Rusya Vatandaşlık Başvurusu

2023'te Rusya Vatandaşlık Başvurusu ve Gerekli Şartlar

Rusya vatandaşlığı, Rusya Federasyonu Vatandaşlığına İlişkin Federal Kanun ve Rusya Federasyonu Anayasası tarafından düzenlenmektedir. Rusya vatandaşlık başvurularının kaulü, değerlendirilmesi ve karar bağlanması Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığının Göç İşleri Ana Müdürlüğü yetkisindedir.

Rus vatandaşlığı doğum yoluyla ya da sonradan kazanılabilmektdir. Rusya’da doğmayıp vatandaşlığa kabul yolu ile Rus vatandaşı olmak için ikamet süresi, Rusça yeterliliği ve maddi duruma dair bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Rus vatandaşı olma şartları arasında; Rusya geçici oturum izni ile 1 yıl boyunca Rusya’da yaşadıktan sonra daimi oturum izni için başvurmak, daimi oturum izninin kabul edilmesi halinde 5 yıl ikamet etmek gibi bazı süre kriterleri bulunmaktadır.

Birçok ülkeye vizesiz seyahat, seçme ve seçilme hakkı, hareket kolaylığı gibi tüm vatandaşlıklarda ortak olan birçok avantaja sahip Rusya vatandaşlığı, potansiyel işletme sahibi veya meslek sahibi bireylere gelecek vaat eden birçok avantaj sunmaktadır.

Rusya’da iş bulup çalışmak, bir Rus vatandaşı ile evlenmek, Rus vatandaşı bir çocuğa sahip olunması gibi durumlar bireylere Rus vatandaşlığı sağlayan en yaygın yollar arasında bulunmaktadır.

Rusya Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Rusya vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Güncel olarak kalıcı oturum iznine sahip olunması gerekmektedir.
 • Rusya’da Anayasaya uyulacağının kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Rusya’da en az 5 yıl yaşandığının kanıtlanması gerekmektedir.
 • Rusya vatandaşlığının alınması halinde ülkede yaşanılan süre boyunca finansal olarak geçim sağlanabileceğinin ve mevcut maddi durum ile ailenin desteklenebileceğinin kanıtlanması gerekmektedir.
 • Temel düzeyde Rusça bilindiğinin kanıtlanması Rus vatandaşı olmak için gerekenler arasındadır.
 • Rusya Federasyonu’nun belirli devletlerle anlaşmalar yaptığı istisnai durumlar dışında bireylerin ana ülkesinin vatandaşlığından vazgeçmesi gerekmektedir.

Bağımlı Genç Yetişkinler için Rusya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Bağımlı genç yetişkinler, 18 ile 23 yaş arasında olup hukuki ve maddi olarak ebeveynlerinin sorumluluğunda olan kişilerdir. Bağımlı genç yetişkinler, Rusya vatandaşlık başvurusunu bağlı olduğu velisi üzerinden ebeveynlerinden en az birinin Rus vatandaşı olması, ebeveynlerinin Rus vatandaşlığı almış olması ya da Rusya’ya yasal olarak yerleşmiş bir aile üyesinin olması gibi durumlarda yapabilmektedir.16 yaşına kadar yapılan başvurularda ebeveynlerin aile ikamet belgeleriyle birlikte başvuru yapması gerekebilmektedir.

Çocuklar için Rusya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Rusya’da çocuk, 18 yaş altında olan ve yasal vasisine hukuki ve maddi açıdan bağlı olan kişilerdir. 18 yaş altındaki bir çocuğun Rus vatandaşlığına kabulü, her iki ebeveyni veya tek ebeveyni Rus vatandaşı olması durumunda çocuğun doğum yerine bakılmaksızın; ebeveynlerden biri Rus vatandaşı, diğeri ise vatandaşlığı olmayan bir kişi (vatansız kişi) ya da kayıp kişi olarak kabul edilen çocuğun doğum yerine bakılmaksızın; ebeveynlerden biri Rus vatandaşı, diğeri yabancı uyruklu olan Rusya’da doğan çocuğun; ebeveynlerden biri Rus vatandaşı, diğeri yabancı uyruklu olan ve Rusya dışında doğmuş ve yabancı bir ulusun vatandaşlığı verilmemiş olan çocuğun; her iki ebeveyni veya tek ebeveyni yabancı uyruklu veya vatansız olan ve Rusya’da geçici veya kalıcı oturma iznine sahip olan çocuklarının Rusya’da doğmuş olması ve çocuğun ebeveynlerinin vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığına sahip olmayan çocuğun ve ebeveynleri bilinmeyen çocuğun bulunması gibi durumlarda gerçekleştirilebilmektedir. Yabancı ülke vatandaşı olan 14 ile 18 yaş arasındaki çocuğun Rus vatandaşlığını alması çocuğun rızasına tabi olmaktadır.

Ebeveynlerden yalnızca birinin Rus vatandaşı olması durumunda, çocuğun Rus vatandaşlığına başvurusu kolaylaştırılmış şekilde yapılabilmektedir. Tıbbi doğum belgesinin Rusça tercümeli noter onaylı ve konsolosluk onaylı iki kopyası; menşe ülkede verilen Rusçaya çevrilerek noterde tasdik edilmesi ile konsolosluk ya da apostil onaylı doğum belgesi; her iki ebeveynin kimlik veya pasaportları, çocuğun pasaportu ve ebeveynlerin çocuklarının Rus vatandaşlığına geçmesini ya da almasını talep ettiğini gösteren yazılı belge temin edilmesi gereken belgeler arasındadır.

Rusya Asıllı Olanlar için Rusya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Rusya vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancı ülke vatandaşları, bir Rus vatandaşı ile kan bağı olduğu kanıtlaması durumunda vatandaşlığa kabul edilebilmektedir. Rus vatandaşlığına kabul aynı zamanda eş durumu ve hemcins partner durumundan kaynaklı olarak da verilebilmektedir. Rus asıllı olup Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan gibi eski Sovyet Rusya ülkesi dahil olan yabancı ülke vatandaşları da Rus vatandaşlığına başvuru yapabilmektedir.

Mülteci Statüsünde Rusya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Rusya’nın 1992 yılında kabul ettiği mülteci statüsündeki kişiler için yapılan anlaşma uyarınca, mülteci gruplarına koruma sağlanacağı temin edilmiştir. Mülteci statüsünde Rusya vatandaşlığına başvurmak için; vatandaşlığının bulunduğu ülkesi dışında olan ırkı, dini, uyruğu, bir sosyal gruba üyeliği ya da siyasi görüşü nedeniyle zulme uğrama tehlikesi altında olan ve menşe ülkesine geri dönemeyen kişi ve gruplar arasında yer alınması gerekmektedir.

Rusya vatandaşlığına mülteci statüsünden kabul için, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Göç Ana Müdürlüğünün bölge ofislerinden birine mülteci statüsü başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Rusya İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunurken, kişilerden; menşe ülkelerini neden terk etmek zorunda kaldıklarını belirten bir mülteci olarak tanınma başvurusu, siyah beyaz veya renkli 35 mm genişliğinde 45 mm yüksekliğinde iki adet başvuru sırasında çekilmiş fotoğraf, ulusal pasaport veya vatansız mülteci statüsündeki başvuru sahibinin kimliğini kanıtlayan başka bir belgenin aslı ve tercümesini temin etmesi istenmektedir.

Rusya İltica başvurusu için kişi gerekli belgeleri sunduktan sonraki süreçte alınan parmak izi ve çekilen fotoğrafla Rusya devlet kurumlarının veritabanından başvuru sahibinin kontrol edilmesinden sonra temel soruların bulunduğu form doldurulmalıdır. Kontrol ve soru formunun doldurulmasından sonra başvuru sahibiyle görüşmeler yapılmaktadır. Başvurunun yetkili kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve olumlu sonuçlanması durumunda, mültecilere Rusya’da geçici yasal oturma hakkı, mülteci kimlik kartı verilmektedir. 1 yıl Rusya’da kalan mülteci statüsündeki kişiler Rus vatandaşlığı almaya hak kazanabilmektedir.

Rusya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Rusya vatandaşlığının hangi yollardan alınabileceği aşağıda listelenmiştir.

 • Doğum yolu ile
 • Vatandaşlığa kabul yolu ile
 • Eski vatandaşlar için vatandaşlığın yeniden kazandırılması yolu ile

Doğum Yoluyla Rus Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Doğum yoluyla Rus vatandaşlığı, Rusya kökenli ebeveynleri olan vatandaşlar tarafından alınabilmektedir. Kendisi Rusya Federasyonu sınırları dışında doğup; anne ve babası Rusya Federasyonu sınırları içerisinde doğmuş olan bireyler, doğum yoluyla Rus vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmektedir. Ebeveynlerden yalnızca birinin Rusya’da doğmuş olması doğum yoluyla Rus vatandaşlığına başvurulması için yeterlidir.

Başvuru Yoluyla Rusya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Başvuru yoluyla Rusya vatandaşlığı alma durumunda, standart başvuru süreci ve basitleştirilmiş başvuru süreci olmak üzere iki tür süreç bulunmaktadır.

Standart başvuru sürecinde vatandaşlığa kabul yolu ile Rus vatandaşlığı alınmasında; geçerli bir kalıcı oturum iznine sahip olmak, 1 yıl içerisinde 3 aylık bir süre Rusya dışında geçirilmeden beş yıl boyunca Rusya’da kalıcı oturum izni ile yaşamak, Rus Anayasasına uymayı kabul etmek, finansal olarak Rusya’da geçim sağlanabileceğini kanıtlamak, çifte vatandaşlık durumları hariç ana ülkenin vatandaşlığından vazgeçmek, Rus dilinin temel komutlarına sahip olunduğunu kanıtlamak gibi kriterlerin sağlanması gerekmektedir.

Basitleştirilmiş başvuru sürecinde; bazı kriterlerin sağlanması halinde kalıcı oturum izni alır almaz vatandaşlığa hak kazanılabilmektedir. Basitleştirilmiş başvuru yapabilmek için; Rusya’da yaşayan Rus vatandaşı bir ebeveyne sahip olmak, eskiden SSCB vatandaşlığına sahip olup SSCB’nin dağılması ile ortaya çıkan yeni ülkelerden herhangi birinin vatandaşlığını almamış olmak, 2002’den sonra Rusya’da ortaöğretim, mesleki eğitim veya yükseköğrenim görmüş eski SSCB’nin dağılan yeni devletlerinin vatandaşı olmak, en az 3 yıldır bir Rus vatandaşı ile evli olmak, engelli olmak, Eski SSCB vatandaşı iken İkinci Dünya Savaşı’nda gazi olmak gibi şartların sağlanması gerekmektedir.

Geçici oturum izni veren bir Rusya vizesi ile Rusya’da geçici olarak 1 yıl ikamet edildikten sonra kalıcı oturum izni için başvuru yapılabilmekte ve kalıcı oturum iznine sahip Rusya vizesi hamili bireyler, kalıcı oturum ile Rusya’da geçirdikleri 5 yılın sonunda vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir.

Vatandaşlığı Geri Alma Yoluyla Rus Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlığı geri alma yoluyla Rus vatandaşlık başvurusu; Rus vatandaşlığından gönüllü olarak vazgeçen Rus vatandaşlarının Rusya’da 3 yıl ikamet ettikten sonra vatandaşlığa tekrar başvurması ile yapılabilmektedir.

Rusya’nın ayrıca; Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ile bu ülkelerin vatandaşlarının basitleştirilmiş süreç kullanarak Rus vatandaşlığına başvurmalarını sağlayan ortak bir uluslararası anlaşması bulunmaktadır.

Rusya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rusya vatandaşlık başvurusu, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığının Göç İşleri Ana Müdürlüğü birimine yapılmaktadır. Vatandaşlığa kabul yolu ile Rusya vatandaşı olmak isteyen bireylerin başvuru yapmadan önce ana ülkesindeki vatandaşlıktan vazgeçmek için yetkili kurumlara talepte bulunması gerekmekte olup; ilgili talebin ancak olumlu olarak sonuçlanması halinde Rus vatandaşlığı başvurusu yapılabilmektedir.

Bireylerin ana ülkesindeki vatandaşlığından ilgili resmi makamlara başvurarak vazgeçmesinden sonra, Rus vatandaşlığı başvurusu için Rusça dil yeterliliğini kanıtlayıcı belgeler, gelir belgeleri, mevcut vatandaşlıktan çıkma başvurusunun ve varsa sonucun olduğu belgeler gibi evrakların Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Ana Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Basitleştirilmiş süreç üzerinden yapılan vatandaşlık başvurularına ilişkin karar süresi altı aya kadar, diğer süreçler ile Rus vatandaşlığı başvurularına ilişkin karar süresi ise bir yıla kadar sürebilmekte olup; kararlar, Rusya Federasyonu Başkanlık Ofisi tarafından verilmektedir. Rus vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi halinde Rus mahkemeleri aracılığı ile itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Rus vatandaşlığı için başvuru ücreti 3.500 Rus rublesi olup; eski SSCB ülkelerinden vatandaşlık almamış olanlar ve ebeveyni olmayan çocuklar bu ücretten muaf tutulmaktadır. Rus pasaportunun ücreti ise yetişkinler için 3.500 Rus rublesi, çocuklar için 1.500 Rus rublesidir. 2.000 Rus rublesine beş yıl süreli özel bir kısa süreli Rus pasaportu satın alınabilmektedir.

Rusya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Rusya vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler ve başvuru dokümanı Rusya Göç İşleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Rus Vatandaşlığı için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Rusya vatandaşlığına başvurmak için hazırlanması ve beyan edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Mevcut vatandaşlıktan çıkma başvuru belgesi: Mevcut vatandaşlıktan çıkmak için yurt dışında; Türkiye dış temsilciliklerine, yurt içinde; valiliklere (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri) müracaat edilmesi ve vatandaşlıktan çıkma başvurularının belgelenmesi gerekmektedir.
 • Gelir durumunu gösteren belge: Başvuru sahibinin gelir miktarını gösteren banka hesap dökümleri temin edilmelidir.
 • Rusça dil yeterlilik belgesi: Başvuru sahibinin temel Rusça bilgisine sahip olduğunu gösteren dil yeterlilik belgesi ya da Rusya’daki bir okuldan alınmış sertifika temin edilmesi gerekmektedir.

Bazı durumlarda Rusya devletine bağlı kliniklerden sağlık raporu vatandaşlık başvurusu sırasında istenebilmektedir.

Rusya Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

Rusya vatandaşlık başvurusu sırasında hazırlanacak belgelerin Rusçaya çevrilmesi, noter onayı alınması ve apostil işlemleri gibi harcamaların yanında Rusya’nın ilgili kurumuna vatandaşlığa geçiş ücreti yetişkinler için 3500 ruble ve çocuklar için 1500 ruble tutarındadır. Sağlık raporu ve belgelerin kopyasının alınması diğer ek ücretlerdir. Ödemeler başka ülkedeki bankadan transfer edilecekse bankalar ek olarak ücret talep etmektedir.

Rusya Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Rusya vatandaşlığı için yapılan normal başvurular, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 6-12 ay arası bir sürede, istisnai durumlarda yapılan kolaylaştırılmış vatandaşlık başvuruları 6 ay içinde değerlendirilmektedir ve sonuçlar Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu aracılığıyla bildirilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Rusya vatandaşlığı hakkında merkezimize en sık sorulan sorulara, yanıtları ile birlikte aşağıda yer verilmiştir.

Rusya Vatandaşlığı ile Rusya Kalıcı Oturma İzni Farkları Nelerdir?

Rusya kalıcı oturma izni, Rusya vatandaşlığına kabul edilmenin öncesinde çoğu durumda yerine getirilmesi gereken koşullardan biridir. Rusya oturum izni ile vatandaşlığı arasında birkaç farklılık bulunmaktadır. Başlıca farklılıklardan birisi Rusya oturum izninin 5 yılda bir yenilenme zorunluluğudur ancak Rusya vatandaşlığının uzatılması veya yenilenmesi gerekmemektedir.

Rusya kalıcı oturma iznine sahip olan ve Rus vatandaşı olmayan yabancı ülke vatandaşları, Rus pasaportu alamamakta, ulusal seçimlerde oy kullanamamakta, Rusya devlet kurumlarında çalışamamakta, Rusya’da askerlikten muaf olmakta, Rusya tarafından sınır dışı edilebilmektedir.

Rusya Çifte Vatandaşlık Veriyor Mu?

Rusya’nın çifte vatandaşlık politikalarınca, Rus vatandaşları Rus vatandaşlıklarından vazgeçmeden yurt dışında vatandaşlık kazanabilmektedir; ancak Rus devleti, çifte vatandaşlarını yalnızca Rus olarak tanımaktadır. Çifte vatandaşlık Rusya için zor bir durumdur ve yalnızca Tacikistan ve Türkmenistan ile Rusya’nın çifte vatandaşlık anlaşması bulunmaktadır; dolayısıyla hem Türk hem Rus vatandaşı olmak mümkün değildir.

Rusya yasalarında yapılan son değişiklikler ile birlikte, Rusya dışında bir ülkeye çifte vatandaşlık başvurusu yapan Rusya vatandaşlarının 60 gün içerisinde Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Ana Müdürlüğünü bilgilendirmesi gerekmektedir.

Evlilik Yoluyla Rus Vatandaşlığı Alınabilir Mi?

Evet, evlilik yoluyla Rus vatandaşlığı bazı kriterlerin sağlanması halinde alınabilmektedir.

Rus vatandaşlığı evlilik yolu ile alınabilmektedir ancak Rus vatandaşlığına evlilik yolu ile başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sonuçlanması bazen oldukça uzun zaman alabilmektedir. Evlilik yolu ile Rus vatandaşlığına başvurmak için gereken süre, doğru koşullarda İngilizce öğretmenliği yolu ile Rus vatandaşlığına başvurmak için gereken süreden bile daha uzun olabilmektedir.

3 yıldır bir Rus vatandaşı ile evliliği bulunan ve Rusya’da yaşayan bireyler, ailesini geçindirebilecek maddi kaynaklara sahip olduğunu kanıtlaması, temel düzeyde Rusça bildiğini kanıtlaması gibi şartlar ile direkt olarak Rus vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Evlilik vizesi ile Rusya’ya gelen yabancı uyruklu bireylerin öncelikle geçici oturma iznine başvurması gerekmekte, geçici oturma iznine sahip olduktan 1 yıl sonra ise kalıcı oturma iznine başvurması gerekmektedir. Kalıcı oturma izninin onaylanması halinde kalıcı oturma izni ile 5 yıl Rusya’da yaşadıktan sonra Rus vatandaşlığına başvuru hakkı kazanılmaktadır; dolayısıyla başvuru süreci en başından itibaren alınırsa, Rusya eş vizesi ile Rusya’ya gelen bir birey ancak 6 yıl sonra Rusya vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Rus Vatandaşı Olmanın Avantajları Nelerdir?

Rus vatandaşı olmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Rusya, %13-%15 arasında değişen dünyanın en düşük gelir vergisi modellerinden birine sahiptir; dolayısıyla Rus vatandaşları yüksek gelir vergileri ödememektedir.
 • Rusya vatandaşı olan bireyler, Rusya Federasyonu sınırları içerisinde istedikleri yerde yaşayabilmektedir. Oturma izni sahipleri, sadece oturma iznini aldıkları bölgede yaşayabilmekte iken, bu durum Rus vatandaşları için geçerli değildir.
 • Rus vatandaşı olan bireylere Rusya’da ülkenin herhangi bir yerinde ve herhangi bir işte çalışma özgürlüğü verilmektedir.
 • Rus oturma izni sahipleri yalnızca belediye seçimlerinde oy kullanabilmekte iken, Rus vatandaşı olan bireyler Rusya federal seçimlerinde de oy kullanabilmektedir.
 • Rus vatandaşlarına tüm federal programlara uygunluk verilmektedir; örneğin Rusya’nın birden fazla çocuğu olan aileler için ailelerin refah düzeyini artıracak oldukça cömert programları bulunmaktadır.
 • Rusya vatandaşı olan bireylere dünyanın en büyük pazarlarından birine sahip olan Rusya’da birçok sektörde minimum rekabetle iş yapma özgürlüğü sağlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen Rus vatandaşlığı avantajlarına ek olarak, Rus vatandaşı olmanın birçok farklı avantajı bulunmaktadır. Rusya’nın ekonomik gücü ve güçlü altyapısı sayesinde Rus vatandaşı olan bireylerin gelir düzeyinin ve refah seviyesinin yüksek olması bu avantajların en önemlileri arasındadır.

Rus Pasaportu Almak Avantajlı Mıdır?

Rus pasaportu dünyanın en güçlü 48. pasaportudur. Rus pasaportuna sahip olan bireylerin 82 ülkeye vizesiz giriş, 29 ülkeye e-vize ile giriş ve 34 ülkeye kapıda vize ile giriş yapabilme hakkı bulunmaktadır; bütün bunlar değerlendiğinde Rus pasaportu almak oldukça avantajlıdır.

Rus Pasaportu ile Vizesiz Gidilen Ülkeler Hangileridir?

Rus vatandaşlığı ile vizesiz gidilebilecek ülkeler; Abhazya, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Dominika, Ekvador, El Salvador, Fiji, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, İsrail, Jamaika, Kazakistan, Kırgızistan, Maldivler, Moldova, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru Katar, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Güney Afrika, Surinam

Tacikistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu ve Venezuela’dır.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: