Rusya'da Şirket Kurmak

2023'te Rusya'da Şirket Kurmak için Gerekli Şartlar ve İşlemler

Rusya Federasyonu’nun iş ve yatırım kültürü, Rus insanlarının kültüründen ve hayata bakış açılarından etkilenmiştir. Rus insanlarının karakteristik özellikleri iş hayatına da yansımış durumdadır. Rusya Federasyonu’nda halihazırda faaliyet gösteren çok sayıda yabancı şirket bulunmaktadır. Yabancı uyruklu kişiler, iş kurma fırsatları için Rusya Federasyonu’ndaki potansiyelleri takip etmektedir.

Rusya’da iş kurmak isteyen yabancı uyruklu kişiler için bazı avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktadır. Rus kültüründe insanlar sıcakkanlı, hoşgörülü ve misafirperver olduğu için Rusya’da bir yabancı olarak şirket kurmak avantajlı ve kazançlı olabilmektedir; ancak Rus kültüründe değerler ve gelenekler önemli bir yere sahip olduğu için Rus milli değerlerine olumsuz etkisi olan bir tutum sergilendiğinde iş kurmak zor olmaktadır. Rusya Federasyonu’nda iş kurmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin sabırlı olmaya ihtiyacı olmaktadır.

Dünya Bankası tarafından oluşturulan ve ülkeler açısından iş yapmanın kolaylığını gösteren İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ne göre Rusya 190 ülke arasında 40. sırada yer almaktadır. Yabancı uyruklu bir kişi olarak Rusya’da şirket açmak için göçmenlik ve vize durumu, iş planı geliştirme, yasal ve hukuki süreçleri tanıma, şirket adı ve lokasyonu belirleme, kuruluş belgeleri hazırlama, ticaret sicil kaydı oluşturma ve Rus bankalarında kurumsal hesap açtırma gibi adımların takip edilmesi gerekmektedir.

Vizem.net, Rusya'da iş kurmak isteyen Türk yatırımcıların şirket kurma işlemlerinde danışmanlık hizmeti alabilecekleri akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Türkiye Vatandaşları Rusya'da Şirket Kurabilir Mi?

Evet, Türkiye vatandaşları Rusya’da şirket kurabilmektedir. Rusya Federasyonu, her modern ülke gibi şirket kurma konusunda yabancı uyruklu kişilere kapısını açmaktadır. Yabancı yatırımcıları Rusya’ya çekmek amacıyla çeşitli teşvikler uygulanmaktadır ve Rus vatandaşları ile benzer haklara sahip olunmaktadır.

Rusya Şirket Türleri Nelerdir?

Rusya şirket türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Limited (sınırlı sorumlu ortaklık) şirketi
 • Anonim şirketi
 • Genel ortaklık şirketi
 • Sınırlı ortaklık şirketi
 • Yabancı şirketlerin şubeleri
 • Şahıs şirketi

Sınırlı Sorumlu Ortaklık Şirketi Nedir?

Rusya’da en yaygın olarak görülen şirket türü sınırlı sorumlu ortaklık şirketi olarak bilinen limited şirketidir. Rusya sınırlı sorumlu ortaklık şirket türünde en fazla 50 hissedar bulunabilir ve her hissedarın en az 10.000 ruble tutarında katkıda bulunması gerekmektedir.

Rusya sınırlı sorumlu ortaklık şirketinin yönetim kurulu yılda en az bir kere toplanmaktadır ve şirketin en üst yapısını oluşturmaktadır. Rusya sınırlı sorumlu ortaklık şirketlerinin yönetim kurulunda yer alan yabancı uyruklu kişiler istediği sayıda başka limited şirketinin hissedarı olabilmektedir.

Rusya’da sınırlı sorumlu ortaklık şirketi kurmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Rusya’da oturum iznine sahip olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin Rusya’da açtığı şirketlerin büyük bir bölümü sınırlı sorumlu ortaklık şirketi olarak kurulmuştur.

Anonim Şirketi Nedir?

Rusya anonim şirketlerinin yapısı, sınırlı sorumlu ortaklık şirketlerine benzerlik göstermektedir. Rusya anonim şirketleri, ortakların yalnızca şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye kadar sorumlu oldukları şirket türüdür.

Rusya anonim şirketleri halka açık (OAO) veya halka kapalı (ZAO) şekilde olmaktadır. Rusya’da halka açık anonim şirketlerinde 50’den fazla hissedar olmasına imkan sağlanmaktadır. Rusya anonim şirket türünde dikkat çeken önemli avantajların başında, şirket ortaklarının üçüncü kişilere ya da devlete karşı oluşan borçlardan sadece taahhüt ettikleri sermaye kadar sorumlu olmaları gelmektedir.

Rusya anonim şirketleri, hissedar sayısında üst sınır olmaması ve istendiği zaman halka açılabilmesi sayesinde yabancı uyruklu kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Genel Ortaklık Şirketi Nedir?

Rusya’da açılması planlanan küçük işletmeler için en uygun şirket türü genel ortaklık şirketleridir. Rusya genel ortaklık şirketlerinde iki veya daha fazla kişinin bir ortaklık anlaşmasına dayalı olarak eşit hak ve sorumluluklara sahip olduğu görülmektedir. Rusya genel ortaklık şirketlerindeki ortaklara ait hisse payları yapılan anlaşma kapsamında belirlenmektedir.

Rusya genel ortaklık şirketlerinin yabancı uyruklu kişiler tarafından tercih edilmesindeki en önemli etken; sınırlı sorumlu ortaklık (limited) şirketlerinden veya anonim şirketlerinden farklı olarak kişisel varlıkların genel ortaklık şirketlerinde kullanılabilmesi olmaktadır.

Yabancı uyruklu olarak Rusya’da genel ortaklık şirketi açan ortaklar arasında eşit seviyede sorumluluk ve söz hakkı olmaktadır. Rusya genel ortaklık şirketlerinde her ortağın iş ile ilgili kararlar alınırken söz hakkı olmaktadır ve şirketi bağlayıcı anlaşmalar yapma hakkı olmaktadır.

Sınırlı Ortaklık Şirketi Nedir?

Rusya sınırlı ortaklık şirketlerinde iki tür ortak bulunmaktadır. Rusya sınırlı ortaklık şirketlerinde borç ve karlardan tamamen sorumlu olan, ana kararları veren ve kişisel mal varlığı ile masrafları karşılayabilen genel ortaklar ile sadece işletme sermayesine yaptıkları katkı kadar sorumlu olan sınırlı ortaklar bulunmaktadır.

Yabancı uyruklu kişiler Rusya’da şirket açmak istediğinde sermaye durumuna göre ana ortak veya sınırlı ortak olmak üzere sınırlı ortaklık şirketi açabilmektedir.

Yabancı Şirket Şubesi Nedir?

Rusya'da aktif olarak ticari faaliyette bulunan bir yabancı şirketin şubesi olarak hizmet vermek mümkün olmaktadır. Yabancı uyruklu kişiler için mevcut bir yabancı şirketin şubesi olarak kayıt yaptırmak prosedür açısından diğer şirket türlerine göre daha kolay olmaktadır.

Rusya Şahıs Şirketi Nedir?

Zanaatkarlar, esnaflar ve serbest meslek sahibi olan yabancı uyruklu kişiler Rusya’da şirket açmak istediğinde Rusya şahıs şirketi açabilmektedir. Şahıs şirketi kurucuları tüzel kişilik kabul edilmez, hukuki olarak gerçek kişi kabul edilirler ve şirketle ilgili borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu tutulurlar.

Yabancı uyruklu kişiler için Rusya’da şahıs şirketi açmak çok düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilmektedir. Rusya şahıs şirketlerinin vergileri elde edilen kazanç üzerinden hesaplandığı için yabancı uyruklu kişiler için avantajlıdır.

Rusya'da Şirket Kuruluşu Nasıldır?

Rusya’da şirket kuruluşu için yabancı uyruklu kişilerin dikkat etmesi gereken ilk adım yasal göçmenlik durumu ve vize gereklilikleridir. Rusya için sahip olunan oturum izninin veya vizenin ülkede ticaret yapılmasına olanak verdiğinden emin olmak gerekir.

Rusya topraklarında yabancı uyruklu kişi olarak şirket kurabilmek için üzerinde çalışılmış detaylı bir iş planına ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya’da pazar araştırması, rekabet analizi, sürdürülebilirlik, sermaye, altyapı ve Rus kültürü gibi çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulduğu bir iş planı oluşturmadan Rusya’da şirket kurmak tavsiye edilmemektedir. Vizem.net, Rusya'da şirket kurmak isteyen Türk yatırımcıların şirket kurma işlemlerinde danışmanlık hizmeti veren akredite acentedir.

Rusya Federasyonu’nun sahip olduğu anayasa ve ticaret hukukuna göre adımlar atılarak şirket kurma işlemleri gerçekleştirilmelidir. Rusya’da kurulacak şirkete verilecek ismin başka bir şirket tarafından kullanılmadığından emin olmak gerekir. Şirketin kurulacağı ve faaliyet göstereceği adresin tespit edilmesi ve tutulması önem arz etmektedir.

Şirket kuruluş evraklarının Rusya ticaret mevzuatına göre uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan şirket kuruluş evraklarının şirket sahibi ve ortakları tarafından imzalanmış bir halde yetkili mercilere teslim edilmesi gerekmektedir. Ticaret sicil kaydı tamamlanan şirketlerin Rusya Federal Vergi Sistemi’ne kayıt olması gerekir. Rusya Federal Vergi Sistemi’ne kayıt olmak için şirket yetkililerinin başvuru yapması gerekir ve değerlendirme süreci ortalama 5 gün sürmektedir.

Yetkili makamlarca şirket kurma başvurusu onaylandığında şirkete dair kuruluş belgesi, vergi sertifikası ve vergi numarası gibi evraklar düzenlenmektedir. Şirket kuruluş başvurusu onaylanan yabancı uyruklu şirket sahiplerinin herhangi bir Rus bankasında şirket adına tüzel hesap açtırması gerekmektedir.

Rusya'da Şirket Kurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Rusya’da şirket kurmak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Tam şirket adının ve varsa kısaltmasının yer aldığı belge
 • Şirket kurucularının isimleri ve imzaları
 • Hissedar katkılarının miktarı ve nakdi veya ayni olmak üzere niteliği
 • Şirketin işleyişine ilişkin mevzuat
 • Yasal sorumluluklar ve hukuki belgeler
 • Yöneticilere dair bilgiler

Rusya'da İş Kurma İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Rusya’da şirket açma işlemi ortalama 1 ay sürmektedir.

Rusya'da Şirket Kurma Maliyeti Ne Kadardır?

Yabancı uyruklu kişilerin Rusya’da sınırlı sorumlu ortaklık (limited) şirketi kurma maliyeti ortalama 15.000 ruble; anonim şirketi kurma maliyeti ortalama 10.500 ruble ve şahıs şirketi kurma maliyeti ortalama 4.500 ruble tutmaktadır.

Rusya'da İş Kurmak için Vize Almak Gerekli Midir?

Rusya’da iş kurmak isteyen kişiler, serbest meslek sahibi olarak işyeri açmayı planlayan kişiler ve bir şirkette yönetim kurulunda yer alacak kişiler için Rusya oturum iznine ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya geçici oturum iznine veya kalıcı oturum iznine sahip olan kişiler Rusya’da ticari faaliyetlerde bulunma hakkına sahip olmaktadır.

Rusya'da firma kurmak gibi bir planı olan yabancı uyruklu kişiler, Rusya Göçmen İşleri Genel Müdürlüğü'nden (GUVM) alacakları kabul ile Rusya çalışma vizesine başvuru yapabilmektedir. Rusya’da gelir elde etmek ve personel istihdam etmek amacıyla şirket açmayı planlayan yabancı uyruklu kişilerin Rusya ticari vize sahibi olması gerekmektedir.

Rusya'nın Yabancı Yatırımcılara Verdiği Bir Vize Var Mıdır?

Rusya Federasyonu'nun yabancı yatırımcılara özel olarak uygulamaya koymayı planladığı bir yatırımcı vizesi programı mevcuttur.

Rusya yatırımcı vizesi ile Rusya'ya yatırım yapacak yabancı uyruklu kişilere Rusya'da iş kurma ve kalıcı oturma iznine sahip olma haklarının tanınması beklenmektedir. Rusya Federasyonu yatırımcı vizesi uygulamasının 2022 yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Rusya'da şirket kurma konusunda uzmanlarımıza en sık sorulan sorular ve yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

Rusya'da Şirket Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Rusya’da şirket kurmanın avantajları arasında Rusya’nın büyük bir ülke olması ve ticaret hacminin ve potansiyelinin yüksek olması, Türk kültürüne benzerlikler göstermesi, Rus insanının sıcakkanlı olması, yabancı uyruklu kişilerin yatırımlarına çeşitli teşviklerin olması gibi etkenler bulunmaktadır.

Rusya’da şirket kurmak bazı dezavantajlar ve zorluklar barındırmaktadır. Rusya’da şirket kurmak isteyen yabancı uyruklu kişiler için dil ve kültür zorlukları yaşanabilmektedir. Rusya’da şirket kurmak için Rusya Federasyonu’nun kanunlarını ve mevzuatlarını bilmek gerekmektedir. Güncel olarak yaşanan Rusya- Ukrayna savaşından dolayı Rus ekonomisi etkilenmiş durumdadır.

Rusya'da Şirket Vergilendirme Sistemi Nasıldır?

Rusya’da şirket vergilendirme sistemi; federal kanunlar ve bölgesel kanunlar altında farklı kalemlerde düzenlenmiştir. Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak kurulmuş tüzel kişilikler, yabancı ülke kanunlarına uygun olarak kurulmuş hak ve fiil ehliyeti olan tüzel kişiler, uluslararası kurumlar, onların Rusya Federasyonu’nda kurulmuş olan şube ve temsilcilikleri vergi mükellefi sayılmaktadır.

Rusya’da bulunan şirketler, kanunda öngörülen vergileri ödemek, vergilendirmeye tabi gelir ve giderlerin kayıtlarını tutmak, gerekli vergi beyannamelerini yetkili kurumlara teslim etmek, muhasebe ve vergi kayıt verilerini, gelir ve giderleri tasdikleyen evrakları ve ödenen vergilerle ilgili tüm belgeleri 4 yıl boyunca saklamak gibi sorumluluklara sahiptir.

Rusya’da 2022 yılı itibariyle kurumlar vergisi oranı %20, gelir vergisi oranı %13 ve şirketler için sosyal güvenlik vergi oranı %30 olarak uygulanmaktadır.

Rusya'nın En Büyük Şirketleri Hangileridir?

Rusya’nın en büyük şirketleri aşağıda verilmiştir.

 • Gazprom: Rusya’nın en büyük enerji dağıtım şirketiolan Gazprom, Rusya’nın en büyük şirketi ve dünyanın en fazla doğalgaz çıkaran kuruluşudur.
 • Yandex: İnternet arama motoru olarak hizmet veren Yandex şirketinin maddi değeri 1,7 milyar dolardır.
 • Sberbank: Rusya merkezli bir banka olan Sberbank 1991 yılında kurulmuştur. Sberbank, Rusya’nın en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük ve dünyanın 33. büyük bankasıdır.
 • Rusya Demiryolları: Rusya Federasyonu özelinde işletilen Rusya Demiryollarının marka değeri 3 milyar dolardır.

Rusya'daki İnşaat Şirketleri Hangileridir?

Rusya’daki inşaat şirketleri aşağıda verilmiştir.

 • Hilti Group
 • Holcim
 • Mace
 • Fluor
 • Maire Tecnimont
 • Strabag Se
 • Deme
 • Ramboll
 • Enka

Rusya Havayolu Şirketleri Hangileridir?

Rusya havayolu şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Aeroflot
 • S7 Airlines
 • Rossiya Airlines
 • UTair Aviation
 • Ural Airlines
 • Pobeda Airlines
 • Globus Airlines
 • Azur Air
 • VIM Airlines
 • Nordwind Airlines

Rusya'da Faaliyet Gösteren Türk Şirketleri Hangileridir?

Rusya’daki Türk şirketler aşağıda paylaşılmıştır.

 • Yıldırım Holding: Yıldırım Holding’in Rusya’da krom madeni ocakları bulunmaktadır.
 • FİBA: Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Fibabank Rusya’da uluslararası bir banka olarak hizmet vermektedir.
 • Anadolu Cam: Toplam kurulu kapasitesinin %50’si Rusya topraklarında bulunmaktadır ve gelirinin %35’ini Rusya’daki fabrikalarından sağlamaktadır.
 • Hayat Kimya: Hayat Kimya şirketinin Rusya’da kağıt üretimi yapan fabrikası bulunmaktadır.
 • Coşkunöz Holding: Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde otomotiv sektörüne yönelik presli sac parça üretimi yapmaktadır.
 • Rönesans Holding: Rönesans Holding, Rusya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir şirkettir.
 • ENKA: Enka, 1988’den itibaren Rusya’da mühendislik, inşaat, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.
 • Zorlu Grubu: Zorlu Grubu, Rusya’da enerji sektöründe faaliyet gösteren bir Türk firmasıdır.
 • Ant Yapı: Rusya’daki gayrimenkul ve inşaat sektöründe projeler yapan Ant Yapı bir türk şirketidir.
 • Efes: Efes grubu, Rusya’da bira pazarında önemli bir paya sahiptir.
 • Arçelik: Arçelik’in Rusya’da üretim tesisi bulunmaktadır.

Rusya'da İş Kurmak için Danışmanlık Hizmeti Nereden Alınır?

Rusya’da iş kurmak için danışmanlık hizmeti, akredite acente olarak Vizem.net tarafından verilmektedir.

Türkiye’den Rusya’ya şirket kurarak yatırım yapacak kişilere yatırım danışmanlığı, Vizem.net’in Rusya Federasyonu iş ve şirket kurma konularına hakim uzmanları tarafından verilmektedir. Rusya’da iş kurmayı planlayan Türk vatandaşları Vizem.net uzmanlarından Rusya yatırım danışmanlığı alabilmektedir.

Ön bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: