Rusya Vatandaşlık Başvurusu

Rusya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rusya vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen kişilerin 2002 yılında kabul edilen Rusya vatandaşlık yasasında belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Rusya vatandaşlığına kabul; doğum, evlilik, Rus vatandaşıyla kan bağı ve oturma izni gibi yollarla alınan vatandaşlığa kabul ve eski Rus vatandaşlarının tekrar vatandaşlığa kabul edilmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Doğum yoluyla vatandaşlık almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının; ebeveynlerinden en az birinin Rus vatandaşı olması, başka ülkede doğan başvuru sahibinin ebeveynlerinin Rus vatandaşlığı almış olması ya da Rusya’da 6 aydır ebeveynsiz olan bir çocuk olması durumlarında Rusya vatandaşlığına doğum yoluyla hak kazanabilmektedir.

Rus vatandaşlığına kabul yoluyla vatandaşlık en sık kullanılan yöntemdir. Rus vatandaşlığı almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının; daimi oturma iznine sahip olmaları, 5 yıl boyunca 3 ayı geçmeyecek şekilde Rusya sınırlarının dışına çıkmadan Rusya’da yaşıyor olmaları, Rusya anayasasına uygun davranıyor olmaları, kendileri ve aile üyelerinin masraflarını karşılayabileceğini gösteren geçim yolunun resmi kanıtına sahip olmaları ve Rus dilinde temel seviye bilgisine sahip olduklarının kanıtını temin edebilmeleri gerekmektedir. Rusya’da daimi oturma izni Rusya’da yüksek kalifiyeli uzman kategorisine giren bireyler ve mülteci statüsünde olanlar için bir yıla indirilebilmektedir.

Rus vatandaşlığına kabulün, bazı durumlara göre kolaylaştırılmış bir yolu bulunmaktadır. Rus vatandaşı olan ve Rusya’da yaşayan en az bir tane ebeveyne sahip olunması, 2002’den sonra Rusya’da orta, mesleki veya yüksek öğrenim görmüş eski SSCB devletlerinin vatandaşları, Sovyet Rusya doğumlu SSCB vatandaşları, en az 3 yıldır bir Rus vatandaşıyla evli olunması, eski bir Sovyet Rusya ülkesinden olmak ve 1 Temmuz 2002’de Rusya’da yasal olarak ikamet ediyor olunması, eski Sovyet Rusya vatandaşı olan İkinci Dünya Savaşı gazisi olunması ya da yasal vasisi Rus vatandaşı olan bir çocuk veya engelli bir kişi olunması gibi durumlarda vatandaşlığa kabul işlemleri daha hızlı gerçekleşmektedir.

Rusya Vatandaşlığı ile Rusya Kalıcı Oturma İzni Farkları Nelerdir?

Rusya kalıcı oturma izni, Rusya vatandaşlığına kabul edilmenin öncesinde çoğu durumda yerine getirilmesi gereken koşullardan biridir. Rusya oturum izni ile vatandaşlığı arasında birkaç farklılık bulunmaktadır. Başlıca farklılıklardan birisi Rusya oturum izninin 5 yılda bir yenilenme zorunluluğudur ancak Rusya vatandaşlığının uzatılması veya yenilenmesi gerekmemektedir.

Rusya kalıcı oturma iznine sahip olan ve Rus vatandaşı olmayan yabancı ülke vatandaşları, Rus pasaportu alamamakta, ulusal seçimlerde oy kullanamamakta, Rusya devlet kurumlarında çalışamamakta, Rusya’da askerlikten muaf olmakta, Rusya tarafından sınır dışı edilebilmektedir.

Yetişkinler için Rusya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Rusya vatandaşlık başvurusu yapmak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Daimi oturma iznine sahip olmak
 • Rusya anayasasına ve kanunlarına uygun davranıyor olmak
 • 5 yıl içerisinde 3 ayı geçmeyecek şekilde yurtdışına çıkmadan Rusya’da ikamet ediyor olmak
 • Rus dilinde temel seviye bilgisine sahip olunduğunu kanıtlayabilmek
 • Başvuru sahibinin ve aile üyelerinin masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilik ve geçim yolunun resmi kanıtına sahip olmak

Evlilik Yoluyla Rusya Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Evlilik gerekçesiyle Rusya vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Rusya İçişlerinin belirlediği bazı şartların karşılanıyor olması gerekmektedir.

Rusya vatandaşlığına kabul edilmesi için yerine getirmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Daimi oturma iznine sahip olmak
 • Rusya’ya yerleşmiş olmak
 • En az 3 yıl Rus vatandaşı ile evli olmak
 • Evliliğin yetkilendirilmiş kurum tarafından yapılması ve bunu gösteren noter onaylı ya da apostil işlemi gerçekleştirilmiş Rusçaya çevrilmiş belgeye sahip olmak

Evlilik gerekçesiyle vatandaşlığı başvuru yapan kişiler gerekli şartları yerine getirerek, başvurularını yerel Rusya Federal Göçmenlik Bürosuna ya da menşe ülkelerinde bulunan Rus dış temsilciliklerine sunabilmektedirler.

Oturum İzni Yoluyla Rusya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Rusya’da oturum izni yoluyla Rusya vatandaşlığına başvurmak isteyen başvuru sahipleri, 5 yıl boyunca 3 aydan fazla ülke dışına çıkmayacak şekilde Rusya’da yaşamaları gerekmektedir. 5 yıllık ikameti süresince Rus anayasasına ve kanunlarına karşı gelecek bir suç işlenmemiş olmalıdır. Rusya vatandaşlığı için son 1825 günün 1735 günü kadarında süre aşımı olmadan, oturum izni kayıt işlemlerinin her yıl Rusya Göç İşlerinden yapılmış olması ve son 365 gün aralıksız olarak Rusya’da ikamet edilmiş olması gerekmektedir.

Rusya Oturma İzni, Rusya’ya ilk gidildiğinde geçici sonrasında gerekli şartlar karşılandığı taktirde 5 yılda bir yenilenmesi gereken daimi oturma izni olarak güncellenebilmektedir.

Rus Vatandaşlığı için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Rus vatandaşlığına kabul için; evlilik ya da ikamet süresi şartlarından bağımsız olarak, Rusya İçişleri Bakanlığının başvuruyu kabul ettiği bazı istisnai durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Sovyet Rusya doğumlu SSCB vatandaşı olmak
 • Engelli olmak ve sağlık sorunu bulunmayan, Rus vatandaşı olan bir çocuğa sahip olmak
 • Rus vatandaşı olan ya da Rusya’da yaşayan en az bir tane ebeveyne sahip olmak
 • 2002’den sonra Rusya’da orta, mesleki veya yüksek öğrenim görmüş eski Sovyet Rusya devletlerinden birinin vatandaşı olmak
 • Eski bir Sovyet Rusya ülkesinden olmak ve 1 Temmuz 2002’de Rusya’da yasal olarak ikamet ediyor olmak
 • Yasal vasisi Rus vatandaşı olan bir çocuk olmak veya engelli olmak
 • Eski Sovyet Rusya vatandaşı olan İkinci Dünya Savaşı gazisi olmak

Bu istisnai durumları karşılayan kişiler Rus vatandaşlığını daha kolay yoldan ve kısa sürede alabilmektedir.

Bağımlı Genç Yetişkinler için Rusya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Bağımlı genç yetişkinler, 18 ile 23 yaş arasında olup hukuki ve maddi olarak ebeveynlerinin sorumluluğunda olan kişilerdir. Bağımlı genç yetişkinler, Rusya vatandaşlık başvurusunu bağlı olduğu velisi üzerinden ebeveynlerinden en az birinin Rus vatandaşı olması, ebeveynlerinin Rus vatandaşlığı almış olması ya da Rusya’ya yasal olarak yerleşmiş bir aile üyesinin olması gibi durumlarda yapabilmektedir.16 yaşına kadar yapılan başvurularda ebeveynlerin aile ikamet belgeleriyle birlikte başvuru yapması gerekebilmektedir.

Çocuklar için Rusya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Rusya’da çocuk, 18 yaş altında olan ve yasal vasisine hukuki ve maddi açıdan bağlı olan kişilerdir. 18 yaş altındaki bir çocuğun Rus vatandaşlığına kabulü, her iki ebeveyni veya tek ebeveyni Rus vatandaşı olması durumunda çocuğun doğum yerine bakılmaksızın; ebeveynlerden biri Rus vatandaşı, diğeri ise vatandaşlığı olmayan bir kişi (vatansız kişi) ya da kayıp kişi olarak kabul edilen çocuğun doğum yerine bakılmaksızın; ebeveynlerden biri Rus vatandaşı, diğeri yabancı uyruklu olan Rusya’da doğan çocuğun; ebeveynlerden biri Rus vatandaşı, diğeri yabancı uyruklu olan ve Rusya dışında doğmuş ve yabancı bir ulusun vatandaşlığı verilmemiş olan çocuğun; her iki ebeveyni veya tek ebeveyni yabancı uyruklu veya vatansız olan ve Rusya’da geçici veya kalıcı oturma iznine sahip olan çocuklarının Rusya’da doğmuş olması ve çocuğun ebeveynlerinin vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığına sahip olmayan çocuğun ve ebeveynleri bilinmeyen çocuğun bulunması gibi durumlarda gerçekleştirilebilmektedir. Yabancı ülke vatandaşı olan 14 ile 18 yaş arasındaki çocuğun Rus vatandaşlığını alması çocuğun rızasına tabi olmaktadır.

Ebeveynlerden yalnızca birinin Rus vatandaşı olması durumunda, çocuğun Rus vatandaşlığına başvurusu kolaylaştırılmış şekilde yapılabilmektedir. Tıbbi doğum belgesinin Rusça tercümeli noter onaylı ve konsolosluk onaylı iki kopyası; menşe ülkede verilen Rusçaya çevrilerek noterde tasdik edilmesi ile konsolosluk ya da apostil onaylı doğum belgesi; her iki ebeveynin kimlik veya pasaportları, çocuğun pasaportu ve ebeveynlerin çocuklarının Rus vatandaşlığına geçmesini ya da almasını talep ettiğini gösteren yazılı belge temin edilmesi gereken belgeler arasındadır.

Rusya Asıllı Olanlar için Rusya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Rusya vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancı ülke vatandaşları, bir Rus vatandaşı ile kan bağı olduğu kanıtlaması durumunda vatandaşlığa kabul edilebilmektedir. Rus vatandaşlığına kabul aynı zamanda eş durumu ve hemcins partner durumundan kaynaklı olarak da verilebilmektedir. Rus asıllı olup Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan gibi eski Sovyet Rusya ülkesi dahil olan yabancı ülke vatandaşları da Rus vatandaşlığına başvuru yapabilmektedir.

Mülteci Statüsünde Rusya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Rusya’nın 1992 yılında kabul ettiği mülteci statüsündeki kişiler için yapılan anlaşma uyarınca, mülteci gruplarına koruma sağlanacağı temin edilmiştir. Mülteci statüsünde Rusya vatandaşlığına başvurmak için; vatandaşlığının bulunduğu ülkesi dışında olan ırkı, dini, uyruğu, bir sosyal gruba üyeliği ya da siyasi görüşü nedeniyle zulme uğrama tehlikesi altında olan ve menşe ülkesine geri dönemeyen kişi ve gruplar arasında yer alınması gerekmektedir.

Rusya vatandaşlığına mülteci statüsünden kabul için, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Göç Ana Müdürlüğünün bölge ofislerinden birine mülteci statüsü başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Rusya İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunurken, kişilerden; menşe ülkelerini neden terk etmek zorunda kaldıklarını belirten bir mülteci olarak tanınma başvurusu, siyah beyaz veya renkli 35 mm genişliğinde 45 mm yüksekliğinde iki adet başvuru sırasında çekilmiş fotoğraf, ulusal pasaport veya vatansız mülteci statüsündeki başvuru sahibinin kimliğini kanıtlayan başka bir belgenin aslı ve tercümesini temin etmesi istenmektedir.

Rusya İltica başvurusu için kişi gerekli belgeleri sunduktan sonraki süreçte alınan parmak izi ve çekilen fotoğrafla Rusya devlet kurumlarının veritabanından başvuru sahibinin kontrol edilmesinden sonra temel soruların bulunduğu form doldurulmalıdır. Kontrol ve soru formunun doldurulmasından sonra başvuru sahibiyle görüşmeler yapılmaktadır. Başvurunun yetkili kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve olumlu sonuçlanması durumunda, mültecilere Rusya’da geçici yasal oturma hakkı, mülteci kimlik kartı verilmektedir. 1 yıl Rusya’da kalan mülteci statüsündeki kişiler Rus vatandaşlığı almaya hak kazanabilmektedir.

Rusya Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Rusya vatandaşlığına başvurmak için hazırlanması ve beyan edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Mevcut vatandaşlıktan çıkma başvuru belgesi: Mevcut vatandaşlıktan çıkmak için yurt dışında; Türkiye dış temsilciliklerine, yurt içinde; valiliklere (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri) müracaat edilmesi ve vatandaşlıktan çıkma başvurularının belgelenmesi gerekmektedir.
 • Gelir durumunu gösteren belge: Başvuru sahibinin gelir miktarını gösteren banka hesap dökümleri temin edilmelidir.
 • Rusça dil yeterlilik belgesi: Başvuru sahibinin temel Rusça bilgisine sahip olduğunu gösteren dil yeterlilik belgesi ya da Rusya’daki bir okuldan alınmış sertifika temin edilmesi gerekmektedir.

Bazı durumlarda Rusya devletine bağlı kliniklerden sağlık raporu vatandaşlık başvurusu sırasında istenebilmektedir.

Rusya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Rusya vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler ve başvuru dokümanı Rusya Göç İşleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Rusya Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Rusya vatandaşlığı için yapılan normal başvurular, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 6-12 ay arası bir sürede, istisnai durumlarda yapılan kolaylaştırılmış vatandaşlık başvuruları 6 ay içinde değerlendirilmektedir ve sonuçlar Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu aracılığıyla bildirilmektedir.

Rusya Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Rus vatandaşlığına başvuru yapmak isteyen kişiler Rusya’ya giriş yaptıklarında 3 yıl geçerli olan geçici oturma izni almalıdır. Geçici oturma iznine sahip yabancı ülke vatandaşları bir Rus ile evli olsa bile, çalışmak için ayrıca çalışma iznine başvuru yapması gerekmektedir. Daimi oturma iznine 1 yıl Rusya’da yaşadıktan sonra başvurabilmektedir. Daimi oturma iznini aldıktan 5 yıl sonra gerekli belgeler hazırlanarak Rus vatandaşlığı başvurusu yapılabilmektedir. Gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda vatandaşlık başvuru sahiplerinden ek belge istenebilmekte ya da görüşmeye çağırılabilmektedir. Rusya vatandaşlık başvurusunun reddi durumunda Rusya Göç İşleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmelidir.

Rusya Vatandaşlık Kabul Töreni Nedir?

Rusya vatandaşlık başvurusu olumlu sonuçlanan başvuru sahipleri; 2021 yılında kabul edilen yeni düzenlemeye göre, Rusya Parlamentosunun alt katında kabul töreni için düzenlenmiş alanda vatandaşlık yemini etmesi gerekmektedir. Edilmesi gereken yeminde Rusya’nın özgürlüğü, egemenliği, gelenekleri, tarihi ve kültürel değerlerine saygı duyulacağına ve korunacağına dair ifadeler bulunmaktadır.

Rusya Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Rusya vatandaşlığı başvuru sahiplerinin; Rusya Federasyonun esaslarının ve anayasal sisteminin zorla değiştirilmesini savunanlar ile Rusya halkı için tehdit oluşturan kişiler, sahte belge kullanmış veya kasten gerçek dışı sunmuş kişiler, daha önce kasten suç işlemekten hüküm giymiş kişiler, devletin yetkili organlarınca cezai kovuşturma açılan kişiler olması durumunda başvuruları reddedilmektedir. Bazı durumlarda verilen bilgilerin eksik veya yanlış olduğu iddia edilerek vatandaşlık başvurularına red kararı verilebilmektedir.

Red kararı alan Rus vatandaşlığı başvuru sahipleri, red kararına mahkemelere başvurarak itiraz edebilmekte ve Rusya Göç İşleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilmektedir. Rusya Göç İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşlık işlerinde tek yetkili kurumdur. Bazı red durumlarında başvuru ücreti iade edilebilmektedir.

Rusya Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Rusya vatandaşlık başvurusu sırasında hazırlanacak belgelerin Rusçaya çevrilmesi, noter onayı alınması ve apostil işlemleri gibi harcamaların yanında Rusya’nın ilgili kurumuna vatandaşlığa geçiş ücreti yetişkinler için 3500 ruble ve çocuklar için 1500 ruble tutarındadır. Sağlık raporu ve belgelerin kopyasının alınması diğer ek ücretlerdir. Ödemeler başka ülkedeki bankadan transfer edilecekse bankalar ek olarak ücret talep etmektedir.

Rusya Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Rusya vatandaşlığına kabul edilen kişiler hem yerel hem de global hak ve avantajlar sahip olmaktadır. Rusya vatandaşlığına geçen kişiler, Rusya’da tüm ulusal seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olmaktadır ve doğuştan Rus vatandaşı olarak doğan kişilerle eşit hakları bulunmaktadır.

%13 ile %15 arası sabit vergi ile dünyada en düşük gelir vergilendirme sisteminden birine sahip olması dolayısıyla ekonomik açıdan Rus vatandaşlarına fayda sağlamaktadır. Sadece oturma izni sahipleri ile Rus vatandaşlığı sahipleri Rusya’da istediği yerde yaşama ve çalışma hakkına sahip olabilmektedir. Rus vatandaşları, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Rusya’da birçok sektörde minimum rekabetle iş yapma özgürlüğüne hak kazanmaktadır. Rus vatandaşlığına geçen kişiler, yeni düzenlemeye göre menşe ülke vatandaşlığını kaybetmeden çifte vatandaşlık seçme hakkına sahip olmaktadır.

Rus vatandaşları global açıdan önemli olan pasaport sıralamasında dünyada 48. sırada yer almaktadır ve Rusya pasaportu sahiplerine, birçok ülkeye vizesiz olarak seyahat etme imkanı sunmaktadır.

Rus vatandaşlığı ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Abhazya
 • Andorra
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Ermenistan
 • Azerbaycan
 • Bolivya
 • Brezilya
 • Şili
 • Kolombiya
 • Kosta Rika
 • Küba
 • Dominika
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Fiji
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guyana
 • Honduras
 • İsrail
 • Jamaika
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Maldivler
 • Moldova
 • Nikaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Katar
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Güney Afrika
 • Surinam
 • Tacikistan
 • Ukrayna
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Uruguay
 • Özbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
Paylaş: