit edilmiş veya cinsel, fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Rusya Federasyonu’nun yasama ve yürütme organlarında kadınların oranı çok düşüktür. Rusya’da kadın çalışan istihdamı erkek çalışan istihdamından oldukça düşüktür ve ortalama bir kadın çalışan ortalama bir erkek çalışandan daha düşük maaş almaktadır.

2020 yılında Rusya’da suç oranı 100 bin kişi başına yaklaşık 1,39 bin suça ulaşarak bir önceki yıla göre artış kaydetmiştir. 2015’ten 2020’ye kadar olan dönemde, Rusya’da suç oranı, 100 bin kişi başına 240 oranında düşüş yaşamıştır.

Rusya’da ifade özgürlüğü hakkı yasalar ile sağlanmış olmasına rağmen, pratikte korunmamaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre; Rusya sivil toplumu seçici yasalar, kısıtlamalar ve sansürlemeler ile kontrol altında tutmaktadır. 1990 yılından bu yana Rusya özgür haber yapmaya çalışan gazetecilere karşı tehlikeli bir ülke olarak bilinmektedir.

Rus şaka ve mizah anlayışı, genellikle kısa kurgusal hikayeler içermektedir. Rusya’da genellikle şakaların asıl amacı insanları güldürmek değil, şakanın kendisinden daha büyük bir gerçeğe işaret etmektir. Rusya’da şakaların konuları genellikle Rusya Sosyal Yapısı içerisinde yer alan küçük ve basit konulardır.

Rusya Kültürel Yapısı Hakkında Ne Bilinmelidir?

Rusya kültürel yapısı çok ulusludur. Rusya’da nüfusun yüzde 81’e yakınını etnik Ruslar oluşturmaktadır. Nüfusun geri kalan yüzde 19’lık kısmını ise Hint-Avrupalılar, Türkler, Fin-Ugor halkları, Tatarlar , Ukraynalılar, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Çeçenler oluşturmaktadır.

Çok uluslu bir ülke olan Rusya’da 190’dan fazla etnik gruba ait azınlık yaşamaktadır. Genel olarak Slav kültürünün ve Ortodoksluğun etkisi altında olan Rusya Kültürü, birçok azınlık grubun farklı kültür ve geleneklerini de içinde barındırmaktadır.

Rusya’nın Ünlü Sanatçıları Kimlerdir?

Rusya’nın edebiyat, müzik, tiyatro, resim, dans gibi dallarda önemli eserler vermiş birçok ünlü sanatçısı bulunmaktadır.

Rusya’nın ünlü sanatçıları aşağıda listelenmiştir.

 • Lev Tolstoy
 • Fyodor Dostoyevski
 • Pyotr Tchaikovsky
 • Maya Plisetskaya
 • Alexander Solzhenitsyn
 • Ayn Rand
 • Andrei Tarkovsky
 • Anton Chekhov
 • Wassily Kandinsky
 • Oksana Grigorieva
Rusyalı Önemli Üç Yazar

Rusya için önemli yazarlar aşağıda listelenmiştir.

 • Alexander Pushkin
 • Mikhail Lermontov
 • Nikolay Nekrasov
 • Fyodor Tyutchev
 • Alexander Blok

Rusya edebiyatı 10. yüzyılın sonlarında Kiev Knezliği’nin Hıristiyanlaşması ile başlamıştır. Alışılmadık bir biçim ve anlatıma sahip olan Rusya Edebiyatı, yüzyıllardır dünya edebiyatını birçok yönden şekillendirmektedir.

Rusyalı Önemli Üç Şarkıcı

Rusya için önemli şarkıcılar aşağıda listelenmiştir.

 • Vladimir Vysotsky
 • Alla Pugacheva
 • Philipp Kirkorov
 • Viktor Tsoi
 • Zemfira

Büyük ve kültürel açıdan çok çeşitli bir ülke olan Rusya, her biri kendi müzik kültürüne sahip birçok etnik gruba sahiptir. Birçok kültürün ezgilerinin beslediği Rusya Müziği ve Şarkıları gittikçe artmakta olan bir üne sahiptir.

Rus Yapımı Önemli Üç Film

Rusya için önemli filmler aşağıda listelenmiştir.

 • Potemkin Zırhlısı
 • Gel ve Gör
 • Ayna
 • Kameralı Adam
 • Savaş ve Barış

Sinemanın Rusya’da ortaya çıkışı Sovyet döneminde olmuş ve sinema, Sovyetler Birliği’nin ayrılmasını takip eden dönemde büyük bir gelişim sürecine girmiştir. Özellikle 21. yüzyılda ortaya koyduğu filmlerle ün kazanmış olan Rus Sineması, dünya genelinde birçok izleyiciye sahiptir.

Rusya’da Suç Oranları Nasıldır?

Rusya’da, 2020 yılında suç oranı 100 bin kişi başına yaklaşık 1,39’dir. 2021 yılı verilerine göre Rusya, 132 ülke içerisinde en yüksek suç oranına sahip 79. ülke, Avrupa’da en yüksek suç oranına sahip 14. ülke olarak görülmektedir.

Rusya, 2021 yılı verilerine göre en yüksek suç oranına sahip 83. ülke olan Türkiye’nin dört ülke üzerinde yer almaktadır. 2015 yılından 2021 yılına kadar olan dönemde Rusya Suç Oranları belirgin bir düşüş yaşamıştır.

Rusya’da Yaşam Koşulları Nasıldır?

Rusya, 2019 ülkelere göre yaşam kalitesi sıralamasında 59. sırada bulunmaktadır. Rusya’da 2021 yılı itibari ile asgari ücret 12,792 rubledir. Rusya’da kişi başına düşen milli gelir 11,786 $’dır.

Rusya’da 2021 yılındaki işsizlik oranı 4.90’dır. Rusya’nın iş gücünün büyük bölümü hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Sanayi sektörü iş gücünün yaklaşık %30’unu oluştururken, tarım kalan %70’ini kapsamaktadır. Rusya dünyanın en büyük tarımsal ürünler, et, balık ve deniz ürünleri ihracatçısı ülkelerinden biridir. Rusya, sahip olduğu geniş petrol rezervleri nedeniyle dünyanın en büyük ekonomilerinden ve en büyük gayri safi yurtiçi hasılaya sahip ülkelerinden biridir.

Rusya’nın merkezi şehirlerinde trafik çok yoğundur. 2018’de INRIX tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyada en yoğun trafiğe sahip şehirler arasında Rusya’nın Moskova şehri 1. sırada, Saint Petersburg şehri 9. sırada, Rostov-On-Don şehri 33. sırada, ve Nizhny Novgorod şehri 39. sırada yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Rusya’nın hava kalitesi orta derecede sağlıksız kabul edilmektedir. Mevcut en son verilere göre, Rusya’nın yıllık ortalama 16 g/m3 seviyesinde olan PM2.5 konsantrasyonu, önerilen 10 g/m3 seviyesinin üzerindedir. Enerji üretimi, madencilik, makine ve gemi yapımı, gıda işleme, otomobil emisyonları ve orman yangınları, Rusya’daki kötü hava kalitesinin temel sebeplerindendir. Rusya’nın başkenti Moskova, yüksek düzeyde hava kirliliğine eğilimlidir.

Rusya’nın yüksek enlemleri, büyük kara kütlesi ve uzun ve kuzeye bakan kıyı şeridi boyunca esen kutup rüzgarları Rus iklimini şekillendiren temel faktörlerdir. Rusya ikliminin aşırı karasal doğası sonucu Rusya’da kış ortası ile yaz ortası arasındaki aylık ortalama sıcaklık farkı çok yüksektir. Kıştan yaza ve yazdan kışa geçiş çok hızlı gerçekleşen Rusya’da fiilen yalnızca iki mevsim yaşanmaktadır.

Rusya Mimari Yapısı Nasıldır?

Rusya mimari yapısının kökleri erken dönem Rus ahşap mimarisine ve Kiev Knezliği mimarisine dayanmaktadır. Bizans İmparatorluğu, Rus döneminden itibaren Rusya’nın mimarisini ve kültürünü etkilemiştir. Rus tarihinin diğer dönemlerinde, Rus mimarisi ulusal ve bölgesel özelliklerle gelişmiş ve karakterize olmuştur. Rus mimari yapısı, Rusya’nın Moğollar tarafından fethinden sonra Vladimir-Suzdal Knezliği dönemi, Novgorod Knezliği dönemi ve sonraki Çarlık Rusyası dönemlerinde de gelişimine devam etmiş ve değişim geçirmiştir.

Merkez Saint Petersburg’da bulunan Kurtarıcının Kanlı Kilisesi, Neo-Rus akımı olarak da anılan Rus uyanış mimarisi tarzında inşa edilmiş olan bir yapıdır. Yapı, 1883 ve 1907 yılları arasında II. Alexander adına inşa edilmiştir.

Moskova bulunan Robe Emanet Kilisesi, Erken Moskova Dönemi Rus mimarisi stilinde inşa edilmiş olan bir yapıdır. Yapının inşasına 1484 yılında Pskovlu ustalar tarafından başlanmış olup günümüzde Moskova Kremlin Müzeleri bir parçası halindedir.

Moskova’da bulunan Mokhovaya Caddesi Binası, Sovyet mimarisi akımı stilinde inşa edilmiş olan bir yapıdır. Yapı, 1931 ve 1934 yılları arasında inşa edilmiştir.

Rusya, köklü tarihiyle birçok dönem atlatmıştır. Rusya sanatı ve Rusya Mimarisi, Rusya’nın tarihi dönemleri boyunca şekillenmiş ve farklı biçimlerde karakterize olmuştur.

Rusya Mutfağı Nasıldır?

Rus mutfağı ağır ve geleneksel yemekleri ve şenlik yemekleri ile tanınmaktadır. Füme mersin balığı, yaban turpu, tuzlu somon, kırmızı, siyah ve pembe havyar, salamura edilmiş tuzlu mantar, kaşa, hububat, borş, pirogi ve hamur işi yemekleri Rus mutfağının temel parçalarındandır. Özellikle esmer ekmek olmak üzere buğday ürünleri de Rus mutfağında sıklıkla tüketilmektedir.

Dereotu, maydanoz, frenk maydanozu, tarhun ve sarımsak Rusya mutfağında en çok tercih edilen ürünler arasındadır.

Rus kahvaltısı tipik olarak, birkaç çeşit tahıldan hazırlanan bir tür yulaf lapası olan kaşa, tek dilim ekmek ve tereyağı veya jambon gibi malzemelerden oluşan bir sandviç türü olan butterbrot, haşlanmış veya sahanda yumurta ve peynir çeşitlerini içermektedir. Siyah çay ve kahve özellikle kahvaltıda olmak üzere günün her saati tüketilmektedir.

Tipik bir Rus öğle yemeği; çorba, etin yanında patates ya da makarna, meyvelerin suda kaynatılması ile oluşturulan alkolsüz bir içecek olan kompot, çay, kahve veya meyve suyu gibi ürünlerden oluşmaktadır.

Tipik bir Rus akşam yemeği; bir veya iki meze ile patatesli, etli ya da balıklı bir ana yemek içermektedir. Rusya’da akşam yemeğinden sonra şekerli veya reçelli siyah çay tüketilmektedir.

Rusya’da şeker ve tatlı tüketimi fazladır. Rus mutfağında çok sayıda çeşitli geleneksel tatlı bulunmaktadır. Kekler, Rusya’da sıklıkla tüketilmektedir.

Rusya’da fast food olarak börek, çörek, krep ve turta gibi hamur işi yemeklerinin ve kızarmış sosis ve Rus salatasının tüketimi yaygındır. Rusya’da fast food tüketiminde daha çok Rusya Yemekleri tercih edilmektedir.

Rusya’da Hangi Dinlere İnanılır?

Rusya’da inanılan dinler çeşitlidir. Hıristiyanlık, özellikle Rus Ortodoksluğu en genel olarak inanılan dindir. Rusya’da önemli oranlarda dindar olmayan bireyler ve diğer dinlere inanan bireyler de bulunmaktadır. Rusya’da inanılan diğer dinler, İslam, Paganizm, Budizm, Hinduizm ve Yahudilik olarak sıralanmaktadır.

Rusya’da inanılan dinler aşağıda listelenmiştir.

 • Hristiyanlık (%47.4)
 • Rus Ortodoks Kilisesi (%41.1)
 • Diğer Ortodoks Kiliseleri (%1.5)
 • Eski Müminlerin Ortodoksluğu (%0.3)
 • Bağlı olmayan Hristiyanlık (%4.1)
 • Protestanlık ve Pentekostalizm (%0.3)
 • Katoliklik (%0.1)
 • İnançlı olan ancak belirli bir dine inanmayanlar (%25.2)
 • İslâm (%6.5)
 • Paganizm (%1.2)
 • Slav neopaganizmi (%0.5)
 • Tengricilik, Sibirya şamanizmi, Asistanizm ve diğer Paganizmler (%0.7)
 • Budizm (%0.5)
 • Hinduizm (%0.1)
 • Dindar Yahudiler (%0.1)
 • Ateizm (%13)

Rusya Tarihindeki 3 Büyük Olay Nedir?

Rusya tarihindeki üç önemli olay, Bolşevik Devrimi, İkinci Dünya Savaşı zaferi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıdır.

Rusya tarihi 862’de Varanglılar tarafından yönetilen Rus devletinin kuruluşundan günümüze kadar uzanan uzun bir dönemi kapsamaktadır. Oldukça eski olan Rusya Tarihi, içerisinde küresel etki yaratan birçok önemli olay barındırmaktadır.

Rusya’da Yer Şekilleri Nasıldır?

Rusya; kuzeyden güneye sırayla tundra, tayga, karma ve geniş yapraklı ormanlar, bozkır ve yarı çöl ile kaplıdır. Sibirya’da ağırlıklı olarak tayga görülmesi ile birlikte benzer bir örüntü mevcuttur. Batı Rusya’da platolar, Doğu ve Güney Rusya’da dağlar, Kuzey Rusya’da ise iğne yapraklı ormanlar, bataklıklar ve tundralar yer almaktadır.

Ural Dağları, Kuzey Buz Denizi kıyılarından Ural nehrine ve kuzeybatı Kazakistan’a, Batı Rusya’nın kuzeyinden güneyine doğru uzanan bir dağ dizisidir. Bir sıradağ dizisi olan Ural Dağları’nın en yüksek noktası 1.895 metredir ve 2.500 km uzunlukta bir alanı kaplamaktadır.

Ladoga Gölü Rusya’ya Bağlı olan Karelya Cumhuriyeti ile Leningrad bölgesi içinde bulunan bir tatlı su gölüdür. Ladoga Gölü Avrupa’da en büyük 1, dünyada ise en büyük 15. göl olma özelliğini taşımaktadır. Ladoga Gölü’nün uzunluğu 219 km, genişliği 138 km, yüzölçümü 17.700 km² ve ortalama derinliği 51 m’dir.

Bakir Komi Ormanları, Ural Dağları’nın kuzey kesiminde bulunan bir UNESCO dünya miras alanıdır. Bakir Komi Ormanları, Avrupa’nın en büyük bakir ormanı olma niteliğini taşımaktadır. Bakir Komi Ormanları’nın yüzölçümü 32.800 km²’dir.

Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, Avrupa’da Kuzey Asya’ya kadar uzanmaktadır. Rusya’nın sahip olduğu geniş topraklar sebebiyle Rusya Coğrafyası büyük çeşitlilik göstermektedir.

Rusya İklimi Nasıldır?

Rusya’da kraliyet açelyası, sonbahar çiğdemi, Rus lotusu, Altın kök çiçeği, kaplan zambağı, papatya, Rus adaçayı çeşitleri, karaçam, çam, Sibirya çamı, ladin, meşe, kayın, huş ağacı, titrek kavak gibi ağaç türleri en çok yetişen bitki türleridir. Rusya’da en sık yetişen meyveler çilek, kiraz, ahududu, elma, armut, erik, kayısı, üzüm, kavun, karpuz ve şeftalidir.

Rusya’ya genel olarak nemli karasal iklim hakimdir. Rusya’nın orta bölgelerinde tundra iklimi, Kuzey Avrupa Rusyası ve Sibirya’nın büyük kısmında yarı arktik iklim, Arktik Okyanusu kıyılarında ve Rus Arktik Adaları’nda kutup iklimi görülmektedir.

Rusya’da en çok yağış yaz aylarında görülmekte, daha sonrasında sırasıyla sonbahar, kış ve bahar ayları gelmektedir. Rusya’nın geniş toprakları sebebiyle Rusya İklimi, ülke içinde büyük çeşitlilik göstermektedir.

Rusya’ya Benzer Diğer Ülkeler Hangileridir?

Rusya’ya mimari yapı, yaşam koşulları, kültür yapısı, sosyal yapı, gelir düzeyi ve ekonomi yönünden benzer olan ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Belarus
 • Ukrayna
 • Kazakistan
 • Letonya
 • Litvanya
Paylaş: