Rusya Öğrenci Vizesi

Rusya Öğrenci Vizesi Nedir, Nasıl Alınır?

Rusya öğrenci vizesi, Rusya Federal Göç Dairesi’nden ya da Rusya’da resmi bir akademik kurumdan davet mektubu almış öğrenci adayları tarafından başvurulabilen bir Rusya vizesi türüdür.

Rusya öğrenci vizesinin tek veya çift girişli olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Rusya öğrenci vizesi 90 gün için geçerlidir fakat bir yıla kadar uzatılabilmekte ve öğrenim süresi boyunca yenilenebilmektedir.

Rusya Eğitim Vizesi Nasıl Alınır?

Rusya eğitim vizesi almak için Rusya’da alınabilecek eğitim ve öğrenim programları aşağıda listelenmiştir.

 • Rusya eğitim olimpiyatları programı: Rusya eğitim olimpiyatları; üniversite veya lise adayları arasında, giriş sınavlarını geçerek bir okula kabul edilmek ve devlet bursu veya öğrenim ücretinde indirim almak için başvurulabilecek bir program türüdür.
 • Rusya yaz okulu programları: Rusya yaz okulu programları Rusya’da mevsimlik eğitim almak için başvurulabilecek bir program türüdür. Rusya yaz okulu programlarının ücretli ve ücretsiz seçenekleri bulunmaktadır.
 • Rusya hazırlık programları: Rusya hazırlık programları, Rusça öğrenmek için başvurulabilecek program türüdür. Rusya hazırlık programları günde 4- 6 saat süren derslerle temel Rusça eğitimi sunmaktadır.
 • Rusya ingilizce öğrenim programları: Rusya ingilizce öğrenim programları, Rusya’da ingilizce eğitim görmek için başvurulabilecek program türüdür. Rusya’da ingilizce öğrenim programlarına başvurmak için bir lise sertifikası veya diploması, bir motivasyon mektubu ve IELTS veya TOEFL başarı sertifikası sunulması gerekmektedir.
 • Rusya lisans eğitim programları: Rusya lisans eğitim programları, Rusya’da dört yıllık üniversite eğitimi almak için başvurulabilecek program türüdür.
 • Rusya yüksek lisans programları: Rusya yüksek lisans eğitim programları, üniversite eğitiminden sonra 2 yıllık yüksek lisans eğitimi almak için başvurulabilecek program türüdür.
 • Rusya doktora eğitim programları: Rusya doktora eğitim programları, yüksek lisans eğitiminden sonra doktora eğitimi almak başvurulabilecek program türüdür.
 • Rusya staj programları: Rusya staj eğitim programları, Rusya’da üniversitelerde staj yapmak için başvurulabilecek program türüdür. Rusya’da staj yaparken, yarı zamanlı işlerde çalışılabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Rusya Öğrenci Vizesi ile Çalışmak Mümkün müdür?

Rusya öğrenci vizesi ile Rusya çalışma izni aldıktan sonra çalışmak mümkündür. Rusya öğrenci vizesi hamili eğitim gördüğü üniversitede veya üniversitenin kurumlarında çalışabilmektedir. Rusya öğrenci vizesi çalışma izni sadece devlet tarafından akredite edilmiş üniversitelerde tam zamanlı kurslarda eğitim gören öğrencilere verilmektedir.

Rusya öğrenci vizesi çalışma izni hamilleri sadece çalışma izninde belirtilen meslekte ve üniversitelerinin bulunduğu bölgede çalışabilmektedir. Rusya’da üniversitelerin uluslararası bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrenci için anlaşmalı iş sağlandığı durumlarda, Rusya İçişleri Bakanlığı Göçmenlik Genel İdaresi’nden çalışma izni alınması gerekli değildir.

Rusya Öğrenci Vizesinin Sunduğu Haklar Nelerdir?

Rusya öğrenci vizesi ile yapılabilecek ve yapılamayacak şeyler aşağıda listelenmiştir.

 • Rusya öğrenci vizesi ile öğrencilik süresi boyunca Rusya’da barınılabilmektedir.
 • Rusya öğrenci vizesi ile, öğrencinin derslerinin olmadığı günlerde, üniversitenin bulunduğu bölgede çalışılabilmektedir.
 • Rusya öğrenci vizesi ile tam zamanlı bir işte çalışılamamaktadır.
 • Rusya öğrenci vizesi ile Rusya’da ticari faaliyet yürütülememektedir.

Rusya Öğrenci Vizesi Almak Zor Mudur?

Rusya öğrenci vizesi almak; eksik belge, geçersiz pasaport, davetiye ve formda birbiriyle uyuşmayan bilgiler sunulmadığı ve davetiye alınma sürecinde bir suça dahil olunmadığı sürece zor değildir.

Rusya Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Rusya öğrenci vizesi başvurusunda bulunmak için gerekli evraklar ve belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Rusya öğrenci vizesi için gerekli pasaportun son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olması ve en az 2 boş sayfası bulundurması gerekmektedir.
 • Rusya eğitim kurumu davet mektubu: Rusya öğrenci vizesi için, Rusya’da bulunan resmi bir eğitim kurumundan davetiye alınması gerekmektedir.
 • Rusya öğrenci vizesi başvuru formu: Rusya öğrenci vizesi başvuru formu, online bir şekilde doldurularak çıktısı alınmalıdır.
 • Rusya vize biyometrik fotoğrafı: Rusya öğrenci vizesi için 35 mm genişlik 45 mm uzunluk ölçülerinde 2 adet biyometrik fotoğrafın başvuru dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Sağlık sertifikası: Rusya öğrenci vizesi için sağlık sertifikası hamilin pasaport detaylarını, Rusya’da ne kadar kalacağını ve tetkik ile ilgili bilgileri (tarih, uygulandığı ilaçların seri numaraları; tıbbi kurumun, doktorun ve hastanın imzası) içermelidir. Rusya öğrenci vizesi sağlık sertifikasının Rusya’ya girmeden en fazla 3 ay önce alınmış olması gerekmektedir.
 • İzin belgesi: Rusya öğrenci vizesi başvurusunda bulunmak için, 18 yaş altındaki bireylerin ebeveynleri tarafından imzalanmış ve noter tarafından onaylanmış izin belgesi sunulması gerekmektedir.

Rusya Öğrenci Vizesi için Davetiye ve Geçerlilik Süresi Nedir?

Rusya öğrenci vizesi için davetiye Rusya’da bir eğitim kurumu tarafından kabul alınması durumunda kişiye gönderilen mektup türüdür. Rusya öğrenci vizesi için başvurusunda orijinal davetiyenin sunulması gerekmektedir.

Rusya öğrenci vizesi için davetiye, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya İçişleri Bakanlığı Göç Konularında Ana Yönetim tarafından oluşturulmaktadır. Rusya öğrenci vizesi davetiyesinin geçerlilik süresi üç ay ile sınırlandırılmıştır.

Rusya Öğrenci Vizesi için Pasaport Gereksinimleri Nelerdir?

Rusya öğrenci vizesi için sunulacak pasaportta en az 2 boş sayfa bulundurulması gerekir. Rusya öğrenci vizesi için sunulacak pasaportun en az 1.5 yıl daha geçerliliğinin bulunması ve son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olması gerekmektedir.

Rusya Öğrenci Vizesi için HIV-Negatif Durum Sertifikası Nedir?

Rusya öğrenci vizesi için HIV negatif durum sertifikasının; öğrencinin pasaport detaylarını, testin uygulandığı tarihi, tıbbi kurumun, doktorun ve hastanın imzasının içermesi gerekmektedir. Rusya HIV negatif durum sertifikası öğrenci vizesi başvurusundan en fazla 3 ay önce alınmalıdır.

Rusya Öğrenci Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Rusya öğrenci vizesi ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerÜcretler
Rusya öğrenci vize harcı140 USD
Başvuru formu ve dilekçe doldurma28 USD
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri-
Danışmanlık hizmeti35 USD
Toplam203 USD

Rusya Öğrenci Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rusya öğrenci vizesi başvurusu yapılmadan önce Rusya’da bir eğitim kurumuna başvuru yapılarak davet mektubu alınmalıdır. Davet mektubu alındıktan sonra, Rusya öğrenci vizesi başvurusu için Rusya Büyükelçiliği’ne veya Rusya Konsolosluğu’na randevu alınması gerekmektedir. Randevu günü gelene kadar Rusya online başvuru formu doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır.

Rusya öğrenci vizesi için alınan randevu günü geldiğinde Rusya Konsolosluğu’na veya Rusya Büyükelçiliği’ne gidilerek pasaport, Rusya öğrenci vizesi başvuru formu, iki adet fotoğraf, Rusya Federal göçmen dairesinden alınmış davetiye, HIV virüsü testinin negatif olduğunu kanıtlayan sağlık belgesi ve en az 1.5 yıl geçerliliği bulunan pasaportun sunulması gerekmektedir. Rusya öğrenci vizesi başvurusu yapılırken bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesine dikkat edilmelidir.

Rusya Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Rusya öğrenci vizesi başvurusu iki ile üç hafta arasında sonuçlanmaktadır. Rusya öğrenci vizesi başvurusu yapılırken ek ücret karşılığında hızlandırılmış vize hazırlama hizmetinden yararlanılabilmektedir. Rusya öğrenci vizesi başvuru sonuçlarına VFS Global üzerinden referans numarası sorgulanarak erişilebilmektedir.

Rusya Öğrenci Vizesi Başvurusunun Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

Rusya öğrenci vizesi başvurusunun reddedilme sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 • Rusya öğrenci vizesi başvurusunda eksik belge sunulması durumunda Rusya öğrenci vizesi reddedilebilmektedir.
 • Rusya öğrenci vizesi başvurusunda geçersiz pasaport sunulması durumunda Rusya öğrenci vizesi reddedilebilmektedir.
 • Rusya öğrenci vizesi başvurusunda doldurulan formdaki bilgiler ile davet mektubunun uyuşmaması durumunda Rusya öğrenci vizesi reddedilebilmektedir.
 • Rusya öğrenci vizesi başvurusunda daha önce Rusya’da bulunurken vize ihlalinin gerçekleştiği durumlarda ve eylemlerde bulunmuş olunduğunun tespit edilmesi halinde Rusya öğrenci vizesi reddedilebilmektedir.

Rusya öğrenci vizesi başvurusu, belgelerde eksiklik tespit edilmesi, geçersiz pasaport sunulması, davet mektubu ve başvuru formundaki bilgilerin çelişmesi, davet mektubu alımı esnasında yasadışı bir aktivite işlenmesi halinde reddedilebilmektedir. Rusya öğrenci vizesi; eksik belge, geçersiz pasaport, hatalı form sunulması nedeniyle reddedilmişse geçerli ve eksiksiz belgeler hazırlanarak tekrar başvuru yapılabilmektedir.

Rusya Öğrenci Vizesi Başvuru Reddi Alanlar İtiraz Edebilir Mi?

Rusya öğrenci vizesi reddi alan kişiler Rusya öğrenci vizesi reddine itiraz etme hakkına sahiptir. Rusya öğrenci vizesi reddi itiraz dilekçesi Rusya Dışişleri Bakanlığına ya da Rusya Konsolosluğu’na mail yoluyla iletilebilmekte veya randevu alınarak teslim edilebilmektedir.

Rusya Öğrenci Vizesi ile Hangi Ülkelere Gidilir?

Rusya öğrenci vizesi ile Rusya dışında bir ülkeye gidilememektedir.

Rusya Öğrenci Vizesi ile Hangi Bölgelerde Üniversite Eğitimi Alınabilir?

Rusya öğrenci vizesi ile Rusya’da eğitim alınabilecek üniversiteler aşağıda listelenmiştir.

 • İmmanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi (Kaliningrad)
 • Uzakdoğu Federal Üniversitesi (Vladivostok)
 • Kazan Federal Üniversitesi (Kazan)
 • Moskova Fizik Teknoloji Üniversitesi (Moskova)
 • N.I. Lobaçevski Ulusal Araştırma Nijniy Novgorod Devlet Üniversitesi (Nijniy Novgorod)
 • Milli Araştırma ve Teknik Devlet Üniversitesi (Misis)
 • Tomsk Milli Araştırma ve Teknik Üniversitesi (Tomsk)
 • Tomsk Milli Araştırma ve Politeknik Üniversitesi (Tomsk)
 • Milli Araştırma Üniversitesi (Moskova)
 • Milli Atom Araştırma Üniversitesi (Moskova)
 • Novosibirsk Milli Araştırma Üniversitesi (Novosibirsk)
 • İ.M. Seçenov Moskova Tıp Akademisi (Moskova)
 • Petrozavodsk Üniversitesi (Petrozavodsk)
 • Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (Moskova)
 • Samara Milli Araştırma Üniversitesi (Samara)
 • Sankt Petersburg Elektroteknik Üniversitesi (Sankt Peterburg)
 • Sankt Petersburg Milli Araştırma Bilgisayar Teknolojisi ile Mekanik ve Optikler Üniversitesi (Sankt Peterburg)
 • Sankt Petersburg Yüce Petro Politeknik Üniversitesi (Sankt Peterburg)
 • Sibirya Federal Üniversitesi (Krasnoyarsk)
 • Tümen Üniversitesi (Tümen)
 • Ural Federal Üniversitesi (Yekaterinburg)
 • Güney Ural Milli Araştırma Üniversitesi (Çelyabinsk)

Rusya öğrenci vizesiyle Rusya’ya gidilerek Rusça ve İngilizce dil eğitimi, lise eğitimi, lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ve doktora eğitimi alınabilmektedir.

Rusya’da uluslararası eğitim veren birçok üniversite bulunmaktadır. Rusya Üniversiteleri, QS Ranking uluslararası en iyi üniversiteler listesinde yüksek sıralarda yer almaktadır.

Rusya Öğrenci Vizesine Benzer Diğer Rusya Vize Türleri Nelerdir?

Rusya öğrenci vizesine benzer diğer Rusya vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Rusya turist vizesi
 • Rusya ticaret vizesi
 • Rusya özel vize
 • Rusya çalışma vizesi
 • Rusya transit vizesi

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: