Karadağ Nüfusu

Karadağ Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Karadağ İstatistik Ofisi tarafından sunulan verilere göre Karadağ nüfusu son beş yıldır istikrarını koruyarak 622 bin civarında seyretmekteyken 2021 yılı itibari ile 628 bini bulmuştur. Karadağ nüfusunun yüzde 41.8’i kadınladan yüzde 40.7’si erkeklerden oluşmaktadır.

Karadağ nüfusunun %90’ından fazlası Slav ırkına aittir. Kalan kısmın yarısını Arnavutlar oluştururken 2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre %5 ‘e yakın oranda Roman azınlığı vardır. Yugoslav Savaşları döneminde ve bunu izleyen süreçte Sırp kökenli insanların etnik kimliği Karadağ’da git gide daha önemli bir hal almıştır. Öyle ki 2003 yılında yapılan nüfus sayımlarında Karadağ vatandaşlarının üçte biri kendini Sırp olarak nitelendirmiştir.Slav nüfusu büyük ölçüde Doğu Ortodoks Hristiyan kesiminden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra Bosna-Hersek’de de görülen büyük bir Müslüman azınlık da görülmektedir. Karadağ nüfusunun 491.720 kişilik kısmı 18 yaşının üstündedir. 18 yaşının altındaki nüfus ise 136.454 kişidir.

2020 Yılında Karadağ’ın Nüfusu Ne Kadardır?

Karadağ’ın nüfusu 2020 yılında 621.718 olarak kaydedilmiştir. 2019 yılında Karadağ nüfusu 622.028’dir. 2019 yılına göre Karadağ’ın nüfusu 2020 yılında %0.04 oranında azalma göstermiştir.

2021 Yılında Karadağ’ın Nüfusu Kaçtır?

Karadağ’ın nüfusu 2021 yılında 628.174 olarak hesaplanmıştır. Karadağ nüfusunun 2021 yılına göre en yoğun bölgesi, 136.473 kişilik nüfusla Podgoritsa bölgesidir. 2021 verilerine göre Karadağ’ın en düşük nüfuslu bölgesi ise 1494 kişilik nüfusuyla Pluzine bölgesidir. Karadağ’ın kilometrekare başına düşen kişi sayısı 121’dir. Karadağ’ın 2021 nüfusu 2020 nüfusuna göre %0.01 oranında artmıştır.

Karadağ Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Aşağıdaki tabloda Karadağ nüfusunun yıllara göre değişimi gösterilmektedir.

YILNÜFUS
2021628.053
2020626.066
2019627.987
2018627.809
2017627.563
2016627.275
2015626.956
2014621.810
2013621.207
2012620.601
2011620.079

Karadağ nüfusu son 10 yıl içerisinde %1.26 oranında değişim göstermiştir.

2022 Yılında Karadağ’ın Nüfusu Ne Kadar Olacaktır?

2022 yılında Karadağ’ın nüfusunun son 10 yıldaki nüfus değişim verileri ve COVID-19 pandemisi göz önüne alındığında 627.950 kişi olması beklenmektedir. 2022 yılında Karadağ nüfusunun 2021 yılındaki nüfusuna göre %0.01 oranında azalma göstereceği tahmin edilmektedir.

Karadağ Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Karadağ nüfusunda birçok dini yapıya ait insan yaşamaktadır. Karadağ’daki dinler; Ortodoks Hristiyanlar, İslam, Roma Katolik, Protestan, Yahudilik ve gizli dinler olarak sıralanabilir.

Karadağ nüfusunun içerisinde bulunan Ortodoks Hristiyan kesimi 460.383 kişilik bir sayıyla toplam nüfusun %74.24’ünü oluşturmaktadır. Karadağ nüfusu içerisinde en büyük yer kaplayan ikinci dini yapı ise 110.034 kişi ve Karadağ nüfusunun %17.73’lük kesimini kapsayan İslam’dır. İslam’ın ardından Karadağ dini yapısında en geniş kitleye sahip dini yapı, 21.971 kişi ve %3.54’lük oran ile Roma Katolikleridir. Karadağ nüfusu içerisinde yaşayan bir diğer azınlık kesim olan Protestanlar ise 383 kişi ve toplam nüfusun %0.06’sına denk gelmektedir.

Karadağ’ın Müslüman Nüfusu Kaçtır?

Karadağ’da yaşayan müslüman nüfusu 110.034 kişidir. Karadağ’ın toplam nüfusuna oranla Müslüman nüfusu %17.74’tür.

Karadağ Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Karadağ nüfusunu inceleyebilmek için üç bölgeye ayırmak mümkündür.

Kuzey Karadağ bölgesi, on bir belediyeden oluşu ve üç bölge arasında en büyük bölgedir. Bu bölge, Karadağ’ın diğer bölgelerine göre daha seyrek bir dağılıma sahiptir. Karadağ’ın Kuzey bölgesinin toplam nüfusa göre oranı %31.49’dur.

Karadağ’ın orta bölgesi 4 belediyeyi içerir. Orta bölge, Karadağ’ın en kalabalık bölgesidir. Orta bölge Karadağ’ın başkentini (Podgorico), tarihi başkenti (Cetinje) ve sanayi merkezini (Niksic) içerir. Karadağ’ın orta bölgesinin nüfusu toplam nüfusun %44.9’unu oluşturmaktadır.

Karadağ’ın üçüncü bölgesi kıyı bölgesidir. Karadağ’ın kıyı bölgesinde yer alan şehirleri, Adriyatik Denizi’ne bağlantısı olan belediyelerdir. Kıyı bölgesi büyük ölçüde turizm ile ilgilenmektedir. Kıyı bölgesi üç bölge arasında en düşük nüfusa sahip bölgedir. Karadağ’ın kıyı bölgesinin, toplam nüfusa göre oranı %23.59’dur.

Podgoritsa’nın Nüfusu Kaçtır?

Karadağ’ın başkenti olan Podgoritsa ülkenin en kalabalık şehridir. 2021 yılı itibari ile 136.473 kişiye ev sahipliği yapmaktadır.

Montenegro nüfusu her yıl küçük artışlar göstermekte. Buna rağmen Montenegro’nun en kalabalık şehri büyük bir farkla Podgoritsa’dır.

Karadağ’ın Şehirleri ve Nüfusları Nasıldır?

Karadağ nüfusunun şehirlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

ŞehirNüfusu
Podgoritsa136473
Niksik58212
Pljevlja2700
Herceg Novi16493
Bijelo Polje15883
Çetince15137
Bar13719
Kotor13176
Beran11776
Budva10918
Ulcinj10828
Tivat9467
Rozaje9121
Danilovgrad5208
Mojkovac4120
Plav3615
Kolasin2989
Zabljak1937
Pluzine1494
Andrijevica1073

Karadağ Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Karadağ nüfusu ile ilgili veriler aşağıda listelenmektedir.

 • Karadağ’da her 72 dakikada bir doğum gerçekleşmektedir.
 • Karadağ’da her 76 dakikada bir ölüm gerçekleşmektedir.
 • Karadağ sınırlarına her 1440 dakikada bir net göçmen girmektedir.
 • Karadağ’da günlük 20 doğum olurken ölüm oranı günlük olarak 19’dur.

Karadağ’da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Karadağ’da ortalama yaşam süresi, 76.70 olarak kaydedilmiştir.

Karadağ’ın kadın vatandaşların ortalama yaşam süresi 79.50’dir. Karadağ’da yaşayan erkeklerin ortalama yaşam süresi 76.70’tir

Karadağ’ın vatandaşlarına sunduğu emeklilik yaşı cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Karadağ’da emeklilik yaşı erkekler için 65 yaş ve 6 aydır. Karadağ’da emeklilik yaşı kadınlar için 60 yaş ve 9 aydır.

Karadağ’ın Kadın Erkek Oranı Kaçtır?

Karadağ’ın kadın erkek oranı; %49.1 erkek ve %50.1 şeklindedir.

Karadağ Etnik Yapısı Nasıldır?

Karadağ nüfusu birçok farklı etnik yapıyı birarada barındırmaktadır. Dağılım şu şekildedir:

 • %90.7 Karadağ
 • %1.8 Sırplar
 • %1.8 Hırvatlar
 • %0.1 Müslüman, Yugoslav ve Boşnaklar
 • %5.1 Arnavutlar

Karadağ’daki Türk Nüfusu Kaçtır?

Karadağ’daki Türk nüfusu 2011 yılında yapılan sayımlara göre 104 olarak belirlenmiştir. 1961 yılında Karadağ’da yaşayan Türk sayısı 2392 iken, on yıl sonra 1971 yılında 397 Türk olması göze çarpan bir düşüş olarak gözlemlenmektedir.

2011 sayımlarına göre Karadağ’da yaşayan 104 Türk’ün 68’i erkek 36’ı kadındır.

Karadağ’da yaşayan Türklerin %97 gibi büyük bir bölümü İslam dinine mensuptur.

Karadağ’a yerleşmek isteyen insanlar; çalışma, eğitim, evlilik veya mülk satın alma yollarına başvurabilir.

Karadağ Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Karadağ nüfusunun yaşa göre yüzdesel dağılımı aşağıda listelenmektedir.

2020 yılı için kullanılan verilerdir. 2020 yılında Karadağ toplam nüfusunun; 113.303 kişisi 0-14 yaş arasındadır. 2020 yılına Karadağ nüfusunun 415.716 kişilik kısmı 15-64 yaş arasındadır. 99.046 kişilik kısım ise 65 yaş ve üzerindedir.

Karadağ nüfusunun yaş dağılım yüzdeleri aşağıda listelenmiştir.

 • 0-14 yaş arası, %18.04
 • 15-64 yaş arası, ,%66.19
 • 65 yaş ve üstü, %15.77

Karadağ’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Karadağ’da ölüm oranları her bin kişi için 10.8 oranındadır. Karadağ’da doğum oranı her bin kişide 11.6 orandadır. Karadağ’da her 1440 dakikada bir göçmen sınırdan girmektedir.

Karadağ Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Karadağ’da okuryazarlık oranı %98.8 olarak kaydedilmiştir. 1981 yılında okur-yazarlık oranı %89.6 seviyesinde iken bu oran 2018 yılında %98.8’e çıkmıştır.

Karadağ’ın yükseköğretim düzeyindeki okullarında eğitim programları 4-6 yıl arasında bir süreç vardır. Karadağ’da üniversite eğitimi sonrasında alınan yüksek okul eğitimi iki ile dört yıl arası sürmektedir.

En Sık Kullanılan Karadağ İsimleri Hangileridir?

Karadağ’da kültürlerini sergileyen birçok farklı ve Karadağ halkına özgü isimler mevcuttur.

2018 yılında Karadağ’da kullanılan en popüler erkek ismi Vasily ve en popüler kız ismi Sofia olmuştur.

Karadağ’da çok çeşitli etnik ve dini yapının olması, renkli ve farklı kültürlerin olmasını da yanında getiriyor. Karadağ kültürü gelenek ve adetlerine bağlı insanları barındırmaktadır. Slavlara ait geleneğe göre Sırp Ortodoks Kilisesi’nde her aile bayram günlerinde ibadet etmektedir. Her inançlı ailenin bir azizi vardır.

Karadağ’ın halk oyunları, Sırplar ve Makedonlar arasında popüler bir oyun olarak bilinen kolo oyunudur. Kolo oyunu Karadağ kültürü içerisinde oro olarak bilinmektedir.

Karadağ mutfağı, konumu ve tarihinden etkilenmiştir. Adriyatik Denizi kıyısında olmanın kattığı bir İtalyan özelliği Karadağ mutfağında görülmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: