Karadağ'da Yaşam

Karadağ'da Yaşam Şartları ve Koşulları

Karadağ’da yaşam şartları; kültür, yaşam masrafları, eğitim, sağlık, konaklama, politika, ekonomi, sosyal hayat, ulaşım ve coğrafya gibi birçok başlığı bünyesinde barındırmaktadır.

Karadağ, üniversitelere yapılan yatırımlar ve uygun yaşam masrafları sayesinde öğrenciler ve akademisyenler için giderek daha çekici bir yer halini almaktadır.

Gemi taşımacılığı yapanlar için uygun vergi fırsatları Karadağ’ı oldukça iş yapılabilir hale getirmektedir. Madencilik alanında çalışmak isteyenler Karadağ’ın Niksic şehrindeki maden ve metal işleme tesislerinde çeşitli imkanlar bulabilmektedir.

Yaşam şartları açısından oldukça mütevazı koşullara sahip olan Karadağ denizi, kültürü ve tarihi ile zengin bir çeşitlilik barındırmaktadır.

Vizem.net Türkiye’den kalıcı olarak Karadağ’a yerleşmek isteyen kişiler için çalışma veya eğitim amaçlı yapılan başvurularda Karadağ vize danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Karadağ uzun dönemli vize başvurusu için: 0850 241 1868

Karadağ’da Hangi Dil Konuşulur?

Karadağ’da en çok konuşulan dil Sırp-Hırvatçadır. 2011 resmi nüfus anketlerinde Karadağ halkının %42’si Sırp-Hırvatçanın Sırpça lehçesini, %37’si Karadağca lehçesini, %5.5’i Boşnakça lehçesini, %0.5’i ise Hırvatça lehçesini kullandıklarını belirtmişlerdir. 2011 resmi nüfus anketlerine göre Karadağ nüfusunun %5.5’i Arnavutça, %0.5’i Romanca (Çingenece) ana diline sahipken ankete katılanların %9’u ana dillerini belirtmemeyi tercih etmiştir.

Karadağ’da Arnavutça konuşan kesim genellikle ülkenin Arnavutluk sınırı boyunca konumlanmıştır. Ana dilleri Boşnakça olan Karadağlılar genellikle ülkenin doğusunda Kosova sınırı yakınlarında yaşamaktadır.

Karadağ Hayat Şartları Bakımından Nasıl Bir Ülkedir?

Karadağ hayat şartları bakımından oldukça zorlu bir ülke olabilmektedir.

Karadağ’da işsizlik 2010’lu yıllarda azalış eğilimi göstermiş olsa da hala oldukça yüksektir. Karadağ’da işsizlik oranı %16 civarındadır ve ülkede iş bulmak oldukça zorlayıcı bir süreç olabilmektedir.

Karadağ insani yaşam endeksi, Birleşmiş Milletler 2020 İnsani Gelişmişlik Endeksi Raporu’na göre 0.829’dur. Karadağ insani gelişmişlik endeksi açısından dünya genelinde 48. sıradayken Türkiye 54. sırada yer almaktadır.

Karadağ’ın sağlık sistemi, İsveç merkezli bir sağlık araştırma vakfına (Healtl Consumer Powerhouse) göre Avrupa’daki en kötü sistem olarak değerlendirilmektedir.

Karadağ’da İş ve Çalışma İmkanları Nasıldır?

Karadağ’da iş ve çalışma imkanları özellikle kalifiye olmayan işler için oldukça dardır. Karadağ’da iş bulmak isteyenler genellikle lojistik ve turizm sektörlerine yönelmektedir. Karadağ’da işsizlik oranı %16’dır.

Karadağ’da en çok istihdam sağlayan sektörler metal madenciliği, turizm, altyapı ve lojistik sektörleridir.

Karadağ iş ilanları kalifiye işler için genellikle uluslararası iş bulma ve kariyer sitelerinde yer almaktadır.

Karadağ’da Yaşam Masrafları Nasıldır?

Karadağ’da yaşam masrafları diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça azdır; fakat Karadağ’da ortalama ve asgari gelir de diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça düşüktür. Karadağ Numbeo’nun yaşam masrafı endeksi sıralamasına göre Avrupa’da yaşamanın en ucuz olduğu 12. ülkedir ve ortalamanın oldukça altındadır. Karadağ’da market ürünleri Avrupa genelindeki en düşük 9. fiyatlara sahiptir.

Karadağ’da Konaklama Fiyatları Nasıldır?

Karadağ’da konaklama aylık olarak 1+1 evler için 200 ile 350 Euro arasında değişmektedir. Karadağ’da 3+1 evlerin aylık kiraları 450 ile 600 Euro arasında değişiklik göstermektedir.

Karadağ satılık ev fiyatları; şehre, evin konumuna ve evin durumuna bağlı olarak ortalama metrekare başına 1000 Euro ile 2000 Euro arasında değişmektedir.

Karadağ’da Giyim Fiyatları Nasıldır?

Karadağ’da giyim fiyatları diğer Balkan ülkeleri ile aynı düzeydeyken Avrupa geneli ortalamasının daha altındadır.

Karadağ giyim fiyatları; kot pantolon ortalama 56 euro, bir yaz elbisesi ortalama 29 euro, bir çift spor ayakkabı ortalama 70 Euro şeklindedir.

Karadağ’da Yaşam Pahalı Mıdır?

Karadağ’da yaşam pahalı değildir. Karadağ yaşam masrafları açısından 40 Avrupa ülkesi arasında en ucuz 12. ülkedir ve yaşam masraflarının ortalama tutarı Avrupa ortalamasının oldukça altındadır.

Karadağ’da bir kişinin konaklama hariç ortalama giderleri 450 euroya denk gelmektedir ve bu miktar Türkiye’den %35 daha fazladır.

Karadağ market fiyatları Avrupa’daki en ucuz 9. market fiyatlarıdır.

Karadağ Mimarisi ve Şehir Yapısı Nasıldır?

Karadağ mimarisi ve şehir yapısına bakıldığında romanesk, Gotik ve barok etkileri Karadağ’ın dört bir yanında farklı yapılarda gözlemlemek mümkündür. Karadağ’da özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kotor şehrinde Venedik mimarisi hakimdir ve şehir yapısı Orta Çağ İtalyan kıyı şehirleriyle oldukça benzerdir. Karadağlı Svetlana Kana Radević, Yugoslavya’nın en çok bilinen mimarları arasında yer almıştır.

Karadağ’da şehirde yapılaşmalar büyük oranda bakımsız apartmanlardan oluşmaktadır ve nüfus artış hızı çok düşük olan ülkede Karadağ inşaat sektörü de oldukça durgundur.

Karadağ’da Görülmesi Gereken Tarihi Yerler Nedir?

Karadağ’da görülmesi gereken tarihi yerlerden en popülerleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kotor şehir merkezi
 • Kampana Kulesi
 • Budva Kalesi
 • Kral Nikolas Sarayı
 • Ostrog Manastırı
 • Ulcinj Kalesi
 • Stari Barı
 • Kayaların Leydisi
 • Aziz Tryphon Katedrali
 • Mamula Kalesi

Karadağ tarihi boyunca Venediklilerden Osmanlılara kadar birçok farklı grubun etkisi altında bulunmuştur. Karadağ tarihi ile ilgilenen kişiler veya tarihçiler seyahat noktası olarak Karadağ’daki sarayları ve kaleleri tercih etmektedir.

Karadağ’da Ulaşım Koşulları Nasıldır?

Karadağ’da ulaşım koşulları ülkenin boyutu ve dağlık yapısı göz önünde bulundurulduğunda yeterli değildir. Karadağ’da Podgoritsa Havaalanı ve Tivat Havaalanı olmak üzere 2 adet havaalanı vardır.

Karadağ demir yollarının toplam uzunluğu 250 kilometredir ve bu demiryolları ülkeyi Sırbistan ve Arnavutluk’a bağlasa da Arnavutluk’a giden hatlar sadece yük taşımacılığı için kullanılmaktadır.

Karadağ kıyı şeridinde yer alan Bar liman şehrinden İtalya’ya ve Karadağ’ın diğer kıyı şehirlerine deniz ulaşımı sağlamak mükündür.

Karadağ’da 1.729 kilometresi asfaltlı olmak üzere toplamda 5.277 kilometre kayıtlı kara yolu bulunmaktadır.

Karadağ araç fiyatları Avrupa’nın geri kalanına göre daha düşüktür, aile tipi bir arabanın ortalama fiyatı açısından Avrupa’da araba alınabilecek en ucuz 9. ülke Karadağ’dır.

Karadağ’da Şehirlerarası Ulaşım Nasıldır?

Karadağ’da şehirlerarası ulaşım büyük çoğunlukla şehir merkezlerinde yer alan otogarlardan kalkan otobüslerle sağlanmaktadır.

Karadağ’da Bijelo Polje, Kolasin, Podgoritsa ve Bar şehirleri arasında trenle seyahat etmek mümkündür.

Karadağ’da Trafik Var mıdır?

Karadağ’da trafik ciddi boyutlarda değildir. Karadağ’da kişi başına düşen araba sayısı Türkiye ile yakın olsa da nüfusun ülke içindeki dağılımı sebebiyle ciddi trafik yoktur; ancak özellikle turizm sezonunda Kotor ve Podgoritsa gibi yerlerde geçici tıkanıklıklar olabilmektedir.

Karadağ’da Araba Kullanmak için Ne Gerekir?

Karadağ’da araba kullanmak içi Türkiye Cumhuriyeti’nde alınacak sürücü belgesi ancak kısa süreli ziyaretler için kullanılabilmektedir; uzun süreli kalışlarda (6 ay) araç kullanabilmek için Karadağ’da sürücü belgesi almak gerekmektedir.

Karadağ’da Eğitim Nasıldır?

Karadağ’da eğitim sistemi Yugoslavya’nın dağılmasıyla ve Karadağ’ın Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmesiyle birkaç kez ciddi kesintilere uğramış olsa da ülkenin en önemli gündemlerindendir. Karadağ eğitim sistemi birçok Avrupa Birliği projesi çerçevesinde gelişim göstermektedir. Karadağ’da 6 yaşından 14 yaşına kadar süren ilkokul eğitimi zorunludur ve bu seviyede eğitim dili Sırp-Hırvatçanın, Karadağca lehçesi veya okulların küçük bir kısmı için Arnavutçadır.

2012 yılında eğitim bütçesi Karadağ’ın Ulusal bütçesinin %9.94’ünü oluşturmuştur.

Karadağ üniversiteleri arasında tek devlet üniversitesi Podgoritsa Üniversitesi’dir. Karadağ’da yer alan iki özel üniversite Donja Gorica Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’dir.

Karadağ’da Ekonomi Nasıldır?

Karadağ’da kişi başına düşen milli gelir 2019 Birleşmiş Milletler verilerine göre 8.825 dolardır ve bu değer Karadağ’ı Türkiye’nin 90’ıncı olduğu dünya geneli sıralamada 91. sıraya koymaktadır. 2019 yılında OEC verilerine göre Karadağ’ın ihracat hacmi 407 milyon dolarken ithalat hacmi 2.97 milyar Dolar olmuştur.

Karadağ ekonomisi Avrupa’nın en küçük üçüncü ekonomisidir. Karadağ gayri safi milli hasıla bakımında dünya genelinde 162. ekonomidir.

Karadağ Vergi Oranları Ne Kadardır?

Karadağ vergi oranları şirket vergileri için %9’dur. Karadağ’da aylık geliri 750 euro’dan az olanlar için gelir vergisi %9’dur. Karadağ’da aylık geliri 750 euronun üzerinde olanlar hükümete ödenen %11 gelir vergisine ek olarak %1.65 belediye vergisi ödemektedir.

Karadağ’da standart katma değer vergisi oranı %21’dir, bu oran temel besin ürünleri için %7’ye inerken eğitim, sağlık ve ilaç masrafları için %0’dır.

Karadağ İklim Özellikleri Nasıldır?

Karadağ iklim özellikleri en çok Akdeniz iklimini andırmaktadır; fakat ülkenin kuzeyindeki dağlık bölgelere yaklaşıldıkça karasal iklimin özellikleri hissedilmektedir.

Karadağ’da en yağışlı zamanlar ekimle şubat arası iken yaz ayları oldukça kurak geçmektedir. Podgoritsa’ya düşen yıllık yağış ortalama 1650 milimetredir.

Karadağ’da sıcaklıklar ana şehirlerde nadiren 0 derecenin altına düşmektedir.

Karadağ’da yaz aylarında günlük ortalama güneşlenme süreleri 10 saatin üstüne çıkmaktadır.

Karadağ iklimi göz önünde bulundurulduğunda Karadağ’ı turistik amaçlarla ziyaret etmek için en uygun zaman aralığı mayıs ve ekim ayları arasıdır.

Karadağ Coğrafyası Nasıldır?

Karadağ coğrafyası ülkenin kuzeyindeki yüksek dağlardan orta bölgelerdeki karst oluşumlarına ve kıyı şeridindeki ince düzlüklere değişiklik göstermektedir.

Karadağ, Avrupa’da Adriyatik Denizi’nin doğu kıyılarında ve Balkanlar’ın batısında bulunmaktadır. Karadağ’ın komşu ülkeleri Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk’tur.

Karadağ, 42° 45′ 0″ kuzey ve 19° 24′ 0″ doğu koordinatlarında yer almaktadır.

Karadağ yüzölçümü %2.6’sı tatlı su birikintileri olmak üzere toplamda 13.812 kilometrekaredir.

Kotor Körfezi, Lovcen Dağı, Durmitor Dağı, Tuna Nehri’ni besleyen Lim ve Tara nehir sistemleri Karadağ’ın en çok ilgi çeken coğrafi oluşumları arasındadır.

Balkanlar’da yer alan en büyük tatlı su birikintisi olan İşkodra Gölü Karadağ ve Arnavutluk arasında paylaşılmaktadır. Karadağ coğrafi özellikleri, ülkenin küçük yüzölçümüne rağmen büyük çeşitlilik göstemektedir.

Karadağ Toplum Yapısı Nasıldır?

Karadağ toplum yapısı oldukça renklidir ve birbirinden farklı kültürleri bir arada bulundurmaktadır. Karadağ’ın nüfusu 2011’deki resmi nüfus sayımına göre 620.029’dur ve günümüzdeki nüfus tahminlerinde de bu sayıda ciddi bir değişiklik yaşanmadığı düşünülmektedir. Karadağ’da beklenen yaşam uzunluğu 77 yıldır ve ortalama yaş 38.8’dir.

Karadağ’da okur-yazarlık oranı %98.8’dir. Karadağ’da yaşayan yaşayan erkek/kadın sayısı oranı 0.98’dir.

Karadağ kültürü birçok çevre kültürün öğelerini bir araya getirirken ülkenin coğrafyasını ve insanlarını yansıtmaktadır.

Karadağ’da Gece Hayatı Nasıldır?

Karadağ’da gece hayatı, son yıllarda ülkede turizmin hızla artış göstermesi ile birlikte özellikle Budva ve Podgoritsa gibi çok ziyaret edilen şehirlerde oldukça renklidir.

Karadağ’da gece hayatı ülkenin ana şehirlerinde yer alan gece kulüpleri, barlar, kafeler ve kültür kulüpleri ile oldukça canlıdır.

Podgoritsa’nın En Ünlü Gece Kulüpleri Hangileridir?

Podgoritsa’nın en ünlü gece kulüpleri aşağıda listelenmiştir.

 • District Club
 • Mr. Stefan Braun
 • Culture Club Tarantino
 • Greenwich
 • Cheers Pub
 • Zeppelin Lounge and Club

Karadağ başkenti Podgoritsa, kıyı şehri Kotor’la birlikte Karadağ’ın en renkli gecelerine ev sahipliği yapmaktadır.

Karadağ’nın Eşcinsellere Yaklaşımı Nasıldır?

Karadağ’da eşcinsel hakları bir takım yasal düzenlemelerle güvence altındadır.

Karadağ’da eşcinsel çiftlerin birliktelikleri 2021’den beri sivil birliktelik adı altında yasal statüye sahip olabilmektedir; fakat eşcinsel çiftler evlat edinme gibi bazı haklara sahip değildir.

Karadağ vatandaşlarının işe alım ve hizmet temini gibi konularda cinsel yönelimleri üzerinden ayrımcılığa uğraması 2010 yılında yasa dışı ilan edilmiştir.

Karadağ’da Kürtaj Yasağı Var Mıdır?

Karadağ’da kürtaj yasağı yoktur. Karadağ’da gebeliğin ilk 10 haftasında gebe kadının kararı ile gebelik herhangi bir şarta bağlı olmaksızın sonlandırılabilmektedir.

Karadağ’da gebeliğin 10’uncu ve 20’inci haftaları arasında sonlandırılması için bir etik kurulundan onay alınmalıdır ve gerekli sebeplere sahip olunmalıdır. Karadağ’da hamileliğin 10’uncu ve 20’inci haftalar arasında sonlandırılması için gerekli sebepler arasında; sağlık sorunları, fetüsün kusurlu olması, hamileliğin bir suç unsuru sonucunda gerçekleşmesi ve gebe kadının ciddi sosyal baskıya maruz kalma ihtimali yer almaktadır.

Karadağ’da hamileliğin 20’inci ve 32’inci haftalar arasında sonlandırılmasının tek geçerli nedeni hamileliğin hamile kadın için hayati risk oluşturmasıdır.

Karadağ’da Irkçılık Var Mıdır?

Karadağ yasaları ırkçılığa, etnik ayrımcılığa ve dini ayrımcılığa karşı düzenlemeler içerse de özellikle ülkedeki Müslüman Boşnak ve Arnavut nüfusa karşı etnik ayrımcılık devam etmektedir.

Karadağ İnanç Yapısı Nasıldır?

Karadağ’da inanç yapısı; Ortodoks Hristiyanlık %72.07, Katolik Hristiyanlık %3.44, diğer Hristiyanlık mezhepleri %0.43, İslam %19.11, diğer dinler %1.04, ateizm ve agnostisizm %1.31 şeklinde bir dağılım göstermektedir.

Karadağ dini inanışlar açısından oldukça büyük bir çeşitliliğe sahiptir.

Karadağ Politik Anlayışı Nasıldır?

Karadağ Parlamentosu’nda çoğunluğu ev Karadağ hükümetini, önderliğini Demokratik Cephe isimli partinin yaptığı bir sağ-muhafazakar koalisyon oluşturmaktadır. Karadağ Parlamentosu’nda en çok milletvekiline sahip olan parti ana muhalefet partisi olan Sosyalistlerin Demokratik Partisi’dir (DPS); fakat bu parti ismi ve tarihinin aksine günümüzde neoliberal ve Amerikancı bir partidir.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Đukanović DPS mensubudur.

Karadağ’da Suç Oranları Nasıldır?

Karadağ’da suç oranı Numbeo verilerine göre 2021 yılında 41.18’tür ve bu Karadağ’ın dünyadaki en güvenli 53. ülke olduğu anlamına gelmektedir.

Karadağ suç oranı son yıllarda düşüş eğilimi göstermektedir.

Karadağ’da Emeklilik Yaşı Kaçtır?

Karadağ’da emeklilik yaşı erkekler için 66, kadınlar için 62’dir. Karadağ’da yapılan yasal değişiklikle birlikte 2028 yılından itibaren kadınlar için emeklilik yaşı 64’e çıkacaktır.

Karadağ’da Paskalya Tatili Ne Zamandır?

Karadağ’da yaşayan Ortodoks Hristiyanlar ve Katolik Hristiyanlar için Paskalya tatili zamanı değişiklik göstermektedir ve yerel dini kurumlar tarafından duyurulmaktadır. Karadağ’da bu tarihler değişiklik gösterse de Paskalya baharda ve genellikle nisan ve mayıs aylarında kutlanmaktadır.

Karadağ’ın Nesi Meşhurdur?

Karadağ’ın dünya genelinde meşhur olmasını sağlayan birkaç başlık aşağıda listelenmiştir.

 • Flamingolar
 • Kotor şehri
 • Budva şehri
 • Lipa Mağarası
 • Scadar Gölü
 • Ulcinj şehri
 • Kapa takkesi
 • Brojanica
 • Vranac Şarabı
 • Rakija
 • Lavanta ürünleri

Karadağ’a Yerleşmek için Nedenler Nelerdir?

Karadağ’a yerleşmek için sebep gösterilebilecek bazı nedenler aşağıda listelenmiştir.

 • Düşük suç oranı
 • Güneş alma süreleri
 • Yaşam maliyeti uygunluğu
 • Turizm ülkesi olması
 • Eşsiz tarihi ve kültürü
 • Sağlıklı ve lezzetli yemek kültürü
 • Üretim tesisi yatırımlarına açık olması

Karadağ’a yerleşmek isteyenler bu süreçle ilgili vize ve oturma izni konularında vizem.net’e danışabilmektedirler.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: