İngiltere Sağlıkçı Alımı

İngiltere Sağlıkçı Alımı: 2023 için Gerekli Şartlar

İngiltere, yabancı ülkelerden göç yoluyla sağlık çalışanı istihdam eden Avrupa ülkeleri arasındadır. İngiltere’de hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, tüm iş kolları arasında en çok ihtiyaç duyulan mesleklerdendir.

Birleşik Krallık vatandaşları için bağımsız bir yardım kuruluşu olan The Health Foundation tarafından Ekim 2021’de yayınlanan makaleye göre, İngiltere sağlık sistemi NHS’nin 2030/31 yılına kadar yaklaşık 488.000 sağlık personeli alımı yaparak, sektörde istihdamı yaklaşık %40 oranında artıracağı tahmin edilmektedir.

Vizem.net İngiltere sağlık personeli alımı için denklik işlemlerinde ve iş sözleşmesi olan kişiler için İngiltere sağlık çalışanı vizesi işlemlerinde danışmanlık hizmeti veren akredite acentedir.

İngiltere sağlıkçı vizesi için: 0850 241 1868

İngiltere'de En Çok Aranan Sağlık Meslekleri Nelerdir?

İngiltere'de En Çok Aranan Sağlık Meslekleri Nelerdir?
İngiltere'de En Çok Aranan Sağlık Meslekleri Nelerdir?

İngiltere’de en çok aranan sağlık meslekleri aşağıda listelenmiştir.

  • Hemşirelik: İngiltere ulusal sağlık sisteminin içinde, acil servislerden ameliyathanelerde çalışanlara kadar hemen hemen her alanda hemşireler için büyük bir talep mevcuttur. İngiltere’de şu an çalışmakta olan hemşirelerin büyük kısmı yabancı çalışandır ve bir hemşirenin temel maaşı 22.000 İngiliz sterlini civarında olsa da, en üst pozisyonlarda olan hemşireler için 100.000 İngiliz sterlinine kadar maaş almak mümkündür.
  • Tanısal görüntüleme: Sonografi ve radyoloji alanlarında kariyer yapmayı düşünen bireyler için İngiltere’de birçok fırsat mevcuttur ve bunun sebebi sonografi ve radyolojinin çok çeşitli durumlarda hastaların bakım ve tedavisi için oldukça önemli bir role sahip olmasına rağmen İngiltere’de bu alanlara yönelen aday sayısının düşük olmasıdır. Tanısal görüntüleme alanında maaşlar yaklaşık 22.000 İngiliz sterlininden başlar ve danışman seviyesine ulaşanlar için 69.000 İngiliz sterlinine kadar yükselebilir.
  • Protez ve ortezciler: Protezciler ve ortezciler, hastaların hareketliliklerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır; İngiltere sağlık sistemi içerisinde bu alanlarda çalışanlar için de talep mevcuttur.
  • Tıbbi teknisyenlik: Tıbbi teknisyenler, acil müdahale servisleri sağlayarak tüm ulusal sağlık sistemi içindeki en önemli görevlerden birini üstlenmektedir. Maaşları 22.000 İngiliz sterlininden başlamaktadır ve danışman düzeyinde maksimum 69.000 İngiliz sterlinine kadar çıkmaktadır. Birleşik Krallık'ın her yerinde yüksek talep gören bir meslek grubudur.
  • Acil tıp doktorları: İngiltere’deki ulusal sağlık sistemi içerisinde, birçok alanda ve uzmanlıkta her düzeyde doktor için talep mevcuttur ancak acil tıp birçok tesisin hala kalifiye ve deneyimli personel aradığı ve bunları bulmakta zorlandığı bir alandır. Acil servis doktoru olarak, mesai saatleri dışında ek ücret almak mümkündür. Ülkede doktorların maaşları yaklaşık 26.000 İngiliz sterlininden başlar ve bu alandaki bir danışman yılda 103.500 İngiliz sterlinine kadar kazanabilir.

İngiltere'de Sağlık Çalışanı Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

İngiltere’de sağlık sektöründe çalışmak için gerekli şartlar listelenmiştir.

  • Birleşik Krallık Ulusal Sağlık sisteminde bir işe başvurmadan önce ilgili deneyim ve niteliklere sahip olmak gerekmektedir. Pozisyon ile ilgili gerekli nitelikler iş başvurularındaki ‘Person Specification’ başlığı altında belirtilmektedir. Mülakata yalnızca, başvuru formlarında pozisyon için gerekli kriterleri karşıladığını açıkça gösteren adaylar alınmaktadır.
  • Diploma denklik belgesi alınmalıdır.
  • Mesleki kayıt gerektiren bir pozisyona başvuru yapıldığında bu pozisyona uygun olan resmi düzenleyici kuruluşa kayıt yapılması gerekmektedir.
  • İngiltere’de sağlık çalışanı olmak için, Ulusal Sağlık Sistemi’nin belirlediği nitelikli çalışan kriterine uygun olmak gerekmektedir. Ülke sağlık çalışanlarına gerekli vizeyi verirken puanlama sistemi kullanmaktadır ve bu sistem; bir iş teklifi olup olmadığı, mesleki yetenek seviyesi, dile yetkinlik ve diğer belirlenmiş kriterleri üzerinden inceleme gerçekleştirmektedir. Çalışma vizesini edinmek için göçmen çalışan puanlama sisteminden uygun sonuç alınması gerekmektedir.
  • Biyometrik oturma izni kartı alınması gerekmektedir. Biyometrik oturma izni kartı, bireylere vize veya göçmenlik başvurusu yaptıklarında otomatik olarak verilen ve Birleşik Krallık'tayken göçmenlik durumunu ve haklarını gösteren bir karttır. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi işe alım uygulamasının bir parçası olarak, bir kimliğin gerçek olduğunu ve onu sunan kişiye ait olduğunu belirlemek için kimlik kontrolleri yapılmaktadır ve biyometrik oturma izni kartları, kimliği doğrulamak için kullanılabilmektedir.

İngiltere'de Sağlık Personeli Olarak Çalışmak için Diploma Seviyesi Ne Olmalıdır?

İngiltere’de sağlık personeli olarak çalışmak için diploma seviyesi lisans veya üzerinde olmalıdır.

İngiltere Sağlık Personeli Alımı için Diploma Denkliği Nasıl Alınır?

İngiltere’de sağlık çalışanı olmak isteyen bireylerin diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir ve denklik işlemleri, Birleşik Krallık hükümeti tarafından tanınan akreditasyon kurumlarından yapılabilmektedir.

Birleşik Krallık’ta sağlık personeli olarak çalışabilmek için General Medical Council (GMC) kaydı yapılabilmesi, ancak diplomanın doğrulanması ile mümkündür. Diploma doğrulama işlemi, Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) tarafından Electronic Portfolio of International Credentials (EPIC) online sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan İngiltere denklik işlemleri diploma ve transkript merkez ofisimize ulaştıktan sonra ortalama 6 hafta içerisinde tamamlanmaktadır.

İngiltere Sağlık Çalışanı Alımı için Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

İngiltere sağlık çalışanı alımı için başvuruların yapılacağı yerler, çalışılacak sağlık kuruluşuna göre değişebilmektedir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışmayı düşünen bireyler başvurularını doğrudan ilgili kuruluşlara yapabilmektedir. Birleşik Krallık’ta sağlık çalışanı olarak bir devlet kuruluşunda çalışmayı amaçlayan bireyler ise başvurularını Birleşik Krallık ulusal sağlık sistemi (NHS) üzerinden yapabilmektedir.

Birleşik Krallık NHS içerisinde bulunan işlere başvurularda en önemli adım iş ilanında ‘Person Specification’ başlığı altında bulunan aday kriterleri kısmını dikkatlice incelemek ve bu kısma uyulduğundan emin olmaktır. NHS web sitesi üzerinden başvurularını yapan adayların formdaki her alanı doldurması gerekmektedir ve kendisi ile ilgili gerekli bilgileri ayrıntılı şekilde vermeleri beklenmektedir. Başvuru kısmında adaylardan kendileri ile ilgili vermeleri beklenen ek bilgiler arasında; adayın daha önceki görev ve sorumlulukları, adayın görevle ilgili bilgi, deneyim ve becerisi, adayın özgeçmişinde mevcut ise boşluk oluşturan çalışmadığı dönemle ilgili açıklayıcı bilgi, adayın çalıştığı gönüllü işler ile ilgili bilgi ve adayın mevcut ise araştırma/yayın ve sunumları ile ilgili bilgi bulunmaktadır.

İngiltere'de Sağlık Personeli Çalışma Koşulları Nasıldır?

İngiltere'de Sağlık Personeli Çalışma Koşulları Nasıldır?
İngiltere'de Sağlık Personeli Çalışma Koşulları Nasıldır?

İngiltere’de sağlık personellerinin çalışma saatleri ülkenin her yerinde yasal düzenlemelere göre belirlenmiştir. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarının haftalık çalışma saatleri öğle molaları çıkarıldığında ortalama 37,5 saattir ve sağlık çalışanları için haftalık çalışma saati 48 saati geçmeyecek şekilde yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışanların 6 saatten fazla çalışmaları durumunda minimum 20 dakika olacak şekilde kesintisiz mola hakkı mevcuttur. İngiltere’de bir doktorun ise kontratında ortalama çalışma saati 40 saat olarak planlanmaktadır ancak uzmanlık ve hastanedeki alanlara göre çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

Ulusal Sağlık Sistemi için çalışan sağlık personellerinin yararlandıkları haklar; fazla mesailer için ödeme iyileştirmeleri, yıllık izin hakkı, bilgi ve beceri düzeyine göre ücret artışı, çalışanın kariyer hedeflerini desteklemek için yıllık kişisel gelişim incelemeleri ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi emeklilik planına kayıttır.

İngiltere sağlık personellerinin yıllık izinleri, yılda 27 gün yıllık izin ve 8 gün genel veya resmi tatil olarak hesaplanmaktadır; 10 yıllık çalışmanın ardından yıllık izin süresi 27 günden 33 güne çıkmaktadır.

Ulusal Sağlık Sistemi içerisinde İngiltere hastaneleri çalışanlarının iş ve özel yaşam arasında sağlıklı bir denge kurabilmesine önem verilmektedir; bu sebeple 2000 yılında Çalışma Yaşamlarını İyileştirme (Improving Working Life) girişimi tanıtılmıştır.

İngiltere Sağlık Çalışanı Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de sağlık çalışanlarının maaşları alanlara, çalışılan kurumlara, nöbet ile fazla mesai sürelerine ve kıdeme göre değişebilmektedir. 2022 yılı itibariyle yıllık maaş ortalamaları 23.000 İngiliz sterlini civarındadır. İngiltere’de sağlık çalışanları için yıllık maaşlar en düşük 21.000 İngiliz sterlininden başlamakta ve 29.000 İngiliz sterlinine kadar çıkmaktadır.

Farklı sağlık meslek alanları için İngiltere’de ortalama maaşlar, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MeslekOrtalama Yıllık Maaş
Medikal Yönetici45.000 İngiliz sterlini
Sağlık Hizmetleri Yöneticisi42.500 İngiliz sterlini
Baş Hemşire39.002 İngiliz sterlini
Sağlık Hizmetleri Asistanı22.731 İngiliz sterlini
Hemşire34.729 İngiliz sterlini
Diş Hekimi36.678 İngiliz sterlini
Doktor57.075 İngiliz sterlini
Cerrah55.000 İngiliz sterlini
Stajyer Doktor22.614 İngiliz sterlini
Psikiyatrist93.764 İngiliz sterlini

İngiltere'de Doktor Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de doktor maaşları aylık ortalama 4.700 İngiliz sterlinidir. Türkiye’de 2022 yılı itibariyle bir doktorun ortalama olarak aylık maaşı 13.000 Türk lirası civarındadır. İngiltere ve Türkiye’de çalışan doktorların maaşları karşılaştırıldığında, ülkedeki yaşam maliyetleri de göz önüne alındığında İngiltere’deki doktor maaşlarının yaşamaya daha elverişli olduğu söylenebilmektedir.

İngiltere'de Hemşire Maaşları Ne Kadardır?

İngiltere’de bir hemşirenin ortalama aylık maaşı 3.000 İngiliz sterlini iken, Türkiye’de 2022 yılı itibariyle bir hemşirenin aylık maaşı yaklaşık 8.000 Türk lirasıdır.

İngiltere'de Sağlıkçı Olmak için Hangi Vize Alınmalıdır?

İngiltere’de sağlıkçı olmak için, Ağustos 2020’de açıklanan İngiltere sağlık çalışanı vizesi alınmalıdır; bu vize sağlık çalışanlarının daha kolay bir vize başvuru süreci yaşayabilmeleri için oluşturulmuştur.

Nitelikli doktorlara, hemşirelere ve yetişkin sosyal bakım profesyonellerine verilen İngiltere sağlık çalışanı vizesi ile kişiler ulusal sağlık sistemi veya sisteme bağlı hizmet sunan bir tesiste ya da yetişkin sosyal bakım sektörü içerisinde bir seferde 5 yıla kadar çalışma iznine sahip olmaktadır.

Vizem.net akredite acentesi, İngiltere ulusal sağlık sistemi kapsamında onaylı bir kuruluş tarafından iş teklifi almış kişilerin sağlık çalışanı vizesi başvurularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İngiltere sağlık çalışanı vizesi için Türkiye'den yapılan başvurularda %94,6 oran ile Vizem.net, son 4 yılın en yüksek onay oranını elde eden akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: