Rusya Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Rusya'ya Gidilmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Rusya, resmi adıyla Rusya Federasyonu, bir kısmı Doğu Avrupa'da ve diğer kısmı Kuzey Asya'da kıtalararası bir konumda bulunmaktadır. Rusya; kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Bering ve Okhotsk Denizi ile sınır komşusudur.

Rusya; Azerbaycan, Beyaz Rusya, Çin, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Kore, Letonya, Litvanya, Moğolistan, Norveç, Polonya ve Ukrayna gibi 14 ülke ile sınır komşusudur. Rusya ayrıca Japonya, İsveç, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ile deniz sınırlarını paylaşmaktadır. Rusya’nın başkenti Moskova’dır ve Rusya federal bir cumhuriyettir. Rusya’nın yönetim sistemi, cumhurbaşkanının devlet başkanı ve başbakanın hükümetin başı olduğu çok partili temsili demokrasidir.

Bu makalede Rusya hakkında bilinmesi gereken bilgiler paylaşılmaktadır.

Rusya Nerededir?

Rusya kuzey yarım kürede, Avrupa'nın en doğusunda ve Asya'nın en kuzeyinde uzanmakta ve Avrasya'nın en kuzey ucunu kaplamaktadır. Rusya 41° ve 82° kuzey enlemleri ve 19° doğu ve 169° batı boylamları arasında doğudan batıya yaklaşık 9.000 kilometre ve kuzeyden güneye 2.500 ila 4.000 kilometre arasında uzanmaktadır. Rusya, kara kütlesine göre, üç kıtadan daha büyüktür ve Plüton ile aynı yüzey alanına sahiptir.

Rusya’nın Dünya Haritasındaki Yeri Nerededir?

Rusya’nın Dünya Haritasındaki Yeri Nerededir?
Rusya’nın Dünya Haritasındaki Yeri Nerededir?

Rusya, iki kıtanın bir parçası olması nedeniyle, Kuzey Asya'nın tamamını ve Avrupa'nın yaklaşık %40'ını kapsamaktadır.

Rusya'ya Komşu Ülkeler Hangileridir?

Rusya’nın komşuları arasında batıda Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan ve Ukrayna yer almaktadır. Rusya Ukrayna sınırı Ukrayna'nın beş oblastı ile Rusya Federasyonu'nun beş bölgesi arasındaki kara bölgesi sınırıdır.

Rusya güneyde Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur. İsveç, Japonya ve Bering Boğazı boyunca ABD'nin Alaska eyaleti deniz üzerinden Rusya sınır komşuları arasındadır.

Rusya komşuları haritası aşağıda verilmiştir.

Rusya'ya Komşu Ülkeler Hangileridir?
Rusya'ya Komşu Ülkeler Hangileridir?

Rusya Türkiye Arası Kaç Kilometredir?

Rusya ile Türkiye arası 5.248 kilometredir.

Rusya Federasyonu'nun Sınırları ve Sınır Uzunlukları Nasıldır?

Rusya’nın toplamda 20.241 kilometre uzunluğunda kara sınırı bulunmaktadır ve Çin'den sonra dünyadaki en uzun ikinci kara sınırına sahiptir. Rusya Norveç sınırı karada 195.8 kilometre ve denizde 23.3 kilometredir.

16 egemen devlet ve evrensel olarak tanınmayan ancak Rusya tarafından kısmen tanınan Donetsk Halk Devletleri ile birlikte Rusya sınırları kıtalararası özellik göstermektedir. Rusya sınırı 12'si Avrupa'da, 5'i Asya'da, 1 sınır Bering Boğazı'nda yani Kuzey Amerika ve Asya arasında olmak üzere toplam 20 adettir.

Rusya Finlandiya sınırı, karada 1.271.8 kilometre, denizde 54 kilometre uzunluğundadır. Rusya Çin sınırı 4.209.3 kilometredir ve Rusya Polonya sınırı karada 204.1 kilometre, denizde 32.2 kilometredir. Ukrayna Rusya sınırı 2.093 kilometre, denizde 567 kilometredir.

Kazakistan- Rusya uluslararası sınırı, toplam uzunluğu 4.254 mil olan Rusya tarafından paylaşılan en uzun kara sınırıdır. Rusya- Kazakistan sınırı aynı zamanda dünyanın en uzun ikinci uluslararası sınırıdır ve uzunluğu yalnızca Kanada- Amerika Birleşik Devletleri sınırı tarafından aşılmıştır.

Rusya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Rusya Federasyonu yüzölçümü 17.100.000 kilometrekaredir. Rusya yüzölçümü bakımından dünyada ve Avrupa kıtasında ilk sırada yer almaktadır.

Rusya’nın Fiziki Haritası Nasıldır?

Rusya fiziki haritası aşağıda verilmiştir.

Rusya’nın Fiziki Haritası Nasıldır?
Rusya’nın Fiziki Haritası Nasıldır?

Rusya'nın Coğrafi Özellikleri Nasıldır?

Rusya'nın Coğrafi Özellikleri Nasıldır?
Rusya'nın Coğrafi Özellikleri Nasıldır?

Rusya, 11 zaman dilimine yayılan, dünyanın yerleşim alanının sekizde birinden fazlasını kapsayan dünyanın en büyük ülkesidir. Rusya, Kanada ile birlikte, dünyanın üç okyanus boyunca kıyısı olan iki ülkesinden biridir, bu nedenle 13’ten fazla marjinal denizle bağlantısı bulunmaktadır.

Rus coğrafyası çölden donmuş kıyı şeridine, yüksek dağlardan dev bataklıklara kadar değişmektedir. Rusya'nın çoğu, bozkır adı verilen ağaçsız ovalardan oluşmaktadır. Rusya'nın dörtte üçünü kaplayan Sibirya, tayga adı verilen geniş çam ormanlarının hakimiyetindedir.

Rusya, dünyanın en uzun ve en güçlülerinden bazıları da dahil olmak üzere yaklaşık 100.000 nehire ve Avrupa'nın en büyük iki gölü olan Ladoga ve Onega dahil olmak üzere birçok göle sahiptir. Sibirya'daki Baykal Gölü, Rusya’nın coğrafi konumu nedeniyle dünyadaki diğer göllerden daha fazla su içermektedir. Rusya coğrafyası, tarım için uygun topraklardan ve iklimlerden yoksundur. Rusya’da bulunan Elbruz Dağı, 5.642 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek zirvesidir.

Rusya'da Deniz Var Mıdır?

Rusya 12 deniz ve üç okyanus tarafından kuşatılmıştır. Rusya batıda Baltık Denizi ve güneyde Karadeniz üzerinden Atlantik Okyanusu ile bağlantılıdır. Arktik Okyanusu ve Beyaz, Barents, Kara, Laptev, Doğu- Sibirya denizleri Rusya’nın kuzeyinde yer almaktadır.

Rusya Kıyı Şeridi Uzunluğu Ne Kadardır?

Rusya kıyı şeridi uzunluğu 37.653 kilometredir.

Rusya'nın İklimi Nasıldır?

Rusya iklimi, güneydeki bozkırlardan Avrupa Rusya'sının çoğunda nemli kıtaya, Sibirya'da subarktikten kuzey kutbunda tundra iklimine kadar farklılık göstermektedir. Rusya’da kışlar Karadeniz kıyılarında serinken Sibirya'da soğuktur. Sibirya'nın çoğu için yıllık ortalama sıcaklık donma noktasının altındadır.

Genel olarak, güneş ışığı eksikliği Rusya iklim tipi ile karakterize edilmektedir. Kış mevsimindeki bulutlu gökyüzü, Rusya iklimi özellikleri arasındadır. Rusya’nın uzak kuzeyinde, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya ve çok sayıda daha küçük Arktik adalarında kutup çöl iklimi yaşanmaktadır. Rusya’da tundra iklimi, doğudaki dik dağ yamaçlarına kadar uzanmaktadır. Geniş, yarı arktik bölge güneye doğru uzanmakta, batıda St. Petersburg'dan Urallara geçmekte ve neredeyse tüm Sibirya'yı içine almaktadır. Karadeniz'den başlayarak Kuzey Kafkasya Ovası'nı geçen, aşağı Volga Vadisi'nden ve güney Urallardan Sibirya'ya doğru ilerleyen geniş soğuk, kuru bir bozkır iklimi kuşağı yer almaktadır.

Rusya'da yağış ortalamaları bölgeden bölgeye göre değişmektedir. Büyük Avrupa Ovası'nda, batıda 80 santimetreden fazla olan ortalamalar, Hazar Denizi kıyı şeridinde 40 santimetreden daha az düzeydedir. Sibirya’da yağış miktarları genellikle 30 santimetreden daha az olmasına rağmen, yıllık yağış miktarı 50 ila 80 santimetre arasındadır. Rusya’da yüksek rakımlarda, yağış toplamları 100 santimetre veya daha fazlasına ulaşabilmektedir, ancak vadilerde ortalama 30 santimetreden daha azdır.

Rusya Nüfusu 2022 Yılında Kaçtır?

Rusya Federasyonu nüfusu, Worldometer'ın en son Birleşmiş Milletler verilerinin detaylandırmasına göre 2022 yılı itibariyle 146.065.820 kişidir. Rusya nüfusu, toplam dünya nüfusunun %1.87'sine eşittir. Rusya nüfusu 2021 yılında 145.912.025 kişi olarak ölçülmüştür.

Rusya yüzölçümü ve nüfusu açısından değerlendirildiğinde, nüfusa göre ülkeler ve bağımlılıklar listesinde 9. sırada yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler 2022 yılı verileri baz alındığında, yüzölçümü 17.100.000 kilometre olan Rusya’da nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 9 kişidir. Rusya nüfus dağılımı bakımından %73.7 oranında kentsel nüfus yoğunluğuna sahiptir. 2022 yılı Dünya Bankası'ndan alınan veriler ekseninde, kırsal nüfusta sürekli bir düşüş yaşanırken, Rusya şehirleri nüfusu hızla artmaktadır.

Rusya'da bir milyondan fazla nüfusa sahip 12 şehir, 100.000 ila 1 milyon nüfuslu 200 şehir ve 10.000 ila 100.000 nüfuslu 1297 şehir bulunmaktadır. Moskova ve St. Petersburg Rusya şehirlerinin nüfus dağılımı açısından değerlendirildiğinde yoğun nüfuslu idari birimler kategorisindedir.

Rusya Federasyonu'nun İdari Yapısı Nasıldır?

Rusya Federasyonu, 18 Mart 2014'ten bu yana, federasyonun kurucu üyeleri olan 85 federal özneden meydana gelmektedir. Rusya idari olarak 46 oblast, 21 cumhuriyet, 9 kray, 4 özerk okrug, 2 federal öneme sahip şehir ve 1 özerk bölgeden oluşmaktadır.

Rusya’nın Moskova ve St. Petersburg şehirleri federal öneme sahip şehirler kategorisinde yer almaktadır. Kray adı verilen Rusya eyaletleri arasında Altay, Kamçatka, Habarovsk, Krasnodar, Krasnoyarsk, Perm, Primorsk, Stavropol ve Zabaykalskiy bulunmaktadır.

Rusya’nın siyasi harita görseli aşağıda verilmiştir.

Rusya Federasyonu'nun İdari Yapısı Nasıldır?
Rusya Federasyonu'nun İdari Yapısı Nasıldır?

Rusya'nın Şehirleri Hangileridir?

Rusya'da bir milyondan fazla nüfusa sahip 12 şehir, 100.000 ila 1 milyon nüfuslu 200 şehir ve 10.000 ila 100.000 nüfuslu 1297 şehir bulunmaktadır.

Rusya’da nüfusu en fazla olan şehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Moskova
 • St.Petersburg
 • Novosibirsk
 • Yekaterinburg
 • Nijniy Novgorod
 • Samara
 • Omsk
 • Kazan
 • Rostov-na-Donu
 • Çelyabinsk
 • Ufa
 • Volgograd
 • Perma
 • Krasnoyarsk
 • Saratov
 • Voronej
 • Tolyatti
 • Krasnodar
 • Ulyanovsk
 • Izhevsk

Rusya'nın Başkenti Neresidir?

Rusya'nın Başkenti Neresidir?
Rusya'nın Başkenti Neresidir?

Rusya’nın başkenti Moskova’dır. Moskova, Orta Rusya'daki Moskova Nehri üzerinde yer almaktadır. Moskova’nın toplam yüzölçümü 2.561.5 kilometre ve nüfusu 12.641.000 kişidir. Moskova dünyanın en büyük şehirleri arasındadır ve Moskova nüfusu itibariyle Avrupa'nın en kalabalık şehridir. Avrupa'nın en büyük kentsel ve metropolitan alanı olan Moskova yüzölçümü bakımından Avrupa kıtasındaki en büyük şehirdir. Moskova şehri 12 idari bölgeye ve 125 bölgeye ayrılmıştır.

Sekiz yüzyıla yayılan tarihiyle dünyanın en kuzeydeki ve en soğuk mega kenti olan Moskova, 1993’ten beri Rusya ve Doğu Avrupa'nın siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel merkezi olarak hizmet veren federal bir şehir olarak yönetilmektedir. Rusya'nın tarihi çekirdeği olan Moskova, çeşitli müzeleri, akademik ve politik kurumları ve tiyatrolarının varlığı nedeniyle çok sayıda Rus sanatçı, bilim adamı ve spor şahsiyetine ev sahipliği yapmaktadır.

Moskova birçok UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı'na sahiptir ve özellikle tarihi Kızıl Meydan olmak üzere Rus mimarisinin sergilendiği Aziz Vasil Katedrali ve Moskova Kremlin gibi binaları ile tanınmaktadır. Moskova 4 uluslararası havalimanı, 10 demiryolu terminali, tramvay sistemi, monoray sistemi ve en önemlisi de Avrupa'nın en yoğun metro sistemi ve dünyanın en büyük hızlı transit sistemlerinden biri olan Moskova metrosunu bünyesinde barındırmaktadır.

Moskova topraklarının %40'ından fazlasının yeşilliklerle kaplı olması nedeniyle Moskova’da yaşam oldukça rahatlatıcıdır. Moskova'daki başlıca endüstriler arasında kimya, metalurji, gıda, tekstil, mobilya, enerji üretimi, yazılım geliştirme ve makine endüstrileri bulunmaktadır. Moskova, Rusya'nın tüm federal bölgeleri arasında en düşük işsizlik oranına sahip olduğu için Moskova’da yaşam standartları oldukça yüksektir. Çoğu Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Hristiyanlar, Moskova şehir nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Moskova 68 müzesi, 103 tiyatrosu, 132 sineması ve 24 konser salonuyla bale ve film de dahil olmak üzere Rus gösteri sanatlarının kalbidir.

Rusya Nereye Bağlıdır?

Rusya hiçbir yere bağlı olmayan bağımsız bir ülkedir.

Rusya Federasyonu Ne Zaman Kurulmuştur?

Rusya kuruluş tarihi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla aynı döneme denk gelmektedir. Rusya’nın kuruluşu süreci 1 Aralık 1991'de Ukrayna halkının bağımsızlık için oy kullanmasıyla başlamıştır.

Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya cumhurbaşkanları 8 Aralık'ta Belarus'un Brest yakınlarındaki Belovezh Ormanı'nda bir araya gelerek Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kurmuşlar ve yapılan Belavezha Anlaşmaları ile Sovyetler Birliği'nin sonu gelmiştir. Gorbaçov, 17 Aralık'ta Sovyetler Birliği'ni dağıtmak için Yeltsin ile anlaşma yapmış ve Noel Günü'nde istifa etmiştir. Rusya Federasyonu böylelikle 25 Aralık 1991 tarihinde kurulmuştur.

Rusya Resmi Dili Nedir?

Rusya çeşitli, çok ırklı ve çok dilli bir toplumdur. Rusya sınırları içinde çoğu kendi ulusal topraklarına sahip 120'den fazla ve 100 farklı dil konuşan etnik grup yaşamaktadır. Rusça çoğunlukla Rusya'da konuşulan bir Doğu Slav dilidir. Rusya’nın dili olan Rusça, Hint -Avrupa dil ailesine aittir. Yaşayan dört Doğu Slav dilinden biri Rusya’nın resmi dili olarak kabul edilen Rusçadır.

Rus dili, yaklaşık 260 milyon konuşmacı ve %82 konuşma oranı ile ülkedeki en popüler dildir. Rusya'nın farklı bölgelerinde resmi dil olarak kullanılan 35 farklı dil ve ayrıca yaklaşık 100 diğer azınlık dili de bulunmaktadır. Osetçe, Ukraynaca, Buryat, Kalmık, Çeçen, İnguş, Abaza, Adige, Çerkes, Kabardey, Altay, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatar, Karaçay-Balkar, Hakas, Nogai, Tatar, Tuvan, Yakut, Erzya, Komi, Mari Hill, Çayır Mari, Moksha ve Udmurt azınlık dilleri Rusya dili kategorisindedir. Çeçen dili, Rusya'da 1.4 milyondan fazla kişinin anadili olduğu için ülkedeki Rusçanın yanı sıra en büyük dillerden biridir.

Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?
Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

Rusya'nın ulusal bayrağı, bağımsız Rusya Federasyonu devlet bayrağı olarak da bilinmektedir. Rusya bayrağının rengi yatay şekilde sınırlanan beyaz, koyu mavi ve kırmızıdan oluşmaktadır. 25 Aralık 1991'de SSCB'nin dağılmasıyla birlikte, Sovyet bayrağı Kremlin'den indirilmiş ve ardından üç renkli 2:3 oranı olan Rusya bayrağı asılmıştır.

III. Alexander dönemindeki yoruma dayanarak Rusya bayrağı anlamı kapsamında beyaz renk asaleti ve açıklığı, mavi sadakat, dürüstlük, kusursuzluk ve iffeti ve kırmızı cesaret, cömertlik ve sevgiyi sembolize etmektedir. Yaygın bir gayri resmi yoruma göre ise Rusya bayrağı üzerindeki renklerden kırmızı Büyük Rusya’yı, beyaz Beyaz Rusya’yı, mavi ise Küçük Rusya’yı temsil etmektedir.

Rusya Federasyonu'nun Siyasi Yapısı Nasıldır?

Rusya'nın siyaseti, Rusya'nın federal yarı başkanlık cumhuriyeti çerçevesinde gerçekleşmektedir. Rusya başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin ve onun Birleşik Rusya partisi Rus politikasına hakimdir. Rusya’da başkan, her altı yılda bir, iki dönem üst üste olmak üzere iki turlu bir sistemle seçilmektedir. Rusya seçimlerinde ilk turda hiçbir aday salt çoğunlukla kazanamazsa, en çok oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılmaktadır.

Rusya siyasi partiler arasında yer alan Birleşik Rusya, Rus muhafazakar siyasi partisidir. Birleşik Rusya, Rusya'daki en büyük parti olarak, 2007'den beri mecliste çoğunluğu oluşturan 2022 itibariyle Devlet Duması'ndaki 450 sandalyenin 325'ine sahiptir. Rusya’da komünist olarak tanımlanan 160.000'den fazla kayıtlı seçmen ile Rus politikası eksenindeki en büyük ikinci parti Komünist partidir. Komünist parti 57 sandalye ile Devlet Duması'ndaki en büyük ikinci milletvekili sayısına sahiptir. Rusya Liberal Demokrat Partisi 40 sandalyeye sahiptir ve Adil Rusya ise 38 milletvekili ile Duma’da temsil edilen diğer Rus partileridir.

Rusya Yönetim Şekli Nedir?

Rusya federal bir başkanlık cumhuriyetidir. Rusya yönetim sistemi içerisinde yürütme gücü, başkan ve başbakan arasında bölünmüş olsa da başkan baskın figürdür. Rusya’nın yönetim biçimi yasama organı, Rusya Federal Meclisi tarafından temsil edilmektedir.

Rusya’da yargı yetkisi mahkemelere aittir ve Adalet Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Rus sisteminde yürütme yetkisi Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından kullanılmaktadır. Eski Rusya yönetim şekli ülkeyi resmen federal, demokratik bir cumhuriyet haline getiren yeni anayasa ile 1993 yılında değiştirilmiştir.

Rusya'nın Dış Politika Stratejisi Nasıldır?

Rusya Federasyonu bağımsız ve yapıcı bir dış politika izlemektedir. Rusya’nın dış politika stratejisi tutarlılık ve öngörülebilirliğe, karşılıklı yarar sağlayan pragmatizme dayanmaktadır. Rusya, uluslararası ilişkilerde güvenilir bir ortaktır. Rusya'nın dış politikasının ayırt edici özelliği dengeli olmasıdır. Rusya'nın dış politika stratejisi en büyük Avrasya güçlerinden biri olarak jeopolitik konumu tarafından önceden belirlenmiştir.

Rusya, dünya ekonomik ilişkiler sistemine entegre olma yolunda önemli ölçüde ilerlemiştir; bir dizi etkili uluslararası kurum ve kuruluşa katılmıştır. Rusya, BM, DTÖ, IMF, Dünya Bankası, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi toplulukların aktif bir üyesidir. Rusya yoğun çabalarıyla dünya arenasında bir dizi temel alanda konumunu güçlendirmeyi başarmıştır.

Rusya Birleşmiş Milletler'e Üye Midir?

Rusya Birleşmiş Milletlere üyedir. Birleşmiş Milletler Rusya üyelik tarihi 26 Haziran 1945'tir.

Rusya NATO Üyesi Midir?

Rusya NATO üyesi değildir. 1994 yılında Rusya Barış için Ortaklık programına katılmış ve 2010'ların başlarında NATO ve Rusya işbirliği konusunda birkaç ek anlaşma imzalamıştır. NATO Rusya Konseyi, güvenlik konularını ve ortak projeleri ele almak üzere 2002 yılında kurulmuştur.

NATO, savunma ve güvenlik teşkilatına hakim olan muhafazakar ve milliyetçi güçler tarafından doğası gereği Rus karşıtı bir ittifak olarak görülmektedir. Rusya'nın NATO'ya üyeliği, Rusya'nın eski süper güç statüsünü geri kazanma rüyasının sona ermesi anlamına geleceği için Rus hükümeti NATO’ya üye olmayı tercih etmemektedir.

Rusya Askeri Gücü Nasıldır?

Rusya Askeri Gücü Nasıldır?
Rusya Askeri Gücü Nasıldır?

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın birleşik askeri kuvvetleridir. Rusya’nın askeri gücü en az 2 milyon yedek personel, 1 milyon aktif görevli ile personel açısından dünyanın en büyük beşinci ordusunu oluşturmaktadır. Rus Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin cephaneliğini geride bırakarak dünyanın en büyük nükleer silah stokuna sahiptir ve ikinci en büyük balistik füze denizaltı filosunu işletmektedir. Rusya stratejik bombardıman uçaklarını işleten Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yalnızca üç ordudan biridir.

Rusya’nın askeri harcamaları 61.7 milyar ABD Doları tutarındadır. Rusya Türkiye askeri gücü karşılaştırması yapıldığında Türkiye’nin askeri bütçesi 21.9 milyar ABD dolarına tekabül etmekte ve Rusya’nın üçte biri miktarında olduğu görülmektedir. Rusya asker sayısı, 355.200 olan Türkiye aktif asker sayısından oldukça yüksektir. Rusya'da 18 ve 27 yaşları arasında zorunlu askerlik bulunmaktadır ve hizmet süresi 12 ayken, Türkiye’de zorunlu askerlik için 21-41 yaş arası ve gönüllü hizmet için 18 yaş sınırı bulunmaktadır.

Rusya'nın Ekonomik Durumu Nasıldır?

Rusya'nın Ekonomik Durumu Nasıldır?
Rusya'nın Ekonomik Durumu Nasıldır?

Rusya ekonomisi planlı bir ekonomiden piyasa odaklı bir ekonomiye dönüşmüştür. Rusya doğal kaynaklara, özellikle petrol ve doğalgaza sahiptir. 2021 itibariyle Uluslararası Para Fonu verilerine göre Rusya’da ekonomi Avrupa'nın en büyük 5. ekonomisi, nominal GSYİH'ye göre dünyanın en büyük 11. ekonomisidir.

Rusya’daki başlıca sektörler, enerji, madencilik, tarım, sanayi, elektronik ve hizmettir. Rusya dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine, ikinci en büyük kömür rezervlerine, sekizinci en büyük petrol rezervlerine ve Avrupa'nın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğu için yaygın olarak bir enerji süper gücü olarak tanımlanmıştır. 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle büyük bir durgunlukla sonuçlanacak ağır yaptırımlar Rus ekonomisi üzerinde olumsuz etkide bulunmuştur.

Rusya Türkiye ekonomi karşılaştırması yapıldığında Rusya 1,7 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın 11. en büyük ekonomisi olurken, Türkiye 771.4 milyar dolar ile 19. sırada yer almaktadır. Rusya ekonomi büyüklüğü açısından 14.832.60 dolar kişi başına GSYİH ile 55.sırada yer almaktadır ve Türkiye'den %14 oranında daha fazladır.

Rusya Para Birimi Nedir?

Rusya’nın para birimi Rus rublesidir ve uluslararası kısaltması RUB şeklindedir. 2022 yılının Ağustos ayı itibariyle ruble olan Rusya para birimi dolar cinsinden 0.016 dolaylarındadır. 1 ruble kaç tl sorusunun cevabı ise 0.29 Türk lirasıdır.

Rusya Federasyonu'nda Yaşam Koşulları Nasıldır?

Rusya genellikle ücretsiz olan birçok devlet okuluna sahiptir ve çocuklar altı ya da yedi yaşında okula başlamakta ve on beş yaşına kadar devam etmek zorundadır. Rusya'daki tüm yetişkinlerin yarısından fazlası yükseköğrenim almıştır. Rus şehirlerindeki yol koşulları oldukça iyi olsa da, kentsel alanların dışına çıktıktan sonra kötüleşmektedir.

Rusya’da tüm büyük şehirlere uçakla erişebilmek mümkündür ve bir dizi Rus yolcu havayolu şirketi vardır. Rusya’da yaşam birkaç istisna bölge dışında gurbetçiler için güvenlidir. Numbeo Araştırma Departmanı verilerine göre Rusya 102.65 yaşam kalitesi endeksine sahiptir ve bu rakam diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük düzeydedir. İklimin sert olması ve birçok şehirde yüksek düzeyde kirlilik bulunması nedeniyle Rusya'da yaşamak oldukça zorlayıcı olabilmektedir.

Rusya Yaşamak için Güvenli Bir Ülke Midir?

2022 Küresel Barış Endeksi’ne göre Rusya 163 ülke arasında 160. sırada yer almaktadır. Rusya’da başlıca turistik bölgelerde ve ana tren yollarının çevresinde ve ayrıca araçlardan veya otel odalarından soyulma, cebe girme ve hırsızlık olasılığına karşı dikkat etmek gerekmektedir. Rusya'daki yaşam Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa'daki herhangi bir büyük şehirden daha güvenli değildir. Rusya ile Türkiye suç endeksi ve güvenlik ölçeği açısından kıyaslandığında eşit derecede güvenlikli oldukları görülmektedir.

Rusya'da Hayat Pahalı Mıdır?

2022 yılı Numbeo Ülkelere göre Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre Rusya dünya ülkeleri içerisinde 51. sırada yer almaktadır. Rusya'da yaşam maliyeti ortalama olarak Türkiye'den %73.05 daha yüksektir. Rusya'da yaşam maliyeti ortalama olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden %31.28 daha düşüktür. Rusya’da St. Petersburg ve Moskova, yaşamın en pahalı olduğu yerler olarak bilinmektedir.

Rusya'da Ortalama Ev Fiyatları Nasıldır?

Rusya şehir merkezinde 1 yatak odalı kiralık daire ortalama 20.000- 62.966 ruble iken, merkez dışında 13.363- 40.110 ruble civarındadır. Rusya ev kiraları şehir merkezinde 3 yatak odalı daire için ortalama 35.000- 120.000 ruble arasında değişirken, merkez dışında 25.000- 80.000 bandındadır.

Rusya’da en düşük kiraların bulunduğu şehir Cheboksary iken, en yüksek kiralar Moskova’da bulunmaktadır. Rusya satılık ev şehir merkezinde metrekare başına 100.000- 448.331 ruble dolaylarındayken, Rusya satılık ev fiyatları merkez dışında 70.000- 270.000 ruble aralığındadır.

Rusya'da Eğitim Nasıldır?

Rusya'da Eğitim Nasıldır?
Rusya'da Eğitim Nasıldır?

Rus çocuklar genellikle anaokuluna 18 aylıktan başlayarak altı veya yedi yaşında ilkokula başlayana kadar devam etmektedir. Rusya’da okur yazarlık oranı %99.73’tür. Rusya'da eğitim sistemi ilk, temel genel ve orta olmak üzere üç aşamaya ayrılmıştır. Rusya’da ilköğretim altı veya yedi yaşında başlamakta ve dört yıl sürmektedir. Rusya’da ilköğretim sonrasında beş yıllık temel genel eğitim ve iki ila üç yıllık ortaöğretim bulunmaktadır. Rusya’da öğrenciler ortaöğretimi normal bir okulda tamamlamayı veya bu süre için mesleki eğitim kolejine gitmeyi seçme hakkına sahiptir.

Ortaöğretimin sonunda, tüm öğrenciler yükseköğrenime devam etmek istiyorsa Birleşik Devlet Sınavını geçmek zorundadırlar. Rusça ve matematik sınavları zorunludur; bilimler, yabancı diller ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere diğer dersler isteğe bağlıdır. Rusya’da eğitim ücretleri özel ortaokullar arasında bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. First Moscow Gymnasium eğitim için ayda 150.000 ruble ücret alırken, St. Petersburg'daki Tete-a-Tete özel okulu yılda 240.000 ruble ücret almaktadır. 2022 yılında Economist Intelligence Unit tarafından eğitim sistemi ve Rusya’da eğitimin aşamaları Avrupa'nın en iyi 8. ve dünyada en iyi 13. olarak değerlendirilmiştir. Rusya'daki en iyi üniversiteler prestijli QS, THE ve ARWU sıralamalarında yer almaktadır.

Rusya'da devlet, eğitimi düzenleyen çoğu eğitim hizmetini Eğitim ve Bilim Bakanlığı aracılığıyla sağlamaktadır. Rusya’da bölgesel yetkililer, kendi yetki alanlarındaki eğitimi, geçerli federal yasalar çerçevesinde düzenlemektedir.

Rusya Kültürü Nasıldır?

Rus kültürü, ulusun tarihi, coğrafi konumu ve engin genişliği, dini ve sosyal gelenekleri ve Batı etkisi ile oluşturulmuştur. Rusya yaklaşık 185 farklı etnik gruba veya millete ev sahipliği yapmaktadır. Rusya’daki grupların bazıları sadece birkaç bin kişiden oluşurken, diğerleri ulusa yayılmış ve hükümetin her düzeyinde temsil edilen milyonlarca topluluk oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'na göre, Rusya'da yaklaşık 5.000 kayıtlı dini derneğin yarısından fazlası Rus Ortodoks Kilisesi'ni takip etmektedir. CIA World Factbook'a göre, Rusya’da hüküm süren ikinci en büyük din İslamdır ve Rusların yaklaşık %10 ila 15'i İslam'ı uygulamaktadır.

Rusya, bir dizi Slav efsanesi ve geleneğinden türeyen zengin bir halk masalları geleneğine sahiptir ve Rusların gelenekleri bağlamında halk karakterleri çok renklidir. Rusya'da hala son derece önemli olan gelenekler, ritüeller, inançlar ve sosyal uygulamalar hemen hemen her Rus düğününde hala ağır bir şekilde yer almaktadır. Rus selamlaması, doğrudan göz temasını sürdürürken sıkı bir el sıkışmadır. Ruslar dış görünüşlerine dikkat etmekte ve iyi giyimli insanlara daha saygılı davranmaktadır.

Rusya Mutfak Kültürü Nasıldır?

Rusya Mutfak Kültürü Nasıldır?
Rusya Mutfak Kültürü Nasıldır?

Rus mutfağı üzerinde ülkenin tarihi ve Ortodoks dininin önemli bir etkisi olmuştur. Ortodoks kültürü, Rusların belirli yemekleri veya malzemeleri ne zaman yediklerinde de büyük bir etkiye sahip olmuştur. Rusya’nın yemekleri içerisinde Sovyet atıştırmalıkları ve yemekleri hala popülerliğini korumaktadır.

Rus mutfağı füme mersin balığı balyk, yaban turpu ile mersin balığı, hafif tuzlu somon, kırmızı, siyah ve pembe havyar, salamura ve tuzlu mantar gibi şenlikli yemekleri ile ünlüdür.

Rus mutfağında kümes hayvanları yemekleri oldukça şenliklidir. Güveç, et ve lahana popüler günlük yiyeceklerin yanı sıra eski bir geleneksel et yemeği olan gulaş olmazsa olmazlar arasındadır. Ekmek ve diğer buğday ürünleri de özellikle esmer ekmek olmak üzere Rus yemek kültürünün önemli bir parçasıdır.

Popüler bir şekilde tüketilen sebze ve et salataları genellikle Batı ülkelerinden daha ağırdır ve patates, havuç, pancar ve mayonezden oluşmaktadır. Moskova'daki en ünlü salata, adını 1860'larda Hermitage restoranının Fransız şefi olan mucidinden alan Olivie'dir. Lor içeren yemekler Rus mutfağının çok popüler bir parçasıdır. Lahana, patates ve soğuğa dayanıklı yeşillikler, Rus ve diğer Doğu Avrupa mutfaklarında yaygındır. Beef stroganoff, pelmeni, shashlyk, kholodets, Rusya’nın meşhur yemekleri arasındadır. Ural tarifli Rusya geleneksel yemekleri arasındaki pelmenide %45 sığır eti, %35 kuzu eti ve %20 domuz eti kullanılmaktadır.

Rusya'nın alkollü içeceklerinden belki de en eskisi, çeşitli baharatların eklenmesiyle fermente bal ile yapılan, tatlı ve düşük alkollü bir içecek olan medovukhadır. Votka, özellikle ucuz olduğu için Rus mutfağının en popüler içeceklerinden biridir. Rusya votka çeşitleri tahıl veya patates bazlıdır ve sıklıkla acı biber ve yaban turpundan çileğe kadar çok çeşitli malzemelerle tatlandırılmıştır. Rusya’da alkolsüz içecek olan Sbiten bal, su, meyve suları ve baharatlardan yapılmaktadır. Sbiten bir zamanlar Rusya’daki en popüler alkolsüz içecek olsa da son birkaç yüzyılda yerini büyük ölçüde çay ve kahve almıştır.

Rusya'da Edebiyat Kültürü Nasıldır?

Rusya'da Edebiyat Kültürü Nasıldır?
Rusya'da Edebiyat Kültürü Nasıldır?

Rus edebiyatının köklerini, Eski Doğu Slav dilinde destanlar ve vakayinamelerin yazıldığı Orta Çağlara kadar götürmek mümkündür. Sıklıkla bir kurtuluş aracı olarak acı çekmek, Rus edebiyatında tekrarlanan bir temadır. Özellikle Fyodor Dostoyevski, Yeraltından Notlar ve Suç ve Ceza gibi Rus edebiyatı kitapları sayesinde acıyı keşfetmesiyle tanınmaktadır.

Hristiyanlık ve Hristiyan sembolizmi, özellikle Dostoyevski, Tolstoy ve Çehov'un eserlerinde de önemli temalardır. Anlatı şiiri, lirik, trajedi, kısa öykü, roman, seyahat günlüğü ve tarih gibi tüm edebi türlerde yazan Puşkin, günlük Rus dilini edebi kullanıma getiren ve Rus edebiyatının ana temalarının çoğunu ilk keşfeden yazarlardandır. Griboedov, Lermontov ve Gogol gibi dönemin diğer yazarları ve bunların mirasçıları Turgenyev, Dostoyevski, Tolstoy ve Çehov, Rus edebiyatı zincirinin altın halkalarını oluşturmaktadır.

Ünlü Rus Edebiyatı Yazarları Kimlerdir?

Aleksandr Puşkin, modern Rus edebiyatının kurucusu olarak kabul edilmektedir ve en çok şiirleriyle ünlü olmasına rağmen, Eugene Onegin de dahil olmak üzere birçok roman da yazmıştır. Nikolai Gogol, ilk büyük Rus romancı olarak kabul edilmekte ve en ünlü eserleri Palto, Bir Delinin Hatıra Defteri ve Ölü Canlar’dır. Rus edebiyatında hem kısa öykülerde hem de romanlarda ustalaşan Ivan Turgenyev’in en önemli eseri ise Babalar ve Oğullar olarak bilinmektedir.

19. yüzyılın ikinci yarısında Rus edebiyatında Fyodor Dostoyevski ve Lev Tolstoy gibi iki önemli şahsiyet görülmüştür. Tolstoy’un en sevilen eseri Savaş ve Barış iken Dostoyevski’nin Suç ve Ceza ve Karamazov Kardeşler romanları oldukça popülerdir. 20. yüzyılın en tanınmış Rus romancıları arasında Boris Pasternak, Vladimir Nabokov ve Aleksandr Solzhenitsyn bulunmaktadır. Boris Leonidovich Pasternak Kızkardeşim Hayatım şiir koleksiyonu ile ünlü iken, Mikhail Afanasyevich Bulgakov Bir Köpeğin Kalbi ile tanınmaktadır. Aleksandr Isayevich Soljenitsin Ivan Denisovich'in Hayatında Bir Gün, Kanser Koğuşu ve Birinci Çemberde romanları ile ünlü olmuştur. Vladimir Vladimirovich Nabokov’un en bilinen eseri ise Lolita’dır. Maxim Gorky Anne, Foma Gordeyev ve İşe Yaramayan Bir Adamın Hayatı gibi eserleriyle Rus edebiyatında iz bırakmıştır.

Rusya Sinema Kültürü Nasıldır?

Rusya Sinema Kültürü Nasıldır?
Rusya Sinema Kültürü Nasıldır?

21. yüzyılda Rus sineması, Hardcore Henry (2015), Leviathan (2014), Night Watch (2004) ve Brother (1997) gibi filmlerle uluslararası alanda tanınır hale gelmiştir. Moskova Uluslararası Film Festivali 1935'te Moskova'da başlamıştır ve Nika Ödülü, Rusya'daki yıllık ana ulusal film ödülüdür.

Son yıllarda, Rus yapımı sinema filmleri film endüstrisinin ham enerjisi ve yenilikçi yeteneği ile uluslararası film sahnesini alt üst etmiştir. Rus sinema filmleri sanat evi ve bağımsız belgesel filmlerden ana akım gişe rekorları kıran filmlere kadar, çağdaş başyapıtlar olarak modern Rus devletinin durumuna ve kültürünün özüne bir bakış sunmaktadır. Güneş Tarafından Yanmış (1994), Kardeşim (1997), Sibirya Berberi (1998), Rus Gemisi (2002), Dönüş (2003), Gece Nöbeti (2004), Ada (2006), Bu Yazı Nasıl Bitirdim (2010), Tanrı Olmak Zor (2013), Postacının Beyaz Geceleri (2014) ve Leviathan (2014) herkes tarafından izlenmesi gereken en iyi Rus filmleri arasındadır.

Rusya'nın her yerinde 105 zincir sinema salonu ve 495 bağımsız tiyatro dahil olmak üzere film yayınlayan 600 şirket bulunmaktadır. Statista Araştırma Departmanı tarafından yayınlanan rapora göre 2020'de satılan 90 milyon sinema bileti ile Rusya, dünyanın dördüncü büyük film pazarı konumundadır.

Rusya’da sinema izleyicilerinin ortalama yaşı 25-34 aralığındadır ve sinemaya en çok birlikte gidilen grup arkadaşlardır. 2019'da Rus kanalları Rossiya 1 ve Channel One'da yayınlanan çoğu TV dizisi suç dizileri ve dramalar veya melodramlarken, TNT'de gösterilen dizilerin %97'si komedi türündedir. Rusya’daki en popüler tv dizileri arasında To the Lake, Ekaterina, Mazhor, Pereval Dyatlova, Karamora yer almaktadır. Paulina Andreyeva, Marina Aleksandrov, Aleksandr Domogarov, Kristina Igorevna Asmus ve Danila Kozlovsky dünyaca ünlü Rus dizi oyuncularındandır.

En Popüler Rus Oyuncular Kimlerdir?

En popüler Rus oyuncular arasında yer alan Vladimir Mashkov daha çok Rus dramaları The Edge ve American Daughter'daki rolleriyle tanınmaktadır. Yuri Kolokolnikov’u bugün birçok kişi Game of Thrones'daki ünlü Styr rolünden anımsamaktadır. Ravil Isyanov’un bilinen en popüler rollerden bazıları K-19: The Widowmaker'daki Igor Suslov, The Last Ship dizisindeki amiral Konstantin ve Edward Zwick'in Defiance filmindeki Viktor'dur.

Rus aktör denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Alexander Baluev The Peacemaker filmiyle ünlü olmuştur. The Method ve Netflix bilim kurgu yapımı Better than Us ile Paulina Andreyeva ve "Ekaterina" televizyon dizisindeki Büyük Katerina rolüyle tanınan Marina Aleksandrov ise Rus ünlü aktrisler kategorisinde en tanınmış kadınlardır.

Rusya Müzik Kültürü Nasıldır?

Rusya Müzik Kültürü Nasıldır?
Rusya Müzik Kültürü Nasıldır?

Rusya’nın müzik kültürü, her biri kendi yerel olarak geliştirilmiş müziğine sahip birçok etnik gruba sahip Rus İmparatorluğu'nu, Sovyetler Birliği'ni ve günümüz Rusya'sının önemli katkılarını içermektedir. Klasik müzik, Rusya'da en çok saygı duyulan sanatlardan biridir. Rus klasik müziği, Batı Avrupa'dan ayrı ve aynı zamanda Batı ülkelerinden oldukça etkilenen kendine özgü bir tarihe sahiptir. Rusya’nın müzik aletleri arasında Balalayka, Domra, Gusli, Akordeon, Svistulka, Buben ve Lojki oldukça gelenekseldir. Rock, pop, halk ve caz türleri, Rusya’da en dinlenen müzikler kategorisindedir.

Uluslararası alanda en çok tanınan bestecilerden bazıları St. Petersburg ve Moskova'nın yanı sıra daha küçük kasabalardan gelmişlerdir.18. yüzyıla kadar Rus müziği esas olarak kilise müziği, halk şarkıları ve dans müziğinden oluşmaktaydı. 20. yüzyılın başlarında Rus, Kafkas, Çingene ve İtalyan tarzlarında yazılan ve icra edilen aşk romanları Rusya'da popüler hale gelmiş ve romantizm akımının en büyük ve en popüler şarkıcıları Fyodor Shalyapin, Alexandr Vertinsky, Konstantin Sokolsky ve Pyotr Leshchenko olmuştur. Rusya’da 1980'lerde popüler halk odaklı gruplar ortaya çıkmış ve Kazak Kazachy Krug ve Pesen Zemli en popülerleri olmuştur.

En Ünlü Rus Şarkıcılar Kimlerdir?

En ünlü Rus şarkıcılar ve müzik grupları aşağıda listelenmiştir.

 • Vladimir Vysotsky’nin en popüler eserleri Bir Arkadaş Hakkında Şarkı ve Sabah Egzersizi’dir.
 • Alla Pugacheva, Million Roses şarkısıyla bilinmektedir.
 • Philip Kirkorov, Kar ve Indigo şarkılarıyla ünlüdür.
 • Viktor Tsoi’nin Guguk kuşu parçası oldukça tanınmıştır.
 • Dima Bilan, Never Let you Go ve Believe şarkıları ile dünya çapında ün yapmıştır.

Rusya'da söz yazarlığı, televizyon programcılığı da yapan şarkıcı Yolka dünyada olduğu kadar Türkiye’de de oldukça popülerdir. Rus şarkıcı Yolka’nın Antalya’nın Kemer ilçesinde verdiği konserde biletler erkenden tükenmiştir.

Rusya'da İnanılan Dinler Hangileridir?

10. yüzyılda Bizans'tan misyonerler tarafından dönüştürülen Hristiyanlığı Rusya resmi din olarak benimsemiştir ve bundan sonra yaklaşık 1000 yıl boyunca Rus Ortodoks kilisesi ülkenin baskın dini kurumu olmuştur.

Rusya’da inanılan dinler ve yüzdelik oranları aşağıda verilmiştir.

 • Rus Ortodoksluğu, %41.1
 • Deistler, %25.2
 • Ateistler, %13.0
 • Müslümanlar, %6.5
 • Diğer Hristiyanlar, %6.3
 • Neopaganlar ve Tengriciler, %1.2
 • Budistler, %0.5
 • Diğer dinler, %0.7
 • Bildirilmemiş, %5.5

Rusya’da din yasası adındaki 1997 tarihli kanuna göre, 1982'den önce zaten var olan herhangi bir dini kuruluş geleneksel olarak kabul edilmektedir. Yeni kurulan her dini grup, kimlik bilgilerini sağlamak ve on beş yıl boyunca her yıl yeniden kayıt yaptırmak zorunluluğuna sahip olsa da Rusya dini özgürlükleri hoşgörü ile karşılayan bir ülkedir.

Rusya'nın Sembolleri Nelerdir?

Rusya’nın sembolleri ve anlamları aşağıda sıralanmıştır.

 • Ulusal bayrak: Rusya bayrağı üzerindeki beyaz renk asaleti ve açıklığı, mavi sadakat, dürüstlük, kusursuzluk, iffet ve kırmızı cesaret, cömertlik ve sevgiyi sembolize etmektedir.
 • Ulusal amblem: Rusya'nın birliğini ve egemenliğini temsil etmektedir.Rusya arması üzerindeki kartalın pençelerinde kavranan küre ve asa, egemen güç ve otoritenin geleneksel hanedan sembolleridir.
 • Milli marş: Rusya Federasyonu Devlet Marşı Rusya'nın milli marşıdır.
 • Ulusal hayvan: Rusya’nın ulusal hayvanı Avrasya boz ayısıdır.
 • Ulusal çiçek: Papatya, Rusya’nın ulusal çiçeğidir.

Rusya'nın Neleri Meşhurdur?

Rusya'nın Neleri Meşhurdur?
Rusya'nın Neleri Meşhurdur?

Rusya’nın meşhur yiyecek, içecek ve eşyaları aşağıda listelenmiştir.

 • Piroggi
 • Dana straganof
 • Syrniki
 • Shashlik
 • Pelmeni
 • Blini
 • Kasha
 • Borscht
 • Okroshka
 • Kholodets
 • Votka
 • Çar Kolokol çanı
 • Matruşka

Rusya'nın Turistik Yerleri Nerelerdir?

Rusya’nın turistik yerleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Baykal Gölü
 • Altay Dağları
 • Rus Tundrası
 • Peterhof Sarayı
 • Olkhon Adası
 • Anapa
 • Tayga Ormanı
 • Dargav mezarları
 • Kizhi Adası
 • Trans-Sibirya Demiryolu
 • Elbruz Dağı
 • Gayzer Vadisi
 • Moskova Kremlini
 • Kızıl Meydan
 • Aziz Basil Katedrali

Rusya Hakkında Bilinmesi Gereken Faydalı Bilgiler

Rusya'ya gitmeden önce bilinmesi gereken faydalı bilgilere aşağıda değinilmiştir

Türkiye Rusya Arası Uçakla Kaç Saat Sürer?

Türkiye’den Rusya’ya İstanbul, Antalya, Bodrum ve Dalaman’dan aktarmasız uçuşlar bulunmaktadır. İstanbul’dan Rusya’ya aktarmasız uçuş 2 saat 25 dakika sürerken, Antalya’dan 4 saat 25 dakika, Dalaman’dan 4 saat 35 dakika, Bodrum’dan 4 saat 20 dakika sürmektedir.

İstanbul Moskova Uçuş Süresi Ne Kadardır?

İstanbul Moskova Uçuş Süresi Ne Kadardır?
İstanbul Moskova Uçuş Süresi Ne Kadardır?

İstanbul, Moskova uçuş süresi ortalama 4 saat 40 dakika sürmektedir. Moskova şehrinde Moskova Sheremetyevo, Moskova Vnukovo, Moskova Domodedovo ve Moscow Zhukovsky olmak üzere 4 havaalanı bulunmaktadır.

Rusya Türkiye Saat Farkı Ne Kadardır?

Rusya ile Türkiye arasında saat farkı bulunmamaktadır.

Rusya Federasyonu'nun Uluslararası Kısaltması Nedir?

Rusya Federasyonu’nun uluslararası kısaltması RU’dur.

Rusya Telefon Kodu Nedir?

Rusya telefon kodu aynı zamanda Rusya ülke kodu olarak da bilinen +7‘dir. Türkiye'den Rusya'daki herhangi bir telefon aranmak istendiğinde önce Rusya alan kodu olan +7 kodu çevrilip, daha sonra da şehir kodu ve numaraların tuşlanması gerekmektedir.

Rusya Posta Kodu Nedir?

Rusya'nın posta kodu 000000 ve 100000'dir.

Rusya İnternet Uzantısı Nedir?

Rusya internet uzantısı “.ru” dur. Rusya internet uzantısı ile toplamda 179.541.473 internet sitesi bulunmaktadır. Rusya internet uzantısı almak için resmi belge verilmesine gerek yoktur.

Rusya Konsoloslukları Türkiye'de Hangi İllerde Bulunur?

Rusya konsoloslukları Türkiye’de Ankara’da büyükelçilik, İstanbul, Trabzon ve Antalya’da başkonsolosluk ve İzmir’de fahri konsolosluk statüsünde hizmet vermektedir.

Türkiye’de toplam 5 Rus konsolosluğu bulunmaktadır.

Rusya'da Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu Nerededir?

Rusya’da Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu, Kazan, St.Petersburg, Moskova, Novorossisk şehirlerinde bulunmaktadır. Kazan, Novorossisk, ve St. Petersburg başkonsolosluk statüsünde hizmet verirken, Moskova’da büyükelçilik yer almaktadır.

Türkiye'den Rusya'ya Nasıl Gidilir?

Türkiye’den Rusya’ya gidecek kişiler arasından umuma mahsus pasaport sahipleri vizeye tabi iken, hususi ve hizmet pasaportu sahipleri her 180 günde 90 günü aşmamak şartıyla 30 gün süreyle ve diplomatik pasaport sahipleri ise 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Türk vatandaşlarından Rusya'ya gitmek için vizeye ihtiyaç duyan kişilerin şahsen ya da akredite acenteler aracılığıyla Rusya Büyükelçiliği'ne, başkonsolosluklarına ya da Rusya vize başvuru merkezlerine başvuruda bulunarak vize alabilmeleri mümkündür. Rusya için vize başvurusunda bulunacak kişilerin başvuracakları vize türüne göre yetkili kişi ve kurumlardan vize ile Rusya’ya giriş yapmadan önce davetiye (voucher) belgesi almaları gerekmektedir. Rusya’dan vize türüne göre davetiye alan kişilerin vize işlemleri tamamlanabilmektedir.

Son 5 yılda danışmanlık hizmeti verdiği Rusya vize başvurularında elde ettiği %96,7'lik onaylanma oranı ile akredite acente Vizem.net, Türkiye'deki en yüksek onaylanma skoruna sahiptir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: